Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) [af beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen] Af Beskæftigelsesministeren, tiltrådt af (L 210) Til 2 1) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 1, stk. 2, 2. pkt., 5, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, 8, stk. 2, 1. pkt., 11, stk. 1, 13, stk. 2, nr. 4 og 7, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., 13 a, stk. 4, 4. pkt., som bliver 13 a, stk. 3, 4. pkt., 13 c, 13 f, stk. 10, nr. 2, 25, stk. 7, 1. pkt., 31, stk. 1, 1. pkt., 36, stk. 1 og 3, 40 a, stk. 2, 1. pkt., 41, stk. 1, nr. 1 og to steder i nr. 2, 68 a, stk. 3, 1. pkt., 69 j, stk. 10, 1. pkt., 93, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, og 94, stk. 2, ændres»integrationsprogrammet«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.«[lovteknisk ændring som følge af ophævelsen i 02 af 6, nr. 1] 2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:»02. I 5, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres» 54 a«til:» 73 c«.«[konsekvensrettelse som følge af flytning af reglerne om ydelser m.v. under revalidering til et nyt kapitel 6 c] 3) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:»03. I 8, stk. 2, 1. pkt., 8 a, stk. 1 og 2, 10 e, 1. pkt., 11, stk. 1, stk. 5, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., 13 a, stk. 1, 3. pkt., 13 b, stk. 1, 1. pkt., 13 d, stk. 1 og 4, 13 f, stk. 10, nr. 1, 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., 25 b, stk. 6, nr. 1, og stk. 8, 25 c, stk. 4, 31, stk. 1, 1. pkt., 34, stk. 7, 35, stk. 5, og 42, stk. 2 og 3, to steder i 43, stk. 2, i 44 a, 1. pkt., to steder i 82 a, stk. 1, 3. pkt., og i 89, stk. 3, 1. pkt., og 96 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.«[lovteknisk ændring som følge af ophævelsen i 02 af 6, nr. 3] 4) Nr. 10 affattes således: 10. I 10 e, 1. pkt., ændres» 70 h og 70 i«til:» 127 og 128«og»eller hvis en person anmoder om revalideringsydelse efter kapitel 6, ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b «ændres til:»eller hvis en person anmoder om ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b, revalideringsydelse efter kapitel 6 c«. [konsekvensrettelse som følge af flytning af reglerne om ydelser m.v. under revalidering til et nyt kapitel 6 c]

2 5) Efter nr. 11 indsættes som nyt nummer:»04. I 10 f, stk. 1, 10 g, stk. 1, 10 h, stk. 1, 10 i, stk. 1, 11, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 6, 2. pkt., og stk. 11, 1. og 3. pkt., 12, stk. 2, 1. pkt., 13, stk. 13, 13 f, stk. 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5 og stk. 7, 3. pkt., og 22, stk. 1, to steder i 25 b, stk. 11, to steder i 26, stk. 2 og i stk. 8, 1. pkt., to steder i 43, stk. 1, 4 82 a, stk. 3, og 91, stk. 3, ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.«[lovteknisk ændring som følge af ophævelsen i 02 af 6, nr. 3] 6) I nr. 16 foretages følgende ændringer:»i 13, stk. 2, nr. 6 og 9, ændres»integrationsprogrammet«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.«[lovteknisk ændring som følge af at benævnelsen integrationsprogram ændres] 7) Nr. 26 affattes således: 26.»Stk. 14. For personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, herunder personer der er omfattet af integrationslovens b, men som ikke er omfattet af stk. 13, finder stk. 1, 1. og 3. pkt. og stk. 2, 4, 5 og 7-10 tilsvarende anvendelse. Stk. 5, 3. og 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis personen er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven «[konsekvensrettelse som følge af at integrationsydelsen og integrationsprogrammet ændrer benævnelse] 8) I nr. 28 foretages følgende ændringer:»i 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.«[lovteknisk ændring som følge af ophævelsen i 02] 9) Efter nr. 28 indsættes som nyt nummer:»05. I 13 a, stk. 4, 4. og 5. pkt., som bliver 13 a, stk. 3, 3. og 4. pkt., ændres»jobparat integrationsydelsesmodtager«til:»jobparat selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager og en jobparat overgangsydelsesmodtager«.«[lovteknisk ændring som følge af ophævelsen i 02 af 6, nr. 9] 10) Nr. 29 affattes således: 29. I 13 a, stk. 4, 5. pkt., som bliver 13 a, stk. 3, 5. pkt., ændres» 26 a, stk. 6«til:» 26 a, stk. 4«. [lovteknisk præcisering] 11) Efter nr. 34 indsættes som nyt nummer:»06. I 25 b, stk. 11, ændres» 47, stk. 4«til:» 71, stk. 5«.«[konsekvensrettelse som følge af flytning af reglerne om ydelser m.v. under revalidering til et nyt kapitel 6 c] 12) Efter nr. 41 indsættes som nyt nummer:»07. I 37, stk. 3, 2. pkt., ændres»integrationsprogram«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«.«[lovteknisk ændring som følge af ophævelsen i 02 af 6, nr. 8] 13) I nr. 70 foretages følgende ændring:»i 71, stk. 5, ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.«[lovteknisk ændring som følge af at benævnelsen integrationsydelse skifter navn] 14) Nr. 78 udgår. [lovteknisk præcisering]

3 15) Nr. 80 affattes således: 80. I 75, stk. 3, ændres»stk. 1, nr. 1, 3 og 4«til: Stk. 1, nr. 1, 4 og 5«. [lovteknisk præcisering] 16) Efter nr. 87 indsættes som nye numre:»08. I 79, stk. 1 og 3, ændres» 52, stk. 1, 68 og 69 j«til:» 68 og 69 j, 71, stk. 1«. 09. I 80, stk. 1, ændres»58, 59 og 68 a, 69 j, stk. 5 og 9,«til:»og 68 a, 69 j, stk. 5 og 9, 73 f, og 73 g,«. 17) 98, stk. 4 og 5, ophæves.«[konsekvensændringer som følge af flytning af reglerne om ydelser m.v. under revalidering til et nyt kapitel 6 c og af flytning af reglerne om anden aktør til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, hvor de overordnede regler om ansvaret for beskæftigelsesindsatsen fremgår.] Til 6 18) I det under nr. 9 foreslåede 15 i, stk. 2, indsættes før»hjælpemidlet ligger ud over«:»udgiften til«. [Sproglig præcisering] 19) I det under nr. 9 foreslåede 15 j, stk. 2, ændres to steder» 15 j«til:»stk. 1«. [Teknisk ændring] 20) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer: Til 8»01. I 22 a, stk. 1, nr. 8, ændres» 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g«til:» 123 og 124 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 126«. [Konsekvensændring] Til 20 21) Det under nr. 1 foreslåede 1, stk. 2, 1. pkt., nr. 3, affattes således:»3) 6, nr. 10, og som under revalidering modtager revalideringsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.«[ændring af navnet på integrationsydelse pr. 1. januar 2020] Til 26 22) I det under nr. 6 foreslåede 20, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter»for udlændinge omfattet af 16, stk. 3, skal opfølgning«:»alene«. [Præcisering af bestemmelsen] 23) I det under nr. 20 foreslåede 26, stk. 3, 4. pkt., ændres» 26 b, stk. 5, «til:» 26 b, stk. 4«. [Teknisk ændring]

4 24) I det under nr. 22 foreslåede 26 a, stk. 2, ændres»integrationsydelse til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«. [Teknisk ændring] 25) Efter 27 indsættes som nye paragraffer: Nye paragraffer» 01 I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 17. november 2017, som ændret senest ved 7 i lov nr. 329 af 2. april 2019, foretages følgende ændring: 1. I 45 d, stk. 1, nr. 8, ændres» 70 f«til:» «, og» 70 g«ændres til:» 126«. [konsekvensrettelse]» 02 I lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love foretages følgende ændringer: 1. 6, nr. 1,3, 5, 8 og 9, ophæves. [konsekvens som følge af nyaffattelsen af disse bestemmelser i 2] Til 28 26) I stk. 4 ændres» 2 nr. 1-7, 9-15, 17 og 18, 20-42, 44, 46-54, 56-59, 61-76, og 85-89«til:» 2, nr. 1, 01, 2-4, 02, 5, 03, 6, 7, 9-11, 04, 12-15, 17, 18, 20-28, 05, 29-34, 06, 35-41, 07, 42, 44, 46-54, 56-59, 61-76, 79-83, 85-87, 08, 09, 88 og 89«, og»og 26, nr. 1-20, nr. 22 og 23«ændres til:», 26, nr. 1-20, nr. 22 og 23, 01 og 02«. 27) Stk. 5 udgår og i stedet indsættes:»stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 2, nr. 16, 19, 43, 55, 60, 77 og 84.«B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 6, nr. 1, i lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love, nyaffattes som følge af ændringer i L210. Med forslaget til 13 i det fremsatte lovforslag L 210 om at ophæve 13 a, stk. 3, skal henvisningen til 13 a, stk. 4, ændres til en henvisning til 13 a, stk. 3. For den øvrige del af bestemmelsen er der alene tale om en lovteknisk ændring. Til nr. 2

5 Det fremgår af den gældende 5, stk. 1, at personer, der opholder sig i udlandet, ikke kan få hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Af bestemmelsens stk. 4, fremgår, at en modtager af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik dog kan opholde sig i udlandet, mens pågældende har ret til ferie efter blandt andet 54 a, som omhandler ferie efter 12 sammenhængende måneder for revalidender. Det foreslås som følge af, at reglerne i kapitel 6, herunder 54 a, om revalidering ophæves og flyttes til et nyt kapitel 6 c, at 5, stk. 4, konsekvensrettes således at der henvises til den rette bestemmelse om ferie til revalidender, nemlig den foreslåede 73 c. Forslaget indebærer ikke nogen indholdsmæssig ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Til nr. 3 6, nr. 3, i lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love nyaffattes som følge af de foreslåede ændringer i det fremsatte lovforslag L210. Henvisningen til lovens 13 a, stk. 2, 1. pkt. er udgået af bestemmelsen, da 13 a, stk. 2, er nyaffattet, jf. det fremsatte lovforslags 2, nr. 28, og ydelsens benævnelse foreslås ændret med dette ændringsforslags nr. 7. For den øvrige del af forslaget er der alene tale om en lovteknisk ændring. Til nr. 4 Det fremgår af den gældende 10 e, 1. pkt., at opholdskommunen kan forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter 10 b og 10 c samt 70 h og 70 i, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når en person søger om integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, eller hvis en person anmoder om revalideringsydelse efter kapitel 6, ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b eller ledighedsydelse efter kapitel 7. Det foreslås som følge af, at 70 g og 70 i i det samtidigt fremsatte lovforslag L 209 foreslås ændret til 127 og 128. Det foreslås, at 10 e, 1. pkt. konsekvensrettes som følge af, at kapitel 6 om revalidering foreslås ophævet og flyttes til et nyt kapitel 6 c, således at der rettelig henvises til det foreslåede kapitel 6 c om revalidering. Forslaget indebærer ikke nogen indholdsmæssig ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Til nr. 5 6, nr. 5, i lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love nyaffattes som følge af de foreslåede ændringer i det fremsatte lovforslag L210. 6, nr. 5 i lov nr. 174 af 27. februar 2019 ændrede lovens 11, stk. 11, 3. pkt., men da integrationsydelse også fremgår af 1. pkt., foreslås henvisningen ændret til 11, stk. 11, 1. og 3. pkt. 13, stk. 13 og 14, i samme lov foreslås ændret til 13, stk. 13. Med forslaget til nyaffattelse af 13, stk. 14, jf. nr. 7 i dette ændringsforslag, foreslås ændringen indarbejdet i 13, stk. 14, således at benævnelsen integrationsydelse foreslås ændret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Til nr. 6 Som følge af affattelsen af nr. 16 i det fremsatte lovforslag L 210, hvor lovens 13, stk. 2, nyaffattes som følge af, at selvbooking for aktivitetsparate først skal træde i kraft senere end den 1. januar 2020, jf. bestemmelsen i nr. 27 vedrørende 28, stk. 5, hvor det fremgår, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af bestemmelsen, ændres benævnelsen af integrationsprogrammet til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019.

6 Til nr. 7 Det fremgår af den gældende 13, stk. 14, i lov om aktiv socialpolitik, at for personer, der modtager integrationsydelse, herunder personer, der er omfattet af integrationslovens 26 og 26 a, men som ikke er omfattet af stk. 13, finder stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 4, 5 og 7-10 tilsvarende anvendelse. Det foreslås, at 13, stk. 14, i loven nyaffattes, så det kommer til at fremgå af bestemmelsen, at for personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, herunder personer der er omfattet af integrationslovens b, men som ikke er omfattet af stk. 13, finder stk. 1, 1. og 3. pkt. og stk. 2, 4, 5 og 7-10 tilsvarende anvendelse. Stk. 5, 3.og 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis personen er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven. Der er tale om en videreførelse af den gældende retstilstand, hvorefter personer, der modtager integrationsydelse, men som ikke er omfattet af 13, stk. 13, - det vil sige ikke er omfattet af reglerne om et uddannelsespålæg - skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindelige rådighedsregler for kontanthjælpsmodtagere i 13. Personer, der er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, er efter de gældende regler ikke omfattet af reglerne i loven om læse- skrive- og regnetest. Med nyaffattelsen er integrationsydelse blevet ændret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Til nr. 8 I nr. 28 i det fremsatte lovforslag L 210 foreslås benævnelsen af ydelsen ændret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., som følge af lov nr. 174 af 27. februar Til nr. 9 Med forslaget ændres henvisningen fra 13 a, stk. 4, 4. og 5. pkt. til 13 a, stk. 3, 4. og 5. pkt. Der er tale om en konsekvens af forslaget til 13 i det fremsatte lovforslag L 210, om ophævelsen af 13 a, stk. 3. Til nr. 10 Der foreslås en lovteknisk ændring i nr. 29, således at det fremgår, at 13 a, stk. 4, 5. pkt., bliver til 13 a, stk. 3, 5. pkt., som følge af ophævelsen af 13 a, stk. 3, jf. 13 i det fremsatte lovforslag L 210. Til nr. 11 Det fremgår af den gældende 25 b, stk. 11, 1. pkt., at personer, der modtager integrationsydelse efter 22 i under revalidering, jf. 47, stk. 4, ikke er omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp - kontanthjælpsloftet. Det foreslås som følge af, at reglerne i kapitel 6 om revalidering ophæves og flyttes til et nyt kapitel 6 c, at 25 b, stk. 11, 1. pkt., konsekvensrettes således, at der henvises til den rette bestemmelse, nemlig den foreslåede 71, stk. 5, om at for revalidender, der modtager integrationsydelse efter loven 22, erstatter integrationsydelsen revalideringsydelsen. Således vil denne gruppe af revalidender fortsat være undtaget fra kontanthjælpsloftet. Forslaget indebærer ikke nogen indholdsmæssig ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Til nr. 12 Med forslaget til 2, nr. 22, i det fremsatte lovforslag L 210, ophæves 13, stk. 5, 3. pkt. og erstattes af 2 nye punktnumre. Samtidig ændres benævnelsen af integrationsprogrammet i 37, stk. 3, 2. pkt., som følge af ophævelsen af 6, nr. 8, i lov nr. 174 af 27. februar 2019, jf. forslaget til 02. Til nr. 13 Som følge af lov nr. 174 af 27. februar 2019 foreslås benævnelsen af integrationsydelsen i 71, stk. 5, ændret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

7 Til nr. 14 Det foreslås, at 2, nr. 78, udgår, idet modtagere af ledighedsydelse ikke er i målgruppen for tilbud efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Til nr. 15 Der er tale om en lovteknisk præcisering. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Til nr. 16 Til 08 Det fremgår af den gældende 79, stk. 1, at kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for personer, og som modtager hjælp efter blandet andet 52, stk. 1. Det vil sige personer, der er fyldt 30 år, og som modtager revalideringsydelse med højeste sats. Det foreslås som følge af, at reglerne i kapitel 6 om revalidering ophæves og flyttes til et nyt kapitel 6 c, at 79, stk. 1, konsekvensrettes således, at der henvises til den rette bestemmelse, nemlig den foreslåede 71, stk. 1, om revalideringsydelsen til personer, der er fyldt 30 år. Forslaget indebærer ikke nogen indholdsmæssig ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Til 09 Det fremgår af den gældende 80, stk. 1, at den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, er den ydelse, der er beregnet, efter at der er foretaget fradrag efter reglerne i blandt andet 58 og 59. Det vil sige, at der indbetales ATP-bidrag for personer, der er fyldt 30 år og modtager revalideringsydelse med højeste sats, efter at revalideringsydelsen er nedsat som følge af indtægter udover kr. fra andet arbejde og indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Disse sidstnævnte indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter. Det foreslås som følge af, at reglerne i kapitel 6 om revalidering ophæves og flyttes til et nyt kapitel 6 c, at 80, stk. 1, konsekvensrettes således, at der henvises til de rette bestemmelser nemlig de foreslåede 73 f og 73 g om nedsættelse af revalideringsydelsen som følge af indtægter. Forslaget indebærer ikke nogen indholdsmæssig ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Til nr. 17 Det fremgår af den gældende 98, stk. 4, at kommunens henvisning til andre aktører efter 47 a, i lov om aktiv socialpolitik kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det fremgår videre af bestemmelsens stk. 5, at andre aktørers afgørelse, jf. 47 a i lov om aktiv socialpolitik, kan indbringes for kommunen inden 4 uger. Det foreslås, at 98, stk. 4 og 5, ophæves som følge af, at reglerne om anden aktør i kapitel 6 om revalidering ophæves og flyttes til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, hvor de overordnede regler om ansvaret for beskæftigelsesindsatsen fremgår. Til nr. 18 Der er tale om en sproglig præcisering, idet det ikke er muligt at afholde et hjælpemiddel. Det foreslås således, at det i bestemmelsen præciseres, at det er udgiften til hjælpemidlet, som skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren forventes at afholde. Til nr. 19

8 Der er tale om en teknisk korrektion, idet der i lovforslagets 6, nr. 9, to steder i det foreslåede 15, j. stk. 2, henvises til 15 j, men da den foreslåede bestemmelse er 15 j, foreslås det i stedet, at der henvises til»stk. 1«. Med ændringsforslaget præciseres det, hvilken bestemmelse der er tale om. Til nr. 20 Der er i den gældende 22 a i lov om fleksydelse fastsat regler om, at en person udelukkes fra at få udbetalt fleksydelse i en periode på 3 år, hvis medlemmet ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og medlemmet for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af 10 udtrykkeligt anførte ydelser. Det følger af 22 a, stk. 1, nr. 8, at en af disse ydelser er fleksløntilskud efter 70 f og tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det foreslås i nr. 01, at henvisningen til 70 f og 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 22 a, stk. 1, nr. 8, ændres til 123 og 124 og 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forslaget er en konsekvens af L forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor reglerne om fleksløntilskud foreslås placeret i 123 og 124, og reglerne om tilskud til selvstændig virksomhed foreslås placeret i 126. Med den foreslåede ændring bringes henvisningen i 22 a, stk. 1, nr. 8, i lov om fleksydelse i overensstemmelse med de foreslåede regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De foreslåede ændringer medfører ikke indholdsmæssige ændringer. Til nr. 21 Ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 ændres benævnelsen af den hidtidige integrationsydelse med virkning fra 1. januar 2020 til selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Som konsekvens heraf foreslås det, at det foreslåede 1, stk. 2, nr. 3, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. affattes således, at lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. vil skulle gælde for uddannelse af personer, der er omfattet af 6, nr. 10, i det samtidigt fremsatte forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. Folketingstidende , A, L 209 som fremsat, side 2, og som under revalidering modtager revalideringsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Der er alene tale om en konsekvensændring og ændringsforslaget vil ikke indebære materielle ændringer i forhold til det fremsatte lovforslags 20, nr. 1. Til nr. 22 Hensigten med det foreslåede nye 4. punktum i integrationslovens 20, stk. 1, er at præcisere, at for udlændinge omfattet af lovens 16, stk. 3, som ikke er berettiget til at modtage integrationsydelse, skal kommunalbestyrelsen alene foretage opfølgning på integrationskontrakten efter behov, herunder også i de første 6 måneder. Med henblik på at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt der for udlændinge omfattet af lovens 16, stk. 3, skal foretages opfølgning med bestemte intervaller, foreslås det, at det præciseres direkte i bestemmelsen, at opfølgning for disse udlændinge alene skal ske efter behov. Til nr. 23 Der er tale om en teknisk korrektion, idet der i lovforslagets 26, nr. 20 fejlagtigt henvises til 26 b, stk. 5. Formålet med ændringsforslaget er således at henvise til den korrekte bestemmelse, som er 26 b, stk. 4.

9 Til nr. 24 Ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 ændres benævnelsen af den hidtidige integrationsydelse med virkning fra 1. januar 2020 til selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Som følge heraf foreslås det, at benævnelsen i 26 a, stk. 2, som affattet ved lovforslagets 26, nr. 22, ændres tilsvarende. Til nr. 25 Til 01 Det fremgår af den gældende 45 d, stk. 1, nr. 8, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., at pensionen efter 29, stk. 5, højst kan udbetales med et beløb svarende til integrationsydelsesniveau efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af 45 d eller 45 f i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Efter 45 d og 45 f nedsættes pensionen i en 3-årig karantæneperiode for visse fremmedkrigere og bandekriminelle. Det foreslås at ændre henvisningerne i den gældende 45 d, stk. 1, nr. 8, fra 70 f til og fra 70 g til 126. Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats L 209. Med den foreslåede ændring bringes henvisningen i 45 d, stk. 1, nr. 8, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., i overensstemmelse med de foreslåede regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den foreslåede konsekvensændring medfører ikke indholdsmæssige ændringer. Til 02 Bestemmelserne i 6, nr. 1,3,5,8 og 9, ophæves og indsættes i stedet i 2. Der er tale om en lovteknisk ændring. Til nr. 26 Som konsekvens af de foreslåede ændringer i nærværende lovforslag foreslås ikrafttrædelsesbestemmelsen ændret. Til nr. 27 Det foreslås at ændre bestemmelsen fra af at være en bemyndigelse til at fastsætte virkningstidspunktet til en bemyndigelse til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet. Således vil tidspunktet for ikrafttræden for de grupper, der først skal opfylde pligten til at selv at booke en jobsamtale digitalt, blive fastsat på et senere tidspunkt af ministeren.

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] 3) I den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal, som følge

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2016-17 OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udkast. Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Udkast. Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Udkast Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bemærkninger til lovforslaget Specielle bemærkninger Indhold Til 1... 8 Til 2... 10 Til 3... 11 Til 5... 12 Til 6... 13 Til 7... 15 Til 8... 16

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Ændringsforslag. til. Til 1

Ændringsforslag. til. Til 1 Undervisningsudvalget 2018-19 L 72 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Ændringsforslag. til. Til 6

Ændringsforslag. til. Til 6 Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget 2017-1 L 202 Bilag 11, L 201 Bilag 11, L 200 Bilag 11, L 199 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

LOV nr 551 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.

LOV nr 551 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. LOV nr 551 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13615 Senere

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til

Forslag. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21/3 2017 ændret

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra

Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra 1.9.2018 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område...3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...4 Lov om aktiv socialpolitik...5

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 14. november 2008

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 14. november 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0011 Udkast (1) 14. november 2008 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til lov om ændring af forskellige love m.v. L 21 (Konsekvensændringer som følge af lov om

Læs mere

Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 247 af 13/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01779 Senere

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om kommunernes

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Efter den 1. januar 2018 er det obligatorisk at anvende den digitale løsning på virk.dk når tilbuddet drejer sig om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketten

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Fremsat den 30. januar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret senest

Læs mere

Fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål, herunder principielle styringsog fagligt relaterede beslutninger

Fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål, herunder principielle styringsog fagligt relaterede beslutninger Indledning Dette skema indeholder følgende ændringer i forhold til delegationsbestemmelserne for udvalgets periode 2014-2017: Redaktionel gennemskrivning af teksten Ajourføring af lovgrundlaget Illustrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) Beskæftigelsesministeriet

UDKAST. Forslag. til. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) Beskæftigelsesministeriet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love.

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 176 Offentligt Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 01-09-2018 EM 2018/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love LOV nr 153 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Statsministerens åbningsredegørelse i Folketinget - Skriftlig del. Lovgivning - Folketingsåret 2018/2019

Statsministerens åbningsredegørelse i Folketinget - Skriftlig del. Lovgivning - Folketingsåret 2018/2019 Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del Bilag 1 Offentligt Statsministerens åbningsredegørelse i Folketinget - Skriftlig del Lovgivning - Folketingsåret 2018/2019 Tirsdag den 2. oktober 2018 Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere