VELKOMMEN I VORREBASSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN I VORREBASSEN"

Transkript

1 VELKOMMEN I VORREBASSEN SFO VORREBASSEN VORREGÅRDS ALLÉ ÅRHUS N TLF.: Side 1 af 11

2 Velkommen til SFO Vorrebassen, Vorrevangskolens skolefritidsordning. Det kan være svært at starte her i Vorrebassen. Der er mange nye regler, omgivelser og ansigter. Med denne folder vil vi gerne give lidt praktisk vejledning. Vorrebassen er et sted med mange børn, forældre og pædagoger. Vi prøver at få dette sted til at være et trygt og varmt fristed. Det betyder, at børnene må være overalt på de grønne områder, på legepladsen, i skolegården og inde, ofte uden direkte tilsyn. Især er det en stor omvæltning at komme og hente børnene her, da vi ofte kun mener at vide, hvor børnene er. Vorrebassens telefonnummer er Hvis du har en vigtig besked, kan du ringe til din afdeling efter kl det er vigtigt du først ringer efter skoletid, da vores telefoner ellers forstyrrer undervisningen. Filuren: også morgentelefon mobil: Basen: mobil: Regnbuen: 4./6. C & D: & 2. G: G: ÅBNINGSTIDER: Vi har åbent hver dag fra kl til kl og igen fra kl til kl fredage til kl FREMMØDEKONTROL: Der føres tilsyn og fremmødekontrol med de tilmeldte børn. Hvis et barn er sygt eller holder fri, bedes I meddele os det inden kl GARDEROBER Børnene har deres garderobe på gangen ud for deres klasse. Ofte trænger børnenes garderober til et kærligt eftersyn og et tjek for hjemmesko, skiftetøj og regntøj. Det er jeres opgave at sørge for, at garderoben er ordentlig udstyret og ryddelig. I vinterhalvåret forventer vi, at børnene har indesko, ekstra tøj og regntøj med. Side 2 af 11

3 FERIER/SKOLEFRIDAGE: Vi har åbent kl alle hverdage, skolefridage og ferier - fredag kl Børnene skal være her senest kl af hensyn til ture ud af huset og øvrige planlægning. Barnet skal ligeledes have en madpakke med til frokost og til eftermiddag. Vi er alle dage samlet på Filuren. Vi har nødpasning i uge 52 - Tilmelding nødvendig (foregår her i SFO) Indgang til Filuren. FYSISKE RAMMER Alle vores børn er fordelt i tre afdelinger. Vores lokaler er fælleslokaler D.v.s. at der er undervisning om formiddagen og skolefritidsordning om eftermiddagen. Grupperne er integrerede, forstået på den måde at, på Filuren går alle børnene fra 0. og 1., på Basen går vores børn fra 2., 3, og 4. klasse, og på Regnbuen går vores specialklasse børn fra 0./1. 5./6. Vores afdelinger er tæt forbundet. Filuren er beliggende i nybygningen. Basen i hovedbygningen lige overfor. Regnbuen i hovedbygningen og i pavillonen på legepladsen. Indgang til Basen Indgang til Regnbuens G-klasser Indgang til Regnbuens C/D klasser Side 3 af 11

4 FORÆLDRESAMTALER: Vi deltager i skole/hjem samtalerne, men afholder ikke selvstændige forældresamtaler. Vi kontakter jer selvfølgelig hvis vi er i tvivl om et eller andet, og forventer I kontakter os hvis I har spørgsmål. FORÆLDRESAMARBEJDE Vi lægger stor vægt på et tillidsfuldt og oprigtigt samarbejde med jer om jeres barn. Vi mener, det er vigtigt at vi gensidigt orienterer hinanden om barnets udvikling og trivsel. Nogle af jer ser vi oftere end andre, men det udelukker ikke, at vi indimellem kan tage en snak. Vi kontakter jer, hvis vi skønner det nødvendigt. Det samme ønsker vi sker fra jeres side, da vi altid er til rådighed for at aftale et tidspunkt for en snak, når/hvis I gerne vil have yderligere information om jeres barns trivsel o.lign. FORÆLDRERÅD I alle SFO er oprettes et forældreråd, for at sikre forældre indflydelse på deres børns fritidstilbud. Forældrerådets medlemmer vælges blandt forældre til børn i Vorrebassen. Forældrerådet referer til Skolebestyrelsen, der har det formelle ansvar og kompetence for den overordnede styring af skolens samlede virksomhed. Forældrerådet er skolebestyrelsens samarbejdspartner i forhold til sager, der vedrører Vorrebassens virksomhed. Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og forældrerådet formaliseres i en samarbejdsaftale, hvori det præciseres hvilke kompetenceområder som skolebestyrelsen eventuelt skal delegere til SFOforældrerådet. Forældrerådets hovedopgave, i samarbejde med skolebestyrelsen er, at medvirke til at sikre et godt og dynamisk samarbejde med SFO ens leder og personale med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenes trivsel, læring og udvikling. SFO-forældrerådet består af: 2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling: Filuren, Basen og Regnbuen 1 medarbejderrepræsentant fra hver afdeling SFO-lederen er sekretær for forældrerådet. Rådet vælges på et forældremøde, der afholdes efter et nyt skoleårs begyndelse, senest i oktober. Side 4 af 11

5 PERSONALENORMERING Vi er 210 børn og 35 pædagoger. Derudover har vi i perioder af tre måneders varighed, øvelsespraktikanter fra Jydsk Pædagog Seminarium og fra Peter Sabroe Seminariet. Vi har også PA (pædagogisk assistent) i praktik i ½ år. Karin Walk er SFO leder Jan Barrett Nielsen er FPL på Filuren, klasse Vivian Bonde er souschef og FPL på Basen, klasse. Mogens Fredensborg er FPL på Regnbuen, 1. 5/6 C, D & G. PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING Det er vores mål at give børnene en tryg og overskuelige hverdag hvor de er medbestemmende ved f.eks. spontane og planlagte aktiviteter. Vorrebassen skal være et trygt og varmt fristed, hvor børnene selv har indflydelse på deres hverdag. Vi vil i dagligdagen tage individuelle hensyn til det enkelte barn ligesom vi igennem vores arbejde/væremåde overfor hinanden skal forsøge at lære børnene at udvise ansvar overfor hinanden. Alle børn er tilknyttet én afdeling, og hvert barn har én primær pædagog som også er kontakt-/klassepædagog. At være kontaktpædagog: Dit barns kontaktpædagog, er den som er ansvarlig for barnets hele trivsel. Den voksne som: Kender barnets nærmeste udviklingszone Hjælper barnet til udvikling, gennem handleplaner. Beskriver barnet ved hjælp af Butterfly materialet/pædagogiske handlingsplaner. Deltager i, eller etablerer netværksmøder. Samarbejder med lærere, psykologer, forældre, sagsbehandlere, aflastningsfamilie osv. Er tryghedsskabende for barnet og dets familie. Side 5 af 11

6 DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og lyst, når hverdagen planlægges. De fleste af aktiviteterne er derfor frivillige at deltage i, så børnene selv har mulighed for at vælge. Når vi siger udgangspunkt i børnenes behov mener vi, at der kan være børn, som fx. har behov for fysisk aktivitet, og for at tilgodese dette planlægger vi aktiviteter (fx boldspil, dans el. lign), ligesom det vægtes højt at skabe rum for børnene til fri leg og herigennem give børnene mulighed for selv at vælge kammerater. Hvis vi ud fra en faglig vurdering mener, at der er en gruppe børn, som i en periode, fx. har større behov for omsorg og tæt voksenkontakt, laver vi projekter/aktiviteter, der tilgodeser dette behov (fx højtlæsning, bagning o.lign.). Vi er alle klar over, at børn gør sig erfaringer hele tiden, og derfor er det meget vigtigt, at de får muligheden for at gøre sig erfaringer, som kan være af forskellig karakter: Nederlag, sejr, at styre og at blive styret. I hverdagen vil vi styrke børnenes sociale sider, så de kan begå sig i små og store grupper, hvor de samtidig kan udvikle deres egen personlighed i gensidig respekt for hinandens forskelligheder. Vi har valgt at have fokus på de værdsættende samtaler og den anerkendende tænkning og pædagogik. Vi vil forsøge at give børnene oplevelser af enhver art både i og uden for Vorrebassen. SFO Vorrebassen generelt. SFO Vorrebassen, er Vorrevangskolens fritidstilbud til alle børnene i klasse. Vi forsøger at arbejder anerkendende (AI), fordi vi dermed er med til at støtte hvert enkelt barn i at udvikle sund selvfølelse, hjælper barnet med at blive klogere på sig selv og sin omverden. Anerkendelse er også at se og høre barnet på dets egne præmisser, med medfølelse og accept også når barnet gør noget den voksne ikke bryder sig om eller noget vi ikke finder hensigtsmæssigt. Børnene skal også her mødes med forståelse og bekræftelse, men med mulighed for selvreflektion. Alle gør vi det bedste vi kan. Alle har vi vores gode grunde til at gøre som vi gør. SFO Vorrebassen er en helt almindelig SFO, med en stor specialafdeling og det betyder villighed til at arbejde med inklusion og rummelighed. SFO Vorrebassen, er derfor også forpligtigede til at benytte sig af et systematisk værktøj i vores arbejde, og Århus kommune/børn og Unge har besluttet at Butterfly udgør dette værktøj. Side 6 af 11

7 Det centrale element i Butterfly, er arbejdet med arbejdshypoteser, der forstås som et værktøj til iagttagelse og udvikling af praksis. Arbejdshypotesen er et element knyttet til den viden der eksisterer om barnet, som løbende systematiseres, revurderes og justeres, og hvor det centrale er at bevidstgøre den professionelle om sin viden. Formålet med Butterfly er at udvikle og skabe ny viden til gavn for barnets trivsel, læring og udvikling Tænkningen i Butterfly bygger på et grundlæggende ressourcesyn, anerkendende pædagogik, herunder systemteori, læringsstile, de mange intelligenser og Vygotskijs beskrivelse af betydningen af at arbejde i, og med, barnets nærmeste udviklingszone (NUZO). Butterfly-modellen bygger på følgende grundelementer: o Universel tænkning omkring pædagogens arbejdshypoteser. o Fokus på trivsel, læring og udvikling. o Pædagogiske læreplaner. Disse grundelementer skal sikre sammenhængskraft ift. det tværfaglige samarbejde, pædagogers primære opgave og normalpædagogikkens læreplanstænkning. Trivsel, læring og udvikling tre sider af samme sag At have fokus på barnets trivsel, læring og udvikling er helt centralt, da det er omdrejnings- og udgangspunktet for ydelsen i et pædagogisk tilbud. Når pædagogerne og SFO skal være garanter for dette, skal det ses som et generelt grundlag, og ikke mindst en rettesnor, til at finde den rette balance mellem normalpædagogikken og specialpædagogikken. I Butterfly-modellen betragtes trivsel, læring og udvikling som et sammenhængende begreb, hvor elementerne uløseligt hænger sammen. Butterfly-modellen er dannet på baggrund af følgende hypotese: At der er en direkte sammenhæng mellem kvaliteten og effekten af den special-/pædagogiske indsats og måden, hvorpå institutionerne arbejder systematisk med at analysere og vurdere indsatsen. Herunder hvordan opgaven organiseres, og hvordan institutionen dermed sikrer og videreudvikler sin pædagogiske / specialpædagogiske viden og kompetence Side 7 af 11

8 På Filuren og Basen modtager vi enkelte børn med diagnoser, som går i normal klasse og SFO bliver tildelt støttetimer, afhængig af barnets handicap. Det kræver at pædagogerne arbejder for at modtage børn i en almindelig SFO, hvor den almene pædagogik, i sig selv støtter op om, også det særlige barns udvikling. Vores almene pædagogik tager sit afsæt i anerkendende pædagogik. Man kan sige lidt flot og firkantet at, vi arbejder på/forsøger at, lave særlig pædagogik beregnet på børn med særlige behov om til, almen pædagogik i hverdagen til gavn for alle. Alle børn har ret til en plads i fællesskabet og det kræver at personale og forældre forstår og værdsætter: o Rummelighed som en værdi o At alle har ret til en plads i fællesskabet, ret til at have en ven, ret til at være et ligeværdigt og respekteret barn i vores SFO, elev i skolen og borger i vores samfund. o At vi alle har en fælles opgave og fælles værdi i Vorrebassen og et ansvar for at alle tager del i det. Det kræver at personalet kan se og forstå behovet for differentieret pædagogik, at vi kan målrette særlige og individuelt tiltag, som løfter såvel det enkelte barns udvikling, samt dets følelse af tilhørsforhold og fællesskab. På Regnbuen modtager vi børn fra Vorrevangskolens specialklasser. Børn med specifikke/gennerelle indlæringsvanskeligheder. Vi skal være synlige voksne, der med få regler, omsorg og anerkendelse skaber et trygt miljø for børnene. Vi skal vide at barnet har et handicap og det er derfor at barnet agerer som det gør og har svært ved nogle ting. Vi skal forstå at børnene er visuelt stærke i forhold til det sproglige og derfor har brug for visuelle støttesystemer. Vi skal være anerkendende i vores tilgang til barnet. Det betyder at vi skal anerkende barnets følelser og ikke hvordan de kommer til udtryk. At anerkende barnet som det er og ikke ud fra hvad det gør. Vores børn har brug for anvisninger, anvisninger, anvisninger. Side 8 af 11

9 Mål og visioner: Målet for vores pædagogiske arbejde i SFO Vorrebassen er at skabe et trygt miljø, der fordrer udvikling og trivsel for både voksne og børn. Vi skal vide, hvad barnet kan og søge dets nærmeste udviklingszone gennem leg, aktiviteter og samtale. Vi skal hjælpe barnet til overskuelighed, gennem ro, omsorg, visualisering og struktur. Barnet skal lære rutiner, som vil hjælpe ham/hende, også i livet efter SFO. Vi skal med respekt for hver enkelt, danne et professionelt miljø, hvor vi sammen skaber en hverdag, med et godt arbejdsmiljø og et fælles pædagogisk grundlag. DAGLIGDAG En dag i Vorrebassen er præget af leg og aktiviteter. Mulighederne er mange og afpassede efter børnenes ønsker, alder og formåen Fritidsordningen åbner på Filuren kl for de børn, som har brug for at være her. Der er to voksne på det tidspunkt. Frem til ca er der morgenmad og forhåbentlig mulighed for en rolig og hyggelig start på dagen. Kl. 7.50/7.55 sendes børnene til undervisning. Morgenen benyttes bl.a. også til, at forældre og børn giver besked om afhentning og lignende. Efter skoletid, går børnene til deres afdeling, hvor de krydses ind og giver besked om aftaler og sende tidspunkter. Vi forventer, at børnene selv indfinder sig i SFO. Hver dag kl kl har børnene mulighed for at spise deres medbragte madpakke (en ekstra madpakke, toast, frugt eller lignende), og vi voksne benytter cafeen til at hygge om børnene, snakke, højtlæsning, spil, o.lign. og vi har mulighed for at give fælles besked om ting, der skal/kan foregå i den kommende uge. Sidst på eftermiddagen rydder vi op på stuerne og legepladsen. Hver dag ca. kl (kl om fredagen) lukker vi stille og roligt flere stuer ned og fortsætter med småaktiviteter i caféen og tilstødende lokaler, til børnene skal hjem. Vi lukker kl og kl om fredagen. Side 9 af 11

10 AKTIVITETER I de enkelte afdelinger foregår der mange forskellige aktiviteter alle sammen afhængige af årstiden, og hvad det enkelte barn har lyst til eller brug for, f.eks. tegner, maler, spiller, klipper og klistrer vi meget. Vi arbejder med ler, perler, gips og meget andet. Mange af disse ting foregår på værksteder på tværs af grupper/afdelinger. Vi tilbyder gymnastiksal, aula, bordtennis, bibliotek, musik/drama, boldbane, skolegård og legeplads. Svømmesal for kl. Legepladsen benytter vi flittigt, og vi voksne har næsten altid forskellige aktiviteter i gang sammen med børnene, hvorfor det er nødvendigt, at børnene har tøj med, der egner sig til udeaktiviteter. Vorrebassens klasser benytter i vinterhalvåret skolens svømmesal én gang ugentligt. Gymnastiksal og aula benytter vi bl.a. til fodbold, hockey, drama, rytmik og diverse lege. Vi kommer omkring i nærmiljøet, bl.a. ved at tage af sted til forskellige arrangementer og/eller aktiviteter, så børnene lærer området at kende. Desuden deltager vi så vidt muligt også i offentlige børnearrangementer i hele Århus. Vi vægter musiske aktiviteter højt og har derfor i kortere eller længere perioder større eller mindre forløb med drama, dans og musik på tværs af stuerne. Ligeså med de mere sportsprægede aktiviteter, hvor vi udover de daglige sports aktiviteter arrangerer/deltager i stævner af forskellig størrelse. På samme måde forsøger vi at tilgodese børns behov for musiske aktiviteter ved fx at arrangere musical. Dette styrker også fællesskabet i vores fritidsordning (mellem børnene og mellem børn og voksne). Lektiecafé Vi laver lektier sammen med børnene i klasse. Hver mandag torsdag fra kl , har alle mulighed for at lave lektier og vi forsøger at gøre det lidt hyggeligt og indbydende at komme i Lektiecaféen, i nr. 23. Vores lektiecafé er ligesom de fleste af vores øvrige aktiviteter frivillig at deltage i. Hvis du har behov for at dit barn deltager i vores tilbud, skal du selv lave en aftale med dit barn og evt. dit barns pædagog. Side 10 af 11

11 TILSYN I skolefritidsordningen har vi tilsynspligt. D.v.s. at når jeres barn er her, er det os, der har ansvaret for det. Det betyder ikke, at vi hele tiden skal have øje på det enkelte barn, men at vi i løbet af dagen skal sikre os, at vi har set det enkelte barn. Hver dag, når børnene kommer fra undervisning, skal de gå til deres afdeling og blive krydset ind. På den måde kan vi føre tilsyn med, om alle er her. Når jeres barn er sygt eller holder fri, vil vi gerne have, at I ringer besked, da dette er vores bedste mulighed for i fællesskab at opbygge tillid og tryghed omkring fremmødet. Det er vigtigt for barnet, specielt i starten, at det har faste aftaler med hensyn til afhentning eller gå hjem tider. Vi sender gerne jeres barn til svømning, idræt, hjem m.v. efter aftale med jer. Derfor er det vigtigt, at I udfylder vores oplysningsskema umiddelbart efter SFO start. Personalet har ikke ansvaret for barnet til eller fra skolefritidsordningen. Når I henter jeres barn, er det vigtigt, at I får sagt farvel til en af de voksne og bliver krydset ud på afkrydsningslisten. Tager I andre børn med hjem så giv besked til en af pædagogerne på stuen. Børn, som selv går hjem, skal ligeledes sige farvel til en voksen Vi tilbyder at huske dit barn på, hvornår han/hun skal hjem, men vi må understrege det er et tilbud. Det kan være svært for os, i en travl hverdag, at nå at finde alle børnene på bestemte/ønskede tidspunkter. Du kan finde masser af information om SFO Vorrebassen på skolens hjemmeside: ligesom der løbende vil komme information via skolens ForældreIntra. Hvis du har spørgsmål til vores pædagogik eller andet er du altid velkommen til at kontakte dit barns pædagog, afdelings fritidspædagogiske leder eller Vorrebassens SFO leder Karin Walk. Side 11 af 11

VELKOMMEN I VORREVANGSKOLENS SFO. Vorrevangskolens SFO VORREGÅRDS ALLÉ ÅRHUS N

VELKOMMEN I VORREVANGSKOLENS SFO. Vorrevangskolens SFO VORREGÅRDS ALLÉ ÅRHUS N VELKOMMEN I VORREVANGSKOLENS SFO Vorrevangskolens SFO VORREGÅRDS ALLÉ 109 8200 ÅRHUS N Indskolingsleder Marc Nøddesbo tlf.: 2920 8791 Fritidspædagogiskleder Vivian Bonde tlf.: 2619 6848 www.vorrevangskolen.dk

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Velkommen til. SFO Sødalskolen

Velkommen til. SFO Sødalskolen Velkommen til Indholdsfortegnelse Adresse og åbningstider... 2 Om... 3 Vores dagligdag... 4 Dagens aktiviteter... 4 Spisning... 5 Tøj og sko... 5 Afkrydsning... 6 Telefon... 6 Faste aktiviteter... 7 Traditioner...

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

til Nordbyskolens SFO

til Nordbyskolens SFO Velkommen til Nordbyskolens SFO Forårs-SFO Velkommen til alle nye børn og forældre. Den 1. april er første dag i ForårsSFO. Dagens rytme 6.30-9.00 : ForårsSFO åbner og der er mulighed for morgenmad frem

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet:

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet: Smørhullet Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094 Velkommen til Smørhullet: Denne folder er tænkt som en introduktion til nye forældre og andre interesserede, dels for at give nogle vigtige oplysninger, men

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30.

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30. Velkommen til Mosehuset 2016 Her følger en del praktiske informationer vedrørende institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser og ærgrelser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse:

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: Høng Odinsvej 18 tlf. 58853620 Stjernehuset Tingvej 2 tlf. 58853740 Laden Kulbyvej 18A tlf 58850480 Trekløverens e-mail adresse: sfo.trekloveret@kalundborg.dk

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Præsentation af Nordlyset. Personalet. Mål for Personalet

Præsentation af Nordlyset. Personalet. Mål for Personalet Præsentation af Nordlyset Nordlyset er en kommunal børnehave Vi har en basis normering til 25 børnehavebørn i alderen 3-6 år og 5 småbørn i alderen 2,6-3 år. Vi har ind imellem dagplejebørn i gæstepleje.

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Velkommen til Th. Langs. Telefon numre til SFO en SFO. Kontoret (med omstilling til SFO en) 86 82 28 97. www.thlang.dk. Hanne.kaa@thlang.

Velkommen til Th. Langs. Telefon numre til SFO en SFO. Kontoret (med omstilling til SFO en) 86 82 28 97. www.thlang.dk. Hanne.kaa@thlang. Velkommen til Th. Langs Telefon numre til SFO en SFO ens Mobil 50 46 05 81 Hanne Kaa - SFO leder 60 82 29 72 Kontoret (med omstilling til SFO en) 86 82 28 97 www.thlang.dk Hanne.kaa@thlang.dk SFO Velkommen

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Velkommen til Lagunen, Korallen og Oasen

Velkommen til Lagunen, Korallen og Oasen Velkommen til Lagunen, Korallen og Oasen LAGUNEN, KORALLEN og OASEN er skolefritidsordningen på Strandskolen. Denne mappe er en orientering om skolefritidsordningens dagligdag, struktur, traditioner og

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Rigtig hjerteligt velkommen til vores Børnehus! Her har vi samlet en folder med de vigtigste praktiske informationer om vores Børnehus, så I kan få et indblik i Spirrevippens

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være Velkommen i Svalen Et godt sted at være En daginstitution for de 0-6 årige Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså. Tlf. : 73 76 84 45 Mail:svalen@aabenraa.dk Hjemmeside: svalen-holbøl.dk eller svalen-holboel.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen i HYLDGÅRD SFO 2 & 3

Velkommen i HYLDGÅRD SFO 2 & 3 Velkommen i HYLDGÅRD SFO 2 & 3 KLUBBEN HYLDGÅRD Grundtvigsvej 88 Tlf. 9960 4840 Mailadr.: trbak@ikast-brande.dk Klubben Hyldgård er en afdeling af skolefritidsordningen ved Hyldgårdsskolen. SFO 2 er for

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen til Mariehønen

Velkommen til Mariehønen Velkommen til Mariehønen Mariehønen er en integreret institution, hvilket betyder, at dit barn kan være i den samme institution fra det starter som vuggestuebarn til det starter i børnehaveklasse. Mariehønens

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN & KLOKKEBLOMST VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af

Læs mere

Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning

Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning Indhold Lidt om Egholm SFO...3 Udflugter og arrangementer...3 Åbningstid...4 Lukkedage...4 Sygdom...4 Brug af husets telefoner...4 Børn og mobiltelefoner...4

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Krudtuglen Indholdsfortegnelse Velkommen til Krudtuglen...Side 3 Ny i klubben...side 3 Ny forældre i klubben Side 3 Indslusnings uge.side 4 Info tavlen..side

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

BØRNEHAVEN Lauge Koch

BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Børnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik i børnehaven

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Metode... 3 Tema 1... 4 Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.... 4 Tema 2... 5 Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer....

Læs mere

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro BØRN OG UNGE Forord Baggrunden for denne pjece er, at det kan være rigtig svært at starte på noget nyt. For barnet der skal i skole kan det være svært at lære

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Kildegård Klubben. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Fritidsleder Sus Creutzberg, tlf.: 44 52 55 36

Kildegård Klubben. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Fritidsleder Sus Creutzberg, tlf.: 44 52 55 36 Kildegård Klubben Dette er en folder, der henvender sig til forældre med børn i Kildegård Klubben. I folderen finder man bl.a. information om børnenes dagligdag i klubben, samarbejde med forældre og skole

Læs mere

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Så kan I regne med, at vi her har nogle klare holdninger, en tydelig pædagogik og klassiske traditioner. Så kan I mærke og se, at her er der voksne tilstede og en

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

OVERLUND BØRNECENTER Toftegårdsvej 12. Overlund. 8800 Viborg VELKOMMEN PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 12

OVERLUND BØRNECENTER Toftegårdsvej 12. Overlund. 8800 Viborg VELKOMMEN PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 12 OVERLUND BØRNECENTER Toftegårdsvej 12. Overlund. 8800 Viborg VELKOMMEN PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 12 Overlund Børnecenter Toftegårdsvej 12 Tlf.: 87871545 homepage: www.viborg.dk/overlundboernecenter Velkommen til

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Velkommen til Myretuen/Klubben

Velkommen til Myretuen/Klubben Velkommen til Myretuen/Klubben Myretuen er Klostermarksskolens SFO. Vores børn er fordelt på 0. kl. 3. kl. Vi har til huse i Klostermarksskolens indskolingsbygningen. Klubben er Klostermarksskolens ungdomstilbud

Læs mere