Stjernehuset. Forældrepjece

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stjernehuset. Forældrepjece"

Transkript

1 Stjernehuset Forældrepjece

2 Velkommen til Stjernehuset. Stjernehuset er en kombineret institution med 1 vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper. Den ene børnehave gruppe frekventere dagligt Stjerneskuddet, som er vores udegruppe beliggende ved Oust Mølleskolen. Grupperne skiftes til at være der et år af gangen. Når I har fået plads til jeres barn i vuggestuen i Stjernehuset, fortsætter barnet automatisk i børnehaven ved 3-års alderen. Vuggestuen og børnehaven har et tæt samarbejde - især omkring barnets overgang fra vuggestue til børnehave. Vi ved, at børns evne til udvikling skabes i samspil med barnets omsorgspersoner forældrene og andre betydningsfulde voksne deriblandt medarbejderne i institutionen. Vi ved også, at det har afgørende betydning for barnets udvikling, at vi har fokus på kvaliteten af de relationer og den kontakt, som barnet etablerer i daginstitutionen. Vi lægger derfor vægt på at skabe en god og tryg relation til Jeres barn, hvor vi fungerer som base for barnets tryghed og udvikling.

3 Kontaktperson. Når I kommer på det første besøg i institutionen, vil I møde Jeres barns kontaktvoksen, der vil vise Jer rundt i institutionen. I får også mulighed for at møde de øvrige medarbejdere, og kontaktpersonen kan få informationer om Jeres barn. Kontaktpersonen følger Jeres barn i vuggestuetiden og sørger for at sikre barnet en tryg overgang til den nye kontaktvoksne i børnehaven. I begyndelsen vil det være kontaktpersonen, som er mest sammen med Jeres barn netop for at give barnet den største tryghed - og det er også den medarbejder, I som forældre især kan henvende Jer til. Når Jeres barn er faldet godt til, vil det naturligt også knytte sig til de andre voksne på stuen. Barnets bog. Når Jeres barn begynder i institutionen, starter vi barnets bog. Bogen er tænkt som en historiefortælling om barnet - derhjemme og i institutionen. Vi sætter løbende billeder ind i bogen, og vi vil også meget gerne have billeder af barnet, familien og andre/andet, som har betydning for Jeres barn. Derfor må I gerne medbringe billeder til bogen. Den sidste dag i Stjernhuset får barnet sin bog med som gave. Vi laver barnets bog, fordi vi har erfaret, at børnene har meget glæde af - og finder stor tryghed i at kigge i bogen, når de er i institutionen. Kontaktpersonen og de øvrige medarbejdere på Jeres barns stue kigger ofte i bogen sammen med barnet. De taler med barnet om det, som optager barnet ligesom bogen kan blive et bindeled mellem hjemmet og institutionen.

4 Forældresamtaler. Kontaktpersonen indbyder Jer til forældresamtaler - den første finder sted, når Jeres barn har været i institutionen i 3 måneder. Temaet for denne samtale er kontaktetablering er der skabt en god relation? relation til andre børn, hvordan føler man sig modtaget og gensidig forventninger. Temaerne for de følgende forældresamtaler er: Relation og leg med jævnaldrene børn og evt sprogvurdering Tras. Overgang til børnehave Barnets udvikling Overgang til skole Desuden holder vi samtaler efter behov Sprogvurdering. Vi tilbyder sprogvurdering af Jeres barn ved 2-års alderen og efterfølgende, når barnet er 3, 4 og 5 år. Vi anvender sprogvurderingsmaterialet TRAS. Ved samtalen gennemgår vi resultatet af sprogtesten. Sprogvurderingen er et tilbud. Det er jer, der vurderer, om I ønsker jeres barn sprogtestet. Den daglige kontakt mellem forældre og personale. Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen. Når institutionen åbner kl. 6.33, vil I møde 2 af husets medarbejdere i alrummet, der spiser morgenmad sammen med de børn der ikke har fået morgenmad endnu og får sagt farvel til mor og far i alrummet.

5 Den bedste aflevering foregår, når barnet kan mærke, at forældrene er trygge ved at aflevere barnet i institutionen. Når forælderen er tryg, er barnet også trygt. Barnet afleveres efter 7.30 på stuen, hvor forældrene hilser på stuens personale og evt. giver vigtige beskeder, ift. barnet, videre til personalet. Nogle børn har behov for at vide, hvem der henter dem, andre har ikke dette behov. Herefter siger forælderen farvel til barnet og går. Oplever I, at afleveringen er svær, eller at I har brug for hjælp til at sige farvel til barnet, er I altid velkomne til at henvende Jer til personalet, der er klar med hjælp og vejledning. Mellem kl og 16 vil I kunne møde en medarbejder fra barnets stue. Fra kl til kl og igen fra kl. 16 til 16.47, fredag til 16.07, vil I nogle dage møde medarbejdere fra andre stuer. Kontakt mellem forældre og institution - Tabulex Vi bruger børneintra systemet Tabulex som daglig kontaktflade. Når I møder ind i Stjernehuset, skal I selv tjekke Jeres barn ind, ligeledes skal I tjekke ud når I går hjem, dette gøres på en info tavle ved indgangen. Tabulex har også et besked system, hvor I kan skrive til medarbejderne fra Jeres barns stue, og I kan melde Jeres barn fri/syg hjemmefra. Personalet er også altid behjælpeligt med systemet. Vi vil meget gerne have besked, hvis Jeres barn holder fri eller er syg.

6 I kan komme i kontakt med stuerne på tlf: Vuggestuen: Månegruppen: Stjernegruppen: Solgruppen: Hver dag kan I læse på tavlen eller Børneintra om vores samvær og aktiviteter med børnene. Vi vægter hver dag at tale med jer om, hvordan netop jeres barn har haft det. Vi har ansvaret for Jeres barn, og derfor er det vigtigt, at I husker følgende: Sig altid farvel til en medarbejder, inden du og dit barn går hjem. Giv personalet besked mundtligt eller på børne intra, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet. PÅKLÆDNING: Da børnene er ude hver dag, skal de have praktisk tøj med. Tøj som også kan bruges ud og som gerne må blive beskidt. Børnene skal have et sæt skiftetøj liggende på deres rum, vi har ofte brug for det i forbindelse med leg med vandpytter og vandhaner. HUSK regntøj og gummistøvler Hjemmesko/skiftesko skal medbringes. Navn i tingene, kan være til stor hjælp både for os og jer som forældre I forbindelse med regn og sne, er det jeres ansvar som forældre, at sørge for at flyverdragt, vanter, hue m.m. er tørt til næste dag.

7 Det er forældrene der holder orden på børnenes rum, og sørger for at der er skiftetøj i kassen. I må gerne tage kassen med hjem til opfyldning Det er en stor hjælp for os, i forbindelse med rengøringen, hvis I sætter jeres barns fodtøj op på rummet ved afhentning. Snore i jakker og halstørklæder kan være til fare under leg, erstat snorene med et elastik. Til at varme omkring halsen, er en elefanthue eller halsedisse god. Solcreme: Børnene skal smøres hjemmefra. Derudover smører vi børnene til middag, de dage der er behov for det. Institutionens traditioner: I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner. Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov. Fastelavn: I februar fejrer vi fastelavn vi laver evt. masker, pynter, laver fastelavnsklip eller andet der relaterer til fastelavn. Fastelavnsfest med tøndeslagning afholdes af forældrerådet/foreningen i weekenden. Fastelavnsfest i huset afholdes med små sjove aktiviteter og lege. Senere på dagen spiser vi fastelavnsboller. Da ikke alle børn bryder sig om at blive klædt ud eller malet i ansigtet, er det vigtigt, at vi laver aftaler om netop jeres barn. Sommer- og julefest planlægges og afholdes af forældrerådet, i samarbejde med et personale.

8 Til disse fester deltager 1 2 medarbejder fra hver stue. Der kommer indbydelser ud nogle uger forinden. Jul: Vi laver julepynt og julegaver sammen med børnene, og hver dag julehygger vi på stuerne med kalenderlys og julesange. Vi samles i alrummet mandag og holder advents samling og synger julesange. Vi har julefrokost for alle børn og voksne, samt en dag hvor vi går i kirke. En eftermiddag i december inviterer vi børnenes bedsteforældre til at komme og være sammen med deres børnebørn i institutionen. Det er en hyggelig eftermiddag. Herudover har vi også påskefrokost, skovdage, holder børnehavens fødselsdag d. 1. februar. Modulordning. Stjernehuset er det eneste sted i Randers kommune, du som forældre har mulighed for at vælge en modulordning. Du har mulighed for at vælge mellem: 35 timer pr uge, 45 timer pr. uge, 50.5 timer pr. uge. Uanset hvilket modul du vælger skal tidspunkterne for vuggestuen og for børnehavebørn være indeholdt. Begrundelsen herfor er, at det er i de tidsrum de fleste aktiviteter og ture foregår. Du skal betragte det valgte timetal som din åbningstid. Det vil sige at tiden starter når du går ind i institutionen og slutter når du går ud af døren, den tid skal være ind holdt i

9 de tider du aflevere ved starten i institutionen. Forældresamtaler skal som udgangspunkt også være indeholdt i de modultider du vælger. Vuggestuen: Kost i vuggestue. Måltiderne her er højt prioriteret, - vi vil gerne give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen. Vi følger fødevarer styrelsens anbefalinger. side.htm Maden bliver producere i vores egen køkken. Madplanen ses på stuens opslagstavle og på børneintra. Vi får serveret varmt mad 3 gange om ugen og rugbrød 2 gange om ugen. Formiddags og eftermiddagsmaden består af frugt og brød. Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl Desuden får børnene et stykke rugbrød eller andet brød m/ forskelligt pålæg og frugt kl. 9. Børnene bliver tilbudt letmælk og vand til måltiderne. Indtil 1 år bliver børnene tilbudt modermælkserstatning til måltiderne Børn under 1 år følger deres egen kostplan og spisetider. Børn under 1 år tilbydes mælkeerstatning, grød, kartofler og grøntsager, i samråd med forældrene. Vi taler løbende med forældrene om den individuelle kostplan. Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker, og vi tilbyder ikke børnene slik eller kage i institutionen.

10 Undtagelser kan være, når børnene holder fødselsdag og i enkelte tilfælde har kage med til fejring. Vi rådgiver os med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn. Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis børn er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette. Sundhedspolitik: Børnene tilbydes ikke slik eller kage i stjernhuset. Undtagelser kan være, når børnene holder fødselsdag eller afskedsfest, hvor I gerne vil medbringe noget, som Jeres barn kan dele ud. Vi opfordrer jer til at medbringe boller, frugt og lignende til fødselsdage og andre festlige anledninger, og undlade slik og kage, og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller Spørg gerne personalet på stuen. Fødselsdag i vuggestuen Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i huset og I må meget gerne deltage i festen. Vi synger fødselsdagssang og råber HURRA. I kan aftale med stuens personale, hvad I gerne vil medbringe og dele ud. Henviser til sundhedspolitikken. Vi tager også hjem til fødselsdage, med undtagelse af fredag Dagens aktiviteter i vuggestuen. Morgen: Stjernhuset åbner kl. 6.33, og vi samles i alrummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl

11 Kl er der mødt en medarbejder fra alle stuer og efter morgenmaden fordeler vi os på stuerne. Her modtager vi de øvrige børn og hygger os med leg, sang, læsning og samtale, bl.a. om børnenes bøger. Vuggestue børnene tilbydes et lille måltid kl. 9 rugbrød med smør og frugt. Derefter holder vi samling. Vores fokus er bl.a. den sproglige stimulering. Vi synger og taler om, hvem der er kommet, og hvem der mangler, hvad skal vi lave i dag, ser på vores tavle. Vi leger måske sanglege, fortæller/læser historier, øver rim og remser, taler om farver og tal eller noget helt andet.. Formiddag Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i. Her arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer. Læreplanstemaerne er: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling

12 Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier. Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag. Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen og andre børn, at udforske de muligheder der findes. Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen både ved af og påklædning, på badeværelset, oprydning og spisning.

13 Middag. Vuggestuen spiser middagsmad ca. kl Vi spiser i små grupper, så vidt det er muligt, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid. Vi lægger vægt på dialogen under måltidet og at børnene aktivt tager del i at dække bord, hælde mad op, skære ud o. lign. Søvn i vuggestuen: Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble. De fleste børn sover middagssøvn i institutionen. De yngste børn sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a. De vågne børn leger i alrummet eller på legepladsen. Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene. Det er vores erfaring og forskning, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i institutionen.

14 Eftermiddag: Efter middagssøvnen bliver vuggestue børnene tilbudt eftermiddags mad. Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen. Mellem kl. ca og samles børnene i alrummet. Institutionen lukker kl , fredag kl Babytegn Allerede fra børnene er helt små, bruger vi babytegn til at kommunikere med. Når vi bruger tegnet sætter vi altid ordet på også. Vi oplever at selv de mindste børn, efterhånden også bruger tegnene og på denne måde kan gøre sig forståelig overfor os. Det er rigtig godt hvis I også bruger tegnene derhjemme.

15

16 Børnehaven. Når barnet fylder 3 år tilbydes det en plads i børnehaven. Overgangen fra vuggestuen/dagpleje til børnehaven. At starte i børnehave er altid et stort spring for såvel børn som forældre. Børnene skal forholde sig til mange nye mennesker, og hverdagen er meget anderledes end det de er vant til hjemme eller i dagpleje og vuggestue. Denne overgang er vi meget opmærksomme på, og gør meget for at gøre den så tryg og uproblematisk som muligt. Engagement, udvikling og glæde. Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets personlige og sociale kompetence. Det har væsentlig betydning for yderligere udvikling af barnets færdigheder og kompetencer.

17 Morgenmad Børnene tilbydes morgenmad i tidsrummet kl til kl Børnene tilbydes havregryn/grød, 1 x havrefræs og rugbrød og ost, samt mælk. Kost I børnehaven skal børnene selv medbringe madpakke til frokost samt frugt og brød eller lignende til eftermiddagsmad. I kommer selv med frugt til en hel ugen (kan også kommes med af to gange), frugten ligges ude i grovkøkkenet. Den fælles frugt bliver skåret ud, så børnene har mulighed for at smage forskelligt slags frugt. Børnene får serveret mælk og vand til frokost. Kostpolitik Vi vil gerne opfordre at I som forældre er opmærksomme på, at børnenes madpakker og eftermiddagsposer, indeholder en sund og varieret kost. Vi henstiller til, at der ikke medbringes søde sager i børnehaven.

18 Fødselsdage Når Jeres barn har fødselsdag, kan I aftale med stuens personale, hvordan fødselsdagen kan fejres i børnehaven eller evt. hjemme. Vi tager hjem til fødselsdage, med undtagelse af fredag. (Pt tages der ikke hjem til fødselsdag om mandagen, da de kommende skolebørn er samlet i skuddet hver mandag sammen med en medarbejder fra hver stue). 3. års fødselsdag fejrer vi i børnehaven. I må meget gerne deltage i fejringen af fødselsdagen i børnehaven. Vi opfordrer jer til at medbringe boller, frugt og lignende til fødselsdage, f. eks popcorn, pølsehorn Spørg gerne personalet på stuen. Vi henviser til sundhedspolitikken Kørsel med børn: Børnehaven har buskort til bybusserne. Det kræver en underskrift fra Jer, hvis personalet i særlige situationer skal kunne køre med Jeres børn. Legetøj Legetøj hjemmefra medbringes kun om fredagen. Hverdagen i børnehaven: Børn leger største del af den tid, - de er i børnehaven, - men der er også mange praktiske ting, - der hver dag skal fungere. Der skal ryddes op. Børnene skal dække bord og der skal spises, - bordene skal ryddes og rengøre og legepladsen skal ryddes op sidst på dagen. Disse praktiske aktiviteter, har alle et pædagogisk formål. Vi støtter barnet i at være selvhjulpen både ved af og påklædning, på badeværelset, oprydning og spisning.

19 Den daglige rytme Stjernhuset åbner kl. 6.33, og vi samles i alrummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl Efter at der er sagt godmorgen, hjælper de voksne de børn, - der har brug for hjælp til at "sige farvel". Børnene er fortrinsvis i alrummet frem til kl. 7.30, hvor de hygger sig med hinanden og de voksne. Kl er personale på alle stuer mødt frem. Vi vil gerne I aflevere jeres barn på stuen. Her gives de informationer til stue personalet, der er vigtig for os at få. Vi har tilrettelagt vores mødetider sådan at I kan møde en voksen fra barnet stue mellem Efterhånden møder der flere børn og voksne frem, og børnene finder sammen med deres venner og går i gang med deres lege. Børnehavebørnene har mulighed for at tage lidt fra deres madkasse inden samling og i løbet af formiddagen, dette foregår i alrummet. Hver dag kl holder vi samling med stuens børn. Her er der fokus på den sproglige udvikling, og vi lægger vægt på at have en dialog med børnegruppen om dagens aktiviteter, og ligeledes inddrages forskellige sprogaktiviteter, eksempelvis rim og remser, fortælling, sang, ugen ord mv. Tre dage om ugen arbejdes der med læreplansaktiviteter på stuerne. Børnene er delt ind i lærings grupper. I kan følge med i læreplansaktiviteterne på opslagstavlen i alrummet. (se læreplanstemaerne under vuggestuen, s. 9)

20 Kl spiser børnene deres madpakker, her sidder børnene sammen med deres primær voksne. Derefter går vi sammen ud på legepladsen og leger her til hen på eftermiddagen afhængig af vejr og vind. I foråret, sommeren og efteråret tilbringer børn og voksne meget tid på legepladsen. Ca. kl mødes børnene igen og spiser deres fælles frugt, brød eller resterne fra madkassen, - enten inde eller ude, afhængig af vejret. Herefter leger børnene videre indtil de bliver hentet af deres forældre. Om efteråret/vinteren er vi fortrinsvis i alrummet fra kl til 16.47(fredag 16.07), men om sommeren er vi lige så ofte på legepladsen. Førskolegruppe. Det sidste år i børnehaven, tilbydes barnet at være i en førskolegruppe en gang om ugen sammen med jævnaldrene børn fra kl. 9 til ca. kl. 12. De pædagogiske aktiviteter er rettet mod alderssvarende læringsaktiviteter, således at børnenes færdigheder og kompetencer hen imod skolestarten styrkes.

21 Sprogvurdering. Vi følger op på den sprogvurdering(tras) der er foretaget af Jeres barn i vuggestuen eller i dagplejen. Inklusion Alle institutioner i Randers kommune arbejdes der målrettet med at inkludere alle børn. Inklusion er når alle børn oplever sig som anerkendte, aktive og værdifulde deltagere i det lærende fællesskab, ved at der bevidst arbejdes inkluderende i forhold til planlægningen af hverdagen. Vores mål er, at I som forældre bliver inddraget som barnets vigtigste ressource og bliver bevidste om, hvordan I selv medvirker til Jeres barns udvikling og inklusion. Øvrige oplysninger: Dagtilbudsleder: Helle Jantzen Helle.jantzen@randers.dk Pædagogisk leder Helle Nielsen Helle.nielsen@randers.dk Åbningstid: Mandag til torsdag: Fredag kl Forældremøder Der indbydes til forældremøde en gang om året.

22 Forældreråd og Dagtilbudsbestyrelse. Dagtilbudsbestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder: Pædagogiske principper Dagtilbuddets aktiviteter Anvendelse af budget Ansættelse af personale Til hver institution hører et forældreråd, hvor den ene af de 5 medlem sidder i dagtilbudsbestyrelsen. Sygdom Hvis Jeres barn bliver syg, er det ikke hensigtsmæssigt, at det kommer i institutionen. Dels kan barnet smitte, så andre børn bliver syge, dels af hensyn til barnets eget velbefindende. Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. tm Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme. Bleordning. I skal selv medbringe bleer til jeres barn. Feriepasning i dagtilbuddet. Der er fælles feriepasning i Randers Kommune følgende dage:

23 Dagen efter Kristi Himmelfartsdag De 3 dage før Påske Grundlovsdag Perioden imellem jul og nytår d december Uge 29 og 30 Der etableres pasning i en eller flere institutioner i Randers Kommune for de børn, som har behov. Dagtilbud Nordvest har fælles feriepasning i Mælkevejen. D. 24. december er institutionerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning. Tilladelse til sprogvurdering. Ifølge dagtilbudsloven skal alle 3-5 årige børn tilbydes sprogvurdering. I Randers Kommune har man besluttet at tilbuddet om sprogvurdering skal foregå i barnets dagtilbud /dagpleje, og at der anvendes materialet TRAS. Barnet sprogvurderes når det er og 5 år. TRAS (tidlig registrering af sprogudvikling) belyser områderne: samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion. I Dagtilbud Nordvest har vi besluttet at TRAS skemaet drøftes på forældresamtalerne. Hvis ikke I vil lade jeres barn sprogvurdere, skal I meddele dette til kontaktpædagogen. Tilladelse til videooptagelse Personalet benytter sig i skiftende omfang af at optage og gennemse video som led i det pædagogiske arbejde. Videoen vil have fokus på relationen mellem barn/voksen,

24 og den voksnes evne til at indgå i dette samspil, for hele tiden at dygtiggøre os på dette felt. Video kan også være for at dele oplevelser fra hverdagen til forældremøde o. lign. arrangementer. Videooptagelserne vil: Blive anvendt internt af personalet Blive anvendt internt ved uddannelse af personalet med eksterne fagpersoner/undervisere Blive behandlet som internt materiale og derfor være omfattet af reglerne om tavshedspligt Blive brugt ved forældre arrangementer. Blive destrueret efter brug, eller senest når barnet forlader institutionen. Ved særlig skriftligt samtykke med forældrene, kan der gives tilladelse til at bruge klippene udenfor institutionen. F. eks i forbindelse med uddannelse af personalet.

25 August 2014 Stjernehuset Enghøj Alle Randers NV

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Stjernehuset. Forældrepjece

Stjernehuset. Forældrepjece Stjernehuset Forældrepjece Velkommen til Stjernehuset Stjernehuset er en kombineret institution med 1 vuggestue gruppe og 3 børnehave grupper. Den ene børnehave gruppe kører dagligt med bus til Stjerneskuddet,

Læs mere

Børnehuset Gassum. Forældrepjece. Dagtilbud Nordvest

Børnehuset Gassum. Forældrepjece. Dagtilbud Nordvest Børnehuset Gassum Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Gassum Børnehuset Gassum er en kombineret institution med omkring 12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Børnehuset Gassum hører

Læs mere

Børnehuset Regnbuen. Forældrepjece

Børnehuset Regnbuen. Forældrepjece Børnehuset Regnbuen Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Regnbuen Børnehuset Regnbuen er en kombineret institution med 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Når I har fået plads til jeres barn i

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Børnehaven har plads til 48 børn i alderen 3-6 år og vi er delt

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget

Velkommen til Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget Velkommen til Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget er en kombineret institution med 13 vuggestue børn og 37 børnehavebørn. Børnehuset Tjørnesvinget har én vuggestuegruppe

Læs mere

Børnehuset Hørhaven. Forældrepjece

Børnehuset Hørhaven. Forældrepjece Børnehuset Hørhaven Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Hørhaven Børnehuset Hørhaven er en kombineret institution med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper Dit barn skal starte på De voksne her

Læs mere

Børnehuset Mælkevejen. Forældrepjece

Børnehuset Mælkevejen. Forældrepjece Børnehuset Mælkevejen Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Mælkevejen www.maelkevejen.randers.dk www.borneweb.dk Børnehuset Mælkevejen er en kombineret institution med 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KÆRE NYE FORÆLDRE 3 Der er pladsgaranti indtil skolestart 3 Åkandens værdigrundlag 3 Start i vuggestuen 4 2. GENNEMGANG AF DAGEN 5 De yngste børn

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Børnehuset Bjerregrav. Forældrepjece

Børnehuset Bjerregrav. Forældrepjece Børnehuset Bjerregrav Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Bjerregrav. Børnehuset Bjerregrav er en kombineret institution med 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. Når I har fået plads til jeres barn

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi håber,

Læs mere

Børnehuset Svalereden. Forældrepjece

Børnehuset Svalereden. Forældrepjece Børnehuset Svalereden Forældrepjece Velkommen til: Vi glæder os til du skal starte her i Svalereden. Din gruppe hedder: Din kontaktpædagog hedder: Du må meget gerne komme og besøge os sammen med dine forældre

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Børnehuset Mælkevejen. Forældrepjece

Børnehuset Mælkevejen. Forældrepjece Børnehuset Mælkevejen Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Mælkevejen www.maelkevejen.randers.dk www.borneweb.dk Børnehuset Mælkevejen er en kombineret institution med 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Vuggestuen Vestervang

Vuggestuen Vestervang Vuggestuen Vestervang 2 Velkommen 3 Vuggestuen Vestervang er, beliggende midt i boligområdet Vestervang lige ned til Botanisk Have. Huset har tre stuer og et stort fællesrum i midten. På hver stue er der

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Børnehuset Svalereden. Forældrepjece

Børnehuset Svalereden. Forældrepjece Børnehuset Svalereden Forældrepjece Velkommen til: Vi glæder os til du skal starte her i Svalereden. Din gruppe hedder: Din kontaktpædagog hedder: Du må meget gerne komme og besøge os sammen med dine forældre

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Udsigten!

Velkommen i Børnehuset Udsigten! BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2013 / 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 2 Afslutning for vuggestue- og skolebørn side 3 Andre informationer side 3 Bleer side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkommen til Mariehønen

Velkommen til Mariehønen Velkommen til Mariehønen Mariehønen er en integreret institution, hvilket betyder, at dit barn kan være i den samme institution fra det starter som vuggestuebarn til det starter i børnehaveklasse. Mariehønens

Læs mere

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære Her er godt at være lege og lære Velkommen Velkommen til vores børnehave. Med denne pjece vil vi fortælle dig om vores hus. Det være sig lige fra hverdags struktur til nogle praktiske informationer. Håber

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! Varme hilsner Velkommen i Kløverløkken. At starte i institution kan være

Læs mere

Velkommen til D.I.I. Perlen

Velkommen til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen I sidder med denne velkomstpjece i hånden, fordi I har valgt at lade jeres barn starte i vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8.

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8. Indholdsfortegnelse Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2 Personalet 3 Dagsrytmen 4 Når I starter i børnehave 5 Traditioner 6 Temauger 8 Ture 8 Mad 9 Praktiske oplysninger 10 Sådan er børnehaven indrettet

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk

Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk I børnehaven/vuggestuen er der indskrevet op til 64 børn. I Gudhjem er dagplejen

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Kostpolitik 2013 1 Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Forord De holdninger, normer og rammer som børn møder til hverdag, også uden for hjemmet, har stor indflydelse på deres kostvaner og derfor har

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Velkommen i vuggestuen Manegen

Velkommen i vuggestuen Manegen Velkommen i vuggestuen Manegen Byvej 248 A+B - 2650 Hvidovre Tlf.: 72 20 66 40 E-mail: manegen@hvidovre.dk Hjemmeside: www.manegen.hvidovre.dk Velkommen i vuggestuen Manegen. Byvej 248 A+B 2650 Hvidovre

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Integreret Institution Tangebo

Integreret Institution Tangebo Integreret Institution Tangebo Kostpolitik 1 Tangebos kostpolitik. Forældrebestyrelsen og personalet i Tangebo har sammen udarbejdet nedenstående kostpolitik. Vi har søgt viden og vejledning hos rejseholdsmedarbejder

Læs mere

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden,

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden, Nyttige tlf. numre Kontoret 5588 7400 Køkkenet 5588 7401 Stjernerne 5588 7404 Kometstuen 5588 7402 Plutostuen 5588 7402 Raketstuen 5588 7403 Mobil 2428 6501 Vi henstiller til at I ringer til stuerne før

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være Velkommen i Svalen Et godt sted at være En daginstitution for de 0-6 årige Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså. Tlf. : 73 76 84 45 Mail:svalen@aabenraa.dk Hjemmeside: svalen-holbøl.dk eller svalen-holboel.dk

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen

Børnehuset Hindbærvangen Kære forældre. Vi håber, at I og jeres barn må trives her hos os. Denne lille folder vil indeholde væsentlige praktiske oplysninger vedr. dagligdagen i børnehuset. De pædagogiske principper og handleplaner

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT Som årstidsdagplejer skal man introducere dagplejebørnene for årstidens skiften højtider og traditioner, der er forbundet hermed ud fra børnenes præmisser. Gennem arbejdet

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere