Velkommen til Poppellunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Poppellunden"

Transkript

1 Velkommen til Poppellunden Poppellunden er et kommunalt aldersintegreret børnehus og sammen med Paraplyen, Humlebien, Thurø Børnehuse, Kobberbækken og Holbølsminde danner vi dagtilbudsområdet Børnebyøster med fælles økonomi, pædagogiske læreplaner og ledelse. Vi glæder os til at tage imod jeres barn i Poppellunden og til de kommende års samarbejde med jer om jeres barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. Pjecen indeholder praktiske oplysninger og gensidige forventninger. Den Pædagogiske læreplan for området kan også læses her på hjemmesiden. Inden barnet starter afholder vi startsamtale. På mødet fortæller I om jeres barn og jeres forventninger til os. Vi fortælle om dagligdagen i Poppellunden og vores forventninger til jer. Ring til os og lav en aftale for besøg. Vores adresse er: Linkenkærsvej 30, 5700 Svendborg. mail: bodil.schjott@svendborg.dk Telefon: Kontor Pilestuen Bøgestuen Birkestuen Daginstitutionsleder for Børnebyøster: Steen Kjeldsen, Mail:steen.kjeldsen@svendborg.dk Fakta om Poppellunden Vi hedder Poppellunden, fordi vores grund er omkranset at store flotte Poppeltræer. Institutionen åbnede den 3. januar Poppellunden har en stor legeplads, og ligger i gå afstand til skoven, som vi bruger i hverdagen. I Poppellunden er der 14 vuggestuebørn på Pilestuen og i børnehaven 40 børn fordelt på Birkestuen og Bøgestuen. Antallet af børn kan dog variere året igennem. Personale i Poppellunden Pædagogisk Teamleder Bodil Schjøtt Pilestuen pædagog Anne Hansen pædagog Helle Meiling medhjælp Marianne Strange medhjælp Dorte Larsen Birkestuen pædagog Christina Sonne pædagog Lene Varming Aarup Bøgestuen pædagog Tina H. Rasmussen pædagog Ingelise F. Skjødt Skiftevis på Birke og Bøgestuen er: medhjælp Laila Bøgh studerende (ny hvert ½ år) Hele huset medhjælp Marianne Buch 1

2 Poppellunden er praktikinstitution, hvilket betyder at vi har studerende der arbejder i huset. Vi har en lønnet studerende fra Pædagogseminariet i et halvt år ad gangen. Den studerende indgår i normeringen med 30 timer på stuerne. Praktikforløbet er et led i uddannelsen til pædagog. Vi har af og til praktikanter fra Job-centret, sprogskoler og fra folkeskoler. De vil gerne lære og erfare hvordan det er at arbejde i en daginstitution. De indgår ikke i normeringen, men er selvfølgelig en ekstra hånd i dagligdagen til at være sammen med børnene og til at løse praktiske opgaver. Opstart Når barnet starter forventer vi, at en af jer forældre er her sammen med barnet de første par dage, i den udstrækning I har mulighed for det. I starten lægger vi meget vægt på, at få snakket om store og små ting vedrørende jeres barn. Vi vil gøre vores bedste, for at jeres barn falder godt til og trives her i Poppellunden. Ved startsamtalen aftaler vi hvordan opstarten kan forløbe. Dagsrytme. Åbningstider: Mandag - fredag Kl. 6.30: Der vil på skift være en fra vuggestuen og børnehaven der åbner, som sørger for at lave morgenmad og stole ned på alle tre stuer. Fra kl. 7 er der mulighed for at få morgenmad ved det store bord i gangen. Efter kl bliver børnene modtaget på stuerne. Kl. ca. 9.00: Børnene får tilbudt deres medbragte frugt. Derefter leg og andre aktiviteter ude og inde. Kl : Der spises madpakker i mindre grupper. Bagefter puttes sovebørn, alle andre går ud, mens der ryddes op efter maden. Kl. ca Eftermiddagsmadpakker. Derefter lege ude og inde Kl : Oprydning og børnehavestuerne går sammen. Kl.16.30: Poppellunden lukker, alle børn er hentet og personalets arbejdstid slutter. Skulle du af uforudsete forhold blive forsinket, bedes du ringe hurtigst muligt. Praktiske ting (i alfabetisk rækkefølge) Bleer: Alle vuggestuebørn skal medbringe 1 ble til hver dag. Hvis dit barn stadig bruger ble når det kommer i børnehave skal I selv medbringe bleer. For at støtte dit barn i at blive renlig beder vi om at børn i børnehaven bruger Up-and go bleer, har løse bukser med elastik i linningen og ikke har buksestrømper og lignende på. Børneintra Svendborg kommune har et Børneintra - et fælles intranet for kommunens dagtilbud. Børneintra fungere på 3 niveauer: For hele Svendborg kommunes børneområde, for Børnebyøster og for Poppellunden. Der er en offentlig hjemmeside og en lukket side hvor der kan logges ind med brugernavn og log-in, som man modtager når barnet er indskrevet i Poppellunden. Har du glemt dit brugernavn eller log-in så kontakt personalet så vi kan få det ordnet. På børneintra finder I nyhedsbreve, beskeder fra stuerne, orientering fra bestyrelse og husråd, billeder fra dagligdagen og her melder I ferie / fremmøde for jeres barn. Hjemmesiden findes på og søg under kommunale tilbud - Børnebyøster Poppellunden. 2

3 Ferieafvikling: Alle børn som voksne har brug for ferie. Se nedenstående vedr. lukkedage og feriesamling i området Grundlovsdag Sommer Sommer Jul Jul Nytår Kr. Himmelfartsdag 6. maj 5. juni * Uge 29 Uge december * Uge 52 Holbøllsminde Humlebien Kobberbækken Tilbud om feriesamling i Tilbud om feriesamling i Tilbud om feriesamling i Paraplyen et børnehus i Lukket et børnehus i Lukket et børnehus i Poppellunden Børnebyøster. Børnebyøster. Børnebyøster. Thurø Børnehus Erfaringen viser, at mange børn holder fri i dagene op til jul og påske, i skolernes sommerferie, vinterferie og efterårsferie. Derfor beder vi jer om så hurtigt som muligt, at gå på barnets fremmødeliste på Børneintra og registrere hvornår jeres barn holder fri. Herved kan personale ressourcerne tilpasses det antal børn der kommer. Forsikringer: Der er ikke kollektiv ulykkesforsikring i de kommunale dagtilbud, hvilket betyder at det er familiens egen familieforsikring, der alene dækker. Ved tandskade henvises til den kommunale tandpleje. Fravær: Hvis jeres barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have, at I skriver på børneintra eller sender en sms til stuens telefon (vil ikke altid blive besvaret) - eventuelt ringer besked. Børnene behøver i almindelighed ikke være her inden et bestemt tidspunkt om formiddagen. Hvis børnene skal på tur til et bestemt klokkeslæt, skriver vi om det på Børneintra, så I kan holde jer orienteret. I er altid velkomne til at spørge. Kost: Poppellunden tilbyder morgenmad fra kl. 7 til kl Forældre der har tid og lyst, er velkomne til at sætte sig og få en kop kaffe eller te sammen med os eller andre forældre. Børnene skal have frugt med til om formiddagen frugt, der er nemt for barnet at spise. Desuden skal barnet have to solide madpakker med en til frokost og en til eftermiddagsmad. Ifølge vores kostpolitik vægter vi, at børnenes medbragte mad er nærende, mættende og afvekslende. Barnet bestemmer selv i hvilken rækkefølge det vil spise madpakkens indhold, og maden skal gerne kunne håndteres af barnet selv. Spørg hvis I har brug for inspiration. Vi beder om at der ikke medbringes søde sager, og her tænker vi på kager, slik, kiks, danone yoghurt, mælkesnitte. Vi servere vand til måltiderne i børnehaven og mælk i vuggestuen. Vuggestuebørnene tilbydes tillige sutteflaske, mos og grød ved behov. 3

4 Legetøj med hjemmefra Børnene gerne må have legetøj med i Poppellunden dog ikke legetøj der larmer eller af sikkerhedsmæssige grunde ikke egner sig til det. Hvis I er i tvivl så spørg en medarbejder. Erfaringer har dog vist os, at det kan være nødvendigt - i perioder - at indføre begrænsninger. Lukke lågen Rundt om Poppellunden er der hegn og en låge som børnene ikke umiddelbart kan åbne alt sammen for at passe på jeres børn. Det er MEGET vigtigt, at lågen altid bliver lukket og slåen slået for hver gang man går ind og ud også selvom der er nogen der ser ud til at skulle samme vej ind/ud de kan skifte mening med det resultat, at børnene kan løbe ud på p-pladsen og på Linkenkærsvej. Nogle forældre vil gerne lære deres børn nye ting og løfter barnet op for at lære det at åbne lågen. Dette er ikke tilladt, da kreative børn kan finde på at kravle op evt. via kasser - for at afprøve denne færdighed med at åbne lågen på andre tidspunkter af dagen. Medicin Hvis barnet får medicin som vi skal give, skal medicin og brugsvejledning gennemgås med personalet. Vi giver kun medicin til kroniske sygdomme og med fornøden anvisning fra praktiserende læge. Medicinen skal afleveres til personalet og skal være i original emballage. Oprydning Vi lærer børnene at rydde op efter sig når de har leget med noget. Når et barn hentes er det derfor vigtigt, at I følger op på denne regel ved at hjælpe barnet til at få ryddet det af vejen, som det har leget med. Hvis andre børn er med i legen skal der laves en aftale om hvad den der går hjem skal rydde op. Overgange Fra vuggestue til børnehave: Overgang af børn fra vuggestue til børnehave foregår automatisk uden I skal foretage jer noget. Barnet overlyttes d. 1 i den måned hvor barnet fylder 3 år. I den forbindelse holdes en lille højtidelighed Krybbekørsel - hvor vuggestuen siger farvel til barnet og hvor alle børn og voksne i børnehaven står klar og hilser velkommen til det nye barn med sang og flag. Forældrene er meget velkomne til at deltage. Fra børnehave til skole: Barnet forventes at starte i skole i det år barnet fylder 6 år. Udmeldelse af Poppellunden sker automatisk pr 1. august, men indmeldelse til skole skal forældrene selv sørge for ca. ½ år før skolestart. Der kommer meddelelse i E-boks desangående. I Poppellunden har vi i mange år haft et førskoleprojekt Dragerne fra april til sommerferien, hvor kommende skolebørn danner deres egen gruppe. I Dragetiden er gruppen ude af huset en stor del af dagen og holder til ved spejderhytten. Solcreme: Poppellunden har en solpolitik som kan ses på vores hjemmeside. Vi forventer, at forældre har givet deres barn solcreme på om morgenen. Skal barnet smøres efter frokost aftales det med personalet. Poppellunden har solcreme. 4

5 Sovebørn: Der er mulighed for at få søvn efter behov. Vuggestuens børn sover i krybber og barnevogne, og børnehavebørn sover på madrasser på stuen. Søvn er meget vigtigt for børns udvikling, og børn skal derfor sove i det omfang de har brug for det. Derfor vækker vi helst ikke børn i vuggestuen, med mindre der er specielle grunde dertil. Syge børn: Af hensyn til barnet selv, de andre børn og medarbejdere, modtages syge børn ikke i institutionen. Ved visse sygdomme er der lavet regler for hvornår barnet igen må komme i institution, se informationstavle under dokumenter eller spørg hvis du er i tvivl. Ellers skal barnet være frisk således at det kan deltage i dagens aktiviteter ude og inde. Hvis barnet bliver syg i institutionen, kontakter vi jer og beder jer om at hente barnet hurtigst muligt. Tøj Det er vigtigt at barnet har praktisk tøj på, som kan tåle aktiviteter, så som udeliv, maling og madlavning. Desuden skal der være skiftetøj i barnets skab hvis uheldet er ude. Der skal være navn i alt barnets tøj, så vi kan hjælpe barnet med at finde det og holde styr på det. Vi er ude hver dag, så barnet skal altid have regntøj med, og varmt udetøj om vinteren. Når I henter jeres barn skal I tjekke at det tøj der ikke tages med hjem f.eks. regntøj og gummistøvler er tørt til næste dag. Alt tøj i garderoben skal tages med hjem om fredagen, således at skabene kan rengøres i weekenden. Det forventes, at I holder orden i barnets tøj og derved gør det nemmere for barnet selv at holde orden. Vi vægter meget højt at børnene skal lære at tage tøj på selv. Det håber vi at I vil bakke op om, og overveje hvilket tøj I køber til barnet. For eksempel vil det for de fleste børn under 6 år være umuligt selv at tage sko på med snørebånd, hvorimod sko eller støvler med velcro hurtigt kan læres at tage på. Spørg endelig medarbejderne hvis I er i tvivl, eller har brug for inspiration. Af sikkerhedsmæssige grunde må der ikke være snore i børnenes tøj, og børnene må ikke bruge halstørklæde eller cykelhjelm. I vuggestuen frabedes små hårspænder. Forventninger og samarbejde Det er vigtigt, at der er god dialog mellem jer og os omkring barnets liv og trivsel. Dette sker på flere måder. På barnets side på Børneintra ajourfører I telefonnumre, lægelige oplysninger, adresser mm. Ved ændring af telefonnumre er det også vigtigt, at I giver direkte besked på stuen, så vi hurtigt kan få fat i jer hvis der er behov for det. Når I bringer og henter barnet er der mulighed for, at vi kan udveksle korte beskeder om barnets dag. Har I eller vi har brug for en samtale, er det altid muligt at aftale en sådan. På tavlen i garderoben kan I læse hvad stuen har lavet den pågældende dag. På børneintra skriver vi om kommende aktiviteter og andre vigtige beskeder. Her lægger vi f.eks. billeder ind fra dagligdagen. I forbindelse med vinterferie, op til påske, sommerferien, efterårsferien, omkring jul giver I, på Børneintra i fremmødekalenderen, besked om barnet kommer eller holder fri. 5

6 Forventninger til forældrene I de kommende år skal vi samarbejde om at støtte jeres barns trivsel, læring og udvikling. Jeres barn skal nu til at lære at være en del af et større gruppe børn og videreudvikle sine sociale færdigheder, så det kan opleve de glæder det giver at være en del af fællesskabet og få gode kammerater. De erfarer, at der er gensidige forpligtigelser og krav forbundet med fællesskabet, og selvom vi ser hvert barn som et selvstændigt individ kan alle individuelle ønsker ikke altid tilgodeses. Vi forventer, at I bakker op om vores tiltag og at I læser det vi skriver dagligt på døren i garderoben, holder jer orienteret om nyhedsbreve og andet på Børneintra og ved, så vidt mulig, at deltage i forældremøder. Ligeledes forventer vi at I informerer os om vilkår der har indflydelse på barnets trivsel og udvikling, så som sygdom, ændringer i familieforhold, specielle oplevelser mm. Ligeledes orientere om barnets søvn og madvaner er anderledes end det plejer at være. Det er også vigtigt at vi hele tiden bliver holdt ajour i forhold til nye telefonnumre og arbejdsplads, således at vi altid kan få fat I jer hvis der er brug for det. Dette gøres både ved henvendelse til medarbejderne og på barnets side på Børneintra. Vi håber også på at I vil bakke op om og prioritere husets fælles arrangementer, som bedsteforældredag, spise sammen arrangementer og sommerfest. Traditioner og årsrytmer Fødselsdage Når barnet har fødselsdag sætter vi flag op og orienterer på tavlen og på Børneintra. Vi vil gerne fejre barnet, enten i Poppellunden eller hjemme hos jer, dog kan det ikke altid blive på selve dagen. I aftaler med stuens medarbejdere hvornår og hvordan barnets fødselsdag kan fejres. Hvis vi inviteres hjem til jer, kan det være nødvendigt med assistance til at komme frem og tilbage. Det er forældrene og barnet der bestemmer hvordan I ønsker barnet skal fejres, men fejring behøver ikke at være det helt store arrangement. Ifølge Svendborg kommunes mad- og måltidspolitik må der ikke serveres noget der indeholder sukker så som kage, is, kakao, saftevand. Har I brug for inspiration kan I spørge medarbejderne. Forældremøde Vi inviterer til forældremøde efter behov. Ofte målretter vi forældremøder omkring et bestemt emne til en bestemt gruppe forældre for eksempel: Nye forældre, kommende drage forældre, forældrene på en stue mm. Vi håber, at alle vil deltage og har I forslag til et emne der kunne være relevant at indkalde en gruppe forældre til, så sig endelig til. Sommerfest Vi holder - i juni - sommerfest, for at forældre og medarbejdere kan hygge sig og have det sjovt sammen med børnene. Ligeledes er det et fælles farvel til de børn der skal starte i skole efter sommerferien. 6

7 Bedsteforældredag En dag i slutningen af foråret inviterer vi børnenes bedsteforældre eller en anden god voksenven til at tilbringe nogle hyggelige timer i Poppellunden sammen med barnet. Indbydelse sendes ud. Spis-sammen Et par gange om året inviterer vi forældre, søskende og børn til fællesspisning. Maden købes ude fra og hver familie betaler et beløb. Vuggestuen holder for sig selv og i børnehaven foregår det aldersopdelt på tværs af stuerne Forældresamtaler Når I aflevere og henter barnet er der mulighed for at medarbejdere og forældre kan informere hinanden om forskellige praktiske ting. Hvis I eller vi har brug for en længere samtale, aftaler vi et tidspunkt hvor det kan foregå uforstyrret. I løbet af den tid barnet er i Poppellunden tilbydes samtaler hvor vi kan tale om barnets trivsel og udvikling. Ved barnet start i Poppellunden inviterer vi til en samtale for at høre om barnet og for at tale om hvilke forventninger både forældre og Poppellunden har til hinanden. Når barnet er faldet godt til i vuggestue/børnehave vurderer vi sammen med jer, om der er behov for en opfølgende samtale. På samme måde gør vi når barnet skal fra vuggestue til børnehave, midtvejs i børnehave tiden og inden barnet indskrives til skole. Som nævnt tidligere er der altid mulighed for at bede om en samtale. Barnets trivsel og udvikling I Svendborg kommune arbejdes der på en tidlig indsats hvis et barn ikke trives og udvikler sig på bedste vis. Fremover skal der systematisk udarbejdes trivselsvurderinger på alle børn i alderen 0 6 år. Hvis vi oplever at dit barn ikke trives laver vi aftale med jer om en samtale hvilket I forældre selvfølgelig også er velkomne til at forslå, hvis I oplever at jeres barn ikke trives. Sammen forsøger vi at finde forståelse og fælles tiltag, der kan ændre det. Hvis det over tid ikke ændre sig, har vi mulighed for sammen med jer at bede om rådgivning på Småbørnsforum hvor talepædagog, psykolog, fysioergoterapeut, sundhedsplejerske, socialrådgiver fra familieafdelingen mødes med personale fra børnehusene i Børnebyøster. Dette kan munde ud i forslag til nye tiltag i dagligdagen, indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller samtale med sundhedsplejerske eller familieafdelingen for at foretage en bredere vurdering af barnets vilkår og sammen med jer finde tiltag der kan støtte barnets udvikling og trivsel. Forældrebestyrelse Forældrebestyrelsen for Børnebyøster består af forældrerepræsentanter, personalerepræsentanter samt dagtilbudslederen. Der afholdes 6-8 bestyrelsesmøder om året. Forældrebestyrelsens opgaver består primært i at fastlægge principper for Børnebyøster indenfor bl.a. pædagogik, samarbejde mellem institution og forældre samt dagtilbuddets budget. Forældrebestyrelsen deltager i udarbejdelse og evaluering af den pædagogiske læreplan for området. På Børneintra under Børnebyøster har bestyrelsen egen platform. Der findes dagorden og referater, samt andet relevant materiale omkring forældrebestyrelsens arbejde. Der er generalforsamling og valg til forældrebestyrelsen hvert andet år i september. 7

8 Arbejdsgrundlag for Poppellunden Nøgleordene i vores pædagogiske hverdag er trivsel, læring og udvikling for alle børn. Samspillet mellem forældreansvar og personalets kompetencer er fundament for barnets trivsel. Der er altid et tæt forældresamarbejde omkring det enkelte barn. Det er et fælles ansvar at forstå det barnet og børnegruppen. Det er Poppellundens opgave at tilrettelægge en hverdag hvor alle børn er i relationer, føler sig set, anerkendt og inddraget. Vi arbejder ud fra mål og tiltag i læreplanstemaerne i de pædagogiske læreplaner. Læringsmiljøer, lege og aktiviteter tilrettelægges, så alle børn inkluderes i børnefællesskabet. 8

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Velkommen til D.I.I. Perlen

Velkommen til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen I sidder med denne velkomstpjece i hånden, fordi I har valgt at lade jeres barn starte i vores

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! Varme hilsner Velkommen i Kløverløkken. At starte i institution kan være

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8.

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8. Indholdsfortegnelse Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2 Personalet 3 Dagsrytmen 4 Når I starter i børnehave 5 Traditioner 6 Temauger 8 Ture 8 Mad 9 Praktiske oplysninger 10 Sådan er børnehaven indrettet

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Langmark. Børnehaven Flintebakken

Velkommen til Daginstitution Langmark. Børnehaven Flintebakken Velkommen til Daginstitution Langmark Børnehaven Flintebakken Velkommen til Børnehaven Flintebakken Velkommen til Børnehaven Flintebakken Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. Med denne

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen til Daginstitution Vestbyen Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen. Med denne pjece byder vi jer velkommen til vuggestueafdelingen i Børnehuset Daginstitution Vestbyen. Vi glæder os til samarbejdet

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Udsigten!

Velkommen i Børnehuset Udsigten! BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2013 / 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 2 Afslutning for vuggestue- og skolebørn side 3 Andre informationer side 3 Bleer side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN & KLOKKEBLOMST VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN 1 BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN Møllebakken 3 4230 Skælskør Tlf. 40 12 28 10 Email: bh-mollebakken@slagelse.dk Leder Åse Møller Børnehuset Møllebakken består af 3 børnehavegrupper.

Læs mere

Velkomstfolder. Oddense Børnehave

Velkomstfolder. Oddense Børnehave Oddense Børnehave VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.30 17.00 Fredag lukker

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KÆRE NYE FORÆLDRE 3 Der er pladsgaranti indtil skolestart 3 Åkandens værdigrundlag 3 Start i vuggestuen 4 2. GENNEMGANG AF DAGEN 5 De yngste børn

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære BØRNEHAVEN 2 VELKOMMEN I BØRNEHAVEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge vil vi tage en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende,

Læs mere

Bare følg mig. Velkommen til Humlebien Fruerstuevej 17 B 5700 Svendborg Tlf

Bare følg mig. Velkommen til Humlebien Fruerstuevej 17 B 5700 Svendborg Tlf Velkommen til Humlebien Fruerstuevej 17 B 5700 Svendborg Tlf. 2948 1760 1 Velkommen til Humlebien Vi håber gennem denne pjece, at give dig svar på nogle af de mange spørgsmål der melder sig, når dit barn

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden,

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden, Nyttige tlf. numre Kontoret 5588 7400 Køkkenet 5588 7401 Stjernerne 5588 7404 Kometstuen 5588 7402 Plutostuen 5588 7402 Raketstuen 5588 7403 Mobil 2428 6501 Vi henstiller til at I ringer til stuerne før

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære Her er godt at være lege og lære Velkommen Velkommen til vores børnehave. Med denne pjece vil vi fortælle dig om vores hus. Det være sig lige fra hverdags struktur til nogle praktiske informationer. Håber

Læs mere

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Kostpolitik 2013 1 Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Forord De holdninger, normer og rammer som børn møder til hverdag, også uden for hjemmet, har stor indflydelse på deres kostvaner og derfor har

Læs mere

25. april 2013. Kære Alle Forældre i Hjerm Dagtilbud. Hermed et nyhedsbrev med stort som småt

25. april 2013. Kære Alle Forældre i Hjerm Dagtilbud. Hermed et nyhedsbrev med stort som småt 25. april 2013 Kære Alle Forældre i Hjerm Dagtilbud Hermed et nyhedsbrev med stort som småt Personalesituationen For dagplejen er alt uændret. I Vuggestuen har vi frem til sommerferien fået Inger i løntilskud.

Læs mere

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn.

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn. Vi vil gerne byde jer som kommende forældre velkommen til Børnetoften. Vi håber på et nært samarbejde om lige netop jeres barns hverdag. Gennem et godt kendskab til hinanden, ser vi dette som vores fornemste

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Motorik-børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave I er altid velkommen til at komme på besøg i vores institution. Ring og aftal en tid. For os er det vigtig, at

Læs mere

Idrætsinstitutionen Aktivarius forældrepjece

Idrætsinstitutionen Aktivarius forældrepjece Idrætsinstitutionen Aktivarius forældrepjece Kære forældre velkommen til Idrætsinstitutionen Aktivarius Jeres barn har nu fået plads i Idrætsinstitutionen Aktivarius som er en del af Børnehusene ved Fjorden.

Læs mere

Børnehuset Stribonitten Her har hjertet plads.

Børnehuset Stribonitten Her har hjertet plads. Børnehuset Stribonitten Her har hjertet plads. Nøgleord i Stribonitten. Omsorg, nærvær og tryghed Sjov, leg og fantasi... Social og personlig udvikling... Praktiske oplysninger. Lidt om tøj Hej Vi glæder

Læs mere

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Børnegården Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Lidt om Børnegården 2. Al begyndelse er svær 3. Børnegårdens mål og principper 4. Børnegårdens

Læs mere

Velkommen i vuggestuen Manegen

Velkommen i vuggestuen Manegen Velkommen i vuggestuen Manegen Byvej 248 A+B - 2650 Hvidovre Tlf.: 72 20 66 40 E-mail: manegen@hvidovre.dk Hjemmeside: www.manegen.hvidovre.dk Velkommen i vuggestuen Manegen. Byvej 248 A+B 2650 Hvidovre

Læs mere

Stjernehuset. Forældrepjece

Stjernehuset. Forældrepjece Stjernehuset Forældrepjece Velkommen til Stjernehuset. Stjernehuset er en kombineret institution med 1 vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper. Den ene børnehave gruppe frekventere dagligt Stjerneskuddet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Kære forældre til kommende skovbørn

Kære forældre til kommende skovbørn Privat Skovbørnehaven Mariehønen Skovbrynet 44 2800 Lyngby Telefon 30965035 E-mail: Bestyrelsen: kontakt@mariehoenenprivat.dk Leder: mariehoenen@mariehoenenprivat.dk NORMERING: Vi er 5 voksne og 27 børn.

Læs mere

OVERLUND BØRNECENTER Toftegårdsvej 12. Overlund. 8800 Viborg VELKOMMEN PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 12

OVERLUND BØRNECENTER Toftegårdsvej 12. Overlund. 8800 Viborg VELKOMMEN PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 12 OVERLUND BØRNECENTER Toftegårdsvej 12. Overlund. 8800 Viborg VELKOMMEN PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 12 Overlund Børnecenter Toftegårdsvej 12 Tlf.: 87871545 homepage: www.viborg.dk/overlundboernecenter Velkommen til

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere