Destination Bornholm Event tracking april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Event tracking april 2016"

Transkript

1 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2016 endnu engang indgået et samarbejde om at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Bornholm. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en række fortløbende undersøgelser i form af en Event-tracking, som betyder, at der i hver af månederne fra april til oktober gennemføres evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Bornholm. Indeværende måling omfatter følgende arrangementer i april måned: d april I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de besøgende til de enkelte events samt de rejsende med Færgen til Bornholm i perioden. Derudover er der i april foretaget en sammenligning på spørgsmål, som også blev stillet i Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er følgende: Personer bosat i Danmark undtaget Bornholm, som har rejst med en af Færgens ruter fra Rønne i perioden Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Deltagere i undersøgelsen er rekrutteret via Færgens bookingsystem. Stikprøve Der er udsendt i alt 935 mailinvitationer til personer, som matcher ovenstående målgruppedefinition. I alt har 256 personer gennemført spørgeskemaundersøgelsen svarende til en svarprocent på 27%. TV2 Bornholm Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Bornholm specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Bornholm er derfor et udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Bornholm. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking for Destination Bornholm er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Bornholm Kendskabet til TrollingMaster Bornholm er stort blandt de rejsende i perioden; 26% (29% i 2015) havde således meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm. En ud af fire havde intet kendskab til arrangementet (Ca. en ud af tre i 2015). Næsten halvdelen 44% (47% i 2015) af de som deltog i TrollingMaster Bornholm tillægger arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. For 50% har arrangementet mindre eller ingen betydning. 1. Awareness/ Kendskabsgrad 2. Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Ligeledes er TrollingMaster Bornholm et meget besøgt arrangement, 27% (31% i 2015) af de adspurgte deltog. 42% (55% i 2015)af dem, der besøgte Trolling Master Bornholm har tidligere besøgt eventen. Vurderingen af TrollingMaster Bornholm er meget positiv; 85% (75% i 2015) giver arrangementet en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnits-vurderingen er på 8,54 og ca. 100% (81% i 2015) af de tilbagevendende besøgende vurderer arrangementet til at være bedre eller på samme niveau, som sidste år. Slide 8

9 Økonomisk evaluering af Bornholm 1. Baseret på Færgens trafiktal i undersøgelses perioden samt andelen der udtrykker, at eventen var betydende for deres besøg af Bornholm, udregnes den specifikke tiltrækningskraft. For Trolling Master Bornholm tiltrækningskraften således beregnes til ialt 893 personer i 2016 en lille fremgang ift Estimeret værdi 2. For andelen der udtrykker afgørende betydning benyttes en faktor 0,9, for stor betydning en faktor 0,6 og nogen betydning en faktor 0,3. Vha. undersøgelsen fastsættes den gennemsnitlige opholdslængde for hver event og fra TØBBE (Turismens økonomiske betydning) benyttes derefter nøgletal for døgnforbruget pr. overnatningsform. (Hotel: 1358 kr., feriecentre: 495 kr., camping 246 kr., vandrehjem 682 kr., og lejet feriebolig 471 kr.) 3. Bornholm 2016 Bornholm 2015 Tiltrækningskraft Bornholm For hver event benyttes herefter fordelingen for overnatningsformen til at estimere det samlede forbrug, som er direkte afledt af den enkelte event. For TrollingMaster Bornholm beregnes værdien således til 2,5 mio. kr. Bornholm Besøgende som er ankommet med fly er ikke omfattet af estimatet. Slide 9

10 Profil af deltagerne i Bornholm Profil Deltagende i Bornholm En overvægt af mænd (54%) Overvægt af midaldrende og ældre; 50 til 64 år (49%) 65 år eller derover (29%) Mange med ferie som hovedformål med rejsen (50%) eller besøger venner eller familie (42%) Den største andel rejser med partner/ægtefælle (82%) En stor andel havde 4-6 overnatninger (43%). Knap én ud af tre (28%) havde 7-10 overnatninger. Hovedparten (63%) benyttede feriehus: Lejet feriehus (35%) og eget/lånt feriehus (28%). Derudover anvendte forholdsvis mange privat indkvartering (19%) Flest overnattede i Tejn (28%) eller Allinge/ Sandvig (26%) De fleste er førstegangsbesøgende (45%). De mest loyale (10+ besøg inden for 3 år) udgør mere end en fjerdedel (27%). Slide 10

11 Detaljeret evaluering af Bornholm Slide 11

12 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab til Bornholm Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Bornholm? TrollingMaster Bornholm 2016 er flyttet én uge frem ift Samtidig har der i 2016 været flere rejsende i perioden. Dette kan have indflydelse på kendskabsandelen Bornholm % 14% 22% 23% 25% 4% Bornholm % 12% 25% 15% 30% 1% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter: 2016 (256) 2015 (239) Slide 12

13 Medier/kilder til kendskab til Bornholm Hvordan fik du første gang kendskab til arrangementet? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Familie, venner eller bekendte 37% Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn 28% Internettet generelt 5% Arrangementets hjemmeside Destination Bornholms hjemmeside eller nyhedsbrev fra Destination Bornholm Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen Facebook eller andre sociale medier 3% 3% 3% 2% Andre steder 15% Husker ikke 5% Base: Havde kendskab til event inden ankomst (184) Slide 13

14 Deltagelse i Bornholm Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) TrollingMaster Bornholm 2016 er flyttet én uge frem ift Samtidig har der i 2016 været flere rejsende i perioden. Dette kan have indflydelse på deltagerandelen Bornholm % 73% Bornholm % 69% Jeg deltog Deltog slet ikke Base: Alle respondenter: 2016 (256) 2015 (239) Slide 14

15 Deltagelse i Bornholm Deltog du selv, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Bornholm % 78% Bornholm % 65% Jeg deltog Jeg deltog ikke, men var med som tilskuer Base: Besøgte Bornholm: 2016 (69) 2015 (75) Slide 15

16 Deltagelse i Bornholm Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Bornholm % 58% Bornholm % 41% 4% Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte TrollingMaster Bornholm: 2016 (69) 2015 (75) Slide 16

17 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse i Bornholm Hvordan vil du vurdere dette års event ifht. sidste gang du deltog? Bornholm % 86% Bornholm % 71% 15% 5% Bedre dette år Samme niveau som sidste gang Dårligere end sidste gang Ved ikke Base: Har tidligere besøgt Bornholm og besøgte eventet i 2016 (29) 2015 (41) Slide 17

18 Samlet vurdering af Bornholm Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Bornholm % 18% 34% 6% 6% 1% 8,54 Bornholm % 19% 33% 6% 9% 9% 8, Base: Besøgte Bornholm minus Ved ikke : 2016 (67) 2015 (69) Slide 18

19 Bornholms tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Bornholm % 12% 6% 7% 43% Bornholm % 16% 8% 13% 32% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Bornholm: 2016 (69) 2015 (75) Slide 19

20 Åbne kommentarer til Bornholm 8.gangs deltager på TMB. Nyder det hver gang. Vejret denne gang gav desværre ikke mulighed for 'land-dage' i fiskeriet, men tidligere års rundture var skønne. Jeg vender tilbage! Mand, 70 år, Hovedstaden Min mand deltog i TrollingMaster for 9. gang. Vi har selv sommerhus og bor dér, når vi er på øen. Vi skal helt sikkert til Trolling igen næste år. Kvinde, 68 år, Hovedstaden Kvinde, 62 år, Hovedstaden Er kommet på Bornholm i 11 år på grund af TrollingMaster. Det er en fantastisk ø, og vi finder nye oplevelser hvert eneste år. Mand, 67 år, Hovedstaden Vi var der fra d april, og dermed uden for sæsonen. Så byerne var en smule døde. TrollingMaster var rigtigt sjovt at følge med i. Vi anede intet om det, fandt først ud af det på færgen. Kvinde, 64 år, Hovedstaden TrollingMaster Bornholm er en stor oplevelse -og i år var vejret meget tilskuervenligt! Kvinde, 67 år, Midtjylland Slide 20

21 Profil af de besøgende til Bornholm og Bornholm i undersøgelses perioden Slide 21

22 Demografika Køn 53% Kvinde 46% 56% 47% Mand 54% 44% Total Bornholm Øvrige besøgende Base: Alle respondenter: Total (256); Besøgte Bornholm (69); Øvrige besøgende (187) Slide 22

23 Demografika Alder Under 35 år 3% 5% 6% 35 til 49 år 19% 20% 21% 50 til 64 år 47% 47% 49% 65 år eller derover 27% 27% 29% Total Bornholm Øvrige besøgende Base: Alle respondenter: Total (256); Besøgte Bornholm (69); Øvrige besøgende (187) Slide 23

24 Demografika Region Hovedstaden 43% 55% 60% Sjælland 24% 26% 32% Syddanmark 4% 5% 10% Midtjylland 11% 12% 11% Nordjylland 2% 2% 3% Total Bornholm Øvrige besøgende Base: Alle respondenter: Total (256); Besøgte Bornholm (69); Øvrige besøgende (187) Slide 24

25 Formål med rejsen Hvilken af nedenstående muligheder passer bedst med det primære formål med din seneste rejse? Total 2% 11% 2% 45% 2% 33% 5% Bornholm 8% 42% 50% Øvrige besøgende 3% 11% 3% 45% 3% 30% 6% Rejse mellem hjem og arbejdsplads Rejse mellem hjem og uddannelse Forretningsrejse/tjenesterejse Sport eller kulturarrangement Besøg hos venner og familie Udflugt Indkøbstur Ferie Privat ærinde (f.eks hospitalsbesøg) Husker ikke/ Ved ikke Base: Respondenter, der har udfyldt turevalueringsskemaet: Total (83); Besøgte Bornholm (12); Øvrige besøgende (71) Slide 25

26 Rejseledsagere Hvem rejste du sammen med? Total 56% 11% 5% 5% 18% 3% 3% Bornholm 82% 9% 9% Øvrige besøgende 51% 13% 5% 5% 20% 4% 2% Partner/ægtefælle Familie med store børn (alle over 15 år) Ven/venner Anden gruppe Familie med små/mindre børn Familiegruppe (f.eks bedsteforældre med børnebørn) Kollegaer Ingen af disse Base: Respondenter, der har udfyldt turevalueringsskemaet og ikke rejste alene: Total (66); Besøgte TrollingMaster Bornholm (11); Øvrige besøgende (55) Slide 26

27 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Bornholm ifm. dit seneste besøg? 1 0% 7% 9% % 33% 36% % 40% 43% % 16% 28% Over 10 5% 5% 6% Total Bornholm Øvrige besøgende Base: Respondenter uden Husker ikke og som ikke var på éndagsrejse: Total (245); Besøgte Bornholm (69); Øvrige besøgende (176) Slide 27

28 Overnatningsform Hvilken overnatningsform har du benyttet mest? Total 19% 28% 1% 18% 2% 30% Bornholm 35% 28% 13% 3% 1% 19% 1% Øvrige besøgende 13% 28% 1% 20% 2% 35% Lejet feriehus Eget eller lånt feriehus Campingplads Hotel / kro Feriecenter Vandrerhjem Bed & Breakfast Privat hos venner eller familie Husker ikke Base: Respondenter der overnatter: Total (247); Besøgte Bornholm (69); Øvrige besøgende (178) Slide 28

29 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Bornholm de seneste 3 år? Total 30% 33% 11% 22% 4% Bornholm 45% 9% 9% 27% 9% Øvrige besøgende 27% 37% 11% 21% 3% Én gang (det var første besøg på Bornholm indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Respondenter, der har udfyldt turevalueringsskemaet : Total (81); Besøgte Bornholm (11); Øvrige besøgende (70) Slide 29

30 Område på Bornholm Hvilke af følgende byer / områder boede du tættest på? Total 21% 5% 17% 9% 11% 5% 7% 7% 9% 6% 2% Bornholm 7% 6% 26% 28% 6% 1% 4% 4% 3% 9% 3% Øvrige besøgende 27% 4% 13% 2% 13% 6% 8% 8% 11% 5% 2% Rønne Hasle Allinge / Sandvig Tejn Gudhjem Svaneke Nexø Dueodde Aakirkeby Snogebæk Klemensker Andet område / by Husker ikke Base: Respondenter der overnatter: Total (247); Besøgte Bornholm (69); Øvrige besøgende (178) Slide 30

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking European Glass Context

Destination Bornholm Event tracking European Glass Context Yves Suter Bornholm Art Museum Ida Wieth Destination Bornholm Event tracking European Glass Context Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af European Glass Context

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juni 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juni 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Juni 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF JUNI EVENTS 12 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 26 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Trolling Master April 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Trolling Master April 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Trolling Master April 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF TROLLING MASTER BORNHOLM 11 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 23 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Maj 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Maj 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Maj 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF MAJ EVENTS 12 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 34 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og Færgen

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Salomon Hammer Trail Maj 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Salomon Hammer Trail Maj 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Salomon Hammer Trail Maj 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF SALOMON HAMMER TRAIL 11 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 22 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking maj 2016

Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Born Fondo, Flickr Born Fondo, Flickr Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-events 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking maj 2018

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking maj 2018 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking maj 2018 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF EVENTS 12 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 34 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og Færgen

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2018

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2018 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Juli 2018 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF JULI EVENTS 15 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 61 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking september 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking september 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking september 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF SEPTEMBER EVENTS 11 LAGRET EFFEKT AF FOLKEMØDET 26 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 29 2 INTRODUKTION

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking august 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking august 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking august 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF AUGUST EVENTS 19 LAGRET EFFEKT AF FOLKEMØDET 89 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 92 2 INTRODUKTION

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Juli 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF JULI EVENTS 16 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 69 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Kulturugen på Bornholm September Slide 1

Destination Bornholm Kulturugen på Bornholm September Slide 1 Destination Bornholm Kulturugen på Bornholm September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode Sammenfatning af resultater 2 Generelt om Kulturugen 3 Evaluering af events 4 Profil af de besøgende

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Folkemødet Juni 2017

DESTINATION BORNHOLM. Folkemødet Juni 2017 DESTINATION BORNHOLM Folkemødet Juni 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 FOLKEMØDETS HOVEDTEMAER 6 SAMMENFATNING 8 KENDSKAB TIL FOLKEMØDET 13 VURDERING AF FOLKEMØDET 24 FOLKEMØDETS BETYDNING FOR TILREJSE 30

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Besøgsrapport 2017

DESTINATION BORNHOLM. Besøgsrapport 2017 DESTINATION BORNHOLM Besøgsrapport 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF OVERNATNINGSFORM 8 VURDERING AF OPHOLD PÅ BORNHOLM 21 OUTDOOR AKTIVITETER PÅ BORNHOLM 35 LAGRET EFFEKT AF

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Besøgsrapport 2018

DESTINATION BORNHOLM. Besøgsrapport 2018 DESTINATION BORNHOLM Besøgsrapport 2018 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF OVERNATNINGSFORM 8 VURDERING AF OPHOLD PÅ BORNHOLM 21 OUTDOOR AKTIVITETER PÅ BORNHOLM 34 LAGRET EFFEKT AF

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM. Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017

FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM. Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017 FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 7 DANSKERNES FERIEFORBRUG 9 DESTINATIONER - PRÆFERENCER OG ATTRAKTIVITET 17 KENDSKAB 31

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet.

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. 0. PERSPEKTIVERING Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, da det medvirker til at fastholde og

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2008 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 BAGGRUNDSVARIABLE PÅ RESPONDENTERNE...10

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Analyse rapport Markedsundersøgelse om interessen for mountainbike ophold i Norge og Tyskland

Analyse rapport Markedsundersøgelse om interessen for mountainbike ophold i Norge og Tyskland Visit Nordjylland Analyse rapport Markedsundersøgelse om interessen for mountainbike ophold i og Om undersøgelsen Summary Erfaring med motionscykling Interesse Præferencer ifm. ophold og booking af MTB

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere