Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk"

Transkript

1 Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk

2 Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold Indledning Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Login Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Ønsker du at søge en STX Ønsker du at søge HHX eller STK Ønsker du at søge en HTX Ønsker du at søge HF Ønsker du en international gymnasial uddannelse klasse Meddelelse om andre aktiviteter Tilføj flere uddannelsesønsker Ændring og sletning af prioriteter Parathedsvurdering Underskrifter og bilag Tilføj bilag Underskriv uddannelsesplanen Forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Adgang til uddannelsesplanen Personlige oplysninger og karakterer Personlige oplysninger Karakterer Grundlag og uddannelsesønsker Grundlag Uddannelsesønsker Parathedsvurdering Underskrift og bilag Status på ansøgningen Styrelsen for It og Læring,

4

5 Indledning Denne brugervejledning henvender sig til elever i 9.- og 10. klasse i grundskolen samt deres forældre. Eleverne skal udarbejde en uddannelsesplan og lave ansøgning til en ungdomsuddannelse eller til 10. klasse i Optagelse.dk. Du har også mulighed for at se film om tilmelding til ungdomsuddannelserne på UddannelsesGuiden. Vejledningen er delt i 2; 1. del er rettet mod eleven og 2. del er rettet mod elevens forældre. Eleven skal udfylde uddannelsesplanen via de 6 mørkegrå faneblade, som er vist nedenfor. Når uddannelsesplanen er udfyldt, skal elevens forældre underskrive uddannelsesplanen. I 2. del af vejledningen følger en beskrivelse af, hvordan forældre logger ind og underskriver uddannelsesplanen. Forældrenes opgaver er ligeledes beskrevet i forældrevejledningen. Forældrene skal underskrive uddannelsesplanen senest d. 1. marts. Du kan få yderligere hjælp til de enkelte områder på Optagelse.dk ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst til højre i felterne. Styrelsen for It og Læring,

6 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 1.1 Login For at udarbejde en uddannelsesplan skal du logge ind med dit UNI Login på Optagelse.dk. Det sker fra forsiden af Optagelse.dk, hvor du klikker på Søg ungdomsuddannelse. Dernæst klikker du igen på Søg ungdomsuddannelse. Derefter vises en pop-up, hvor du skal angive, hvad du er i gang med. Denne vejledningen er rettet mod 9.- og 10.klasseelever, derfor vælges muligheden Går i 9. klasse klasse. Derefter logger du ind med dit UNI Login. Det er skolen, der administrerer dit UNI Login. Hvis du har problemer med at logge på, skal du kontakte din lærer eller skolen. 6 Styrelsen for It og Læring,

7 1.2 Personlige oplysninger 1.2 Personlige oplysninger Når du logger på, starter du på fanebladet Personlige oplysninger. På fanen står dit navn og adresse, samt dine forældres navn og adresse. Der vil ikke altid være oplysninger om begge forældre. Skolen sørger for at udfylde de fleste personoplysninger. Det er dog en god idé, at du selv kontrollerer oplysningerne og kontakter skolesekretæren, hvis der er fejl i oplysningerne, så de kan blive rettet. Skolen kan ændre oplysningerne indtil din uddannelsesplan er underskrevet af forældrene. Vær opmærksom på, at det kan tage nogle dage for skolen at rette oplysningerne. Indtast og telefonnummer Hvis ikke din og dit telefonnummer allerede er indtastet, skal du selv indtaste oplysningerne. Du skal også indtaste dine forældres eller værges telefonnummer- og , hvis deres navn står der. Hvis du ændrer din eller dine forældres adresse eller telefonnumre, skal du klikke på knappen Gem øverst eller nederst på siden. Styrelsen for It og Læring,

8 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 1.3 Karakterer Skift til fanebladet Karakterer. Her kan du se de karakterer, som skolen har registreret. Det er en god idé at kontrollere, om dine karakterer svarer til det, du har fået oplyst og om der er anført det korrekte antal år, du har modtaget undervisning i tysk eller fransk. Er der fejl i oplysningerne, skal du kontakte skolesekretæren. De gymnasiale uddannelser kan afvise din ansøgning, hvis oplysningerne ikke er udfyldt korrekt. Dine karakterer kan ikke rettes efter 1.februar. Derfor er det vigtigt, at du kontakter skolesekretæren før 1. februar, hvis der er fejl i oplysningerne. 8 Styrelsen for It og Læring,

9 1.4 Grundlag 1.4 Grundlag Skift til fanebladet Grundlag. Her skal der stå uddybende oplysninger om dig. Det er oplysninger om, hvem du er, hvad du vil med din ungdomsuddannelse, eventuelle brobygningsaktiviteter og praktikophold. Måske har du allerede skrevet disse informationer ind i et andet program sammen med din vejleder. Hvis du har det, kan informationerne allerede være overført til Optagelse.dk. I så fald vil alle skrivefelterne være grå og du kan gå videre til afsnit 5. Hvis skrivefelterne er hvide, skal du udfylde dem med informationer om dig selv. Hvis du skriver dine oplysninger direkte på Optagelse.dk, skal du huske at gemme cirka hvert 10. minut, så du ikke mister det, du skriver. Klik på Gem øverst eller nederst på siden. Har du brug for hjælp til at udfylde oplysningerne, kan du klikke på spørgsmålstegnet? ved siden af overskrifterne, som vist herunder. Styrelsen for It og Læring,

10 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 10 Styrelsen for It og Læring,

11 1.5 Uddannelsesønsker 1.5 Uddannelsesønsker På fanebladet Uddannelsesønsker skal du angive hvilke uddannelser, du ønsker at søge. Du kan maksimalt tilføje 5 uddannelsesønsker. Der er flere afsnit alt efter, om du skal søge en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, en 10. klasse eller andre aktiviteter. Har du angivet interesse for Andet, kan du kun søge 10. klasse eller andre aktiviteter. Ønsker du alligevel at søge en gymnasial uddannelse, eller en erhvervsuddannelse, skal du tage kontakt til din vejleder eller lærer. Angiv dine uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Det er vigtigt, at du prioriterer dine ønsker, således, at den uddannelse, du helst vil gå på, står som 1. prioritet. Vælg uddannelsesønske ved at klikke på knappen Tilføj prioritet i venstre side. Du kan senere ændre i prioriteringen ved at klikke på pilene ud for hvert uddannelsesønske. Pilene kommer først frem, når du har tilføjet mindst to uddannelsesønsker. Du kan også slette et uddannelsesønske ved at klikke på skraldespanden. Når ansøgningen er underskrevet af dine forældre/værge, kan du ikke rette i uddannelsesønskerne og prioriteringerne på Optagelse.dk. Ønsker du at ændre i dine prioriteringer efter, at din ansøgning er sendt, skal du derfor kontakte de skoler, du har søgt ind på. Styrelsen for It og Læring,

12 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Erhvervsuddannelser Her følger en beskrivelse af, hvordan du tilføjer en erhvervsuddannelse til listen over dine uddannelsesønsker. Ønsker du ikke at søge en erhvervsuddannelse, kan du springe dette afsnit over. Først skal du vælge uddannelsesområde. I dette tilfælde er det Erhvervsuddannelser. Dernæst skal du angive, om du har en skriftlig uddannelsesaftale. Du kan ikke komme videre i søgningen af uddannelse, før du har angivet, om du har en aftale eller ej. En uddannelsesaftale er en underskrevet kontrakt med en virksomhed om at komme i lære hos virksomheden. Har du en uddannelsesaftale, skal du tale med virksomheden/skolen om, hvilket grundforløb du skal tilmelde dig. Du kan tilmelde dig direkte på Grundforløb 2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der vil ikke komme en dybere vejledning i hvordan Grundforløb 2 tilføjes, men du skal vælge uddannelse i stedet for hovedområde. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, kan du kun søge Grundforløb 1. Når du har valgt Grundforløb 1, skal du som det næste vælge hovedområde. Du kan i Fagretningsnøglen på UddannelsesGuiden se hvilke hovedområder og fagretninger, der er i din region. Grundforløb 1 er et indledende forløb til erhvervsuddannelserne. Det er først i løbet af Grundforløb 1, at du endeligt vælger hvilken erhvervsuddannelse, du vil starte på og hvor. 12 Styrelsen for It og Læring,

13 1.5 Uddannelsesønsker Når du har valgt hovedområde, skal du vælge det uddannelsessted, hvor du vil søge ind. Optagelse.dk har som udgangspunkt valgt det postnummerområde, hvor du bor. Søger du en erhvervsuddannelse i samme område, som du bor i, behøver du ikke at ændre det. Hvis du ønsker at søge i et andet postnummer, skal du ændre det ved at udpege det ønskede postnummer. Du kan også søge på region. Du kan ikke både angive postnummer og region, men kan kun søge på en af delene. Når du har valgt at søge på postnummer eller region, får du vist en liste af skoler. Her skal du vælge den, du ønsker at gå på, ved at klikke på pilen eller skolenavnet. Du kan få mere information ved at klikke på navnet på skolen. Du kan vælge kun at få vist uddannelsessteder, der tilbyder EUX-fag. Styrelsen for It og Læring,

14 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. Nu skal du vælge, hvilken af skolens udbudte fagretninger, du ønsker at søge. Du har også mulighed for at tilføje oplysninger om transport til stedet, og om du har behov for en skolehjemplads, hvis du bor langt væk. Når du er færdig med at foretage dine valg, skal du klikke på Tilføj uddannelse, og dit ønske er gemt. Uddannelsesønsket kommer nu på din liste over uddannelsesønsker. Du kan ikke længere redigere dine valg. Hvis du skal redigere noget, skal du slette uddannelsesønsket og finde og tilføje det igen. 14 Styrelsen for It og Læring,

15 1.5 Uddannelsesønsker Når du har tilføjet uddannelsen, får du mulighed for at angive, om du har behov for støtte i kommentarfeltet Støtteforanstaltninger. Her kan du skrive hvis skolen skal være opmærksom på, at du har faglige udfordringer, såsom ordblindhed. Husk at klikke på Gem, hvis du skriver noget i feltet. Styrelsen for It og Læring,

16 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Gymnasiale uddannelser Her følger en beskrivelse af, hvordan du tilføjer en gymnasial uddannelse til listen over dine uddannelsesønsker. Ønsker du ikke at søge en gymnasial uddannelse, skal du springe dette afsnit over. Vigtigt: Ønsker du en gymnasial uddannelse, skal du tilføje mindst 3 uddannelser. Bemærk: Det er muligt at søge både HF og STX på samme gymnasium. Ønsker du at søge en pre-ib, skal du søge en STX eller HTX. Det er ikke alle skoler med STX og HTX, der tilbyder pre-ib, så det er du nødt til at undersøge først. Du skal gøre opmærksom på, at du foretrækker en pre-ib i kommentarfeltet. Først skal du vælge uddannelsesområde. I dette tilfælde er det Gymnasiale uddannelser. Du skal nu vælge den type af gymnasium, som du ønsker. Du vælger typen i feltet Hovedområde. I dette eksempel vælges en STX. Når du har valgt typen af gymnasial uddannelse, skal du vælge det uddannelsessted, hvor du vil søge ind. Optagelse.dk har som udgangspunkt valgt det postnummerområde, hvor du bor. Søger du en gymnasial uddannelse i samme område, som du bor i, behøver du ikke at ændre det. Hvis du ønsker at søge i et andet postnummer, skal du ændre det ved at udpege det ønskede postnummer. 16 Styrelsen for It og Læring,

17 1.5 Uddannelsesønsker Du kan også søge på region. Du kan ikke både angive postnummer og region, men kan kun søge på en af delene. Når du har valgt at søge på postnummer eller region, får du vist en liste af skoler. Her skal du vælge den, du ønsker at gå på, ved at klikke på pilen eller skolenavnet. Nu afhænger det du får frem af, hvilken uddannelse du har valgt. Det er beskrevet nedenfor. Styrelsen for It og Læring,

18 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Ønsker du at søge en STX Når du har klikket på skolens navn, eller pilen ud for skolens navn, får du en oversigt over de studieretninger, som gymnasiet udbyder. Du skal først vælge studieretninger efter, at du er startet på gymnasiet. Vælg 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, klik på Tilføj uddannelse og dit valg er gemt. Når du har tilføjet uddannelsen, får du mulighed for at angive, om du har behov for støtte ved at skrive i kommentarfeltet Støtteforanstaltninger. Her kan du skrive, hvis skolen skal være opmærksom på, at du har faglige udfordringer, såsom ordblindhed. Husk at klikke på Gem hvis du skriver noget i feltet. 18 Styrelsen for It og Læring,

19 1.5 Uddannelsesønsker I feltet kommentar kan du skrive hvis du har en Team Danmark aftale, om du er optaget på MGK eller ønsker at søge en pre-ib. Husk at klikke på Tilføj kommentar, hvis du skriver noget i feltet Ønsker du at søge HHX eller STK Når du har klikket på skolens navn, eller pilen ud for skolens navn, får du en oversigt over de studieretninger, som gymnasiet udbyder. Du skal først vælge studieretninger efter du er startet på gymnasiet. Eksemplet her er en HHX, men det er det samme der skal gøres for en STK. Vælg 2. fremmedsprog, klik på Tilføj uddannelse og dit valg er gemt. Styrelsen for It og Læring,

20 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. Når du har tilføjet uddannelsen, får du mulighed for at angive, om du har behov for støtte og du kan tilføje en kommentar. I feltet Støtteforanstaltninger kan du skrive hvis skolen skal være opmærksom på at du har faglige udfordringer, såsom ordblindhed. Husk at klikke på Gem hvis du skriver noget i feltet. I feltet kommentar kan du skrive hvis du har en Team Danmark aftale eller om du er optaget på MGK. Husk at klikke på Tilføj kommentar, hvis du skriver noget i feltet Ønsker du at søge en HTX Når du har klikket på skolens navn, eller pilen ud for skolens navn, får du en oversigt over de studieretninger, som gymnasiet udbyder. Du skal først vælge studieretninger efter du er startet på gymnasiet. Nogle HTX-uddannelser udbyder 2. fremmedsprog. Du kan vælge 2. fremmedsprog, men det er ikke obligatorisk at vælge. Uanset om du vælger 2.fremmedsprog eller ej, skal du klikke på Tilføj uddannelse og dit valg er gemt. 20 Styrelsen for It og Læring,

21 1.5 Uddannelsesønsker Når du har tilføjet uddannelsen, får du mulighed for at angive, om du har behov for støtte og du kan tilføje en kommentar. I feltet Støtteforanstaltninger kan du skrive hvis skolen skal være opmærksom på, at du har faglige udfordringer, såsom ordblindhed. Husk at klikke Gem hvis du skriver noget i feltet. I feltet kommentar kan du skrive hvis du har en Team Danmark aftale, om du er optaget på MGK eller ønsker at søge en pre-ib. Husk at klikke på Tilføj kommentar, hvis du skriver noget i feltet. Styrelsen for It og Læring,

22 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Ønsker du at søge HF Når du har klikket på skolens navn, eller pilen ud for skolens navn, får du en oversigt over de fagpakker, som skolen udbyder. Du skal først vælge fagpakke efter du er startet på skolen. Du skal vælge praktisk/musisk fag, en 1. prioritet og en 2. prioritet, og de to må ikke være ens. Derudover kan der være mulighed for at vælge valgfag. Klik på Tilføj uddannelse og dit valg er gemt. Bemærk at indholdet af HF fra 2017 ændres, og at det samme gælder for optagelsesreglerne. I kan læse mere om det her. 22 Styrelsen for It og Læring,

23 1.5 Uddannelsesønsker Når du har tilføjet uddannelsen, får du mulighed for at angive, om du har behov for støtte i kommentarfeltet Støtteforanstaltninger. Her kan du skrive hvis skolen skal være opmærksom på at du har faglige udfordringer, såsom ordblindhed. Husk at klikke på Gem hvis du skriver noget i feltet. I feltet kommentar kan du skrive hvis du har en Team Danmark aftale, om du er optaget på MGK. Husk at klikke på Tilføj kommentar, hvis du skriver noget i feltet Ønsker du en international gymnasial uddannelse På Optagelse.dk kan du vælge mellem tre følgende forskellige internationale uddannelser. Du kan læse mere om uddannelsen hvis du klikker på navnet. DFB (Dansk-Fransk Baccalauréte) DIAP (Dansk-Tysk Studentereksamen) IB (International Baccalauate) Vær opmærksom på, at for at blive optaget direkte på den 2-årige IB, skal du have afsluttet 10. eller 11. klasse i en international skole eller i en national skole i udlandet. For danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og for elever fra internationale skoler, som ikke opfylder kravene til optagelse direkte på det 2-årige kursus, findes der en forberedelsesklasse. Den kaldes pre-ib klasse. Den varer 1 år, og svarer til 1. år af gymnasiet (STX eller HTX). Pre-IB søges som en STX eller en HTX. Styrelsen for It og Læring,

24 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. I forbindelse med optagelse på en af de to andre internationale uddannelser anbefaler vi, at du finder yderligere information på skolernes hjemmesider. Når du har klikket på skolens navn, eller pilen ud for skolens navn, får du vist hvilken uddannelse, skolen tilbyder. Når du har tilføjet uddannelsen, får du mulighed for at angive, om du har behov for støtte i kommentarfeltet Støtteforanstaltninger. Her kan du skrive hvis skolen skal være opmærksom på at du har faglige udfordringer, såsom ordblindhed. Husk at klikke på Gem hvis du skriver noget i feltet. I feltet kommentar kan du skrive hvis du har en Team Danmark aftale eller hvis du er optaget på MGK. Husk at klikke på Tilføj kommentar, hvis du skriver noget i feltet. 24 Styrelsen for It og Læring,

25 1.5 Uddannelsesønsker klasse Her følger en beskrivelse af, hvordan du tilføjer en 10. klasse til dine uddannelsesønsker. Ønsker du ikke at søge 10. klasse, skal du springe dette afsnit over. Først skal du vælge uddannelsesområde. I dette tilfælde vælges 10. klasse. Når du vælger 10. klasse som uddannelsesområde, åbner der sig en liste med skoler, hvor du kan søge 10. klasse. Optagelse.dk har som udgangspunkt valgt det postnummerområde, hvor du bor. Søger du en 10. klasse i det område, hvor du bor, behøver du ikke at ændre det. Hvis du ønsker at søge i et andet postnummer, skal du ændre det ved at udpege det ønskede postnummer. Du kan også søge på region. Du kan ikke både angive postnummer og region, men kan kun søge på en af delene. Du kan begrænse listen ved at vælge hvilken type 10. klasse, du ønsker at søge. Det kan fx være 10. klasse på en efterskole, en erhvervsrettet 10. klasse eller en såkaldt 20/20 model med 20 uger i en 10. klasse og 20 uger på en erhvervsskole. Når du har valgt skole, skal du vælge hvilken studieretning, du ønsker. Skolen kan have én eller flere studieretninger. Hvis skolen har flere, skal du vælge den studieretning, som du helst vil have. Styrelsen for It og Læring,

26 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. Når du har valgt studieretningen, kommer der muligvis flere valgmuligheder frem. Det første, du skal angive er, om du ønsker ekstra timer i fagene Dansk, Engelsk, Fransk, Fysik/Kemi, Matematik eller Tysk. Det kan også være, at du kan vælge eventuelle valgfag, hvis skolen tilbyder dette. Nogle 10. klasser har et begrænset antal pladser, og her skal du have en aftale med skolen for at kunne optages. Hvis det er tilfældet, bliver du spurgt om, hvorvidt du er tilmeldt skolen. Når du er færdig med at foretage dine valg, skal du klikke på Tilføj uddannelse og dit uddannelsesønske er gemt. 26 Styrelsen for It og Læring,

27 1.5 Uddannelsesønsker Meddelelse om andre aktiviteter Hvis du ikke skal i 10. klasse, på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, skal du i din uddannelsesplan anføre andre aktiviteter. Dette skal dog altid ske i samarbejde med din vejleder. Skal du til udlandet, fx High School, skal det ikke aftales med skolens vejleder. Du kan læse mere om hvordan du gør her. Vælg den aktivitet, du vil i gang med på listen der kommer frem. Når du vælger Meddelelse om andre aktiviteter, skal du klikke Tilføj ny aktivitet. Hvis du er vurderet uddannelsesparat kan du vælge mellem en række aktiviteter. Styrelsen for It og Læring,

28 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. Er du vurderet ikke-uddannelsesparat har du andre aktiviteter at vælge i mellem. Når du har valgt en aktivitet, skal du angive formål og aktivitetens periode. Der er forskellige felter, du skal bruge til at beskrive aktiviteterne. Når du er færdig med at beskrive aktiviteten, skal du klikke på Gem. Du kan tilføje alle de aktiviteter, som du ønsker, under Meddelelse om andre aktiviteter. Det gør du ved at klikke på Tilføj ny aktivitet igen. Du kan også fjerne aktiviteter igen ved at klikke på det lille kryds ud for hver aktivitet. Du kan ikke redigere eksisterende meddelelser om andre aktiviteter. Hvis du laver en fejl, må du slette aktiviteten og tilføje den igen. 28 Styrelsen for It og Læring,

29 1.5 Uddannelsesønsker Du kan tilføje kommentarer til alle dine aktiviteter i feltet Elevens bemærkninger. Når du er færdig med at tilføje aktiviteter, skal du klikke på Tilføj uddannelse og aktiviteten er gemt Tilføj flere uddannelsesønsker Det er en god idé at have mere end ét uddannelsesønske på sin prioritetsliste. Er din 1. prioritet en gymnasial uddannelse, skal du have mindst tre ønsker. Hvis du ønsker at tilføje flere uddannelsesønsker, skal du klikke på Tilføj uddannelse ud for det næste tal på prioritetslisten. Du kan nu søge et nyt uddannelsesønske frem på samme måde som beskrevet ovenfor. Styrelsen for It og Læring,

30 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Ændring og sletning af prioriteter Når du har tilføjet flere uddannelsesønsker, kan du ændre i prioriteringen. Hvis du markerer et uddannelsesønske, bliver det grønt, og der kommer en række ikoner op. Hvis du vil flytte uddannelsesønsket op eller ned i prioritet, bruger du pilene. Hvis du ønsker at slette et uddannelsesønske, klikker du på skraldespanden. Vær opmærksom på, at du ikke bliver spurgt, om du er sikker på, at du vil slette uddannelsesønsket. Fortryder du, at du har slettet uddannelsesønsket, må du tilføje det igen. Det er muligt at ændre i prioriteterne frem til, at dine forældre har underskrevet ansøgningen. 1.6 Parathedsvurdering På fanebladet Parathedsvurdering kan du se din uddannelsesparathedsvurdering. Du har tidligere angivet om du har interesse for enten gymnasiale uddannelser og/eller erhvervsuddannelse, og der er foretaget en uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af dine faglige og sociale forudsætninger. Vær opmærksom på, at der ikke altid er angivet noget i begge sider af dette skærmbillede. Hvis du ikke har vist interesse for erhvervsuddannelse, er højre side tom. Hvis du ikke har vist interesse for gymnasiale uddannelser, vil venstre side være tom. Der er to muligheder for parathedsvurderingen. Du kan være vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat til dine uddannelsesønsker. Er du vurderet uddannelsesparat til dine uddannelsesønsker, skal du blot gå videre til næste faneblad. Søger du 10. klasse skal du ikke parathedsvurderes, og kan derfor gå videre til næste faneblad. I eksemplet herunder er eleven vurderet ikke-uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne og gymnasiet. 30 Styrelsen for It og Læring,

31 1.6 Parathedsvurdering Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, skal du sammen med dine forældre/værge markere, om I ønsker parathedsvurderingen revurderet ved den skole du søger. Hvis I ønsker en revurdering, skal I skrive en kommentar om hvorfor. Vær opmærksom på, at I ikke kan redigere eller slette kommentaren, når den først er tilføjet. Hvis I angiver, at I ikke ønsker parathedsvurderingen revurderet, skal I vælge nye uddannelsesønsker, hvortil du er vurderet uddannelsesparat eller ikke skal vurderes (f.eks. 10. klasse). I har mulighed for at skrive kommentarer til parathedsvurderingen nederst på siden. Klik på Tilføj kommentar, når I har skrevet kommentaren. Vær opmærksom på, at I ikke kan slette og redigere kommentaren, når I først har tilføjet den. Styrelsen for It og Læring,

32 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 1.7 Underskrifter og bilag Når uddannelsesplanen er færdig, skal den underskrives af dine forældre med deres NemID på fanebladet Underskrifter og bilag. Du har også mulighed for at tilføje en motiveret ansøgning eller andre relevante dokumenter som bilag. For de fleste ansøgere, er det ikke aktuelt at vedhæfte bilag Tilføj bilag På fanebladet Underskrifter og bilag er det muligt at tilføje digitale bilag. For at tilføje et bilag skal du klikke på Tilføj bilag. Nu kommer en dialogboks op, hvor du skal uploade bilaget. Klik på Tilføj bilag, så får du mulighed for at udpege den fil du vil tilføje. 32 Styrelsen for It og Læring,

33 1.7 Underskrifter og bilag Du kan kun tilføje bilag i PDF-format. I Word kan du gemme filer som PDF, eller du kan bruge en PDF-printer, som gemmer et dokument som en PDF-fil. Når du har uploadet bilaget, skal du give det et relevant navn. Her er det en udtalelse fra musikskolen. Herefter skal du klikke Ok. Klikker du på Luk bliver dit bilag ikke uploadet. Bilaget bliver tilføjet uddannelsesplanen. Hvis du ønsker at se bilaget, kan du klikke på bilagets navn. Hvis du vil slette det, klikker du på det røde kryds. Alle dine bilag sendes til første uddannelsesønske, som så sender din samlede uddannelsesplan med bilag videre til næste uddannelsesønske, hvis du ikke kan optages på dit første ønske. Styrelsen for It og Læring,

34 1 Elevernes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen Underskriv uddannelsesplanen Når du har gennemført de ovenstående trin, er din uddannelsesplan færdig. Det vil sige, at det, du som elev skal udfylde, er færdigt, og du kan godkende planen. Dine forældre skal nu underskrive uddannelsesplanen med deres NemID. Du kan som elev godkende uddannelsesplanen ved at klikke på Godkend uddannelsesplan. Du kan kun godkende planen indtil dine forældre har underskrevet. Får du ikke godkendt planen, har det ingen konsekvens for afsendelse og behandling af ansøgningen. Hvis begge forældre ønsker at underskrive, er det bedst at gøre det samtidig. Når en forælder har underskrevet, kan ansøgningen hentes af den modtagende skole, og når det er sket, kan den anden forælder ikke længere underskrive. Underskriftsfeltet for den anden forælder kommer først frem, når den første forælder har underskrevet. Er du vurderet uddannelsesparat, vil uddannelsesplanen blive sendt til den uddannelse, som har 1. prioritet, medmindre du har Andre aktiviteter som 1. prioritet. Hvis du har valgt Andre aktiviteter som 1. prioritet skal din vejleder også underskrive uddannelsesplanen. Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, skal din vejleder underskrive uddannelsesplanen uanset hvad din 1.prioritet er. 34 Styrelsen for It og Læring,

35 2.1 Adgang til uddannelsesplanen 2 Forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. I det følgende beskrives forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 2.1 Adgang til uddannelsesplanen Som forælder får du adgang til uddannelsesplanen ved enten at klikke på Forælderlogin eller ved at sidde sammen med dit barn, som så logger ind med UNI Login. For at logge på, skal du gå til forsiden af Optagelse.dk og vælge Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse. For at logge på via forælderlogin skal du dernæst vælge Forælderlogin. For at logge ind sammen med dit barn, skal du læse beskrivelsen i elevens del af denne vejledning. Herefter logger du på med dit NemID. Du får nu adgang til en oversigt, hvor du kan se oplysninger om dit barn/dine børn. Du får adgang til det enkelte barns uddannelsesplan ved at klikke på cpr-nummeret. Styrelsen for It og Læring,

36 2 Forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 2.2 Personlige oplysninger og karakterer Personlige oplysninger På det første faneblad Personlige oplysninger findes barnets og forældremyndighedsindehavers registrerede personlige oplysninger. Felterne og telefon kan udfyldes. Hvis der er fejl i øvrige oplysninger, skal du kontakte skolen, som kan rette dem. Bemærk det kan tage op til et par hverdage før rettelser kan ses. Når uddannelsesplanen er underskrevet er det ikke længere muligt at ændre i de personlige oplysninger Karakterer På fanen Karakterer kan I se de karakterer, som skolen har registreret på barnet. Hvis I mener, at der er fejl i karaktererne, skal I kontakte skolen. Skolen kan ikke rette karaktererne efter 1. februar, så det er vigtigt at få fat i dem inden. 36 Styrelsen for It og Læring,

37 2.3 Grundlag og uddannelsesønsker 2.3 Grundlag og uddannelsesønsker Grundlag På fanen Grundlag har barnet udfyldt oplysninger om personlige egenskaber og interesser, hvad han eller hun vil med ungdomsuddannelsen, eventuelle brobygningsforløb og praktikophold. Felterne vil i nogle tilfælde være udfyldt på forhånd. Hvis de ikke er udfyldt, kan I sammen udfylde felterne. Hvis I skriver oplysningerne direkte på Optagelse.dk, skal I huske at gemme hvert 5-10 minut, så I ikke mister det, I har skrevet. Alternativt kan I skrive teksten i et tekstbehandlingsprogram og kopiere det ind på Optagelse.dk Uddannelsesønsker På fanen Uddannelsesønsker har dit barn valgt, hvilke uddannelser, han eller hun ønsker at søge. Det er muligt at ændre, tilføje og slette uddannelsesønsker frem til, at I som forældre har underskrevet uddannelsesplanen. I kan læse mere om, hvordan I tilføjer, ændrer eller sletter uddannelsesønsker i 1. del af vejledningen. Styrelsen for It og Læring,

38 2 Forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. 2.4 Parathedsvurdering På fanen Parathedsvurdering kan I se, om jeres barn er vurderet enten uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. I eksemplet er barnet vurderet ikke-uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser og vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne. Hvis barnet er vurderet ikke-uddannelsesparat til sit uddannelsesønske, skal I angive, om I ønsker vurderingen revurderet. Hvis i ønsker vurderingen revurderet, skal I skrive en kommentar om hvorfor. Vær opmærksom på, at I ikke kan redigere eller slette jeres kommentar, når den først er tilføjet. Kommentaren kan ses af skolen, vejleder og det søgte uddannelsessted. Hvis I angiver, at I ikke ønsker vurderingen revurderet, skal I vælge nye uddannelsesønsker, som barnet er vurderet uddannelsesparat til. Vær opmærksom på, at der ikke altid er noget i begge sider af dette skærmbillede. Der er kun noget i afsnittet, hvis dit barn tidligere har vist interesse for enten gymnasie eller erhvervsuddannelse. 38 Styrelsen for It og Læring,

39 2.5 Underskrift og bilag 2.5 Underskrift og bilag På fanen Underskrifter og bilag skal I som forældremyndighedsindehavere skrive under på uddannelsesplanen med NemID. Begge forældre kan underskrive uddannelsesplanen. Det er ikke nødvendigt, at begge forældre skriver under, men mindst én forælder eller værge skal skrive under. Når første forælder har skrevet under, kommer der en boks op, hvor den anden forælder kan underskrive. Selv processen er den samme for første og anden forælder. Bemærk: Der lukkes for underskrift fra den anden forælder, når ansøgningen er afhentet. Det betyder, at den anden forælder skal underskrive samme dag, hvis I vil være sikre på, at underskriften kommer med. Når I har klikket på Signér, skal I angive om I ønsker at modtage en kvittering. Hvis I klikker på ja til dette, får I mulighed for at angive en -adresse. Når I har angivet, hvorvidt I ønsker en kvittering, får I mulighed for at underskrive med NemID. Når den første forælder har underskrevet, kommer dennes navn og tidspunkt for underskrift til at stå i feltet, og forælderen modtager en kvittering, hvis der er ønsket en kvittering. Hvis barnet er uddannelsesparat til sin 1. prioritet i uddannelsesplanen, afsendes uddannelsesplanen automatisk til 1. prioriteten når I underskriver. Styrelsen for It og Læring,

40 2 Forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen. En eventuel videre behandling foretages af vejleder og Ungdommens Uddannelsesvejledning, efter I som forældre/værger, har skrevet under. Hvis der er behov for, at I foretager jer yderligere, vil I blive kontaktet af en vejleder. 2.6 Status på ansøgningen Der er fire forskellige statusser uddannelsesplanen kan være i. Øverst i højre hjørne kan du se hvilken status uddannelsesplanen er i: Under forberedelse Når uddannelsesplanen er under forberedelse, er uddannelsesplanen ved at blive klar til at blive sendt. Denne status har den så længe der er noget der skal foretages på uddannelsesplanen. Det vil sige har en uddannelsesplanen denne status, er der fortsat ting der skal gøres. Under vurdering Når uddannelsesplanen er under vurdering, er uddannelsesplanen underskrevet af forælder og vejleder, men der skal foretages en afklaring af parathedsvurderingen. Det vil sige, at har uddannelsesplanen denne status, indeholder uddannelsesplanen mindst et uddannelsesønske, hvor eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat. Klar til afhentning Når uddannelsesplanen er klar til afhentning, er uddannelsesplanen underskrevet og afsendt. Det vil sige, at uddannelsesplanen er klar til at blive hentet af 1.prioriteten. Afhentet Når uddannelsesplanen er afhentet, har elevens 1.prioritet afhentet uddannelsesplanen. Når uddannelsesplanen har denne status er det ikke muligt at låse den op. Ved eventuelle ændringer skal uddannelsesstedet kontaktes. 40 Styrelsen for It og Læring,

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse.

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Version: 3.0 Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning... 5 2 Adgang til

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.01 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2018 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Du skal nu vælge, hvor du gerne vil hen efter sommerferien. Uanset hvor du søger hen, skal du søge via Optagelse.dk.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret skal du arbejde med de

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2019 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Du skal nu vælge, hvor du gerne vil hen efter sommerferien. Uanset hvor du søger hen, skal du søge via Optagelse.dk.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

EUX/EUD Uddannelsesønsker Ansøger uden for grundskole

EUX/EUD Uddannelsesønsker Ansøger uden for grundskole EUX/EUD Uddannelsesønsker Ansøger uden for grundskole Under Uddannelsesområde vælger du erhvervsuddannelse Emneoversigt Sådan udfylder du din ansøgning Adgangskrav Erhvervsudda nnelse for voksne (euv)

Læs mere

En vejledning til elever og forældre

En vejledning til elever og forældre En vejledning til elever og forældre Stamhold A: Margrethe Brunsbjerg, mb@fus.dk Stamhold B: Ann Christensen, ac@fus.dk Stamhold C: Olav Nielsen, on@fus.dk + elever med hørenedsættelse fra februar Tilmeldingen

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Oprettelse af gymnasiale udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af gymnasiale udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Uanset om du vil gå i 10. klasse eller EUD/EUX skal du klikke dig ind på og vælge:

Uanset om du vil gå i 10. klasse eller EUD/EUX skal du klikke dig ind på  og vælge: Sådan søger du ind på: Knord Uanset om du vil gå i 10. klasse eller EUD/EUX skal du klikke dig ind på www.optagelse.dk og vælge: Du kommer til en ny side, hvor du igen skal klikke på denne bjælke: Og vælge

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasseudbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Forfatter: Tobias Thisted Styrelsen

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er:

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: # kommunale folkeskole # efterskoler # UU-vejledere # ungdomsuddannelser # videregående uddannelser 1 2 Gennemgang af først ansøgningsflowet

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UU-medarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG OPRET ANSØGNING For at starte din ansøgning skal du vælge fanebladet Opret ansøgning. Udfyld nu felterne [Institutionsnavn] og [Uddannelsestype]

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk 1 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Undervisningsministeriet, Vejledningskontoret

cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Undervisningsministeriet, Vejledningskontoret qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere