3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger"

Transkript

1 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten på rustsygdomme. Denne svamp udeblev dog i forsøgene, så det blev alene septoria, som indgik (tabel 14, figur 12). Alle midler viste signifikante effekter i de 3 forsøg. De laveste effekter kom fra produkter med prothioconazol, samt hvor Folpan indgik. I alle 3 forsøg var der signifikante merudbytter, men kun i det ene af de 3 forsøg var der signifikante forskelle imellem midlerne. Der var pæne nettomerudbytter for alle behandlinger. Bell alene eller i blanding med Comet gav de bedste nettomerudbytter. Tabel 14. Effekten af triazoler på septoria i hvede. 3 forsøg. (10318 og 10319). Behandling på vækststadie l/ha % septoria % grønt bladareal faneblad Udbytte og merudbytte Nettomerudbytte vs. 73 vs. 77 vs. 77 vs vs blad 1 blad 2 1. Ubehandlet Ubehandlet 18,4 65,3 6,1 55,6 2. Opus 0,5 Opus 0,5 1,6 10,5 57,7 11,0 7,2 3. Proline 0,4 Proline 0,4 3,7 26,2 53,0 10,4 5,6 4. BAY F 072 0,625 BAY F 072 0,625 1,4 9,5 61,0 13,1 5. Bell 0,75 Bell 0,75 1,6 9,8 53,0 13,9 8,6 6. Bell + Comet Bell + Comet 0,5 + 0,17 0,5 + 0,17 2,0 9,4 56,0 13,4 8,4 7. Opus 0,5 Armure 300EC 0,4 2,1 12,6 56,0 11,7 7,8 8. Prosaro 0,5 Prosaro 0,5 4,0 22,4 48,0 10,0 5,8 9. 1,0 1,0 1,2 10,3 62,0 12,7 7,6 10. Opus 0,5 Folpan 1,5 3,7 17,4 52,0 10,8-11. Folpan 1,5 Opus 0,5 5,5 33,4 47,0 8,7 - Antal forsøg LSD 95 4,7 41

2 Bekæmpelse af septoria Folpet/Opus Prosaro Opus/Folpet Proline Opus/Armure Bell+Comet Opus Bell BAY Merudbytte i hvede Folpet/Opus Prosaro Proline Opus/Folpet Opus Opus/Armure BAY072 Bell+Comet Bell Figur 12. Bekæmpelse af septoria på fanebladet (vs. 75) og merudbytte for 2 sprøjtninger (vs. 32 og 51-55). 3 forsøg Ændring i følsomheden over for triazoler I de seneste år er der observeret en reduceret effekt af flere triazoler over for septoria under markforhold. Dette gælder i udlandet såvel som i Danmark. Desuden har man erfaret, at der ikke er direkte krydsresistens mellem triazoler, og derfor har man vurderet, at der kan være en fordel ved at skabe nye fungicider, som består af trizolblandinger. I 2010 er både Armure og Prosaro, som begge er triazolblandinger, godkendt. Proline Expert (BAY 083) indgik også i planen, og dette produkt er en ny formulering, som ligner Prosaro, men som indeholder lidt mere prothioconazol. Midlernes effekt var afprøvet efter 2 sprøjtninger med 2 forskellige doseringer ( ¼ og ¾) og sammenlignet med Opus og Bell. Angrebene af septoria var moderate, og alle de formulerede produkter gav gode effekter (tabel 15, figur 13). Bell var den af de 5 produkter, som gav den bedste effekt og de højeste merudbytter. 42

3 Tabel 15. Effekten af triazolblandinger på septoria og merudbytte i hvede. 2 forsøg. (10317). Behandling på vækststadie l/ha vs vs. 73 blad 1 vs. 73 blad 2 vs. 77 blad 1 vs. 77 Udbytte og merudbytte % septoria % grønt bladareal Nettomerudbytte 1. Ubehandlet 13,8 50,0 83,0 3,6 57,5 2. Opus 0,75 2,5 15,7 23,6 56,2 6,9 4,3 3. Opus 0,25 5,3 28,8 60,0 37,1 4,4 3,2 4. BAY F 083 0,75 2,1 14,2 35,5 44,0 8,4 5,2 5. BAY F 083 0,25 5,2 32,1 61,5 31,9 5,4 4,0 6. 1,5 1,6 8,4 21,0 63,3 6,4 2,8 7. 0,75 5,6 26,1 51,0 40,0 3,6 1,5 8. Armure 300EC 0,6 3,4 18,3 35,5 49,4 8,1 5,4 9. Armure 300EC 0,2 5,8 24,7 62,0 31,2 4,6 3,3 10. Bell 1,125 1,6 7,0 15,0 66,5 10,0 6,3 11. Bell 0,375 3,5 20,2 42,0 44,4 5,3 3,7 Antal forsøg LSD 95 2,3 100 Bekæmpelse af septoria af septoria på faneblad vs. vs ,25 0,75 Opus BAY F083 Armure Bell Dosis Figur 13. Procent bekæmpelse af septoria på fanebladet. Sammenligning af effekter fra 5 produkter afprøvet i 2 doseringer, med sprøjtning på vs

4 Angreb af septoria var kraftige på de nederste blade op til 3. blad - efter meget nedbør i maj og begyndelsen af juni. Efterfølgende gjorde tørre forhold imidlertid, at angrebene ikke udviklede sig så kraftigt på de 2 øverste blade. Kraftige angreb på 3. øverste blad. Sammenligning af midler til bekæmpelse af sygdomme ved skridning I lighed med tidligere år er forskellige midler afprøvet til bekæmpelse af bladsygdomme ved en sprøjtning omkring skridning (tabel 16). I 2 af de 3 forsøg udviklede der sig kraftige septoriaangreb, mens det 3. forsøg var domineret af DTR. Alle løsninger gav gode effekter, men der var generelt en tendens til, at kombinationen Bell + Comet gav den bedste effekt på septoria. Comet blev tilsvarende som for Bell tilsat i en lille dosering til Prosaro og, ligesom Bell blev prøvet blandet med Armure. Ingen af disse 3 løsninger kunne dog effektmæssigt konkurrere med løsningen Bell + Comet. Til bekæmpelse af DTR var Prosaro + Comet dog den bedste løsning, hvilket tilskrives indholdet af prothioconaozol. To af de tre forsøg gav signifikante merudbytter for bekæmpelse af bladsvampe. I gennemsnit adskilte de 8 løsninger sig ikke fra hinanden. Løsningen med Prosaro + Comet og Bell + Comet gav de bedste nettomerudbytter. 44

5 Tabel 16. Effekten af forskellige blandinger på septoria i hvede. 3 forsøg. (10325). Behandling på vækststadie l/ha % septoria % DTR % grønt bladareal Udbytte og merudbytte Nettomerudbytte vs vs vs. 73 blad 1 vs. 77 blad 2 vs. 75 blad 1 vs. 77 blad 1 1. Ubehandlet Ubehandlet 15,3 35,1 37, ,2 2. Bell 0,375 Opus 0,5 1,3 9,4 21,3 60 4,9 1,4 3. Bell 0,375 Prosaro 0,5 4,6 13,3 18,8 57 6,5 2,8 4. Bell 0,375 Bell 0,75 2,2 12,1 30,0 58 5,7 1,4 5. Bell 0,375 1,0 0,6 9,3 25,0 60 7,1 2,9 6. Bell 0,375 Bell + Comet 0,6 + 0,1 0,8 6,9 16,3 65 7,5 3,3 7. Bell 0,375 Prosaro + Comet 0,4 + 0,1 2,3 18,8 12,5 64 7,1 3,4 8. Bell 0,375 + Comet 0,8 + 0,1 1,5 9,2 18,8 62 5,2 1,1 9. Bell 0,375 Armure + Bell 0,2 + 0,375 3,7 9,9 17,5 62 6,8 2,9 10. Bell 0,375 Ubehandlet 14,6 34,4 41,3 32 0,6-1,0 Antal forsøg LSD 95 3,7 Resultater med septoria i semifieldforsøg For at undersøge, om der var forskel på effektiviteten af forskellige epoxiconazolformuleringer, blev 5 forskellige formuleringer afprøvet under semifieldforhold. Følgende elementer blev afprøvet: Midler: Opus, Maredo, Rubric, BAS 480, Ceando, Proline. Dosering: 75% og 25% af normal dosering. Tidspunkt for sprøjtning: 1 dag før, 5 dage og 10 dage efter inokulering. Tabel 17. Procent angreb i forsøget med kunstig smitte af septoria. I ubehandlet var angrebet 56% på fanebladet. LSD værdien = 1,5. Der blev sprøjtet på 3 tidspunkter (1 dag før samt 5 og 10 dage efter inoculering) med 25% og 75% af normal doseringen. Behandling 1 dag før sprøjtning 5 dage efter sprøjtning 10 dage efter sprøjtning 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 Opus 0,1 0,3 0 0,2 0,1 2,4 Rubric 0 0,1 0 0,7 0,4 0,9 Maredo 0,3 0,6 0,2 0,5 0,8 3,0 Proline 0,3 0,6 1,2 5,3 7,0 8,8 BAS 480 0,1 0,6 0,0 0, ,8 Ceando 0,0 0,3 0,3 0,3 1,9 1,0 45

6 5. Bekæmpelse af Fusarium med fungicider I 2010 blev udført 1 forsøg, hvor forskellige fungicider blev afprøvet for deres evne til at bekæmpe aksfusarium i hvede. Hele forsøget var behandlet med 0,375 l Bell på vs. 37 for at give en generel beskyttelse imod bladsygdomme. Forsøget blev kunstigt smittet 2 gange omkring vs. 65 med en sporeopløsning indeholdende både Fusarium graminearium og Fusarium culmorum. For at stimulere til angreb blev der kunstvandet 1 gang før inokulering. Efter inokulering blev der yderligere vandet 1 gange for at stimulere sygdomsudviklingen. Ca. 14 dage efter inokuleringen kunne de første tegn på angreb af aksfusarium observeres. Angrebene var tydelige og jævnt fordelte. Aksangreb blev vurderet i marken ved en generel bedømmelse ved at tælle angrebne aks pr. meter række (4 rækker á 1 meter pr. parcel). Resultaterne ses i tabel 20 og figur 8. Der blev opnået gode og signifikante effekter på Fusarium ved en behandling på vs. 65. Bedst effekt blev opnået efter brug af 2,0 l/h. Ved de første bedømmelser var der ikke forskel imellem behandlingerne. Men ved bestemmelsen af langtidseffekten var der klar forskel mellem 2/3 g 1/3 dosering. Især 1/3 dosering af Prosaro viste en stærkt reduceret effekt. Merudbytterne for behandling var forholdsvis moderate og varierede mellem 7 og 12,6. Midlerne adskilte sig ikke udbyttemæssigt signifikant fra hinanden. Kornprøverne fra 2 gentagelser blev analyseret for toksiner. Niveauet af DON (Deoxynivale noe) var højt og afspejlede fint de sete forskelle i bekæmpelsesniveauer, tilsvarende gjorde niveauet af ZEA (Zealenon). De højeste doseringer af og Prosaro gav det laveste indhold af toksin i kornprøverne. Tabel 20. Bekæmpelse af Fusarium i hvede samt merudbytter for bekæmpelse i forsøg med kunstig inokulering. ( ). Alle led blev behandlet med 0,375 l Bell på vs. 37. Behandling på stadie l/ha vs % Fusarium i aks DON NIV ZEA % septoria Udbytte og merudbytte Nettomerudbytte vs. 75 vs. 77 PPB vs. 75 blad 1 1. Ubehandlet 7,1 19, ,5 53,3 2. 2,0 1,6 6, ,0 12,6 8,0 3. 1,0 2,0 9, ,3 7,2 4,6 5. Prosaro 0,67 1,5 7, ,8 9,5 6,8 6. Prosaro 0,33 3,3 14, ,3 7,8 6,2 7. BAY F074 0,83 3,6 10, ,3 9,1-8. BAY F074 0,42 3,2 11, ,5 9,3 - Antal forsøg LSD 95 1,4 3, ,4 4,9 50

7 Angreb af aksfusarium forekom kun i begrænset udstrækning i almindelige marker i 2010, da det var tørvejr under kornets blomstring. De kraftige angreb, som ses på billedet, beror på, at der blev kunstigt smittet og vandet i forsøgene. Bekæmpelse af Fusarium og DON 0,42 BAY F074 0,83 BAY F074 0,33 Prosaro DON 0,67 Prosaro Fusariumangreb 1,0 1 0 O ii 2, af Fusarium / DON Figur 18. Bekæmpelse af Fusarium i hvede efter sprøjtning på vs. 65 samt reduktion i indholdet af mykotoksinet DON (10321). 51

8 10. Strategiforsøg i vinterbyg Sammenligning af ½ dosis I 2010 er afprøvet forskellige fungicider i vinterbyg, som er sammenlignet alene eller i blandinger. Der er hyppigst anvendt en dosering svarende til det halve af en normal dosering. Tidligere års forsøg har vist, at ½ dosering af de forskellige fungicider ved en enkelt sprøjtning omkring vs oftest giver det bedste nettoudbytte for en bekæmpelse. Forsøgene i 2010 var domineret af meldug, mens bygbladplet og skoldplet forekom i mindst 1 af de 3 forsøg, mens sene angreb af ramularia forekom i 2 af forsøgene (tabel 32, figur 25). Alle løsninger gav god effekt på meldug, mens BAY 072 var bedst på bladpletsygdommene og gav det højeste merudbytte. Udbytterne i forsøgene var generelt høje i 2010, og merudbytterne for behandlingerne varierede mellem 8 og 13 hkg/ ha. Bekæmpelse af resistent bygbladplet I 2 forsøg blev strobiluriner afprøvet som rene midler for at vurdere effekten på bygbladplet under markforhold med strobilurinresistens (F129L). I det ene forsøg forekom der kraftige angreb af bygbladplet, og her gav især Amistar utilstrækkelig effekt på sygdommen (tabel 33, figur 26). Løsninger med Bell, og Proline alene gav generelt lavere effekter end blandinger, hvor strobiluriner blev blandet med Bell eller Proline. Som det fremgår af figur 24 var der en betydelig selektion for F129L resistens efter alle behandlinger, hvor strobilurinerne indgik. Effekten på meldug var god for de fleste løsninger dog med undtagelse af Amistar eller blandingen af Amistar + Bell. Sidst på sæsonen udviklede der sig kraftige angreb af ramularia. De rene strobiluriner gav forholdsvis Figur 24. Procent forekomst af strobilurinresistens i populationen af Drechselera teres. Prøver er udtaget sidst på vækstsæsonen og viser, at behandling med strobilurin selekterer for større forekomst af F129L resistens. Brug af blandinger mindsker ikke selektionen, når først niveauet er betydeligt. 66

9 lave effekter på grund af strobilurinresistens (G143A) i ramularia populationen. Bekæmpelsen var generelt god i alle led, hvor Bell indgik i kombination med Comet eller Aproach. Kun i det ene af de to forsøg forekom der signifikante merudbytter for bekæmpelse. I det forsøg svingede merudbytterne betydeligt (2-15 ), som følge af en stor forsøgsvariation. Der var således kun få af behandlingerne, som adskilte sig sikkert fra hinanden. Tabel 32. Svampebehandling med forskellige midler i vinterbyg. 3 forsøg (10335). Behandling på vækststadie l/ha % meldug % bygbladplet % skoldplet % ramularia % grønt bladareal Udbytte og merudbytte Nettomerudbytte vs vs. 69 vs. 75 vs. 75 vs. 65 vs Ubehandlet 17,2 13,9 26,3 15,0 28, ,6 2. 1,0 1,9 1,7 4,0 0,8 8,2 56 8,4 5,8 3. Bell + Comet 0,5 + 0,17 3,5 1,7 0,4 1,1 6,0 71 9,0 6,4 4. Prosaro 0,5 1,7 0,8 4,0 1,2 8,9 59 8,6 6,5 5. Aproach + Folicur 0,25 + 0,25 1,1 0,7 0,3 3,6 15, ,2 8,5 6. BAY F 072 0,5 1,1 1,3 0,1 0,4 3, ,8-7. VJ ,0 1,8 0,9 1,5 1,5 7,9 56 8,6 - Antal forsøg LSD 95 1,9 1,2 4,2 Tabel 33. Svampebehandling med forskellige midler i vinterbyg. 2 forsøg (10336). Behandling på vækststadie l/ha % bygbladplet % meldug % ramularia Udbytte og merudbytte Nettomerudbytte vs vs. 73 vs. 75 vs. 77 vs vs Ubehandlet 22,5 23,3 25,0 18,8 53,2 76,7-2. Amistar 0,5 4,3 13,3 12,0 8,8 32,9 1,8-0,3 3. Comet 0,5 0,5 1,7 1,0 8,3 30,9 9,4 7,3 4. Aproach 0,5 0,4 1,0 1,0 8,7 27,3 11,8 9,7 5. Proline EC 250 0,4 2,5 9,3 1,5 3,8 10,3 13,0 10,6 6. Bell 0,75 0,5 3,0 0,5 1,8 9,4 15,3 12,6 7. 1,0 1,4 9,3 1,1 5,1 12,0 9,6 7,0 8. Amistar + Bell 0,25 + 0,375 0,5 2,7 3,3 5,0 23,9 9,4 7,0 11. Comet + Proline 0,25 + 0,2 0,4 2,3 1,1 5,7 26,7 8,5 6,3 11. Comet + Bell 0,25 + 0,375 0,3 1,8 0,6 2,7 9,2 12,0 9,6 12 Aproach + Bell 0,25 + 0,375 0,2 2,8 1,1 1,9 10,0 9,8 7,4 Antal forsøg LSD 95 2,3 5,4 2,9 7,8 67

10 Bekæmpelse af bygbladplet Prosaro VJ2008 Bell +Comet Aproach+Folicur BAY Bekæmpelse af meldug Bell +Comet VJ2008 Bell +Comet Prosaro Aproach+Folicur BAY Bekæmpelse af skoldplet Aproach+Folicur VJ2008 Prosaro Bell +Comet BAY Figur 25. Bekæmpelse af bygbladplet, meldug og skoldplet i vinterbyg med halv dosering af forskellige fungicider udsprøjtet på vs

11 Bygbladplet dominerede i en række forsøg i Effekten af strobiluriner varierede betydeligt. Dårligst var effekten efter brug af ren Amistar, som ses til venstre. Effekten efter bekæmpelse med Comet var stadig god. Pletterne, som ses på bladene, er ramularia, som ingen af strobilurinerne bekæmper særligt godt. Strobilurinresistens hos bygbladplet Monitering for udbredelsen af strobilurinresistens i populationen af Drechslera teres blev bestemt ud fra 16 prøver. Tallene fra de sidste 3 års monitering er vist i tabel 34. Niveauet er så højt, at man som udgangspunkt må regne med, at der forekommer resistens i populationen af bygbladplet. Analyserne er foretaget i et samarbejde mellem Videncenter for Landbrug, lokale planteavlskonsulenter, BASF, Syngenta og DJF. Tabel 34. Opsummering af resultater fra undersøgelsen af strobilurinresistens (forekomst af F129L) hos bygbladpletsvampen (Drechslera teres) i Danmark. År Antal prøver Antal uden F129L Antal med 1-20 Antal med >20-61 Antal med >60% % prøver med F129L

12 Bekæmpelse af bygbladplet Amistar Proline Bell Aproach+Bell Amistar+Bell Comet +Proline Comet + Bell Comet Aproach Bekæmpelse af ramularia Amistar Comet Aproach Comet + Proline Amistar + Bell Proline Comet + Bell Bell Aproach + Bell Figur 26. Bekæmpelse af bygbladplet og ramularia i en vinterbygmark med strobilurinresistens i begge svampepopulationer. Der er anvendt halve doseringer af forskellige fungicider udsprøjtet på vs (10336). Behøver vi strobiluriner i byg? I 2 forsøg blev forskellige kombinationer af triazoler og strobiluriner blandet og afprøvet for bl.a. at vurdere, om strobilurinerne stadig bør medtages efter udvikling af resistens hos både meldug, bygbladplet og ramularia. Især ved bekæmpelse af bygbladplet er der stadig klare fordele ved at blande triazoler med f.eks Comet eller Aproach. Da ingen af triazolløsningerne alene har kunnet give effekter på højde med strobilurinløsninger (tabel 35, figur 27). Armure viste sig i forsøgene, som en svagere løsning især overfor bygbladplet og ramularia sammenlignet med f.eks. Prosaro og Bell. Der forekom, som det fremgår, kraftige angreb af ramularia sidst på sæsonen. Blandingen af Aproach + Bell eller Comet + Bell viste god effekt på denne sygdom, hvorimod løsningen Comet + Proline var lidt svagere, formodentlig fordi Proline i kvart dosering er mindre effektiv overfor ramularia end Bell i kvart dosis. Udbyttemæssigt har der ikke været de helt store fordele ved at bruge blandingerne. Blandinger vurderes dog at være en god antiresistensstrategi, som kan virke forlængende på effekterne af både strobiluriner og triazoler. 70

13 Tabel 35. Svampebekæmpelse med forskellige midler i vinterbyg med 2 sprøjtninger. 2 forsøg (10334). Behandling på vækststadie l/ha % meldug % byg bladplet % ramularia Udbytte og merudbytte Nettomerudbytte vs. 31 & vs vs. 69 vs. 75 vs Ubehandlet 12,4 26,7 56,5 91, Proline 2 x 0,4 0,3 3,3 3,6 6,2 1, x 1,0 0,5 6,0 7,8 4,2-0,9 4. Prosaro 2 x 1,0 0,2 2,0 2,0 7,9 0,5 5. Prosaro 2 x 0,5 0,4 10,7 5,3 6,9 2,7 6. Bell 2 x 0,75 1,2 0,8 2,8 8,2 2,9 7. Armure 2 x 0,8 0,6 8,3 7,1 6,6-0,3 8. Armure 2 x 0,4 1,4 21,7 11,2 3,0-1,0 9. Amure + Amistar 2 x (0,25 + 0,2) 3,8 5,0 25,4 4,7 0,6 10. Comet+ Bell 2x(x0,25 + 0,37) 0,5 0,5 2,5 8,5 3,8 11. Comet + Proline 2 x (0,25 + 0,2) 0,5 1,0 15,5 8,2 3,7 12. Aproach + Bell 2 x (0,25 + 0,37) 0,5 0,8 4,7 6,9 2,2 Antal forsøg LSD 95 5,2 3,3 Bekæmpelse af bygbladplet Armure Prosaro Amistar + Armure Proline Comet + Proline Aproach + Bell Bell Comet + Bell Figur 27. Bekæmpelse af bygbladplet i vinterbyg. Der er anvendt halve doseringer af forskellige fungicider udsprøjtet på vs. 31 og (10334). 71

14 Til trods for en hård vinter og snedække i flere måneder overlevede vinterbyggen fint, og udbytterne var generelt højere end i vinterhvede. Enkelte pletter med sneskimmel forekom dog i visse marker med vinterbyg. 72

Bell og de kommende nye SDHI fungicider

Bell og de kommende nye SDHI fungicider Bell og de kommende nye SDHI fungicider Lise Nistrup Jørgensen Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Aarhus Universitet - Flakkebjerg Indhold Virkemekanisme Udviklingsforløb Testede produkter Resultater

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Hoveddata på bygsygdommenes biologi

Hoveddata på bygsygdommenes biologi Bygsygdomme Hoveddata på bygsygdommenes biologi Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof Bygrust Bipolaris Fusarium spp. Skoldplet Bygbladplet Ramularia

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning Hvordan bekæmpes

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen Anvendelsesorienteret planteværn 20 II Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen I dette afsnit er redegjort for forsøg, som er udført i 20 med fungicider i korn. Hovedresultaterne fra

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE Thies Marten Wieczorek, Ph.d. studerende Lise Nistrup Jørgensen, senior forsker FUNGICIDER MOD SEPTORIA Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko Phtalamid

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 II Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou- Dahlgaard Indledning I dette afsnit

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS

NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS AU FLAKKEBJERG hkg/ha BETALER DET SIG AT SPRØJTE? Omkostning for standard svampebehandling: ca. 5-6 hkg/ha 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 GODKENDTE FUNGICIDER DK I

Læs mere

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Fremtidig svampebekæmpelse i korn Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Ønskeliste for svampebekæmpelse! Sorter med god resistens Miljøvenlige fungicider med god holdbar effekt Fungicider med forskellige

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2012 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvist hvilke forekomster, der har været af svampesygdomme

Læs mere

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Anvendelsesorienteret Planteværn 213 VI Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Lise Nistrup Jørgensen & Peter Kryger Jensen I et GUDP projekt ønsker man at undersøge, om behovet for svampebekæmpelse

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Planteværn Online Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse Indledning n PVO frigivet vinteren 2002 n ingen

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Opfølgning på så-demo Sprøjteopfølgningskursus - Herning 8.

Læs mere

Afrapportering af KAF-projekt 2015

Afrapportering af KAF-projekt 2015 Kartoffelafgiftsfonden 15 Afrapportering af KAF-projekt 15 Titel. Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS 16. JANUAR 2013 BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS BENT J. NIELSEN, & LARS BØDKER & VIDENCENTRET FOR LANDBRUG UNI VERSITET Kartoffelbladplet To arter Alternaria solani

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Planteavlsdag Nyt indenfor bekæmpelsesmidler, mm v. Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro

Planteavlsdag Nyt indenfor bekæmpelsesmidler, mm v. Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Planteavlsdag 2019 Nyt indenfor bekæmpelsesmidler, mm v. Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Dagens tekst Nyt om svampemidler til korn Nyt ukrudtsmiddel i majs Biopesticider? Evt. Vildt og bivenlige tiltag

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere

Nyt billede af mark med fremspiret korn

Nyt billede af mark med fremspiret korn Nyt billede af mark med fremspiret korn AGENDA Konsulenttræf november/december 2014 Erfaringer med: Cossack, Hussar og Atlantis i 2014 Folicur Xpert Nyhed Proline og Prosaro Basis i svampestrategierne

Læs mere

Titel Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens

Titel Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens Afrapportering af KAF-projekt 2016 Titel Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Annemarie Fejer

Læs mere

Triazolers effekt i Danmark og andre europæiske lande Eurowheat

Triazolers effekt i Danmark og andre europæiske lande Eurowheat Triazolers effekt i Danmark og andre europæiske lande Eurowheat - 2015 Lise Nistrup Jørgensen, Niels Matzen, Jens Grønbech Hansen, Poul Lassen Institut for Agroøkologi Formål med projektet - Eurowheat

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

DJF rapport. Pesticidafprøvning Lise Nistrup Jørgensen (Red.)

DJF rapport. Pesticidafprøvning Lise Nistrup Jørgensen (Red.) DJF rapport Pesticidafprøvning 2006 Lise Nistrup Jørgensen (Red.) Markbrug nr. 129 December 2006 DJF rapport Markbrug nr. 129 December 2006 Pesticidafprøvning 2006 Lise Nistrup Jørgensen (Red.) Afdeling

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer

Bladsvampe midler og doseringer 402-2016 Annual Report Leaf diseases products and doses Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases 494-2017 Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Indlæg til seminar om Planteværn 28-31 Januar 2002 Charlotte H. Hansen & Karen Frænde Jensen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Hvedebladplet Kønnede stadium:

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar

VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar Pesticidafprøvning 2010 VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar Formålet med resultaterne i dette kapitel har været at sammenstille forsøgsdata

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

Clonostachys rosea en svamp, der kan bekæmpe sygdomme i korn

Clonostachys rosea en svamp, der kan bekæmpe sygdomme i korn Clonostachys rosea en svamp, der kan bekæmpe sygdomme i korn Birgit Jensen Hans Jørgen Lyngs Jørgensen Institut for Plante- og Miljøvidenskab 2 Hvad er mikrobiologisk plantebeskyttelse? Brug af gavnlige

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses 402-2017 Annual Report Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni 2017 DuPont Talius svampemiddel Talius - Fordele Talius Mest effektive meldugmiddel til dato (op til 6 ugers beskyttelse) Fremragende beskyttelse af

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

med MCPA i vinterhveden, så husk at det skal ske inden skridning, ellers risikerer du at skade kornet.

med MCPA i vinterhveden, så husk at det skal ske inden skridning, ellers risikerer du at skade kornet. AfgrødeNyt NR. 11-25. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Virkning af svampemidler i korn Bekæmpelse af fritfluer i sent sået havre Kommende arrangementer

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere