Vejledning om aktivering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om aktivering"

Transkript

1 Vejledning om aktivering April 2008

2 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus og uddannelse side 6 -Jobtræning side 7 - Virksomhedspraktik side 8 - Befordringsgodtgørelse side 8 - Revision af jobplan side 8 - Klage over jobplan side 9 - Fritagelse for aktivering side 9 - Afslag og udeblivelse fra møde og aktivitet side 9 Rådighed side 10 Ferie side 11 Sygdom side 11 Arbejde side 11 Arbejdskrav og ny ydelsesperiode side 12 Seniorjob side 13 2 Vejledning om aktivering

3 Forord til vejledningen om aktivering Denne vejledning er tænkt som en hjælp for dig, der har ret og pligt til aktivering. Du kan læse om dine muligheder som ledig, og hvilke rettigheder og pligter der følger med at skulle aktiveres. Det er Jobcentret, der finder de rigtige aktiveringstilbud til dig, samt udarbejder en jobplan med dig. Det skal ske efter en vurdering af dine forudsætninger og ønsker, og af de behov der er for arbejdskraft i dit område. Reglerne kan være svære at finde ud af, så hvis du kommer i tvivl om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte os. Vi håber, at vejledningen kan hjælpe dig til at udnytte denne periode til gavn for dig selv og dine muligheder for at finde varigt arbejde. Venlig hilsen Arbejdsløshedskassen STA 3

4 Ydelsesperioden Hvor længe du har ret til dagpenge, og hvornår du har ret og pligt til aktivering, afhænger af forskellige forhold ikke mindst din alder. Nedenfor har vi beskrevet de forskellige regler. Ledig under 30 år Er du mellem 25 og 30 år, kan du få dagpenge i 4 år/208 uger. Dette kaldes ydelsesperioden. De 4 års dagpengene kan udbetales inden for en periode på 6 år/ 312 uger kaldet referenceperioden. Du har ret og pligt til aktivering, når du har været ledig i 6 måneder. Ledig mellem 30 og 60 år Er du mellem 30 og 60 år, kan du få dagpenge i 4 år/208 uger. Dette kaldes ydelsesperioden. De 4 års dagpenge kan udbetales i en periode på 6 år/ 312 uger kaldet referenceperioden. Du har ret og pligt til aktivering efter 9 måneders ledighed. Ledig over 60 år Ret til dagpenge i 4 år/208 uger, men har ret og pligt til aktivering allerede efter 6 måneder. Aktivering Formålet med aktivering er at hjælpe dig med at komme tilbage til varigt arbejde. Jobplan Sammen med Jobcentret skal du udarbejde en jobplan for at få aktivering. Jobplanen beskriver dine beskæftigelsesmål og de aktiviteter, du skal deltage i for at forbedre dine muligheder for beskæftigelse. 4 Vejledning om aktivering

5 Jobcentret indkalder dig til en samtale, hvor I sammen vurderer, hvilke aktiviteter du har brug for. Vurderingen skal ske ud fra dine forudsætninger og ønsker, men der skal også tages hensyn til arbejdsmarkedets behov. Det betyder, at Jobcentret godt kan tilbyde dig en aktivitet, som mere skal tilgodese arbejdsmarkedets behov end dine ønsker. Jobcentret kan også se helt bort fra dine ønsker, hvis det vurderes, at de ikke fører til varig beskæftigelse, eller hvis der mangler arbejdskraft i et arbejdsområde eller på en virksomhed i dit lokalområde. Det er vigtigt, at du har forberedt dig til en samtale om jobplan i Jobcentret. Det gør dine muligheder for at få indflydelse på jobplanen større, hvis du selv har ideer til aktiveringen, ligesom det er en god ide at have et eller flere alternativer til aktiveringen. Har du ingen ideer selv, skal Jobcentret alligevel aktivere dig, og det er måske ikke så tilfredstillende for dig. Er du usikker på, hvilke ønsker og muligheder du har for dit fremtidige arbejde, kan Jobcentret tilmelde dig et vejlednings afklaringsforløb. En jobplan er bindende for både dig og Jobcentret. De aftalte aktiviteter gælder indtil de er afsluttet, eller til jobplanen revideres. Du har ret og pligt til et nyt tilbud, når du har modtaget offentlig forsørgelse i 6 måneder, efter du har afsluttet et tilbud. Du kan også selv bede om et tilbud i de 6 måneder mellem aktiveringen. 5

6 Tilbud i en jobplan Du kan kun modtage tilbud om aktivering, sålænge du har ret til dagpenge. Under aktiveringen kan kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet fraviges. Det er Jobcentret, som kan fritage dig for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vejledning og opkvalificering Jobcentret kan tilbyde dig forskellige former for vejledning og opkvalificering. Korte vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktikforløb og danskundervisning Almindelige uddannelsesforløb Hvert enkelt praktikforløb i de særlig tilrettelagte uddannelsesforløb må højst være af 1 måneds varighed, og der må maksimalt være 3 måneders praktik sammenlagt. Du kan få vejledning og opkvalificering i op til et år, hvis du ikke umiddelbart kan formidles arbejde inden for dit faglige område. Det er en forudsætning, at tilbuddet kvalificerer til beskæftigelse inden for et arbejdsområde, hvor der er eller kan forventes at blive mangel på arbejdskraft. SU-berettigede uddannelse Du kan som udgangspunkt ikke få tilbud om en SU-beretttiget uddannelse, men hvis din ret til SU er opbrugt, eller du har forsørgelsespligt over hjemmeboende børn, kan det aftales i en jobplan. Kursus og uddannelse Jobcentret giver normalt kun kurser og uddannelse til korte erhvervsrettede forløb, men kan i princippet godt bevillige længerevarende forløb. Uddannelse og kurser skal indgå i en jobplan, og normalt være på fuld tid, dvs. over 20 timer om ugen. Når du deltager i uddannelse eller kurser, vil du få udbetalt aktiveringsydelse og 6 Vejledning om aktivering

7 eventuelt befordringsgodtgørelse. Aktiveringsydelsen svarer til dine sædvanlige dagpenge, og udbetales af a-kassen. Ydelsen kan kun bevilliges så længe, du har dagpengeret. Jobcentret betaler kursusgebyr. Har du særlige ønsker til et kursus eller en uddannelse, kan du få oplysning om dine muligheder i Jobcentret. Støttet arbejde offentlig og privat jobtræning Du kan få tilbudt arbejde med tilskud eller støtte fra Jobcentret. Det betyder, at arbejdsgiveren får et tilskud til din løn. Dette kaldes offentlig eller privat jobtræning. Arbejde med tilskud til lønnen kan ikke anvendes til at optjene ny ret til dagpenge se afsnittet om arbejdskrav. Vilkår under ansættelse i jobtræning Du er ansat hos arbejdsgiveren, når du er i jobtræning. Det betyder, at du er omfattet af de almindelige overenskomstvilkår og aftaler, der gælder for den arbejdsplads, hvor du er ansat f.eks. med hensyn til opsigelsesvarsel, ferie og sygdom. Privat jobtræning I privat jobtræning er du ansat hos en arbejdsgiver. Du skal have overenskomstmæssig løn, og ansættelsen kan vare i op til 1 år. Har arbejdsgiveren fortsat brug for din arbejdskraft, er det hensigten, at du ansættes på almindelige vilkår. Du kan godt selv finde en privat arbejdsgiver, der ønsker at ansætte dig, men det er Jobcentret, der skal godkende arbejdsgiveren og arbejdspladsen til privat jobtræning. 7

8 Offentlig jobtræning Ved ansættelse i offentlig jobtræning er der et indkomstloft. Det betyder, at du ikke må få mere i løn end den højeste dagpengesats. Da timelønnen ved arbejde normalt er højere end dagpengene, bliver lønnen omregnet til timer. I de fleste tilfælde er arbejdstiden derfor timer om ugen. Aftale om offentlig jobtræning indgås for 6 måneder ad gangen, og du kan arbejde i offentlig jobtræning, så længe du har ret til dagpenge. Virksomhedspraktik Det er muligt at få tilbud om virksomhedspraktik i en offentlig eller en privat virksomhed i op til 4 uger. Formålet med virksomhedspraktik er at vurdere, om du umiddelbart kan ansættes i virksomheden. Når du er ansat i virksomhedspraktik, får du udbetalt aktiveringsydelse og evt. befordringsgodtgørelse. Aktiveringsydelsen svarer til dine sædvanlige dagpenge, og udbetales af a-kassen. Befordringsgodtgørelse Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du under aktiveringen har en samlet daglig transport på mere end 24 km. Du får godtgørelsen for det antal km., der ligger ud over de første 24 km. Der er særlige regler for befordringsgodtgørelse ved indkvartering o.l. Befordringsgodtgørelse skal søges på en særlig blanket, som du får i a-kassen. Du kan ikke få befordringsgodtgørelse til privat jobtræning. Revision af jobplanen Jobplanen er en skriftlig bindende aftale, som du indgår med Jobcentret. Viser det sig, at den aftalte aktivitet alligevel ikke er det rigtige for dig, kan du bede Jobcentret om at få jobplanen ændret. Jobcentret vil så vurdere, om du kan ophøre i aktiviteten, eller om du skal fortsætte. 8 Vejledning om aktivering

9 Jobcentret kan også på eget initiativ revidere en jobplan. Ophører du i en aktivitet uden at have aftalt det med Jobcentret, vil det normalt medføre en karantæne på 3 uger for selvforskyldt ledighed. Kontakt derfor altid Jobcentret og/eller a-kassen før du stopper i en aktivitet. Klage over jobplan Du kan klage til Det Regionale Beskæftigelsessråd, hvis Jobcentret giver dig et tilbud, som du ikke finder rimeligt, eller hvis de afslår en aktivitet, som du har ønsket. Det skal fremgå af jobplanen, hvornår og hvordan du kan klage. Vær opmærksom på, at selvom du har klaget, skal du overholde jobplanen, indtil Det regionale Beskæftigelsesråd har truffet en afgørelse. Fritagelse for aktivering Arbejder du i 20 timer eller derover om ugen, skal du ikke aktiveres. Det er uden betydning, om det er fast arbejde, når bare du i gennemsnit er i beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen over en periode på 5 uger/ en måned. Du har selv pligt til at orientere Jobcentret om din arbejdstid, herunder om din arbejdstid ikke længere er på 20 timer pr. uge. Arbejder du under 20 timer pr. uge, skal du aktiveres. Afslag og udeblivelse fra møde eller aktivitet Det vil normalt blive betragtet som afslag og have konsekvenser for dine dagpenge hvis du: Nægter at medvirke til at få udarbejdet en jobplan, herunder er negativ eller meget afvisende over for Jobcentrets forslag, eller hvis du nægter at underskrive planen Afslår en aktivitet, eller selv er skyld i, at du ikke bliver ansat i jobtræning 9

10 Udebliver fra en samtale på Jobcentret, i A-kassen, hos anden aktør eller hos en arbejdsgiver Ikke starter på kursus eller uddannelse som aftalt. Rådighed For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og have ret til dagpenge skal du: Have bopæl og fast ophold i Danmark Kunne overtage arbejde med dags varsel Være tilmeldt Jobcentret Kunne modtage din post hver dag Senest en måned efter du er tilmeldt Jobcentret, skal du lægge dit CV ind i Jobnet, løbende holde det ajour og aktivere det mindst hver 12. Uge Bekræfte din registrering som jobsøgende på Min side mindst hver 7. dag Være aktivt arbejdssøgende fra 1. ledighedsdag, det vil sige, at du skal tage imod tilbud om og selv søge alle former for arbejde, som du er istand til at bestride Søge mindst 4 stilllinger om ugen Søge fuldtidsarbejde, selvom du er i aktivering, delvis beskæftigelse og deltager i kurser med dagpenge Overholde en eventuel jobplan Deltage i kurser og andre tilbud. Rådighed og aktivering Når du deltager i aktiviteter, der er aftalt i en jobplan, har du pligt til at være aktivt arbejdssøgende. Jobcentret kan formidle dig arbejde og dermed afbryde din jobplan. Finder du arbejde i mere end 4 timer dagligt, kan du også afbryde din jobplan. 10 Vejledning om aktivering

11 Daglig transport op til 3 timer Du skal selv søge og være i stand til at overtage arbejde med en daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde med en daglig transporttid op til 4 timer. Ferie Når du skal have ferie, skal du oplyse det til Jobcentret 14 dage før, den holdes. Dette kan du gøre på Min side. A-kassen skal have besked senest, når ferien starter. Har du ikke meddelt din ferie, og du bliver indkaldt til samtale, som du ikke møder til, får du 3 ugers karantæne. Under kursus og uddannelse kan du kun holde ferie i de perioder, hvor uddannelsesstedet holder ferie. Når du er ansat i jobtræning, skal du aftale ferie med arbejdsgiveren. Sygdom Du skal kontakte din a-kasse, Jobcentret, din arbejdsgiver og anden aktør, hvis du bliver syg. A-kassen sender dig et ansøgningsskema om sygedagpenge, som skal sendes til kommunen. Du kan nemlig ikke få dagpenge samtidig med at du er syg, da du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Kommunen skal have skemaet senest 6 dage efter, du er blevet syg, ellers får du først sygedagpenge fra den dag, kommunen modtager skemaet. Hvis du er syg i mere end 14 dage, skal du afmeldes i Jobcentret. Er du blevet afmeldt i Jobcentret under din sygdom, skal du huske at tilmelde dig igen, når du er rask. Du skal også kontakte a-kassen og kommunen. Arbejde A-kassen og Jobcentret skal altid have besked, hvis du kommer i arbejde. Er arbejdet af mere end 14 dages varighed, bliver du automatisk afmeldt på Jobcentret. Du skal derfor tilmelde dig igen, hvis du mister jobbet. 11

12 Da hele formålet med aktiveringen er, at du finder et ordinært arbejde, må du derfor gerne stoppe i en aktivering og dermed afbryde din jobplan, hvis du finder arbejde. Det ordinære arbejde skal dog forventes at være af mere end 5 ugers varighed. Det må gerne være på nedsat tid, og du kan få udbetalt supplerende dagpenge, hvis du får en frigørelsesattest. ( Se evt. pjecen om supplerende dagpenge) Arbejdskravet og ny ydelsesperiode Når din ydelsesperiode er opbrugt, kan du ikke længere få aktivering eller dagpenge. For igen at få ret til en ny dagpengeperiode, og dermed dagpenge igen, skal du opfylde et såkaldt arbejdskrav. Det vil sige, at du skal have ustøttet arbejdet et vist antal timer. Ved ustøttet arbejde forstås de løntimer og feriedage, som du har optjent hos en eller flere arbejdsgivere. Også ferie optjent i jobtræning eller andet støttet arbejder tæller med. Det er derfor vigtigt, at du gemmer og indsender dine lønsedler, som dokumentation for dine arbejdstimer. Det er ikke nok at skrive timerne på dagpengekortet. Du skal henvende dig til STA, når du har timer nok til at få en ny ydelsesperiode. Arbejdstimer fra støttet arbejde eller selvstændigt bierhverv kan ikke bruges til en ny dagpengeperiode. Ret til ny ydelsesperiode Som fuldtidsforsikret skal du have ustøttet arbejde i 1924 timer/ 52 uger inden for de seneste 3 år for at starte forfra i en ny ydelsesperiode. Deltidsforsikrede skal have ustøttet arbejde i 1258 timer/ 34 uger inden for de seneste 3 år for at få ret til ny ydelsesperiode. 12 Vejledning om aktivering

13 Timerne gøres op løbende. Du kan ikke bruge løntimer, der ligger forud for en tidligere dagpengeperiode også kaldet en tidligere indplacering. Ret til ny dagpengeret efter ydelsesperioden Når ydelsesperioden er opbrugt, er det kun nødvendigt med 962 timer/ 26 ugers arbejde indenfor de seneste 3 år for at få en ny ydelsesperiode. Deltidsforsikrede skal have ustøttet arbejde i 629 timer/ 17 uger indenfor de seneste 3 år. Du vil starte forfra med en ny ydelsesperiode dvs. blive genindplaceret fra den dag, ydelsesperioden er slut, hvis du har haft arbejde i 962/629 timer, inden for de seneste 3 år. Har du ikke haft løntimer nok, mens du var ledig, eller først har arbejde efter din dagpengeperiode er opbrugt, så bliver du indplaceret, når du opnår de nødvendige timer. Løntimer kan altså både ligge før og/eller efter, at ydelsesperioden er opbrugt. Seniorjob Udløber din dagpengeret, når du er fyldt 55 år, har du ret til et seniorjob i din kommune. Et seniorjob er arbejde på overenskomstmæssige betingelser i din bopælskommune. Det er arbejde på fuld tid for fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede kan arbejde på nedsat tid. Kommunen fastsætter indhold og omfang efter en samtale med dig, og arbejdet skal tilrettelægges, så det passer til dine interesser og kvalifikationer. Betingelser Det er en betingelse, at du er tilmeldt efterlønsordningen, og at du vil opfylde anciennitetskravet for efterløn, når du når efterlønsalderen, hvis du fortsætter med at betale efterlønsbidrag 13

14 Du skal søge om seniorjob i din kommune Du kan tidligst ansøge om et seniorjob 3 måneder før din dagpengeperiode ophører, (se afsnittet ovenfor om ophør af din dagpengeret) og kommunen skal senest have modtaget ansøgningen 2 måneder efter udløbet af dagpengeperioden. Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter den dato, hvor du ansøger om seniorjobbet dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Hvis du flytter til en anden kommune, kan du fortsætte i dit seniorjob, eller du kan søge om et nyt seniorjob i tilflytterkommunen. Dette kan du tidligst søge om 3 måneder, før du flytter, og senest den dag du stopper i dit seniorjob. Den nye kommune skal så ansætte dig senest 2 måneder efter ansøgning. Vigtigt Det er derfor vigtigt, for din egen skyld, at du søger om at få et seniorjob, senest 2 måneder inden din dagpengeret ophører, da du ellers risikerer at være uden forsørgelsesgrundlag i en perioden. Hvis du først søger om et seniorjob, når du har mistet retten til dagpenge, vil du først få løn, når du har fået seniorjobbet af kommunen, og du vil ikke være berettiget til dagpenge i den mellemliggende periode. 14 Vejledning om aktivering

15 15

16 Du kan læse mere på Er du klar over, at STA er en tværfaglig a-kasse, som også kan forsikre din familie og dine bekendte, blot de er beskæftiget som lønmodtagere? Arbejdsløshedskassen STA, tlf Åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag Lukket Torsdag kl Fredag kl Giver dig bedre råd

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge.

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere