Arbejdsløs og hvad så?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsløs og hvad så?"

Transkript

1 Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012

2 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har formentlig også andre spørgsmål, hvorfor du altid kan henvende dig til dit lokale afdelingskontor, som vil være villig til at hjælpe dig. Ligeledes vil du kunne finde svar på størstedelen af dine spørgsmål via Internettet på / A-kassen. Du skal være opmærksom på, at hovedidèen bag de initiativer som afdelingskontoret / Jobcentret iværksætter overfor dig, er at få dig tilbage på arbejdsmarkedet - så hurtigt som muligt. Det er derfor vigtigt, at du altid reagerer på henvendelser fra dit afdelingskontor / Jobcentret / anden aktør. Hvis du bliver indkaldt til samtale eller møde, har du pligt til at komme. De første 9 måneder af din arbejdsløshedsperiode (for medlemmer under 30 år er det 6 måneder) vil det primært være dit afdelingskontor som holder kontakten til dig. I forbindelse med Velfærdsaftalen har a-kasserne fået en meget offensiv rolle i arbejde med at få dig tilbage i fast arbejde. Da vi desværre er et område hvor arbejdsløsheden aktuelt er forholdsmæssig høj, gøres et stort arbejde ud af efteruddannelsesmulighederne indenfor faget. Dansk El-forbunds Jobmultimeter, der omtales sidst i denne pjece, vil være et vigtigt fælles redskab til brug ved arbejdet med at skaffe dig arbejde igen. Digital Medlems Service i Dansk El-forbund Via Digital Medlems Service, er der åbnet op for muligheden af at udfylde dagpengekort / dagpengekort under aktivering, elektronisk på tidspunkter hvor det netop passer dig. Også mulighed for at ændre i de personlige lysninger. Adgang til den Digitale Medlems Service (DMS), har du enten ved at benytte NEM-ID, eller via PIN-kode, som du kan bestille via Dansk Elforbunds hjemmeside ( / A-kassen / Digital Medlems Service. I forbindelse med udfyldelse af ydelseskort elektronisk, er der også på DMS-siden, en vejledning til udfyldelsen af ydelseskortet, og hvad der skal skrives såfremt du er forhindret i at arbejde.

3 Via Digital Medlems Service, er der også mulighed for at udfylde ledighedspapirer / ændre telefonnummer / mailadresse, og mulighed for at hente blanketter til brug for ansøgning om feriedagpenge og at se dine udbetalingsspecifikationer og tidligere indsendte blanketter. Kontakt dit afdelingskontor for yderligere information. Hvad kan du selv gøre? Det er ikke altid lige nemt, at finde et fast arbejde indenfor kassens faglige område. Det er derfor nødvendigt, at du gør op med dig selv, om du eventuelt mangler kurser eller dele af uddannelsen, der ville forbedre dine muligheder for fast arbejde. I den forbindelse kan du med fordel benytte Dansk El-forbunds tilbud til medlemmerne i Jobmultimeter-systemet. Adgang får du via / Jobmultimeter-knappen. Du kan med fordel også benytte forbundets Jobmultimeter-system i forbindelse med at du skal lave dit CV på Job-net.dk, da Jobmultimetrets CV er langt mere udførligt og fagspecifikt.. Herudover er det vigtigt, at du søger nyt arbejde lige så snart du er blevet arbejdsløs. Benyt Elektrikernes Jobbørs via Jobmultimeteret / søg gennem aviser, og ligeså vigtigt - lyt efter, om en eller anden arbejdsgiver mangler folk. Vores erfaring siger os, at de fleste af vore medlemmer kommer i fast arbejde gennem den personlige kontakt / via personlige netværk. Rådighedspligt / CV For at kunne få dagpenge, skal du som arbejdsløs stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal: opholde dig og have bopæl i Danmark, sikre dig, at Jobcentret og afdelingen altid har din korrekte bopælsadresse være tilmeldt og have kontakt til Jobnet som arbejdssøgende du skal hver 7.dag logge dig ind på Jobnet.dk, og bekræfte at du stadig skal stå tilmeldt som aktivt jobsøgende. 11

4 møde til indkaldte møder arrangeret af din lokale afdeling / Jobnet / anden aktør søge arbejde og kurser inden- og udenfor el-faget Afdelingen har pligt til at undersøge om du opfylder disse krav, og du har pligt til at give alle de oplysninger som er nødvendige, for at du kan få den rigtige vejledning både fra afdelingen og Jobcentret. Du skal være opmærksom på at du senest 3 uger efter du er blevet arbejdsløs, skal have lagt dit elektroniske CV ind på ( Har du tidligere været arbejdsløs, og dengang lavet et elektronisk CV, skal det umiddelbart gøres tilgængeligt, hvis du igen skulle blive arbejdsløs. Du vil i løbet af de første 3 måneders arbejdsløshed blive indkaldt til samtaler på afdelingskontoret, først omkring godkendelse af dit elektroniske CV, og senere til en såkaldt rådighedssamtale. Under samtalen skal vi sammen lave en såkaldt Jobsøgningsplan med henblik på at finde fast arbejde. Jobsøgning Du skal kunne påbegynde arbejde dagen efter, du har fået formidlet et arbejde af afdelingskontoret / Jobcentret. Derfor husk at tømme postkassen hver dag. Du skal som elektriker, kunne overtage arbejde med en daglig transporttid på op til sammenlagt 3 timer. Dit afdelingskontor vil ved den første samtale, CV samtalen, drøfte kravene til jobsøgning med dig. Det ud fra dine ønsker til andet arbejde / arbejdsmarkedets behov / uddannelsesbaggrund / geografisk søgeområde osv. Ved samtalen laves en egentlig Jobsøgningsplan. Du skal søge job i Danmark (du kan også søge i udlandet), og: det kan ske ved skriftlig, personlig eller telefonisk henvendelse til arbejdsgivere

5 du skal søge på opslåede (annoncerede) job (Elektrikerens jobbørs kan med fordel benyttes), du kan også søge uopfordret du skal søge fuldtids job, og du skal søge job løbende mens du er arbejdsløs du skal søge helårsjob, men kan også søge midlertidige job, sæsonarbejde eller job med nedsat arbejdstid. Du skal fortsætte med at søge arbejde, selv om du har en aftale om, at påbegynde et tilbud, f.eks. jobtræning / løntilskudsjob, virksomhedspraktik, uddannelse eller kurser. Dette gælder også selv om du på et senere tidspunkt har aftale om arbejde, eller har planlagt at ville gå på efterløn. Du har også pligt til at tage formidlet arbejde som dit lokale afdelingskontor / Jobcentret formidler dig, selvom du er i gang med en aktivitet i henhold til din jobplan. Du skal søge rimeligt arbejde. Det indebærer at: - du skal søge arbejde og kunne overtage anvist arbejde, som ligger inden- og udenfor dit faglige område, eller som du hurtigt kan blive i stand til at klare. Vi anbefaler stærkt, at du i en kalender eller andetsteds, noterer samtlige job du søger, samt hvornår og hvordan du har søgt dem (skriftligt, personligt, telefonisk, uopfordret, om de er inden eller udenfor el-faget ). Ellers kan det være svært at huske ved den rådighedssamtale / -vurdering, som du som nævnt bliver indkaldt til senest efter 3 måneders arbejdsløshed og hvor netop omfanget af din jobsøgning indgår som et væsentligt element. Den indgåede Jobsøgningsplan danner udgangspunkt for denne samtale. Job- / Uddannelsesplan / Kontaktforløbet Hver gang du har været arbejdsløs i 3 måneder, vil du også blive indkaldt til en samtale på Jobcentret, med henblik på at komme tilbage til arbejdsmarke-det. Efter 9 måneders arbejdsløshed skal du have udarbejdet en jobplan. For unge under 30 år, vil det som oftest ske inden udløbet af 3 måneders arbejdsløshed. 11

6 Job- / uddannelsesplanen er en aftale du indgår med Jobcentret. Aftalen er bindende for begge parter. Den skal indeholde oplysning om de aktiviteter ( uddannelse, kurser, jobtræning, virksomhedspraktik m.v. ) som du i samråd med Jobcentret (og dit afdelingskontor), vælger for at komme i arbejde. Jobplanen kan revideres, når det skønnes hensigtsmæssigt. Du skal altid søge vejledning i din afdeling, eller på Jobcentret før du ophører i tilbud efter jobplanen. Husk har du spørgsmål til Job- / uddannelsesplanen så kontakt altid dit afdelingskontor. Udebliver du, eller siger du nej til et tilbud, uden at have en gyldig grund, risikerer du at miste retten til dagpenge indtil du igen har arbejdet i mere end 300 timer indenfor 10 uger. Er du utilfreds med den job- / uddannelsesplan som er udarbejdet af Jobcentret, eller er du utilfreds med de tilbud som Jobcentret giver, kan du klage. Det er dog vigtigt at du påbegynder i tilbuddet / aktiviteten. Klagen har ikke opsættende virkning. Ligeledes vigtigt at du kontakter afdelingskontoret. Afholdelse af ferie. Vil du holde ferie som arbejdsløs, skal du være opmærksom på, at du skal meddele ferie til både Jobcentret og afdelingen inden feriestart. Hvis du ikke får meddelt din ferie, kan du blive indkaldt dig til møder, blive anvist arbejde m.v., som rækker ind i din ferieperiode. Du skal melde din ferie til både afdelingskontoret og Jobcentret så tidligt som det er muligt, dog senest 14 dage inden, idet man kun skal respektere dine ønsker om ferie, hvis du får ferien meddelt før du indkaldes til møder eller formidles arbejde. Ferie meldes bedst og hurtigst til Jobcentret via Jobnet.dk / min side.

7 Udebliver du fra en jobformidling eller et møde, fordi du har glemt at fortælle at du har ferie, vil du blive betragtet som selvforskyldt arbejdsløs, og det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge. Husk at søge om feriedagpengene inden feriens start, da din ret til feriedagpengene ellers bortfalder. Uddannelse / Undervisning Du kan som arbejdsløs deltage i visse uddannelser og undervisning, hvor du bevarer din almindelige dagpengeret. Spørg i din afdeling hvilke uddannelser du kan deltage i på dagpenge. Se endvidere mulighederne for kurser på Arbejde på nedsat tid / Frigørelsesattest. Hvis du får arbejde på nedsat tid (deltidsarbejde) og er fuldtidsforsikret, skal du straks undersøge om du er omfattet af et opsigelsesvarsel. Er du omfattet af et opsigelsesvarsel skal du, for at få supplerende dagpenge, have en frigørelsesattest underskrevet af din arbejdsgiver. Du kan få frigørelsesattesten på dit afdelingskontor. Afdelingskontoret skal have frigørelsesattesten i hænde senest 5 uger efter ansættelsen, for at du kan få supplerende dagpenge fra første dag. Modtages frigørelsesattesten senere, vil du først kunne få supplerende dagpenge, fra den dag hvor afdelingen modtager din frigørelsesattest. Der kan som udgangspunkt kun udbetales supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger. Spørg altid i din afdeling, om du skal have en frigørelsesattest. 11

8 Sygdom. Hvis du bliver syg, kan du ikke modtage dagpenge. Sygdom skal meldes til dit afdelingskontor og Jobcentret på 1.sygedag. Til Jobcentret gør du det via Jobnet.dk / min side, hvor du både kan melde sygdom og ferie. Som arbejdsløs er det afdelingen der skal sende et sygedagpengeskema til dig. Dette sker nu ved at oplysningerne videregives elektronisk til Jobcentret. Det er vigtigt at du straks oplyser afdelingen om din sygdom, da du ellers kan miste din ret til sygedagpenge fra kommunen. Er du 2 gange blevet syg på dage hvor du var formidlet arbejde, indkaldt til møder i afdelingen eller på Jobcentret, skal afdelingen vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet Er du syg mere end 4 uger vil du blive indkaldt til en sygesamtale på afdelingskontoret. Hvordan udfylder jeg mit dagpengekort. Dagpengekortet udfyldes elektronisk via Digital Medlems Service (DMS). I forbindelse med udfyldelsen, er der hjælpetekster som vejleder om hvordan kortet skal udfyldes. Det er vigtigt, at du gør det helt korrekt, idet kortet er en tro- og love erklæring. Afgiver du urigtige oplysninger, skal du tilbagebetale pengene. Du vil desuden i særlige situationer kunne miste retten til ydelser i en periode. Du skal altid udfylde kortet og især huske: antal arbejdstimer ud for den enkelte dag arbejdsgiverens navn og adresse at anføre Syg, Forhindret, Ferie, Kursus eller andet ud for de dage, hvor du ikke har stået til rådighed for arbejde. datering og underskrift sker elektronisk

9 Kortet skal indsendes via Digital Medlems Service (DMS), fra sidste søndag i udbetalingsperioden. Dagpengene udbetales månedsvis, og udbetalingsperioden slutter altid næstsidste søndag i måneden. Dagpengene/ydelserne vil herefter være til udbetaling på din NEM-konto, i den efterfølgende uge. Kontroller at du altid har opgivet det korrekte antal arbejdstimer på kortet - sammenhold eventuelt din lønseddel med den opgørelse du får fra arbejdsløshedskassen. Denne finder du også på DMS under udbetalingsspecifikationer. Har du ved en fejl skrevet forkert på kortet, så henvend dig straks til din lokale afdeling. Når du igen får arbejde, hvis du bliver sygemeldt i mindst 14 dage, eller ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode, skal du med det samme afmelde dig som aktivt jobsøgende på Jobnet.dk. Det sker via min side hvor du også har mulighed for at melde ferie. Glemmer du det kan det få dagpengemæssige konsekvenser. Er du i tvivl om udfyldelsen, så Kontakt dit lokale afdelingskontor. Orientering om dagpengesystemet / ydelsesperioden. Længden af ydelsesperioden vil fremgå af det brev som du modtager fra afdelingen, så snart de har godkendt din ledighedserklæring. Ydelsesperioden giver som udgangspunkt ret til ydelser i 2 år. Ydelserne kan bruges indenfor en periode på 3 år (referenceperioden). Ny ydelsesperiode optjenes når du igen har præsteret 962 arbejdstimer. Dette ændres med virkning fra den til 1924 timer. 11

10 Muligheder i ydelsesperioden Du kan indenfor de første 9 måneders arbejdsløshed deltage i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse, f.eks. AMU-kursus. ( Der gælder særlige regler for medlemmer under 30 år, her ophører retten efter 6 måneder ). Når de 6 uger er brugt, har du ret til at få udarbejdet en Jobplan i samarbejde med Jobcentret - vær dog opmærksom på, at Jobcentret ikke er forpligtet til at give dig tilbud i de første 9 ( 6 ) måneder af perioden. Vær opmærksom på, at det betragtes som selvforskyldt arbejdsløshed, hvis du ikke vil deltage i udarbejdelse / revision af din Jobplan eller hvis du afslår eller udebliver fra et tilbud efter Jobplanen, herunder også hvis du ophører i tilbuddet uden en gyldig grund. Vi håber, at vi med denne korte pjece har givet lidt orientering om de mest almindelige regler. På vores hjemmeside vil du kunne få mange flere informationer, og forhåbentlig også svar på nogle af dine spørgsmål. Du har også her mulighed for at finde frem til netop dit afdelingskontor. Orientering om Dansk El-forbunds Jobmulitmeter Med Jobmultimeret kan du - Få at vide hvad det mest relevante kursus er for dig, næste gang du skal have et / ønsker et kursus - Få at vide hvordan dine kompetencer modsvarer kravene der er til el- branchen i dag - Få at vide hvor du ligger kompetencemæssigt i forhold til andre.

11 - Få overblik over de 300 kurser som findes, og som henviser til både kurser på de tekniske skoler, men også til grossister og leverandører. - Få mulighed for at få lavet et CV med oplysninger, dannet automatisk med de kurser du har været på, og med den arbejdserfaring du har. - Benytte Elektrikernes Jobbørs hvor der er adgang til alle ledige jobs indenfor el-fagets område / og mulighed for at oprette en søgeagent. Når du har udfyldt dit CV, kan afdelingen bedre hjælpe dig med at finde det rette jobtilbud til dig. Mange har sagt kloge ord om uddannelse for livet Som det første fagforbund i Danmark, har vi taget fat på at gøre noget ved det, ved i praksis at indføre Jobmultimeter systemet. Dansk El-forbund var også det første fagforbund, som begyndte at holde efteruddannelseskurser for medlemmerne i starten af 60`erne. Så vi er et uddannelsesforbund som hænger sammen med den nye teknologi, og nye produkter. Målet er, at alle medlemmer får mulighed for at udvikle sine egne kompetencer, og dermed muligheden for at fastholde arbejds- og lønforhold. Målet er også at tilbyde arbejdsløse medlemmer og virksomheder, at de kan mødes til en samtale om eventuelt arbejde. Hvilke kompetencer der skal udvikles, er forskelligt fra medlem til medlem, og de afhænger af: - Hvad kan du nu? - Hvad vil du gerne fremover? - Er der brug for disse kompetencer eller det andre der skal bruges i morgen? 11

12 Det er her at Job-multimeteret kommer ind i billedet. I Jobmultimeter-systemet kan du lægge nuværende kompetencer ind. Når det er gjort får du et klart billede af: - Hvordan passer din profil til virksomhedernes behov? - Hvilke tilbud om efteruddannelse passer til dig? Blot for at nævne 2 interessante spørgsmål. Jobmultimeteret er dit værktøj, til at få styr på din faglige fremtid, og en oplagt mulighed for at forbedre dine kompetencer, således at du har det bedste udgangspunkt for at komme hurtigt tilbage i arbejde igen. Du vil kunne læse mere på forbundets hjemmeside ligesom du vil kunne få hjælp på dit afdelingskontor, til at få hjælp til at komme i gang med Jobmultimeteret. Dansk El-forbund / El-fagets arbejdsløshedskasse Vodroffsvej 26, 1900 Frederiksberg C Telefon , Telefax , Hjemmeside

13 11

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse Værd at vide om ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til.

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Min profil: Her kan du ændre telefonnummer og mailadresse. Her kan du også vælge at få en SMS eller en mail

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Juni 2012 F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.....................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge........................................3

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Vi anbefaler NemID.

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2017 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej Du er blevet ledig og står i en ny og måske uvant situation. På foa.dk/afdelinger kan du

Læs mere