Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

2 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Formålet med snitfladebeskrivelsen Målgrupper Informationer i snitfladen Snitfladens arkitektur Systemskitse Servicemål Teknisk implementering Beskrivelse Snitfladeoversigt MQ Tegnsæt Struktur for dataudveksling Hvilke datastrukturer skal anvendes? MQ Pakning MQ_PREHEADER Definition af MQ_TRANSMISSION_FLAG Definition af MQ_TRANSMISSION_ID Definition af MQ_SEKVENS_NR Eksempel på MQ_PREHEADER Forespørgsel, inddata + kvittering / fejlbesked Header Personforespørgsel Kvittering eller fejlbesked på forespørgsel Kvittering på forespørgsel Fejlbesked på forespørgsel Indkomst- og formueforhold, uddata Header Svar Fast del, pr person KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 1 af 29

3 Variabel del Advis-personkreds, inddata + kvittering / fejlbesked Header Advis-person Kvittering på advis-personkreds Fejlbesked på advis-personkreds Advis om årsopgørelse Header Svar Fast del, pr person Variabel del, pr person Validering af data Validiteten af forespørgselsdata Håndtering af fejl Sikkerhed Autentifikation Autorisation BILAG A. Eksempler KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 2 af 29

4 1 Versionsoversigt Dokumentrevision Dato Udarbejdet af Kommentar Version nr HHK Første version. 001 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 3 af 29

5 2 Brug af snitfladebeskrivelsen Snitfladebeskrivelsen må anvendes af myndigheden og af KOMBIT i udbudsmateriale. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen kan udlånes af myndigheden til myndighedens it-leverandør i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Team Indkomst Telefon Mail KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 4 af 29

6 3 Formål og målgrupper 3.1 Formålet med snitfladebeskrivelsen Formålet er at beskrive kommunikationen mellem det kaldende system og KMD Indkomst Opgørelser ved asynkrone opslag. Såfremt der er behov for online opslag anvendes servicen WEBIndkomstEnkeltForespoergsel. 3.2 Målgrupper De primære målgrupper er: Alle myndigheder, som har licens til at bruge KMD Indkomst Opgørelser (kommuner, Udbetaling Danmark). Myndighedens it-leverandører, der skal bruge denne snitflade ved løsning af en opgave for myndigheden (i det følgende kaldt Anvender ). De ansvarlige for KMD Indkomst Opgørelser i KMD A/S. KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 5 af 29

7 4 Informationer i snitfladen Snitfladen stiller følgende informationer til rådighed om en personkreds: Indkomstoplysninger i årsopgørelsesregistret, seneste 3 kalenderår. Indkomstoplysninger i forskudsregistret, indeværende år og det kommende skatteår (når dette foreligger). Se feltbeskrivelser i KMDIndkomstOpgørelser-Feltoversigt samt advis om: Ændringer i årsopgørelsesregistret, seneste 3 kalenderår. En personkreds er defineret som en til flere personer. KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 6 af 29

8 5 Snitfladens arkitektur 5.1 Systemskitse Udbetaling Danmark (UDK) UDK KMD Serviceplatformen Kommunen MQ MQ Mainframe Serviceplatformen 5.2 Servicemål Denne snitflade anvender it-systemet KMD Indkomst Opgørelser til at skaffe forskuds- og årsopgørelsesoplysninger. KMD Indkomst Opgørelser anvender services, som SKAT udstiller og er derved underlagt de muligheder og begrænsninger, som dette medfører. KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 7 af 29

9 6 Teknisk implementering 6.1 Beskrivelse Anvender skal i hver forespørgsel anvende den tildelte MQ-kø. 6.2 Snitfladeoversigt MQService: IndkomstMasseForespoergsel 6.3 MQ KMD anvender IBM WebSphere MQ for z/os. Der anvendes standard MQ funktionalitet 6.4 Tegnsæt Der benyttes EBCDIC (Codepage 277). KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 8 af 29

10 7 Struktur for dataudveksling 7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes? De følgende afsnit specificerer datastrukturerne anvendt i forskellige sammenhænge. 7.2 MQ Pakning De enkelte strukturer fremsendes enkeltvis. For at sikre at strukturerne kan sammenkædes tilføjes nedenstående strukturer på alle records MQ_PREHEADER Alle transmissioner via MQ skal påføres en MQ_PREHEADER: MQ_TRANSMISSION_FLAG: Char 5 MQ_TRANSMISSION_ID: Char 18 MQ_SEKVENS_NR: Char Definition af MQ_TRANSMISSION_FLAG En transmission kan bestå af flere MQ records. MQ_TRANSMISSION_FLAG oplyser arten af informationen indenfor transmissionen, og har en længde på fem karakterer. Status START FORTS SLUT (+1 blanke) Beskrivelse Når der sendes en START meddelelse udtrækkes et nyt MQ_Transmission_ID. Meddelelsen indeholder KUN MQ_PREHEADER I FORTS meddelelser er beskeden hæftet på efter MQ_PREHEADER. Når alle data er sendt sendes en SLUT meddelelse. Meddelelsen indeholder KUN MQ_PREHEADER KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 9 af 29

11 Definition af MQ_TRANSMISSION_ID Unik nøgle som sikrer, at data kan sammenkædes over flere records. Ved enhver ny transmission skal det sikres at MQ_TRANSMISSION_ID er unik. Nøglen defineres ved: Sub felt Navn Kort beskrivelse Længde 1 DATO_DEL Sættes dagligt i formatet ÅÅÅÅMMDD. Eksempel: TRANSAKTION_NR Tæller på ti cifre. Total Definition af MQ_SEKVENS_NR Sub felt Navn Kort beskrivelse Længde 1 MQ_SEKVENS_NR Tæller på ti cifre. Der tælles op ved hver ny transmission. MQ_SEKVENS_NR Total Eksempel på MQ_PREHEADER Dette eksempel udgør en samlet MQ-transaktion. Der anvendes standard MQ funktionalitet. Modtager skal gennemføre validering af korrekt sekvens og der fremsendes standard MQ fejlmeddelelser ved huller i sekvensen. Besked nr. MQ Preheader Besked 1 START FORTS Besked 1 3 FORTS Besked 2 4 FORTS Besked 3 5 SLUT KMD INDKOMST OPGØRELSER Side af 29

12 7.3 Forespørgsel, inddata + kvittering / fejlbesked Forespørgsel indeholder en header og mindst én personforespørgsel. Alle felter skal udfyldes i overensstemmelse med skemaet. Hvis forespørgslen ikke består KMD-Validering, se afsnittet herom, for så vidt angår informationer i headeren returneres én fejlmeddelelse. Fejl og statusmeddelelser er beskrevet i dokumentet Fejlkoder. Dokumentet er tilgængeligt på KMDs kundenet. I forespørgslen angiver Anvender, hvilken personkreds (én til flere personer), hvilke oplysninger og for hvilken periode, der ønskes oplysninger om. Endvidere angives det formål, hvortil oplysningerne skal anvendes samt data til at sikre revisionsspor. Fejlberørte forespørgsler afvises med angivelse af årsag Header I efterfølgende beskrivelser angiver M Mandatory, O Optional. Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_HEAD" 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.XXXXXX 26 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 11 af 29

13 Felt M/O Forklaring Længde SAGSOMRAADE M Kode der angiver det sagsområde, som oplysninger skal bruges til. Følgende værdisæt må anvendes: F = Økonomisk friplads B = Boligstøtte D = Sygedagpenge N = Barselsdagpenge C = Aktiv beskæftigelsesindsats L = Introduktionsydelse M = Repatriering E = Fleksydelse A = Social pension K = Delpension G = Social service H = Børnetilskud O = Børnebidrag I = Opkrævning af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser samt familieydelser J = Boliganvisning 1 MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. 8 FUNKTION M Kode der angiver, hvilken type indkomst-oplysninger, der ønskes leveret: 21 = Årsopgørelsesoplysninger 40 = Forskudsopgørelses-oplysninger 2 Der leveres den gældende version af årsopgørelse eller forskud. Der er ingen historik på tidligere versioner. FRA_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af start skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-01-01". Eksempel: " " (år 2014). FRA_DATO må ikke være før 1. januar i dagsdatos år minus 3 år. TIL_DATO M TIL_DATO angives som ÅÅÅÅ-MM-DD, eksempel: TIL_DATO skal være samme år(åååå) som FRA_DATO. TIL_DATO må ikke være før FRA_DATO. ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i den specifikke MQ transaktion. Der foranstilles "0". Eksempel: " " 118 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 12 af 29

14 7.3.2 Personforespørgsel Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_PERS". 15 SEKVENS_NUMMER M Løbenummer som angiver PERSON_NUMMER placering i forespørgsel. Angives på ti tegn og stigende fra 1. Der foranstilles "0". Eksempel: " ". PERSON_NUMMER M På de(n) person(er), som Myndigheden ønsker oplysninger om. Eksempel: KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 13 af 29

15 7.3.3 Kvittering eller fejlbesked på forespørgsel Forespørgslen valideres og alt efter resultatet af valideringen fremsendes enten kvittering eller fejlbesked. Kvittering fremsendes når forespørgslen er valideret. Efterfølgende gennemføres simpel validering af de medsendte person numre. Der fremsendes IKKE kvittering eller fejlbesked på denne simple validering. Invalide person numre returneres samtidigt med svar på valide person numre. Både valide og invalide person numre vil være påført SVAR_KODE og SVAR_TEKST. Fejlbesked fremsendes såfremt forespørgslen er invalid. Der gennemføres ikke validering af de medsendt person numre. SVAR_KODE og SVAR_TEKST er beskrevet i dokumentet Fejlkoder, se KMD kundenet Kvittering på forespørgsel Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_KVIT". 15 TIMESTAMP M Fra headeren i forespørgslen. 26 TRANSAKTIONSID M Fra headeren i forespørgslen. 36 MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M Fra headeren i forespørgslen. 8 SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Fejlkoder.. 5 AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Fejlkoder.. 40 ANTAL M Antal records, inkl. afviste angives på ti tegn. Der foranstilles "0". Eksempel: KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 14 af 29

16 7.3.5 Fejlbesked på forespørgsel Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_FEJL". 15 TIMESTAMP M Fra headeren i forespørgslen. 26 TRANSAKTIONSID M Fra headeren i forespørgslen. 36 MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M Fra headeren i forespørgslen. 8 SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Fejlkoder.. 5 AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Fejlkoder.. 40 ANTAL M Angives på ti tegn. Der foranstilles 0. Eksempel:" ". 141 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 15 af 29

17 7.4 Indkomst- og formueforhold, uddata For hver forespørgsel leveres et svar i nedenstående struktur Header Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_INDKO_HEAD". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.XXXXXX 26 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i forespørgslen. Der foranstilles "0". Eksempel: " ". 95 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 16 af 29

18 7.4.2 Svar Fast del, pr person Fast del (en forekomst pr person pr årsopgørelse eller forskud) + variable dele (en forekomst pr. <FELT_NUMMER>. Bemærk der fremsendes kun felt værdi for felt med indhold. Beløbsfelter med værdi 0 fremsendes ikke. Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_INDKO_FAST". 15 SEKVENS_NR_FAST_DEL M Angives på ti tegn. Der foranstilles "0". Tælleren nulstilles for hver ny header. Eksempel:" ". PERSON_NUMMER M På de(n) person(er), som Myndigheden ønsker oplysninger om. Eksempel: " ". AEGTEFÆLLE_CPR O Den forespurgte persons ægtefælle i følge årsopgørelsen ved årets slutning. Ved funktion 40, angives Eksempel: " ". Ved ingen ægtefælle udfyldes med FRA_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af start skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-01-01". Eksempel: " " (år 2014). TIL_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af slut skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-12-31". Eksempel: " " (år 2014). KILDE M Kode, der angiver typen af feltets indhold: 01: ÅRSOPGØRELSE 02: FORSKUDSOPGØRELSE SVAR_KODE M Svarkoder er beskrevet i dokumentet Fejlkoder, se KMD kundenet. 2 5 SVAR_TEKST M Tekst der kort beskriver svarkoden. 40 ANTAL_SVAR M Angiver hvor mange variable dele der er til svarets faste del. Angives på ti tegn. Der foranstilles "0". Eksempel :" " 122 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 17 af 29

19 Variabel del Én forekomst pr. felt pr. forespurgt person Felt M/O Forklaring Længde FELT_TYPE M Kode, der angiver typen af feltets indhold: 2 1 for tekst, kan indeholde en tekst på op til 40 tegn. 2 for heltal, kan være i mellem for decimaltal, skal være i mellem FELT_NUMMER M Angives på fem tegn. Der foranstilles "0". Eksempel KMD Indkomst Opgørelser udstiller en liste over forekommende feltnumre, se dokumentet Feltoversigt. BELOEB_FORTEGN O Beløbsfortegn. Kun udfyldt ved felttype 2+3, "+" eller "-". Ved værdi nul udfyldt med +. 1 I øvrige felttyper er feltet blankt,. FELTVAERDI_BELOEB O Beløb, kun udfyldt ved felttype 3. Beløb angives med foranstillede 0 og komma "," på pos 14. Eksempel: " ,91". 16 Ved felttyper forskellig fra 3, udfyldes feltet som 0. Eksempel " ,00". Hvis årstal angives med felttype 3, så vil årstallet være med 2 decimaler. FELTVAERDI_DAGE O Ved felttype 2 udfyldes værdien. Angives på fem tegn. Der foranstilles "0 5 Eksempel: "00219". Ved felttyper forskellig fra 2, udfyldes feltet med 0 : Eksempel "00000". FELTVAERDI_KODE_TEKST O Feltets indhold. Kun udfyldt ved felttype 1. I øvrige tilfælde vil feltet være blankt, KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 18 af 29

20 7.5 Advis-personkreds, inddata + kvittering / fejlbesked Indberetning af personkreds til advisering indeholder en header efterfulgt af mindst én person der ønskes advis om. Alle felter skal udfyldes i overensstemmelse med skemaet. Ved annullering af bestående personkreds fremsendes en forespørgsel bestående af kun Header og ingen Advis person. Validering af modtaget forespørgsel, fremsendelse af kvittering eller fejlbesked gennemføres som beskrevet i afsnit Header Felt O/M Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_HEAD". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.XXXXXX 26 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. SAGSOMRAADE M Kode der angiver det sagsområde, som oplysninger skal bruges til. Følgende værdisæt må anvendes: F = Økonomisk friplads B = Boligstøtte D = Sygedagpenge N = Barselsdagpenge C = Aktiv beskæftigelsesindsats L = Introduktionsydelse M = Repatriering E = Fleksydelse A = Social pension K = Delpension G = Social service H = Børnetilskud O = Børnebidrag I = Opkrævning af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser samt familieydelser J = Boliganvisning 1 MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 19 af 29

21 Felt O/M Forklaring Længde FUNKTION M Kode der angiver, hvilken type indkomst-oplysninger, der ønskes advis om: 92 = Årsopgørelsesoplysning ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i den specifikke MQ transaktion. Der foranstilles "0". Eksempel: " " KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 20 af 29

22 7.5.2 Advis-person Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_PERS" 15 SEKVENS_NR_ADVIS_PERS M Løbenummer som angiver PERSON_NUMMER placering i forespørgsel. Angives på ti tegn og stigende fra 1. Der foranstilles "0. Eksempel: " ". PERSON_NUMMER M CPR-nummer på den person, der ønskes advis om. Eksempel: Kvittering på advis-personkreds Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_KVIT". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.XXXXXX 26 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Fejlkoder. 5 AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Fejlkoder. 40 ANTAL M Antal records, inkl. afviste, angives på ti tegn. Der foranstilles "0. Eksempel: KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 21 af 29

23 7.5.4 Fejlbesked på advis-personkreds Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_FEJL". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.XXXXXX 26 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Fejlkoder. 5 AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Fejlkoder. 40 ANTAL M Angives på ti tegn. Der foranstilles 0. Eksempel:" ". 141 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 22 af 29

24 7.6 Advis om årsopgørelse Header Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_ADVIS_AHEA". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.XXXXXX 26 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_CVR_NUMM ER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i den specifikke MQ transaktion. Der foranstilles "0". Eksempel: " ". 95 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 23 af 29

25 7.6.2 Svar Fast del, pr person Om hver ny og ændret årsopgørelse leveres en forekomst i nedenstående struktur: Fast del (en forekomst pr person pr årsopgørelse) + variable dele (en forekomst pr. <FELT_NUMMER>. Bemærk der fremsendes kun felt værdi for felt med indhold. Beløbsfelter med værdi 0 fremsendes ikke. Felt M/O Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_ADVIS_APER". 15 SEKVENS_NR_PERSON M Tæller. Starter ved 001, og adderes med 1 for hver ny person i leverancen. Angives på ti tegn. Der foranstilles 0. Nulstilles for hver header record. Eksempel: " ". PERSON_NUMMER M På de(n) person(er), som Myndigheden ønsker oplysninger om. Eksempel: AEGTEFAELLE_CPR M Den forespurgte persons ægtefælle ifølge årsopgørelsen ved årets slutning for det sidste år der adviseres om. Eksempel: " ". Ved ingen ægtefælle udfyldes med FRA_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af start skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-01-01". Eksempel: " " (år 2014). TIL_DATO M Angivelse af slut skatteår i formatet ÅÅÅÅ-12-31, ÅÅÅÅ skal være det samme som i FRA_DATO. Eksempel: " ". KILDE M Årsopgørelsen, værdi = SVAR_KODE M Svarkoder er beskrevet i dokumentet Fejlkoder, se KMD kundenet. 5 SVAR_TEKST M Tekst der kort beskriver svarkoden. 40 ANTAL_DETALJER M Antallet af detaljer for givent CPR-nummer, Eksempel :" ". 122 KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 24 af 29

26 Variabel del, pr person For hver <FELT_NUMMER>, dannes én detail-record. Felt M/O Forklaring Længde FELT_TYPE M Kode, der angiver typen af feltets indhold: 1 for tekst, kan indeholde en tekst på op til 40 tegn. 2 2 for heltal, kan være i mellem for decimaltal, skal være i mellem FELT_NUMMER M Angives på fem tegn. Der foranstilles "0". Eksempel KMD Indkomst Opgørelser udstiller en liste over forekommende feltnumre, se dokumentet Feltoversigt. BELOEB_FORTEGN O Beløbsfortegn. Kun udfyldt ved felttype 2+3, "+" eller "-". Ved værdi nul udfyldt med +. 1 I øvrige felttyper er feltet blankt,. FELTVAERDI_BELOEB O Beløb, kun udfyldt ved felttype 3. Beløb angives med foranstillede 0 og komma "," på pos 14. Eksempel: " ,91". 16 Ved felttyper forskellig fra 3, udfyldes feltet som 0. Eksempel " ,00". Hvis årstal angives med felttype 3, så vil årstallet være med 2 decimaler. FELTVAERDI_DAGE O Ved felttype 2 udfyldes værdien. Angives på fem tegn. Der foranstilles "0 5 Eksempel: "00219". Ved felttyper forskellig fra 2, udfyldes feltet med 0 : Eksempel "00000". FELTVAERDI_KODE_TEKST O Feltets indhold. Kun udfyldt ved felttype 1. I øvrige tilfælde vil feltet være blankt, KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 25 af 29

27 8 Validering af data 8.1 Validiteten af forespørgselsdata De forretningsmæssige valideringer kan inddeles i: Simpel validering: Datatyper, formater, mandatory data, værdisæt herunder grænseværdier og tilladte værdier fra kodelister, samt periodetjek. Udvidet validering: Sammenhængsvalidering og validering mod tabeller i KMD Indkomst Opgørelser. Regler for feltudfyldelse og datalængder fremgår af afsnit 7 Struktur for dataudveksling. 8.2 Håndtering af fejl Der kan opstå tre forskellige typer af fejl i forbindelse med kald til KMD MQService IndkomstMasseForespørgsel: Transportorienterede fejl i forbindelse med eksekvering af den startede transaktion, f.eks. at dele af den benyttede infrastruktur ikke er tilgængelig eller tekniske fejl. Formatfejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til format og indhold, som er beskrevet i afsnit 8 Struktur for dataudveksling. Forretningsmæssige fejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til indhold og formalia, som er beskrevet i afsnit Sekvensen for validering er flg.: 1. Såfremt beskeden ikke kan committes af afsender fremkommer en fejlmeddelelse fra MQ 2. Beskedens indhold valideres op mod de gældende formatdefinitioner. 3. Beskedens indhold valideres efter forretningsmæssige regler. Kun hvis der ikke er konstateret fejl i et trin, fortsættes til næste valideringstrin. Det betyder, at en besked kan indeholde flere fejl end der gives besked om. KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 26 af 29

28 9 Sikkerhed 9.1 Autentifikation For at benytte KMD MQService IndkomstMasseForespørgsel skal der indgåes en tilslutningsaftale mellem KMD A/S og Kunden. Mellem Serviceplatformen og KMD Indkomst Opgørelser snitflader anvendes VPN. 9.2 Autorisation Ud fra den dedikerede MQ-forbindelse som benyttes af Anvender mappes til en systembruger defineret i KMDs sikkerhedssystem (KSP/CICS). Systembrugeren repræsenterer Kundens fagsystem, og KMD sikrer ved indgåelse af tilslutningsaftale, at den relevante bruger er oprettet og er givet de nødvendige rettigheder til at kunne benytte snitfladen. KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 27 af 29

29 BILAG A. Eksempler Se eksempler herunder. Der anvendes ikke standard MQ felter, så der er ikke eksempler på MQ messege descriptor indhold. I stedet er der lagt MQPREHEADER ind i beskeden. Max størrelsen på beskeder, som KMD Indkomst Opgørelser kan modtage er begrænset af, at der modtagers enten en START record, en header record, en person record, eller en SLUT record i hver besked. HEADER beskeden er den længest struktur der modtagers, så max størrelsen MQ_PREHEADER(33) + HEADER(118) = 151 tegn. Når KMD Indkomst Opgørelser leverer svar tilbage til Anvender har består den største mulige besked af MQ_PREHEADER(33) + Svar fast del(122) + X * Felt strukturen(69). I KMD Indkomst Opgørelser programmer er der en grænse på 400 felter, hvilket give en maksimal længde på *69 = tegn. Der er fastsat en grænse på personer der må sendes inden for samme MQ_TRANSMISSION_ID altså i samme bunke. Masseforespørgsel: Masseforespørgsel-Input-2.txt Masseforespørgsel-Output-2.txt Masseforespørgsel vejledning Microsoft Word Document Advisforspørgsel: Advis_eksemple_til_K ombit.txt Advisforespørgsel-Input-Output-2.txt KMD INDKOMST OPGØRELSER Side 28 af 29

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 8.0, 15-04-2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 2.0, 25-09-2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21.02.2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 2 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 3

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 18.0, 15.04.2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23 OIO standardsnitflade til Advis Snitfladevejledning til operationen Advis Importer KMD Sag Version 2.0 07-10-2013 KMD A/S Side 1 af 23 Snitfladevejledning til Advis_Importer Ekstern standardsnitflade til

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

Indledende Snitfladebeskrivelse for udveksling af data fra Ny Pension Til KMD Børneydelse Version 0.2, 13.05.2016

Indledende Snitfladebeskrivelse for udveksling af data fra Ny Pension Til KMD Børneydelse Version 0.2, 13.05.2016 Indledende Snitfladebeskrivelse for udveksling af data fra Ny Pension Til KMD Børneydelse Version 0.2, 13.05.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Ændringer i forhold

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2,

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2, Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.2, 15.11.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

A-kasse bestandskørsel via webservices

A-kasse bestandskørsel via webservices A-kasse bestandskørsel via webservices Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 1.0 Dato: 23. juni 2014 Release: Forfatter: STAR: Kirsten Vestergaard, Rune Gram-Madsen, Anders Ellegaard Dahl

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 14 1.1 Målgruppe...

Læs mere