GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT"

Transkript

1 GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

2 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant lavere end landsgennemsnittet på 61%. De ældre oplever i højest grad helbredsmæssige problemer som barrierer for at dyrke idræt, mens manglende aktivitet blandt yngre borgere primært skyldes, at man ikke prioriterer det. BØRNS IDRÆT OG MOTION 73% af børnene i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er lavere end landsgennemsnittet på 83%. De primære grunde til, at børnene ikke dyrker motion er, at de hellere vil bruge tid på andre ting; at der ikke er de rette idrætstilbud eller manglende interesse. BØRN OG VOKSNES ORGANISERING Langt størstedelen af børnene dyrker idræt i foreninger, mens flest voksne dyrker idræt på egen hånd. Særligt den ældste gruppe voksne dyrker foreningsidræt. FAMILIENS IDRÆT OG MOTION Blandt de adspurgte børnefamilier svarer 39%, at de dyrker idræt eller motion med deres børn. Manglende tid er den primære barriere for at forældre og børn ikke dyrker idræt sammen. Pris og udbud af fælles aktiviteter er en anden væsentlig årsager. FACILITETER Børn bruger i højest grad gymnastiksalen og fodboldbanen, når de dyrker idræt, mens de voksne i højest grad benytter sig af naturen, fitnesscentret samt gader og veje til at foretage motionsaktiviteter. 84% afborgerne er generelt tilfredse med faciliteterne. De utilfedse nævner afstand og slitage affaciliteter som primære årsager til utilfredshed. FRIVILLIGHED 30% af de voksne i Guldborgsund Kommune laver frivilligt arbejde. De primære områder, som borgerne laver frivilligt arbejde inden for, er den sociale eller humanitære indsats samt idræt og motion. 2

3 VOKSNES IDRÆT OG MOTION

4 VOKSNES AKTIVITETSNIVEAU Dyrker du idræt eller motion? Hvem er mest idrætsaktive? 59% 61% 56% 62% 61% 56% 56% 63% Overordnet er 59% af de voksne borgere i kommunen idrætsaktive. Dette er på niveau med landsgennemsnittet, som er på 61%. Procentdelen af aktive kvinder er større end for mænd. Den ældste aldersgruppe er de mest idrætsaktive. Borgere i Nykøbing Falster er mere idrætsaktive sammenlignet med de øvrige borgere i kommunen som en samlet gruppe. Total Mænd Kvinder år år år 65 + år Guldborgsund Landsgennemsnit 4

5 VOKSNES IDRÆTS- OG MOTIONSFORMER Hvilken slags motion har du dyrket regelmæssigt det seneste år? Hvem dyrker hvilke idrætsgrene? Styrketræning Løb/jogging Vandreture Cykling Gymnastik Svømning Badminton Fodbold Spinning/kondicykel Golf Dans (alle former) Bowling Håndbold Kampsport Yoga/pilates Petanque Roning Andet 5% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 9% 15% 25% 23% 22% 28% Mænd styrketræner i højere grad end kvinderne. For kvinderne er løb/jogging samt vandreture den mest udbredte motionsform. Styrketræning, løb, cykling og vandreture er de mest udbredte motionstyper for både mænd og kvinder. Den yngste aldersgruppe styrketræner og løber i højere grad end de ældre aldersgrupper. Ældre borgere er i stedet aktive ved at cykle og gå vandreture. De yngste dyrker motion flere gange ugentligt end de ældre. Personer med en grundskole cykler og løber i en anelse højere grad end de resterende uddannelsesgrupper. Andet-kategorien omfatter ridning, rulleskøjter, volleyball, sejlsport, bordtennis, skydning, mountainbike, aerobic, tennis og jagt/fiskeri. 5

6 VOKSNES BARRIERER FOR IDRÆT OG MOTION Hvad har afholdt dig fra at dyrke idræt eller motion regelmæssigt det seneste år? Barrierer for idræt og motion Helbredsmæssige årsager Bruger tiden på andet (venner/familie/arbejde/uddannelse) idræt eller motion interesserer mig ikke Har ikke råd/er for dyrt Holder pause- regner med at starte igen 12% 8% 8% 31% 45% Helbredsmæssige problemer er den primære årsag til ikke at dyrke motion. Barrieren for aldersgruppen år er i primært, at de bruger tiden på andre ting, mens det for de ældste i kommunen i langt højere grad er helbredsmæssige årsager. For personer med en grundskoleuddannelse er det oftere de helbredsmæssige årsager, der afholder dem fra at dyrke idræt/motion. Mangler nogen at følges med 7% Har ikke de rette faciliteter til rådighed i mit nærområde 3% Har ikke de rette udbud i mit nærområde 2% Andre grunde 10% Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hver person kan nævne flere barrierer. Kun voksne, der ikke dyrker idræt/motion indgår. 6

7 BØRNS IDRÆT OG MOTION

8 BØRNS AKTIVITETSNIVEAU Dyrker barnet idræt eller motion Hvem er mest idrætsaktive? 73% 83% 69% 75% 64% 78% 73% af børnene dyrker idræt eller motion. Dette er under landsgennemsnittet, som er 83%. Undersøgelsen indikerer, at børn af aktive forældre selv dyrker mere idræt eller motion. Total Børn af inaktive forældre Børn af aktive forældre 0-7 år år Guldborgsund Landsgennemsnit 8

9 BØRNS IDRÆTS- OG MOTIONSFORMER Hvilken slags idræt eller motion har barnet dyrket regelmæssigt det seneste år? Hvem dyrker hvilke idrætsgrene? Fodbold 30% Fodbold er overordnet mest populært blandt børnene. Gymnastik Dans (alle former) Styrketræning Svømning 10% 14% 14% 25% Gymnastik er den type motion, som børnene mellem 0-7 år dyrker mest. Særligt svømning og håndbold er populært for de mindste børn sammenlignet med de ældste børn. Ridning Håndbold Badminton 5% 5% 5% For børnene mellem år er det fodbold og styrketræning som er de mest populære former for motion. Skateboard Løb/jogging Kampsport 2% 1% 1% 9

10 BØRNS BARRIERER FRA AT DYRKE IDRÆT OG MOTION Hvad har afholdt barnet fra at dyrke idræt eller motion regelmæssigt det seneste år? Barrierer for idræt og motion Bruger tiden på andet (venner/familie/arbejde/uddannelse) 29% Den primære årsag til, at børnene ikke dyrker motion, er, at de bruger tiden på andre ting. Har ikke de rette tilbud I barnets nærområde idræt eller motion interessere ikke barnet 11% 21% Andre årsager som gør sig gældende i fraværet af motion er, at der ikke er de rette tilbud i barnets nærområde samt en mangel på interesse fra barnets side. Har ikke råd/er for dyrt 6% Helbredsmæssige årsager 4% Andre grunde 25% 10

11 BØRN OG VOKSNES ORGANISERING

12 BØRN OG VOKSNES ORGANISERING I hvilken sammenhæng dyrker du/barnet idræt eller motion? Hvem dyrker idræt i foreninger og på egen hånd? 75% 85% Særligt børn dyrket idræt og motion i foreninger, mens det omvendt primært er personer i alderen år, som dyrker idræt og motion på egen hånd 41% 39% 49% 64% 61% 56% Borgere fra Nykøbing Falster dyrker i højere grad motion i private centre sammenlignet med borgere fra de resterende områder i kommunen. 23% 25% 16% 17% 14% 21% 17% 4% 4% 4% 0% 2% Klub/forening Privat/kommercielt center På egen hånd (alene eller sammen med andre) Børn år år år 65 + år Anden sammenhæng 12

13 FAMILIENS IDRÆT OG MOTION

14 FAMILIENS AKTIVITETSNIVEAU OG BARRIERER FOR IDRÆT OG MOTION Dyrker du idræt eller motion sammen med dit barn? Hvad skulle der til for at få jer til at dyrke mere idræt eller motion sammen? 6% Mere tid 20% 55% 39% Ja Nej Ved ikke Foreningen tilbyder aktiviteter for voksne og børn på samme tid Gøre det billigere Der er intet, der kan få os til at dyrke mere idræt eller motion 1% 7% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Karakteristika ved idrætsaktive familier Der er flere idrætsaktive familier i Nykøbing Falster sammenlignet med i resten af kommunen. Begrænset tid er ifølge borgerne den største barriere for at dyrke mere motion sammen med deres børn. Pris og muligheden for fælles aktiviteter er ligeledes begrænsende for forældrene. 14

15 FACILITETER

16 FACILITETER BØRN Hvor dyrker barnet idræt eller motion? Hvilke faciliteter benytter børnene til idræt? Gymnastiksal 39% Børnene dyrker oftest idræt eller motion i gymnastiksale og på fodboldbaner. Fodboldbane 29% Hjemme/i haven Svømmehal Almindelig idrætshal 17% 15% 15% Veje, gader, fortove og lign. Andet idrætsanlæg (f.eks. tennisbane, skøjtehal, beachvolleybane, ridebane, Fitnesscenter/motionsrum Udendørs aktivitetsanlæg (f.eks. skaterbane, multibane, 7% 5% 3% 2% Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hvert barn kan benytte flere typer af faciliteter. 16

17 FACILITETER VOKSNE Hvor dyrker du idræt eller motion? Hvilke faciliteter benytter voksne til idræt? I naturen (skoven, stranden mv.) Fitnesscenter/motionsrum veje, gader, fortove og lign. Gymnastiksal Hjemme/I haven I byens parker svømmehal Almindelig idrætshal Andet idrætsanlæg (f.eks. Tennisbane, skøjtehal, Fodboldbane på/i vandet (hav, sø, å) udendørs aktivitetsanlæg (f.eks. Skaterbane, multibane, Havnebad/friluftsbad Andet sted 35% 28% 26% 14% 13% 10% 10% 8% 6% 5% 3% 2% 0% 4% De voksne dyrker primært idræt og motion i naturen, i fitnesscenter/motionsrum eller på veje og fortove. Dette resultat stemmer overens med undersøgelsens resultater om, hvilke typer idræt de voksne udøver. Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hver person kan benytte flere typer af faciliteter. 17

18 TILFREDSHED MED FACILITETER I hvor høj grad er du tilfreds med faciliteterne til idræt og motion i dit nærområde? 84% af borgerne er i høj grad eller i nogen grad tilfreds med faciliteterne i nærområdet. 47% 37% 8% 5% 2% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I ringe grad Slet ikke I hvor høj grad er du generelt tilfreds med informationen om mulighederne for at dyrke idræt og motion i dit nærområde? 29% 38% 19% 11% 3% For tilfredsheden med informationen om mulighederne for at dyrke idræt og motion i nærområdet er andelen, som svarer enten i høj grad eller i nogen grad, på 67%. I høj grad I nogen grad Hverken/eller I ringe grad Slet ikke Note: Personer uden kendskab til hvilke faciliteter der ligger i deres nærområde og personer, som har besvaret spørgsmålet med ved ikke, er ikke medregnet i denne frekvensanalyse. 18

19 TILFREDSHED MED FACILITETER I FORHOLD TIL BOPÆL I hvor høj grad er du tilfreds med faciliteterne til idræt og motion i dit nærområde? Andre dele af kommunen 45% 38% 7% 6% 4% 85% af borgerne i Nykøbing Falster er i høj grad eller i nogen grad tilfreds med faciliteterne i nærområdet. For borgerne, som er bosat i andre dele af kommunen, er andelen 83% Nykøbing Falster 50% 35% 10% 5% 1% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I ringe grad Slet ikke I hvor høj grad er du generelt tilfreds med informationen om mulighederne for at dyrke idræt og motion I dit nærområde? Andre dele af kommunen 29% 39% 20% 9% 3% 66% af borgerne i Nykøbing Falster er i høj grad eller i nogen grad tilfreds med informationen om mulighederne for at dyrke idræt. For borgerne, som er bosat i andre dele af kommunen, er andelen 68%. Nykøbing Falster 29% 38% 18% 13% 2% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I ringe grad Slet ikke Note: Personer uden kendskab til hvilke faciliteter der ligger i deres nærområde og personer, som har besvaret spørgsmålet med ved ikke, er ikke medregnet i denne frekvensanalyse. 19

20 TILFREDSHED MED FACILITETER I FORHOLD TIL BOPÆL Tilfredshed med faciliteter Forskelle i tilfredsheden mellem beboere fra Nykøbing Falster og de resterende områder i kommunen Der er gode stier/grønne områder/offentligt tilgængelige aktivitetspladser i mit lokalområde Jeg oplever gode muligheder for at benytte de lokale idrætshaller/baner/anlæg, hvis jeg ønsker det Faciliteternes kvalitet har stor betydning for, om jeg har lyst til at dyrke idræt eller motion De tilgængelige faciliteter til idræt og motion i mit lokalområde er egnede til den form for idræt eller motion, jeg ønsker at dyrke 82% 77% 72% 80% 76% 74% 82% 77% For udsagn om tilgængeligheden af faciliteter er tilfredsheden større blandt beboerne i Nykøbing Falster; både i forhold til tilfredsheden af stier, grønne områder og hvorledes faciliteterne i lokalområdet er egnede til den ønskede idrætsform. En større del af borgerne fra de andre byer i kommunen er tilfredse i forhold til muligheden for at benytte de lokale baner/idrætshaller/anlæg. En større del af borgerne er idrætsaktive i Nykøbing Falster end de resterende byer i kommunen. Nykøbing Falster Andre dele af kommunen 20

21 HVAD HAR BETYDNING FOR TILFREDSHEDEN MED IDRÆTSFACILITETERNE? Hvilke forhold har størst betydning for, hvor tilfredse borgerne er med faciliteterne til idræt og motion i nærområdet? Hvad har betydning for tilfredsheden? Jeg oplever gode muligheder for at benytte de lokale idrætshaller/anlæg, hvis jeg ønsker det De tilgængelige faciliteter til idræt og motion i mit lokalområde er egnede til den form for idræt eller motion, jeg ønsker at dyrke I hvor høj grad er du generelt tilfreds med informationen om mulighederne for at dyrke idræt og motion i dit nærområde? 23% 37% 40% Muligheden for at kunne benytte sig af de tilgængelige faciliteter samt hvorvidt de tilgængelige faciliteter er egnede til den ønskede form for idræt, har størst betydning for den generelle tilfredshed for de idrætsaktive i Guldborgsund Kommune. Hvorvidt borgerne er tilfredse med informationen om mulighederne for at dyrke idræt og motion i nærområdet er ligeledes af betydning for den generelle tilfredshed. Note: Søjlerne herover viser resultatet af en lineær regressionsanalyse, og størrelsen på søjlerne afspejler den relative betydning af de enkelte spørgsmål for den samlede tilfredshed. Jo større søjlen er, jo mere betydningsfuld er pågældende spørgsmål for den generelle tilfredshed med faciliteterne. Koefficienterne fra analysen er indekseret. Kun signifikante sammenhænge er vist i figuren herover. 21

22 FRIVILLIGT ARBEJDE

23 FRIVILLIGHED Laver du frivilligt arbejde? Inden for hvilket område laver du frivilligt arbejde? Social eller humanitær indsats 36% 30% Idræt og motion Kultur 15% 35% 70% Ja Nej Andet Beboerforening eller lign. Miljø og natur 12% 9% 8% Kirke eller religion 7% Daginstitution eller uddannelse 2% Karakteristika for personer som arbejder frivilligt 30% af de voksne borgere i Guldborgsund Kommune laver frivilligt arbejde. Områderne inden for den sociale eller humanitære indsats samt idræt og motion er de mest populære områder blandt borgerne. Personer med en videregående uddannelse laver i højere grad frivilligt arbejde end personer med andre typer af uddannelse. Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hver person kan arbejde med flere områder af frivilligt arbejde. Personer med en grundskoleuddannelse er den gruppe som laver mindst frivilligt arbejde. Der er ingen tydelige forskelle på tværs af aldersgrupperne ift. om man laver frivilligt arbejde eller ej. Den yngste gruppe laver, i langt højere grad end de øvrige aldersgrupper, frivilligt arbejde inden for området social eller humanitære indsats. 23

24 BRANDING AF GULDBORGSUND KOMMUNE

25 BRANDING AF GULDBORGSUND KOMMUNE Guldborgsund Kommune investerer løbende for at tiltrække mesterskaber og internationale sportsarrangementer for at brande kommunen. Synes du det er en god eller dårlig idé? 38% 47% 10% 4% 1% En meget god idé En god idé Hverken god eller dårlig idé En dårlig idé En meget dårlig idé Tilfredshed med Guldborgsund Kommunens tiltag i forbindelse med branding af kommunen 85% af borgerne i Guldborgsund Kommune synes at det enten er en meget god idé eller en god idé at kommunen forsøger at brande sig via sportsarrangementer. Beboere fra Nykøbing Falster synes i en anelse højere grad, at det er en god idé sammenlignet med de resterende byer i kommunen. Aldersgruppen fra år synes i højere grad, at tiltaget er en god idé. 25

26 METODE

27 METODE Dataindsamling Repræsentativitet Sammenligningsgrundlag Denne rapport bygger på resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 540 borgere i Guldborgsund Kommune. Dataindsamlingen er foregået som en kombination af interviews gennemført online via Epinions Danmarkspanel og ved telefoninterviews. Indsamlingen er foregået i perioden januar. De adspurgte er borgere på 16 år og derover, mens de respondenter, der har hjemmeboende børn u. 15 år, er blevet spurgt ind til et af deres børns idræts- og motionsvaner (det barn, der senest har haft fødselsdag). For at sikre undersøgelsens repræsentativitet er data blevet vægtet for at korrigere for eventuelle afvigelser i forhold til den faktiske befolkningssammensætning i Guldborgsund Kommune. Oplysninger om befolkningssammensætningen i Guldborgsund Kommune er hentet fra Danmarks Statistik. Data er vægtet, så der sikres repræsentativitet i forhold til alder og køn. I visse tilfælde redegøres for resultater baseret på små befolkningsgrupper (fx relativt små uddannelses- eller aldersgrupper). Når antallet af respondenter er meget lavt, kan det ikke forventes, at der vil være statistisk signifikante forskelle, når undersøgelsens resultater opdeles for specifikke grupper. Når vi omtaler forskelle, er det derfor ikke altid statistisk signifikante forskelle. For at kunne sammenligne idræts- og motionsvaner i Guldborgsund kommune med resten af landet, anvendes Idrættens Analyseinstituts (IDAN) rapport Danskernes motions- og sportsvaner

28 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E:

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Spørgeskema - børn Maja Pilgaard & Steffen Rask 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvor gammel er du? Skriv antal år: 3. Hvem bor du sammen med? Mor og far Mor

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN Fællesmøde om idrætspolitik. Guldborgsund Kommune 18. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN DELTAGELSE I SPORT OG MOTION:

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune Idrætsanalyse Ballerup Kommune Foto: Ballerup Kommune EN SAMMENSAT KOMMUNE Mange kan selv, andre skal have en hjælpende hånd Kommunale nøgletal: 1. Frederiksberg (11.714) 1. Læsø (33.2) 1. Gentofte (51)

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Fremtidens idrætsfaciliteter i svendborg kommune Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Appendiks og bilagssamling / September 2016 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I SVENDBORG

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen 2012:2 Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV En vidensoversigt Rapport / Marts 2017 Rasmus K. Storm og Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV EN VIDENSOVERSIGT Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut September 2013 Titel Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Forfatter Ditte Toft Øvrige bidragydere

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANER BLANDT NATURBRUGERE I LEJRE KOMMUNE OG FREDERIKSSUND KOMMUNE

IDRÆTS- OG MOTIONSVANER BLANDT NATURBRUGERE I LEJRE KOMMUNE OG FREDERIKSSUND KOMMUNE IDRÆTS- OG MOTIONSVANER BLANDT NATURBRUGERE I LEJRE KOMMUNE OG FREDERIKSSUND KOMMUNE Notat udarbejdet af: Jens Høyer-Kruse jhkruse@health.sdu.dk Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM FLICKOR I IDROTTENS RUM KVINDER OG MÆND I IDRÆTTENS RUM Hvad viste undersøgelsen

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Rapport / September 2016 Maja Pilgaard & Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Idrættens Analyseinstitut 3 www.idan.dk

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Afslutningsnotat Notat / Maj 2016 Peter Forsberg Titel Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune.

Læs mere

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask IDRÆT I STORBYERNE Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København Notat / Januar 2017 Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk IDRÆT I STORBYERNE MOTIONS OG SPORTSVANER 2016 AARHUS OG KØBENHAVN

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen? Groundsman Association Denmark Seminar, Slette Strand 10. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af de københavnske idrætsanlæg fokus på badene

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af de københavnske idrætsanlæg fokus på badene Tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af de københavnske idrætsanlæg fokus på badene 1. Indledning I efteråret 2010 er der gennemført en brugerundersøgelse på idrætsanlæggene i Københavns Kommunes.

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Samskabelse om aktivt udeliv Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Sønderborg Kommune, ny idrætsstrategi 30. oktober 2014 Foreningsseminar: Broager Sparekasse Skansen Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE Overblik, analyse og anbefalinger Afslutningsnotat / Maj 2016 Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Idrætten i Rudersdal 2012

Idrætten i Rudersdal 2012 Idrætten i Rudersdal 2012 En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Delrapport 1 Peter Forsberg og Bjarne Ibsen Idrættens Analyseinstitut Marts 2013 Titel Idrætten

Læs mere

DANSKERNES FITNESSVANER 2016

DANSKERNES FITNESSVANER 2016 Vejen Konference 24. maj 2016 Maja Pilgaard Foto: xxx DANSKERNES FITNESSVANER 2016 PRIVATE AKTØRER HALER IND PÅ FORENINGSIDRÆTTEN: 10 9 8 Forening 2016 7 6 5 Privat 2016 Selvorg 2016 4 3 2 Forening 2011

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Præsentation af undersøgelsen Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune

Præsentation af undersøgelsen Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune Formandsmøde i Frederiksberg Idræts-Union Frederiksberg-Hallerne 29. september, 2016 Peter Forsberg Ph.d.-stipendiat og analytiker Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E: peter.forsberg@idan.dk

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby Præsentation borger- og ungeundersøgelsen Ruds Vedby Respondenterne og validitet 213 har svaret på borger undersøgelsen og 45 på unge undersøgelsen (7., 8. og 9. klasse). Tilfredsstillende resultat. Det

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Strategi for vision bevæg dig for livet i Fredensborg Kommune

Strategi for vision bevæg dig for livet i Fredensborg Kommune Strategi for vision 25-50- 75 - bevæg dig for livet i Fredensborg Kommune Side 2 af 16 Strategi for vision 25-50-75 - bevæg dig for livet i Fredensborg Kommune Indledning Rigtig mange dyrker sport og motion

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION. Aline van Bedaf og Maja Pilgaard

DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION. Aline van Bedaf og Maja Pilgaard DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION Aline van Bedaf og Maja Pilgaard Notat /April 2014 Titel Danskernes forbrug af penge på sport og motion Forfatter Aline van Bedaf og Maja Pilgaard Øvrige

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 Rapportens formål Identificere ligheder og forskelle mellem kommunernes idrætspolitiske prioriteringer Analysere og sammenligne idrætsforeningers rammevilkår

Læs mere