Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi"

Transkript

1 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public 1

2 Metode 2

3 Metode I perioden den 23. september til den 11. oktober 2011 gennemførte Penge- og Pensionspanelet en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via YouGov-panelet. Undersøgelsen havde til formål at afdække forskellige privatøkonomiske forhold blandt unge danskere. Målgruppe og antal interview Målgruppen for undersøgelsen var danskere i alderen år. I undersøgelsen er der i alt gennemført 749 besvarelser med unge i denne målgruppe. Vejning af data Data er vægtet på køn, alder, geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik. Herudover er stikprøven afvejet i forhold til idealer fra Danmarks Statistik vedrørende højeste gennemførte uddannelse og nuværende uddannelse for unge i alderen år. Statistisk usikkerhed På næste side finder I en oversigt over den statistiske usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser. Via denne oversigt kan I få indblik den statistiske sikkerhed for de 749 besvarelser (stikprøven) i undersøgelsen og de forskellige basestørrelser i tabelmaterialet. 3

4 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikker man kan være på et givent resultat. Det er brugt et konfidensinterval på 95% (svarene er 95% sikre). Procent Stikprøvestørrelse (antal svar) eller 95% eller eller 85% eller eller 75% eller eller 65% eller eller 55% Eksempel på læsning af tabellen: Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af adspurgte borgere i en given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde procentsatsen i tabellens venstre række at vælge linjen, dvs. i dette tilfælde rækken, hvor 75% indgår. Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de svar. Tallet, som i denne kolonne er 2,7, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7. Det betyder, at den reelle andel af de respondenter, der har besøgt hjemmesiden ikke er præcis 75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle andel af de borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75% plus/minus 2,7%). Det er med 95% s sikkerhed, fordi konfidensintervallet er 95%. 4

5 Tolkning af tabelmaterialet 5

6 Tolkning af data Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans ved hjælp af en Chi 2 -test. Nedenfor uddybes denne test, det anvendte konfidensinterval, de signifikante afvigelser i tabelmaterialet samt den på de følgende slides grafiske afbildning af hovedresultaterne i undersøgelsen. Den anvendte Chi 2 -test Denne testform er repræsenteret i de vedlagte tabeller ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95%. Konfidensinterval Et konfidensinterval på 95% betyder, at den sande værdi med 95% sandsynlighed ligger inden for plus minus 2,5% af den observerede værdi i undersøgelsen. Signifikante afvigelser I tabelmaterialet ses forskellige signifikante afvigelser. Signifikante afvigelser betyder, at der er forskel på, hvordan f.eks. mænd og kvinder og forskellige aldersgrupper har besvaret de enkelte spørgsmål. Disse signifikante afvigelser er fremhævet i tabelmaterialet via + og -. I mange tilfælde har de signifikante afvigelser i undersøgelsen en naturlig forklaring, mens andre er baseret på små eller meget små baser, hvorfor der primært kan tales om indikationer frem for egentlige statistiske sikkerheder. Flere steder i rapporten fremhæves relevante signifikante afvigelser fra tabelmaterialet for at uddybe svarene til de enkelte spørgsmål. Grafisk fremstilling af resultater Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål. Flere af graferne er desuden krydset med forskellige baggrundsoplysninger og/eller andre spørgsmål efter Penge- og Pensionspanelets ønske. 6

7 Grafer 7

8 Sp.4 Kender du størrelsen på din månedlige indkomst? Base: (n=749) Ja (NET): 85% % 4 35% % 3% Ja, ret præcist Ja, men ikke altid Nej, aldrig Ved ikke 8

9 "Sp.4 Kender du størrelsen på din månedlige indkomst?" krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" % Der er signifikant flere af dem, der har lagt et budget for deres privatøkonomi (Sp.6: Ja (NET)), der også kender størrelsen på deres månedlige indkomst (Sp.4: Ja (NET)), nemlig 91% mod kun 82% blandt dem, der ikke har lagt et budget. Der er signifikant flere, der kender størrelsen på deres månedlige udgifter (sp.5: Ja (NET)), der også kender størrelsen på deres månedlige indkomst (Sp.4: Ja (NET)), nemlig 91% mod kun 67% blandt dem, der ikke kender deres månedlige udgifter. Signifikant flere årige kender deres månedlige indkomst (9 Ja (NET)) mod de årige, hvor tallet er 82% for Ja (NET). 5 44% 4 32% 38% 33% 36% % 16% 15% 1 Sp.6: 7% 2% 3% Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.4: Ja, ret præcist Sp.4: Ja, men ikke altid Sp.4: Nej, aldrig Sp.4: Ved ikke 9

10 Sp.5 Kender du størrelsen på dine månedlige udgifter? Base: (n=749) Ja (NET): 82% % % 1 Ja, ret præcist Ja, men ikke altid Nej, aldrig Ved ikke 3% 10

11 "Sp.5 Kender du størrelsen på dine månedlige udgifter?" krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" Signifikant flere af dem, der har lagt et budget for deres privatøkonomi (sp.6: Ja (NET)) kender også størrelsen på deres månedlige udgifter, nemlig 96%, mod kun 68% blandt dem, der ikke har lagt et budget for deres privatøkonomi. Signifikant flere af dem, der kender størrelsen på deres månedlige indkomst (sp.4: Ja (NET)) kender også størrelsen på deres månedlige udgifter, nemlig 87%, mod kun 51% blandt dem, der ikke kender størrelsen på deres månedlige indkomst. Signifikant flere årige kender størrelsen på deres månedlige udgifter (9 Ja (NET)) mod de årige, hvor tallet er 74% for Ja (NET). 5 48% 43% % 2 29% 33% 24% 1 Sp.6: 2% 3% 1% Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.5: Ja, ret præcist Sp.5: Ja, men ikke altid Sp.5: Nej, aldrig Sp.5: Ved ikke 11

12 Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi? Base: (n=749) % Ja Nej Ved ikke 2% 12

13 Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi? 10 9 Der er signifikant flere blandt de årige, der har lagt et budget, 62% mod kun 39% blandt de årige % 65% 62% 54% 52% 62% 54% 63% 61% 69% % 3 35% 45% 45% 37% 42% 36% 39% 31% 2 1 3% år (NET) (n=385) 5% 4% 18 år (n=101) 19 år (n=111) 20 år (n=94) 21 år (n=79) år (NET) (n=364) 1% 3% 1% 3% 1% 22 år (n=90) 23 år (n=100) 24 år (n=85) 25 år (n=89) Ja Nej Ved ikke 13

14 Sp.7 Hvilke af følgende forbrugslån har du? Base: (n=749) Jeg har et forbrugslån i banken 11% Jeg har udnyttet en kassekredit i tilknytning til min bankkonto 12% Jeg har udnyttet kreditten på et kreditkort (fx MasterCard, Diners, American Express) Jeg skylder penge på et kontokort til en butik (fx til Magasin, H&M, Ikea o. lign.) Jeg skylder penge til et kontant udbetalt lån fra et finansieringsselskab 1% 1% 3% Jeg skylder penge pga. varer købt på afbetaling 5% Jeg skylder penge på et SMS-lån Venner/bekendte/familie har lånt mig penge til forbrug, og dem skylder jeg penge 1 Jeg har ikke noget forbrugslån 67% Ved ikke 3%

15 Sp.7 Hvilke af følgende forbrugslån har du? Jeg har et forbrugslån i banken Jeg har udnyttet en kassekredit i tilknytning til min bankkonto Jeg har udnyttet kreditten på et kreditkort (fx MasterCard, Diners, American Express) Jeg skylder penge på et kontokort til en butik (fx til Magasin, H&M, Ikea o. lign.) Jeg skylder penge til et kontant udbetalt lån fra et finansieringsselskab Jeg skylder penge pga. varer købt på afbetaling Jeg skylder penge på et SMS-lån Venner/bekendte/familie har lånt mig penge til forbrug, og dem skylder jeg penge 4% 6% 2% 5% 1% 1% 2% 4% 7% 9% 1 18% 17% Der er signifikant flere af de årige, der har et forbrugslån i banken, 18%, mod de årige, hvor det kun er 4%. Der er også signifikant flere med en erhvervsuddannelse, der har et forbrugslån ift. alle de andre uddannelser, både ved "Højeste gennemførte uddannelse" og "Nuværende uddannelse": Der er signifikant flere blandt de årige, der ikke har noget forbrugslån, 76%, mod de årige, hvor det er 58%. Jeg har ikke noget forbrugslån 58% 76% Ved ikke 4% 1% år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 15

16 Sp.8 Hvor meget skylder du på dine forbrugslån? (1/2) 10 9 Gns. (forbrugslån i banken): kr. Gns. (venne/bekendte/familie-lån): kr % % 2 17% 16% 18% 1 1 8% 7% 1 5% 3% kr kr kr kr kr kr. På mit forbrugslån i banken skylder jeg (n=80) På mit venne/bekendte/familie-lån skylder jeg (n=74) 16

17 % 10 Sp.8 Hvor meget skylder du på dine forbrugslån? (2/2) Gns. (kassekredit): kr. Gns. (kreditkort): kr.* Gns. (kontokort): kr.* Gns. (kontantlån hos finansieringsselskaber): kr.* Gns. (varer købt på afbetaling): kr.* Gns. (sms-lån): kr.* 6 52% % 29% 22% 19% 16% 13% 14% 11% 9% 6% 2% 3% 3% kr kr kr kr kr. * Bemærk! Små baser. På kassekredit skylder jeg (n=87) På kontokort skylder jeg (n=10)* For varer købt på afbetaling skylder jeg (n=40)* På kreditkort skylder jeg (n=23)* På mit kontantlån hos finansieringsselskaber (n=9)* På mit sms-lån skylder jeg (n=2)* 17

18 Sp.9 Kender du den præcise rente for dit/dine nuværende forbrugslån? Base (n=224): Har et forbrugslån Venne/bekendte/familie-lån (n=74) 82% 18% Kontantlån hos finansieringsselskab (n=9)* 51% 49% Varer købt på afbetaling (kreditkøb) (n=40)* 49% 51% Kontokort (fx til Magasin, H&M, Ikea o. lign.) (n=10)* 48% 52% Kassekredit (fx i tilknytning til dit dankort) (n=87) 46% 54% SMS-lån (n=2)* 41% 59% Forbrugslån i banken (n=80) 38% 62% Kreditkort (fx MasterCard, Diners, American Express) (n=23)* 33% 67% * Bemærk! Små baser. Ja Nej 18

19 Sp.10 Hvornår forventer du at have betalt dit/dine nuværende forbrugslån tilbage, inklusiv renter? Base (n=224): Har et forbrugslån % % 19% 1 4% 3% 1% 3% Om under 1 år Om 1-2 år Om 3-5 år Om 6-9 år Om år Om mere end 15 år Ved ikke 19

20 10 Sp.11 Har du indenfor de seneste 12 måneder, haft svært ved at få din sædvanlige indtægt til at dække dine faste udgifter og dit forbrug? (Base: (n=749) % 5 44% Ja Nej Ved ikke 3% 20

21 Sp.11 Har du indenfor de seneste 12 måneder, haft svært ved at få din sædvanlige indtægt til at dække dine faste udgifter og dit forbrug? Der er signifikant flere kvinder end mænd, der inden for de seneste 12 måneder har haft svært ved at få deres sædvanlige indtægt til at dække deres faste udgifter og forbrug % % 4 39% Ja Nej Ved ikke 3% 3% Kvinde (n=367) Mand (n=382) 21

22 Sp.12 Hvad gjorde du for at få din privatøkonomi til at hænge sammen sidst dette skete? Base: Har indenfor de seneste 12 måneder, haft svært ved at få indtægter til at dække faste udgifter og forbrug (n=333) Skar ned på udgifterne/brugte mindre/undværede ting Tog penge fra opsparingen Fik gratis mad fra familie eller venner Lånte penge fra familie eller venner Tog overarbejde/tjente ekstra penge Solgte noget, som jeg ejer Tog et SU-lån via SU-styrelsen Familie eller venner gav pengegave/betalte regninger som en gave Trak penge fra min kassekredit Overtrak min konto - udover størrelsen på min kredit Undlod at betale regninger eller betalte dem for sent Andet Trak penge fra kreditten på mit kreditkort Fik en ny kassekredit/forhøjet kassekredit hos banken Tog nyt lån i banken Lånte fra arbejdsgiver/fik løn på forhånd Ved ikke Ansøgte om at få udbetalt pensionspenge Tog nyt lån hos finansieringsselskab/købte varer på afbetaling Tog et SMS-lån Tog lån hos en uautoriseret "sort" pengeudlåner 3% 3% 2% 1% 1% 18% 14% 13% 12% 1 8% 8% 7% 26% 26% 3 45% "Tog penge fra opsparingen", her er der en signifikant forskel mellem kønnene, 35% kvinder gjorde det mod blot 24% af mænedene

23 Sp.13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: (n=749) Uenig (NET): 73% Enig (NET): 24% Gennemsnit (1 4) Jeg bruger ofte flere penge end jeg tjener/har i indtægt 39% 34% 18% 6% 3% 1.91 Uenig (NET): 88% Enig (NET): 9% Jeg er ofte nødt til at låne penge eller købe på afbetaling 65% 23% 6% 3% 3% Meget uenig (1) Uenig (2) Enig (3) Meget enig (4) Ved ikke 23

24 "Sp.13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg bruger ofte flere penge end jeg tjener/har i indtægt " krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" 10 9 Der er signifikant flere blandt dem, der har lagt et budget for deres privatøkonomi (Sp.6: Ja) der er uenige i at de ofte bruger flere penge end de tjener/har i indtægt, nemlig 78% mod kun 68% blandt dem, der ikke har lagt et budget % 68% Modsat er der signifikant flere blandt dem, der ikke har lagt et budget (Sp.6: Nej), der er enige i at de ofte bruger flere penge end de tjener/har i indtægt, nemlig 3 mod kun 19% blandt dem, der har lagt et budget. 6 58% % 21% 1 Sp.6: Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.13: Uenig (NET) Sp.13: Enig (NET) 24

25 "Sp.13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er ofte nødt til at låne penge eller købe på afbetaling " krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" % Der er signifikant flere blandt dem, der ikke har lagt et budet (Sp.6: Nej), Der er enige i at de ofte er nødt til at låne penge eller købe på afbetaling, nemlig 12% mod kun 6% blandt dem, der har lagt et budget % % 2 1 6% 12% Sp.6: Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.13: Uenig (NET) Sp.13: Enig (NET) 25

26 Sp.14 Har du indenfor de seneste 12 måneder optaget lån for at kunne betale dine regninger? Base (n=749) % Der er signifikant flere blandt de årige, der har optaget lån indenfor de seneste 12 måneder for at kunne betale deres regninger, nemlig 9%, mod kun 4% blandt de årige % Ja Nej Ved ikke 2% 26

27 Sp.15 Forestil dig, at du rigtig gerne vil have en ting, fx en ipad, et par designerjeans eller lign. Hvad vil du gøre for at få tingen(e)? Base (n=749) Vil spare op til tingen 84% Vil tage ekstra job 7% Vil tage et lån eller trække på min kassekredit Vil plage min familie om at forære mig det jeg vil have 3% 2% Der er signifikant færre i Hovedstaden,der vil spare op til tingen end dem, der bor i Syddanmark og Nordjylland. Der er også signifikant færre blandt dem, der er i gang med en erhvervsuddannelse, der vil spare op til tingen ift. de andre grupper. Vil stjæle tingen Andet 4%

28 Sp.16 Hvad tror du generelt det koster at købe en vare på afbetaling? Forestil dig at du køber møbler for kr. og låner pengene via møbelbutikkens låneudbyder, og betaler et fast beløb af hver måned i 5 år. Base: (n=749) Det samme som at betale kontant 4% Det er ca. 5 % dyrere end kontant 6% Det er ca. 13 % dyrere end kontant 23% Det er ca. 33 % dyrere end kontant 46% Det er ca. 53 % dyrere end kontant 21%

29 0 9 Sp.16 Hvad tror du generelt det koster at købe en vare på afbetaling? Forestil dig at du køber møbler for kr. og låner pengene via møbelbutikkens låneudbyder, og betaler et fast beløb af hver måned i 5 år. Der er signifikant flere blandt de årige, der kender det rigtige svar på sp.16 (53% dyrere end kontant), nemlig 29% mod kun 13% blandt de årige "53% dyrere end kontant" er det rigtige svar % 44% 3 27% 29% 2 19% 13% 1 5% 7% 4% 5% Det samme som at betale kontant Det er ca. 5 % dyrere end kontant Det er ca. 13 % dyrere end kontant Det er ca. 33 % dyrere end kontant Det er ca. 53 % dyrere end kontant år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 29

30 Sp.16 Hvad tror du generelt det koster at købe en vare på afbetaling? Forestil dig at du køber møbler for kr. og låner pengene via møbelbutikkens låneudbyder, og betaler et fast beløb af hver måned i 5 år. Der er signifikant flere med folkeskole som højeste gennemførte uddannelse, der mener at en vare på afbetaling koster det samme, som hvis man betaler for den kontant. Der er også signifikant flere blandt dem med højere uddannelser, såsom erhvervsuddannelse og kort-, mellemlang-, eller lang videregående udd./ bachelor/ forskeruddannelse, der ved at det er ca. 53% dyrere at købe en vare på afbetaling ift. at købe den kontant. 7 6 "53% dyrere end kontant" er det rigtige svar % 51% % 32% % 25% 2 23% 18% 15% 1 8% 8% 6% 3% 4% 5% 3% 3% Det samme som at betale kontant Det er ca. 5 % dyrere end kontant Det er ca. 13 % dyrere end kontant Det er ca. 33 % dyrere end kontant Det er ca. 53 % dyrere end kontant Højeste gennemførte uddannelse: Folkeskole (n=188) Studentereksamen/HF /HH /HG /HTX /HHX- eksamen (n=331) Erhvervsuddannelse (n=146) Kort-, mellemlang-, eller lang videregående udd./ bachelor/ forskeruddannelse (n=83) 30

31 Sp.17 Hvor ofte bruger du ca kr. på en aften i byen? Base: (n=749) 1 eller flere gange om ugen 2% Ca. 2-3 gange om måneden 4% Ca. 1 gang om måneden 5% Ca gange om året 4% Ca. 3-6 gange om året 7% Ca. 1-2 gange om året 1 Sjældnere end 1 gang om året 16% Har aldrig brugt 1000 kr. på en aften i byen 52%

32 Sp.17 Hvor ofte bruger du ca kr. på en aften i byen? % 6 Der er signifikant oftere flere mænd end kvinder der bruger kr. på en aften i byen og hele 68% af kvinderne har aldrig brugt kr. på en aften i byen mod kun 37% af mændene % % 5% 6% 3% 1% 2% 2% 3% 4% 1 eller flere gange om ugen Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden Kvinde (n=367) Ca gange om året 1 Ca. 3-6 gange om året 7% 14% Ca. 1-2 gange om året Mand (n=382) 14% 18% Sjældnere end 1 gang om året Har aldrig brugt 1000 kr. på en aften i byen 32

33 Sp.17 Hvor ofte bruger du ca kr. på en aften i byen? Der er signifikant flere blandt de årige, der aldrig har brugt kr. på en aften i byen, nemlig 57% mod kun 46% blandt de årige % 5 46% % 3% 4% 3% 4% 4% 1% 1 eller flere gange om ugen Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden 4% Ca gange om året 6% 8% Ca. 3-6 gange om året 8% 12% Ca. 1-2 gange om året år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 13% 2 Sjældnere end 1 gang om året Har aldrig brugt 1000 kr. på en aften i byen 33

34 Sp.18 Hvor meget sparer du op hver måned? Base: (n=749) 0 kr. 41% kr. 12% kr. 13% kr. 11% kr. 3% kr. 8% kr. 13%

35 Sp.18 Hvor meget sparer du op hver måned? Mændene sparer i gennemsnit signifikant mere op end kvinderne, ligesom der er signifikant flere mænd end kvinder, der sparer kr. eller mere op om måneden. Jo merer de unge tjener, jo mere sparer de også op om måneden og de hjemmeboende sparer i gennemsnit mere op end de udeboende. 7 6 Gns. kvinder: 946 kr. Gns. mænd: kr % 43% % 13% 14% 14% 11% 12% 1 8% 9% 7% 4% 2% 0 kr kr kr kr kr kr kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) 35

36 Sp.19 Forestil dig, at du pludselig får en frygtelig tandpine. Du tager til tandlæge, og tandlægen fortæller, at det koster 3000 kr. at få tanden lavet. Du kan ikke leve med tandpinen, så du er nødt til at få tanden lavet. Hvordan ville du finde pengene til det? Base: (n=749) Med kontanter fra min almindelige konto eller min opsparingskonto 51% Trække på min eksisterende kassekredit 5% Forhøje min kassekredit efter aftale med banken 2% Kontakte et finansieringsselskab og tage lån der 1% Jeg vil aftale afdragsordning med min tandlæge 15% Spørge venner/familie om de ville betale som en gave 4% Spørge venner/familie om de ville yde mig et lån 17% Andet 6%

37 Sp.19 Forestil dig, at du pludselig får en frygtelig tandpine. Du tager til tandlæge, og tandlægen fortæller, at det koster 3000 kr. at få tanden lavet. Du kan ikke leve med tandpinen, så du er nødt til at få tanden lavet. Hvordan ville du finde pengene til det? Med kontanter fra min almindelige konto eller min opsparingskonto 52% 5 Trække på min eksisterende kassekredit 2% 8% Forhøje min kassekredit efter aftale med banken 1% 3% Kontakte et finansieringsselskab og tage lån der 1% 1% Jeg vil aftale afdragsordning med min tandlæge 13% 17% Spørge venner/familie om de ville betale som en gave 4% 3% De årige vil i højere grad end de årige spørge venner/familie om de ville yde dem et lån. Spørge venner/familie om de ville yde mig et lån 14% 2 Det samme gælder kvinderne, der også i højere grad end mændene vil spørge venner/familie om de vil yde et lån. Andet 6% 6% år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 37

38 Sp.20 Hvad gjorde du, da du senest skulle skaffe penge til fx en rejse eller en større koncert/festival, som du rigtig gerne ville med på? Base (n=749) Jeg tog kontanter fra min almindelige konto eller min opsparingskonto 54% Jeg tog midlertidigt job/ekstra arbejde/ekstra timer på eksisterende job 11% Jeg lånte pengene hos venner/familie Jeg fik pengene af venner/familie, som en gave Jeg trak på min eksisterende kassekredit 5% 4% 7% Signifikant flere blandt de årige trak på deres eksisterende kassekredit, nemlig 7%, mod kun 2% blandt de årige. Signifikant flere blandt de årige tog midlertidigt job/ekstra arbejde/ekstra timer på eksisterende job, nemlig 14%, mod kun 9% blandt de årige. Jeg forhøjede min kassekredit efter aftale med banken 1% Jeg kontaktede et finansieringsselskab og tog lån der 1% Jeg tog lån det sted, hvor jeg købte varen (benyttede deres finansieringsselskab) Andet 16%

39 Sp.21 Forestil dig at du kun har 1000 kr. til at leve for på en måned. Alle faste udgifter som fx husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort er betalt. Hvordan ville du prioritere de 1000 kr.? Base: (n=749) Gennemsnit ( kr.) Dagligvarer 7% 5% 4% 8% 7% 23% 11% 8% 12% 4% 11% 542 Fornøjelser (fx cafe/restaurant/biograf/koncert) 43% 29% 22% 4% 1% 1% 89 Fest og bytur (fx øl, spiritus, entre) 48% 2 18% 8% 2% 2% 1% 105 Taxa 95% 4% 1% 9 Personlig pleje (fx make-up/frisør) 6 3 7% 1% 1% 51 Cigaretter eller anden tobak 78% 7% 5% 4% 2% 2% 1% 57 Tøj 55% 2 17% 5% 1% 2% 82 Sko/tasker mm. 85% 12% 1% 3% 19 Andet 77% 11% 6% 1% 2% 1% Kr

40 Sp.21 Forestil dig at du kun har 1000 kr. til at leve for på en måned. Alle faste udgifter som fx husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort er betalt. Hvordan ville du prioritere de 1000 kr.? Dagligvarer Fornøjelser (fx cafe/restaurant/biograf/koncert) Fest og bytur (fx øl, spiritus, entre) Taxa Personlig pleje (fx make-up/frisør) Cigaretter eller anden tobak Tøj Sko/tasker mm. Andet Kvinderne ville bruge signifikant flere penge på dagligvarer end mændene og mændene ville bruge signifikant flere penge på fester og byture end kvinderne, hvis de kun havde kr. at leve for på en måned, når de faste udgifter var betalt. De årige vil bruge signifikant flere penge på dagligvarer end de årige. De årige vil til gengæld bruge signifikant flere penge på fornøjelser, fester og byture, tøj og sko/tasker mm Kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 40

41 Sp.22 Hvor meget tror du ca. at unge mellem år generelt har til forbrug pr måned? Base: (n=749) kr. 5% kr. 22% kr. 31% kr. 17% kr. 25%

42 Sp.22 Hvor meget tror du ca. at unge mellem år generelt har til forbrug pr måned? Mændene mener at unge mellem år i gennemsnit har et signifikant højere forbrug (nemlig kr) end kvinderne mener (nemlig kr.). De årige mener at unge mellem år i gennemsnit har et signifikant højere forbrug (nemlig kr) end de årige mener (nemlig kr.). De udeboende mener også at de unge mellem år har et højere månedligt forbrug end de hjemmeboende mener. Det samme gør sig gældende blandt dem med de høje årlige lønninger. 6 5 Gns. kvinder: kr. Gns. mænd: kr % 18% 28% 33% 2 15% 22% 29% 1 5% 5% kr kr kr kr kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) 42

43 10 9 "Sp.22 Hvor meget tror du ca. at unge mellem år generelt har til forbrug pr måned?" krydset med "Sp.23 Hvor meget har du ca. til forbrug pr måned efter at faste udgifter som husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort mm. er betalt?" 8 7 De unge tror at andres forbrug er lig deres eget, dvs. dem med højt forbrug mener andre unge har et tilsvarende højt forbrug og dem med lavt forbrug mener at andre unge har et tilsvarende lavt forbrug % 26% 23% 4% 35% 31% 15% 16% 15% 11% kr. (13%) (n=99) kr. (23%) (n=176) 23% 36% 14% 26% 14% 33% 31% 29% 3 25% 25% 1% 1% kr. (21%) (n=157) kr. (15%) (n=111) 12% 12% kr. (8%) (n=60) 3% 28% 18% 39% kr. (19%) (n=145) Sp.22: kr. Sp.22: kr. Sp.22: kr. Sp.22: kr. Sp.22: kr. 43

44 Sp.23 Hvor meget har du ca. til forbrug pr måned efter at faste udgifter som husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort mm. er betalt? Base: (n=749) kr. 13% kr. 23% kr. 21% kr. 15% kr. 8% kr. 19%

45 Sp.23 Hvor meget har du ca. til forbrug pr måned efter at faste udgifter som husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort mm. er betalt? Mændene har gennemsnitligt signifikant flere penge end kvinderne til forbrug pr. måned. De årige har også gennemsnitligt signifikant flere penge end de årige til forbrug pr. måned. Dem der ikke er i gang med en uddannelse har også gennemsnitligt signifikant flere penge end dem, der er i gang med en uddannelse. Gns. kvinder: kr. Gns. mænd: kr. Gns år: kr. Gns år: kr % 14% 13% 11% 3 25% 22% 17% 23% 22% 19% 2 16% 16% 14% 14% 8% 8% 1 7% 27% 23% 16% 12% kr kr kr kr kr kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 45

46 Sp.24 Er du hjemmeboende eller udeboende? Base: (n=749) % % Hjemmeboende Udeboende 46

47 Sp.24 Er du hjemmeboende eller udeboende? 10 9 Der er signifikant flere udeboende blandt de årige, nemlig 93%, mod kun 43% blandt de årige. 93% 89% 95% 92% 95% 8 81% 72% 73% % 61% % 39% 3 28% 27% 2 19% 1 7% 11% 5% 8% 5% år (NET) (n=385) 18 år (n=101) 19 år (n=111) 20 år (n=94) 21 år (n=79) år (NET) (n=364) 22 år (n=90) 23 år (n=100) 24 år (n=85) 25 år (n=89) Hjemmeboende Udeboende 47

48 Sp.25 Hvor meget var dine samlede udgifter ca., i forbindelse med at du flyttede hjemmefra for at stifte dit eget første hjem? Base: Udeboende (n=504) kr. 22% kr. 13% kr. 28% kr. 21% kr. 16%

49 Sp.25 Hvor meget var dine samlede udgifter ca., i forbindelse med at du flyttede hjemmefra for at stifte dit eget første hjem? Base: Udeboende 10 9 De årige havde signifikant flere samlede udgifter i forbindelse med de flyttede hjemmefra for at stifte deres eget første hjem, nemlig kr. mod kun kr. blandt de årige Gns. kvinder: kr. Gns. mænd: kr. Gns år: kr. Gns år: kr % 27% 29% 21% 14% 12% 17% 11% 31% 24% 26% 28% 19% 22% 19% 21% 15% 15% 1 18% kr kr kr kr kr. Kvinde (n=259) Mand (n=245) år (NET) (n=165) år (NET) (n=339) 49

50 Køn Base. (n=749) % 51% Kvinde Mand 50

51 Alder Base: (n=749) år (NET): 51% 22 25år (NET): 49% % 15% 13% 11% 12% 13% 11% 12% 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 51

52 Geografi Base: (n=749) % 12% 21% 24% 11% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 52

53 Sp.1 Hvilken af følgende passer bedst med din seneste afsluttede uddannelse? Base (n=749) Folkeskole 25% Studentereksamen/HF/HH/HG/HTX/HHXeksamen 44% Erhvervsuddannelse 2 Kort-, mellemlang-, eller lang videregående udd./bachelor/forskeruddannelse 11%

54 Sp.2 Hvilken af følgende uddannelser er du i gang med? Base (n=749) Folkeskole/Studentereksamen/HF/HH/HG/HTX/ HHX-eksamen 2 Erhvervsuddannelse 9% Kort eller mellemlang videregående uddannelse 15% Lang videregående uddannelse/ bachelor/ forskeruddannelse 18% Ingen igangværende uddannelse 38%

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Danskere, der inden for de seneste 12 måneder mindst én gang har oplevet, at de har haft problemer med at få deres sædvanlige indtægt til at dække deres faste udgifter og forbrug

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base (n=808) 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 14% 11% 3% 0 kr. 1-500

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober 2014 Penge- og Pensionspanelet Sp.1 Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet at miste dit arbejde? Ja 11 Nej 89 Base (6456) 2 Sp.1 Har du inden for de seneste

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 10 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base: (n=1176) 9 8 7 6 5 4 3 35% 22% 13% 5% 0 kr. 1-500 kr. 501-1.000 kr. 1.001-1.500 kr. 1.501-2.000

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Hver tredje unge lever i parforhold 25% 7% 36% Jeg bor alene Jeg er gift eller samboende med en partner Jeg bor hos

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017 CORPORATE RELATIONS Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne August 2017 Dataindsamling gennemført af YouGov 19.-20. august 2017 Målgruppe: Den danske befolkning, +18 år, 1009 respondenter. SAMMENFATNING

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Tjek på kredit, lån og budget?

Tjek på kredit, lån og budget? Tjek på kredit, lån og budget? Hvad betyder det at købe på kredit? Og hvad er et forbrugslån? Lær om forbrugslån, hvor meget det koster og hvad det egentlig betyder, om man betaler kontant eller låner

Læs mere

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Denne vejledning er målrettet lærere og undervisere, som ønsker at undervise deres kursister om privatøkonomi, lån og budgetlægning.

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED PENGE- OG PENSIONSPANELET OKTOBER 2016 METODE Undersøgelsen er baseret på en svensk undersøgelse fra Finansinspektionen fra 2014 1. Det er forsøgt at gøre den danske

Læs mere

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte personer på 2560 år Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 710

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Viden om cookies på internettet

Viden om cookies på internettet Viden om cookies på internettet Gennemført af YouGov for Børnerådet og Medierådet for Børn og Unge, oktober 014 Kontakt: Senior Research Consultant, Marie Christiansen Krøyer på marie.kroyer@yougov.com

Læs mere

Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011 Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om opsparing og 7 krisebevidsthed

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015.

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Sp.1 Hvor får du din viden om privatøkonomiske emner fra? (Fx om lån, budget, pension, forsikring,

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Lyngallup om genbrug

Lyngallup om genbrug Lyngallup om genbrug Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise TNS Dato: Projekt: 58902 Feltperiode: Den 6.7. november 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup til BT om parforhold

Gallup til BT om parforhold Gallup til BT om parforhold TNS Dato: 17. december 2014 Projekt: 61611 Gallup til BT om parforhold Feltperiode: Den 1017. december 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Tjek på kredit, lån og budget?

Tjek på kredit, lån og budget? Tjek på kredit, lån og budget? Hvad betyder det at købe på kredit? Og hvad er et forbrugslån? Lær om forbrugslån, hvor meget det koster og hvad det egentlig betyder, om man betaler kontant eller låner

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Lyngallup om efterløn og finanslov Dato: 2. november 2011

Lyngallup om efterløn og finanslov Dato: 2. november 2011 Lyngallup om efterløn og finanslov Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober 2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Gallup til BT om Folkeskolen

Gallup til BT om Folkeskolen TNS Dato: 17. juli 2014 Projekt: 61293 Design Feltperiode: Den 11. juli-16. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 1. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 1. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 1. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -1. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Etiske dilemmaer. Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: June 11, 2019

Etiske dilemmaer. Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: June 11, 2019 Etiske dilemmaer Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: 08-05-2019-10-05-2019 June 11, 2019 Etiske dilemmaer Helt uenig [1] 15% Delvist uenig [2] 13% Hverken enig eller uenig [3] 18% Delvist

Læs mere