Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod Copenhagen Marts

2 Metode 2

3 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar Deltagerne er enten medlemmer af YouGov Zaperas Danmarkspanel eller YouGov Zaperas samarbejdspartners panel. I alt 8840 personer deltog i undersøgelsen heraf 4881 er indenfor målgruppen. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt årige, med henblik på følgende kvoter: årige: årige på arbejdsmarkedet: årige uden for arbejdsmarkedet: årige: 1637 Beskrivelse af stikprøven: Respondenterne blev udvalgt repræsentativt i forhold til oplysninger fra Danmarks Statistik på kriterierne køn, alder og geografi. Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på bruttobasen på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til målgruppen på bruttobasen. 3

4 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter med en overordnet konklusion hvor de væsentligste resultater fra undersøgelsen bliver beskrevet Der er udarbejdet grafer på alle spørgsmål Graferne viser totalfordelingen for de enkelte spørgsmål Hovedresultaterne er beskrevet for det enkelte spørgsmål i overskriften over grafen Under graferne beskrives signifikante forskelle på delmålgruppen i forhold til hovedresultaterne 4

5 Konklusion 5

6 6 Konklusion - Arbejdsmarkedsundersøgelse Regler om efterløn/folkepension 72% kender til muligheden for at optjene en skattefri efterlønspræmie 45% har forsøgt, at sætte sig ind i de generelle regler om efterløn i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår de vil holde op med at arbejde 69% synes, at reglerne omkring efterløn og tidspunkt for tilbagetrækning er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår dem i hovedtræk 44% fandt frem til, at det bedst kunne betale sig at fortsætte med at arbejde, til de fylder 62 år 56% synes at reglerne omkring at optjene efterlønspræmie er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår generelt reglerne 35% fandt frem til, at det godt kan betale sig at fortsætte med at arbejde til de bliver 65 år 57% synes, at reglerne omkring at optjene skattenedslag er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår generelt reglerne 33% fandt frem til, at det godt kan betale sig for dem, at fortsætte med at arbejde til de bliver 65 år, når de kombinere den skattefrie præmie 64% synes reglerne om efterløn og supplerende arbejdsindkomst er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår reglerne i hovedtræk 51% fandt frem til at det godt kunne betale sig, at arbejde ved siden af efterlønnen 57% har ikke sat sig ind i reglerne om modregning af supplerende indkomst i folkepensionen, fordi det ikke er aktuelt 63% synes reglerne om modregning er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår dem i hovedtræk 44% fandt frem til, at det godt kunne betale sig at arbejde ved siden af folkepensionen

7 Konklusion - Arbejdsmarkedsundersøgelse 32% har søgt råd og vejledning hos deres fagforening vedr. reglerne om efterløn og/eller folkepension 55% fik afklaret deres spørgsmål, da de søgte råd og vejledning Lønmodtagere og efterlønsmodtager, der arbejder 73% er glade for at gå på arbejde og 59% synes der er en god stemning 46% har oplevet, at deres nærmeste leder eller ledelsen har udtrykt ønske om, at de bliver så længe som muligt 45% er bundet til at have en fratrædelsesalder på år 56% føler ikke, at det påvirker deres overvejelser om, hvornår de vil holde op med at arbejde, at deres nærmeste leder har udtrykt ønske om at de bliver 73% synes ikke, at der på deres arbejdsplads er mindre grupper af kolleger eller enkelt personer der taler for, at ældre medarbejdere bør trække sig for at give plads til unge 29% mener ikke, at det betyder noget og skal ikke tages alvorligt 48% mener ikke, at det vil påvirke deres planer, hvis en stor del af deres nærmeste kolleger holdt op med at arbejde før dem 58% mener, at deres nærmeste kolleger er overvejende yngre end dem 71% mener ikke krisen påvirker deres arbejdsliv 88% mener ikke, at den økonomiske krise har påvirket deres overvejelser om at holde op med at arbejde 39% forestiller sig, at de skal holde op med at arbejde, når de er ca år Der er flest der har prioriteret, at hvis de bliver tilbudt nedsat arbejdstid, mulighed for orlovsperioder eller lign. vil det kunne få dem til at arbejde længere tid end planlagt 7

8 Konklusion - Arbejdsmarkedsundersøgelse 57% vil fortsætte med at arbejde længere end planlagt hvis de fik tilbudt 4 ekstra ugers ferie om året/en halv ugentlig fridag med fuld løn 39% ville arbejde 2 år længere end planlagt hvis de fik tilstrækkeligt med ønsker opfyldt 44% mener, at hvis de kunne undgå modregning i efterlønnen af de første kr. i arbejdsindkomst ville det kunne få dem til at fortsætte med at arbejde længere end planlagt 39% mener, at de ville arbejde længere end planlagt, hvis der kunne undgå modregning i folkepensionen 50% vil foretrække, før de holder op med at arbejde, gradvist at trappe ned med at arbejde For 45% indgår der overvejelser omkring mulighederne for evt. at kunne optjene efterlønspræmie 42% kender som udgangspunkt ikke til ordningen, som giver mulighed for at kunne udskyde folkepensionen mod senere at få en højere folkepension 48% arbejder i samme omfang nu, som i perioden fra før de blev år Efterlønnere og folkepensionister med/uden supplerende indkomst 22% var beskæftiget i 0-9 år på deres sidste arbejdsplads, umiddelbart før de gik på efterløn 69% arbejdede ca. 37 timer pr. uge eller mere på den sidste arbejdsplads, umiddelbart før de gik på efterløn 49% arbejder ved siden af efterlønnen eller folkepensionen for at holde sig i gang 49% mener ikke, at modregning i efterlønnen vil gøre nogen forskel for dem, dvs at de vil ikke ændre på antallet af timer de arbejder 8

9 Konklusion - Arbejdsmarkedsundersøgelse Efterlønnere og folkepensionister uden supplerende indkomst 74% holdt helt op med at arbejde, da de var år 33% bestemte mindre end et år før sidste arbejdsdag, hvornår de ville stoppe på arbejdsmarkedet 57% mener, at de havde gode muligheder for at fortsætte med at arbejde på deres sidste arbejdsplads 37% mener, at forholdene på deres arbejde ændrede sig i negativ retning og det havde den største indvirkning på, at de holdt op med at arbejde 44% mener, at arbejdspresset var blevet for stort - det var årsagen til at de stoppede 63% var generelt glad for at møde på arbejde og 51% mener at deres arbejde blev anerkendt 47% oplevede, at deres nærmeste leder eller ledelsen udtrykte ønske om, at de blev så længe som muligt 76% mener ikke, at det ville have haft betydning med en opfordring til at fortsætte med at arbejde for deres beslutning om at stoppe Motivationen til fortsat at arbejde i mindst et år længere ville have været mindre stress på arbejdspladsen 60% mener ikke, at nogle af tilbuddene om mere i løn og mere ferie kunne have fået dem til at fortsætte med at arbejde 54% mener ikke, at hvis de kunne have undgået modregning i efterlønnen, at de så ville have arbejdet mindst et år mere 59% mener ikke, at hvis de kunne have undgået modregning i folkepensionen, at de så ville have arbejdet mindst et år mere 9

10 Konklusion - Arbejdsmarkedsundersøgelse 54% holdt op med at arbejde fra den ene dag til den anden og fortryder ikke 66% kunne ikke finde på at vende tilbage til arbejdet igen, selvom de blev tilbudt omtrent samme timeløn/arbejdsvilkår 45% vil ikke komme tilbage, fordi de har så mange andre gøremål 42% vil ikke overveje at arbejde igen selvom de kunne undgået modregning i efterlønnen/folkepensionen 60% kunne godt finde på at arbejde ved siden af efterlønnen/folkepensionen igen, fordi det er en god måde at holde sig i gang på 10

11 47% er lønmodtagere og 27% er folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst Hvad er din aktuelle relation til arbejdsmarkedet? Base: (n=5464) Lønmodtager 47% Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle 5% Efterlønsmodtager med supplerende arbejdsindkomst 1% Folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst 6% Efterlønsmodtager uden supplerende arbejdsindkomst 14% Folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst 27% 11 Det er i højere grad mændene, de årige, dem der bor i hovedstaden og funktionærerne der er lønmodtagere. Det er i højere grad kvinderne, de årige, dem der bor i Midtjylland og de lavtuddannede der er folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst

12 Blandt efterlønsmodtagerne med supplerende indkomst og folkepensionisterne med supplerende indkomst - er der 79% lønmodtagere og 21% selvstændige I kraft af at du er efterlønsmodtager eller folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst er du da lønmodtager eller selvstændig? Base: Er efterlønsmodtager eller folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst (n=378) 100% 90% 80% 79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21% 10% 0% Lønmodtager Selvstændig Det er i højere grad de årige og dem der bor i Syddanmark der er lønmodtagere. Det er i højere grad dem er bor på Sjælland der er selvstændige 12

13 Blandt lønmodtagere, efterlønsmodtagerne/folkepensionisterne med supplerende indkomst - er 65% funktionærer med eller uden ledelsesansvar, 15% ufaglærte og 15% faglærte Hvilken slags arbejde varetager du? Base: Er lønmodtager eller efterlønsmodtager/folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst (n=2888) Ufaglært 15% Faglært 15% Funktionær (ingen eller kort uddannelse) 28% Funktionær (mellemlang, lang uddannelse) 27% Funktionær med ledelsesansvar, chef 10% Andet 5% 13 Det er i højere grad dem der bor i Syddanmark der er ufaglært og i højere grad dem der bor i Syddanmark og Nordjylland der er faglært. Det i højere grad kvinderne, de årige og dem der bor i Hovedstaden, der arbejder som højere/lavere funktionær. Det er i højere grad mændene, de årige og dem der bor i Midtjylland som er funktionær med ledelsesansvar

14 40% gik på folkepension eller efterløn for 2-4 år siden og for 29% er det 0-1 år siden, at de gik på folkepension eller efterløn Hvor længe siden er det, at du gik på folkepension eller efterløn? Base: Er folkepensionist eller efterlønner uden supplerende arbejdsindkomst (60-75 år) (n=2191) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 40% 30% 29% 20% 16% 16% 10% 0% 0-1 år siden 2-4 år siden 5-6 år siden 7 år eller længere tid siden 1% 14 Det er i højere grad dem der bor i Midtjylland der har trukket sig tilbage for 0-1 år siden. Det er i højere grad kvinderne og de lavest uddannede som har trukket sig tilbage for 7 år siden eller længere tid siden

15 43% arbejder i den private sektor (service eller andet), 15% arbejder i den offentlige sektor (anden service) og 13% arbejder i industrien I hvilken branche er du beskæftiget? Base: Er i beskæftigelse (n=3247) Service (privat sektor) 27% Andet (privat sektor) 16% Offentlig sektor (anden service) 15% Industri, produktion 13% Offentlig sektor (forvaltning, administration, forsvar, politi mv.) 12% Offentlig sektor (sundhed, pleje- /omsorgsopgaver) 11% Byggebranchen 4% Landbrug, fiskeri, skovbrug 2% 15

16 77% er tilmeldt efterlønsordningen og 23% er ikke tilmeldt Er du tilmeldt efterlønsordningen, således at du er/forventer at blive berettiget til efterløn fra 60 års alderen? Base: Lønmodtager/selvstændig (55-64 år) (n=2695) 100% 90% 80% 77% 70% 60% 50% 40% 30% 23% 20% 16 10% 0% Ja Nej Det er i højere grad dem der bor i Syddanmark og Midtjylland, dem med en erhvervsfaglig uddannelse, er faglært, arbejder som funktionær (ingen eller kort uddannelse), beskæftiget indenfor industrien/produktion eller i den offentlige sektor (anden service) som er tilmeldt efterlønsordningen. Det er i højere grad blandt dem der bor i hovedstaden eller Sjælland, har ingen/mellem/lang uddannelse, arbejder med service (privat sektor) eller offentlig sektor (administration) eller landbrug/fiskeri som ikke er tilmeldt efterlønsordningen 1%

17 21% har været ansat på deres nuværende arbejdsplads i 0-4 år og 22% har været ansat i mere end 31 år Hvor mange år har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Base: Er i beskæftigelse (n=3247) 0-4 år 21% 5-10 år 18% år 19% år 20% Mere end 31 år 22% Det er i højere grad de ufaglærte og faglærte, dem der arbejder i den offentlige sektor (sundhed), service (privat) og byggebranchen, de årige, dem der bor i Syddanmark der har været ansat 0-4 år. Det er i højere grad dem uden uddannelse, de årige, funktionærerne (mellemlang uddannelse), dem der arbejder i den offentlige sektor (administration) samt dem der arbejder i landbruget/fiskeri som har været ansat i mere end 31 år på deres nuværende arbejdsplads 17

18 66% arbejder ca. 37 timer pr. uge eller mere og 12% arbejder ca timer pr. uge I hvilket omfang har du lønnet beskæftigelse? Base: Er i beskæftigelse (n=3247) Arbejder mindre end ca. 5 timer pr. uge 5% Arbejder ca. 5-9 timer pr. uge 4% Arbejder ca timer pr. uge 4% Arbejder ca timer pr. uge 5% Arbejder ca timer pr. uge 3% Arbejder ca timer pr. uge 12% Arbejder ca. 37 timer pr. uge eller mere 66% 18 Det er i højere grad mændene, de årige, dem der bor i Nordjylland, funktionærerne, dem der arbejder i industrien, offentlig sektor (administration/anden service) som arbejder ca. 37 timer pr. uge eller mere.

19 72% kender til muligheden for at optjene en skattefri efterlønspræmie, hvis man fortsætter med at arbejde, efter man er fyldt 62 år Hvilket kendskab har du til generelle regler om skattenedslag og evt. efterløn? Base: årige (n=3552) Jeg kender til muligheden for at optjene en skattefri efterlønspræmie, hvis man fortsætter med at arbejde, efter man er fyldt 62 år 72% Jeg kender til muligheden for at optjene skattenedslag (særlig ordning for årgangene ), hvis man fortsætter med at arbejde, til man er fyldt 65 år 47% Jeg kender til muligheden for at kombinere efterløn med supplerende arbejdsindkomst 52% Jeg kender ingen af delene 15% 4% 19 Det er i højere grad kvinderne, de årige, dem der bor i Syddanmark, dem der arbejder i den offentlig sektor (sundhed) som har kendskab til de generelle regler om skattefri efterlønspræmie, hvis man fortsætter med at arbejde

20 45% har forsøgt, at sætte sig ind i de generelle regler om efterløn i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår de vil holde op med at arbejde. 27% har ikke sat sig ind i reglerne, fordi de mener det ikke er aktuelt Har du på et tidspunkt forsøgt at sætte dig ind i de generelle regler om efterløn og tidspunkt for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet mv.? Base: Er tilmeldt efterlønsordningen eller er på efterløn (55-64 år) (n=2871) Ja, i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår jeg skulle holde op med at arbejde 45% Ja, i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at optjene efterlønspræmie ved at fortsætte med at arbejde frem for at gå på efterløn 23% Ja, i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at optjene skattenedslag ved at fortsætte med at arbejde frem for at gå på efterløn 14% Ja, i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at kombinere arbejde og efterløn 14% Nej, reglerne er generelt alt for komplicerede til, at jeg ville kunne få noget ud af at prøve 9% Nej, det er ikke aktuelt 27% 4% 20 Det er i højere grad de årige, dem der bor på Sjælland, har en mellemlang uddannelse som har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår de skal holde op med at arbejde. Det er i højere grad de årige, dem der bor i Midtjylland, ingen uddannelse har, er funktionær (ingen/kort uddannelse), arbejder inden for industrien eller offentlig sektor (anden service) der ikke mener det er aktuelt

21 69% synes, at reglerne er vanskelige at sætte sig ind, men forstår dem i hovedtræk Hvad er dit indtryk af reglerne om efterløn og tidspunkt for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår man skulle holde op med at arbejde (n=1288) Reglerne er generelt til at forstå for alle 25% Reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men jeg forstår dem i hovedtræk 69% Reglerne er helt uforståelige 5% 1% 21 Det er i højere grad de årige, som synes at reglerne er til at forstå for alle. Det er i højere grad de årige, funktionærerne (ingen/kort uddannelse), dem der arbejder med service (privat sektor) og offentlig sektor (sundhed) som synes at reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår dem i hovedtræk

22 44% fandt frem til, at det bedst kunne betale sig at fortsætte med at arbejde, til de fylder 62 år. 21% fandt frem til, at det bedst kunne betale sig for dem, at arbejde til de fyldte 65 år. Hvad fik du ud af at sætte dig ind i reglerne om efterløn og tidspunkt for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår man skulle holde op med at arbejde (n=1288) Jeg fandt frem til, at det ikke kunne betale sig for mig at fortsætte med at arbejde efter jeg fylder/fyldte 60 år 19% Jeg fandt frem til, at det bedst kunne betale sig for mig at fortsætte med at arbejde, til jeg fylder/fyldte 62 år 44% Jeg fandt frem til, at det bedst kan betale sig at fortsætte med at arbejde til jeg fylder 65 år 21% Jeg fandt ikke rigtig frem til noget, fordi reglerne generelt var vanskelige at forstå 4% Andet 10% 2% Det er i højere grad mændene, dem uden uddannelse, funktionærerne (ingen/kort uddannelse), dem der arbejder i den offentlige sektor (sundhed) som fandt frem til at det bedst kunne betale sig at arbejde til de var fyldt 62 år. Det er i højere grad dem med en lang uddannelse, funktionærerne (lang uddannelse), dem der arbejder i industrien og service branchen (privat) som i højere grad fandt frem til, at det bedst kan betale sig for dem, at arbejde frem til de fylder 65 år 22

23 56% synes reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men jeg forstår dem i hovedtræk. 40% synes reglerne generelt er til at forstå for alle Hvad er dit indtryk af reglerne om muligheden for at optjene efterlønspræmie ved at fortsætte med at arbejde, efter man er fyldt 62 år? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at optjene efterlønspræmie ved at fortsætte med at arbejde frem for at gå på efterløn (n=667) Reglerne er generelt til at forstå for alle 40% Reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men jeg forstår dem i hovedtræk 56% Reglerne er helt uforståelige 3% 2% 23 Det er i højere grad mændene, de årige, de faglærte og dem der arbejder i den offentlige sektor (anden service) som synes at reglerne er svære at sætte sig ind i, men forstår dem i hovedtræk. Det er i højere grad de årige som finder reglerne om at optjene efterlønspræmie generelt til at forstå for alle.

24 35% fandt frem til, at det godt kan betale sig, at fortsætte med at arbejde til de bliver 65 år, hvis de i stedet optjener en skattefri præmie. 24% fandt frem til, at det godt kan betale sig at fortsætte med at arbejde til de bliver 65 år, når de kombinerer den skattefri præmie med muligheden for at optjene et skattenedslag Hvad fik du ud af at sætte dig ind reglerne om muligheden for at optjene efterlønspræmie ved at fortsætte med at arbejde, efter man er fyldt 62 år? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at optjene efterlønspræmie ved at fortsætte med at arbejde frem for at gå på efterløn (n=667) Jeg fandt frem til, at det godt kan betale sig for mig at fortsætte med at arbejde til jeg bliver 65 år, hvis jeg i stedet optjener en skattefri præmie 35% Jeg fandt frem til, at det godt kan betale sig for mig at fortsætte med at arbejde til jeg bliver 65 år, når jeg kombinerer den skattefri præmie med muligheden for at optjene et skattenedslag 24% Jeg fandt frem til, at det ikke kan betale sig for mig/det har ikke min interesse pga. timekravet 12% Jeg fandt frem til, at det ikke kan betale sig for mig at fortsætte med at arbejde, til jeg bliver 65 år 13% Jeg fandt ikke rigtig frem til noget, fordi reglerne generelt var vanskelige at forstå 5% Andet 7% 3% 24 Det er i højere grad de årige, dem der bor i hovedstaden, er funktionær (ingen/kort uddannelse), dem der arbejder med service (privat) som i højere grad fandt frem til, at det godt kan betale sig at fortsætte med at arbejde til de bliver 65 år, hvis de i stedet optjener en skattefri præmie

25 57% synes reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår dem i hovedtræk. 34% synes reglerne generelt er til at forstå for alle. Hvad er dit indtryk af reglerne om muligheden for at optjene et skattenedslag ved at fortsætte med at arbejde, frem til man er fyldt 65 år? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at optjene skattenedslag ved at fortsætte med at arbejde frem for at gå på efterløn (n=409) Reglerne er generelt til at forstå for alle 34% Reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men jeg forstår dem i hovedtræk 57% Reglerne er helt uforståelige 6% 3% 25 Det er i højere grad de årige som synes at reglerne er til at forstå for alle. Det er i højere grad de årige som synes at reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men de forstår dem i hovedtræk

26 33% fandt frem til, at det er godt kan betale sig for dem, at fortsætte med at arbejde til de bliver 65 år, når de kombinerer den skattefri præmie med muligheden for at optjene skattenedslag. 28% fandt frem til, at det godt kan betale sig for dem at fortsætte med at arbejde til de bliver 65 år, hvis de samtidig optjener en skattefri præmie Hvad fik du ud af at sætte dig ind reglerne om muligheden for at optjene et skattenedslag ved at fortsætte med at arbejde, frem til man er fyldt 65 år? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at optjene skattenedslag ved at fortsætte med at arbejde frem for at gå på efterløn (n=409) Jeg fandt frem til, at det godt kan betale sig for mig at fortsætte med at arbejde til jeg bliver 65 år, hvis jeg samtidig optjener en skattefri præmie 28% Jeg fandt frem til, at det godt kan betale sig for mig at fortsætte med at arbejde til jeg bliver 65 år, når jeg kombinerer den skattefri præmie med muligheden for at optjene et skattenedslag 33% Jeg fandt frem til, at det ikke kan betale sig for mig/det har ikke min interesse pga. timekravet 11% Jeg fandt frem til, at det ikke kan betale sig for mig at fortsætte med at arbejde, til jeg bliver 65 år 14% Jeg fandt ikke rigtig frem til noget, fordi reglerne generelt var vanskelige at forstå 5% Andet 6% 1% 26 Det er i højere grad dem der bor på Sjælland, som mener at de fandt frem til at det bedste kan betale sig at arbejde til de blev 65 år med mulighed for at optjene skattefri præmie. Det er i højere grad dem der bor i hovedstaden, har en mellemlang uddannelse, er funktionær (mellemlang uddannelse), arbejder i service branchen (private sektor) som fandt frem til at det godt kunne betale sig at arbejde til de blev 65 år, når de kombinerer den skattefri præmie

27 64% mener reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men de forstår dem i hovedtræk. 29% synes reglerne generelt er til at forstå for alle. Hvad er dit indtryk af reglerne om efterløn og supplerende arbejdsindkomst? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at kombinere arbejde og efterløn (n=409) Reglerne er generelt til at forstå for alle 29% Reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men jeg forstår dem i hovedtræk 64% Reglerne er helt uforståelige 6% 1% 27 Det er i højere grad de årige som synes reglerne er til at forstå for alle. Det er i højere grad de årige som mener at reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår dem i hovedtræk

28 51% fandt frem til, at det godt kan betale sig for dem at arbejde ved siden af efterlønnen og 23% fandt frem til, at det ikke kunne betale sig for dem at arbejde ved siden af efterlønnen Hvad fik du ud af at sætte dig ind i reglerne om efterløn og modregning af supplerende arbejdsindkomst? Base: Har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at kombinere arbejde og efterløn (n=409) Jeg fandt frem til, at det ikke kunne betale sig for mig at arbejde ved siden af efterlønnen 23% Jeg fandt frem til, at det godt kunne betale sig for mig at arbejde ved siden af efterlønnen 51% Jeg fandt aldrig ud af, om det kunne betale sig for mig at arbejde ved siden af efterlønnen, fordi reglerne er for komplicerede 9% Andet 9% 9% Det er i højere grad mændene der fandt frem til, at det godt kunne betale sig for dem at arbejde ved siden af efterlønnen 28

29 14% har i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår de skulle holde op med at arbejde, sat sig ind i reglerne om modregning af supplerende indkomst i folkepensionen. 12% har sat sig ind i reglerne i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at kombinere arbejde og folkepension. 57% mener ikke det er aktuelt. Har du på et tidspunkt forsøgt at sætte dig ind i de generelle regler om modregning af supplerende indkomst i folkepensionen? Base: (n=5464) Ja, i forbindelse med konkrete overvejelser om, hvornår jeg skulle holde op med at arbejde 14% Ja, i forbindelse med konkrete overvejelser om, evt. at kombinere arbejde og folkepension 12% Nej, reglerne er generelt alt for komplicerede til, at jeg ville kunne få noget ud af at prøve 14% Nej, det er ikke aktuelt 57% 4% 29 Det er i højere grad de årige og dem der bor i Midtjylland som har sat sig ind i reglerne i forbindelse med at skulle holde op med at arbejde. Det er i højere grad mændene, de årige og dem der arbejder i service branchen (privat) som har sat sig ind i reglerne i forbindelse med at skulle kombinere arbejde og folkepension. Det er i højere grad kvinderne, de årige, funktionærerne (kort/uden uddannelse) og dem der arbejder i den offentlige sektor (anden service) som mener det ikke er aktuelt

30 63% synes reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men de forstår dem i hovedtræk. 26% synes reglerne generelt er til at forstå for alle. Hvad er dit indtryk af reglerne om modregning af supplerende arbejdsindkomst i folkepension? Base: Har sat sig ind i de generelle regler om modregning af supplerende indkomst i folkepensionen (n=1348) Reglerne er generelt til at forstå for alle 26% Reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men jeg forstår dem i hovedtræk 63% Reglerne er helt uforståelige 7% 4% 30 Det er i højere grad dem der bor i hovedstaden, arbejder i den offentlige sektor (anden service) som synes reglerne generelt er til at forstå for allle. Det er i højere grad dem der bor i Midtjylland, er funktionær (mellemlang uddannelse), arbejder i den offentlige sektor (administration) som synes reglerne er vanskelige at sætte sig ind i, men forstår dem i hovedtræk

31 44% fandt frem til, at det godt kan betale sig for dem at arbejde ved siden af folkepensionen og 30% fandt frem til, at det ikke kan betale sig at arbejde ved siden af folkepensionen Hvad fik du ud af at sætte dig ind i reglerne om folkepension og modregning af supplerende arbejdsindkomst? Base: Har sat sig ind i de generelle regler om modregning af supplerende indkomst i folkepensionen (n=1348) Jeg fandt frem til, at det ikke kan betale sig for mig at arbejde ved siden af folkepensionen 30% Jeg fandt frem til, at det godt kan betale sig for mig at arbejde ved siden af folkepensionen 44% Jeg fandt aldrig ud af, om det kan betale sig for mig at arbejde ved siden af folkepensionen, fordi reglerne er for komplicerede 9% Andet 8% 8% 31 Det er i højere grad dem der bor i Midtjylland og dem uden uddannelse som fandt frem til, at det ikke kunne betale sig at arbejde ved siden af folkepensionen. Det er i højere grad de årige, de ufaglærte og dem der arbejder i servicebranchen (privat sektor) som fandt frem til, at det for dem, bedst kan betale sig at arbejde ved siden af folkepensionen

32 32% har søgt råd og vejledning hos deres fagforening og 29% hos deres a-kasse. 28% har ikke søgt råd og vejledning nogen steder. Har du søgt råd og vejledning vedrørende reglerne om efterløn, folkepension og/eller skattenedslag? Base: Har sat sig ind i reglerne om efterløn, folkepension og/ellerskattenedslag (n=2525) Nej, jeg søgte ikke råd og vejledning nogle steder 28% Ja, hos min fagforening 32% Ja, hos min a kasse 29% Ja, hos kommunen 10% Ja, hos min arbejdsgiver/arbejdsplads 7% Ja, hos SKAT 6% Ja, hos Ældre Sagen 2% Ja, andet sted 16% 1% 32 Det er i højere grad de årige, dem med en lang uddannelse, funktionærerne, dem der arbejder i service branchen (privat sektor) eller i den offentlige sektor (administration/anden service) som ikke søgte råd/vejledning nogen steder. Det er i højere grad de årige, dem der bor i Midtjylland, dem uden uddannelse, de ufaglært/faglært som søgte råd/vejledning hos deres fagforening. Det er i højere grad de årige som har søgt råd/vejledning hos deres a-kasse

33 55% fik afklaret deres spørgsmål, da de søgte råd og vejledning og 31% fik delvist afklaret deres spørgsmål, men har nogenlunde styr på reglerne Hvad fik du ud af at søge råd og vejledning om efterløn, folkepension og/eller skattenedslag? Base: Har søgt råd og vejledning vedrørende reglerne om efterløn, folkepension og/eller skattenedslag (n=1792) Jeg fik afklaret mine spørgsmål 55% Jeg fik kun delvist afklaret mine spørgsmål, men har nogenlunde styr på reglerne 31% Jeg fik kun delvist afklaret mine spørgsmål og er fortsat usikker på reglerne 10% Jeg fik ikke rigtig noget ud af at søge råd og vejledning, reglerne er fortsat helt uforståelige 1% Andet 2% 1% Det er i højere grad de årige, dem der bor i Nordjylland som fik afklaret deres spørgsmål. Det er i højere grad mændene, de årige, dem der bor på Sjælland, de faglærte og funktionærerne, dem der arbejder Industrien, i servicebranchen (privat) og den offentlige sektor (sundhed) som kun delvist fik afklaret deres spørgsmål, men har nogenlunde styr på reglerne. 33

34 73% er generelt glad for at gå på arbejde, 59% synes der generelt er en god stemning på arbejdet og 58% synes, at deres arbejde bliver anerkendt på arbejdspladsen Hvilke af følgende udsagn passer til dig i relation til dit nuværende arbejde? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2631) Jeg er generelt glad for at møde på arbejde hver dag 73% Der er generelt en god stemning på arbejdspladsen Mit arbejde bliver anerkendt på arbejdspladsen Samværet med kollegerne betyder meget for mig 54% 59% 58% Jeg har stor indflydelse på mit arbejde Arbejdsopgaverne er spændende Jeg oplever stor opbakning fra mine kolleger i mit daglige arbejde 41% 48% 46% Jeg har en god leder 31% Jeg er ofte stresset pga. mit arbejde 15% Mit helbred begrænser mine muligheder for at fortsætte med at arbejde Arbejdet er mest noget, som skal overstås Jeg savner nye udfordringer 5% 7% 9% Ingen af disse 1% 1% 34 Det er i højere grad kvinderne der er glad for at gå på arbejde hver dag. Det er i højere grad de årige, dem der bor i hovedstaden, funktionærerne (ingen/kort uddannelse), dem der arbejder i den offentlige sektor (anden service) som synes der generelt er en god stemning på arbejdspladsen. Det er i højere grad de årige, dem der bor i hovedstaden, har en lang uddannelse, arbejder som funktionær (ingen/kort uddannelse) og arbejder i den offentlige sektor (anden service) som synes, at deres arbejde blive anerkendt

35 33% har oplevet at deres nærmeste leder har udtrykt ønske om at de bliver så længe som muligt. 13% har oplevet at ledelsen har udtrykt et generelt ønske om at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt. 37% ved ikke, hvad ledelsen eller deres nærmeste leder mener om dette emne Har din nærmeste leder eller ledelsen på din arbejdsplads udtrykt ønske om at beholde dig så længe som muligt? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2631) Ja, min nærmeste leder har udtrykt ønske om, at jeg bliver så længe som muligt 33% Ja, ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt 13% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere stopper senest ved folkepensionsalderen 8% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere trækker sig tilbage senest ved år alderen Nej, jeg er bundet af regler om en fast fratrædelsesalder i min ansættelseskontrakt 4% 3% Andet 3% Jeg ved ikke, hvad ledelsen eller min nærmeste leder mener om dette emne 37% Det er i højere grad de årige, dem uden uddannelse og funktionærerne med ledelsesansvar der har oplevet, at den nærmeste leder har udtrykt ønske om, at de bliver så længe som muligt. Det er i højere grad de ufaglærte som har oplevet, at ledelsen har udtrykt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt. Det er i højere grad kvinderne, de årige, dem med en mellemlang uddannelse, er funktionær (ingen/kort uddannelse), dem der arbejder i den offentlig sektor (sundhed) der ikke ved hvad ledelsen/nærmeste leder mener om dette emne 35

36 45% er bundet til at have en fratrædelsesalder på år og 23% er bundet til en fratrædelsesalder på mellem år Hvilken fratrædelsesalder er du bundet til ifølge din ansættelseskontrakt? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og er bundet af fratrædelsesalder ifølge ansættelseskontrakt (n=66) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 45% 40% 30% 23% 22% 20% 10% 9% 0% år år år 70+ år Baserne er for små til bryde ned på delmålgrupper 36

37 56% føler ikke at det påvirker deres overvejelser om, hvornår de vi holde op med at arbejde og 28% føler, at det har givet dem lyst til at fortsætte længere end umiddelbart planlagt, men ved ikke hvor længe Hvilken betydning har det, at din nærmeste leder eller at ledelsen har udtrykt ønske om, at beholde dig så længe som muligt? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og arbejdsplads har udtrykt ønske om at beholde medarbejderen så længe som muligt (n=1198) Det påvirker ikke mine overvejelser om, hvornår jeg vil holde op med at arbejde 56% Det giver mig lyst til at fortsætte længere end umiddelbart planlagt, men jeg ved ikke hvor længe 28% Det får mig indtil videre til at fortsætte ½-1 år længere end umiddelbart planlagt 3% Det får mig indtil videre til at fortsætte 1-2 år længere end umiddelbart planlagt 3% Det får mig indtil videre til at fortsætte 2-3 år længere end umiddelbart planlagt 2% Det får mig indtil videre til at fortsætte 3-4 år længere end umiddelbart planlagt 2% Det får mig indtil videre til at fortsætte mere end 4 år længere end umiddelbart planlagt 2% 4% 37 Det er i højere grad dem der bor i Midtjylland, dem uden uddannelse, de ufaglærte, dem der arbejder i industrien som synes det ikke påvirker deres overvejelser, at arbejdspladsen har udtrykt ønske om at de bliver længere. Det er i højere grad dem med en erhvervsfaglig uddannelse og dem der arbejder i den offentlige sektor (anden service) som får lyst til at fortsætte længere end umiddelbart planlagt

38 73% synes ikke at der på deres arbejdsplads er mindre grupper af kolleger eller enkelt personer, der taler for, at ældre medarbejder bør trække sig for at give plads til unge. 20% har hørt det en enkelt gang eller nogle gange Er der på din arbejdsplads mindre grupper af kolleger eller enkeltpersoner, der taler for, at ældre medarbejdere bør trække sig for at give plads til unge? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2631) Nej, det har jeg aldrig hørt 73% Ja, det har jeg hørt en enkelt gang 9% Ja, det har jeg hørt nogle gange 11% Ja, det har jeg hørt ofte 2% 4% 38 Det er i højere grad dem der bor i hovedstaden og funktionærerne (ingen/kort uddannelse) der Ikke har hørt, at der er nogen på arbejdspladsen, der taler for, at ældre medarbejdere bør trække sig for at give plads til unge. Det er i højere grad dem der bor i Nordjylland, de ufaglærte og dem der arbejder i den offentlige sektor (anden service) som har hørt det en enkelt gang på deres arbejdsplads. Det er i højere grad mændene, dem der bor på Sjælland, de ufaglærte/faglærte og dem der arbejder i Industrien som har hørt det nogle gange på deres arbejdsplads

39 29% mener ikke det betyder noget og skal ikke tages alvorligt, 25% mener det opleves ubehageligt og 21% mener ikke det betyder noget, men skal tages alvorligt Hvordan oplever du det, når kolleger eller enkeltpersoner giver udtryk for, at ældre medarbejdere bør trække sig for at give plads til de unge? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og der er personer på arbejdspladsen som mener ældre bør trække sig (n=589) Det betyder ikke noget, men skal tages alvorligt 21% Det betyder ikke noget og skal ikke tages alvorligt 29% Det opleves ubehageligt 25% Det opleves som venskabeligt drilleri, der alligevel påvirker mig og skal tages alvorligt 19% Andet 2% 5% 39 Det er i højere grad dem der bor på Sjælland der mener det ikke betyder noget, men skal tages alvorligt. Det er i højere grad de faglærte der mener det ikke betyder noget, og skal ikke tages alvorligt. Det er i højere grad dem der bor på Sjælland, de erhvervsfaglig udannede, funktionærerne (mellem/lang uddannelse) og dem der arbejder i service branchen (privat sektor) som oplever det ubehageligt når kolleger eller enkelt personer giver udtryk for, at ældre medarbejder bør trække sig for at give plads til de unge.

40 48% mener helt sikkert, at det vil ikke påvirke deres planer for, hvornår de selv vil holde op med at arbejde, hvis en stor del af deres nærmeste kolleger holdt op med at arbejde før dem. 25% mener det måske vil påvirke deres planer for, hvornår de selv vil holde op med at arbejde Hvad vil det betyde for din lyst til at fortsætte på din nuværende arbejdsplads, hvis en stor del af dine nærmeste kolleger holdt op med at arbejde før dig? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2631) Det vil helt sikkert få mig til at overveje selv at holde op med at arbejde tidligere end planlagt 8% Det vil måske påvirke mine planer for, hvornår jeg selv holder op med at arbejde 25% Det vil helt sikkert ikke påvirke mine planer for, hvornår jeg selv holder op med at arbejde 48% Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere i sådan en situation 19% Det er i højere dem med en mellemlang uddannelse, dem der er funktionærer og dem der arbejder i den offentlige sektor der mener det måske vil påvirke deres planer for, hvornår de vil holde op med at arbejde. Det er i højere grad dem uden uddannelse der mener det ikke vil påvirke deres planer for hvornår de selv vil holde op med at arbejde 40

41 58% mener, at deres nærmeste kolleger er overvejende yngre end dem og 22% mener at der er meget stor aldersspredning blandt deres kolleger. Hvordan opfatter du størstedelen af dine nærmeste kolleger? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2631) Overvejende ældre end mig 1% Overvejende yngre end mig 58% Overvejende jævnaldrende med mig 19% Der er meget stor aldersspredning 22% 1% Det er i højere grad de årige, funktionærerne (ingen uddannelse og dem med ledelsesansvar), som opfatter størstedelen af kollegerne overvejende yngre end dem selv. Det er i højere grad dem med en erhvervsfaglig uddannelse, de faglærte, dem der arbejder i den offentlige sektor (sundhed) der mener der er meget stor aldersspredning 41

42 71% mener ikke krisen påvirker deres arbejdsliv. 10% mener, at krisen påvirker deres arbejdsliv i negativ retning og 9% frygter i højere grad end tidligere at blive fyret. Hvordan påvirker den økonomiske krise dit arbejdsliv? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2631) Jeg frygter i højere grad end tidligere at blive afskediget 9% Jeg frygter, at jeg må forlade arbejdsmarkedet tidligere end planlagt 6% Jeg er gået ned i tid og får supplerende dagpenge/går ledig fra tid til anden 1% Jeg er gået ned i tid, men suppleres ikke af anden indkomst 2% Jeg er gået ned i løn, men ikke i arbejdstid 3% Krisen påvirker på anden måde mit arbejdsliv i negativ retning 10% Krisen påvirker mit arbejdsliv i positiv retning 1% Krisen påvirker ikke mit arbejdsliv 71% 3% 42 Det er i højere grad mændene, de årige, dem der arbejder i industrien og i servicebranchen (privat) der frygter i højere grad end tidligere at blive afskediget. Det er i højere grad dem der bor på Sjælland og de faglærte, der mener, at krisen påvirker deres arbejdsliv i negativ retning. Det er i højere grad kvinderne, de årige, funktionærerne og de offentlige ansatte der mener at krisen ikke påvirker deres arbejdsliv

43 88% mener ikke at den økonomiske krise har påvirket deres overvejelser om at holde op med at arbejde Påvirker den økonomiske krise dine overvejelser om, hvornår du vil holde op med at arbejde? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2631) Ja, jeg overvejer at blive længere, end jeg ellers havde tænkt mig 8% Ja, jeg overvejer at trække mig tidligere tilbage, end jeg ellers havde tænkt mig 1% Nej, den har ikke påvirket mine overvejelser 88% 3% Det er i højere grad dem der bor i Syddanmark, dem uden uddannelse og dem der arbejder i den offentlige sektor (anden service) hvor den økonomiske krise ikke har påvirket deres overvejelser 43

44 39% forestiller sig at de skal holde op med at arbejde når de er ca år. 22% forstiller sig at de vil stoppe når de er ca år og 22% vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt 100% Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: Lønmodtagere, selvstændige og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2912) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39% 30% 20% 22% 22% 44 10% 0% 1% 6% år år år år 70+ år Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt Det er i højere grad kvinderne, dem der bor i Syddanmark/Midtjylland, dem uden uddannelse, de ufaglærte/faglærte, dem der arbejder i Industrien og den offentlige sektor (sundhed/administration) som vil holde op med at arbejde som årig. Det er i højere grad dem der bor i Hovedstaden/Sjælland, dem med en lang uddannelse og dem der arbejder i byggebranchen som vil holde op med at arbejde som årig. Det er i højere grad dem der bor på Sjælland, dem med en lang uddannelse og funktionærerne som vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt 3% 7%

45 Som 1. priotet har flest sagt, at hvis de bliver tilbudt nedsat arbejdstid, mulighed for orlovsperioder eller lignende vil det kunne få det til at arbejde længere tid end planlagt. Dernæst har flest prioriteret, at hvis de bliver tilbudt mere fleksibel arbejdstid/mødetidspunkter vil det kunne få dem til at arbejde længere tid end planlagt Hvilke af følgende forhold kan få dig til at fortsætte med at arbejde længere tid end planlagt? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og som ikke vil fortsætte så længe som muligt eller ikke ved hvornår man vil stoppe (n=2123) Hvis flere af mine nærmeste kolleger vælger at fortsætte 2% 2% 73% 19% 4% Hvis jeg bliver opfordret direkte af min nærmeste leder/ledelse til at fortsætte 15% 8% 54% 19% 4% Hvis jeg bliver tilbudt mere fleksibel arbejdstid/mødetidspunkter 15% 20% 42% 19% 4% Hvis jeg bliver tilbudt nedsat arbejdstid, mulighed for orlovsperioder eller lignende 24% 14% 39% 19% 4% Hvis jeg løbende bliver tilbudt flere og nye udfordringer 6% 6% 64% 19% 4% Mindre stress eller arbejdspres 6% 7% 64% 19% 4% Hvis min indsats værdsættes af kolleger eller ledelse 10% 10% 56% 19% 4% 1. prioritet 2. prioritet Har ikke prioriteret Ingen af disse 45 Det er i højere grad blandt de årige, dem med gymnasiel uddannelse og dem der arbejder i den offentlige sektor (administration) der har prioriteret at de ville vælge at arbejde længere hvis de blev tilbudt nedsat arbejdstid, mulighed for orlovsperioder eller lignende

46 57% vil fortsætte med at arbejde længere end planlagt hvis de fik tilbudt 4 ekstra ugers ferie om året/en halv ugentlig fridag med fuld løn Kan et af følgende enkeltstående tilbud få dig til at fortsætte med at arbejde længere end planlagt? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og som ikke vil fortsætte så længe som muligt eller ikke ved hvornår man vil stoppe (n=2123) Ja, hvis jeg bliver tilbudt 10% mere i løn 7% Ja, hvis jeg bliver tilbudt fire ugers ekstra ferie om året/en halv ugentlig fridag med fuld løn 57% Ingen af disse 28% 8% 46 Det er i højere grad blandt de årige, dem der bor i hovedstaden, dem der er funktionær (ingen/kort uddannelse), dem der arbejder i den offentlige sektor (administration) som mener, at de ville fortsætte med at arbejde længere end planlagt hvis de blev tilbudt fire ugers ekstra ferie om året/en halv ugentlig fridag med fuld løn

47 44% mener, at hvis de kunne undgå modregning i efterlønnen af de første kr. i arbejdsindkomst ville det kunne få dem til at fortsætte med at arbejde længere end planlagt. 32% mener ikke at det vil kunne få dem til at arbejde længere end planlagt Hvis du kunne undgå modregning i efterlønnen af de første kr. i arbejdsindkomst, ville dette kunne få dig til at fortsætte med at arbejde længere end planlagt? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og som ikke vil fortsætte så længe som muligt eller ikke ved hvornår man vil stoppe og er efterlønner eller betaler til efterløn (55-64 år) (n=1651) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 32% 25% 10% 0% Ja Nej 47 Det er i højere grad blandt mændene, dem der bor i Nordjylland, dem med en erhvervsfaglig uddannelse, de faglærte og dem der arbejder med Service (privat sektor) som ville fortsætte med at arbejde selvom de fik en modregning i efterlønnen. Det er i højere grad blandt kvinderne, de årige, dem der bor i Midtjylland, dem uden uddannelse, de ufaglærte og dem der arbejder i Industrien som ikke ville overveje at arbejde længere ved modregning i efterlønnen

48 39% vil fortsætte med at arbejde længere end planlagt hvis der kunne modregnes i folkepensionen af de første kr. i arbejdsindkomst. 37% vil ikke fortsætte med at arbejde Hvis du kunne undgå modregning i folkepensionen af de første kr. i arbejdsindkomst, ville dette kunne få dig til at fortsætte med at arbejde længere end planlagt? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og som ikke vil fortsætte så længe som muligt eller ikke ved hvornår man vil stoppe (n=2123) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39% 37% 30% 24% 20% 10% 0% Ja Nej 48 Det er i højere grad mændene, dem der bor på Sjælland/Nordjylland, dem med en erhvervsfaglig uddannelse, de faglærte og dem der arbejder med Service (privat sektor) som vil fortsætte med at arbejde længere end planlagt hvis de fik modregning. Det er i højere grad kvinderne, dem der bor i Syddanmark, dem uden uddannelse, de ufaglærte og dem der arbejder i Industrien som ikke vil arbejde længere end planlagt hvis de fik modregning i folkepensionen

49 39% ville arbejde 2 år længere end planlagt hvis de fik tilstrækkeligt med ønsker opfyldt til, at de ville fortsætte med at arbejde. 23% ville arbejde 4 år eller mere. Hvis du fik tilstrækkeligt med ønsker opfyldt, blandt de tidligere viste og valgte, til at ville fortsætte med at arbejde længere end planlagt, hvor mange år tror du så på, at det ville forlænge dit arbejdsliv, forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen og som ikke vil fortsætte så længe som muligt eller ikke ved hvornår man vil stoppe og vil arbejde hvis man fik et eller flere tilbud (n=1045) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39% 49 30% 20% 10% 0% 8% 13% 0 år 1 år 2 år 3 år 4+ år Så vil jeg fortsætte med at arbejde så længe som muligt Det er i højere grad kvinderne og dem uden uddannelse som vil arbejde 2 år mere hvis de fik opfyldt tilstrækkeligt med tilbud. Det er i højere grad mændene, dem med en erhvervsfaglig uddannelse, funktionærerne (ingen/kort uddannelse), dem der arbejder i Service branchen (privat) som vil arbejde 4 år eller mere hvis de fik tilstrækkelig med tilbud 17% 23% 0% 0%

50 50% vil foretrække, før de holder op med at arbejde, gradvist at trappe ned med at arbejde. 37% foretrækker helt at holde op med at arbejde fra den ene dag til den anden Før du holder op med at arbejde, vil du da foretrække at holde helt op fra den ene dag til den anden eller trappe gradvist ned? Base: Lønmodtagere, selvstændige og efterlønsmodtagere/folkepensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (n=2912) Holde helt op fra den ene dag til den anden 37% Trappe gradvist ned 50% Er allerede gået ned i tid 7% 6% 50 Det er i højere grad dem der bor i Syddanmark, ingen uddannelse har, er ufaglært/faglært, er funktionær (ingen/kort uddannelse), arbejder i Industrien eller offentlig sektor (sundhed) som helst vil holde op fra den ene dag til den anden. Det er i højere grad mændene, dem der bor i hovedstaden, har en kort/lang uddannelse, arbejder i i byggebranchen eller Service branchen (privat) som foretrækker at trappe gradvist ned

51 For 45% indgår der overvejelser omkring mulighederne for eventuelt at kunne optjene efterlønspræmie, ved at fortsætte med at arbejde og derved i planlægningen af hvornår de holder op med at arbejde. For 33% indgår overvejelserne ikke for hvornår de holder op med at arbejde Hvad betyder muligheden for eventuelt at kunne optjene efterlønspræmie? Base: Lønmodtagere, selvstændigeog efterlønsmodtagere med supplerende arbejdsindkomst og personer der er med i efterlønsordningen og kender til muligheden for at optjene efterlønspræmie/skattenedslag (55-64 år) (n=1687) Muligheden/mulighederne indgår ikke i mine overvejelser om, hvornår jeg holder op med at arbejde 33% Muligheden/mulighederne indgår delvist i overvejelserne om, hvor længe jeg fortsætter med at arbejde 45% Jeg har planlagt tidspunktet for, hvornår jeg trækker mig tilbage fra arbejdsmarkedet efter at kunne optjene den fulde 13% 9% 51 Det er i højere grad dem der arbejder i Industrien hvor overvejelserne ikke indgår. Det er i højere grad blandt mændene, dem der bor på Sjælland og dem der arbejder i den offentlige sektor (anden service) som overvejerne mulighederne for at optjene efterlønspræmie ved fortsat at arbejde

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Begrebet. krifa.dk. Jobtryghed. Undersøgelse fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst Side 1

Begrebet. krifa.dk. Jobtryghed. Undersøgelse fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst Side 1 Begrebet krifa.dk Jobtryghed Undersøgelse fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst 2017 Side 1 Overvejelse om jobskifte i 2017 Sp.1 I hvilken grad overvejer du at skifte job inden for det næste år? Slet

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT)

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) Sannie Thorsen, Katja Løngård og Jakob Bue Bjørner

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6.

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6. Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Antal Pct. Pct. 1.106 50,9 49,1 1. Mænd 557 99,7 0,3 2. Kvinder 549 0,4 99,6 16-29 år 119 53,2 46,8 30-59 år 577 50,5 49,5 60-74 år 410 49,1 50,9 1. Grundskole/Gymnasial/Uoplyst

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Efterløn og alderdom (december 2005)

Efterløn og alderdom (december 2005) Ugens Gallup, nr., 2005 Side 1/10 Q1: I dag er det sådan, at det, under visse omstændigheder, er muligt at gå på efterløn, når man fylder 60 år. Mener du, at efterlønnen skal bevares eller afskaffes? Bevares

Læs mere

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Andelen der har deltaget i deleøkonomien er tredoblet på et år

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet.

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Opsumeringsrapport Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Indholdsfortegnelse Rapport info...1 Spørgsmål 1Spørgsmål 1 Køn...2

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011 BORGER- PANEL 29. marts 2011 Overskud på den mentale konto De fleste borgere i Region Syddanmark har overskud på den mentale konto. De har gode sociale kontakter, selvtillid, bliver anerkendt og holdt

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4.

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4. Er du mand eller kvinde? Mand 557 50,9 Kvinde 549 49,1 Hvad er din alder? 16-29 år 105 23,4 30-59 år 590 52,9 60 år eller derover 411 23,7 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 337 29,7

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011

Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 TNS Gallup

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Undersøgelsen er gennemført d. 4. 9. august 2011 1 01. For at du kan leve et liv svarende til din alder og få din hverdag til at fungere, hvilke af

Læs mere

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 1 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp Bo Bilde 2015 Danmarks Statistik DST Survey Telefon 3917 3255 / 3917 3271 Mail: bbi@dst.dk Danmark Statistik Sejrøgade

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Fasthold viden +55 år - en stærk og motiverende ressource!

Fasthold viden +55 år - en stærk og motiverende ressource! "Seniorer har skabt et vigtigt fundament for en stærk dansk økonomi Fasthold viden +55 år - en stærk og motiverende ressource! Et godt og langt arbejdsliv Alder er et tabu Virksomhederne frygter diskrimination

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Ændringer i AKU-opregningen 2019

Ændringer i AKU-opregningen 2019 13. september 2019 TCO Arbejdsmarked Ændringer i AKU-opregningen 2019 Baggrund Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse af den danske befolkning i alderen 15-74 år.

Læs mere

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer FOA Kampagne og Analyse 2010 Samlet resume Velfærdsaftalen har allerede en effekt: Efterlønnerne går senere på efterløn i 2010 end i 2004

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark Juni 2009 1/20 De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Fremtidens velfærd En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Ledernes Hovedorganisation December 2005 Sammenfatning Denne rapport handler om hvilke forventninger danske virksomhedsledere

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828 TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010 Public 56828 Metode Feltperiode: 6-8. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte unge mennesker på 18 25 år, landet over. Metode: GallupForum

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Alle. Klar til karriere Young Professionals Survey 2018

Alle. Klar til karriere Young Professionals Survey 2018 Alle Klar til karriere Young Professionals Survey 2018 Leder Studerende og yngre kandidater er i høj kurs i dansk og internationalt erhvervsliv. Med god grund. De byder ikke blot ind med høj energi og

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Januar 2012 Indhold Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår... 1 Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

Meningsmåling om MU-samtalen. Wilke, februar 2018

Meningsmåling om MU-samtalen. Wilke, februar 2018 Meningsmåling om MU-samtalen 2018 Wilke, februar 2018 Konklusioner Konklusioner 1. MU-samtalen På 15% af de danske arbejdspladser afholdes der ikke MU-samtaler. Der er blandede holdninger til MU-samtalen.

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere