Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk."

Transkript

1 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave : Spørgsmål.: Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Da prisen falder med kr. hver gang afsætningen stiger med 00 (tusind) stk, er der tale om en lineær prisafsætningsfunktion. Da løsningen skal illustreres grafisk, løses opgaven grafisk 8 Kr Prisafsætningsfunktion GROMS GROMK 2 m.000 stk Brian Nielsen Side af 2

2 Som det ses af grafen, så er grænseomsætningen og grænseomkostningen ens ved kombinationen 650 t.stk. til en pris på kr. 9,50 kr/stk. Det ses af grafen, at prisafsætningsfunktionen har formlen: p=6-/00m, hvorefter pris- /mængdeforholdet kan kontrolleres: p = 6 m 00 GROMS = 6 m 50 GROMS = GROMK 6 50 m = 650 p = 6 m = 3 00 *650 = 9,50 Selv om det ikke kræves beregnes her dækningsbidraget: Dækningsbidrag: Omsætning Stk Pris Kr. Kr ,00 * 9,50 = ,00 Variable omkostninger ,00 * 2,00 = , ,00 * 3,00 = , ,00 Dækningsbidrag ,00 Spørgsmål.2 Bestem den optimale pris og mængde for Getclean og den optimale mængde for Mousicat på anlægget. Brian Nielsen Side 2 af 2

3 8 Kr Prisafsætningsfunktion 8 7 GROMS GROMK m.000 stk Som det ses af grafen (eller måske mere præcist af det bagvedliggende tabelmateriale) krydser grænseomsætningen for Getclean grænseomsætningen for Mousicat ved stk, hvilket betyder, at indtil mængden på stk, får vi større omsætning og dermed DB ved at sælge Getclean end besparelsen i produktionsomkostningerne på Mousicat. Prisen for Getclean bliver så kr 7,25. (Se matematisk løsning i bilag 2) Da besparelsen ved at lade Getclean indgå i Mousicat stadig er større end grænseomkostningen, vil det kunne betale sig at lade ( =) stk. indgå i produktionen af Mousicat (indtil gromk overstiger besparelsen på 2,50 kr./stk.). Svaret på spørgsmål.2 er således: Getclean stk. til kr. 7,25 Mousicat stk. Uden for opgaven kan oplyses DB, hvis nogen har beregnet det (det giver lidt af de ekstra point, da man viser, at man forstår at DB er afgørende for om optimeringen er lykkedes.): Dækningsbidrag: Omsætning Stk Pris Kr. Kr. Getclean * 7,25 = ,00 Besparelse Mousicat * 2,50 = ,00 Brian Nielsen Side 3 af 2

4 ,00 Variable omkostninger *,00 = , * (+2,5)/2 = , ,00 Dækningsbidrag ,00 Spørgsmål.3: Illustrer i et diagram forløbet af grænseomkostningerne indtil kapacitetsgrænsen Først illustreres grænseomkostningernes forløb i nedenstående tabel: Fra Til Grænseomkostning (/ )m (/ )m 2/ Kr m stk Spørgsmål.4: Bestem den optimale fordeling mellem produktionskapaciteten mellem de tre produkter og de optimale priser for Makelove og Getclean. Brian Nielsen Side 4 af 2

5 Igen her må der gælde følgende: Så længe den fælles grænseomsætning for Makelove og Getclean er større end 2,50 er det fordelagtigt at afsætte disse 2 produkter. Når grænseomsætningen kommer ned på 2,50 kr, så kan det betale sig at fremstille Mousicat indtil grænseomkostningerne kommer op på kr. 2,50 kr. Dette kan ses af nedenstående grafer, hvor pris og mængde for Makelove og Getclean også kan aflæses i hvert fald hvis man har nogle meget bedre kurver end de viste, så derfor vises den matematiske løsning efterfølgende. 8 Kr. 8 Kr. 8 Kr. 7 MakeLove 7 GetClean Fælles GROMS "GROMS" Mousicat m stk Som det ses ganske tydeligt af disse grafer, er den optimale kombination af priser og mængder mellem produkterne; stk. Makelove á kr stk. Getclean á kr. 7,25 og stk. Mousicat. I alt enheder. Den matematiske løsning vises her, for at få de viste resultater (alle mængdetal i hele.000): Makelove Getclean p = -(/00)m + 6 p = -(/300)m + 2 Groms = -(/50)m + 6 Groms = -(/50)m + 2 Brian Nielsen Side 5 af 2

6 50 Groms = -m Groms = -m m = Groms m = Groms For m> (800 50*2 =) 200 gælder den fælles grænseomsætningskurve: M fælles = Groms (200 < m < 3.250) Groms fælles = -(/200)m + 3 Groms fælles = -(/200)m + 3 = 2,5 (/200)m = 3 2,5 = 0,5 m fælles = 0,5 * 200 = 2.00 m Makelove = *2,5 = 675, p = -(675/00) + 6 = 9,25 m Getclean = *2,5 =.425, p = -(.425/300) + 2 = 7,25 og mængden af Mousicat: (/750)m 2/3 = 2,5 m = 2,5*750 +(2/3)*750 = m Mousicat = = 275 Hvis vi ikke havde været så heldige at have Mousicat med i beregningen, skulle vi principielt have prøvet at krydse ligningen for groms med ligningen for gromk for hver mulighed, indtil vi fandt en mulighed, der ligger inden for de tilladte intervaller for de to ligninger. Tegningen er her til stor hjælp. Opgave 2: Spørgsmål 2.: Giv en vurdering af hvorvidt det vil være fordelagtigt fremover selv at fremstille flaskerne. Kapaciteten er på 5 mio. flasker pr. år Prisen er kr. Scrapværdien efter 5 år er kr Levetiden er 5 år VE er 0,0, altså en besparelse på 0,50 kr. pr. flaske Reparation og service udgør kr år. De gennemsnitlige årlige omkostninger til anlægget må så blive; Kapitaltjeneste * α 5 0% * s 5 0% Reparation og service Brian Nielsen Side 6 af 2

7 Herefter kan der udføres en sammenligning: Årlig afsætning FO VO Årlige omk Køb > > < Man kan også beregne Break-even-punktet: Breakeven = = flas ker 0,50 Da de økonomiske resultater ligger på hver sin side af break-even, så må man inddrage andre forhold i beslutningsgrundlaget, det kan fx være: Forsyningssikkerheden må formodes at være større ved eget anlæg Ved investering i eget anlæg fastlåses produktudviklingen til dette anlæg i de næste 5 år Er flaskeproduktion en kerneydelse, eller kan leverandøren levere billigere (evt. en anden leverandør) Hvilken indflydelse vil fx inflation og skat have (ud fra opgaveteksten beregnes der ikke noget med skat) Bliver vi afhængige af leverandøren ved ikke at købe selv? Og sikkert mange andre gode idéer. Spørgsmål 2.2: Beregn det optimale udskiftningstidspunkt for anlægget: År Scrapværdi Afskrivning Rente Rep+vedl. Gromk Gnsn. Ny maskine < < < > Det ses, at maskinen skal repareres og beholdes i 3 år. Opgave 3: Spørgsmål 3.: Beregn den effektive rente på annuitetslånet. Løbetid 4 år 6 kvartaler Brian Nielsen Side 7 af 2

8 7% p.a.,75% pr. kvartal Kurs: 95 (udbetalt kurs incl alle omkostninger betalt) Kursværdi: * 0,95 = Kvartalsvis ydelse: Effektiv rente * α 6,75% - = , = ,46α 6 R R = 2,40% pr. kvartal R = (+0,024) 4 = 9,95% p.a. Spørgsmål 3.2: Beregn den effektive rente på det stående lån, under forudsætning af at kronens værdi vil følge EURO en. Løbetid 5 år stående 8% p.a. årlige ydelser Kurs: 98 (udbetalt kurs incl alle omkostninger betalt) Kursværdi: * 0,98 = Årlig ydelse: Effektiv rente * 8% = = α 5 R *(+R) -5 R = 8,5% p.a. Spørgsmål 3: Beregn den effective rente på det stående lån, under forudsætning af at kronens værdi det. år falder med % i forhold til EURO en, det 2. år med ½% og det 3. år med ½%, og at Danmark ved slutningen af det 3. år bliver fuldt integreret i EURO-samarbejdet. År Nettobetalingsstrøm Kursændring Nettobetalingsstrøm Diskontering Nutidsværdi før kursændring efter kursændring (/(+R)) , ,0*, ,02*,05*, ,02*,05*, ,02*,05*, Brian Nielsen Side 8 af 2

9 R=9,22% 0 Spørgsmål 3.4: Giv en samlet vurdering af de to lånemuligheder. For at sammenligne de to lånemuligheder beregnes kapitalværdien af mulighederne: A) Kalkulationsrente pr. kvartal: 4 + 0,0 =,024 2,4% Kapitalværdien bliver så; ,46α 6 2,4% = kr B ) Kapitalværdien: α 5 0% *(+0%) = kr. B 2 ) Indsæt 0% i kalkulationsrente i skemaet ovenfor og beregn K 0 = Under alle omstændigheder har det stående lån en lavere effektiv rente og en højere kapitalværdi. Likviditeten ved det stående lån er ( =) kr. bedre. Det er svært at spå om valutakursudvikling og inflation. Hvis lånet kan indfris når som helst, minimeres risikoen. Ud fra de givne oplysninger er det stående lån det bedste alternativ. Opgave 4 Spørgsmål 4.: Beregn den optimale leverancestørrelse Forudsætninger: T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te ,00 Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 2.000,00 C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me 5,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 20% Brian Nielsen Side 9 af 2

10 c h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te,00 Q 0 Optimal ordrestørrelse Me/ordre Antal ordrer pr år Ordrestørrelse Gennemsnitlig lagerværdi Lageromkostninger Ordreafgivelsesomkostninger Omkostninger i alt Stk Kr. Kr/år Kr/år Kr/år Q N Q/2*C Q/2*C*H N*S T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Q 0 = 2 * D * S C * H = 2 *00.000* * 0,0 = Den optimale fremgangsmåde vil være at købe stk 5 gange om året. Dette kunne beregnes direkte med Wilsons formel ovenfor. Spørgsmål 4.2: Hvorledes bør virksomheden nu disponere? T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te ,00 Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 2.000,00 C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me 0,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 0% c h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te,00 Q 0 Optimal ordrestørrelse Me/ordre Ordrestørrelse Rabat 4% 3% 0% 0% Råvareomkostninger , , , ,00 Lageromkostninger , , , ,00 Ordreomkostninger 5.000, , , ,00 Omkostning i alt , , , ,00 Optimal mængde Q 0 = 2* D * S C *( rabatsats ) * H Brian Nielsen Side 0 af 2

11 Det ses nu, at den optimale indkøbsmængde er pr. gang, da dette giver den samlede laveste omkostning. Der skal således købes ind 2 gange årligt med stk. pr. gang. Spørgsmål 4.3: Beregn kapitalbehovet i forbindelse med Hairnolooser. Kapitalbehov: Lagre (maksimal pengebinding) *0, Kunder (00.000*0*0,97*45/360)(pengebindingen er kostpriser) Maksimal pengebinding/kapitalbehov Spørgsmål 4.4: Beregn de likviditetsmæssige- og rentabilitetsmæssige konsekvenser ved en sådan ændring. Tilgodehavender hos kunder: (00.000*25*45/360) Ved kontant betaling er der en indbetaling på kr. (32.500*0,98) Betalingsbetingelse 0dage - 2% eller 45dage netto Eksempelvis beregnet for 00 kr. For at få 45dages ekstra kredit betales 2 kr. ekstra Svarende til formlen B elø b_ efter_ ra b a t = B elø b_ fø r_ ra b a*( t + Rk red ittid ) Den helårlige rente kan beregnes således R = ( + R kredittid ) 360 kredittid Dette kan så samles i formlen: R 360 kredittid = ( ) Beløb _ efter _ rabat ( ) Beløb _ før _ rabat Brian Nielsen Side af 2

12 Det vil her sige at rabatten svarer til en årlig rente på 7,542% Det vil således være billigere at låne penge i banken end at give kunderne kontantrabat, hvorfor kontantrabatten ikke kan anbefales. Opgave 5: Spørgsmål 5.: Giv en vurdering af bogholderens beregninger og forslag, og giv din vurdering af hvorledes virksomheden skal handle i den konkrete situation. Bogholderens beregninger bygger på allerede afholdte omkostninger, der er uden betydning for virksomhedens handlemåde (sunk costs). Det afgørende må være: Hvad er omkostningerne ved at hælde på tønder og levere? Hvad er renovationsomkostningerne o For embalagen o For hele produktet Kan vi finde andre bedre afsætningsmuligheder? Brian Nielsen Side 2 af 2

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Ledig produktionskapacitet koster ingenting, da alternativet var ikke at anvende den.

Ledig produktionskapacitet koster ingenting, da alternativet var ikke at anvende den. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 006 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 11. august 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 11. august 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 04 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Hvad skal grænseomkostningerne være for at den nuværende pris er gevinstoptimal? Er den nuværende pris optimal med de nu gældende omkostningssatser?

Hvad skal grænseomkostningerne være for at den nuværende pris er gevinstoptimal? Er den nuværende pris optimal med de nu gældende omkostningssatser? Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 1995 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. maj 200 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 30. maj 2005. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 30. maj 2005. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 30. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 9. maj Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 9. maj Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 9. maj 006 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Afleveringsopgave 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Resultat af primær drift Balancesum Afkastningsgrad: 24,48 % 26,97 % 25,56 % 17,53 % 28,91 % 48,05 % Omsætning

Resultat af primær drift Balancesum Afkastningsgrad: 24,48 % 26,97 % 25,56 % 17,53 % 28,91 % 48,05 % Omsætning 16.0 Bilag 16.1 Bilag 1: Regnskabsanalyse Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Omsætning 3.461 6.666 6.658 6.652 9.010 11.942 Bruttoresultat 2.471 4.725 4.860 4.429 5.999 8.423 Resultat før renter, skat

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI Juni 1999 Skriftlig eksamen Alle skriftlige hjælpemidlerer tilladte

ERHVERVSØKONOMI Juni 1999 Skriftlig eksamen Alle skriftlige hjælpemidlerer tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 19t ERHVERVSØKONOMI Juni 1999 Skriftlig eksamen Alle skriftlige hjælpemidlerer tilladte Dette opgavesæt består af5 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 2. januar i faget. Erhvervsøkonomi. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 2. januar i faget. Erhvervsøkonomi. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 2. januar 2018 i faget Erhvervsøkonomi på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Budgettering (totalbudget)

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte l 127 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 3 opgaver, der vejledende forventes at

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Afleveringsopgave Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål. Afleveringsopgavesæt 3 27 i Erhvervsøkonomi Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Afleveringsopgave 3 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx111-mat/a-305011 Mandag den 3. maj 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 4. januar Erhvervsøkonomi. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 4. januar Erhvervsøkonomi. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 4. januar 2016 i faget Erhvervsøkonomi på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Budgettering (resultat-

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 25%

Læs mere

Vejledende løsning til. Eksamensopgave 6. juni i faget. erhvervsøkonomi. på akademiuddannelsen

Vejledende løsning til. Eksamensopgave 6. juni i faget. erhvervsøkonomi. på akademiuddannelsen Vejledende løsning til Eksamensopgave 6. juni 2016 i faget erhvervsøkonomi på akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Optimering, afsætningsmæssige sammenhænge, knap

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen Side 1 af 5 sider Syddansk Universitet HD - Studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Eksamen, januar 2008 Skriftlig reeksamen i faget Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Jo 9 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf3 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år.

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. aj 003 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig.

2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig. Sommereksamen 1995 it pgave 1 (Vægt 80%) Virksomheden ARINC producerer en vare X, der udelukkende afsættes på hjemmemarkedet. Da virksomheden i sin tid lancerede denne vare, var den alene på markedet,

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgave 14. marts i faget. Erhvervsøkonomi (ny ordning efter 2012) på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgave 14. marts i faget. Erhvervsøkonomi (ny ordning efter 2012) på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 10 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgave 14. marts 2013 i faget Erhvervsøkonomi (ny ordning efter 2012) på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI 2. JUNI 1997

AALBORG UNIVERSITET SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI 2. JUNI 1997 AALBORG UNIVERSITET HD-STUDIERNE SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI 2. JUNI 1997 Opgaverne vurderes med følgende vægte: Opgave l: 50% Opgave 2: 25% Opgave 3: 25% 100% /06 1 Virksomheden Tapokys AJS producerer

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 1l.august 1998 Skriftlig eksamen. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 1l.august 1998 Skriftlig eksamen. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /t3 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 1l.august 1998 Skriftlig eksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Rentabilitet Afkastningsgrad 1,88% 12,80% 18,95% Overskudsgrad 1,42% 9,79% 14,96 Aktivernes omsætningshastighed 1,32 1,31 1,27

Rentabilitet Afkastningsgrad 1,88% 12,80% 18,95% Overskudsgrad 1,42% 9,79% 14,96 Aktivernes omsætningshastighed 1,32 1,31 1,27 Side 1 af 1 Opgave 1 1.1. Detaljeret analyse af rentabilitet Rentabilitet 2004 2005 2006 Afkastningsgrad 1,88% 12,80% 18,95% Overskudsgrad 1,42% 9,79% 14,96 Aktivernes omsætningshastighed 1,32 1,31 1,27

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2009 HHX092-MAA Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 25%

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 10. oktober i faget. erhvervsøkonomi. Akademiuddannelsen. Opgavesættet består af:

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 10. oktober i faget. erhvervsøkonomi. Akademiuddannelsen. Opgavesættet består af: Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 10. oktober 2013 i faget erhvervsøkonomi Akademiuddannelsen Opgavesættet består af: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Budgettering Aktivitetsstyring Investering

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Gammel ordning. Mandag den 17. december 2018 kl gl-hhx183-mat/a

Matematik A. Højere handelseksamen. Gammel ordning. Mandag den 17. december 2018 kl gl-hhx183-mat/a Matematik A Højere handelseksamen Gammel ordning gl-hhx183-mat/a-17122018 Mandag den 17. december 2018 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave

Læs mere

TYPEOPGAVE i ERHVERVSØKONOMI

TYPEOPGAVE i ERHVERVSØKONOMI TYPEOPGAVE i ERHVERVSØKONOMI 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 25% Opgave

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx113-mat/a-19122011 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

8 Virksomhedens omkostningsforhold

8 Virksomhedens omkostningsforhold 8 Virksomhedens omkostningsforhold Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: 8.1 Hvorfor interessere sig for omkostninger? Redegøre for variable og faste omkostninger Kunne arbejde med omkostningsforløb

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi Kapitel 7 og 8 Driftsøkonomi af Peter Lynggaard Produktionsfunktioner og omkostningsfunktioner x = f ( v1, v2,..., vn TO = q1v1 + q2v2,... + q n v n ) Det i penge vurderede forbrug af produktionsfaktorer,

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Skriftlig eksam en i faget Økonomistyring

Skriftlig eksam en i faget Økonomistyring Skriftlig eksam en i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 29. maj 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 29. maj 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 1 1C; Aalborg Universitet HD-studiet l.del l ERHVERVSØKONOMI 29. maj 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 16. december 2013 kl hhx133-mat/b

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 16. december 2013 kl hhx133-mat/b Matematik B Højere handelseksamen hhx133-mat/b-161013 Mandag den 16. december 013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004

Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004 1 HD-studiet Aalborg Universitet Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004 Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opqaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Rentabilitet Afkastningsgrad 5,87% 1,62% - 0,25% Overskudsgrad 5,26% 1,00% - 0,14% Aktivernes omsætningshastighed 1,12 1,61 1,79

Rentabilitet Afkastningsgrad 5,87% 1,62% - 0,25% Overskudsgrad 5,26% 1,00% - 0,14% Aktivernes omsætningshastighed 1,12 1,61 1,79 Side af Opgave. Analyse af rentabilitet Rentabilitet 2005 2006 2007 Afkastningsgrad 5,87%,62% - 0,25% Overskudsgrad 5,26%,00% - 0,4% Aktivernes omsætningshastighed,2,6,79 Kommentarer til rentabilitet:

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Tirsdag den 26. maj 2015 kl hhx151-mat/b

Matematik B. Højere handelseksamen. Tirsdag den 26. maj 2015 kl hhx151-mat/b Matematik B Højere handelseksamen hhx151-mat/b-26052015 Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Vejledende løsning til Erhvervsøkonomi vinter 2009 Side 1 af 7. Opgave 1

Vejledende løsning til Erhvervsøkonomi vinter 2009 Side 1 af 7. Opgave 1 Side 1 af 7 Opgave 1 Af virksomhedens årsregnskaber ses umiddelbart: Nettoomsætningen stiger fra 2006 til 2008 med 21% Resultatet af den primære drift stiger fra 2006 til 2008 med 88% Årets resultat stiger

Læs mere

Låntyper: Hvad er serielån, annuitetslån og stående lån?

Låntyper: Hvad er serielån, annuitetslån og stående lån? Låntyper: Hvad er serielån, annuitetslån og stående lån? RESUMÉ Denne artikel stiller skarpt på tre af de mest typiske låntyper:, annuitetslån og stående lån. har en variende ydelse fra måned til måned,

Læs mere

Erhvervsøkonomi Efterår 2006 Afleveringsopgave nr. 1

Erhvervsøkonomi Efterår 2006 Afleveringsopgave nr. 1 Erhvervsøkonoi Efterår 006 Afleveringsopgave nr. Opgave : Sko-Let Aps Opgave 8.3 Sko-Let A/S i Økonoistyring og budgettering af Jens Oksen Jensen og Ole Christensen. Spørgsål.: Hvad er det forventede breakeven-punkt

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 1 144 ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

I figur 3.2 er den S-formede pro duktionsfunktion opdelt i de fire faser og gengivet sammen med de tilhørende omkostningsfunktioner.

I figur 3.2 er den S-formede pro duktionsfunktion opdelt i de fire faser og gengivet sammen med de tilhørende omkostningsfunktioner. Vi kan beregne enheds omkostningerne også kaldet stykomkostningerne eller gennemsnitsomkostningerne ved at sprede de samlede omkostninger ud på hver produceret enhed af færdigvaren. Derved opnås en viden

Læs mere

Opgave 1 i eksamenssæt fra /8 1999

Opgave 1 i eksamenssæt fra /8 1999 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Omprøve august 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Omeksamen august 2005 Økonomi Del/delprøve: BA-oecon., 3. semester Fag: B4-2: Regnskab og finansiering, 2. del Antal sider i opgavesættet:

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner Peter Lynggaard: Investering og finansiering, opgaver side 149 ff. Løsning med Texas Instruments BA II Plus Opgave 1: En mand indsætter 1. kr. på en sparekassebog. Renten er 8% p.a. a) Hvor meget står

Læs mere

K 0 = (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) 5 = , , , , ,42 = 9,77

K 0 = (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) 5 = , , , , ,42 = 9,77 Opgave 1 Spørgsmål a. 40 30 30 20 20 0 1 2 3 4 5-100 Diskonteringsrente: 10 % p.a. K 0 = 00 + 40 (1,1) + 30 (1,1) 2 + 30 (1,1) 3 + 20 (1,1) 4 + 20 (1,1) 5 = 00 + 36,36 + 24,79 + 22,54 + 13,66 + 12,42 =

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen

Matematik A. Højere handelseksamen Matematik A Højere handelseksamen hhx131-mat/a-705013 Mandag den 7. maj 013 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl Mandag den 15. august 2011 kl hhx112-mat/b

Matematik B. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl Mandag den 15. august 2011 kl hhx112-mat/b Matematik B Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx112-mat/b-15082011 Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere