april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "april"

Transkript

1 Sagsnr. Ejd. Nr. Matr. Nr. Adresse Kopi til Helle K -byggeri af nyt hus- Kopi til Gitte -nedsivningsanlæg færdig- Kopi til Jens D. - kommunale bygninger - - virksomheder Blåkildevej 17 Nej Nej Nej april 2005 Udførelse af ny tagkonstruktion >T Ckuup, o^/v±6ua-cx 4XX sjkeæ Oprettet

2 Sagsnr. Ejd. Nr. Matr. Nr. Adresse Kopi til Helle K -byggeri af nyt hus- Kopi til Gitte -nedsivningsanlæg færdig- Kopi til Jens D. - kommunale bygninger - - virksomheder Blåkildevej 17 Nej Nej Nej april 2005 Udførelse af ny tagkonstruktion >T c^uup. o-^ctoa>-ck AlA sjka Oprettet

3 Arden Kommune TckmikForvahmng Østergade 22 Tl Fax Ansøgerens navn og.adresse Jesper Wilhjelm Blaakildevej 17 Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Skte/dørnr. Bygn.nr. Ejerlejlighedsnummer Byggetilladelse Vejkode Kopi til teknisk forvaltning Husnr. B Etage Byggesagsnummer anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Blaakildevej 17 Matrikelbetegnelse 2 q Klarlund, St. Arden meddeles tilladelse efter Bygningsreglement åf 1995 [Xl Bygningsreglement, for småhuse af 1998 Byggearbejdets art og omfang Ændret tagkonstruktion Tilladelsen er givet på betingelse af, at arbejdet udføres.) overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen. Kommunalbestyrelsen har. på grundlag af Deres oplysninger konstateret; at det ansøgte, ikke strider mod den. anden lovgivning,- derer nævnt i vejledningen."-\ Der er ikke taget stillingtil,om projektet overholder eventuelle private servitutter, der påhviler ejendommen... Gebyr Gebyr efter bygningsreglementet Tilladelsen gives på betingelse af Vilkår - se - at vedlagte arbejdet betingelser, færdigmeldes på vedlagte blår iket. Kr. 662,00 Med venlig hilsen Kommunens navn, adresse og telefonnummer Arden Kommune Teknisk Forvaltning Østergade 22 Telefon Kontaktperson Gerner Nielsen Dato og underskrift Helle Hyldgård Nielsen, ass. Form nr Dafoto. Frederikshavn - ISO 9001: ISO Sldel All«rettighederforbeholdt

4 Arden Kommune Tekniik Forvaltning Øttergade22 Tlf Fax ARDEN KOMMUNE -JL Sagsident. J.nr.: Dok.nr: Bvooetfltødeteens dato INDGACT 1 Ansøgerens navn og adresse fe vi nvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vej»de Husnr. B Etage Afdeling: 03Q8Sagbbeh. Jesper Wilhjelm Blaakildevej 17 Kopi: Slde/dømr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer Faerdigmeldmg?! ^ Sendes tit bygningsmyndigheden når arbejdet; afsluttes I anledning af byggetilladelse vedrørende ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Blaakildevej 17 Matrikelbetegnelse 2 q Klarlund, St. Arden meddeles det, at det tilladte arbejde Byggearbejdets art og omfang Ændret tagkonstruktion er afsluttet. Bemærkninger Dato og underskrift v Form nr Dafoto- ISO ISO TIT. AHe rettigheder forbeholdt Udarbejdet af Kommunernes Landsforening - SPT - KU (09/00)

5

6 V ^ 16. juni 2005 Betingelser til byggetilladelse af 16. juni 2005 til ændring af tagkonstruktion på ejendommen Blaakildevej 17,. Sags nr.: Tilladelsen gives på baggrund af defremsendteoplysninger og tegningsmateriale Modtaget 9. marts Byggeriet udføres udelukkende på bygherrens og dennes rådgivers eget ansvar. 3. Alle love, betingelser, servitutter m.v. skal overholdes. 4. Ejendommen er beliggende i byzone. 5. Byggeriet er omfattet af bestemmelserne i Småhusreglementet (BR-S 98). 6. Nærværende byggeri kræver dispensation for kap. 2.8 stk i BR-S 98, hvor højden på den aktuelle bygnings facade bliver 3,98 m. Den eksisterende facade forøges der med 1,5 m. 7. Der henvises i øvrigt til vedlagte fællesbetingelser af 16. juni Med hensyn til eventuel klage over nærværende tilladelse henvises til BR-S afsnit 1, punkt Yderligere information og henvisninger til de enkelte punkter kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. Helle Hyldgård Nielsen, ass.

7 .16,432 Loftopbyqning 200mm Isolering 22mm forsk. 0,15mm dampspærre 16mm rustik loft Vgqopbvgning 10mm puds 100mm lecablok 100mm isolering 100mm lecablok 10mm puds ^S MQ Q.QQ0 Tværsnit C-C SaQsnr.:aoflSOWOT'l Modtaget, Byggetilladelse: Ik.Hh.?a<& ARDEN KOMMUNE Bygningsmyndigheden sag: Jesper Wilhjelm tegn.nr.:4.2 emne: Tværsnit C-C mål: 1:50 MYHLENBERG Dato: MYHLENBERG v/ Søren Vangsted Vest A/S Tlf.: Fax.: mail: c: d: sign.: TBS

8 ,16,432 1 ^ ro CM 692(1 34Q # Z Tværsnit A A sag: emne: Jesper Wilhjelm Tværsnit A A Modtaget. RyggaMlladalfifl: lb*c)k.7n^ ARDEN KOMMUNE By^ninnsmyndlgheden tegn.nr.: 4.0 A mal: 1:50 MYHLENBERG Dato: MYHLENBERG v/ Søren Vangsted Vest A/S a: b: Tlf.: Fax.: mail: d: sign. LB

9 ARDEN KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING ØSTERGADE 22, 9510 ARDEN TLF FAX GIRO Jesper Wilhjlem Blaakildevej 17 Dato J.nr. Sagsbeh. Lokal nr april Isabell Aranl 2038 Vedr.: Ændret tagkonstruktion - genhøring Der er på ejendommen, matr. nr. 2 q, Klarlund, St. Arden, beliggende Blaakildevej 17, søgt om dispensation fra: - Bygningsreglementet for småhuse af 1998 (BR-S 98), kap. 2.8 stk : "Mod naboskel eller sti må bebyggelsens højde ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel eller sti." Du har tidligere (den 9. marts 2005) søgt om dispensation til at ændre tagkonstruktionen på eksisterende mellembygning, hvor højden på den aktuelle bygnings facade blev 4,98 m. Det højeste punkt (kip) på mellembygningen er 6,6 m. I henhold til BR-S 98 kap. 2.8 stk , må højden på den aktuelle bygnings facade maks. være 2,1 m. Teknisk Forvaltning har den 5. april 2005 modtaget en indsigelse om sagen. Der gøres opmærksom på, at det aktuelle byggeri vil påvirke solindfaldet på naboejendommen, Blaakildevej 19, hvorfor der ikke kan accepteres bygningens store højde. Du er blevet orienteret om indsigelsen, og har efterfølgende oplyst forvaltningen om, at du vil reducere højden på byggeriet med 1,0 m. Hermed søges der dispensation fra BR-S 98 kap. 2.8 stk , hvor højden på den aktuelle bygnings facade bliver 3,98 m. Den eksisterende facade forøges dermed med kun 1,5 m. Ansøgningen er d.d. fremsendt til naboorientering med hensyn til eventuelle bemærkninger til dispensationen, jf. Lov om Planlægning 20 stk. 1. Sagsbehandlingen af den aktuelle ejendom vil fortsætte, når der er gået 2 uger for evt. indsigelser. Åbningstider Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl Telefontider Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl

10 ARDEN KOMMUNE Hvis du har spørgsmål til overstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon nr Med venlig hilsen Isabell Arani Civilingeniør Side 2

11 ARDEN KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING ØSTERGADE 22, 9510 ARDEN TLF FAX GIRO Lise Kjær Blaakildevej 19 Dato sj:nr.-----' --.- " Sagsbeh. Lokal nr april ::.:: " Isabell Aranl 2038 isaqardenkom.dk Vedr.: Blaakildevej 17 - Genhørinq Der er på ejendommen, matr. nr. 2 q, Klarlund, St. Arden, beliggende Blaakildevej 17, tilhørende Jesper Wilhjelm, søgt om dispensation fra: - Bygningsreglementet for småhuse af 1998 (BR-S 98), kap. 2.8 stk : "Mod naboskel eller sti må bebyggelsens højde ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel eller sti." Jesper Wilhjelm har tidligere (den 9. marts 2005) søgt om dispensation til at ændre tagkonstruktionen på eksisterende mellembygning, hvor højden på den aktuelle bygnings facade blev 4,98 m. Det højeste punkt (kip) på mellembygningen er 6,6 m. I henhold til BR-S 98 kap. 2.8 stk , må højden på den aktuelle bygnings facade maks. være 2,1 m. Teknisk Forvaltning har den 5. april 2005 modtaget en indsigelse om sagen. Der gøres opmærksom på, at det aktuelle byggeri vil påvirke solindfaldet på din ejendom, hvorfor der ikke kan accepteres bygningens store højde. Jesper Wilhjelm er blevet orienteret om indsigelsen, og har efterfølgende oplyst forvaltningen om, at han vil reducere højden på byggeriet med 1,0 m. Hermed søges der dispensation fra BR-S 98 kap. 2.8 stk , hvor højden på den aktuelle bygnings facade bliver 3,98 m. Den eksisterende facade forøges dermed med kun 1,5 m. Vedlagte snittegning viser reduktionen af tagkonstruktionen. Teknisk Forvaltning vil endvidere henlede opmærksomheden på, at kiphøjden på den aktuelle bygning er uændret. Med dette menes, at forhold omkring solindfald på din ejendom ikke påvirkes væsentligt. Åbningstider. Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl Telefontider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl

12 ARDEN KOMMUNE Sagsbehandlingen af den aktuelle ejendom vil fortsætte, når der er gået 2 uger for evt. indsigelser. Med venlig hilsen Isabell Arani Civilingeniør Side 2

13 ARDEN KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING ØSTERGADE 22, 9510 ARDEN TLF FAX GIRO Kirstine Laursen Andersen Industrivej 2 Dato J.nr. Sagsbeh. Lokal nr. E-mall. 19. april Isabell Aranl 2038 lsaqardenkom.dk Vedr.: Blaakildevei 17 Genhørinq Der er på ejendommen, matr. nr. 2 q, Klarlund, St. Arden, beliggende Blaakildevej 17, tilhørende Jesper Wilhjelm, søgt om dispensation fra: - Bygningsreglementet for småhuse af 1998 (BR-S 98), kap. 2.8 stk : "Mod naboskel eller sti må bebyggelsens højde ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel eller sti." Jesper Wilhjelm har tidligere (den 9. marts 2005) søgt om dispensation til at ændre tagkonstruktionen på eksisterende mellembygning, hvor højden på den aktuelle bygnings facade blev 4,98 m. Det højeste punkt (kip) på mellembygningen er 6,6 m. I henhold til BR-S 98 kap. 2.8 stk , må højden på den aktuelle bygnings facade maks. være 2,1 m. Teknisk Forvaltning har den 5. april 2005 modtaget din indsigelse om sagen. Du gør opmærksom på, at det aktuelle byggeri vil påvirke solindfaldet på ejendommen, hvorfor du ikke kan acceptere bygningens store højde. Jesper Wilhjelm er blevet orienteret om dine bemærkninger, og har efterfølgende oplyst forvaltningen om, at han vil reducere højden på byggeriet med 1,0 m. Hermed søges der dispensation fra BR-S 98 kap. 2.8 stk , hvor højden på den aktuelle bygnings facade bliver 3,98 m. Den eksisterende facade forøges dermed med kun 1,5 m. Vedlagte snittegning viser reduktionen af tagkonstruktionen. Teknisk Forvaltning vil endvidere henlede opmærksomheden på, at kiphøjden på den aktuelle bygning er uændret. Med dette menes, at forhold omkring solindfald på din ejendom ikke påvirkes væsentligt. Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl Telefontider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl

14 ARDEN KOMMUNE Sagsbehandlingen af den aktuelle.ejendom vil fortsætte, når der er gået 2 uger for evt. indsigelser. Med venlig hilsen Isabell Arani Civilingeniør Side 2

15 ! i i! ; i ; '! i ;! i! i i.1. I ^HojdLo^L \ Y^d*AGtr*u. I IAUW. j /\ Q?K: OJi I I : i

16 Sendes til Arden Kommune Teknisk Forvaltning Østergade 22 Tl Fax Kirstine Laursen Andersen Industrivej 2 ARDEN KOMMUNE Sagsident. J.nr.: Dok.nr.: INDGÅET - 5. APR Oplyses ved henvendelse Afdeling: qsndomsnui Kopi: Slde/dømr. Ejerlejlighedsnummer ^ ^VflM-nr. VéJKofle Husnr. Etage B] Bgesagsnummer 2* '.>; ^ ;':.Ui>Æ \ Der er på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Blaakildevej 17 Matrikelbetegnelse 2 q, Klarlund, St. Arden Tilhørende Jesper Wilhjlem Se vejledningen søgt om dispensation fra følgende regler tet for Småhuse af 1998 (BR-S 98), kap. 2.8 *"Hod nabos ket^ej^ler sti må bebyggelsens højde ikke være over 1,4 x afstanden t^ti^naboskel eller sti." Byggearbejdets art 4fr ***** Ljfab <K M> licfruzfrffr Jesper Wilhjelm ønsker at ændre tagkonstruktionen på eksisterende mellembygning, hvor højden på den aktuelle bygnings facade bliver 4,98 m. Det højeste punkt (kip) på mellembygningen bliver hermed 6, 6 m. Iht. BR-S 98 kap. 2.8 stk , må højden på den aktuelle bygnings facade max. være 2,1 m. Teknisk Forvaltning vil henlede opmærksomheden på, at der her er tale om en eksisterende bygningsmasse, hvor ansøger ønsker at udnytte overetagen. Hvis De har eventuelle bemærkninger, bedes De fremsende disse inden 14 dage. Med venlig hilsen Kommunens navn, adresse og telefonnummer Arden Kommune Teknisk Forvaltning Telefon Form nr Dafolo-ISO 9001-IS Tlf Kontaktperson Dato og underskrift Isabell Arani, Civilingeniør Allerettighederforbeholdt Udarbejdet af Kommunernes Landsforening - CIA - KU (OS/98)

17 Arden Kommune Tckniik Forvaltning Øttergade22 Tl Fax Kommunens navn og adresse... Arden Kommune Teknisk Forvaltning Oplyses ved henvendelser.._-; **-. ;.-v : -.- EJendomsnummer SWe/dernr. Bygn.nr. Ejerlejlighedsnummer Vejkode Husnr. B Etage Byggesagsnummer <:-med:aiépénsaffi^ '" '" : '. ' "...' " i:- / '»V <j^- ' ": '"V'-'r- *?.V 1 ".;"-.' Bemærkninger i forbindelse med dispensation ^ /tal på &L< f/& a an <Qyuu* M^t

18 Arden Kommune Tekniik Forvaltning Ørtergado Arden Hf Fax Kommunens navn og adresse:. Arden Kommune Teknisk Forvaltning Østergade 22 Udfylden af kommunen- v Ejendomsnummer Bygn.nr. Slde/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Vejkode Modtaget dato Kopi. '. ' *;".::-.; ".-: * ;:( *;..".'<..'i Husnr. B Etage TEOW ; ByghingsrégfémenHorsmåh^ 2 Ansøgning pro-byggetilladelse".>.; -^^!"^ 'v.v;> ;" " Anmeldelse af byggearbejde/ \- /:..>.;:".",;> ; *' v vv l Ejendommen fejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Se vejledningen Matrikelbetegnelse Arbejdets art :.f" "~l Nybygning,.' ; ) /.'..MTJIbyghing: '.;-..-r M-Andet" Nærmere beskrivelse af det arbejde, der ønskes udført (f.eks. enfamiliehus, rækkehus, garage, nedrivning af bygning) J ; Byg éartefdét kræver ingen di^énsatibriv >.^R-i *-;?Oi* ^j^r'^ V*- [>.' *,-:.? ^ w^^la*^%^^lfc>fei,,^ ^yjgear^jdetkvæwdispensa^ Nødvendige Bilag védla^esansøgningéh (Se vejledningen) >"..': : /i'^ ;C :tft ft 5^/ ^^ *::^^ -'ff^ ' vfe* v& Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende) Navn, adresse, telefonnummer og SE-nummer Dato og underskrift Ejer af ejendommen ifølge tingbogen Ejers, underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden måde: dokumenterer sin; rettil at udføre, byggearbejdet Navn, adresse, telefonnummer og SE-nummer Form nr Dafbk) - ISO ISO Ttf <Ko\ r Dato og underskrift Jesper mol -A~ Alle reflfcheoer forbeholdt Udarbejdet af KbMhunernet Landtforaning - CIA - KU (09/98)

19 «r, but^kve-^ 4*\»> <L\±JT '. l jrs v\^ LA^ Av\AurS UAA»\<* lo Arden Kommune Teknisk Forvaltning Y: meter Østergade 22,9510 Ardem Tlf Fax Dato: 15, /10:26:06 J.Nr. Målforhold: 1:1000 lnit.:-nva. JsA

20 ^~ -1 ARDEN KOMMUNE TEKNISK! FORVALTNING ØSTERGADE 22, 9510 ARDEN TLF FAX GIRO Jesper Wilhjlem Blaakildevej 17 Dato J.nr. Sagsbeh. Lokal nr marts Isabell Aranl 2038 Vedr.: Ændret overetage Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om tilladelse til udførelse af ændret overetage på mellembygningen, matr. nr. 2 q, Klarlund, St. Arden, beliggende Blaakildevej 17. Det ansøgte forudsætter dispensation fra Bygningsreglementet for Småhuse af 1998, kap. 2.8 stk for så vidt angår bebyggelsens højde i forhold til afstand til naboskel. Ansøgningen er d.d. fremsendt til naboorientering med.hensyn til eventuelle bemærkninger til dispensationen, jf. Lov om Planlægning 20 stk. 1. Naboorienteringen er fremsendt til: Kirstine Laursen Andersen - ejer af Blaakildevej 19 Lise Kjær - bor på adressen/ Blaakildevej 19 Sagsbehandlingen af den aktuelle ejendom vil fortsætte,, når der er gået 2 uger for evt. indsigelser. Hvis du har spørgsmål til overstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon nr s/,.-..,.'. :.. Med venlig hilsen Isabell Arani Civilingeniør Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl Telefontider: ^Mandag - onsdag Torsdag Fredag kl kl kl

21 Arden Kommune Teknisk Forvaltning Østergade 22 TK Fax Sendes til. Lise Kjær Blaakildevej 19 Oplyses ved.henvendelser -1 EJendomsnummer Slde/dømr. Bygn.nr. Ejerlejlighedsnummer vejkode.'- : ' " :..'... Husnr. 3 Etage Byggesagsnummer Der er på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Blaakildevej 17 Matrikelbetegnelse 2 q, Klarlund, St. Arden Tilhørende Jesper Wilhjlem Se vejledningen søgt om dispensation fra følgende regler - Bygningsreglementet for Småhuse af 1998 (BR-S 98), kap. 2.8 stk : "Mod naboskel eller sti må bebyggelsens højde ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel eller sti." Byggearbejdets art Jesper Wilhjelm ønsker at ændre tagkonstruktionen på eksisterende mellembygning, hvor højden på den aktuelle bygnings facade bliver 4,98 m. Det højeste punkt (kip) på mellembygningen bliver hermed 6, 6 m. Iht. BR-S 98 kap. 2.8 stk , må højden på den aktuelle bygnings facade max. være 2,1 m. Teknisk Forvaltning vil henlede opmærksomheden på, at der her er tale om en eksisterende bygningsmasse, hvor ansøger ønsker at udnytte overetagen. ;. Kopi til kqmtnurien ^V^;:/\^Å' : :^^^^l>'-^;"o-^- ;-it- '.-"V : - t"t>:^.c-tjtf".f^'^ ^-^'?^, J..*'.».*' ^~>*. &':"" ^V-ir.V ~~:i. alterer védlajfttégrt^^ Hvis De har eventuelle bemærkninger, bedes De anføre dem på vedlagte blanket og returnere denne inden 14 dage. Med venlig hilsen Forvaltningens navn, adresse og telefonnummer Arden Kommune Teknisk Forvaltning Telefon Form nr Dafblo -ISO IS TW Kontaktperson Dato og underskrift Isabell Arani, Civilingeniør AH«rettighederforbeholdt Udarbejdet af Kommunernes Landsforening - CLA - KU (09/98)

22 Arden Kommune Tekmilc Forvaltning Østergade 22 T1E Fax Sendes til Kirstine Laursen Andersen Industrivej 2 Oplyses ved henvendelser r.-^v,:>:/.-' O:^* v.. Ejendomsnummer okwruvrnr. Bygn.nr. Ejerlejlighedsnummer vejkode Husnr. B Etage Byggesagsnurnrner Der er på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Blaakildevej 17 Matrikelbetegnelse 2 q, Klarlund, St. Arden Tilhørende Jesper Wilhjlem Se vejledningen søgt om dispensation fra følgende regler - Bygningsreglementet for Småhuse af 1998 (BR-S 98), kap. 2.8 stk : "Mod naboskel eller sti må bebyggelsens højde ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel eller sti." Byggearbejdets art Jesper Wilhjelm ønsker at ændre tagkonstruktionen på eksisterende mellembygning, hvor højden på den aktuelle bygnings facade bliver 4,98 m. Det højeste punkt (kip) på mellembygningen bliver hermed 6, 6 m. Iht. BR-S 98 kap. 2.8 stk , må højden på den aktuelle bygnings facade max. være 2,1 m. Teknisk Forvaltning vil henlede opmærksomheden på, at der her er tale om en eksisterende bygningsmasse, hvor ansøger ønsker at udnytte overetagen. )flderervedlagttegniirørnateri^^ Hvis De har eventuelle bemærkninger, bedes De anføre dem på vedlagte blanket og retumere denne inden 14 dage. Med venlig hilsen Forvaltningens navn, adresse og telefonnummer Arden Kommune Teknisk Forvaltning Telefon Form nr Dafbio - ISO IS Tlf Kontaktperson Dato og underskrift Isabell Arani, Civilingeniør AUarettighederforbeholdt Udarbejdet af Kommunernes Landsforening - CLA - KU (09/98)

23 OP-.ol fruv 3^KJ <*/- tu^ J&\ <2*l/ dc pv-k^g^j % z **5~ Hvvt,

24 8030 LO es Ekstr-rum o LT) O Ekst. rum O O # O CO 6470 h -I- Udvidelse af rum Ekst. halvtag L 2500 \ \ Terrasse 7570 Tagetage Sagsnr.:, Modtaget; Byggetilladelse: Ik»Gfc,?n ARDEN KOMMUNE Bygningsmyndigheden ^ ^^^^^^^^**^^^^^^^^H sag: Jesper Wilhjem 173,..03 tegn.nr.:3.1 B MYHLENBERG Dato: emne: Tage toge M YH LL - " M R F R Q v/ Søren Vangsted Vest A/S a: b: mål: 1:50 Tlf.: Fax.: mail: Denne tegning er M yhlenbergs ej endom og m<! ) ikke anvend es uden vore< s tilladelse. c: d: sign.: LB Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.

25 659$ Tværsnit B-B 3aQsnr.:3oGS > GW6> Modtaget Bvaaetilfadelse: Ib-Cfc.?^^ ARDEN KOMMUNE D\y i r n^rnvndigheden sag: emne: Jesper Wilhjelm Tværsnit B-B tegn.nr.:4.1 mål: 1:50 MYHLENBERG v/ Søren Vangsted Vest A/S Tlf.: Fax.: mail: b: c: sign.: LB Denne tegning er Myhlenbergs ejendom og må ikke anvendes uden vores tilladelse Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. J Dansk Scanning A/S

26 BEBYGGELSESPROCENT: Grund: 775nrv Ekst. stuehus: 59m* Ekst. mellemhus: 17m' Ekst. garage, fyrrym m.m.: 62m a Ny tilbygning, garage: 23rr\ 2 Ny overetage på ekst. bygning: 73m» - fradrag garage --35m» ( )100 = 25,4 % 775 Sagsnr.: Modtaget:. Byggetilladelse: 1^.6^7 ARDEN KOMMUNE hyr r^nqrnvndkiheden t^t ^^^^^^^^*>^^^^^^^^M sag: Jesper Wilhjelm tegn.nr.:1.0 B MYHLENBERG Dato: emne: Situationsplan M VH LEN BERG v/ Søren Vangsted Vest A/S a: b: mål: 1:100 Tlf.: Fax.: mail: Denne tegning er M yhlenbergs ej endom og m<! i ikke anvend es uden vores 5 tilladelse. c: d: sign.: LB Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. J Dansk Scanning A/S

27 J-. * >A * X # ^ 1900 * 1200 II II =T II I Ekst. stue O o m LO O) ^ o o ^ V&= Nyt bad Nyt køkken O O O Ekst, bryggers o csi O LO crærn 3000 ^ Ekst udhus/ værksted Ekst. garage \ LO Ol 7590 Ekst. halvtag , \ o*.ol & * Stueplan >B Saa8nr,:flC>65 6M&>l Modtaget:. Byggetilladelse: Ik&^ofi^T ARDEN KOMMUNE. r'^^mvndiqheden ^^^^^^^^<^^^^^^^^H sag: Jesper Wilhjelm tegn.nr.: 3.0 B emne: Stueplan mål: 1:50 MYHLENBERG Dato: M YHLENBERG v/ Søren Vangsted Vest A/S a: b: Tlf.: Fax.: mail: Denne tegning er tø yhlenbergs ej endom og md j Ikke anvend es uden vore; 3 tilladelse. c: d: sign.: LB Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. J Dansk Scanning A/S

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o.

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o. Svendborg Kommune s «S == Byggeri og Beredskab s o (g n «5 0 * oa w f a c n c " > 4 oa 5= CD S W 3 I Ddr Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs 07 / 3 6 7 0 3 Ny o viimåmjy i yia/l Modtaget d. 3 0

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr.

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. Teknisk sektor 6800 Varde Telefon 79 94 68 00 /3. 3 0 / Beliggenhed Modtaget dato Kærvei 18 og 24 8.3.2001 Område Vejkode 01 4763 18 og 24 Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder 07177-8 Jour. nr.

Læs mere

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer BLAABJERG KOMMUNE Sagsomslag Udskrevet: 09-08-2004 Sag SagsID 286928 Kommune 553 Bibliotek DokAjour Sagsdato 09-08-2004 Sagsindhold Skru ved sommerhus, Hjelme vej 51/011892 Sagspart Jørn Bjerrre Sagsansvarlig

Læs mere

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet.

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. BYGGETILLADELSE Matr. nr.: Beliggenhed: Ansøger: Ejer: Ansøgningsdato: Gebyr: Byggeriets art: 6 m. m.fl. Herstedøster Rambøll, bredevej 2, 2830 Virum. Colgate Palmolive A/S,,. 12. juli 1998 248,00 kr.

Læs mere

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune.

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune 841,0 Rønde MODTAGET Syd 17-08-2015 d j yorle Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggeriets adresse: 5, VESTr,0 {Ej g Matr Nr 28 D Ejerlav: Undertegnede ansøger eller ejer erklærer

Læs mere

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008 HAVNSØ BY, FØLLENSLEV, 8AG Ejer: Ansøger på vegne af ejer: Borretoften 22 Borretoften 22 4270 Høng 4270 Høng Ansøgning

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A BBR. nr. Byggesag Beliggenhed ^7U Lb. nr. 31V& QtS Mtr. nr. a.e>é Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A Bopæl * / / t *) Anmelder.Oi/vifMg "fex, 4c>fv. Bopæl Anm.

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal.

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal. Kjellerup kommune J. nr. 2-4-10b-B-13-88 6'. BYGGESAG Landbrug. Ejendoms nr. 01690-1 vej kode 3165 Ejendommens matr. nr. 10b Hinge by, Hin^ge Beliggenhed Hingeballevej 8 Lokalplan nr. Bypl.vedt. nr. Møde

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Sagsbehandler: Ikke tildelt. Ansv. sagsbh.: Ansøgning fyldestgørende: Naboorientering startdato: Naboorientering slutdato: Gebyrbeløb:

Sagsbehandler: Ikke tildelt. Ansv. sagsbh.: Ansøgning fyldestgørende: Naboorientering startdato: Naboorientering slutdato: Gebyrbeløb: KMD Byggesag 21-04-2009 15:06:07 Ejendom: 1582 Ejendomsnummer: 1582 Moderejendomsnummer: Ejendomsadresse:, 9850; Vejkode: 1616, Zonestatus: Byzone Adresse: Matrikler: 1 i alt -124 AOV, HORNE BY, HIRTSHALS,

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462 By & Erhverv Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Ansøgers navn og adresse Rambøll Danmark A/S, Fredericia Danmarksgade 2A 7000 Fredericia Ejendomsnr: 37639 Vejkode: 2948 Sagsnr: 14/3462 Bygningsnr:

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

6/ /MØ-/ JOURNALSAG "instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/

6/ /MØ-/ JOURNALSAG instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/ kommunens navn 4. juni 1981 dato 6 MØ- Journalnr fm 670199^ iahenr 6?ø~ magnetkortnr. forud for sagens start: "afsendende instans Lars Hansen, foranstående sager Hobrovej 10, Rold -^ JOURNALSAG "instans

Læs mere

1 - Naboorientering Naboorientering. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land»

1 - Naboorientering Naboorientering. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» 1 - Naboorientering Naboorientering «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Dato 5. december 2016 Sagsnr. 01.03.00-P19-100-16 Matr.nr. 25 Jørlunde By, Jørlunde TEAM BYGGESAG Postadresse:

Læs mere

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN KOMMUNE EJENDOMSNR.: 093779 GRUNDAREAL: 860 BYGGE- OG PLANAFDELINGEN ADRESSE: MATR.NR.: VEJKODE: JOURNAL NR.: 54384 Engholm Allé 36 8 cl, Avedøre 2180 SAGENS ART: Carport til udhus MODTAGET: 31.05.05 SAGSDATO:

Læs mere

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i Byggesag Ændring af skillevægge Sagsnr.: 2002/02969 Byggesagsområde: Bygningsreglement: Byggetilladelser j Sagsdato: 13-06-2002 Byggesagstype: Ombygning over 150 m 2 j

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

GENPART BYGGETILLADELSE. 27. februar /KV. Sten Jensen Langelinie Odense M. etablering af toiletrum i stueetagen ODENSE BYRAD

GENPART BYGGETILLADELSE. 27. februar /KV. Sten Jensen Langelinie Odense M. etablering af toiletrum i stueetagen ODENSE BYRAD ODENSE BYRAD GENPART Odense Slot, indgang E Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Telefon (09) 13 13 72, lokal 2427 ODENSE MAGISTRAT. 2. AFDELING BYGNINGSVÆSENET Sten Jensen 5230 Odense M Dato Bgs. nr. 27. februar

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage

Udfyldes af kommunen. Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 50 00 Kommunens navn og adresse Syddjurs Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato MODTAGET Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Borgerservice

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård.

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård. Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Side 1 af 10 BYGGETILLADELSE

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2014 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen.

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen. Brian Møgelvang Bendsvej 3 8950 Ørsted Afdeling: Byggegruppen Dato: 24. juni 2015 Reference: Pia Hauge E-mail: phs@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.: 2015-0447 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Glostrup Kommune. Side 1

Glostrup Kommune. Side 1 Glostrup Kommune Side 1 Sag: 2001/00899 Arkivkode: 02.00.01 9hgG - Edithsvej 13, skødeoplysninger om ej godkendt overdækket terrasse, udhus og drivhus Undernr.: P19 Delarkiv: Sagsdato: 02072001 Sagsansv:

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0 Stempel MODTAGET Mmsk foiotlfiiflg Statistik 0 eenfamiliehus 0 flerfamilehus 0 erhvervsejendom 0 ikke erhvervsejendom O antal lejligheder 0 antal værelser D landbrug Jour. nr. 84478 Arkiv nr. 1-a, Elkjær,

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m BYGGESAG Byggesag nr.: ^ 18 S Indg.den: & ~ 3 - \ ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ i j - p Beliggende: R V r A *., 5-2 6 Ejendomsnr.: af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n Tilhørende: U V W - V o v j CPR-nr.:

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag Sendes til Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf. 79 75 50 00 Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Grundejerforeningen Floraparken v/johan Van Der Plaat Floraparken 47 4690 Haslev Postadresse: Byg & Trafik Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01

Læs mere

^n-?- '"D. Byggesag. t\od^ U,, 1 Ø-TH. $* ^ in/ws. ~Jrc\A=X*^r. v^/f. Stamdata. n\j $^±\sc+ 11 j 33oo FKLJLÅ^L. ~3*" Jffrr. Byggeriets art og omfang

^n-?- 'D. Byggesag. t\od^ U,, 1 Ø-TH. $* ^ in/ws. ~Jrc\A=X*^r. v^/f. Stamdata. n\j $^±\sc+ 11 j 33oo FKLJLÅ^L. ~3* Jffrr. Byggeriets art og omfang Stamdata Stedbetegnelse MttøUAvA/,^ 13 Ejendomsnummer Etage Side/dornr. Bygn.nr. Byggesag Vejkode Byggesag snummer Husnr. /J Matrikelbetegnelse Ejer Ansøger ~3*" Jffrr J_ ^n-?- t\od^ U,, 1 Ø-TH $* ^ in/ws

Læs mere

Sagsbehandler: Ikke tildelt. Ansv. sagsbh.: Naboorientering slutdato: Gebyrbeløb: og -selskab: Brugerfelt 1: Brugerfelt 2: Brugerfelt 3: Brugerfelt 4:

Sagsbehandler: Ikke tildelt. Ansv. sagsbh.: Naboorientering slutdato: Gebyrbeløb: og -selskab: Brugerfelt 1: Brugerfelt 2: Brugerfelt 3: Brugerfelt 4: KMD Byggesag 21-04-2009 15:15:10 Ejendom: 1582 Ejendomsnummer: 1582 Moderejendomsnummer: Ejendomsadresse:, 9850; Vejkode: 1616, Zonestatus: Byzone Adresse: Matrikler: 1 i alt - 124 AOV, HORNE BY, HIRTSHALS,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 28. januar 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune.

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune. ETN Arkitekter ApS Søndergade 23 4800 Nykøbing F Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk 15-01-2016

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

Lodsvej 33 - Lovliggørelse af opført rundbuehal

Lodsvej 33 - Lovliggørelse af opført rundbuehal Fanø Kommune Plan og Byg MODTAQET 2 2OKT.2015 FANØ KOMMUNE Tommy Mejnertz Bavnebjerg 14 Nordby 6720 Fanø Dato: Sagsnr.: ESDH nr..: Sagsbeh.: Direkte tif.: Email.: 13-10-2015 BYGGESAG-2015-133 563-2015-5129

Læs mere