PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde"

Transkript

1 PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde

2 Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at sikre, at kravet om en gennemsnitlig højde på 50 mm i praksis bliver overholdt. For at sikre, at isoleringen ikke lukker for ventilationsspalten bør isoleringen fastholdes med tråd. Dampspærren skal udføres lufttæt og med tapede samlinger. Denne løsning indebærer bl.a. Højere materialeudgifter. Energitab gennem ventilation. Hulrum Beklædning Isolering Udvendig ventilationsspalte Ventilationsspalte Dampspærre Uventileret undertag Anvendes et diffusionsåbent undertag (Z-værdi <3) kan ventilationsspalten udelades. Ved en lavere Z-værdi, opnås en bedre diffusionsevne. Isoleringen monteres min. 20 mm under overkant af spær, så der er plads til evt. ekspansion af isoleringen. Denne løsning indebærer bl.a. Mindsket energitab. Optimal udnyttelse af isoleringsevnen i konstruktionen. Ventilationsspalte Dampspærre Isolering Generelt for undertage Fast undertag Ventileret/uventileret Hulrum Beklædning Det er vigtigt, at der ikke indbygges fugt i konstruktionen. Indbygget træ skal leveres med en træfugtighed under 14% og konstruktionen bør beskyttes mod nedbør og kondens i byggeperioden. Dampspærren monteres hurtigst muligt og skal udføres med lufttætte og tapede samlinger. Det anbefales at montere undertagsstrammere ca. 1 stk. pr. m 2. Der må forventes en stor mænge kondens på indvendig side af undertaget, såfremt dampspærre og primær tagdækning ikke er monteret. 10 mm Ventileret løsning 2

3 PROTEX STANDARD Tæt undertag - ventileret løsning Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid Let at montere Eksponeringsperiode op til 4 mdr. Besandet overflade Armeret med polyester Kondensabsorberende bagside Montering Den besandede side skal være opad! Tagfod med udhæng. et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Tagfod uden udhæng føres til tagrende og klæbes/ tapes fast til fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Rygning med ventileret kip-planke. PROTEX STANDARD føres op til overkanten af den ventilerede kipplanke og fastgøres. Rygning i mørtel med ventilation. et bukkes over kip og afsluttes med 20 cm overlæg. Ventilationsstudse sættes for hvert spærfag, forskudt for midte, mellem 2. og 3. lægte, skiftevis højre og venstre side. Inddækning ved ovenlysvindue. Der henvises til vinduesfabrikantens monteringsanvisning. Gennemføring af aftrækskanal eller ventilationskanal. et klæbes til rørflange, som er monteret i konstruktionen. Der skal altid monteres fast underlag ved gennemføringer. Skotrende Skotrende nedsænkes i spærerne. et klæbes til skotrende. Gavl uden udhæng. til mur Vedr. tagstensafslutning over gavlmur henvises til TEGL 36, samt monteringsanvisning. Gavl med udhæng. til udhængsspær Vedr. tagstensafslutning over gavlmur henvises til TEGL 36, samt monteringsanvisning. Montering på langs ad spærene PROTEX STANDARD undertag monteret parallelt med spærene giver den optimale sikkerhed for tæthed. Denne metode bør altid anvendes ved lave taghældninger. Minimum hældning =14 gr. Banerne oplægges med min. 100 mm sideoverlæg, placeres over spærene og fastgøres midlertidigt med 25/25 galvaniserede papsøm for hver 120 cm. Mellem undertaget og taglægterne monteres mm trykimprægnerede r, afhængig af valg af tagsten, fastgjort for hver 30 cm med 31/80 søm gennem sideoverlæg ned i spærene. Ved udhæng monteres fodstykke af vandfast plade for fodblik. PROTEX STANDARD undertag påklæbes fodblikket med klæber. På tværs ad spærene Banerne lægges med min. 150 mm sideoverlæg. Endesamlingerne skal være med mindst 100 mm overlæg og må kun udføres over spær, se monteringsvejledning. Befæstigelse, som monteret på langs ad spærene Kondens For at hindre kondensproblemer skal isoleringen være korrekt monteret, og dampspærren på isoleringens varme side skal slutte tæt med tapet samlinger. Ventilation Ventilationsspalten imellem undertag og isolering skal projekteres med en højde på min. 70 mm. Dette for at sikre, at kravet om en gennemsnitlig højde på 50 mm i praksis bliver overholdt. Ventilationsåbningernes areal skal svare til min. 1/500 af det bebyggede areal, ligesom disse åbninger skal placeres, således at der ikke forekommer uventilerede områder. Dette gøres bedst med ventilation fra tagfod til kip. Iøvrigt henvises til de aktuelle BYGERFA blade samt»murerfagenes byggeblad«og TOP s håndbog nr. 54/2007 om ventilerede undertage. Montering skal altid ske i overensstemmelse med bygningsreglementet og DBI-anvisning. Egenskaber Materialeopbygning Armering Underside Overside Egenskaber Rullestørrelser Montering/anvendelse Eksponeringsperiode Vægt Tykkelse Brudstyrke (DIN 51123) Produktfakta Tekniske data Værdier Spedial-bitumen Polyester (Trevira Spunbond) Kondens-absorberende polypropylen Besandet Værdier 1,10 x 50 m Til ventilerede undertagskonstrutioner 4 måneder 533 g/m2 0,7 mm 539 N / 468 N / 5 cm Strækstyrke (DIN 52123) 43,2% / 43,8% Rivefasthed (DIN 53363) Sømudrivningsfasthed Vanddampdifuusionsevne 95 N / 81 N 147 N / 153 N 1,51 g/m2 / døgn Sd-værdi (diffusion) 24,94 Minimum hældning 140 3

4 PROTEX PRO Diffusionsåben - *DUKO Klasse ML 4 Diffusionsåben, ingen telteffekt Ældningsbestandig min. 50 år Vandtæt Høj brudstyrke Lav vægt, let at montere Kræver ingen specialværktøjer Beige udvendig = hindrer genskin fra solstråler Hvid indvendig = giver lys til det indvendige arbejde Kan monteres horisontalt og vertikalt på tagkonstruktionen Miljøvenligt Kræver ingen udluftningsstudser/ ventilationsstudser. Det tilrådes at ventilere hanebåndsloft og skunkrum. Eksponeringsperiode op til 4 mdr. Temperaturstabil Brandklassificeret - DIN 4102-B2 Kan lægges direkte på isoleringen Kan anvendes under alle tagflader PROTEX PRO er et diffusionsåbent undertag, som kombinerer en række gode egenskaber i et og samme produkt. PROTEX PRO er vind- og vandtæt, men samtidig diffusionsåbent, hvilket gør, at taget kan ånde frit. PROTEX PRO undertag kan anvendes ved alle typer af tagkonstruktioner, hvor hældningen er over 10 gr. jvf. anvisninger. PROTEX PRO er din garanti for en sund tagkonstruktion mange år frem i tiden. PROTEX PRO utroligt hurtig at montere, hvilket er ensbetydende med en god totaløkonomi. Montering PROTEX PRO skal altid monteres med den beige side udad. Montering på langs af spærene PROTEX PRO monteret parallelt med spærene giver den maksimale sikkerhed for tæthed. PROTEX PRO bør derfor altid monteres parallelt med spærene ved lave taghældninger (min 10 gr). Banerne oplægges med min. 100 mm sideoverlæg placeret over spærene og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. Nederste bane monteres altid på tværs af spærene. Mellem undertaget og taglægterne monteres 25 eller 34 mm trykimprægnerede r (afhængig af tagstensvalg) fastgjort pr. 30 cm med 31/80 søm gennem sideoverlæg ned i spærene. Ved udhæng/ tagrende og gennemføringer monteres med fast underlag. PROTEX PRO påklæbes fodblikket med tagfodstape eller Superfix limfugemasse. Montering på tværs af spærene Ved vandret oplægning etableres min. 150 mm overlæg. Ved hældning under 22 gr. etableres 200 mm overlæg. Ved hældning under 18 gr. skal overlæg limes med Ampacoll superfix limfugemasse eller Ampacoll XT tape. Afstandslister som er tilpasset tagstensprodukt afkortes i banedækbredde og fastgøres kontinuerligt. Overlægget mellem de to nederste baner skal enten være min. 300 mm eller tapes/ limes. Montering direkte på isoleringen PROTEX PRO kan som følge af den høje diffusions-åbenhed lægges direkte på isoleringen. Dette forudsætter dog, at der er sikkerhed for, at isoleringen ikke udvider sig efter oplægningen (får pilhøjde). For at hindre dette må det anbefales at have 20 mm luft mellem undertag og isolering til udligning af eventuelle udvidelser af isoleringen. Det er en forudsætning, at dampspærren er tæt. Montering ifm. traditionelle tagdækningsmaterialer PROTEX PRO kan anvendes under alle traditionelle tagdækningsmaterialer såfremt monteringen udføres korrekt efter anvisningerne. Monteringsvejledning er indlagt i rullerne - i øvrigt henvises til de aktuelle BYG-ERFA blade samt "Murerfagets Op- lysningsråds TEGL 36 byggeblad" vedrørende undertage, disses opbygning, og øvrige monteringsdetaljer. *DUKO (Dansk sklassifikationsordning ApS) Egenskaber Materialeopbygning Eksponeringsperiode Produktfakta Værdier Polyolefin laminat 128 g/m 2 Op til 4 mdr. Brandklassificering DIN 4102-B2 Vægt Rullestørrelse Farve Ældningsbestandighed Egenskaber Brudstyrke (MD/CD) Sømudrivningsfasthed SD-værdi Z-værdi Vanddampdiffusionsevne Vandsøjletryk Temperaturstabilitet Telteffekt Tekniske data Tilbehør 128 g/m2 1,10x50 m/1,10 x 100 m /1,50 x 100 m Hvid indvendig/ beige udvendig Min. 50 år (NBI) Værdier 265N/230N/5 cm (EN ) 145N/150N (EN ) 0,02 (EN ISO 12572) 0,1 GPA.s.m 2 /kg 1500g/m2/24h (ASTM E398-83) 2000 mm (DIN/EN811) -400 C til C (EN 1109) Ingen SBI NORDTEST Ampacoll XT tape, tætningsbånd til gennemføringer BK 535, PROTEX undertagsstrammer, Superfix limfugemasse og stålskorstensgennemføringer m.m. Se tilbehørsafsnit. 15 års produktgaranti

5 PROTEX STEP Diffusionsåben - *DUKO Klasse H (fast underlag) 20 års produktgaranti Diffusionsåben, ingen telteffekt Ældningsbestandig min. 50 år Vand- og lufttæt Lav vægt, let at montere Kræver ingen specialværktøjer Blå udvendig = hindrer genskin fra solstråler. Hvid indvendig = giver lys til det indvendige arbejde Kan monteres horisontalt og vertikalt på tagkonstruktionen Miljøvenligt Kræver ingen udluftningsstudser/ ventilationsstudser. Det tilrådes at ventilere hanebåndsloft og skunkrum. Eksponeringsperiode op til 4 mdr. Temperaturstabil Brandklassificeret - DIN 4102-B2 Kan lægges direkte på isoleringen Kan anvendes under alle tagflader PROTEX STEP er et diffusionsåbent undertag, som kombinerer en række gode egenskaber i et og samme produkt. PROTEX STEP er vind- og vandtæt, men samtidig diffusionsåbent, hvilket gør, at taget kan ånde frit. PROTEX STEP undertag kan anvendes ved alle typer af tagkonstruktioner, hvor hældningen er over 10 gr jvf. anvisninger. PROTEX STEP er din garanti for en sund tagkonstruktion mange år frem i tiden. Og så er PROTEX STEP utroligt hurtig at montere, hvilket er ensbetydende med en god totaløkonomi. Montering Bemærk! PROTEX STEP skal altid monteres med den blå side udad. Montering på langs af spærene PROTEX STEP monteret parallelt med spærene giver den maksimale sikkerhed for tæthed. PROTEX STEP bør derfor altid monteres parallelt med spærene ved lave taghældninger (min 10 gr). Banerne oplægges med min. 100 mm sideoverlæg placeret over spærene og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. Mellem undertaget og taglægterne monteres 25 eller 34 mm trykimprægnerede r (afhængig af tagstensvalg) fastgjort pr. 30 cm med 31/80 søm gennem sideoverlæg ned i spærene. Ved udhæng/ tagrende og gennemføringer monteres med fast underlag. PROTEX STEP påklæbes fodblikket med tagfodstape eller Superfix limfugemasse. Montering på tværs af spærene Ved vandret oplægning etableres min. 150 mm overlæg. Ved hældning under 22 gr etableres 200 mm overlæg. Ved hældning under 18 gr. samt ved åbne tagmaterialer skal overlæg limes med Ampacoll superfix limfugemasse eller Ampacoll XT tape. Afstandslister som er tilpasset tagstensprodukt afkortes i banedækbredde og fastgøres kontinuerligt. Overlægget mellem de to nederste baner skal enten være min. 300 mm eller tapes/ limes. Montering på fastunderlag Ved montering på fast underlag henvises til særskilt vejledning s. 11. Montering direkte på isoleringen PROTEX STEP kan som følge af diffusionsåbenheden lægges direkte på isoleringen. Dette forudsætter dog, at der er sikkerhed for, at isoleringen ikke udvider sig efter oplægningen (får pilhøjde). For at hindre dette må det anbefales at have 20 mm luft mellem undertag og isolering til udligning af eventuelle udvidelser af isoleringen. Det er en forudsætning, at dampspærren er tæt. Montering ifm. traditionelle tagdækningsmaterialer PROTEX STEP kan anvendes under alle traditionelle tagdækningsmaterialer såfremt monteringen udføres korrekt efter anvisningerne. Monteringsvejledning er indlagt i rullerne - i øvrigt henvises til de akturelle BYG-ERFA blade samt "Murerfagets Oplysningsråds TEGL 36 byggeblad" vedrørende undertage, disses opbygning, evt. blafring og øvrige monteringsdetaljer. Egenskaber Materialeopbygning Eksponeringsperiode Produktfakta Værdier 190 g 3 lags membran polyolefin laminat med armering Op til 4 mdr. Brandklassificering DIN 4102-B2 Vægt 190 g/m 2 Rullestørrelse Farve Ældningsbestandighed Egenskaber Brudstyrke (MD/CD) Sømudrivningsfasthed SD-værdi Z-værdi Vanddampdiffusionsevne Vandsøjletryk Temperaturstabilitet Telteffekt Tekniske data Tilbehør 1,50x50 m/1,10 x 50 m Hvid indvendig/ blå udvendig Min. 50 år (NBI) Værdier 500N/560N/5 cm (EN ) 370N/330N (EN ) 0,03 (EN ISO 12572) 0,1 GPA.s.m 2 /kg (SS ) 1389 g/ m 2 /24 h (BS 3177) 3200 mm (DIN/EN 20811) C til +900 C (EN 1109) Ingen SBI NORDTEST Ampacoll XT tape, tætningsbånd til gennemføringer BK 535, PROTEX undertagsstrammer, Superfix limfugemasse og stålskorstensgennemføringer m.m. Se tilbehørsafsnit. 5

6 Montering, banevarer Tagfod Tagfod med og uden udhæng Uventileret Fodblik Superfix Rendejern forsænket 18 mm vandfast plade Min. 30 mm Superfix 18 mm vandfast plade Rendejern forsænket Min. 30 mm Fodblik Fugetætning Tagfod af 18 mm vandfast plade skæres over spærhovedet for at undgå "sækdannelse". Pladen skæres min. 30 mm målt vinkelret fra spærhovedet. Den vandfaste plade må ikke have bagfald og fuges, når der monteres uden udhæng. Rendejern nedfræses i fodpladen. Fodblikket monteres og undertaget fastgøres med butyltape eller Superfix-limfugemasse til fodblikket. et afskæres min. 10 mm fra forkant af fodblikket. Nederste bane undertag skal altid oplægges vandret. Vær opmærksom på speciel løsning jvf DBI-vejledning 36. Tagfod m/udhæng, fast undertag Tagfod u/udhæng, fast undertag Ventileret Ventilation Ventilation Isolering Ventilation Isolering Ventilation et føres til tagrende og klæbes på fodblik. føres til tagrende og klæbes/tapes fast til fodblik. 6

7 Montering, banevarer Muret gavl med udhæng Muret gavl uden udhæng Trykimprægneret Afvandingskanal er indbygget i rørgennemføring Aluinddækning Vindskede Trykimprægneret Bræt eller plade. fikseres med dobbeltklæbende butyltape eller Ampacoll superfix-limfugemasse På lægteenderne monteres en trykimprægneret. et strammes rundt om n og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. et fastgøres endeligt ved montage af vindskeder, og kan eventuelt føres op over kant af vindskede. Muret gavl udføres i henhold til Murerfagets byggeblad nr. 36. På lægteenderne monteres en trykimprægneret. e strammes rundt om n og fastgøres. Gennemføringer for isoleret rør Grat Min. 150 mm overlæg Gratplanke Trykimprægneret Centerlinie af rørgennemføring afmærkes på lægte. Rørgennemføring sømmes til øverste lægte og strop fastgøres til næste lægte. Midt i rørgennemføring skæres et krydssnit i undertaget. svinger trækkes op til rørgennemføring og fastholdes, mens undertaget skæres bort langs kanten. Underdelen af rørgennemføringen føres ned gennem hullet, monteres og fastlåses. Øverste og nederste del skrues sammen med vedlagte skruer så undertaget sidder fast. Taghætte og kanalsystem kan nu monteres. Kanaler skal fastgøres til spær. et føres over grat med overlæg så øvre bane når ud under begge r. Gratplanken tilpasses og fastholdes (evt. stiksømmes) med gratens trykimprægnerede r, som er smigskåret på langs. Stikspærenes r stødes i smig til r langs gratplanken. Lægter stødes i smig til gratplanken og stiksømmes. 7

8 Montering, banevarer Spring i tagfladen/brandkarm Kip uventileret Vinkelbeslag Blyerstatning Kipplanke føres min. 150 mm op ad mur og fastholdes Ventileret Min. 200 mm overlæg Løsholt Min. 100 mm overlæg et føres min. 150 mm op af mur og fastholdes med dobbeltklæbende butyltape/superfix og zinknæse. Vær opmærksom på løsning vedr. DBI-vejledning 36. Skotrende forsænket, lige Mellem spær monteres løsholt ved stiksømning. Spærspidserne afskæres. et føres over løsholten og fastholdes med overlæg på begge sider af kippen. Kipplanke fastgøres til rne med vinkelbeslag. Det er vigtigt, at kipplanken afstemmes med tagdækningen således at rygningsstenen efter endt montage står på tagstenen. Ved taghældning under 18 gr anbefales limede/tapede overlæg med Superfix-limfugemasse. Skotrende forsænket, ved kip Overlæg min. 200 mm Rygningsplanke Vingebeslag Skotrende lægte Min. 100 mm Overlæg min. 100 mm Trykimprægneret Min. 450 mm Min. 100 mm Dobbeltklæbende butyltape Min. 450 mm Butyltape eller Superfixlimfugemasse Skotrendeplade af 18 mm krydsfiner i 450 mm bredde nedfældes i spær. Skotrende i zink eller lign. fastgøres iht. leverandørens forskrifter til skotrendeplade. fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape eller Superfixlimfugemasse. Afstandslister smigskæres eventuelt parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres og sømmes til r og skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertaget. 8 Kipplanke monteres i samarbejde med tagdækker således, at rygningssten står på tagsten.

9 Montering, banevarer Skotrende forsænket, tagfod Stor ventilationskanal, ovenfor Dobbeltklæbende butyltape Vandrende Ampacoll superfix- Butyl BK535 Trygimprægneret Fodblik Butyltape eller Superfixlimfugemasse Min. 450 mm Min. 100 mm Fast plade Skotrendeplade af 18 mm krydsfiner i 450 mm bredde nedfældes i spær. Skotrende i zink eller lignende fastgøres iht. leverandørens forskrifter til skotrendeplade. fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape eller Superfixlimfugemasse. Afstandslister smigskæres eventuelt parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres og sømmes til r og skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertaget. Skorsten, svineryg, øvre hjørne Alle gennembrydninger af undertag udføres med fast underlag,som skæres tæt på gennemføring. Kanaler skal statisk fastholdes til spær. skæres stramt omkring gennemføring og fuges tæt med Superfix. Der monteres vandrende fra spær til spær med 50 mm fald. føres med nederste bane under rende og øverste bane føres op i rende og klæbes fast med dobbeltklæbende butyltape eller Superfix. Til stålskortstene fås spec. gennemføringsflanger. Skorsten, nedre hjørne Zinknæse Dobbeltklæbende butyl eller Superfix Ampacoll superfixlimfugemasse Stor svineryg Lille svineryg Inddækning, zinkog blyerstatning Min. 150 mm 18 mm krydsfiner Vandrende Butterfly 18 mm krydsfiner monteres nedsænket mellem spær. Pladen monteres mellem spær og skorsten,min. 500 mm over skorsten og 150 mm under skorsten. føres 150 mm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape/superfix. Hjørner fuges tæt med Superfix-limfugemasse. Stor svineryg opbygges til fastholdelse af zink og blyerstatning iht. blikkenslagerforbundets forskrifter. 18 mm krydsfiner monteres nedsænket mellem spær. Pladen monteres mellem spær og skorsten,min. 500 mm over skorsten og 150 mm under skorsten. føres 150 mm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape/superfix. Hjørner fuges tæt med Superfix-limfugemasse. Butterfly udskæres af et stykke undertag og pålimes nederste undertagsbane med Superfixlimfugemasse.Til stålskorstene fås specielle gennemføringsflanger. Se tilbehørsafsnit. 9

10 ARBEJDSVEJLEDNING Montering, banevarer PROTEX SOLID OG PROTEX EXTRA Kvist, afslutnig af skotrende Kvist, afslutning bund af kvist Trygimprægneret Skotrende Trygimprægneret Skotrende Blyerstatning Blyerstatning Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres ud på tagflade i en bredde af ca. 3 tagsten. Tagfodplade understøttes på fast plade monteret mellem spær og inddækkes med zink. Plade understøttes så tagsten kan føres under plade. føres ud på tagfod og klæbes fast med dobbeltklæbende butyltape eller Superfix-limfugemasse Oplægning, banevare på tværs Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres ud på tagflade i en bredde af ca. 3 tagsten.tagfodplade understøttes på fast plade monteret mellem spær, og fodblik monteres. Blyerstatning fastgøres til fodblik med dobbeltklæbende tape. føres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape/superfix. Oplægning, banevare parallel Inden montage af undertag skal tagkonstruktionen være korrekt afstivet. Vindafstivningsbånd må ikke have kontakt til undertaget. Ved vandret oplægning etableres min. 150 mm overlæg. Ved hældning under 22 grader etableres 200 mm overlæg. Ved hældning under 18 gr. samt åbne tagmaterialer skal overlæg limes med Superfixlimfugemasse eller butyltape. Afstandslister som er tilpasset tagstensprodukt afkortes i banedækbredde og fastgøres kontinuerligt. Overlægget mellem de to nederste baner skal enten være min. 300 mm eller limes. 10 Inden montage af undertag skal tagkonstruktionen være korrekt afstivet. Vindafstivningsbånd må ikke have kontakt til undertaget oplægges parallelt med spærrene. fastgøres med 100 mm overlæg og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. Afstandslister som er tilpasset tagstensprodukt fastgøres kontinuerligt for at fastholde undertaget stramt. De lodrette baner føres ned over vandret tagfodsbane med min. 300 mm overlæg eller limes.

11 Montering, fast underlag PROTEX STEP - *DUKO Klasse H (fast underlag) Principskitse, undertag Tagfod med udhæng Uventileret 10 mm Forskallingsbrædder Isolering Butyltape/Superfix Fodblik Forsænket Rendejern Fast undertag 18 mm vandfast plade Dampspærre PROTEX STEP kan lægges under alle traditionelle tagdækningsmaterialer, såfremt montering udføres korrekt efter anvisningerne. Ved spredt forskalling (10 mm) kan der isoleres op mod bræddefladen. Dette forudsætter en tæt dampspærre. Dimensioner fremgår på side 15. Tagfod uden udhæng Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Den vandfaste plade må ikke have bagfald. Rendejern nedfræses i fodpladen. Fodblikket monteres, og undertaget fastgøres med butyltape/superfix til fodblikket. et afskæres min. 10 mm fra forkant af fodblikket. Nederste bane undertag skal altid oplægges vandret. Kip uventileret Vinkelbeslag Kipplanke Rendejern forsænket Fast underlag Min. 200 mm overlæg Fodblik Butyltape /Superfix 18 mm vandfast plade Min. 100 mm overlæg 1 Fugetætning Løsholt Fast underlag Pladen skæres i smig således at der ikke dannes en kant mellem det faste underlag og tagfodsplade. Den vandfaste plade må ikke have bagfald og fuges. Rendejern nedfræses i fodpladen. Fodblikket monteres, og undertaget fastgøres med butyltape/ Superfix til fodblikket. et afskæres min. 10 mm fra forkant af fodblikket. Nederste bane undertag skal altid oplægges vandret. Imellem spær monteres løsholt ved stiksømning. Spærspidserne afskæres. et føres over løsholten og fastholdes sider af kippen. Kipplanken fastgøres til rne med vinkelbeslag. Det er vigtigt at kipplanken afstemmes med tagdækning, således at rygningsstenen efter endt montage står på tagstenen. 1. Ventileret rygningsplanke monteres i standardbeslag (ventilation af hanebåndsloft anbefales). 11

12 Montering, fast underlag PROTEX STEP - *DUKO Klasse H (fast underlag) Muret gavl med udhæng Muret gavl uden udhæng Trykimprægneret Aluinddækning Trykimprægneret Vindskede Fast underlag af brædder eller andet diffusionsåbent materiale Ved lægteenderne monteres trykimprægneret. et strammes rundt om n og fastgøres midlertidig med hæfteklammer. et fastgøres endeligt ved montage af vindskeder. et kan eventuel føres op ad vindskedekant. Muret gavl udføres i henhold til Murefagets byggeblad nr. 36 Inden endelig opmuring udføres undertag. Ved lægteenderne monteres en trykimprægneret. et strammes rundt om n og fastgøres. Grat Spring i tagfladen/brandkam Gratplanke Blyerstatning føres min. 150 mm op ad mur og fastholdes Trykimprægneret Højdespær Fast underlag af brædder. føres ind over grat, så undertag når ud på begge sider af klemlister. Gratplanke tilpasses, rygningsstenen monteres og fastholdes med trykimprægnerede r langs gratplanke. Lægter smigskæres til gratplanke og stiksømmes. Fast undertag skæres tæt til mur og fastholdes evt. til hjælpespær. føres min. 150 mm op af mur og fastholdes med dobbeltklæbende butyl/superfix og zinknæse. 12

13 Montering, fast underlag PROTEX STEP - *DUKO Klasse H (fast underlag) Skotrende forsænket, lige Skotrende forsænket, ved kip Skotrende lægte Overlæg min. 200 mm Rygningsplanke Vinkelbeslag Min. 100 mm Overlæg min. 100mm Min. 450 mm Min. 100 mm Trykimp. Dobbeltklæbende butyltape/superfix Fast underlag Min. 450 mm føres ud i skotrende af zink eller lign. og fastgøres med dobbeltklæbende tape/superfix. fastgøres i min. 100 mm afstand fra zinkkant på skotrendelægte. Afstandslister føres ud i skotrende og smigskæres parallelt med skotrende. Lægter skæres i smig og skotrendelægte sømmes til og lægteender. til fast underlag sømmes til fastundertagsplade og samlinger klæbes iht. leverandørens forskrifter. Skotrende forsænket, tagfod til fast underlag føres min. 200 mm over på begge sider af kip. Kipplanke monteres i samarbejde med tagdækker, således at rygningssten står på tagsten. Gennemføring afvanding ovenfor Butylfugemasse /Superfix Trykimprægneret Min. 100 mm Vandrende Fodblik Dobbetklæbende butyltape/superfix Min. 450 mm Superfixlimfugemasse butyltape BK535 Skotrende af zink eller lignende fastgøres iht. leverandørens for-skrifter til skotrendeplade. fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape/superfix. I tagfod føres tagfodsplade smigskåret til samlingen midt i skotrende.tagfodsplade smigskæres parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres, sømmes til r og sømmes til skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertag så nedbrydning af UV-stråling undgås. Kanaler skal statisk fastholdes til spær. skæres stramt omkring gennemføring og fuges med Superfix/Butyltape BK535. Der monteres vandrende fra spær til spær med fald på 50 mm. føres med nederste bane under rende, og øverste bane føres op i rende og klæbes fast med butyltape eller lim. 13

14 Montering, fast underlag PROTEX STEP - *DUKO Klasse H (fast underlag) Skorsten, overgang øvre hjørne Skorsten, overgang nedre hjørne Zinknæse Dobbeltklæbende butyltape/superfix Stor svineryg Min. 150 mm Butyl fugemasse lille svineryg Inddækning, zink og blyerstatning Butterfly Vandrende 18 mm krydsfiner smigskæres og monteres som svineryg til bortledning af undertagsvand. Der monteres vandrende fra spær til spær med fald på 50 mm. føres med nederste bane under rende og øverste bane føres op i rende og klæbes fast med butyltape eller Superfix. føres 15 cm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape/superfix. Hjørner fuges tæt med butyl fugemasse. Stor svineryg opbygges til fastholdelse af zink og blyerstatning iht. blikkenslagerforbundets forskrifter. Kvist, afslutning skotrende føres 15 cm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende tape/superfix. Hjørner fuges tæt med butyl fugemasse. Butterfly udskæres ud af et stykke undertag og pålimes nederste undertagsbane med Superfix. Kvist, afslutning bund af skotrende Skotrende Trykimprægneret Skotrende Trykimprægneret Blyerstatning Blyerstatning Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres 500 mm ud på tagflade.tagfodplade understøttes på fast plade monteret imellem spær og inddækkes med zink. Dette sikrer at vandet fra skotrende ledes ud på tagfladen. Plade understøttes så tagsten kan føres under plade. føres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape/superfix. 14 Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres ud på tagflade i en bredde af ca. 3 tagsten.tagfodplade understøttes på fast plade monteret mellem spær, og fodblik monteres. Blyerstatning fastgøres til fodblik med dobbeltklæbende tape/superfix. føres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape/superfix.

15 Montering, fast underlag PROTEX STEP - *DUKO Klasse H (fast underlag) Kvist nedre hjørne Oplægning på tværs af spærretning Fast plade min. 150 mm mm 30 mm 80 mm Butterfly udskæres og pålimes nederste undertagsbane med Superfix lim fugemasse føres min. 150 mm op af flunke og hjørnesamling fuges tæt med butyl fugemasse eller samles med butterfly. 1. Butterfly af undertag Inden montage af undertag skal tagkonstruktionen være korrekt afstivet.ved vandret oplægning etableres min. 150 mm overlæg. Ved hældning under 22 grader etableres 200 mm overlæg.alle overlæg skal limes med Ampacoll Superfix-limfugemasse. Alternativ kan der anvendes Interstep med integreret tape. Afstandslister som er tilpasset tagstensprodukt afkortes i banedækbredde og fastgøres kontinuerligt. Overlægget mellem de to nederste baner skal enten være min. 300 mm eller limes. PROTEX STEP skal altid monteres med den kulørte side udad (hvid side indad). Dampspærre Alle monteringsprincipper er betinget af en tæt dampspærre. Montering på langs af spærene PROTEX STEP monteret parallelt med spærene giver den maksimale sikkerhed for tæthed. PROTEX STEP bør derfor altid monteres parallelt med spærene ved lave taghældninger (min. 10 gr.). Banerne oplægges med min. 100 mm sideoverlæg placeret over spærene og fastgøres midlertidigt med 25/25 galvaniserede papsøm pr. 120 cm. Montering ifm. traditionelle tagdækningsmaterialer PROTEX STEP kan anvendes under alle traditionelle tagdækningsmaterialer såfremt monteringen udføres korrekt efter anvisningerne. I øvrigt henvises til de aktuelle BYG-ERFA blade samt Murerfagets Oplysningsråds TEGL 36 byggeblad vedrørende undertage, disses opbygning og øvrige monteringsdetaljer. Trædefasthed Der er gennem testmetode TI-B 109 (1998) fra DTI opnået godkendt resultat, mod gennemtrædning i henhold til følgende dimmensionering: Spærafstand 100 cm 19 x 100 mm forskalling med 10 mm mellemrum ml brædder. Spærafstand 120 cm 21 x 100 mm forskalling med 10 mm mellemrum ml brædder. Der henvises til de enhver tid gældende bestemmelser omkring brandkrav - se mere på 15

16 Tilbehør Afstandsklods PROTEX Rørgennemføring til isolerede rør Rørgennemføring til skorsten Afstandsklods PROTEX afstandsklods monteres på lægter for at fastholde undertaget og modvirke eventuelle støjgener. PROTEX afstandsklods sikrer undertaget en lang levetid. Antallet af klodser tilpasses det enkelte byggeri (monteres normalt på hver 2-3 lægte). Reparation Mindre huller repareres bedst med Ampacoll XT tape. Under- Tagfodstape BK530 Butyltape til gennemføringer BK535 taget renses for snavs og fedt. Reparationer kan foretages fra begge sider (gælder ikke ved fast underlag). Større huller: Lap, 300 x 400 mm med smig, klæbes til undertaget med Superfix limfugemasse. Limen skal trykkes ud over kanten. Reparationer kan foretages fra begge sider. Myndighedskrav Monteringen skal ske i overensstemmelse med de i bygnings- PROTEX Ventistuds m/dæksel stape til reparation XT 60/75/100 reglementet BR, kap anførte krav. Ved anvendelse af diffusionsåbne undertage er udluftning af undertage ikke nødvendigt forudsat at dampspærren på isoleringens varme side, samt alle former for gennembrydninger i loftsfladen slutter tæt, samt at bræddeunderlaget monteres med et mellemrum på 10 mm. Ventilation Superfix klæber Afstandsklods 73 mm/93 mm Ampacoll ND bånd Eventuel fugt i tagkonstruktionen vil forsvinde ved diffusion igennem undertagsmaterialet. Derfor er det vigtigt, at der er en god ventilation mellem undertag og tagdækning, så fugten kan slippe ud. Dette gøres bedst ved at sørge for ventilation fra tagfod til kip, således at der ikke forekommer uventilerede områder, samt at der, ved montering af fast underlag, anvendes klemlister i henhold til tagstensfabrikant. PROTEX e 1108 Profile A/S Skånevej Rødekro Tlf.: Fax: info@profile.dk

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

PROTEX. Undertage. - som lader huset ånde. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer

PROTEX. Undertage. - som lader huset ånde. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer PROTEX e - som lader huset ånde Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1 TAG ISOLA UNDERTAGE Dækker alle konstruktioner og krav 10.2016-V1 Isola Undertage Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør

Læs mere

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev 4. august 2008 - side IV-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18 MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 UTDK - 02/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAG Opbevaring/lagring Hunton Undertag skal lagres tørt og være tørt ved montering. Før montering bør pladerne evt. akklimatiseres,

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Roof Pro 280. Montagevejledning. 10 år. 30 år ROOF PRO 280

Roof Pro 280. Montagevejledning. 10 år. 30 år ROOF PRO 280 Montagevejledning 8 10 16 12 14 1 11 13 9 7 15 4 5 17 2 3 6 19 18 ROOF PRO 280 MH H TOTAL PRODUKT HIGH QUALITY FOR PROFESSIONAL CRAFTSMEN 10 år 30 år GARANTI GARANTI VÆLG DET RIGTIGE UNDERTAG Undertaget

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004 Hvis du mangler yderligere information, bedes du venligst kontakte os. Kort resumé af retningslinjerne for montage af glastag, for detaljeret oplysninger om montage se side 3-23. 1. Kontroller styrken

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019 DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA Function and Product Warranty Year Function and Product Warranty30 DAFA 15 Year Januar 2019 Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen ICOPAL Vindspærrer - effektiv beskyttelse af isoleringen Leverandør af den indre ro Anvendelse Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering.

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Skemaet skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et produkt optaget i undertagsklassifikationsordningen. Der skal udfyldes

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE

MONTAGEVEJLEDNING RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Monteringsvejledning for

Monteringsvejledning for Isocell Airtight Monteringsvejledning for UNDERTAGE UNDERTAGe TIL ALLE KONSTRUKTIONER CBI DANMARK A/S Park Alle 64 DK-7480 Vildbjerg Tel. +45 9712 6500 mail@cbidanmark.dk www.cbidanmark.dk E L C L O S

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Effektiv vindafskærmning

Effektiv vindafskærmning ICOPAL Vindspærrer Effektiv vindafskærmning Part of BMI Group ICOPAL Vindspærrer Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering. Vindspærren monteres

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG NT BRILLIA BEDST Viking 280 BEDRE Viking 200 MH M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Viking 400 M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Varmereflekterende M EKSTRE Viking

Læs mere

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Indhold Triofol

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

PROTEX Membraner og tætningsløsninger

PROTEX Membraner og tætningsløsninger PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Indhold Triofol Dampspærre Side 3 Ampatex Resano, dampbremse Side

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med RAW TARENU kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning.

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 200 MH. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 200 MH. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400 Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT Viking type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT

Læs mere

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS PROJEKT-BESKRIVELSE Lokalhistorisk Arkiv Vinderup Tag og facaderenovering Side 1 af 13 GENEREL ORIENTERING... 3 TAGRENOVERING... 4 LEVERING/OPSTILLING AF FACADESTILLADS... 4 NEDBRYDNING... 5 TAGKONSTRUKTION...

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Den lette tagløsning. scandinavien a/s

Den lette tagløsning. scandinavien a/s Den lette tagløsning Med MetroBond tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver vi års garanti på. scandinavien a/s PRODUKTET METROBOND farver, lyd

Læs mere

INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG. Side 1

INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG. Side 1 INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG 2019 Side 1 Velkommen til Interglas I denne brochure finder du en vejledningen for montering af glas i tag. Du kan finde flere produkter og

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere