HÅNDBOG Lægningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG Lægningsvejledning"

Transkript

1 HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten

2 Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 8 Oplægning - binding af tagsten... side 9 Lægning af rygning... side Skæring og boring / Bindere... side Dækbredder... side H 14 programspecifikationer... side H 10 programspecifikationer... side F 12 Ü Nord programspecifikationer... side F 10 Ü programspecifikationer... side F 7 programspecifikationer... side G 10 programspecifikationer... side DS 5 programspecifikationer... side H 15 programspecifikationer... side Vingesten programspecifikationer... side 32 Tilbehør og notater... side 33 Profile tagprogram - andre modeller/former... side Alle vore tagsten og tilbehør overholder naturligvis EU norm EN1304 Tegltagsten, grovkeramisk type". Køber må acceptere en brækage på op til 2%. Se iøvrigt Tegl 36 af november

3 Afstandslister I tage med falstagsten skal der over spærene indlægges mindst 25 mm tykke afstandslister mellem undertag og lægter. Afstandslister skal være trykimprægnerede. Afstandslisternes formål er: At sikre en god ventilation langs tagstenenes underside i sammenhæng med indløbsareal ved tagfod og udløbsareal ved kip. At sikre en effektiv fastholdelse af undertaget. At etablere en fri spalte, således at smuds, plantedele m.m. kan passere under lægterne. At give plads til montering af binderne. NB. Ventilation langs tagstenenes underside er nødvendig, da risikoen for frostskader øges med voksende vandindhold i stenene. Lægter Lægtningen skal udføres med mindst 38x73 mm lægter, der skal opfylde kravene til taglægter af styrkeklassen TI i henhold til trænormen. Lægterne skal lægges korrekt og ensartet med en lægtningstolerance på ±3 mm målt ved spærene, som foreskrevet i TOP s Byggeblad nr. 26,»Lægtning af tage«. Tolerance må ikke ophobes. Lægteafstanden måles fra overkant til overkant lægte. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlægning af 2 opadgående rækker tagsten med 12 i hver på et plant underlag. 3

4 4 Ventilation Ventileret tagkonstruktion - tagrum og skrå tage Ved en ventileret tagkonstruktion skal ventilationsåbningernes samlede areal mindst være 1/500 af bygningens grundareal. Arealet skal fordeles jævnt i tagfladen med mindst 1/1000 ved kip og 1/1000 ved tagfod (1/2000 pr. side ved tagfod i traditionelt sadeltag). Disse grundregler for ventilationsarealet gælder ved bygningsbredder op til 20 meter. Ved større bygningsbredder må der foretages særlige fugttekniske beregninger, se BYG-ERFA Erfaringsblad (27) , Ventilation af tagkonstruktioner. Ved hanebåndsspær skal kolde skunker og spidslofter ventileres, også når der anvendes diffusionsåbne undertage. Ventilation i undertage Ved ventilerede konstruktioner kan ventilationsåbninger i form af ventilationsstudse monteres i undertaget. For vingetagsten med muret rygning skal der være mindst 25 mm fri luftspalte under rygningen, og for falstagsten skal der monteres en tudtagsten i umiddelbar nærhed af hver ventilationsstuds i undertaget. Ventilationsstudse i undertaget monteres jævnt fordelt nær kip (og ved tagfod om nødvendigt). Vær opmærksom på, at der omkring gennembrydninger, som f.eks. ovenlys og skorstene, skal monteres ventilationsstudse i undertaget. Ventilation af hulrum mellem tagsten og undertag For alle tagstenstyper skal der være ventilationsåbning ved både tagfod, kip, skotrender og grater svarende til en mindst 200 cm 2 fri, gennemgående spalte pr. lbm ved en husbredde på op til 8 m. Ved større husbredder skal ventilationsspaltens frie åbning øges proportionalt med den øgede husbredde. Når der anvendes fuglegitter eller tagsten med flad udformning, nedsættes ventilationsarealet ved tagfoden. Kravet om min. 200 cm 2 fri spalte pr. lbm gælder dog fortsat, hvorfor præfabrikerede ventilationslister med fuglegitter kan anbefales. Rekvirer dokumentation hos tagstensproducenten inden udformning af detalje ved tagfoden. Figur 6: Principtegning, der viser forskellige ventilationsmuligheder

5 Figur 8: Snit i tagflade med uventileret konstruktion. Isolering monteres tæt mod det diffusionsåbne undertag, og det sikres, at der overalt er min. 25 mm fri afstand svarende til afstandslistens tykkelse mellem underside lægter og overside undertag, idet isoleringen kan løfte undertaget op. Figur 7: Snit i tagflade med ventileret konstruktion. Ved ventilerede undertage af banevarer projekteres der med en fri ventilationsåbning på mindst 70 mm målt fra overside isolering til overside spær. Ved undertag på fast underlag dog min. 50 mm. 5

6 PROTEX STANDARD Tæt undertag - ventileret løsning Produktfakta Egenskaber Materialeopbygning Værdier Spedial-bitumen 10 års produktgaranti produktgaranti Armering Polyester (Trevira Spunbond) Underside Kondensabsorberende polypropylen Overside Besandet SD-værdi 45 (EN ) Minimum hældning 14 PROTEX POLYSTICK Tæt undertag - fast underlag Produktfakta Egenskaber Værdier 10 års Materialeopbygning Eksponeringsperiode Rullestørrelse Tykkelse 1,8 kg pr. m 2 polyester belagt bitumen/ SBS-baseret Op til 6 mdr. 1 x 20 m 2 mm 6

7 PROTEX PRO Diffusionsåben - DUKO Klasse ML Produktfakta Egenskaber Materialeopbygning Værdier 124 gr. polyolefin laminat 15 års Eksponeringsperiode Brandklassificering Op til 4 mdr. EN ISO (E) På træ- eller mineraluldsunderlag Taghældning min 10 Rullestørrelse 1,10 x 50 m/1,10 x 100 m /1,50 x 100 m Farve Hvid indvendig/beige udvendig Ældnings bestandighed Min. 50 år (NBI) PROTEX STEP Diffusionsåben - DUKO Klasse MH (H-fast undertag) Produktfakta Egenskaber Værdier 20 års produktgaranti produktgaranti Materialeopbygning 190 gr. polyolefin laminat med armering Eksponeringsperiode Brandklassificering Op til 4 mdr. EN ISO (E,F) På træ- eller mineraluldsunderlag Taghældning min 10 Rullestørrelse 1,50 x 50 m/1,10 x 50 m Farve Hvid indvendig/blå udvendig Ældningsbestandighed Min. 50 år (NBI) 7

8 Fastlæggelse af tagfladens længde For at opnå den korrekte løsning, og et tag hvor stenene ligger tæt, må der under projekteringen tages højde for tagfladens inddeling, svarende til de valgte stens dækbredde. Ligeledes bør det under projekteringen tilstræbes, at ovenlysvinduer og kviste om muligt kan indbygges i tagfladen i tagstenens modul, således at der afsluttes og begyndes med hele sten. Dækbredden opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlægning af 2 tværgående rækker tagsten med 12 i hver på et vandret underlag eller ved prøveoplægning på taget. Middel = b1 + b2 Dækbredde 20 Middel = l1 + l2 Dæklængde 20 Breddesnit - trukket Breddesnit - samlet Længdesnit - trukket 8 Længdesnit - samlet

9 Oplægning af tagsten Stenen oplægges fra højre mod venstre. Dækbredden og lægteafstanden opgives vejledende af tagstensproducenten og afstandene findes ved en prøveudlægning som beskrevet side 6. For at få et ensartet farvespil skal man blande tagsten fra flere paller. Stenene skal falde sammen, således at falstagsten falder sammen i falsene. Under oplægningen må der regnes med nogen tildannelse af stenene for at opnå dette. Tagstenene bør henlægges efter snor for mindst hver 2. række eller rettes ind efter retholt. Binding af stenene foregår under oplægningen. Fuglegitter kan placeres forneden ved tagrenden oven på fodblikket. Figur 12: Alle tagsten, markeret med gråt, bindes. Vingetagsten bindes eksempelvis med JP-bindere og falstagsten med sidefalsbindere. Binding af tagsten Mindst hver anden tagsten skal bindes. De bundne sten skal fordeles diagonalt som vist på fig. 12. Ved at binde stenene diagonalt, hvor diagonalen går nedefra fra højre mod venstre opnås, at hver enkelt sten fastholdes i tagfladen, idet ikke bundne sten»ligger under«en bunden. Herudover skal alle sten bindes: I nederste eller næstnederste række ved tagfod. I yderste række ved gavle. Langs skotrender. Omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen. I øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater. 9

10 Udsat beliggenhed På tage med særlig udsat beliggenhed og udsatte tagkonstruktioner bør hver eller hver anden sten bindes. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at skrue stenene fast. Det skal af den projekterende vurderes, om taget har en særlig udsat beliggenhed ud fra: Bygningens beliggenhed (terrænklasse). Bygningens udformning. Lokale vind- og turbulensforhold. Generelt skal man være opmærksom på, at tagsten og bindere følges ad. Det vil sige, at producenten leverer både tagsten og bindere, idet binderen er udformet og tilpasset de enkelte tagstenstyper og lægtedimensionen 38x73 mm. Ved andre lægtedimensioner skal der anvendes specielle bindere. Rygning og grater Mørtelfrie rygninger og grater Rygningsstenene fastholdes til en ventilationsplanke eller toplægte. Rygningsstenene kan skrues eller fastgøres med specialbeslag, der leveres sammen med rygningsstenene. Ved udsat beliggenhed bør stenene dog skrues fast. Topplanken eller lægten skal monteres så lavt, at rygningsstenene ligger ned til - men fri af - tagstenene. I ventilerede rygninger bør der anbringes ikke ekspanderende fugebånd i overlæggene mellem rygningsstenene for at hindre indtrængning af vand og fygesne. Se fig. 17. I tage med falstagsten skal rygninger og grater altid lægges mørtelfrie 10 Figur 17: Snit i mørtelfri rygning med ventilation via ventilationsplanke.

11 Lægning af rygning med kipsten Standardløsning Rygningsmontering med toprulle Toprulle påklæbes til nederste fals i øverste sten. Rygningen placeres ned til nederste fals som ill. Afstand fra kip (spær) til overkant toplægten Mål gældende for standardløsning Afstandslister 25 mm 34 mm Taghældning mm 176 mm mm 171 mm mm 167 mm mm 164 mm mm 161 mm mm 160 mm 11

12 Afstand fra kip til overkant øverste lægte Kiplinie Nibra falstagsten H10 og H14. Afstand fra kiplinie til overkant øverste lægte måles oven på klemlisten. Taghældning Afstand fra kiplinie til øverste lægte mm mm mm mm mm mm Skæring og boring Nibra tagsten er ekstremt hårde at skære og bore i. Vi anbefaler følgende skære-/boreværktøj: Boremaskine med kort krop, eller akumaskine med slag (vigtigt at bore med slag). Skæreskiven du anvender skal være beregnet til hårde materialer, som f.eks. natursten. Spørg evt. håndværkerafdelingen i din lokale Trælast- eller tømmerhandel. Alle mål er ca. mål. Tolerance er i henhold til EU normer for tegl. 12

13 Bindertyper Sidefalsbinder for falstagsten standard Sidefalsbinder for falstagsten til sømning Binder for vingesten, standard Binder for vingesten, special 13

14 Dækbredder H H F 12 Ü Nord F 10 Ü

15 F G DS Nelskamp H Nelskamp Vingesten

16 H 14 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 43,4 cm Bredde ca. 26,7 cm Lægteafstand ca. 33,3 cm ±10 mm Dækbredde ca. 21,5 cm Antal stk/m 2 ca. 13,9 stk. Min. taghældning 15 ca. 3,6 kg pr. stk Binder 435/115 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~29,1 cm Dækbredde ~29,1 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~3,0 16 Vindskedesten standard, venstre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~29,1 cm Dækbredde ~18,7 cm ~4,1 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten standard, højre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,4 cm Dækbredde ~11,5 cm ~4,3 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten special, venstre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,8 cm Dækbredde ~25,1 cm ~5,0 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten special, højre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~23,9 cm Dækbredde ~17,4 cm ~4,5 kg Antal stk/m ~3,0 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm ~3,1 kg Rygningssten start, til vindskedesten standard Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 30,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten standard Længde ~ 39,0 cm Dæklængde ~ 31,0 cm Bredde ~ 25,1cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg

17 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 49,0 cm Dæklængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 20,0 cm ~ 3,5 kg Valmklokke (universal) ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~15 cm 2 ) Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm ~3,7 kg Kipsten Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm ~3,4 kg Tagfodsten Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm ~3,5 kg Pulttagsten Længde Individuelt Lægteafstand Individuelt Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm Tagsten med hul til taghætte Længde ~ 43,4 cm Lægteafstand ~ 33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm ~ 3,5 kg Findes ikke i alle farver Taghætte til tagsten med hul Ø = 80 mm Længde ~ 32,5 cm Bredde ~10,0 cm ~ 3,5 kg Findes ikke i alle farver Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~ 33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm ~3,5 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~ 33,3 cm Bredde ~49,0 cm Dækbredde ~43,0 cm ~1,0 kg Findes i alle farver 17

18 H 10 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,8 cm Bredde ca. 29,9 cm Lægteafstand ca. 38,4 cm ±15 mm Dækbredde ca. 24,8 cm Antal stk./m 2 ca. 10,3 stk. Min. taghældning 15 ca. 4,4 kg pr. stk Binder 435/115 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~32,1 cm Dækbredde ~32,1 cm ~4,1 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten standard, venstre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~32,1 cm Dækbredde ~19,5 cm ~5,5 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten standard, højre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,7 cm Dækbredde ~12,0 cm ~5,3 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten special, venstre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~27,8 cm ~6,7 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten special, højre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~26,8 cm Dækbredde ~20,1 cm ~5,8 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 18 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm ~3,1 kg Rygningssten start, til vindskedesten standard Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 30,5 cm Bredde ~ 25,4 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten standard Længde ~ 39,0 cm Dæklængde ~ 31,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg

19 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 49,0 cm Dæklængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 20,0 cm ~ 3,5 kg Valmklokke (universal) ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~17 cm 2 ) Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm ~ 4,5 kg Kipsten Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm ~ 4,1 kg Tagfodsten Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm ~4,6 kg Pulttagsten Længde Individuelt Lægteafstand Individuelt Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm Tagsten med hul til taghætte Længde ~ 48,8 cm Lægteafstand ~ 38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm ~ 4,8 kg Findes ikke i alle farver Taghætte til tagsten med hul Ø = 80 mm Længde ~ 32,5 cm Bredde ~10,0 cm ~ 3,5 kg Findes ikke i alle farver Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~ 38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm ~4,8 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~49,0 cm Lægteafstand ~ 38,4 cm Bredde ~30,0 cm Dækbredde ~24,8 cm ~1,0 kg Findes i alle farver 19

20 F 12 Ü Nord Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,8 cm Bredde ca. 29,2 cm Lægteafstand ca. 34,6 cm ± 25 mm Dækbredde ca. 23,9 cm Antal stk/m 2 ca. 12,3 stk. Min. taghældning 22.: ca. 3,6 kg pr. stk Binder 435/2 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~32,2 cm Dækbredde ~32,2 cm ~4,9 kg Antal stk/m ~2,8 Vindskedesten, venstre Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~32,2 cm Dækbredde ~25,2 cm ~5,2 kg Antal stk/m ~2,8 Vindskedesten, højre Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~17,0 cm ~5,0 kg Antal stk/m ~2,8 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm ~3,1 kg 20

21 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 49,0 cm Dæklængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 20,0 cm ~ 3,5 kg Valmklokke (universal) ~4,5 kg Tudsten (udluftningsareal ~15 cm 2) Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~23,9 cm ~3,7 kg Keramisk taghætte Ø = 125 mm Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~ 34,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~23,9 cm ~7,8 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~ 34,6 cm Bredde ~52,8 cm Dækbredde ~47,8 cm ~1,0 kg Findes i alle farver 21

22 F 10 Ü Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,7 cm Bredde ca. 29,6 cm Lægteafstand ca. 41,6 cm ± 12 mm Dækbredde ca. 24,2 cm Antal stk./m 2 ca. 10,0 stk. Min. taghældning 15 ca. 3,8 kg pr. stk Binder 435/102 til 38x73 lægter. Halv tagsten Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~17,0 cm Dækbredde ~11,9 cm ~2,6 kg Dobbeltvinget Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~32,4 cm Dækbredde ~32,4 cm ~5,2 kg Antal stk/m ~2,4 Vindskedesten venstre Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~32,4 cm Dækbredde ~24,0 cm ~6,3 kg Antal stk/m ~2,4 Vindskedesten højre Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~15,2 cm ~5,9 kg Antal stk/m ~2,4 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm ~3,1 kg 22

23 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 49,0 cm Dæklængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 20,0 cm ~ 3,5 kg Valmklokke (universal) ~4,5 kg Tudsten (udluftningsareal ~17 cm 2 ) Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm ~4,2 kg Kipsten Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm ~4,2 kg Tagfodsten Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm ~4,5 kg Pulttagsten Længde Individuelt Lægteafstand Individuelt Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm 4,8 kg Findes ikke alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~ 41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm ~1,0 kg Findes i alle farver 23

24 F 7 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 57,9 cm Bredde ca. 36,0 cm Lægteafstand ca. 48,0 cm ± 15 mm Dækbredde ca. 30,5 cm Antal stk./m 2 ca. 7,0 stk. Min. taghældning 18 ca. 6,4 kg pr. stk Binder 435/115 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~ 57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~ 45,0 cm Dækbredde ~ 45,0 cm ~ 8,8 kg Antal stk/m ~ 2,1 Vindskedesten venstre Længde ~ 57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~ 41,9 cm Dækbredde ~ 40,2 cm ~ 9,3 kg Antal stk/m ~ 2,1 Vindskedesten højre Længde ~ 57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~ 32,2 cm Dækbredde ~ 24,9 cm ~ 8,1 kg Antal stk/m ~ 2,1 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm ~3,1 kg 24

25 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 49,0 cm Dæklængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 20,0 cm ~ 3,5 kg Valmklokke (universal) ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~20 cm 2 ) Længde ~ 57,9 cm Dæklængde ~ 48,0 cm Bredde ~ 36,0 cm Dækbredde ~ 30,5 cm ~ 5,6 kg Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~ 57,9 cm Dæklængde ~ 48,0 cm Bredde ~ 36,0 cm Dækbredde ~ 30,5 cm ~ 6,0 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~36,0 cm Dækbredde ~30,5 cm ~1,0 kg Findes i alle farver 25

26 G 10 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,7 cm Bredde ca. 29,7 cm Lægteafstand ca. 39,4 cm ± 10 mm Dækbredde ca. 25,0 cm Antal stk./m 2 ca. 10,0 stk. Min. taghældning 25 ca. 4,4 kg pr. stk Binder 435/2 til 38x73 lægter. Halv tagsten Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 16,8 cm Dækbredde ~ 12,5 cm ~ 2,5 kg Dobbeltvinget Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 24,5 cm ~ 3,7 kg Antal stk/m ~ 2,6 Vindskedesten venstre Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 22,8 cm Dækbredde ~ 21,0 cm ~ 5,1 kg Antal stk/m ~ 2,6 Vindskedesten højre Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 22,8 cm Dækbredde ~ 16,5 cm ~ 5,1 kg Antal stk/m ~ 2,6 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm ~3,1 kg 26

27 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 49,0 cm Dæklængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 20,0 cm ~ 3,5 kg Valmklokke (universal) ~4,5 kg Special rygningssten Længde ~ 44,0 cm Dæklængde ~ 38,5 cm Bredde ~ 25,5 cm Dækbredde ~ 17,5 cm ~ 4,3 kg Antal stk/m ~ 2,5 Special rygningssten start Længde ~ 44,0 cm Dæklængde ~ 35,0 cm Bredde ~ 25,5 cm Dækbredde ~ 17,5 cm Special rygningssten slut Længde ~ 38,0 cm Dæklængde ~ 35,0 cm Bredde ~ 25,5 cm Dækbredde ~ 17,5 cm Tudsten (Udluftningsareal ~20 cm 2 ) Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 29,7 cm Dækbredde ~ 25,0 cm ~ 4,3 kg Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 29,7 cm Dækbredde ~ 25,0 cm ~ 4,3 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~30,0 cm Dækbredde ~25,0 cm ~1,0 kg Findes i alle farver 27

28 DS 5 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 59,4 cm Bredde ca. 37,8 cm Lægteafstand ca ,4 cm Dækbredde ca. 32,6 cm Antal stk/m 2 ca. 6,0 stk.* Min. taghældning 22 pr. stk. ca. 7,0 kg pr. stk *ved max lægteafstand Binder 435/102 til 38x73 lægter. OBS! Ved DS 5 skal alle sten bindes. Halv tagsten Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~21,2 cm Dækbredde ~15,8 cm ~3,5 kg Antal stk/m ~2,0 Dobbeltvinget Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~25,4 cm Dækbredde ~25,4 cm ~4,5 kg Antal stk/m ~2,0 Vindskedesten venstre Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~22,3 cm Dækbredde ~20,7 cm ~6,4 kg Antal stk/m ~2,0 Vindskedesten højre Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~20,7 cm Dækbredde ~13,7 cm ~6,1 kg Antal stk/m ~2,0 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm ~3,1 kg 28

29 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm Dæklængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm Dækbredde ~20,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 49,0 cm Dæklængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 20,0 cm ~ 3,5 kg Valmklokke (universal) ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~20 cm 2 ) Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~37,8 cm Dækbredde ~32,6 cm ~5,7 kg Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~ 59,9 cm Lægteafstand ~ 44-50,4 cm Bredde ~ 37,8 cm Dækbredde ~ 32,6 cm 6,0 kg Findes ikke alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~ 44-50,4 cm Bredde ~37,8 cm Dækbredde ~32,6 cm ~1,0 kg Findes i alle farver 29

30 Nelskamp H 15 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 41,0 cm Bredde ca. 26,0 cm Lægteafstand ca. 33,2 ± 10 mm Dækbredde ca. 20,0 cm Antal stk/m 2 ca. 15 stk. Min. taghældning 20 pr. stk. ca.3,2 kg pr. stk Binder 435/2 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~41,0 cm Lægteafstand ~33,2 cm Bredde ~30,3 cm Dækbredde ~30,3 cm ~3,7 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten special, venstre Længde ~41,0 cm Lægteafstand ~33,2 cm Bredde ~27,5 cm Dækbredde ~27,5 cm ~5,0 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten special, højre Længde ~41,0 cm Lægteafstand ~33,2 cm Bredde ~23,7 cm Dækbredde ~17,5 cm ~4,5 kg Antal stk/m ~3,0 Kleeblatt rygningssten Længde ~42,5 cm Lægteafstand ~37,0 cm Bredde ~27,5 cm Dækbredde ~20,0 cm ~3,2 kg Antal stk/m ~2,7 Kleeblatt rygningssten, start Længde ~42,5 cm Dæklængde ~4,1 kg Dækbredde Kleeblatt rygningssten, slut Længde ~42,5 cm Dæklængde ~4,1 kg Dækbredde ~36,0 cm ~20,0 cm ~40,0 cm ~20,0 cm Kleeblatt Grat start Længde ~44,5 cm Bredde ~25,5 cm Dæklængde Dækbredde ~38,0 cm ~20,0 cm Kleeblatt Valmklokke, start og slut ~4,5 kg 30

31 Rygningssten Længde Bredde ~41,8 cm ~23,7 cm ~3,5 kg Dæklængde ~33,0 cm Dækbredde ~21,0 cm Antal stk/m ~3,0 Rygningssten, start Længde ~43,9 cm Bredde ~23,7 cm ~3,5 kg Rygningssten, slut Længde ~43,8 cm Bredde ~23,9 cm ~3,5 kg Dæklængde Dækbredde Dæklængde Dækbredde ~40,0 cm ~21,0 cm ~40,5 cm ~21,0 cm Grat start Længde Bredde ~43,4 cm ~23,7 cm ~3,2 kg Dæklængde Dækbredde ~29,5 cm ~21,0 cm Valmklokke ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~15cm 2 ) Længde ~41,0 cm Lægteafstand ~33,2 cm Bredde ~26,0 cm Dækbredde ~20,0 cm ~3,5 kg Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~41,0 cm Bredde ~46,0 cm ~1,0 kg Lægteafstand ~33,2 cm Dækbredde ~40,0 cm 31

32 Nelskamp Vingesten Tekniske data: Længde ca. 39,3 cm Bredde ca. 24,5 cm Lægteafstand ca. 32,3 cm Dækbredde ca.19,5 cm Antal stk/m 2 ca. 16,5 stk. Min. taghældning 25 ca. 2,5 kg pr. stk Binder Type 225NK til 38x73 lægter. Sættemærker kan forefindes på Nelskamp vingetagsten. Dobbeltvinget Længde ~ 39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 28,0 cm Dækbredde ~ 28,0 cm ~ 3,5 kg Antal stk/m. ~3,1 Vindskedesten venstre Længde ~ 39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 28,8 cm Dækbredde ~ 25,0 cm ~ 2,7 kg Antal stk/m ~ 3,1 Vindskedesten højre Længde ~ 39,3cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 24,9 cm Dækbredde ~ 16,0 cm ~ 2,7 kg Antal stk/m ~ 3,1 Rygningssten Længde ~ 41,8 cm Dæklængde ~ 33,0 cm Bredde ~ 23,7 cm Dækbredde ~ 21,0 cm ~3,5 kg Antal stk/m ~ 3,0 Rygningssten start Længde ~ 43,9 cm Dæklængde ~ 40,0 cm Bredde ~ 23,7 cm Dækbredde ~ 21,0 cm ~ 3,5 kg Rygningssten slut Længde ~ 43,8 cm Dæklængde ~ 40,5 cm Bredde ~ 23,9 cm Dækbredde ~ 21,0 cm ~ 3,5 kg Grat start Længde ~ 43,4 cm Dæklængde ~ 29,5 cm Bredde ~ 23,7 cm Dækbredde ~ 21,0 cm ~ 3,2 kg Valmklokke ~ 4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~15 cm 2 ) Længde ~ 39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 24,5 cm Dækbredde ~ 19,5 cm 32 Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~44,5 cm Dækbredde ~39,0 cm ~1,0 kg Findes i alle farver

33 Tilbehør Nibra keramiske tagsten har et stort tilbehørsprogram, der gør det let at give taget den rigtige finish. Tilbehør fås til alle tagstenstyper i naturrød, engoberet, edelengoberet og glaseret i samtlige farver. Tilbehør der ikke produceres som standard, kan fremstilles specielt til den specifikke opgave. Notater: 33

34 Profile tagprogram NIBRA H 14 NIBRA H 10 NIBRA F 12 Ü Nord NIBRA F 10 Ü NIBRA F 7 NIBRA G 10 NIBRA DS 5 Nelskamp Vingesten 34

35 Andre modeller og former Spørg om pris og leveringstid F 15 R 15 R 13 S D 13 D 15 Ü 35

36 Forhandler Nibra håndbog 11 _2012. Vi tager forbehold for trykfejl

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

NIBRA H14 DATABLAD. Tekniske data. Længde ~39,0 cm. Min. taghældning 15 ca. 3,6 kg pr. stk. Binder 435/115 til 38x73 lægter.

NIBRA H14 DATABLAD. Tekniske data. Længde ~39,0 cm. Min. taghældning 15 ca. 3,6 kg pr. stk. Binder 435/115 til 38x73 lægter. NIBRA H14 DATABLAD Tekniske data Længde ca. 43,4 cm Bredde ca. 26,7 cm Lægteafstand ca. 33,3 cm + 10 mm Dækbredde ca. 21,5 cm Antal stk./m² ca. 13,9 stk Min. taghældning 15 Vægt ca. 3,6 kg pr. stk. Binder

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten Ravensberger Light 1 Letvægtsfalstagsten 2 Ravensberger Light MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

PIANO. Flad falstagsten

PIANO. Flad falstagsten PIANO 1 Flad falstagsten 2 PIANO MEYER HOLSEN producerer PIANO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 ZWILLING Dobbelt vinge fals tag MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 3 ZWILLING Dobbelt vinge fals tagsten MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 HF14 / VARIO Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen af tagsten

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 3 HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 3 MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Farver og overflader MELODIE er udført med samme profil som de gamle danske tagsten, med et æstetisk klassisk udseende. Dertil er der udviklet

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten MELODIE er udført med samme profil som de gamle danske tagsten, med et æstetisk klassisk udseende. Dertil er der udviklet en moderne teknologi, der

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

VISIO Udvalg af farver og overflader

VISIO Udvalg af farver og overflader VISIO Glatte tegl 1 2 3 VISIO Fordele VISIO Udvalg af farver og overflader Sinterbrændingsmetoden med en temperatur på over 1.100 C giver tagstenen en jævn, mat skinnende overflade. Tagstenen bliver mere

Læs mere

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier uilding Value Tegltagsten en ideelle løsning til moderne og sunde byggerier se de mange muligheder på de næste sider Wienerberger Tegltagsten er et vigtigt element i dansk byggekultur, og Wienerberger

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

MODENA - romerfalstagsten

MODENA - romerfalstagsten 1 Steffen Sten ApS Havnegade 70B 5000 Odense C 65916430 info@steffensten.dk tagsten.net MODENA - romerfalstagsten 2 3 2 3 1 2. Forskydning top 25 mm 3. Integreret sømhul 1 Modena 11 Dæklængde ca. 34,0-36,5

Læs mere

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning uden rygningsindlæg Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Oplægning med topsten. Indhold

Oplægning med topsten. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALVARIABEL Vingefalstagsten Oplægning med topsten Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende rygning

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

MODENA - romerfalstagsten

MODENA - romerfalstagsten 1 Steffen Sten ApS Havnegade 70B 5000 Odense C 65916430 info@steffensten.dk tagsten.net MODENA - romerfalstagsten 2 3 2 3 1 2. Forskydning top 25 mm 3. Integreret sømhul 1 Modena 11 Dæklængde ca. 34,0-36,5

Læs mere

RATIO. Den økonomiske falstagsten med perfektioneret kvalitets fordele

RATIO. Den økonomiske falstagsten med perfektioneret kvalitets fordele RATIO 1 Den økonomiske falstagsten med perfektioneret kvalitets fordele 2 3 RATIO Perfektion i ædel mangfoldighed. Princippet er flere hundrede år gammelt og særdeles velkendt. Alligevel er det med RATIO

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

DOMINO. Arkitekt Fals-Tagsten

DOMINO. Arkitekt Fals-Tagsten DOMINO Arkitekt Fals-Tagsten 1 2 3 DOMINO Det sikre valg hvis der ønskes et minimalistisk udtryk Med vor DOMINO har vi skabt en usædvanlig vellykket forbindelse af enestående fordele ved en ægte lertagssten

Læs mere

FUTURA. Romerfals tagsten

FUTURA. Romerfals tagsten FUTURA 1 Romerfals tagsten 2 3 FUTURA Romerfals tagsten FUTURA Farver og overflader CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. CREATON producerer mere

Læs mere

HARMONIE. Lille Romerfals tagsten

HARMONIE. Lille Romerfals tagsten HARMONIE 1 Lille Romerfals tagsten 2 3 HARMONIE den mest fleksible af sin art CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. CREATON producerer mere end 350

Læs mere

HARMONIE. Lille Romerfals tagsten

HARMONIE. Lille Romerfals tagsten HARMONIE 1 Lille Romerfals tagsten 2 HARMONIE den mest fleksible af CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. CREATON producerer mere end 350 mio. enheder

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Indhold Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL UDFØRELSE UNDERTAG Undertag skal udføres i overensstemmelse med principperne anført i klassifikationsordningen DUKO, vejleninger fra TOR og TOP samt i følgende BYG-ERFA Erfaringsblade: Undertage. Opbygning,

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

TAGET - DEN 5. FACADE GENERAL OPLÆGNINGSVEJLEDNING

TAGET - DEN 5. FACADE GENERAL OPLÆGNINGSVEJLEDNING TAGET - DEN 5. FACADE GENERAL OPLÆGNINGSVEJLEDNING 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON AG udsteder G A R A N T I B E V I S Nr. / En garanti på 50 år (begyndende fra datoen for levering på

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Højslev 04 Laumans 18 Læggevejledning 32

Højslev 04 Laumans 18 Læggevejledning 32 TAGSTENSTILBEHØR 02 HELE SKANDINAVIENS TEGLLEVERANDØR SIDEN 1911 Hos Randers Tegl brænder vi for godt håndværk. Vi driver en familieejet virksomhed, og vores sortiment er resultatet af mange generationers

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1 SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1 2 SINFONIE Vingefalstagsten til tagl De mange fordele viser, at det er lykkedes at skabe noget særligt. I samarbejde med M. C. Ludowice er

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende.

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1 2 3 SINFONIE Vingefalstagsten til taglandskaber, som lever op til tidens krav. De mange fordele viser, at det er lykkedes at skabe noget

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften -tagstenen der renser luften Profile - din sikre leverandør af byggematerialer -tagstenen der renser luften 30 års garanti Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for miljøet

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften ClimaLife -tagstenen der renser luften PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ClimaLife -tagstenen der renser luften Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for

Læs mere

FUTURA. Romerfals tagsten. Byggematerialer siden 1907

FUTURA. Romerfals tagsten. Byggematerialer siden 1907 FUTURA Romerfals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. CREATON producerer mere end 350 mio. enheder

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

OPLÆGNING AF TEGLTAGE. November 2005

OPLÆGNING AF TEGLTAGE. November 2005 November 2005 OPLÆGNING AF TEGLTAGE November 2005 FORORD Oplægning af tegltage Tegl 36 er murerfagets anvisning på, hvorledes tage med tagsten lægges korrekt. Et enigt fag: murersvende, murermestre og

Læs mere

HF14 / VARIO Vingefalstagsten

HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Vingefalstagsten 1 2 3 HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Farver og overflader MEYER-HOLSEN serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere

Læs mere

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 PREMION med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 2 3 PREMION det kommer an på de indre værdier. PREMION fascinerende optik takket være den finkeramiske topkvalitet. Fra de ekstremt frostrige alperegioner til de tropiske

Læs mere

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 PREMION Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 2 PREMION det kommer an på de in PREMION fascinerende optik takket være den finkeramiske topkvalitet. Fra de ekstremt frostrige alperegioner til de tropiske

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer EasyTile tagsten og tilbehør 1. EasyTile tagsten Standard og Premium Tagsten 2. Vindskedesten venstre Dækmål 207 Gavludhæng venstre 3.

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

KOMPROMENT PRISLISTE Én leverandør til hele dit tag Ét telefonnummer. Ét ansvar. Naturskifer facade med ægte naturskifer. Integreret solenergi

KOMPROMENT PRISLISTE Én leverandør til hele dit tag Ét telefonnummer. Ét ansvar. Naturskifer facade med ægte naturskifer. Integreret solenergi KOMPROMENT PRISLISTE 2018 Én leverandør til hele dit tag Ét telefonnummer. Ét ansvar. Naturskifer facade med ægte naturskifer Integreret solenergi Komproment Naturskifer indhold Indholdsfortegnelse Leveringsbetingelser

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS PROJEKT-BESKRIVELSE Lokalhistorisk Arkiv Vinderup Tag og facaderenovering Side 1 af 13 GENEREL ORIENTERING... 3 TAGRENOVERING... 4 LEVERING/OPSTILLING AF FACADESTILLADS... 4 NEDBRYDNING... 5 TAGKONSTRUKTION...

Læs mere

Åbningstider. Wienerberger A/S Salgskontorer & Showroom. Salg og ekspedition. Udlevering. Pedershvile Teglværk. Petersminde Teglværk.

Åbningstider. Wienerberger A/S Salgskontorer & Showroom. Salg og ekspedition. Udlevering. Pedershvile Teglværk. Petersminde Teglværk. Tegltagsten 2019 Åbningstider Salg og ekspedition Mandag - torsdag kl. 7.30-16.00 Fredag kl. 7.30-14.00 Udlevering Mandag - torsdag kl. 7.00-15.00 Fredag kl. 7.00-13.00 Wienerberger /S Salgskontorer &

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Tegltagsten. Tegltagsten

Tegltagsten. Tegltagsten Tegltagsten Se de mange muligheder på de næste sider Wienerberger Tegl Tilbehør Tegltagsten er et vigtigt element i dansk byggekultur, og Wienerberger ønsker at inspirere byggebranchen med spændende teglprodukter.

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev 4. august 2008 - side IV-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere