Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd. Til Kommunens seniorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd. Til Kommunens seniorer"

Transkript

1 Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd Til Kommunens seniorer

2 2 Indholdsfortegnelse Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd 3 Styr på økonomien 4 Hjælp og støtte 5 Hjælpemidler 6 Anke 7 At komme hjem efter indlæggelse 8 Muligheder for kørsel 9 Træning og rehabilitering 10 Tilbud til demente 11 Et aktivt liv 12 Velfærdsteknologi 13 Kontakt til Faaborg-Midtfyn ældreråd 14 Vigtige oplysninger 15

3 3 Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd Det er politisk bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål, der berører hverdagen for kommunens borgere over 60 år. Kommunalbestyrelsen har derfor pligt til at høre Ældrerådet, når de behandler forslag, som angår ældre. Det kan for eksempel være inden for kommunens standarder for kvalitet og service på ældreområdet, de årlige budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre, forslag til aktiviteter, trafik og boligforhold, sundhed, miljø og kultur samt de årlige rapporter fra tilsynene på kommunens plejecentre. Ældrerådet tager også emner op til debat, og er de ældres talerør i forhold til politikerne og kommunen. I Ældrerådet arbejder vi for, at alle over 60 år der er bosat i kommunen, får de bedste rammer for at leve et trygt og godt seniorliv. En håndbog Denne brochure er udgivet af Faaborg- Midtfyn Kommunes Ældreråd, og er tænkt som en håndbog for seniorer i kommunen. Her har vi samlet en række relevante informationer om kommunens tilbud og muligheder for borgere over 60 år. Vi håber, at du får glæde af den! Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd Er valgt af og blandt kommunens egne borgere, der er fyldt 60 år Er med til at styrke og udvikle kommunens ældrepolitik og fremme samarbejdet mellem de ældre og kommunen Øver indflydelse og rådgiver de kommunale udvalg og kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål vedr. ældre Er åbne over for ældres synspunkter og idéer, og fungerer som talerør i forhold til kommunen Er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer Behandler ikke sager om enkeltpersoner Læs mere om Ældrerådet på hvor du også kan se referater m.m

4 4 Styr på økonomien Det er muligt at søge folkepension, når man fylder 65 år. Sammen med folkepensionen er det også muligt at søge en række tillæg som for eksempel boligstøtte, varmetillæg, helbredstillæg og personligt tillæg. I dag er det Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af folkepension, ældrecheck, helbredstillæg og personligt tillæg samt varmetillæg og boligstøtte. Se mere på Udbetaling Danmarks hjemmeside: To måneder før man fylder 65 år, sender Udbetaling Danmark et brev med informationer omkring folkepension, og hvordan du søger. Du kan kontakte Udbetaling Danmark for spørgsmål vedr. folkepension på Tlf.: Mandag-onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Ældrecheck Nogle folkepensionister har ret til ældrecheck. Ældrechecken udbetales automatisk i januar sammen med folkepensionen. Spørgsmål vedrørende helbredstillæg og personligt tillæg skal rettes til et af kommunens borgerservicecentre - se side 14 HJEMMEHJÆLP Hjælp til bad. Den samme hjælper hver gang. Hjælp til f.eks. støttestrømper. Hvis du af kommunen er visiteret til hjemmehjælp eller rengøring, kan du frit vælge os til at udføre opgaven. RENGØRING Hvis du ikke har tid nok kan jeg hjælpe! Alm. rengøring, én gang eller faste aftaler? Hovedrengøring. Hjælp til indkøb, tøjvask m.m. HUSK Vi tilpasser altid efter dit behov. Ring på: og lad os få en snak om dine muligheder.

5 5 Hjælp og støtte Kontakt til visitator og sygeplejeklinikken se side 15 Hvis helbredet eller færdighederne svigter, kan det blive nødvendigt at få hjælp til de daglige opgaver. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der mange muligheder for at få hjælp til de opgaver, som du ikke længere selv kan udføre. Det kan for eksempel være hjælp til personlig pleje, praktiske gøremål, madservice eller boligændringer. Du kan få hjælp og støtte, uanset om der er tale om et midlertidigt eller permanent behov. Hvis du får brug for hjælp, skal du kontakte visitatorkontoret, hvor en visitator via et hjemmebesøg sammen med dig vurderer dit behov for hjælp, samt om du er berettiget til hjælp. Du har ret til at have en bisidder med ved visitationen. Sygepleje Får du behov for sygepleje i dit hjem, så er der hjælp at hente hos kommunen. Alle borgere, der lider af en akut eller kronisk sygdom, der kræver pleje, kan få tilbudt hjemmesygepleje, hvis de henvises fra pårørende, læge, vagtlæge eller sygehuslæge og dette godkendes af visitationen. Sygeplejeklinikken Sygeplejeklinikken er en del af de samlede sundhedstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her kan du komme, hvis du opholder dig i kommunen, og er henvist til kommunal sygepleje fra din egen læge, en speciallæge eller et sygehus. Sygeplejeklinikken er bemandet af sygeplejersker fra den kommunale sygepleje, og der vil på fastlagte tidspunkter være sygeplejersker inden for forskellige specialer. I Klinikken kan du blandt andet få hjælp til sårbehandling, behandling for hævede ben, behandling af infektioner, behandling i forbindelse med kroniske sygdomme som diabetes og KOL. Du kan også få hjælp til medicinophældning, injektioner, blodsukkermåling, blodtryksmåling samt skift af kateter m.m. Der vil yderligere blive etableret sygeplejklinikker på Tingager Plejehjem i Ringe og på Humlehaven i Nr. Lyndelse. Aktiv pleje Al hjemmehjælp bliver givet som hjælp til selvhjælp, også kaldet aktiv pleje. Det betyder, at du så vidt muligt skal støttes til at klare opgaverne selv. I hjemmeplejen er der tilknyttet terapeuter, som i samarbejde med dig og plejen, har fokus på dine muligheder for at komme til at klare dig selv så godt som muligt.

6 6 Hjælpemidler Det er vigtigt at kunne være i eget hjem så længe som muligt. Derfor yder Faaborg-Midtfyn Kommune hjælp til borgere med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det betyder, at der er mulighed for at modtage et forbrugsgode, hjælpemiddel eller få foretaget en boligændring, hvis det kan gøre hverdagen lettere. Du kan søge om et hjælpemiddel fx rollator, kørestol, hørehjælpemidler, kommunikationshjælpemidler el. lign., hvis hjælpemidlet i høj grad kan afhjælpe de varige følger heraf og samtidig kan lette din daglige tilværelse i hjemmet. Du kan også søge, hvis hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan opnå eller fastholde et arbejde. Du søger via de sagsbehandlende terapeuter Tlf.: alle hverdage kl Kropsbårne hjælpemidler som fx proteser søges via Borgerservice, Team-Hjælpemidler Tlf.: Madservice Har du svært ved selv at lave mad, så tilbyder Faaborg-Midtfyn Kommune madservice, så du stadigvæk kan få sund og varieret mad hver dag. Du søger om madservice ved at kontakte visitatorkontoret, og en visitator vurderer, om du har ret til og kan få madservice. Bor du på plejehjem, kan du tilmeldes døgnkost via plejehjemmet. Frihed til selv at vælge I dag har alle der modtager personlig og praktisk hjælp ret til selv at vælge imellem forskellige leverandører. I Faaborg-Midtfyn Kommune kan du vælge imellem det kommunale tilbud eller en række private servicevirksomheder, som kommunen har indgået kontrakt med. Det samme gør sig gældende for brugere af Madservice. Se mere på kommunens hjemmeside:

7 7 Anke Du kan anke en afgørelse Hvis kommunen har truffet en afgørelse, du ikke er enig i, så er der altid mulighed for at anke afgørelsen. Det kan for eksempel dreje sig om sager inden for hjemmehjælp, hjælp i særlige tilfælde, efterlevelseshjælp, boligstøtte, kontanthjælp, sygedagpenge eller afgørelser fra Udbetaling Danmark. Når der søges om en ydelse fra det offentlige, er det et krav, at der gives et skriftligt svar. Der skal ligeledes gives en begrundelse for et afslag samt medsendes en klagevejledning. I langt de fleste tilfælde skal klagen sendes til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. Her revurderes sagen, og hvis den første afgørelse fastholdes, så sender de klagen videre til Ankestyrelsen. Der skal altså ikke klages direkte til Ankestyrelsen. Gælder klagen kommunens sagsbehandling, fx sagsbehandlingstid eller personalets optræden, er det kommunen, der skal klages til. Læs mere om ankemuligheder på og

8 8 At blive indlagt er ofte en pludselig ændring i hverdagen, og som regel melder der sig en lang række spørgsmål, når du udskrives fra sygehuset. Det er vigtigt, at du er tryg ved forløbet, og ved at der bliver draget omsorg for dig, når du igen er hjemme. At komme hjem efter indlæggelse Før du udskrives fra sygehuset, aftaler du sammen med en læge og en sygeplejerske, hvad der videre skal ske fx: Om du skal tage særlige hensyn til dit helbred, genoptræne m.v. Om du skal tage medicin Om du skal gå til kontrol og efterbehandling Hvornår du kan begynde at arbejde igen Ofte vil du også få udleveret et telefonnummer, som du kan ringe til, hvis du kommer i tvivl om noget, når du er kommet hjem. Tag gerne en ven eller et familiemedlem med til samtalen, så I er flere, der kan høre, hvad der bliver informeret om. Har du behov for sygepleje efter udskrivelsen, så sørger sygehuset for visitationen hos kommunen. Har du behov for hjemmehjælp, kan du søge om det hos visitationen i kommunen. Sygehuset hjælper dig med henvisning til genoptræning, hvis der er behov for det, og har du brug for midlertidigt hjælpemiddel fx en badestol, kørestol, krykker el.lign., får du det udleveret, inden du forlader sygehuset. Personlig hørehjælp din vej til bedre hørelse! Ingen ventetid ring på tlf og aftal tid! Vi tilbyder: 4 års garanti 4 års service 1 måneds fuld returret Mulighed for finansiering Vi laver også formstøbte høreværn til: Industri, arbejde, musik og jagt. Husk, der er stadig offentlig tilskud til høreapparater Algade Ringe

9 9 Muligheder for kørsel Lægekørsel for pensionister Du kan ansøge om at blive visiteret til Lægekørsel for Pensionister, så du gratis kan blive transporteret til egen læge samt til nærmeste speciallæge, hvor der foreligger en henvisning. Denne kørselsordning gælder ikke for kørsel til tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut og optiker. Visitationen foregår ved, at du henvender dig til Borgerservice hos Team Folkeregister. Kørselsgodtgørelse Har du selv mulighed for at sørge for kørsel til egen læge eller speciallæge, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du skal indsende dokumentation for læge/speciallægebesøget til Borgerservice hos Team Folkeregister. Teletaxi Teletaxi eller telekørsel bruges især på steder og tidspunkter, hvor der ikke kører så mange busser. Alle kan bruge teletaxi og bestille kørsel imellem to adresser. Du bestiller din tur hos FynBus bestillingscentral på Tlf.: Læs mere på Flextrafik Kan du ikke benytte almindelig kollektiv trafik, kan du bruge Flextrafik. Her er mulighed for handicapkørsel, aktivitets- og genoptræningskørsel, lægekørsel og telekørsel. Du kan kontakte FynBus for mere information på Tlf.: Region Syddanmark tilbyder transport til og fra det sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis. Siddende transport tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler og er pensionist. Er du ikke pensionist, kan du se reglerne på Regionens hjemmeside: Du kan bestille siddende transport på Tlf.: Smerter i muskler & led? Massage v/ fysioterapeut Trine Elmkær Bøgevej Årslev Tlf.: Med lægehenvisning yder Danmark tilskud til fysioterapi TINNE'S FODPLEJE JEG TILBYDER HJEMMEBEHANDLING Kirkemarken Faaborg Ring på telefon: vi tænker på din sundhed! Faaborg Løve Apotek Herregårdscentret Faaborg Tlf.: Man-fre: Lørdag: Service-Vagten Fleksibel hjemmehjælp og frit valg Hjemmeservice til syge, ældre og handicappede Rengøring for private & erhverv Havearbejde, vedligeholdelse, hækklip, græsslåning Service-Vagten v/ Kurt Krog Rudmevej Ringe Tlf.: Mobil

10 10 Træning og rehabilitering Vedligeholdende træning Som en del af det forebyggende fokus, er det muligt at få tilbudt vedligeholdende træning, hvis du fx er svækket efter en blodprop, har en kronisk sygdom, har haft et hoftebrud eller har en demenssygdom. Vedligeholdende træning er et tilbud om træning og aktiviteter, der støtter dig i at beholde og vedligeholde dine fysiske og mentale færdigheder. Hvis du selv er i stand til at benytte et motionscenter eller et aktivitetstilbud uden for kommunalt regi, så kan du ikke visiteres til vedligeholdende træning. Den vedligeholdende træning foregår på trænings- og aktivitetscentre tilknyttet plejecentrene eller visse ældreboligområder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du skal henvises via din egen læge eller hjemmepleje, men du kan også selv rette henvendelse til dit nærmeste aktivitetscenter. Rehabiliteringsophold Har du brug for en ekstra træningsindsats, hvor det ikke er nok med træning på et træningscenter eller i dit eget hjem, kan du blive visiteret til et rehabiliteringsophold på Bakkegården i Espe. På Bakkegården arbejdes der i tværfaglige teams, så du får hjælp fra dygtige fagpersoner, hvor du har behov for det. Formålene med et rehabiliteringsophold kan være: Træning efter indlæggelse eller sygdomsperiode Hjælp til afklaring af bo- og helbredssituation Pleje og omsorg i livets sidste fase For at undgå indlæggelse For at komme i betragtning til et midlertidigt ophold på Bakkegården, skal du visiteres via visitationen i kommunen eller af en hjemmesygeplejerske. Der skal være udarbejdet en formålsbeskrivelse for opholdet, inden du ankommer til centeret, og du skal være færdigbehandlet i sygehusregi. Derudover skal du selv være motiveret til eventuel træning, idet motivationen er en væsentlig faktor for at komme videre. Faaborg Rengøring Kvalitet og stabilitet er en ren selvfølge hos os. Tlf.: Leverandør af praktisk hjælp i Faaborg Midtfyn Kommune.

11 11 Tilbud til demente Det er forskelligt, hvordan og hvor hurtigt demenssygdomme udvikler sig, men det er altid hårdt, når demens rammer, og tilværelsen ændres både for den demensramte, men også for familie og venner. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ansat to demenskoordinatorer, hvor demensramte eller pårørende kan få råd og vejledning om demens. De kan også henvise til de rigtige tilbud i forhold til den enkelte og dennes stadie af demenssygdommen. Demenskoordinatorerne arbejder med udgangspunkt i den personlige kontakt, og laver også gerne personlig opfølgning undervejs i sygdomsforløbet. Der findes flere forskellige tilbud til demensramte, i Faaborg-Midtfyn Kommune, og det er demenskoordinatorerne, der hjælper med at finde de rigtige løsninger og aktiviteter. Demenskoordinatorerne kan kontaktes direkte pr. telefon, mail eller brev, eller via hjemmeplejen af enhver borger med behov for bl.a.: Råd og vejledning om demens, udredning, pleje og behandling Støttende og vejledende samtaler til demensramte og deres pårørende Oplysning om og henvisning til kommunens tilbud til demensramte fx visitation, aktivitetstilbud og aflastningsmuligheder Demenskoordinatorerne kan kontaktes direkte pr. tlf og eller via hjemmeplejen. IdéRent ApS tilbyder: Personlig pleje Praktisk bistand Privat pleje eller rengøring IdéRent ApS L. Frandsensvej Faaborg Tlf.: Fax: Anita Grundahl og Morten Bytoft Ringe-Midtfyns Begravelsesforretning Gørtlervej 7, Ringe Telefon

12 12 Et aktivt liv Der er masser af aktiviteter for dig, der er over 60 år i Faaborg-Midtfyn Kommune, og du kan garanteret også finde et tilbud, som passer dig og dine interesser. Et rigt foreningsliv kombineret med gode frivillige kræfter i aktivitetscentrene og seniorværkstederne giver et varieret udbud, hvor der både er motion, spil, kreativitet og socialt samvær at vælge imellem. For at danne et overblik over aktiviteterne har Faaborg-Midtfyn Kommune oprettet en fritidsportal på internettet. Her kan du søge efter bestemte aktiviteter, efter tilbud inden for dit postnummer eller efter en bestemt forening. Du kan finde aktuelle fritidstilbud på Ældrecafeerne I Faaborg-Midtfyn Kommune er der fokus på forebyggelse af ensomhed hos ældre, og derfor er der afsat midler fra ældrepuljen til etablering af åbne caféer geografisk fordelt over hele kommunen. I de åbne caféer kan alle pensionister og efterlønsmodtagere møde op for at spise sammen med andre, og samtidig nyde godt af fællesskabet og det sociale samvær. Indtil videre er Ældrecafeen på Tømmergården åben to gange om ugen, og Svanninge Pensionistforening har åbnet et lignende tilbud i Svanninge Sognegård. Det forventes, at der i 2014 også åbner en café på Tingager Plejehjem, og i 2015 på det nye plejehjem Humlehaven i Nr. Lyndelse. Ældrecafeen på Tømmergården Tirsdag kl Torsdag kl Middagsservering kl Ingen tilmelding nødvendig Ældrecaféen i Svanninge Sognegård Den 2. og 4. onsdag i hver måned kl. 12 Tilmelding på Tlf.: Bibliotekerne I kommunen har vi fire biblioteker, der er meget aktive i forhold til arrangementer. Der er bibliotek i Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Broby. Se nærmere side 15 Udover at du kan låne bøger, lydbøger, film og musik, så tilbyder bibliotekerne også Udstillinger Foredrag It-kurser Teater Telefon:

13 13 Velfærdsteknologi De senere år er der kommet et øget fokus på velfærdsteknologi i forbindelse med pleje og hjælp til ældre borgere. I Ældrerådet ved vi, at mange er nervøse for, om teknologien erstatter den personlige kontakt til personalet, og om velfærdsteknologien kan løse opgaverne godt nok. Derfor er det vigtigt at oplyse om, at velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe dig til, i øget omfang, at kunne klare tingene selv og derved øge din livskvalitet. Formålet med velfærdsteknologi på ældreområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune er: Bedre livskvalitet for borgerne Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne Bedre udnyttelse af ressourcerne I Ældrerådet mener vi, at velfærdsteknologi i mange tilfælde er et rigtig fornuftigt valg, og at det kan gøre dig selvhjulpen og uafhængig. Samtidig lægger vi i vores arbejde og dialog med kommunen vægt på, at teknologien skal bruges, der hvor det giver mening, og ikke som en besparende erstatning imod borgernes ønsker. I Faaborg-Midtfyn Ældreråd er vi inddraget direkte i arbejdet med velfærdsteknologien, og vi har således tre repræsentanter i kommunens udvalg for velfærdsteknologi. I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker man, at teknologien skal understøtte en selvstyret livsførelse for ældre, syge og handicappede. Den skal bidrage til, at borgerne, trods funktionsnedsættelse kan mestre egen livssituation. De teknologiske løsninger skal bidrage til et godt arbejdsmiljø. Dette kan ske i kraft af mindre fysisk belastning og/eller ved at bidrage til en bedre og mere hensigtsmæssig drift. Alt i aftagelige tandproteser. Overenskomst med Faaborg-Midtfyn Kommune.

14 14 Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd I Ældrerådet er vi 15 medlemmer. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et forslag, som du mener, at vi skal tage op med politikerne, eller hvis du har kommentarer og informationer omkring ældreområdet, som du mener, vi kan have glæde af. Kontakt Formand Henning Spangsberg Næstformand Tove Jensen Kasserer Bente Rosager Arne Konradsen Grete Christensen Arne Malmos Helle Borggreen Leif Poulsen Ernst Jørgensen Hanne Storm Ole Bugge Lizzie Veltzé Anne-Marie Rasmussen Knud Knudsen Birgit Dideriksen HAR DIN VIRKSOMHED BEHOV FOR PROFILERING? VI GØR DET OMKOSTNINGSFRIT!

15 15 Vigtige kontaktoplysninger Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg Borgerservice Ringe Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe Team Folkeregister, Tlf.: Team Hjælpemidler, Tlf.: Team Opkrævning, Tlf.: Borgerservices åbningstider Mandag: kl Tirsdag: kl Onsdag: Lukket Torsdag: kl Fredag: kl Borgerservices telefontider Mandag: kl Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Visitatorkontoret Tlf.: , Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken Sygeplejeklinikken Odensevej 51 (Det gamle sygehus). Faaborg Tlf Telefontid Mandag- fredag kl Sygeplejeklinikken er åben alle hverdage fra kl Lægevagten, Sygehus Fyn og Skadestuen Tlf.: Her finder du, de fleste relevante oplysninger der har med kommunen at gøre. Bibliotekerne Broby Bibliotek Egeballe 4A Broby Tlf Faaborg Bibliotek Herregårdscentret 17. Faaborg Tlf Ringe Bibliotek Algade 40 Ringe Tlf Årslev Bibliotek Kirkevej 14 Årslev Tlf HVORNÅR BØR MAN OPSØGE OS? Ved smerter i muskler og led. Træningsvejledning. Genoptræning fx efter operation. Slidgigt/artrose og lignende lidelser. Odensevej 47 A 5600 Faaborg

16 ID.: 244 AD MEDIA Ældrerådet i Faaborg Midtfyn Kommune Formand Henning Spangsberg

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning 2016

Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning 2016 Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning 2016 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundhedsudvalgsmødet d. 11. 4 2016 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende Aktivitetstilbud for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2018 Hvad er et aktivitetstilbud: Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 2 Indholdsfortegnelse 3 I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til: Boligstøtte og pension, hjælp til selvhjælp Skatteopgaver (mindre opgaver) Indskudslån Folkeregister Vielse Valg Nem-id Indefrysning

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Gældende fra maj 2016 Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners

Læs mere

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013 Billede mangler ET BEDRE LIV 2013 Kære aarhusianer Et bedre liv handler om de former for støtte og tilbud, du kan få fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvis du eller din familie ikke selv kan klare

Læs mere

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune Samværsgruppe for borgere med demens Ballerup Kommune Sundhed Pleje & rehabilitering & ForeByggelSe Hvad kan Træning og Aktivitet tilbyde - Bryde Skabe ensomhed tryghed og og glæde isolation - Skabe Deltage

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune Kontakt Se brochurens bagside med oversigt over medlemmerne af Seniorrådet. Kære læser S. 2 Denne brochure er udgivet af Seniorrådet

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017 Ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune i 2017. Hvad er en ældrebolig? 3 Hvem kan få en ældrebolig?

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere