1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD"

Transkript

1 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

2 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde og indflydelse 8 Hjælp og støtte fra kommunen 9 Visitation og madservice 10 Projekter og aktiviteter for ældre 12 Teletaxi 13 Velfærdsteknologi 14 Digitalisering 15 Plejeboliger i kommunen 16 Kontakt

3 3 Velkommen til Assens Ældreråd Kære ældre medborger Med denne brochure vil vi gerne dele relevante informationer med dig. Både om Ældrerådet og vores arbejde, men også om en række tilbud til dig som er ældre borger i Assens Kommune. I brochuren vil du blive præsenteret for Assens Ældreråd, hvem vi er, hvordan Ældrerådet er sammensat, og hvordan Ældrerådet kan gøre en forskel for dig som ældre borger. De emner, som vi har udvalgt til denne brochure, er blot nogle af de mange muligheder og tilbud, som der er til ældre borgere i Assens Kommune. Der er mange flere og altid plads til nye spændende initiativer, som gavner de ældre borgere både til hverdag og ved særlige lejligheder. Ældrerådet er til for dig som ældre borger, og vi vil gøre vores bedste for at skabe gode vilkår for alle over 60 år i Assens Kommune Afslutningsvis vil vi oplyse om, hvor du som ældre borger kan henvende dig, hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp. Med venlig hilsen Assens Ældreråd de ældres stemmer i lokalpolitiken

4 4 Assens Ældreråd Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet i Assens repræsenterer de cirka borgere, som var fyldt 60 år på valgdagen i Dem kalder vi her 60+ere. Det er Ældrerådets opgave at sætte sig ind i de ældres ønsker, behov og problemer og bringe dem videre til forvaltningen og politikerne i Byrådet. Et arbejde vi er valgt til, og som vi sætter en ære i at varetage bedst muligt. Assens Ældreråd arbejder for alle ældre i kommunen både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv. Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre, inden de vedtages i Byrådet. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunens budget er blot nogle af de emner, som Ældrerådet inddrages i. Ældrerådets opgaver Medvirke aktivt i udformningen af kommunens ældrepolitik og andre politikk er, som berører kommunens ældre Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag Deltage i høringer og dialogmøder Komme med ideer til politikere og forvaltning Fortælle og informere politikerne om ældres levevilkår i kommunen. PROFIL OPTIK RAHR DIN LOKALE OPTIKER I ASSENS GRATIS SYNSTEST Medlem af ældresagen. ØSTERGADE ASSENS - TLF

5 5 Læs mere om Assens Ældreråd på: Valg til Ældreråd Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år, samtidigt med at der er valg til Byrådet. Medlemmer i Ældrerådet vælges af og blandt alle ældre, der er fyldt 60 år på valgdagen. Ældrerådet har ni medlemmer, som alle er frivillige og ulønnede. Efter valget i 2013 ser Assens Ældreråd således ud: Medlemmer Navn By Telefon Kirsten Broberg, Formand Assens Ole Thøgersen Assens Aase Andersen Haarby Richard Grøntvedt Assens Ketty Olsen Glamsbjerg Gudmund Henriksen Vissenbjerg Helge Jensen Haarby Hardy Padkær Aarup Benny Dyrdorf Glamsbjerg Næste gang der er valg til Ældrerådet er i efteråret Vi opfordrer alle 60+ere til at bruge deres stemme til Ældrerådsvalget. På den måde er du med til at sikre, at de bedste kandidater får pladserne men du er også med til at sende et vigtigt signal til politikerne. Ved at stemme viser du din støtte og tillid til Ældrerådet og dets arbejde, hvilket er vigtigt i lokalpolitik.

6 6 Kommunens Ældrepolitik I Assens Kommune er der udarbejdet en række politikker og visioner, der er rammen for kommunens arbejde på ældreområdet. Der er blandt andet visioner for ældrepolitik, sundhedspolitik, demenspolitik, frivillighedspolitik samt medborgerskabspolitik. Grundprincipperne i ældrepolitiken er først og fremmest at respektere, at alle mennesker har ansvar for eget liv og har ret til selvbestemmelse. Herudover skal Assens Kommune sikre, at kommunens ældre borgere efter individuel vurdering og konkrete behov, får den nødvendige pleje, omsorg og genoptræning, som der er brug for. Dette skal, såfremt man ønsker det, primært ske i eget hjem. Det skal også være klart, hvilke kommunale ydelser du som ældre kan forvente. Alderen er i sig selv ikke afgørende for behov og hjælp.

7 7 Samarbejde og indflydelse I Ældrerådet lægger vi vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde med Byrådet til gavn for de ældre borgere i kommunen. Byrådet og de politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold med betydning for kommunens ældre. Derved har Assens Ældreråd indflydelse på kommunens ældrepolitik. På vores månedlige møder behandler Ældrerådet aktuelle spørgsmål, udarbejder høringssvar og stiller forslag til behandling i de politiske udvalg. Referater fra Ældrerådets møder kan læses på Assens Kommunes hjemmeside: under punktet Ældrerådet Referater. Samarbejdet med kommunens politikere og administration (forvaltning) foregår i åben og tillidsfuld dialog i faste månedlige møder. Et neutralt talerør Ældrerådet løser mange opgaver, men den fornemste er at fungere som talerør for de ældre borgere. Partipolitisk er Ældrerådet helt neutralt og uafhængigt af organisationer, hvilket er en forudsætning for et godt samarbejde med både politikerne og forvaltningen i Assens Kommune. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed med tavshedspligt i alle sager. Person- og personalesager må Ældrerådet ikke beskæftige sig med, og Ældrerådet kan desuden ikke ændre en forvaltningsafgørelse. Men vi lytter gerne og hjælpe dig videre, hvis en sag falder uden for vores beføjelser.

8 8 Kommunens tilbud om hjælp og støtte Når du fylder 60 år, er du såkaldt ældre borger, og har derfor adgang til at blive visiteret til de tilbud, der findes i kommunen. Kommunen tilbyder hjælp til borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede, og som har brug for praktisk hjælp hjælp til personlig pleje, madservice, bolig eller hjælp til sygepleje. Hjælp i hjemmet Til hverdagens opgaver som rengøring, madlavning og personlig pleje yder kommunen hjælp til de borgere, som ikke selv er i stand til at klare opgaverne, og hvor medlemmer af husstanden ikke kan tage over. Medarbejderne kan alt efter borgerens behov komme på både planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer. Hjælpen kan være varig eller midlertidig og er uafhængig af borgerens boligsituation. Hjælpemidler Ofte kan et hjælpemiddel yde den nødvendige støtte til, at en ældre borger bliver selvhjulpet og får gjort hverdagen nemmere. Derfor stiller kommunen kørestole, cykler, køkkengreb, kompressionsstrømper med videre til rådighed for de borgere, som behøver det. Assens Kommune tilbyder også råd og vejledning i forbindelse med hjælpemidler. Målet for hjemmehjælpen i Assens Kommune er: gennem respekt, omsorg, ærlighed og åbenhed at styrke den enkelte borger i at mestre eget liv. KLINIK FOR FODTERAPI ASSENS v/ Statsaut. fodterapeut Birgitte Madsen Behandling i eget hjem Tilskud via Sygeforsikringen "danmark" eller Kommunen via helbredstillæg Ring for tid på tlf.: Varm mad lige til døren. Vi køre hver dag i hele Assens Kommune. En madordning for både private og visiterede. Ring

9 9 Madservice Har du svært ved selv at lave mad, kan du søge om at blive visiteret til at få maden leveret. Kommunens madordning dækker både borgere, som bor i egen bolig, og borgere som bor på plejecentre. Alle pensionister kan bestille mad. Du kan vælge mellem Assens Kommunes Madservice eller andre leverandører, som er godkendt af kommunen. Bor du på plejecenter, er du automatisk tilknyttet centerets madordning. Madordningen bliver løbende testet af Ældrerådet, da vi mener, at et godt måltid mad er vigtigt for et sundt og godt liv. Visitation I Assens Kommune er der mange muligheder for hjælp i hverdagen. Det er en visitator, der vurderer, om du er berettiget til hjælp, samt hvordan hjælpen skal administreres. Kontakt Myndighedsafdelingen for mere information eller for at ansøge: Telefon: Hvis du er visiteret fra kommunen til at få leveret mad, kan du vælge at få maden leveret fra: Assens Køkkenet Marcussens Hotel Det Danske Madhus Willemoes Madordning Assens Begravelsesforretning Vi lægger stor vægt på at håndtere hver enkelt opgave med den største respekt. Karen: Charlotte: Nørregade Assens

10 10 Projekter og aktiviteter for kommunens ældre Der findes en lang række projekter, som har sin gang i Assens. Aktiviteter og tiltag som frivillige borgere og kommunen laver for de ældre i kommunen. Her har vi blot valgt nogle enkelte ud. Du kan finde mere information om aktiviteter på kommunens hjemmeside under punktet Ældre & Pension Aktiviteter. Aktiverende team Ældrerådet vil gerne bidrage til en positiv udvikling i plejecentrene. Vi vil gerne give mulighed for at understøtte, at livet i plejecentrene bliver en fortsættelse af beboernes liv og gerne med en positiv udvikling. Eden Alternativet er en filosofi og strategi, som har til formål at gøre en forskel for ældre i plejeboligerne. Målet er et liv uden ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Derfor sikrede vi i Ældrerådet, at der blev ansat to personer til denne væsentlige opgave. De to arbejder nu aktivt som Eden-koordinatorer. Deres opgave er at inspirere personalet på plejecentrene til en fortløbende implementering af Eden-konceptet, der er retningsgivende for de fleste plejecentre i kommunen. Længst muligt i eget liv også for den pårørende Med dette projekt har Ældrerådet ønsket at sætte fokus på et tilsyneladende overset problem. Det handler især om ægtefæller, hvor den ene part er alvorlig syg eller måske har en uhelbredelig sygdom. En tilstand der for altid og fuldstændig ændrer parrets liv. Kommunen har en kvalificeret pårørenderådgiver, der kan kontaktes for personlig samtale med henblik på følelsesmæssig og praktisk hjælp og støtte. Formålet med projektet er, at alle skal have værdig omsorg, hvis de bliver begrænset af fysiske eller psykiske sygdomme. Ring og få et tilbud! Boelsbjergvej Assens Tlf: Mobil:

11 11 Ældrerådets Lydavis Assens Ældreråds Lydavis er en frivillig forening, som udgiver en lydavis for blinde og svagtseende i Assens Kommune. Vi henter og indlæser lokalstof fra Fyens Stiftstidende, Folkebladet og Lokalavisen Assens. Lydavisen udkommer ugentlig og sendes per brevpost. Et års abonnement koster 350 kr., og for disse penge får du cirka 48 CD er, som du er velkommen til at beholde. Du kan tegne et abonnement ved at sende en mail til eller henvende dig på Borgerservice. Demenscafé Det er svært at leve med demens - og det er svært at være pårørende til personer med demens. Derfor kan der være brug for at snakke om det med andre. Demenscaféen er et tilbud til ægtepar, hvor den ene eller begge har en demensdiagnose, og hvor parret er blevet henvist til Assens Kommunes Demens Team. Det primære formål med caféen er at give parrene mulighed for at deltage i nogle sociale arrangementer sammen og måske knytte venskaber med andre par, der er ramt på samme måde. Caféerne bliver afholdt gange årligt, hver gang fra kl Der kan være faste temaer for eksempel information om, hvilke tilbud Assens Kommune tilbyder demensramte par, eller temaet kan være sang og musik, forskellige spil, grillmiddag, høstfest og juleafslutning. Vi afslutter altid med fællesspisning. Til caféen er der tilknyttet et korps af frivillige som, sammen med Demens Teamet, drager omsorg for, at arrangementerne bliver en god oplevelse for alle. Der er egenbetaling på arrangementerne samt mulighed for transport. Assens Ældreråd er repræsenteret i styregruppen. Fynske Bank

12 12 Teletaxi og visiteret kommunal kørsel Assens Kommune har en meget velfungerende Teletaxiordning. Ordningen gør det muligt at blive kørt fra en adresse til en anden inden for de gamle kommunegrænser. Krydser du derimod en kommunegrænse, skal du betale dobbelt takst. Ordningen kan benyttes af alle og til alle lejligheder. Den kræver ikke visitation, men blot rettidig bestilling. Teletaxi skal bestilles to timer før afgang. Ring til FynBus på telefon Den visiterede kommunale kørsel drejer sig om kørsel til sygehus, speciallæger og specialbehandling. Er du visiteret til sådan kørsel bestilles denne hos FLEXTRAFIK via FynBus

13 13 Velfærdsteknologi Teknologier, som understøtter og forstærker borgerens gøremål og mobilitet i hverdagen, kaldes for velfærdsteknologi. Det er altså de tekniske hjælpemidler, som kan støtte omsorgsmedarbejderne i deres arbejde og hjælpe den ældre generelt. Sådan bruges det i Assens Mange hjælpemidler tager vi for givet. Vaskemaskinen, mikrobølgeovnen, træk-og-slip-toilettet med mere vil de færreste nok undvære i dag. Men velfærdsteknologi er andet og mere end det. I Assens Kommune har man succes med flere tiltag. Loftslifte og svingbare vaske er blandt det mest almindelige, men initiativer som telefonmøder med sygerplejeske og mekaniske kæledyr har også nået en vis udbredelse. I Ældrerådet er vi positive over for anvendelse af velfærdsteknologi, hvor det giver mening. Vi følger med interesse udviklingen på området. Vi vil til enhver tid støtte, at den enkelte har ret til at blive fritaget, der hvor det opleves som fremmed og meningsløst. Ny annonce fra Tandprotetikeren Odense

14 14 Digitalisering Folketinget har besluttet, at alle skal have en digital postkasse fra den 1. november Det betyder, at al skriftlig kommunikation mellem det offentlige og borgerne bliver digital. I Ældrerådet kan vi se både fordele og ulemper for de ældre borgere, og vi vil derfor informere om, hvorledes du kan få hjælp til at benytte den digitale postkasse eller eventuelt at blive fritaget. Din personlige digitale postkasse er tilknyttet dit CPR-nummer, og postkassen følger dig uanset din bopæl. Digital Post afløser ikke e-boksen, men er et supplement. Formålet er at lette kommunikationen mellem borgeren og det offentlige. Få hjælp Vi er i Ældrerådet opmærksom på, at mange ældre finder det svært at benytte en computer. De borgere, som behøver hjælp, kan få hjælp. I systemet Digital Post er der mulighed for at give for eksempel et familiemedlem lov til at hjælpe med alt det tekniske. På Borgerservice kan de hjælpe dig til at få den rette hjælp og støtte til at komme i gang med digital post. Fritagelse Hvis man ikke har en computer, eller man har et handicap, der forhindrer brug af en computer, kan man blive fritaget. Kontakt Borgerservice som kan hjælpe dig med dette.

15 Udbetaling Danmark Mange af de opgaver, som du tidligere har kunnet få økonomisk hjælp til, bliver ikke længere varetaget af kommune. Folkepension, førtidspension og boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark. Hvis du som borger skal i kontakt med Udbetaling Danmark, sker det enten telefonisk eller via . Udbetaling Danmark klarer opgaverne vedrørende udbetalingerne, men har du behov for vejledning til for eksempel udfyldelse af ansøgningsskema eller brug af Internettet, skal du fortsat kontakte Borgerservice i Assens Kommune. Ud over pension og boligstøtte har du som ældre borger mulighed for at søge økonomisk tilskud til for eksempel tandlægebesøg, briller, fodpleje, varmeregning med mere. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om folkepension, varmetillæg og ældrecheck. Ring på tlf Mandag-onsdag: kl. 8:00-16:00. Torsdag kl. 8:00-15:00 Fredag kl. 8:00-15:00 Bemærk for international pension eller social sikring, er telefonerne åbne: Mandag-fredag: kl. 10:00-14: Plejeboliger i Assens Kommune Almindelige plejecentre Bofællesskabet Korsvang Korsvang 78, Assens 34 lejligheder i 3 boenheder Bofællesskabet Odensevej Odensevej 29E, Assens 24 lejligheder i 3 boenheder De Gamles Hjem Krengerupvej 3, Glamsbjerg 25 lejligheder i 3 boenheder Kildebakken Østergade 7, Vissenbjerg 34 plejeboliger Strandgården Strandgade 81, Haarby 31 plejeboliger i 3 boenheder Sundhedscenter Holmely Indre Ringvej 8, Aarup 40 boliger heraf 18 for demente Sydmarksgården Sydmarksvej 4, Verninge 45 plejeboliger Æblehaven Syrenvej 22, Haarby 33 plejeboliger i 4 boenheder Plejecentre for demente Bofællesskabet Skelvej Skelvej 4A, Assens 21 lejligheder i 3 boenheder Flemløse Plejehjem Th. Bangsvej 4, Flemløse 27 boliger i 3 boenheder 5 aflastningspladser for særlige demensramte.

16 ID.: 242 AD MEDIA 16 KONTAKT Assens Kommune: Rådhusets telefon- og åbningstider: Mandag Onsdag Torsdag Fredag kl. 10:00 15:00 kl. 10:00 17:00 kl. 10:00 13:00 Borgerservice Direkte henvendelse til visitatorer i Rådhusets åbningstider: Sygehjælp og træning Plejeboliger Hjemmehjælpen Hjælpemidler (Visitering og levering) Assens Kommunes Madservice Udbetaling Danmark Pension, varmetillæg og ældrecheck Udbetaling Danmark Boligstøtte Data og digitalisering HOTLINE Syddanmark Lægevagt Alarm Politi og Ambulance 112 Teletaxi Bestilling FynBus Assens Ældreråd Formand Kirsten Broberg

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år ÆLDRERÅD Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd Vælges mindst hvert 4. år I år er der valg til ældrerådet i vores kommune Præsentation af ældrerådets nuværende medlemmer

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for MADSERVICE

Kvalitetsstandard for MADSERVICE Gældende fra maj 2017 Kvalitetsstandard for MADSERVICE Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med madservice er, at give dig mulighed for at fastholde din ernæringstilstand gennem en sund og varieret kost. Endvidere

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder i

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd. Til Kommunens seniorer

Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd. Til Kommunens seniorer Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd Til Kommunens seniorer 2 Indholdsfortegnelse Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd 3 Styr på økonomien 4 Hjælp og støtte 5 Hjælpemidler 6 Anke 7 At komme hjem efter indlæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv, så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Madservice Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Om denne pjece Alle pensionister i Randers Kommune har

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Lejre. Ældreråd. Seniorguide

Lejre. Ældreråd. Seniorguide Lejre Ældreråd Seniorguide 2 Seniorguide - Praktiske oplysninger for seniorer i Lejre Kommune Ældrerådet har udarbejdet denne guide i håb om, at den vil være en hjælp for seniorer i Lejre Kommune. På de

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Fredensborg Kommune Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Program Kl. 16.00-16.05 Velkomst v/hans Nissen, formand for valgbestyrelsen Kl. 16.05-16.30 Orientering om processen for valget

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Formålet med en plejebolig Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap 2 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside 1.3 Spørgeskema 1 - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: Kvinde Mand 4. Angiv din alder 60-64

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune Kontakt Se brochurens bagside med oversigt over medlemmerne af Seniorrådet. Kære læser S. 2 Denne brochure er udgivet af Seniorrådet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune Samværsgruppe for borgere med demens Ballerup Kommune Sundhed Pleje & rehabilitering & ForeByggelSe Hvad kan Træning og Aktivitet tilbyde - Bryde Skabe ensomhed tryghed og og glæde isolation - Skabe Deltage

Læs mere

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Trafik og tilgængelighed Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Agenda Hvornår bliver kommunale kørselsordninger interessante og nødvendige for ældre og handicappede Oversigt over

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet December 2016 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 2 Indholdsfortegnelse 3 I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til: Boligstøtte og pension, hjælp til selvhjælp Skatteopgaver (mindre opgaver) Indskudslån Folkeregister Vielse Valg Nem-id Indefrysning

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere