Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

2 Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens tilbud og muligheder for borgere over 60 år. SLAGELSE ÆLDRERÅD FOR ET TRYGT OG AKTIVT SENIORLIV Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet skal rådgive byrådet i alle spørgsmål, der berører hverdagen for Kommunens ældre borgere. Byrådet har derfor pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, som angår ældre. Det kan for eksempel være inden for kommunens standarder for kvalitet og service på ældreområdet, de årlige budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre, forslag til aktiviteter, trafik og boligforhold, sundhed, miljø og kultur samt de årlige rapporter fra tilsynene på kommunens plejecentre. Slagelse Ældreråd arbejder for, at alle seniorer kan leve et trygt og aktivt liv med fokus på den forebyggende indsats, når det gælder ældres syn, hørelse og livsstilssygdomme samt på de vilkår, der er gældende for svage ældre. FAKTA OM ÆLDRERÅDET: Er valgt af og blandt kommunens egne borgere, der er fyldt 60 år Skal sikre, at ældre bliver hørt Er talerør for ALLE ældre Er med til at udforme kommunens ældrepolitik Er med til at udforme kommunens kostpolitik Styrker samarbejdet med politikere og forvaltninger Er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer Behandler ikke sager om enkeltpersoner På Slagelse Kommunes hjemmeside findes en fortegnelse over medlemmerne i Ældrerådet. Fakta: Denne brochure er tænkt som en slags håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens tilbud og muligheder for borgere over 60 år. Ældrerådet tager også emner op til debat, og arrangerer blandt andet offentlige temamøder, hvor der fokuseres på de ældres ønsker og vilkår. Ældrerådet står til rådighed for diverse arbejdsgrupper, nedsat af Sundheds- og Omsorgsudvalget og deltager med 1 medlem i plejehjemmenes bruger-pårørenderåd. Slagelse Ældreråd arbejder for tryghed og trivsel i seniorlivet. 2

3 Side 4 Side 3 Side 7 Side 10 Side 5 Side 6 Side 8 side 4 STYR PÅ ØKONOMIEN Folkepension side 5 FOR EN SIKKERHEDS SKYLD Egen læge side 6 HJÆLP OG STØTTE side 7 BORGERE MED HUKOMMELSESBESVÆR side 8 HJEMMESYGEPLEJE side 10 FRIHED TIL SELV AT VÆLGE Fritvalgsordningen side 11 INGEN GRUND TIL AT BLIVE HJEMME Kørselsordninger side 12 EN AKTIV HVERDAG Aktivitetscentre side NYTTIG KONTAKTINFO side 9 HJÆLPEMIDLER 3

4 STYR PÅ ØKONOMIEN - FOLKEPENSION Det er muligt at søge folkepension, når man fylder 65 år. Sammen med folkepensionen er det også muligt at søge en række tillæg som for eksempel boligstøtte, varmetillæg, helbredstillæg og personligt tillæg. Det er indkomst og formue, der afgør, om der kan udbetales tillæg og i så fald, hvor højt tillægget er. I dag er det Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. To måneder før man fylder 65 år, sender Udbetaling Danmark et brev med informationer omkring folkepension og hvordan der ansøges. Ved spørgsmål omkring folkepension, boligstøtte, varmetillæg og ældrecheck kontaktes Udbetaling Danmark. Spørgsmål vedrørende helbredstillæg og personligt tillæg skal rettes til et af kommunens borgerservicecentre se side 16. IT OG DIGITALISERING Udviklingen på dette område kan ikke stoppes. Alle opfordres derfor til at bruge tid på at lære at bruge dette nye hjælpemiddel, hvis det ikke allerede er en naturlig ting at kunne bruge , nemid og netbank. Kommunen tilbyder undervisning oplysninger om steder og tidspunkter kan fås ved henvendelse til kommunens Borgerservicecentre se side 16. 4

5 FOR EN SIKKERHEDS SKYLD EGEN LÆGE Det er de privatpraktiserende læger, der klarer de fleste sundhedsmæssige udfordringer i hverdagen. Egen læge sørger for lægerklæring ved fornyelse af kørekort, overvågning af forskellige sygdomme for eksempel forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og astma. Det er også egen læge, der observerer sygdomsudviklingen hos patienter med en demenssygdom. Kontakt altid egen læge, hvis der er helbredsmæssige bekymringer. LÆGEVAGT Telefonnummeret: Tlf Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. Hav altid sundhedskortet (sygesikringsbeviset) klar når der ringes op. LÆGEVAGTEN I SLAGELSE Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18 indgang 20, 4200 Slagelse. Læs mere om lægevagten på EGEN LÆGE Telefonnummer: Telefontid: Åbningstid: 5

6 Borgere over 75 år tilbydes ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Samtalen er fortrolig, og medarbejderen har tavshedspligt. Samtalen er uformel og handler om den nuværende livssituation, hvad har betydning i tilværelsen, glæder og udfordringer ved at blive ældre, hverdagen og idéer til eventuelle ændringer, kommunens tilbud om aktiviteter og støttemuligheder, sundhed, sygdom og trivsel, boligforhold, aktiviteter og samvær med andre. HJÆLP OG STØTTE I Slagelse Kommune er der mange tilbud til alle, der har behov for hjælp og støtte fra kommunen. Det kan for eksempel være inden for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, og bolig. Det er Visitationen under Center for Sundhed og Omsorg der sørger for, at der tildeles den nødvendige og rigtige hjælp. Det er altid muligt at kontakte Visitationen for at høre mere om de aktuelle muligheder. Ring til Slagelse Kommune på tlf (bed om Visitationen i Myndighedsafdelingen) Telefontid Mandag - torsdag kl Fredag mellem kl Mail til: HJEMMEHJÆLP Hvis det på et tidspunkt bliver svært at klare hverdagen derhjemme ved egen hjælp, er der mulighed for at søge om hjemmehjælp. Dette gælder både for personlige og praktiske opgaver. Hjemmehjælp kan være en støtte i forhold til at kunne klare sig i egen bolig og/eller den personlige hygiejne, eller det kan være direkte aflastning i forhold til rengøring, tøjvask, indkøb m.m. Hjælpen gives efter princippet hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at der kun tilbydes hjælp til de funktioner, borgeren ikke selv kan udføre. Det er Visitationen der afgør, om der kan bevilges hjemmehjælp og til hvilke opgaver. Vurderes det, at der er behov for varig hjælp, er hjemmehjælpen gratis. Afhængig af husstandens indkomst skal der betales for midlertidig hjælp. Prisen oplyses før hjælpen igangsættes. Læs mere om hjemmehjælp på >Borger > Ældre og Omsorg > Hjemmehjælp 6

7 Modelfoto. KØRSELSORDNING Hvis den demente borger ikke kan transportere sig selv til aktiviteter i daghjemmet, kan der søges om kørselsordning hos demenskonsulenterne. For information omkring aflastning, aktiviteter, hjælpemidler og kørselsordning kontaktes demenskonsulenterne se side 14. BORGERE MED HUKOMMELSESBESVÆR For demensramte og deres pårørende er der i Slagelse Kommune SJOV MOTION en række tilbud, som kan være med til at lette hverdagen. Sjov Motion er en ny forening med tilbud til hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere med hukommelsesbesvær og demens AFLASTNING - og deres pårørende. Formålet med tilbuddet er at give borgere Pårørende, der passer en dement i hjemmet, kan få tilbud om aflastning. Det betyder, at den demente i perioder kan opholde sig vær. med demens en god fælles oplevelse med motion og socialt sam- i en af kommunens korttidsboliger. Kommunen kan tilbyde dagaflastning på hverdage i kommunens daghjem for demente. munen, hvor demensramte kan deltage sammen med deres pårø- Der er i den forbindelse oprettet caféer forskellige steder i kom- Det er den pårørende, der skal søge om opholdet. rende. Yderligere informationer se AKTIVITETER Der arrangeres forskellige aktiviteter for demente. Visitation af demenskonsulenterne er påkrævet for at deltage. > Amaliehaven i Slagelse, Smedegade 32 Tlf.: > Aktivitetshuset i Korsør, Kærsvej 90 Tlf.: > Aktivitetshuset Havestuen, Borgbjergvej 5 Tlf.: DEMENSKONSULENTERNE Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen i takt med, at sygdommen udvikler sig. Læs mere om demens og Slagelse Kommunes tilbud til demente på: > Borger > Ældre og Omsorg > Demens 7

8 HJEMMESYGEPLEJE Alle borgere der lider af en akut eller kronisk sygdom, der kræver pleje, kan få tilbudt hjemmesygepleje, hvis de henvises fra Visitationen, egen læge, vagtlæge eller sygehuslæge. Hjemmesygeplejen yder pleje hele døgnet efter en individuel vurdering af den enkeltes behov. Hjemmesygeplejersken vurderer herefter løbende om hjemmesygeplejen skal fortsætte uændret eller om den eventuelt skal justeres eller suppleres med en anden ydelse. KONTAKT UDEN FOR HJEMMESYGEPLEJENS TELEFONTID Der kan ringes til en administrativ medarbejder - mandag til torsdag kl og fredag kl på tlf AKUT Ved akut behov for hjemmesygepleje kan sygeplejersken kontaktes aften/nat, weekend og helligdage HJEMMESYGEPLEJE ER GRATIS. Der kan dog forekomme udgifter til f.eks. doseringsæsker (medicin) og til produkter til pleje af sår. Hjemmesygeplejen kan kontaktes via og telefon ANTVORSKOV KORSØR SKÆLSKØR SLAGELSE Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: hverdage kl hverdage kl hverdage kl hverdage kl Akut: Akut: Akut: Akut 1: Akut 2:

9 Kommunens plejecentre har alle en forskellig hverdag. I Levehjemmet, Bjergbyparken i Slots Bjergby, har man for eksempel god erfaring med at have en hund i dagtimerne. Pelle er plejecentrets hund og mange beboers trofaste ven, der skaber glæde og tryghed i hverdagen. HJÆLPEMIDLER Slagelse Kommune yder hjælp til borgere med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det betyder, at der er mulighed for at modtage et forbrugsgode, hjælpemiddel eller få foretaget en boligændring, hvis det kan gøre hverdagen lettere. Hjælpen skal give mulighed for, at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, i størst muligt omfang give uafhængighed af andres bistand, eller kunne aflaste pårørende. GENBRUGSHJÆLPEMIDLER F.eks. plejeseng, rollator, kørestol, gangstativ, stok og lift. Ved spørgsmål: Tlf og bed om genbrugshjælpemidler. KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER F.eks. støttestrømper, diabetes-materialer, ortopædiske sko, bleer og tale-høre-syn hjælpemidler Ved spørgsmål: Tlf (kommunens hovednummer) og bed om hjælpemidler. Forbrugsgoder: F.eks. el -hvilestol og hårde hvidevarer. og Boligændringer: F.eks. fjernelse af dørtrin, installering af ramper, sænkelse af bordplader bevilges efter en individuel vurdering. Ved spørgsmål: Tlf og bed om hjælpemidler. Telefontid: mandag - torsdag , torsdag tillige Se mere på >Borger > Ældre og Omsorg > Hjælpemidler og boligændringer 9

10 FRIHED TIL SELV AT VÆLGE FRITVALGSORDNING I dag har alle, der modtager hjemmehjælp, ret til selv at vælge imellem forskellige leverandører til både personlige og praktiske opgaver. I Slagelse Kommune kan der vælges imellem Slagelse Kommunes hjemmepleje og en række private leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med. Er der tale om varig hjælp, er hjælpen gratis. Ved spørgsmål kontaktes Visitationen i Myndighedhedsafdelingen Se side 14. HVOR KOMMER MADEN FRA? For madservice gælder samme regler som for hjemmehjælp. Der er mulighed for at vælge imellem Slagelse Kommunes eget køkken eller fra en af de godkendte private leverandører. Når borgeren aftaler hjemmehjælp med visitatoren, vil det være muligt at vælge den leverandør, man ønsker. Det er altid muligt at skifte leverandør, og der er ingen begrænsninger i forhold til, hvor mange gange der skiftes. Ved leverandørskifte skal kommunen kontaktes og navnet på den ønskede leverandør oplyses. Det er muligt at se informationsmateriale fra leverandørerne på >Borger > Ældre og Omsorg > Madservice. Det er også muligt at komme med i ordningen om udbringningen af varm selv mad. Som en tredje mulighed, kan man selv udpege en person over 18 år til at udføre de praktiske opgaver, som kommunen har visiteret til. Kommunen skal godkende og ansætte personen, efter de regler der i øvrigt gælder for kommunens medarbejdere. Alle medarbejder fra Slagelse Kommunes hjemmepleje og de private firmaer, bærer synligt Id-kort med billedlegitimation. Alle medarbejdere har tavshedspligt om private forhold. Betalingsreglerne for hjemmehjælp er de samme uanset om, der vælges en kommunal eller privat leverandør. 10

11 Med Flextur er køreplanen helt op til dig. Vi henter dig ved kantstenen hvor som helst. Og du bestemmer selv, hvor vi skal køre dig hen, og hvornår du vil hentes igen. Flextur kører alle dage fra kl. 06:00 23:00 i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Tekst fra flexturpjecen Hvor skal vi køre dig hen? INGEN GRUND TIL AT BLIVE HJEMME KØRSELSORDNINGER MOVIA FLEXTRAFIK Der kan bevilges kørsel, hvis pensionister af helbredsmæssige Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige årsager ikke kan benytte de traditionelle kollektive trafiktilbud. årsager ikke kan tage offentlig transport til læge og speciallæge. Derudover kan der bevilges kørsel eller tilskud til kørsel i en række tilfælde f.eks. fysioterapi, aktivitetscentre, bandagist og fodterapeut m.m. Tlf.: eller FLEXTUR Derudover tilbyder Flextrafik også en fleksibel kollektiv trafikløsning som supplement til almindelig rutekørsel. Læs om alle muligheder for kørsel og tilskud på: > Borger > Ældre og Omsorg > Kørselsguide. Ved en Flextur køres fra kantsten til kantsten til det ønskede tidspunkt. Man bestiller selv sin tur, og der kan betales med Bestilling af kommunal kørsel kan ske på tlf dankort. TELEFONTID Mandag til fredag kl. 9.oo Læs mere om Flextrafik på Der bevilges ikke kørsel til liggende transport. 11

12 Aktivitetshuset Midgård har i lighed med de øvrige aktivitetscentre fokus på en aktiv hverdag. Især stavgang er en populær aktivitet med masser af skønne ture i naturen, hvor deltagerne får god og sjov motion i fællesskab med andre. EN AKTIV HVERDAG AKTIVITETSCENTRE Der er rigtig mange aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i Slagelse Kommune, hvor blandt andet aktivitetscentrene sørger for gode oplevelser. Her er der mulighed for at hygge sig sammen, spille, snakke og spise eller deltage i en af aktiviteterne f.eks. stavgang, IT undervisning, kor, linedance, billard, gymnastik, petanque, kort, stenslibning, rejser, udflugter og foredrag. Det kan være meget forskelligt, hvad de enkelte aktivitetscentre kan tilbyde, det afhænger meget af de frivilliges specialer. Det er gratis at komme i aktivitetscentrene, og der er fri adgang for alle. For dem der ønsker en mere fast tilknytning til centrene, er der mulighed for at blive frivillig. Det er de frivillige kræfter, der yder en meget stor indsats i forhold til de forskellige opgaver; for eksempel at være ansvarlig eller instruktør på de forskellige aktiviteter, være i køkkenet, bemande receptionen m.m. MERE END AKTIVITETER Alle aktivitetscentrene har tilknyttet café eller kantine, hvor der kan købes lidt at spise samt kaffe og kage. For at understøtte et sundt seniorliv tilbyder centrene forskellige former for motion. Nogle har eget motionsrum, der kan benyttes, og andre fokuserer på aktiviteter der får pulsen op. Aktivitetscentrene kan ofte tilbyde adgang til andre ydelser end de forskellige aktiviteter. Således er der på nogle centre mulighed for at benytte møntvask og fitnessrum. Der kan også på udvalgte ugedage være frisør, fodterapeut, optiker og hjælp til høreapparater. De forskellige tilbud kan ses på aktivitetscentrenes hjemmesider. 12

13 Aktivitetshuset Midgård Skolegade Slagelse Tlf Hjemmeside: Atkærcenteret Atkærvænget 27A 4261 Dalmose Tlf.: Hjemmeside: Kongehavecentret Svendsgade Slagelse Tlf.: Hjemmeside: Rådmandscentret Rådmandshaven Skælskør Tlf.: Fax: Hjemmeside: Teglværksparken Teglværksparken Korsør Tlf Hjemmeside: 13

14 NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE SLAGELSE ÆLDRERÅD Tlf.: kontakt kommunen for henvisning til Slagelse Ældreråd Kontaktoplysninger til medlemmerne kan findes på > Borger > Ældre og Omsorg > Ældrerådet. CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG Torvegade Slagelse Tlf (bed om Center for Sundhed og Omsorg) VISITATIONEN I SLAGELSE KOMMUNE: (bed om Visitationen i Myndighed). Mandag til torsdag mellem kl ,. fredag mellem kl HJEMMESYGEPLEJEN I SLAGELSE KOMMUNE: Antvorskov...Tlf.: hverdage ml. kl Korsør...Tlf.: hverdage ml. kl Skælskør...Tlf.: hverdage ml. kl Slagelse... Tlf.: hverdage ml. kl SLAGELSE.DK På Slagelse Kommunes hjemmeside findes mange informationer for seniorer. Ved at benytte søgefunktionen kommer man hurtig frem til de ønskede oplysninger. Udbetaling Danmark Tlf.: Pensionskontoret Tlf.: SJOV MOTION Få oplysninger på tlf , mail: eller UDBETALING DANMARK (om folkepension, varmetillæg og ældrecheck): tlf.: (om boligstøtte): tlf.: DEMENSKONSULENTERNE Demenskonsulenterne træffes på hverdage mellem kl på tlf Efter kl ringes på

15

16 BORGERSERVICECENTRE BORGERSERVICECENTER SLAGELSE Telefon BORGERSERVICECENTER SKÆLSKØR Skælskør Bibliotek - kun personlig henvendelse Åbnings- og telefontid Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl BORGERSERVICECENTER KORSØR Telefon Åbnings- og telefontid Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Åbningstid Mandag og tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl id.: 157 AD MEDIA 16

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Lejre. Ældreråd. Seniorguide

Lejre. Ældreråd. Seniorguide Lejre Ældreråd Seniorguide 2 Seniorguide - Praktiske oplysninger for seniorer i Lejre Kommune Ældrerådet har udarbejdet denne guide i håb om, at den vil være en hjælp for seniorer i Lejre Kommune. På de

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Nærmere regler omkring boligstøtte samt kommunalt indskudslån kan læses på: www.borger.dk - Bolig og flytning.

Nærmere regler omkring boligstøtte samt kommunalt indskudslån kan læses på: www.borger.dk - Bolig og flytning. Nyttige råd og vejledning når du søger bolig.. - Det angivne areal på boligerne er inkl. fælles opholdsareal. - Du kan ansøge om en ældre- eller plejebolig ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE LOGO3_1-linjeStor_NEGrød OV1_Kvadrat_RØD VELKOMMEN PÅ KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE ET VISITERET TILBUD FOR DIG, SOM AF FYSISKE, PSYKISKE, ELLER SOCIALE ÅRSAGER IKKE SELV KAN OPSØGE AKTIVITET OG SAMVÆR

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere