Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

2 Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens tilbud og muligheder for borgere over 60 år. SLAGELSE ÆLDRERÅD FOR ET TRYGT OG AKTIVT SENIORLIV Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet skal rådgive byrådet i alle spørgsmål, der berører hverdagen for Kommunens ældre borgere. Byrådet har derfor pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, som angår ældre. Det kan for eksempel være inden for kommunens standarder for kvalitet og service på ældreområdet, de årlige budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre, forslag til aktiviteter, trafik og boligforhold, sundhed, miljø og kultur samt de årlige rapporter fra tilsynene på kommunens plejecentre. Slagelse Ældreråd arbejder for, at alle seniorer kan leve et trygt og aktivt liv med fokus på den forebyggende indsats, når det gælder ældres syn, hørelse og livsstilssygdomme samt på de vilkår, der er gældende for svage ældre. FAKTA OM ÆLDRERÅDET: Er valgt af og blandt kommunens egne borgere, der er fyldt 60 år Skal sikre, at ældre bliver hørt Er talerør for ALLE ældre Er med til at udforme kommunens ældrepolitik Er med til at udforme kommunens kostpolitik Styrker samarbejdet med politikere og forvaltninger Er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer Behandler ikke sager om enkeltpersoner På Slagelse Kommunes hjemmeside findes en fortegnelse over medlemmerne i Ældrerådet. Fakta: Denne brochure er tænkt som en slags håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens tilbud og muligheder for borgere over 60 år. Ældrerådet tager også emner op til debat, og arrangerer blandt andet offentlige temamøder, hvor der fokuseres på de ældres ønsker og vilkår. Ældrerådet står til rådighed for diverse arbejdsgrupper, nedsat af Sundheds- og Omsorgsudvalget og deltager med 1 medlem i plejehjemmenes bruger-pårørenderåd. Slagelse Ældreråd arbejder for tryghed og trivsel i seniorlivet. 2

3 Side 4 Side 3 Side 7 Side 10 Side 5 Side 6 Side 8 side 4 STYR PÅ ØKONOMIEN Folkepension side 5 FOR EN SIKKERHEDS SKYLD Egen læge side 6 HJÆLP OG STØTTE side 7 BORGERE MED HUKOMMELSESBESVÆR side 8 HJEMMESYGEPLEJE side 10 FRIHED TIL SELV AT VÆLGE Fritvalgsordningen side 11 INGEN GRUND TIL AT BLIVE HJEMME Kørselsordninger side 12 EN AKTIV HVERDAG Aktivitetscentre side NYTTIG KONTAKTINFO side 9 HJÆLPEMIDLER 3

4 STYR PÅ ØKONOMIEN - FOLKEPENSION Det er muligt at søge folkepension, når man fylder 65 år. Sammen med folkepensionen er det også muligt at søge en række tillæg som for eksempel boligstøtte, varmetillæg, helbredstillæg og personligt tillæg. Det er indkomst og formue, der afgør, om der kan udbetales tillæg og i så fald, hvor højt tillægget er. I dag er det Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. To måneder før man fylder 65 år, sender Udbetaling Danmark et brev med informationer omkring folkepension og hvordan der ansøges. Ved spørgsmål omkring folkepension, boligstøtte, varmetillæg og ældrecheck kontaktes Udbetaling Danmark. Spørgsmål vedrørende helbredstillæg og personligt tillæg skal rettes til et af kommunens borgerservicecentre se side 16. IT OG DIGITALISERING Udviklingen på dette område kan ikke stoppes. Alle opfordres derfor til at bruge tid på at lære at bruge dette nye hjælpemiddel, hvis det ikke allerede er en naturlig ting at kunne bruge , nemid og netbank. Kommunen tilbyder undervisning oplysninger om steder og tidspunkter kan fås ved henvendelse til kommunens Borgerservicecentre se side 16. 4

5 FOR EN SIKKERHEDS SKYLD EGEN LÆGE Det er de privatpraktiserende læger, der klarer de fleste sundhedsmæssige udfordringer i hverdagen. Egen læge sørger for lægerklæring ved fornyelse af kørekort, overvågning af forskellige sygdomme for eksempel forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og astma. Det er også egen læge, der observerer sygdomsudviklingen hos patienter med en demenssygdom. Kontakt altid egen læge, hvis der er helbredsmæssige bekymringer. LÆGEVAGT Telefonnummeret: Tlf Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. Hav altid sundhedskortet (sygesikringsbeviset) klar når der ringes op. LÆGEVAGTEN I SLAGELSE Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18 indgang 20, 4200 Slagelse. Læs mere om lægevagten på EGEN LÆGE Telefonnummer: Telefontid: Åbningstid: 5

6 Borgere over 75 år tilbydes ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Samtalen er fortrolig, og medarbejderen har tavshedspligt. Samtalen er uformel og handler om den nuværende livssituation, hvad har betydning i tilværelsen, glæder og udfordringer ved at blive ældre, hverdagen og idéer til eventuelle ændringer, kommunens tilbud om aktiviteter og støttemuligheder, sundhed, sygdom og trivsel, boligforhold, aktiviteter og samvær med andre. HJÆLP OG STØTTE I Slagelse Kommune er der mange tilbud til alle, der har behov for hjælp og støtte fra kommunen. Det kan for eksempel være inden for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, og bolig. Det er Visitationen under Center for Sundhed og Omsorg der sørger for, at der tildeles den nødvendige og rigtige hjælp. Det er altid muligt at kontakte Visitationen for at høre mere om de aktuelle muligheder. Ring til Slagelse Kommune på tlf (bed om Visitationen i Myndighedsafdelingen) Telefontid Mandag - torsdag kl Fredag mellem kl Mail til: HJEMMEHJÆLP Hvis det på et tidspunkt bliver svært at klare hverdagen derhjemme ved egen hjælp, er der mulighed for at søge om hjemmehjælp. Dette gælder både for personlige og praktiske opgaver. Hjemmehjælp kan være en støtte i forhold til at kunne klare sig i egen bolig og/eller den personlige hygiejne, eller det kan være direkte aflastning i forhold til rengøring, tøjvask, indkøb m.m. Hjælpen gives efter princippet hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at der kun tilbydes hjælp til de funktioner, borgeren ikke selv kan udføre. Det er Visitationen der afgør, om der kan bevilges hjemmehjælp og til hvilke opgaver. Vurderes det, at der er behov for varig hjælp, er hjemmehjælpen gratis. Afhængig af husstandens indkomst skal der betales for midlertidig hjælp. Prisen oplyses før hjælpen igangsættes. Læs mere om hjemmehjælp på >Borger > Ældre og Omsorg > Hjemmehjælp 6

7 Modelfoto. KØRSELSORDNING Hvis den demente borger ikke kan transportere sig selv til aktiviteter i daghjemmet, kan der søges om kørselsordning hos demenskonsulenterne. For information omkring aflastning, aktiviteter, hjælpemidler og kørselsordning kontaktes demenskonsulenterne se side 14. BORGERE MED HUKOMMELSESBESVÆR For demensramte og deres pårørende er der i Slagelse Kommune SJOV MOTION en række tilbud, som kan være med til at lette hverdagen. Sjov Motion er en ny forening med tilbud til hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere med hukommelsesbesvær og demens AFLASTNING - og deres pårørende. Formålet med tilbuddet er at give borgere Pårørende, der passer en dement i hjemmet, kan få tilbud om aflastning. Det betyder, at den demente i perioder kan opholde sig vær. med demens en god fælles oplevelse med motion og socialt sam- i en af kommunens korttidsboliger. Kommunen kan tilbyde dagaflastning på hverdage i kommunens daghjem for demente. munen, hvor demensramte kan deltage sammen med deres pårø- Der er i den forbindelse oprettet caféer forskellige steder i kom- Det er den pårørende, der skal søge om opholdet. rende. Yderligere informationer se AKTIVITETER Der arrangeres forskellige aktiviteter for demente. Visitation af demenskonsulenterne er påkrævet for at deltage. > Amaliehaven i Slagelse, Smedegade 32 Tlf.: > Aktivitetshuset i Korsør, Kærsvej 90 Tlf.: > Aktivitetshuset Havestuen, Borgbjergvej 5 Tlf.: DEMENSKONSULENTERNE Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen i takt med, at sygdommen udvikler sig. Læs mere om demens og Slagelse Kommunes tilbud til demente på: > Borger > Ældre og Omsorg > Demens 7

8 HJEMMESYGEPLEJE Alle borgere der lider af en akut eller kronisk sygdom, der kræver pleje, kan få tilbudt hjemmesygepleje, hvis de henvises fra Visitationen, egen læge, vagtlæge eller sygehuslæge. Hjemmesygeplejen yder pleje hele døgnet efter en individuel vurdering af den enkeltes behov. Hjemmesygeplejersken vurderer herefter løbende om hjemmesygeplejen skal fortsætte uændret eller om den eventuelt skal justeres eller suppleres med en anden ydelse. KONTAKT UDEN FOR HJEMMESYGEPLEJENS TELEFONTID Der kan ringes til en administrativ medarbejder - mandag til torsdag kl og fredag kl på tlf AKUT Ved akut behov for hjemmesygepleje kan sygeplejersken kontaktes aften/nat, weekend og helligdage HJEMMESYGEPLEJE ER GRATIS. Der kan dog forekomme udgifter til f.eks. doseringsæsker (medicin) og til produkter til pleje af sår. Hjemmesygeplejen kan kontaktes via og telefon ANTVORSKOV KORSØR SKÆLSKØR SLAGELSE Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: hverdage kl hverdage kl hverdage kl hverdage kl Akut: Akut: Akut: Akut 1: Akut 2:

9 Kommunens plejecentre har alle en forskellig hverdag. I Levehjemmet, Bjergbyparken i Slots Bjergby, har man for eksempel god erfaring med at have en hund i dagtimerne. Pelle er plejecentrets hund og mange beboers trofaste ven, der skaber glæde og tryghed i hverdagen. HJÆLPEMIDLER Slagelse Kommune yder hjælp til borgere med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det betyder, at der er mulighed for at modtage et forbrugsgode, hjælpemiddel eller få foretaget en boligændring, hvis det kan gøre hverdagen lettere. Hjælpen skal give mulighed for, at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, i størst muligt omfang give uafhængighed af andres bistand, eller kunne aflaste pårørende. GENBRUGSHJÆLPEMIDLER F.eks. plejeseng, rollator, kørestol, gangstativ, stok og lift. Ved spørgsmål: Tlf og bed om genbrugshjælpemidler. KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER F.eks. støttestrømper, diabetes-materialer, ortopædiske sko, bleer og tale-høre-syn hjælpemidler Ved spørgsmål: Tlf (kommunens hovednummer) og bed om hjælpemidler. Forbrugsgoder: F.eks. el -hvilestol og hårde hvidevarer. og Boligændringer: F.eks. fjernelse af dørtrin, installering af ramper, sænkelse af bordplader bevilges efter en individuel vurdering. Ved spørgsmål: Tlf og bed om hjælpemidler. Telefontid: mandag - torsdag , torsdag tillige Se mere på >Borger > Ældre og Omsorg > Hjælpemidler og boligændringer 9

10 FRIHED TIL SELV AT VÆLGE FRITVALGSORDNING I dag har alle, der modtager hjemmehjælp, ret til selv at vælge imellem forskellige leverandører til både personlige og praktiske opgaver. I Slagelse Kommune kan der vælges imellem Slagelse Kommunes hjemmepleje og en række private leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med. Er der tale om varig hjælp, er hjælpen gratis. Ved spørgsmål kontaktes Visitationen i Myndighedhedsafdelingen Se side 14. HVOR KOMMER MADEN FRA? For madservice gælder samme regler som for hjemmehjælp. Der er mulighed for at vælge imellem Slagelse Kommunes eget køkken eller fra en af de godkendte private leverandører. Når borgeren aftaler hjemmehjælp med visitatoren, vil det være muligt at vælge den leverandør, man ønsker. Det er altid muligt at skifte leverandør, og der er ingen begrænsninger i forhold til, hvor mange gange der skiftes. Ved leverandørskifte skal kommunen kontaktes og navnet på den ønskede leverandør oplyses. Det er muligt at se informationsmateriale fra leverandørerne på >Borger > Ældre og Omsorg > Madservice. Det er også muligt at komme med i ordningen om udbringningen af varm selv mad. Som en tredje mulighed, kan man selv udpege en person over 18 år til at udføre de praktiske opgaver, som kommunen har visiteret til. Kommunen skal godkende og ansætte personen, efter de regler der i øvrigt gælder for kommunens medarbejdere. Alle medarbejder fra Slagelse Kommunes hjemmepleje og de private firmaer, bærer synligt Id-kort med billedlegitimation. Alle medarbejdere har tavshedspligt om private forhold. Betalingsreglerne for hjemmehjælp er de samme uanset om, der vælges en kommunal eller privat leverandør. 10

11 Med Flextur er køreplanen helt op til dig. Vi henter dig ved kantstenen hvor som helst. Og du bestemmer selv, hvor vi skal køre dig hen, og hvornår du vil hentes igen. Flextur kører alle dage fra kl. 06:00 23:00 i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Tekst fra flexturpjecen Hvor skal vi køre dig hen? INGEN GRUND TIL AT BLIVE HJEMME KØRSELSORDNINGER MOVIA FLEXTRAFIK Der kan bevilges kørsel, hvis pensionister af helbredsmæssige Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige årsager ikke kan benytte de traditionelle kollektive trafiktilbud. årsager ikke kan tage offentlig transport til læge og speciallæge. Derudover kan der bevilges kørsel eller tilskud til kørsel i en række tilfælde f.eks. fysioterapi, aktivitetscentre, bandagist og fodterapeut m.m. Tlf.: eller FLEXTUR Derudover tilbyder Flextrafik også en fleksibel kollektiv trafikløsning som supplement til almindelig rutekørsel. Læs om alle muligheder for kørsel og tilskud på: > Borger > Ældre og Omsorg > Kørselsguide. Ved en Flextur køres fra kantsten til kantsten til det ønskede tidspunkt. Man bestiller selv sin tur, og der kan betales med Bestilling af kommunal kørsel kan ske på tlf dankort. TELEFONTID Mandag til fredag kl. 9.oo Læs mere om Flextrafik på Der bevilges ikke kørsel til liggende transport. 11

12 Aktivitetshuset Midgård har i lighed med de øvrige aktivitetscentre fokus på en aktiv hverdag. Især stavgang er en populær aktivitet med masser af skønne ture i naturen, hvor deltagerne får god og sjov motion i fællesskab med andre. EN AKTIV HVERDAG AKTIVITETSCENTRE Der er rigtig mange aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i Slagelse Kommune, hvor blandt andet aktivitetscentrene sørger for gode oplevelser. Her er der mulighed for at hygge sig sammen, spille, snakke og spise eller deltage i en af aktiviteterne f.eks. stavgang, IT undervisning, kor, linedance, billard, gymnastik, petanque, kort, stenslibning, rejser, udflugter og foredrag. Det kan være meget forskelligt, hvad de enkelte aktivitetscentre kan tilbyde, det afhænger meget af de frivilliges specialer. Det er gratis at komme i aktivitetscentrene, og der er fri adgang for alle. For dem der ønsker en mere fast tilknytning til centrene, er der mulighed for at blive frivillig. Det er de frivillige kræfter, der yder en meget stor indsats i forhold til de forskellige opgaver; for eksempel at være ansvarlig eller instruktør på de forskellige aktiviteter, være i køkkenet, bemande receptionen m.m. MERE END AKTIVITETER Alle aktivitetscentrene har tilknyttet café eller kantine, hvor der kan købes lidt at spise samt kaffe og kage. For at understøtte et sundt seniorliv tilbyder centrene forskellige former for motion. Nogle har eget motionsrum, der kan benyttes, og andre fokuserer på aktiviteter der får pulsen op. Aktivitetscentrene kan ofte tilbyde adgang til andre ydelser end de forskellige aktiviteter. Således er der på nogle centre mulighed for at benytte møntvask og fitnessrum. Der kan også på udvalgte ugedage være frisør, fodterapeut, optiker og hjælp til høreapparater. De forskellige tilbud kan ses på aktivitetscentrenes hjemmesider. 12

13 Aktivitetshuset Midgård Skolegade Slagelse Tlf Hjemmeside: Atkærcenteret Atkærvænget 27A 4261 Dalmose Tlf.: Hjemmeside: Kongehavecentret Svendsgade Slagelse Tlf.: Hjemmeside: Rådmandscentret Rådmandshaven Skælskør Tlf.: Fax: Hjemmeside: Teglværksparken Teglværksparken Korsør Tlf Hjemmeside: 13

14 NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE SLAGELSE ÆLDRERÅD Tlf.: kontakt kommunen for henvisning til Slagelse Ældreråd Kontaktoplysninger til medlemmerne kan findes på > Borger > Ældre og Omsorg > Ældrerådet. CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG Torvegade Slagelse Tlf (bed om Center for Sundhed og Omsorg) VISITATIONEN I SLAGELSE KOMMUNE: (bed om Visitationen i Myndighed). Mandag til torsdag mellem kl ,. fredag mellem kl HJEMMESYGEPLEJEN I SLAGELSE KOMMUNE: Antvorskov...Tlf.: hverdage ml. kl Korsør...Tlf.: hverdage ml. kl Skælskør...Tlf.: hverdage ml. kl Slagelse... Tlf.: hverdage ml. kl SLAGELSE.DK På Slagelse Kommunes hjemmeside findes mange informationer for seniorer. Ved at benytte søgefunktionen kommer man hurtig frem til de ønskede oplysninger. Udbetaling Danmark Tlf.: Pensionskontoret Tlf.: SJOV MOTION Få oplysninger på tlf , mail: eller UDBETALING DANMARK (om folkepension, varmetillæg og ældrecheck): tlf.: (om boligstøtte): tlf.: DEMENSKONSULENTERNE Demenskonsulenterne træffes på hverdage mellem kl på tlf Efter kl ringes på

15

16 BORGERSERVICECENTRE BORGERSERVICECENTER SLAGELSE Telefon BORGERSERVICECENTER SKÆLSKØR Skælskør Bibliotek - kun personlig henvendelse Åbnings- og telefontid Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl BORGERSERVICECENTER KORSØR Telefon Åbnings- og telefontid Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Åbningstid Mandag og tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl id.: 157 AD MEDIA 16

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd. Til Kommunens seniorer

Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd. Til Kommunens seniorer Faaborg Midtfyn Kommunes Ældreråd Til Kommunens seniorer 2 Indholdsfortegnelse Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd 3 Styr på økonomien 4 Hjælp og støtte 5 Hjælpemidler 6 Anke 7 At komme hjem efter indlæggelse

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Hvis du har mistanke om, at du eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Madservice Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Om denne pjece Alle pensionister i Randers Kommune har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Nærmere regler omkring boligstøtte samt kommunalt indskudslån kan læses på: www.borger.dk - Bolig og flytning.

Nærmere regler omkring boligstøtte samt kommunalt indskudslån kan læses på: www.borger.dk - Bolig og flytning. Nyttige råd og vejledning når du søger bolig.. - Det angivne areal på boligerne er inkl. fælles opholdsareal. - Du kan ansøge om en ældre- eller plejebolig ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Lejre. Ældreråd. Seniorguide

Lejre. Ældreråd. Seniorguide Lejre Ældreråd Seniorguide 2 Seniorguide - Praktiske oplysninger for seniorer i Lejre Kommune Ældrerådet har udarbejdet denne guide i håb om, at den vil være en hjælp for seniorer i Lejre Kommune. På de

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje Orientering om Langeland Kommunes Hjemmepleje Hjemmehjælp Visitation af hjemmehjælp foretages af visitator. Det sker ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Ved væsentlige ændringer i dine behov

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 2 Indholdsfortegnelse 3 I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til: Boligstøtte og pension, hjælp til selvhjælp Skatteopgaver (mindre opgaver) Indskudslån Folkeregister Vielse Valg Nem-id Indefrysning

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende Aktivitetstilbud for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2018 Hvad er et aktivitetstilbud: Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune Kontakt Se brochurens bagside med oversigt over medlemmerne af Seniorrådet. Kære læser S. 2 Denne brochure er udgivet af Seniorrådet

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2012

Demensområdet Kvalitetsstandard 2012 Demensområdet Kvalitetsstandard 2012 Hvis du har mistanke om, at du, eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Formålet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere