Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

2 Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens tilbud og muligheder for borgere over 60 år. SLAGELSE ÆLDRERÅD FOR ET TRYGT OG AKTIVT SENIORLIV Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet skal rådgive byrådet i alle spørgsmål, der berører hverdagen for Kommunens ældre borgere. Byrådet har derfor pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, som angår ældre. Det kan for eksempel være inden for kommunens standarder for kvalitet og service på ældreområdet, de årlige budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre, forslag til aktiviteter, trafik og boligforhold, sundhed, miljø og kultur samt de årlige rapporter fra tilsynene på kommunens plejecentre. Slagelse Ældreråd arbejder for, at alle seniorer kan leve et trygt og aktivt liv med fokus på den forebyggende indsats, når det gælder ældres syn, hørelse og livsstilssygdomme samt på de vilkår, der er gældende for svage ældre. FAKTA OM ÆLDRERÅDET: Er valgt af og blandt kommunens egne borgere, der er fyldt 60 år Skal sikre, at ældre bliver hørt Er talerør for ALLE ældre Er med til at udforme kommunens ældrepolitik Er med til at udforme kommunens kostpolitik Styrker samarbejdet med politikere og forvaltninger Er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer Behandler ikke sager om enkeltpersoner På Slagelse Kommunes hjemmeside findes en fortegnelse over medlemmerne i Ældrerådet. Fakta: Denne brochure er tænkt som en slags håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens tilbud og muligheder for borgere over 60 år. Ældrerådet tager også emner op til debat, og arrangerer blandt andet offentlige temamøder, hvor der fokuseres på de ældres ønsker og vilkår. Ældrerådet står til rådighed for diverse arbejdsgrupper, nedsat af Sundheds- og Omsorgsudvalget og deltager med 1 medlem i plejehjemmenes bruger-pårørenderåd. Slagelse Ældreråd arbejder for tryghed og trivsel i seniorlivet. 2

3 Side 4 Side 3 Side 7 Side 10 Side 5 Side 6 Side 8 side 4 STYR PÅ ØKONOMIEN Folkepension side 5 FOR EN SIKKERHEDS SKYLD Egen læge side 6 HJÆLP OG STØTTE side 7 BORGERE MED HUKOMMELSESBESVÆR side 8 HJEMMESYGEPLEJE side 10 FRIHED TIL SELV AT VÆLGE Fritvalgsordningen side 11 INGEN GRUND TIL AT BLIVE HJEMME Kørselsordninger side 12 EN AKTIV HVERDAG Aktivitetscentre side NYTTIG KONTAKTINFO side 9 HJÆLPEMIDLER 3

4 STYR PÅ ØKONOMIEN - FOLKEPENSION Det er muligt at søge folkepension, når man fylder 65 år. Sammen med folkepensionen er det også muligt at søge en række tillæg som for eksempel boligstøtte, varmetillæg, helbredstillæg og personligt tillæg. Det er indkomst og formue, der afgør, om der kan udbetales tillæg og i så fald, hvor højt tillægget er. I dag er det Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. To måneder før man fylder 65 år, sender Udbetaling Danmark et brev med informationer omkring folkepension og hvordan der ansøges. Ved spørgsmål omkring folkepension, boligstøtte, varmetillæg og ældrecheck kontaktes Udbetaling Danmark. Spørgsmål vedrørende helbredstillæg og personligt tillæg skal rettes til et af kommunens borgerservicecentre se side 16. IT OG DIGITALISERING Udviklingen på dette område kan ikke stoppes. Alle opfordres derfor til at bruge tid på at lære at bruge dette nye hjælpemiddel, hvis det ikke allerede er en naturlig ting at kunne bruge , nemid og netbank. Kommunen tilbyder undervisning oplysninger om steder og tidspunkter kan fås ved henvendelse til kommunens Borgerservicecentre se side 16. 4

5 FOR EN SIKKERHEDS SKYLD EGEN LÆGE Det er de privatpraktiserende læger, der klarer de fleste sundhedsmæssige udfordringer i hverdagen. Egen læge sørger for lægerklæring ved fornyelse af kørekort, overvågning af forskellige sygdomme for eksempel forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og astma. Det er også egen læge, der observerer sygdomsudviklingen hos patienter med en demenssygdom. Kontakt altid egen læge, hvis der er helbredsmæssige bekymringer. LÆGEVAGT Telefonnummeret: Tlf Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. Hav altid sundhedskortet (sygesikringsbeviset) klar når der ringes op. LÆGEVAGTEN I SLAGELSE Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18 indgang 20, 4200 Slagelse. Læs mere om lægevagten på EGEN LÆGE Telefonnummer: Telefontid: Åbningstid: 5

6 Borgere over 75 år tilbydes ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Samtalen er fortrolig, og medarbejderen har tavshedspligt. Samtalen er uformel og handler om den nuværende livssituation, hvad har betydning i tilværelsen, glæder og udfordringer ved at blive ældre, hverdagen og idéer til eventuelle ændringer, kommunens tilbud om aktiviteter og støttemuligheder, sundhed, sygdom og trivsel, boligforhold, aktiviteter og samvær med andre. HJÆLP OG STØTTE I Slagelse Kommune er der mange tilbud til alle, der har behov for hjælp og støtte fra kommunen. Det kan for eksempel være inden for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, og bolig. Det er Visitationen under Center for Sundhed og Omsorg der sørger for, at der tildeles den nødvendige og rigtige hjælp. Det er altid muligt at kontakte Visitationen for at høre mere om de aktuelle muligheder. Ring til Slagelse Kommune på tlf (bed om Visitationen i Myndighedsafdelingen) Telefontid Mandag - torsdag kl Fredag mellem kl Mail til: HJEMMEHJÆLP Hvis det på et tidspunkt bliver svært at klare hverdagen derhjemme ved egen hjælp, er der mulighed for at søge om hjemmehjælp. Dette gælder både for personlige og praktiske opgaver. Hjemmehjælp kan være en støtte i forhold til at kunne klare sig i egen bolig og/eller den personlige hygiejne, eller det kan være direkte aflastning i forhold til rengøring, tøjvask, indkøb m.m. Hjælpen gives efter princippet hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at der kun tilbydes hjælp til de funktioner, borgeren ikke selv kan udføre. Det er Visitationen der afgør, om der kan bevilges hjemmehjælp og til hvilke opgaver. Vurderes det, at der er behov for varig hjælp, er hjemmehjælpen gratis. Afhængig af husstandens indkomst skal der betales for midlertidig hjælp. Prisen oplyses før hjælpen igangsættes. Læs mere om hjemmehjælp på >Borger > Ældre og Omsorg > Hjemmehjælp 6

7 Modelfoto. KØRSELSORDNING Hvis den demente borger ikke kan transportere sig selv til aktiviteter i daghjemmet, kan der søges om kørselsordning hos demenskonsulenterne. For information omkring aflastning, aktiviteter, hjælpemidler og kørselsordning kontaktes demenskonsulenterne se side 14. BORGERE MED HUKOMMELSESBESVÆR For demensramte og deres pårørende er der i Slagelse Kommune SJOV MOTION en række tilbud, som kan være med til at lette hverdagen. Sjov Motion er en ny forening med tilbud til hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere med hukommelsesbesvær og demens AFLASTNING - og deres pårørende. Formålet med tilbuddet er at give borgere Pårørende, der passer en dement i hjemmet, kan få tilbud om aflastning. Det betyder, at den demente i perioder kan opholde sig vær. med demens en god fælles oplevelse med motion og socialt sam- i en af kommunens korttidsboliger. Kommunen kan tilbyde dagaflastning på hverdage i kommunens daghjem for demente. munen, hvor demensramte kan deltage sammen med deres pårø- Der er i den forbindelse oprettet caféer forskellige steder i kom- Det er den pårørende, der skal søge om opholdet. rende. Yderligere informationer se AKTIVITETER Der arrangeres forskellige aktiviteter for demente. Visitation af demenskonsulenterne er påkrævet for at deltage. > Amaliehaven i Slagelse, Smedegade 32 Tlf.: > Aktivitetshuset i Korsør, Kærsvej 90 Tlf.: > Aktivitetshuset Havestuen, Borgbjergvej 5 Tlf.: DEMENSKONSULENTERNE Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen i takt med, at sygdommen udvikler sig. Læs mere om demens og Slagelse Kommunes tilbud til demente på: > Borger > Ældre og Omsorg > Demens 7

8 HJEMMESYGEPLEJE Alle borgere der lider af en akut eller kronisk sygdom, der kræver pleje, kan få tilbudt hjemmesygepleje, hvis de henvises fra Visitationen, egen læge, vagtlæge eller sygehuslæge. Hjemmesygeplejen yder pleje hele døgnet efter en individuel vurdering af den enkeltes behov. Hjemmesygeplejersken vurderer herefter løbende om hjemmesygeplejen skal fortsætte uændret eller om den eventuelt skal justeres eller suppleres med en anden ydelse. KONTAKT UDEN FOR HJEMMESYGEPLEJENS TELEFONTID Der kan ringes til en administrativ medarbejder - mandag til torsdag kl og fredag kl på tlf AKUT Ved akut behov for hjemmesygepleje kan sygeplejersken kontaktes aften/nat, weekend og helligdage HJEMMESYGEPLEJE ER GRATIS. Der kan dog forekomme udgifter til f.eks. doseringsæsker (medicin) og til produkter til pleje af sår. Hjemmesygeplejen kan kontaktes via og telefon ANTVORSKOV KORSØR SKÆLSKØR SLAGELSE Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: hverdage kl hverdage kl hverdage kl hverdage kl Akut: Akut: Akut: Akut 1: Akut 2:

9 Kommunens plejecentre har alle en forskellig hverdag. I Levehjemmet, Bjergbyparken i Slots Bjergby, har man for eksempel god erfaring med at have en hund i dagtimerne. Pelle er plejecentrets hund og mange beboers trofaste ven, der skaber glæde og tryghed i hverdagen. HJÆLPEMIDLER Slagelse Kommune yder hjælp til borgere med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det betyder, at der er mulighed for at modtage et forbrugsgode, hjælpemiddel eller få foretaget en boligændring, hvis det kan gøre hverdagen lettere. Hjælpen skal give mulighed for, at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, i størst muligt omfang give uafhængighed af andres bistand, eller kunne aflaste pårørende. GENBRUGSHJÆLPEMIDLER F.eks. plejeseng, rollator, kørestol, gangstativ, stok og lift. Ved spørgsmål: Tlf og bed om genbrugshjælpemidler. KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER F.eks. støttestrømper, diabetes-materialer, ortopædiske sko, bleer og tale-høre-syn hjælpemidler Ved spørgsmål: Tlf (kommunens hovednummer) og bed om hjælpemidler. Forbrugsgoder: F.eks. el -hvilestol og hårde hvidevarer. og Boligændringer: F.eks. fjernelse af dørtrin, installering af ramper, sænkelse af bordplader bevilges efter en individuel vurdering. Ved spørgsmål: Tlf og bed om hjælpemidler. Telefontid: mandag - torsdag , torsdag tillige Se mere på >Borger > Ældre og Omsorg > Hjælpemidler og boligændringer 9

10 FRIHED TIL SELV AT VÆLGE FRITVALGSORDNING I dag har alle, der modtager hjemmehjælp, ret til selv at vælge imellem forskellige leverandører til både personlige og praktiske opgaver. I Slagelse Kommune kan der vælges imellem Slagelse Kommunes hjemmepleje og en række private leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med. Er der tale om varig hjælp, er hjælpen gratis. Ved spørgsmål kontaktes Visitationen i Myndighedhedsafdelingen Se side 14. HVOR KOMMER MADEN FRA? For madservice gælder samme regler som for hjemmehjælp. Der er mulighed for at vælge imellem Slagelse Kommunes eget køkken eller fra en af de godkendte private leverandører. Når borgeren aftaler hjemmehjælp med visitatoren, vil det være muligt at vælge den leverandør, man ønsker. Det er altid muligt at skifte leverandør, og der er ingen begrænsninger i forhold til, hvor mange gange der skiftes. Ved leverandørskifte skal kommunen kontaktes og navnet på den ønskede leverandør oplyses. Det er muligt at se informationsmateriale fra leverandørerne på >Borger > Ældre og Omsorg > Madservice. Det er også muligt at komme med i ordningen om udbringningen af varm selv mad. Som en tredje mulighed, kan man selv udpege en person over 18 år til at udføre de praktiske opgaver, som kommunen har visiteret til. Kommunen skal godkende og ansætte personen, efter de regler der i øvrigt gælder for kommunens medarbejdere. Alle medarbejder fra Slagelse Kommunes hjemmepleje og de private firmaer, bærer synligt Id-kort med billedlegitimation. Alle medarbejdere har tavshedspligt om private forhold. Betalingsreglerne for hjemmehjælp er de samme uanset om, der vælges en kommunal eller privat leverandør. 10

11 Med Flextur er køreplanen helt op til dig. Vi henter dig ved kantstenen hvor som helst. Og du bestemmer selv, hvor vi skal køre dig hen, og hvornår du vil hentes igen. Flextur kører alle dage fra kl. 06:00 23:00 i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Tekst fra flexturpjecen Hvor skal vi køre dig hen? INGEN GRUND TIL AT BLIVE HJEMME KØRSELSORDNINGER MOVIA FLEXTRAFIK Der kan bevilges kørsel, hvis pensionister af helbredsmæssige Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige årsager ikke kan benytte de traditionelle kollektive trafiktilbud. årsager ikke kan tage offentlig transport til læge og speciallæge. Derudover kan der bevilges kørsel eller tilskud til kørsel i en række tilfælde f.eks. fysioterapi, aktivitetscentre, bandagist og fodterapeut m.m. Tlf.: eller FLEXTUR Derudover tilbyder Flextrafik også en fleksibel kollektiv trafikløsning som supplement til almindelig rutekørsel. Læs om alle muligheder for kørsel og tilskud på: > Borger > Ældre og Omsorg > Kørselsguide. Ved en Flextur køres fra kantsten til kantsten til det ønskede tidspunkt. Man bestiller selv sin tur, og der kan betales med Bestilling af kommunal kørsel kan ske på tlf dankort. TELEFONTID Mandag til fredag kl. 9.oo Læs mere om Flextrafik på Der bevilges ikke kørsel til liggende transport. 11

12 Aktivitetshuset Midgård har i lighed med de øvrige aktivitetscentre fokus på en aktiv hverdag. Især stavgang er en populær aktivitet med masser af skønne ture i naturen, hvor deltagerne får god og sjov motion i fællesskab med andre. EN AKTIV HVERDAG AKTIVITETSCENTRE Der er rigtig mange aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i Slagelse Kommune, hvor blandt andet aktivitetscentrene sørger for gode oplevelser. Her er der mulighed for at hygge sig sammen, spille, snakke og spise eller deltage i en af aktiviteterne f.eks. stavgang, IT undervisning, kor, linedance, billard, gymnastik, petanque, kort, stenslibning, rejser, udflugter og foredrag. Det kan være meget forskelligt, hvad de enkelte aktivitetscentre kan tilbyde, det afhænger meget af de frivilliges specialer. Det er gratis at komme i aktivitetscentrene, og der er fri adgang for alle. For dem der ønsker en mere fast tilknytning til centrene, er der mulighed for at blive frivillig. Det er de frivillige kræfter, der yder en meget stor indsats i forhold til de forskellige opgaver; for eksempel at være ansvarlig eller instruktør på de forskellige aktiviteter, være i køkkenet, bemande receptionen m.m. MERE END AKTIVITETER Alle aktivitetscentrene har tilknyttet café eller kantine, hvor der kan købes lidt at spise samt kaffe og kage. For at understøtte et sundt seniorliv tilbyder centrene forskellige former for motion. Nogle har eget motionsrum, der kan benyttes, og andre fokuserer på aktiviteter der får pulsen op. Aktivitetscentrene kan ofte tilbyde adgang til andre ydelser end de forskellige aktiviteter. Således er der på nogle centre mulighed for at benytte møntvask og fitnessrum. Der kan også på udvalgte ugedage være frisør, fodterapeut, optiker og hjælp til høreapparater. De forskellige tilbud kan ses på aktivitetscentrenes hjemmesider. 12

13 Aktivitetshuset Midgård Skolegade Slagelse Tlf Hjemmeside: Atkærcenteret Atkærvænget 27A 4261 Dalmose Tlf.: Hjemmeside: Kongehavecentret Svendsgade Slagelse Tlf.: Hjemmeside: Rådmandscentret Rådmandshaven Skælskør Tlf.: Fax: Hjemmeside: Teglværksparken Teglværksparken Korsør Tlf Hjemmeside: 13

14 NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE SLAGELSE ÆLDRERÅD Tlf.: kontakt kommunen for henvisning til Slagelse Ældreråd Kontaktoplysninger til medlemmerne kan findes på > Borger > Ældre og Omsorg > Ældrerådet. CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG Torvegade Slagelse Tlf (bed om Center for Sundhed og Omsorg) VISITATIONEN I SLAGELSE KOMMUNE: (bed om Visitationen i Myndighed). Mandag til torsdag mellem kl ,. fredag mellem kl HJEMMESYGEPLEJEN I SLAGELSE KOMMUNE: Antvorskov...Tlf.: hverdage ml. kl Korsør...Tlf.: hverdage ml. kl Skælskør...Tlf.: hverdage ml. kl Slagelse... Tlf.: hverdage ml. kl SLAGELSE.DK På Slagelse Kommunes hjemmeside findes mange informationer for seniorer. Ved at benytte søgefunktionen kommer man hurtig frem til de ønskede oplysninger. Udbetaling Danmark Tlf.: Pensionskontoret Tlf.: SJOV MOTION Få oplysninger på tlf , mail: eller UDBETALING DANMARK (om folkepension, varmetillæg og ældrecheck): tlf.: (om boligstøtte): tlf.: DEMENSKONSULENTERNE Demenskonsulenterne træffes på hverdage mellem kl på tlf Efter kl ringes på

15

16 BORGERSERVICECENTRE BORGERSERVICECENTER SLAGELSE Telefon BORGERSERVICECENTER SKÆLSKØR Skælskør Bibliotek - kun personlig henvendelse Åbnings- og telefontid Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl BORGERSERVICECENTER KORSØR Telefon Åbnings- og telefontid Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Åbningstid Mandag og tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl id.: 157 AD MEDIA 16

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... Nr. 7 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd...

Læs mere

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere