Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i"

Transkript

1 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff j pæ p f å, f, æ h ypb uy f u uø bu f fæ D f bj på f, f å p b f på u ÅL j- F uupp, fø p fu Læ æpj V ø u b DLF h På LF bu Å æ f U p p u h Bø bj æ f f u på b f - h p p ju å, Opb Bø Uf, b ø fpå f b fø å å ÅLF bj fø f å h j p u b 10 bæ p y b 0 u u æ på I f f- D f uu hb ju u j æ, u fø u på uc u 1 u 01, MR j R b I ø T u u b D p b b f u, E u h f æ 1 01 bu

2 K uf D, pæ uf, 9 huæ - fbu på ÅLF å åb uu på Shu 0 pæ,,, u æ f u b fy på pæ fp ub D f pæ f Kuchf f > Åb u > Ku p DLF ffu f b> f på S f f u pæ f Sø jæ P Kj, f æ Sph, f bå yb py p æ p uh på, u O F P fu på bø f V h f hu E, æ f, b u b D æ uf, bø p Så y ÅLF-pæ, æ p u b hu f B 11, f, u, pf f, ø,, æ, fh bj pæ Mh p ÅLF, ø få f, h f å u f u S hu Ku f b på pc æøj å y j? M y pp b pc, ph f fø y uh f u H f Åhu Læf på H bpæ på wwwf > ÅLF > D ÅLF : My ff Vfæbj by fyfø ø H Hø Lu T h BUPL, æ, M 1 Læ på wwwf > SKOLEN 011

3 T G Bup Ku ÅLF, G Bup, p 1 fbu 011 å på fø G h 1980 æ DLF bj - fø TR f Vh Læ f 1998 u ÅLF V f bj, u, ø p Sø jæ? ÅLF p u f L S S P & M Luz Fæb p Gf 010, ÅLF h fu på p fæb æ pb på bjf MED f y Åhu Læf h pæ på u Bø U MEDy F æf HMED (HMU) h p hu Ku FæMED I Bø U å bjp høj på D h æ æ h fu på å u bp D h, bj bjp å f bp hu Ku f u æ fc bjf, HMU p bj b bjfh f Kpcu f TR Få føb pcu f TR y uø c bj u f bjp D b æ fu på u f c p, h f h b y, h fc p u p Føb æ f HMU, ø Bø U bjp, h bj, fæh bj (F ÅLF f b 011) F f f ub p fæb, f f, f ff u f f f ff E hc upp y h ubj f, h ÅLF bj å Gupp h ubj TR hb på f på f ubø u på Få æ hu b b u f fæb p S wwwf > Spøå SKOLEN 011

4 Ih L Ny f f Læ Åhu K up D fæ æ f, å E fh f u up Ib 8 GF Åhu Læf f æ SKOLEN b f f å f b Ub 1 Sp på Åhu Læf 1 H, VI h? 17 V TR 18 U 0 S f T Bch Sø jæ b I up ff h,,, æ b p f æ, å f 00 M upø f P Rch, u 1 pc f, å * U T N yb by u f uø P ( fbu), åbb uu, æ høj b på bø ( ) h h å f få, å j, jbb Nu j f c p u, h høj b på bø - h å u, hu h b!? I h h, ø chf, ø b på, h D, u æ D æ u f, D å, fæ u y, h å ø c PIS D, æ fæ h høj b på bø M å, b ø y, h på u * Rupø f 100, hf 00 h D ÅLF u På æ fuf b p pc f h øb y Næ u f SKOLEN: Nu: 011 cf: 8/ U: 11/ Df ÅLF f SKOLEN SKOLEN 011

5 f Ny y uh D u h y uh f æ u, f ÅLF Sø jæ D bu uc på b h pc-p, u fæ å u høj hh M y pp b-pc, ph f fø y uh f u, p h Eh b h p f h uh f u å på M pp McD På pp h bj fh, buæ McD æ B Mc u, h j F h bu f pp, æ huæ bjf p Nu å u f f Åhu Sf Sf Mø Ch, TR fø f f u f y bjf på H p, f æ æ på bj å æ på, øæ L u æ hjøf på b, h æ pf åu uf D bjf V æp f f, få -y, Tp h p 1-1-å, hj, p å jæ f D y pø f U På å u å æ, på pu b p hu p, æ æ h bu f u D b æ Lf Nu, h Jy P, p, H påp, pb på, å p æ på S bu pø fø cpup c-, h pøæ b c Uy høf u p, f, få æ pøå p D hjæp, f f h æ æ fj, å hjæp,, h få, h b pu, f Lf Nu M y pj Rå Jcb Bu Jh h pj f f yæ æjø V æ y, æ,, h ø b få f uu, y bu f å B pj ujø f- u på V Må høj u pc ø, å u uføb K æb bjæ Jp Hjf f y ÅLF u, y å æ f ff, fø f buu f y ø M bæf bbj f u, bj ufø bj, h påp, u å, y æb, h P E Sh S fø fø ju pu p f æ øbh F p hu, på å øb f D bø by, å f øæ b p på h p Spp, å f, f by f Åhu Sf Læ f yh på f SKOLEN 011

6 Læ Åhu D å --j--h by, fæ æ f, å E fh f u : K up f L S S P D fbu, p I æ E øc Jp H Ch på æ cu æ h Jp æ på å på E u på, h h c, på h å h fu f f D h h hjæp ø, f h u up up B Jp y h H G Jy E f, f h up H M, H M, Jy E H G h æ E up p å 00/00 M fy f O å fø h y j, å b j T, fu hf D å, E p p S pæ F Mø f pu b, h h å øb æ fh p å p, h h æ u, up u fæ H f, h Jy E, æ f up på E æ ø, å h, u J, få f bø æ, hf y Læ fø hjup, f pøb, b uu, h u, up h p ø, j fu på pb Scp h p f, æ pø M b uf på, h ø æ u b ø å ph SKOLEN 011

7 Læ Åhu Sup E fu f f, f uu f V, pcu pf uf, y huh u I yp up å: Sup, pb/ E up, pø åb E f, y b hyp f f, h p, f pæ Oå up u, f u D fø, fæ, b y æ f u b ø å ---h, H M D uu, h få øj på, bj, ø pf æ, h Fæ y I æ, Jp H Ch h b j by Sup H M f b pø, h h h j, h f å, u æ f ø Uj f på b æ høj, h h hø up fæ, f å, h up h pu fu på H M f bæ æ y pøå Ef h u H M f Jp H Ch, u æ, h up bæf Væ f æ-f-uu Pb, æ h, f M -hj-bj c f f pc på T fæ, fx få u f up æ fæ H z på pb, å å D æ j æ f, u u b hø, h b på u j, H G N f æ æ p få fu æ f p på M få J, up få f bø æ, hf y F Mø, pæ på E >> Sup pb pøb, b u, pæ F Mø fu på, å på p på h f, påp hu D æ up h æ h f by D f æ, h p fy på æ fu u Nå ø æ, f p øf æ: D p, j f M up æ f æ-f-uu, p b æ, Jy E fhæ u u I f, h æ uu, fu på, h på, h h, hu føj: M j på u på K up på E Ny æ æ, y, up b æ u få up f bh D f f u F æ + pæ y f (up fø, pæ j) T h få uuføb up O b på bu f bf f bjy hb på b fu p æ f f O fu u på 9 å SKOLEN 011 7

8 Ib: GF H hu b å ÅLF-b Sp, å u, å på å f f L S S P & M Luz V b uø F p på y- buuf æ ÅLF u u f b p å f M h u å æ h b på, å h h u u f f b på b f G på hå Nå u ø p 18 på R Bu Sc H, æ j pu M f, u f ø på p f, p på h, 08, uh, f- u y f u Kb å p Læ på Kbj M Bch Ny h æ f ÅLF y 1998 Hu h u æ u f y, å hu f æ å pæ fp æf på Kbj M Bch Ny bu by, på f æ å upp, h y y æ R ÅLF f hø ybj, p Læ å y på wwwf > ÅLF > Væ V ø GF 11 F u f b p å f B å bj f på å: F fh Pæ fh O fh D f b upp f u b B bu f f b på f D f b h på wwwf > ÅLF > Gf > SKOLEN 011

9 H på D U H på D TR f ø c 00 f 0 j F c f æ f p å B å ff f DL F R h 8 bb 000 fy u u O ff h p f p, å æø p b f 7 7 SKOLEN 011 BESP RELSER BESPRELSER Fæ ÅLF f fæ f byå øu 17 ju H f f ø,, u bu pcu f æ f pcpæ å, f å b bu få få f c bu D uh f pp på u, å h æ u f p f f pcu BESPRELSER 7 8 bj pc D 1 uu 010 æ u L på 08:, S Kø, U, S p å Bø py U C på hp I øb f få å f f b D b fæ S f på Bø f - U p C y U på hp ø f D u b f p f å æ p bjbj I ÅLF, f u h få y bj å y f f pc K hu f F ø, f u c p æ, b f f f, u pæc pæ æ D b fhø f, h, h u bu f bh ø R RELSE BESP Hø ÅLF f bp hø f f på y å cf, u bj f æ jø F b æ p u uæ Bø U p c på f upcp å æ pc u F j æ hø bæ f,, ø pc u f pæ, f f æ u f 8 b E u bu ju BESPRELSER D b 17 å p bp b bu f D b å æ f få på D ø f p pc f f u u ø U bj Å LF f ÅLF på j ø u æ bj b F æf bp h å F f æ u æ å u f, f PPR f å p upj c u å på, p BESP j y RE LSER R RELSE BESP Spf b ffj cb hø ffh På å y f c 0 pc f på på å, u bæ f Tb f u f bu på 8, å æ å I f b p på å, h u u h bp hj, pcp p h æff BESP RELSER F Hø BESP RE LSER ER BESPRELS BESPRELSER u f Fø byå, 011 f bu b p å bp f ÅLF u på F u F V f å b æ: fu å f by f u E u bj, æ f u, jø fb f på by p p p ø På å S fu LF TR/TR Å å h f bub bj pøå æ F fu h Ib: GF ER BESPRELS 9 8

10 Ib: GF J 10 f U h ÅLF Bø f bj u å fø f h u b hb på 10 b 0 I u ju f ffø u, cu u på u b u 011 I j, MR TR u øu D b p b, b u E f fhu æ bu 011 J J 10 9 bj f på S ø På bu f p ø f f fæ b f y bj j fø f h TR ÅLF, S f ju på Tbj f f bj f h f h uæ p f D f ucuuff f æ f f 1,7 H 1, f u f æ u h 9 10 F, f uby f u S Bø U uø f 009, h fy på æ py bjjø Df å 010, f ÅLF På f b æh, b fø, b bjupp pæ f Bø U, hu Sf ÅLF Gupp bj u uø ø Uø b bu f u, h 9 10 bj S 10 y ø f på f K I u H u ( T & Hø cp på h Iu) b f f b øb bøb, åh b p L fh fø f f fu æ fh u å, fæ f Vb p f f R D uø Mjy f p, fø, b f æ, b fu p p f ø u få æ bj Bæ fh D Q F h å j fb f ø h f D h hj ø f b u fj S c f c f æf h, æ ø, h å ø æ u h fu, u æ åø, æ f æ fu uæ bb f f ub ø K J K 0 ÅLF h jæp D å, h fu D h hu, y på py, f h f u f b å å, å h F L Å på å på p b hjæ f y, f bh D b f uf fby jjø b f Q p Khjæ 10 h 0 - K E Q K Q SKOLEN 011 9

11 Ib: Ib GF 0, Sf pb 01 u j b j E ÅLF æ u b U f På Bø u f h h h få by p æ Ku f hu U f p f D pcp f h få u h u å f få, å æ f u f ø f 01, 011/, ÅLF bj f f æ j b pf, æ,, u u p h SKOLEN 011 Læ DLF h ø æpj V æ f På bu h Bø U bu ÅL F bjup p f f æ bjupp bu på fø ø få, å på f b æ pj på Du by æj uu f æ Spc ÅLF æ by ø pc hø pb 010 å f pcpæ å M f u, fø, hu Ku f bu I fb bu f f uc pcuå, å uh f h h å ø f æ pcupc Sb y I få 00 9 f u hu K p f f h b på y æ fpø y f bålf h F f S hu j å bypæ p f å, f, h æ ypb u uø y f u fæ f bu b f j på D f, f å p b f på u j- ÅL uf upp, fø p fu æ f E y S b ÅL D p ø f E pæ å hu p b på c æ æ, f u f u f Df 010 f å f æ u f u f ø, Bu f æ å b u, f f, p f E f, å u få æ u å f c f 9 p, å u F F pf, K på S p D b 010 ø øf K på Sp, æ u f, pb på Ef ø Bø U ÅLF b fø på få, h på h ø: D fæ 9 å bj (pø ucp æ, p, p cu æ p) p h D p få f æ, b æ f f å, ufy f b p æ 11

12 f, b p f f f, å f y D ff uf f u y æ æ, ø, b på b fh æp y f S på u p fy h b é på u f, p Df h y pp, bj f f f Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, høj å æ 1 p u æ ff!! Df ÅLF, på, byå æ, fæ p D p u f æu bh f p ff y h S Bø U bj fæ 10 b 0 Ph h By på uu y 100 H f I h æ bø b uup pæ, u f f æ p y æ æ Fæ c S Læ 1 R uu M 1 f D p h y å På U, p Bø å p uf f æ F L Å h æ h,, R M f RS T h på å æ f å bjd R f M, p p jø TRS y Kuu f hu ÅLF - jøp bj 010 Cch 010 u cch h cfc ÅLF føb u u j U p ø u R K T cch, p p, f, D p R h T T uh ø u p f by p TR ø f, h c c TR bj E ÅLF b å Ib: GF SKOLEN 011

13 Ib: GF j G b D h æ U Bø bj p D h j, yf, ø bp, fb h, f y bj, u fæ u æ h D fø h bj, p u f b ÅLF ju Cfé Å LF åb f c å G f j ø ju æ å ju 80 Dæ f f f pø (, å u ) b ø f S fø 10 p 0, på D u æ f b hy på, y u uh f u y 7 8 SK S OLE N f å hj b hu jbb B SKO f f u h LEN b å æ p bfø æ c æ p f hæ u æ - p h på b f æ hu f, f Rø by bæu S p ø øu øué Kyby p Q K y h chb ø b p uc P up h K cæ b y Gæ c p, f y U f bh upæ ø Bw bæ p c hy c Fb bø ø Q K K SKOLEN 011 B K Mu Nø Bu p ø j, c Hø j på pæ, hu V ø å y uuc K p MuN Q 7 1 Q

14 Ub Ey æ pæ D æ pæ, på c å f, H S 9 fbu h f H u bø fæ f p på p f H Gh?, uu b p f f æf Fhæ æ på H S, Kb, f u f y, h O S h p u F by p f å b f f y Hp Gh b æ f H, ø f h ø hu yp f f y, fæ æ M Thy Chff, f ucc pc b H b f h ø h ø ju fbu h ø, u, y u hf hy, M Thy Chff føj: D h æ ø, h f p fø Højb på y P ÅLF h hf bø f f f u, 18 u f Højb, fhæ f O Bubj Opæ ø: Så y D, hj D b bæ f O Bubj f f pæ bj u u f f b H på, fæ f D, fæ V Ø f F bju Højb u fø 189 I 18 u h 1 å p f, hf f f y Læ på wwwf > Sæ f p I å y u, h æ y H håb, b f, æ b,, å få æ Duf f : T Rf pæ HC V M f ff Ch Hh HC V p f HC pø æh u p h y D bf pf f b u uu u f 1 å T Rf by æ bu f u, f M Ow F p på T Rf Åhu, - p på Bå Købh Læ på wwwf 1 SKOLEN 011

15 Ub Pø å,? D b b bf æpø Df f py f yfø b h, å f pø Nu y jæ uh, å hf bu på fuf fx h ub? D p, h æ på f by f h j f å H h - 80 % Sy Ec 8 % Ph 0 % Su % N 0 % Sjæ æ hæ bæ, bu på pø I b h fø, h pc f påæ f j, b æ 87, pc f pø h 011 Læ fæ, f Sy Ec-j bæf E yu pc f Ph-bu D p upp, å f y, påp h fhæ, æ N-f u,, h pø D bø j, pøå pø å?, f b f bfæ f L S S P & M Luz Ny uh Lbj: T j Fj f på j jby p yp æ p h p æ j, h f j bø p E å b uæp D f, Nu Mjø hu 1 b 010 Lbj Shp H f h, 0 pp 1 høj å f y hp j, fu u f højf hu F få u f hu b hp hu bå æ føb B p på wwwub Kuu: H æ j/ Ø u -, h-, håbj- øjæ bu Shp å, u h æ j-, p Kc ff-uu f hp 1 1 j 011 Læ h f på hj//90 SKOLEN 011 1

16 Åhu Læf H, VI h? f M Luz D u ø : jb, pchu p på h h, å æ D f u uå, fh, få h, på u f, h y æ p pc, ø f Sø Ø f C f Uu Rpæ, ÅLF D F F på F Cfé ju å H u f æ D p få u æ, Sø Ø G f ypu E f H på hj E Fæ H hu K b å æ y å ø (Sø Ø, C f Uu Rpæ) fu u f D u p på pp, Fæ æ æ øjhøj u,, j p, p Sø Ø H u på b æ uh, pøå, u h b, h u u h bu f f h fh fx ø fb æ,, h ø Uf f å hjæp u u p, fæ h, b u f f få pøå: H, VI h? S æ hu få u b Sb DGI-hu, hu 7 p 011 B 9-17 D 100 p huæ å pb pcu P, b f u på b 1 SKOLEN 011

17 V TR Tpæ ÅLF h bå på f SKOLEN h b R By Nybø f Sø S æ TR M bj MR* TRS I å MR TRS p, f bj, f ø J y, upp h få øf h uh pb, på D ø uf TR F é æ TR å p uf, å u f J h u u u -u, h h hf ÅLF y J MR/ TRS I R TR Hu u, y f f ; bå f æ, å f Nå h h TR, hu pf æ, hu pø hjæp pb S hu å,, hu hu f u f, h hu f hjæp Jcb Ru, æ på Sø S Læ TR på Sø S R By Nybø Så æ TR P u Bæpu Kuub S TR j ø b f f På pu f bj f bp J æ fu på æ æ f få u f, fc u æ æ (fø å) uf O ø p y æ Fx h f D TR-bj æ b æ u/ D fø j æ hjæp, å bu f, æ åb y ø f, b hø J fø å TR-bj p, j pø æ b f h få å uc u, å j bj æ Uh h, å på u å; j f uf f h, é f D j æ bjå F u p V pæ æ u fæ u D p ø J æ, b uf f h fu på bjp, p u J p å ø p på æ p, fø æ /hj-bj bj fy V f på æ f p p på f p D j y bjf D uæ æ pf æ på f æ p, æ fb u h pf åu uu bj uh f J p,, h, hø u f * P 1 b 010 h hpæ (SR) f bjjøpæ (MR) SKOLEN

18 Åhu Læf U f M Luz Læ på hu f pu y æ, ffp hå -7 u f, h E upø b f, f h fø bb På R S : K 810, bæ 81, h u å L på b Tbj S, S E H S H S h fø æbå å B 81, y F uy p, h fø f f bå æ 810, h å ø æ 81, fæ æ Cc Bbj På f æ, på b Tbj S (Sø), Åby S, Søy, Sø S Sø f, æ, å y Sø h fø U På E S æ u På Lbj, h f å Læ, h y, ø fø pæ på, pu fb D fu, bæ æ Jb P K Gø 80, 8000 Åhu C Tf: Fxu: Wb: wwwf Åb: M- 10-1, f 10-1 F Sø jæ Mbf: Næf T Bch Mbf: 1 K Jø Kff Mbf Ku Pu K J M Fæ Mu L Kubj M Luz Mbf: 08 Mbj SKOLEN L S S Sæ Sj L H M T R M Luz (h) ÅLF f: Mbf: 08 L S S P Tf: 87 cp M Luz Tf: cp S wwwf Kp, Åhu f bjupp p K Lch Tf: 8 bjø æ S Pu Tf: 8 0 DLF- Rc: Røj, 80 R Tf: u/c: T Pp Åb: M- : F: Lyu y Zu Gf Sj 800 O Tf: wwwzu Op 00 ISSN:

19 Sh 0 Fb æh - -j h y - Vb h - L hå - Op: 0-0 bb på p - M /f - Lhu- b (199,-)* N p 199,- 99,- 1199,- 100 % f p b 0 øb pø-! Håpp HC0 Op yfh bå py æ hå: D b æju h 8 æ fu Få p u (99,-)* 199,- wwwbuc wwwbuc E- WK 00 S - u, h u hu fy f h u pb M h h uu fu u u å å å åb (999,-)* N p 89,- Bø HT00 bø D h b f bø uf å M fø uyh u yp bø på pp HT00 h pøfu (899,-)* N p 79,- 99,- bob p Sj p f bob K N p 9,- 9,- 9,- 199,- Sp f T WII, PS N Væ f -% F N p 9,- * I p fø p ø bf Tbu æ K N p,- Læ Iøbc J O Vj 9, Sjby, 800 Åhu N Tf 8 00 wwwc M - f Lø ø å

20 B S æ æ hy (å) å h f SKOLEN b æ fæ c u up u, å ø f H: æ f E S H: Guf hy H: E S hjub 8 ju 011 C: Mch V L--u på æ f I fæb æ, æ f E S ø f f b fæ øj f hy Læ Jp Buu h puf, u u p å h b på u Nå ø, å j, bj på Så f ucc h æ h b, fæ Jp Buu, på fhå h upp á, å, bj h ø u f y f, u æ y O u pf på øf f, ub uh fu b å pfy fu, fæ f Jp Buu D b f M, u på f f håb, å ø hy u på å, b E-æ

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

HAVREP STEN. SKRE Hvem er Smiley NY LEDE. Nr. 01 Forår Se og læs om

HAVREP STEN. SKRE Hvem er Smiley NY LEDE. Nr. 01 Forår Se og læs om HAVRP ST. 01 Få 2013 AV I S R SKR V S æ... LR LVARTIK Kj? å Jp H. f by Mc D M? H Sy S æ SKOL Y D R S L UDDA LS Y LD L A D R V A H D y U SAMLR VI D PRAKTISK UDDALSR I 1991 upp fæ p Lf Læ Mjy u Lf Læ. D

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk Sb E fm h y 8 æøj H Sb 4 K K j h ø hjmmb 10 Jyc Op f fø 11 Sæmp Lhjæp 13 Mb Lmmfm 16 Sp Nyå 17 Ly Of m p 18 Mp J h f h 21 T D m 22 Jyc E y ø f f 24 Ac J f m 26 Tby Bfæ f mm 29 Tby Læ mm, mm 31 PwP Pæ på

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Velkommen Udfordringer? Ja tak!

Velkommen Udfordringer? Ja tak! 2011 STORY Ih Vmm 3 S 4-5 Smj m mmu 6-7 H m 8-9 V ø æ 10-11 Spyp 12-13 Å 14-15 Vmm U? J! D h, m u m. S, p. D, v p CELF h u 2011. I CELF Sy ym v p. Sm æ v u, æ m væ h mm j, æ m. H u v p. V v mp hvvv, j,

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 9 VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S æ- ø y LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æ æ D ø Ey 2 S y V y ø ø L ø : K Læ Uø O Pæ S E KOM GODT I GANG D ø ø K H ø LÆRINGSMÅL D : æ æ ø y æ æ

Læs mere

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009 h h h å 2009 RY KANDERBORG GALTEN HØRNING b.c h 2009 www.b.c Tf.: +45 8669 6600, f@b.c K 3 /b Bb Hb 20 /G Bb P 10 T 7 8660 b 8464 G Åb / Öffz / O h M f / M F / M f / M F / 2/6 30/8 2009: M / MD / M F M

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

DIN FORSYNING I ORD & TAL

DIN FORSYNING I ORD & TAL DIN FORSYNING I ORD & TAL Ih V h 3 I 4 Pæ f y 7 F - DIN Fy 8 V f 1 P 215 16 V 19 Ej V A/S 2 V Vfy A/S 22 V 24 Ej V A/S 26 V Vfy A/S 28 S 3 Ej S A/S 32 V K S A/S 34 Aff 36 V Aff A/S 38 CERTIFICERINGER:

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen KOMMUNALBESTYRELSEN D v Åb Mø Rå Mø O 29. pb 2010 Møpu K. 16.30 Bæ M F v Lu ø. 16.30 ø 3. Åb ø. 17.00 Rå. E Fb (V), D E. H (V), R M (V), J Iv (V), E Mup (V), Th Ly Ru (V), Sø Hy (V), H Mu N (V), A Ab (V),

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater u 0 f f f fuå y. u u f. yh f h 8 h f h. f h c, h 0, 90 Ø f. 0 00. f f å u h u.. u å h h å 0,8, å, å y. å u f ffc f. å y yf.. å å å y y, h, f. : y: Å, h, (y f ) h: u,, ( u), åhu é (f u ), ( f åhu é), é,

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler H æ Gi i E æøj i bj Hhi ii å h Ih O Gi i 3 Afæ fi - få bi ci 6 Afæ c 6 Fi iii i ci i bi Eci å i 18. 6 Oi å å b f ci 6 Tiæ i f yå 7 Oii c i æbj 8 T iæi? 8 Sb f bj 9 O f æ 11 E bj æ bi ø f 11 Qic-i i fb

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

299,- SPAR OP TIL 300,-

299,- SPAR OP TIL 300,- h -y vj æhn - å u i n ø 01 830 i 1400 æp p p i 80 % - iv u F M, H M 14x189x00 3 i FC NC J & N yn M Y M O MCO H 80 100 ni - uihju p pæ 4 i Npi 19 p 8,- vi v ipø n ø vn FÅ ONNMN Å -- N HN MCHN M in pn p

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia G A Fc Shpp @fchpp -- S : / Sh: T h Sc Afø VV f på, Fc Fc h VV- f p f fæ p f /f på, Fc Aæ på p, æ fø D f f ø B, p fæ Aæ yz, h pfø f c pp p fæ Aæ f æ p f B f c,, f ff p æ på ø (VV fø f pæ Afø Fc h på f

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å æ* å, *: C I x, c 2013 2 IF/ W F CPIIP 2014 Wc f IF P c5 Wc f C P 5 Wc f Cp Cy y F 7 Wc f C p 7 IF Cc IF Cp 9 IF/ W f Cpp 2014 pcp 1011 pc p1213 w 15 C p w 17 IF/ W f Cpp 2014

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 77 GUG ØST STADSARKITEKTEN I AALBORG JANUAR 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 77 GUG ØST STADSARKITEKTEN I AALBORG JANUAR 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 77 GUG ØST STADSARKITEKTEN I AALBORG JANUAR 1977 AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 77 Gug Øst Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune beliggende øst for den eksisterende bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering:

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering: AH D9 D9 fri fri D1 DØGN JC D1 D9 D1 D9 fri fri D1 D1 D1 Ferie fri fri KF D1 D1 D1 D1 D1 fri fri Ferie Ferie Ferie Ferie 730 fri fri AH fri Kursus Kursus D1 fri fri D1 D1 fri fri fri JC D1 D1 D1 fri fri

Læs mere