Evigt ejes kun det umulige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evigt ejes kun det umulige"

Transkript

1 Evigt ejes kun det umulige En o v e r f l y v n i n g af K n u d S t e f f e n N i e l s e n s lyriske forfatterskab AF ERIK KOCH Udadtil udgør Knud Steffen Nielsens indtil nu otte digtsamlinger et forfatterskab i den stille afdeling af litteraturens hus - man kunne sagtens sige: på læsesalen. Uden de store armbevægelser er forfatterskabet vokset op næret af forfatterens utrættelighed snarere end omtaler og medietække. Men kommer man inden for, brydes denne stilhed. Teksternes landskaber og lakuner (for nu at lave et sideblik til den tredje titel) tager imod os og viser rundt i både dagligsprogets og den iscenesatte poesis muligheder og spil: Udsendelsen her er ikke direkte tiden har humor og bider små mænd i røven, det, selv det, billede er foreløbigt, på sin vis dimensioneret efter bagdelen, en pakke ballefars. (Fra digtet "Forskudt" i Ser sit snit) Lad os imidlertid i denne overflyvning starte med at navigere hen over rækken af bøger som de tager sig ud for det blotte øje, al den stund forfatteren med anvendelse af sin anden kunstneriske side, malerkunsten, med den første samling som undtagelse, selv har tilrettelagt omslagene: Indskrift (1980) er en sort mappe (Edition After Hånd No. 18) med upaginerede løsblade som demonstrativt ikke gør noget væsen af sig, Og lyset knytter sig til om lidt (1984) har på sit omslag et billede med en form der synes i færd med at blive opfyldt, Lakune (1988) fremviser en struktur som af håndlavet gulligt papir, hvorpå et hvidt ark er lagt frem med skraveringer der kunne bevæge sig hen mod en betydning, Farven Godot (1993) intonerer ændring i layout og billedmæssigt udtryk med en klar grafisk besked i form af den grå farves afgrænsning i en rombe. Bogen er den første af indtil videre fem bøger ved tilbagekomsten til kollegaen Henrik Haves forlag, Edition After Hånd. Det skal vise sig, at ændringen ikke kun er et ydre fænomen, Ser sit snit (1997) bærer og udvider en dobbelttydighed i sin titel og grafiske form der fremviser en ironi, for er det et lys der er derinde, hvor nogen tilsyneladende har snittet langs en lodret linie på omslaget? Som hypokonder har jeg slet ikke toppet endnu (2000) har skraveringens antydning i figurer der helst ikke vil tolkes (endnu), men man har vel også nok at gøre med at smile til titlens paradoks, En kinamands chancer (2002) vover sig endnu nærmere sprogets hverdagslighed, og den grafiske følgesvend lokker med associationer til både øje og lakforsegling i eet, Toppilot (2004) lader sit omslagsmotiv vise det skitseagtigt antydede fly på vej hen over et penselstrøg og omkranset af et uset noget som krydser dets vej eller indkredser det med en stiplet pil. Både titlerne og billederne på omslagene og samspillet mellem dem fortæller deres tydelige historier om forfatterskabet. Det, der er på spil, ligger i området hvor de to kunstarter mødes eller glider over i hinanden; eller sagt på en anden måde: Der er i begge kunstarter noget centralt for Knud Steffen Nielsens samlede virke, noget fælles for både maleriet og poesien. Vi kunne med et blik på listen af udgivelser ovenfor fremsætte den hypotese at det handler om at benytte sig af det sprog, det materiale og det samspil af elementer der allerede E v i g t e j e s k u n d e t u m u l i g e 33 l

2 er til stede i verden - og bringe det til at sige noget nyt, noget andet, noget der brister eller bærer - f.eks. betydning. Sanset og sansende Vi kan dernæst tage et smut tilbage til dengang Poul Borum i sine redaktørdage på Hvedekorn mente at vor digter efter sin debut skulle lave et helt solonummer af tidsskriftet, eller da han i 1987 skrev, at han "har et imponerende originalt særsprog der kræver en indstillings-ændring hos læseren." Og det er i det leje vi bevæger os. Knud Steffen Nidse Farven Godot E v i g t e j e s k u n d e t u m u l i g e Der er altid vaner at aflægge, hvis der skal skabes plads til noget andet. Et særsprog er ikke nødvendigvis sært eller sat udenfor. Det kan bare ved sin egen gøren og laden vise at ikke alt er hvad det ser ud til, og det er der ikke noget mærkeligt i. Det ved vi udmærket godt fra vores egne sanser og fra vores egne erfaringer. At få det demonstreret i stedet for at få det omtalt, dét er måske i virkeligheden - sært. Eller rettere: særligt. I digtet "Ciffer" i samlingen Farven Godot står der således: Snart deler lydene sig i molens skvulp, snart stænkes som regnvand gennem huden det hemmelige ciffer, ikke engang du kender, og gør os så gennemsigtige, at jeg først bagefter ser sandet arbejde så uanfægtet videre En central passage i en central samling i forfatterskabet. Her skrives sansningens struktur helt ud i typografien og her anslås overgangene fra den ene sansning til den anden på den lavmælte facon som hele tiden har været en slags varemærke for Knud Steffen Nielsens produktion, men som fra og med Farven Godot systematiseres og rendyrkes, uden at der er tale om fanatisme eller manér. Det er, som sagt, en demonstration: Vanddråbernes løb, vandets bevægelse, sprogets forsøg på i samme nu at bringe det videre, som, desværre måske, allerede er sket og overstået. Og svævende over vandet den menneskelige reflekterende bevidsthed som heller ikke når at få sit sproglige besyv med, før næste bølge visker skriften i sandet ud. Indtil Farven Godot er forfatterskabet mere koncentreret om uddestille-ring af natur- og materiale-elementer og sætte dem i spil over for hinanden, at opstille en art kataloger med sproglige forløb og afbrudte fortællinger der også i høj grad undersøger og fremviser den menneskelige krop som sansende og sanset. Således digtet "Forår" fra samlingen Og- lyset knytter sig til om lidt. At lægge trykket Lavmæltheden kommer på sin egen (jyske?) måde til at trække sin modsætning frem. Teksterne kommer med andre ord i stigende grad, jo længere man kommer hen i forfatterskabet, til at skabe kontraster mellem emfase og non-emfase i en tilsyneladende erkendelse af, at det ikke nytter at råbe op uden at have sin mod-

3 Forår Kæmper som den nytransplanterede nyre med livet Spændt i de tilbageholdte åndedrag I det overisede billede Og det rodnet Som den afskårne valmue danner Når sneen lægger sig på huden Og sejlrenden lukker til bag færgen. Huden hvor sneen selvfølgelig lagde sig og både skrueis og færgens spor Trukket med tråd kædeført gennem isranden og en halv omgang fremme forårets velkendte stof Næsten til at holde i hånden Sneen ruller ned ad skrænten og ingen tør sove Tilbage langs krystallerne i sejlrenden Krystallerne og en måge måske der næsten efter at ha været fanget i vinter... Fra Og lyset knytter sig til om lidt sætning hos sig, uden at vise rummets udstrækning mellem polerne, mellem udtryksmåderne. Dette behøver ikke at finde sted indenfor samme digt eller digtsekvens, men forekommer indenfor samme samling som om det var udtryk for en metode. Et sted i En kinamands chancer står sætningerne Jeg har fået nok af intuition, jeg sværger til noget med / Herfra og Dertil, og ikke igen den om den dårlige ryg. Det ska arbej- / des / væk. Fuldstændig som nerver. / Pust på det! / Jeg stiller med kaution - og et andet sted Gå ikke fejl af min rastløshed, mine tics. / De er nødvendige hvis jeg skal komme ud af / netop rastløsheden og mavens sorte hul. / Som hunden måler sin sult / på lænken. Det holder den frisk og skarp og kører sanserne op. Men fænomenet non-emfase/emfase kan også køres igennem i stort set samme ene bevægelse i et enkelt digt (også fra "En kinamands chancer") der samtidig, nærmest som en funktion af lavmæltheden, i det læsende øjeblik sætter læseren skakmat over for døden, selv som iscenesætte l- I går aftes, forskudt, Berija, der tigger for flere dage, i samme sekund knoppen blæses af ham Tre dage før var han på den anden side pelotonen, men det var kun et foreløbigt udkast. Der er tale om trykkets bidrag generelt til selve tonen i forfatterskabet. Sprogets muligheder gennemspilles igen og igen for endnu engang at fremvise yderlighederne snarere end at omtale dem. E v i g t e j e s k u n d e t u m u l i g e 35

4 Humoren må tælles med blandt de absolutte landvindinger i forfatterskabets senere bøger, hvor hibs som dette (nederst tv.) fra Som hypokonder har jeg slet ikke toppet endnu bidrager til løjerne. Da jeg ramte koen denne gang vidste jeg ikke om den havde vinger eller gravet sig ud under det 2 meter høje hegn. Forsikringsselskabet levnede mig de to muligheder, og begge ville efterlade mig med alle regninger. Jeg valgte derfor at købe gården og koen som var med kalv og satte forsikringshaveren på gaden. Han måtte starte forfra med høns og duer, som falder Der er i dette digt tilmed en karakteristisk sammenhæng mellem det lavmælte og det humoristiske, som giver sig udslag i en underspillethed der på sin side igen er i familie med det lakoniske. Til belysning af dette slår en netop lakonisk digter som Jørgen Leth f.eks. tonen an på denne måde i tekst nr. 14 i sit langdigt "Eventyret om den sædvanlige udsigt": 'Jeg bringer med mig træernes susen og en minutiøs undersøgelse af jagende skyer. Det er mig der kører langsomt forbi og påtager mig ansvaret for at du går ind i alt det, stopper en bil på vejen, går ind et sted, spørger nogen om noget og den slags", som i denne sammenhæng kan holdes op mod Knud Steffen Nielsens prosaagtige linier fra tekst 7 i Toppilot. Jeg følte et helt andet pres fra det jeg sagde. Man kunne nærmest betegne det som en lettelse. Hvis man af- uden for lovgivningen. Min opel skrottede jeg med statspræmie. Og nu er jeg formand for vandværket i den by, jeg aldrig forlod, kun hvis jeg skulle hente lidt dl min astma. (Fra Som hypokonder har jeg slet ikke toppet endnu) 36 E v i g t e j e s k u n d e t u m u l i g e

5 prøvede pantellarrefleksen, ville jeg naturligvis ikke være i tvivl om at det var mit knæ, hammeren ramte, men jeg ville reagere mere tænksomt og empatisk, rose den smukke sygeplejerske for hendes uniform, og blodprøverne ville jeg løbe i møde og bekræfte, at jeg ikke handlede efter ordre. Kunstens tid og farven grå Denne fremstillings titel er hentet fra Toppilot's sidste halvdel og er kendetegnende for den halvvejs alvorlige og selvbevidste pegen på dagligsprogets faldgruber og åbninger, som er til stede over alt i forfatterskabet. Det er tidligere nævnt at der eksisterer et samspil mellem malerkunst og digtekunst hos Knud Steffen Nielsen, og det vil da være naturligt her afslutningsvis at komme tilbage til det vendepunkt, som samlingen Farven Godot på flere måder udgør. Omslagets grå rombe giver et udmærket afsæt til at pege på Per Højholts diskussion af det lyriske kunstværk og farven grå i Cézannes metode (Schønberg 1967), hvor han i et citat fra Cézannes breve bl.a. siger: "De (Pisarro) har fuldstændig ret i at tale om den grå farve, der alene hersker i naturen, men det er frygtelig svært at få fat på den." Dette ligger i umiddelbar forlængelse af den associationsrække man kunne gennemløbe i mødet med samlingens titel Farven Godot, som binder læseren til traditionens afventen - kommer farven eller kommer den ikke? I samme essay siger Højholt også: "Digtet udgør den tid det tager at læse det og rummer ikke henvisninger til tidsforhold som ligger uden for dette." Adskillige steder dukker netop denne problematik op som vilkår i nærværende forfatterskabs tekster. Det drejer sig om det provisoriske el- ler midlertidige der hele tiden opstår, bl.a. fordi det ikke er muligt at fastholde hvad der sker i udstrækningen af tid, det er altid allerede videre end teksten formår at beskrive - til gengæld er det digtets opgave at vise intervallet, at gøre det til en af sine hovedsager og dermed fremskaffe det oplevelsesrum, som kan blive et erkendelsesrum. Højholt slutter sit essay sådan: "Kunsten er som alt andet ingen nytte til, men den adskiller sig fra alt andet ved at den kan udgøre en del af vort liv på betingelser vi ikke selv har stillet. Ved at formulere et interval giver den os mulighed for at opleve at vi er til." Efter denne svada lader vi Knud Steffen Nielsen få det sidste ord til en demonstration. Den afsluttende tekst herunder står i Farven Godot lige efter digtet "Ciffer", som er kommenteret og delvist citeret ovenfor. Knud Steffen Nielsens digte kan give oplevelsen af at være til i den verden vi alligevel ikke vil undvære og med den tilstedeværelse i tid og rum der følger med hvor vi går og står -og læser. Provisorisk I dette udkast ligger allerede latent: Indtilvidere. Som var vi foreløbige: et udkast til senere. Som påfugle, der holdes svævende i stiplede linjer Vidtåbne pilles de ud en efter en. Og stemmen lukker ikke hullerne efter dem, vi tog afsked med, skønt kæften ikke står stille. Men selvfølgelig, dagen skal da nok samle sig op. Uset i en park, mellem træer og lidt til højre det gamle baneareal. Jeg så dig komme ud som af et ukendt hus. Forfatteren Knud Steffen Nielsen er formand for Arkiv for Ny Litteratur og næstformand for bestyrelsen for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter ERIK KOCK er cand. mag. og forfatter til tre Haldspil Drømmen om Hald (1985), Stjerner i midsommeren (1994) og HOLD PÅ HAT OG BRILLER - en kærlighedshistorie" - eller: Historien om X, Y og Z (2001) E v i g t e j e s k u n d e t u m u l i g e 37

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Nye Sprog, Nye Verdener

Nye Sprog, Nye Verdener HAM NIELSEN I anledning af udgivelsen af Hans-Jørgen Nielsens Nye Sprog, Nye Verdener udvalgte artikler om kunst og kultur Kornkammer Small Press 2007 http://kornkammer.blogspot.com HAM NIELSEN I anledning

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere