ÅRSRAPPORT Hospice Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Hospice Sjælland

2 Årsrapport 2009 Hospice Sjælland Tønsbergvej Roskilde 1. udgave - 1. oplag 2010 Oplag: 700 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt med vegetabilsk farve på 170 gr. Svanemærket Multi Art Silk

3 Indholdsfortegnelse FORORD, af Aino Andersen... side 04 Bestyrelsen... side 05 FORORD, af Peder Kjærsgaard... side 06 Årets gang side 08 Kvantitative data... side 15 Frivilligkoordinator Grethe Lundberg-Andersen... side 16 Arrangementer og aktiviteter... side 18 Lions Club Bellevue... side 20 Indvielse af orangeri... side 22 Madens betydning... side 26 Er uddannelse vejen frem?... side 29 SIG-grupper på Hospice Sjælland... side 33 Tina Nørbæk... side 34 Mona Nielsen og Tine Vestergaard... side 35 Uddannelse i samtalepraksis... side 36 Uddannelse af sygeplejestuderende... side 38 Jaqueline Bay... side 40 Psykolog Bo Snedker Boman... side 44 Rosenkort... side 47 Lars Rasmussen... side 47 Peter Pilsborg... side 49 Døden er som et skib... side 50 ÅRSRAPPORT

4 Forord AF HOSPICECHEF AINO ANDERSEN Endnu et år er gået, og et nyt spændende og udviklende år er begyndt er et år, hvor Hospice Sjælland får ny ledelse. Den tidligere ledelses store viden og erfaring på området ønskes brugt til at opstarte et nyt hospice i Region Hovedstaden. Som ny hospicechef glæder jeg mig til sammen med kollegaer, medarbejdere, pårørende og andre samarbejdspartnere at videreføre Hospice Sjælland i den ånd og med den høje faglige kvalitet, jeg oplever, Hospice Sjælland står for, men også at sikre en fortsat udvikling inden for det palliative område til glæde for pårørende og beboerne på Hospice Sjælland. Både personligt og fagligt vægter jeg sundhed og trivsel meget højt, hvilket er en af grundene til, at jeg har søgt stillingen som hospicechef på Hospice Sjælland. Jeg ønsker sammen med kollegaer, medarbejdere, pårørende og andre samarbejdspartnere at have mulighed for at sikre borgerne livskvalitet den sidste del af deres liv. 4 ÅRSRAPPORT 2009

5 Bestyrelsen Peder Kjærsgaard, formand Birgitte Nemeth, næstformand Jeg er 45 år, gift med Stig og sammen har vi børnene Anna på 15 år, Asbjørn på 18 år og Jais på 27 år. Uddannet sygeplejerske fra 1989, og har siden suppleret med en Intensiv efteruddannelse, Bachelor in management og Bachelor in Leadership. Ledelsesmæssigt har jeg 10 års erfaring fra stilling som centerleder ved tre forskellige omsorgscentre i henholdsvis Haderslev, Christiansfeld og Gilleleje. Ingelise Hansen Niels Henning Johansen Jeg ser frem til et godt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, således at den varme, omsorg og kvalitet, Hospice Sjælland udviser, kan fortsætte med mulighed for yderligere udvikling. Karen Marie Bøggild Bjørn Dahl Anne Mette Blach Medarb. repræsentant

6 Forord AF PEDER KJÆRSGAARD, BESTYRELSESFORMAND Hospice Sjælland er nu ved at være en veletableret institution, der har været til stor hjælp og støtte for mange mennesker, hvilket mange tilbagemeldinger giver udtryk for. Debatten om sygehusstrukturen i Region Sjælland har også i 2009 været præget af, hvor regionens supersygehus skal ligge, og i skrivende stund er det fortsat uafklaret, hvor i regionen det bliver placeret, men formentlig er der en afklaring, når denne årsrapport kommer på gaden i begyndelsen af april. En afklaring på dette område vil betyde, at også andre initiativer kan få en større fokus. Vi har fra Hospice Sjælland et fortsat ønske om at få etableret et udgående team på hospiceområdet, og vi håber på, at vi i det kommende år kan få skabt en så stor interesse for projektet, at vi kan få et pilotprojekt etableret i løbet af året bliver året, hvor vi får tre nye hospicer som naboer. I januar måned åbnede Svanevig Hospice i Bandholm på Lolland, i marts måned åbnede hospicegården Filadelfia i Dianalund. Med åbning af disse to hospicer i Region Sjælland er der nu 36 hospicepladser i regionen. Vi byder de to hospicer velkommen og ser frem til et frugtbart og udviklende samarbejde. Også i Region Hovedstaden åbner et nyt hospice, Hospice Søndergaard i Måløv med plads til 14 beboere. Indvielsen af de tre hospicer med plads til 38 beboere vil betyde en markant styrkelse af hospicepladser på Sjælland. Heller ikke i det forløbne år har Hospice Sjælland kunnet imødekomme mere end procent af de henvendelser, vi har fået fra døende, deres familie og pårørende med ønsket om at være på Hospice Sjælland den sidste tid. Derfor er det også med megen stor tilfredshed, at vi ser en så stor forøgelse af hospicepladserne i Region Sjælland og den vestlige del af Region Hovedstaden. Udvidelsen vil være til stor glæde for rigtig mange døende, deres familie og pårørende. Den 19. juni 2009 på Hospice Sjællands tre års fødselsdag kunne vi fejre, at arbejdet med orangeriets indretning og udsmykning var endelig afsluttet. Vi har i et tæt samarbejde med kunstner Maja Lise Engelhardt fået skabt et rum, der i sin mangfoldighed udstråler ro og harmoni, samtidig med at der også er skabt en naturlig overgang mellem rummet og den meget storslåede natur, der fra orangeriet er udsigt til. Ikke mindst de to meget storslåede malerier, skabt af Maja Lise Engelhardt, er med til at gøre rummet unikt og i balance med naturen. Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige Maja Lisa Engelhardt en stor tak for det samarbejde, vi har haft, og 6 ÅRSRAPPORT 2009

7 for det meget flotte resultat, der er opnået. Også her skal siges tak for de donationer, vi har modtaget i den forbindelse, da de har været med til at gøre det mulig for os at få et så godt resultat, et resultat der værdsættes af både beboere, deres familie og pårørende, ligesom personalet også glæder sig over at arbejde i de meget smukke omgivelser. Det forløbne år har igen været præget af mange aktiviteter til glæde for vores beboere og pårørende, aktiviteter der i stor udstrækning har været arrangeret af de mange frivillige, der støtter op omkring Hospice Sjælland. Også i hverdagen udfører de frivillige mange opgaver til glæde for beboere, derfor skal der også lyde en stor tak til alle frivillige, der på en eller anden måde har givet en hånd med. Vi lægger i bestyrelsen meget vægt på, at der er resurser til, at personalet kan videreuddanne sig i takt med de krav, de i hverdagen stilles overfor, også i en tid med knappe resurser er det vigtigt, at der afsættes resurser til uddannelse og personaleudvikling. Den 1. februar 2010 kunne vi byde velkommen til Aino Andersen som ny hospicechef til at stå i spidsen for en meget dygtig og engageret personalegruppe, der i et fortsat tæt samarbejde med bestyrelsen ønsker at videreudvikle Hospice Sjælland til gavn og glæde for vores beboere, en udvikling vi også i de kommende år ser frem til at kunne fortsætte. Vi har i årets løb modtaget flere donationer såvel store som små, de er alle med til at gøre Hospice Sjælland til et endnu bedre sted at være. En stor tak til alle, der har støttet os. Der skal også lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere og ikke mindst til alle medarbejdere og frivillige. Det er ikke mindst på grund af jeres indsats, at så mange har haft glæde af at være beboer på Hospice Sjælland. Afslutningsvis vil jeg sige en stor tak til en engageret, åben og iderig bestyrelse. ÅRSRAPPORT

8 Årets gang 2009 JANUAR 5/1 Velkommen til ny frivillig koordinator. Cafe for beboere og pårørende, spillemandsmusik. 7/1 Gudstjeneste. 7+8/1 Besøg af hjemmesygeplejerske fra Odsherred. Supervision af sygeplejersker og servicepersonale. Farvel til supervisor for sygeplejerskerne. 13/1 Bestyrelsesmøde Støtteforeningen. 14/1 Ledersupervision. Obligatorisk undervisning for de ansatte. 16/1 Høring vedr. palliativ database i Nyborg. 20/1 Forventningssamtale med ny psykolog til sygeplejerskerne/fysioterapeut. 26/1 Personalemøde. 28/1 Temadag om personalejura i Lyngby, tre deltagere. Sangkor for beboere og pårørende. 29/1 Ansættelsessamtaler med ansøgere til serviceassistent-stilling. Farvel til sygeplejerske på 24 timer. Billedudstilling af Kirsten Ludvigsen, frem til 16/3. 8 ÅRSRAPPORT 2009

9 FEBRUAR 2/2 To studerende begynder deres praktik i henholdsvis 6. og 7. semester. 3-4/2 Landskursus for faglige vejledere i Fredericia, Er det leg eller alvor, to deltagere. Supervision af sygeplejersker og servicepersonale. 5/2 Støtteforeningens årsmøde. 6/2 Møde vedr. årsrapport /2 Besøg af sygeplejerske fra palliativ enhed i Roskilde. 10/2 Cafe for beboere og pårørende, fortælling fra Kina-rejse. Besøg af sygeplejerske fra Roskilde Kommune. 11/2 Ledersupervision /2 Musikgudstjeneste for beboere og pårørende. 16/2 Besøg af to hj.sygeplejersker fra Guldborgsund. 17/2 Lægemøde med palliativ enhed fra Roskilde. 19/2 Bestyrelsesmøde. Besøg af en hj.sygeplejerske fra Guldborgsund. 23/2 Møde for de frivillige. 24/2 Besøg fra KAS Herlev R /2 Besøg af to hjemmesygeplejersker fra Guldborgsund. Intern undervisning. Sangkor for beboere og pårørende. 26/2 Undervisning af hj.sygeplejersker i Kalundborg. Besøg af to sygeplejersker fra Guldborgsund. ÅRSRAPPORT

10 MARTS Genforhandling med Berendsen vedr. vask af linned, valg af nye uniformer. 4/3 Cafe for beboere og pårørende. Musik af Kai Normann Andersen. 11/3 Personalemøde. 12/3 Undervisning af hj.sygeplejersker i Kalundborg. Oplæg til lønforhandling med DSR. 18/3 Møde vedr. orangeri med Maja Lisa Engelhardt. 19/3 Temadag i Odense. Undervisning i Asnæs. 20/3 Lønforhandling med DSR. 21/3 Teater m. Hospice Bang jeg er død. 25/3 Intro-møde med nye frivillige. Sangkor for beboere og pårørende. 26/3 Undervisning af hj.sygeplejersker i Kalundborg. Jubilæumsdag i Århus. 31/3 Bestyrelsesmøde på Hospice. APRIL 2/4 Cafe for beboere og pårørende. 4/4 Påskeklip, maling af påskeæg og påskepynt. 8/4 Interview til fysioterapeut MBT-opgave. Påsken fejres på Hospice. 14/4 Møde vedr. vedligeholdelsesplan for Hospice. Supervision osv., kurser osv., studerende. 15/4 Budgetmøde med Regionen. Besøg af loge. 16/4 Ledermøde. Intern undervisning. Foredrag hos loge Kong Hroar, Odd Fellow. 22/4 Sangkor for beboere og pårørende. 23/4 Besøg af Seniorklubben Kristianslund. 27/4 Møde med støtteforeningens formand. 28/4 Ølsmagning på Hospice. 30/4 Undervisning af hj.sygeplejersker i Kalundborg. Cafe for beboere og pårørende, Kristofferskolens orkester og kor. 10 ÅRSRAPPORT 2009

11 MAJ 4/5 Ledersupervision. Cafe for beboere og pårørende med Roskilde Fortællerlaug. 5/5 Undervisning v. sygeplejerske fra N61 RAS. 7-9/5 Konference i Wien med fire deltagere. 11/5 Foredrag for FOA-klubben i Holbæk. 14/5 Besøg af fire sygeplejestuderende fra Næstved. 15/5 Evaluering af fællesforløb med overlæge fra O81 RAS. 20/5 Frivilligmøde med temaet: Børn og sorg. 26/5 Besøg af sygeplejestuderende fra Næstved. 27/5 Besøg af sygeplejestuderende fra Roskilde Kommune. Sangkor for beboere og pårørende. Personalemøde. 29/5 Kvindekonference i København med fokus på arbejdsglæde, fem deltagere. JUNI 2/6 Cafe for beboere og pårørende, harpespil m. Trine Opsahl. 3/6 Intern undervisning vedr. smertebehandling. 16/6 Lions Bellevue-møde. 17/6 Besøg fra Roskilde Frivillighedscenter. 18/6 Foredrag om Hospice for LOF sommerhøjskole i Jyllinge. Møde med maleren Lars Rasmussen om kort-projekt. 19/6 Hospice fejrer tre års fødselsdag med indvielse af orangeriet. Sommerfest for de ansatte. 23/6 Samtale med nye frivillige. Sankthansaften bliver fejret på Hospice. 24/6 Cafe for beboere og pårørende. 25/6 Besøg af centerleder Helle Timm fra Palliativt Videncenter. ÅRSRAPPORT

12 JULI Der afvikles ferie. 1/7 Evalueringsmøde vedr. supervision med Bo Boman. 14/7 Cafe-aften med Jytte Abildstrøm. 28/7 Møde hos Lions Club i Hellerup. AUGUST Der afvikles ferie. 4/8 Møde vedr. etablering af teleslynge i orangeri ved Støtteforeningen. 5/8 Cafe, musik af Kai Normann Andersen. 6/8 Samtale med to nye frivillige. Beskrivelse af ny sekretær-funktion. 11/8 Sangkor for beboere og pårørende. 12/8 Personalemøde. 17/8 Lægen stopper på Hospice Sjælland. 21/8 Farvel til en sygeplejerske, der flytter til Fyn. 25/8 Ledersupervision. 26/8 Frivilligmøde med fokus på psykisk førstehjælp. 27/8 Supervision for de ansatte. Besøg af fotograf-studerende. 29/8 Sundhedsdagen i Roskilde. 30/8 Besøg af 30 pensionister fra Odsherred. 12 ÅRSRAPPORT 2009

13 SEPTEMBER 8/9 Sangkor for beboere og pårørende. 10/9 Støtteforeningens bestyrelsesmøde. 17/9 Svogerslev Børnekor. 24/9 Cafe med Osvald Helmuth-sange og viser. 27/9 Høstmarked med forskellige stande og spillemandsmusik. 29/9 Ansættelsessamtaler vedr. ny læge. 30/9 Tværfagligt møde. Bestyrelsesmøde på Hospice Sjælland. OKTOBER 1/10 Besøg af 24 sygeplejestuderende fra sygeplejeuddannelsen i Hillerød. Foredrag i Y s Men s Club i Holbæk. 2/10 Temadag for alle ansatte med fokus på kommunikation. 5/10 Café for beboere og pårørende. 6/10 Kor for beboere og pårørende. 7-9/10 Kursus for primær-sygeplejersker på Lolland. 8-9/10 Undervisning ved fysioterapeut Hanne Bedoya. 14/10 Besøg fra Lions Club i Hedehusene. 15/10 Cafe for beboere og pårørende ved kunstnere for Hospice. Besøg fra Slagelse pensionistforening /10 Kursus for primærsygeplejersker på Lolland /10 Besøg af antropologi-studerende vedr. livsfortællinger. 23/10 Otte stk. personale på temadag i uddannelsesafdelingen Roskilde Sygehus. 28/10 Personalemøde. Besøg af fotografstuderende. 29/10 Undervisning på temadag for gyn/obstafdeling Holbæk Sygehus. Afspændingskursus for ansatte i otte uger. Biografreklame i oktober, november og december. - hvor livet leves... Hospice Sjælland Musik: MusiCure by Niels Eje ÅRSRAPPORT

14 NOVEMBER 1/11 Allehelgens-gudstjeneste i Himmelev Kirke. 2/11 Kursus, opfølgning i tjenestetid. 3/11 Café for beboere, pårørende, frivillige og ansatte. Regions-palliationsmøde på Roskilde Sygehus. 4/11 Juleforberedelsesmøde. Cafe med Leif Davidsen. 4-5/11 Kursus-afslutning for primærsygeplejersker på Lolland. 6/11 Administrativ dag. 10/11 Sangkor for beboere og pårørende. 12/11 Besøg af sygeplejersker fra Skælskør. Medarbejder-udviklingssamtaler begynder. 18/11 Tværfagligt møde. 19/11 Møde med nye frivillige. Foredrag hos FDZ- zoneterapeuter i Ringsted. 24/11 Bestyrelsesmøde /11 Lederseminar i Ry. 27/11 Julefrokost for ansatte og frivillige. 28/11 Afsløring af smukke kort til salg til fordel for Hospice. 29/11 Første søndag i advent med Roskilde Gospel Singers. 30/11 Møde for de timelønnede sygeplejersker. DECEMBER 1/12 Besøg fra urologisk afdeling i Holbæk. 2/12 Personalemøde. MUS samtaler fortsætter. 6/12 Anden søndag i advent, lotteri og musik v. Allan Andersen. 13/12 Tredje søndag i advent, Roskilde Domkirkes Drengekor. 14/12 Luciaoptog ved børnene fra Trekroner. 20/12 Fjerde søndag i advent, musikterapeut Lise Laursen spiller julesange. Jul og nytår fejres for beboere, pårørende og ansatte i huset. 14 ÅRSRAPPORT 2009

15 Kvantitative data - Hospice Sjælland i tal 2009 MODTAGNE HENVISNINGER 533 MENNESKER DER DØDE, MENS DE VENTEDE PÅ EN PLADS 226 FIK TILBUDT PLADS, MEN TAKKEDE NEJ 54 IKKE OPFYLDTE KRITERIER FOR PLADS 4 INDLAGTE BEBOERE 190 FORDELT PÅ 126 KVINDER OG 64 MÆND FRA REGION SJÆLLAND FRA REGION HOVEDSTADEN ANDET SYDDANMARK 135 BEBOERE 54 BEBOERE 1 BEBOER UDSKREVNE BEBOERE I Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2009 på Hospice Sjælland var 21,85 dage De tre ældste beboere var 91 år, og den yngste beboer var 28 år.

16 Hvis jeg skal se tilbage på 2009, så er der sket en del AF FRIVILLIGKOORDINATOR GRETHE LUNDBERG-ANDERSEN Vi fik i løbet af året 15 nye frivillige til vores hus, og vi er nu oppe på 35 i alt. Der er jo en naturlig udskiftning, men vi har kun sagt farvel til ganske få i årets løb. Vi har en stor spredning på vores frivillige rent aldersmæssigt. Den nyeste, som er på vej ind i gruppen, er 21 år, og den ældste aktive frivillige er 76. I skaren tæller vi fire mænd, som der er rift om her i det ellers kvindedominerede hus. Det er noget andet for en mandlig beboer at få en god sludder med en anden mand. Vi har arbejdet meget på at få en bredere palet af opgaver, som de frivillige kan løse, mens de er her. Vi prøver, så vidt det er muligt, at tilpasse opgaverne til de frivilliges ønsker og kompetencer. I 2009 startede vi et nyt tiltag for at skabe et endnu tættere bånd mellem frivillige og hospice. Hver måned udsender vi et nyhedsbrev til alle frivillige, hvori de kan læse om relevante emner for frivillige, men også vigtig information fra hospice. Ligeledes bliver den efterfølgende måneds aktiviteter listet op, og hvis der er behov for flere frivillige til aktiviteterne, så kan man læse det der. Det har betydet, at vi stort set ikke har manglet frivillige til det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementer, siden vi begyndte at udsende nyhedsbrev var også året, hvor hospice Sjælland fik et aktivitetsudvalg drevet af frivillige. De mødes hvert kvartal og planlægger årets aktiviteter. De står for alt fra idéudvikling, planlægningen og udførelsen af aktiviteterne. Og de har virkelig gjort det godt. Alt fra ølsmagning henover påskeklip, foredrag med Leif Davidsen til børnekor, gospel og det månedlige frivillig-sangkor. Vi kan godt røbe, at der er mange spændende arrangementer i kalenderen for Andet sted i årsrapporten er nævnt 2009 s aktiviteter. I 2009 fik vi en nyetableret Lions Club som sponsor, og de nåede at støtte os med en skøn redegynge, som både er til gavn for besøgende børn, men også for de 16 ÅRSRAPPORT 2009

17 voksne, som kan tage sig en svingtur i den. Det er meningen, at legepladsen skal udbygges lidt mere i 2010, og at medlemmerne vil støtte os med hænder ved større arrangementer f.eks. havearbejde, som de hjalp med i efteråret Jeg synes, det har været et rigtig spændende samarbejde at have med Lions og glæder mig til fortsat at blive inspireret også fra den side. Jeg kunne skrive om rigtig mange flere emner, som har optaget mig i året, der er gået: Fundraising, nationale netværk, kurser som frivillige har deltaget på og mange flere ting. Men det mest vigtige for mig at få med i denne udgave af årsrapporten er, hvor skønt det er at arbejde med de frivillige. En flok engagerede, energiske, interessante og travle mennesker, som alle har hjertet på det helt rigtige sted. HOSPICE SJÆLLAND VILLE IKKE VÆRE DET SAMME STED UDEN DEM! ÅRSRAPPORT

18 Arrangementer og aktiviteter på Hospice Sjælland i 2009 AF FRIVILLIG OG MEDLEM AF AKTIVITETSUDVALGET KAREN MARGRETHE LUND I god tråd med vores motto på Hospice Sjælland, hvor livet leves, har et aktivitetsudvalg bestående af frivillige været initiativtagere til en række arrangementer og aktiviteter primært for beboere og pårørende, men også for frivillige og personale. Livet på hospice er virkelig præget af kærlighed, opmærksomhed, omtanke, mange forskellige følelser, lyst til, trods den situation og det sted i livet, vore beboere og deres pårørende er i, ind imellem at deltage i oplevelser, underholdning, sang osv., som man også ville deltage i, hvis man kunne gå til foredrag, forskellige former for underholdning eller aktiviteter ude i samfundet. Det er derfor en rigtig god oplevelse at mærke interessen og glæden og ofte også et engagement fra vore beboere og deres pårørende, når det smukke orangeri er rammen om f.eks. musikken omkring Kai Normann Andersen, lysbilleder og foredrag fra en Kina-rejse, den lokale skoles 7. klasses-orkester, underholdning ved den 18 ÅRSRAPPORT 2009

19 kendte og i øvrigt lokalt boende skuespiller Jytte Abildstrøm, fortolkning af Oswald Helmuth-sange og viser, en forfatteraften med Leif Davidsen og helt i den anden boldgade en eftermiddag, hvor opholdsstuen fungerer som male- og klippe/klisterrum op til påske med det resultat, at der blev fremstillet det smukkeste håndmalede og tegnede påskepynt, der efterfølgende kunne nydes rundt omkring på hospice. Én gang om måneden er der et sangkor, også bestående af frivillige, der synger for og med beboerne og deres pårørende. Den danske sangskat har det lidt ligesom billeder. Ofte ønskes en bestemt sang, der har haft betydning for den pågældende, og så bliver det pludselig ikke kun en sangtime, men en stund, hvor der tages hånd om den stemning og de følelser, der fremkaldes. Som det fremgår af årets gang på Hospice Sjælland har der hen over året været over 30 arrangementer og aktiviteter. Fra aktivitetsudvalget skal der lyde en stor tak til alle de frivillige, der har været arme og ben i forbindelse med aktiviteterne. I har været med til at gøre det hyggeligt, sørge for traktement og taget hånd om alt det praktiske. Tak til Støtteforeningen for den support og opbakning, vi har mødt og sidst, men ikke mindst, tak til ledelse og personale for den velvilje og positive ånd, vi altid bliver mødt med. ÅRSRAPPORT

20 Lions Club Bellevue støtter Hospice Sjælland I sommeren 2009 har en gruppe af 20 entusiastiske mennesker fra otte forskellige nationaliteter etableret en ny Lions Club i København med målsætningen at bruge en del af deres fritid på humanitært arbejde. Målsætning med Lions Bellevue er, at vi vil gøre en forskel både i Danmark og internationalt. Derfor søger vi at finde projekter i Danmark, som man kan støtte på den ene side med frivilligt arbejde og på den anden side med penge. I starten var det ikke så nemt med en flok af udlændinge i Danmark grundet vores manglende indsigt i det danske samfund, udtaler Barbara Jensen, clubmester af Lions Bellevue. Med Hospice Sjælland har vi nu startet et projekt, hvor vi med arbejde og økonomisk bistand kan medvirke til at støtte arbejdet hos hospice og dermed medvirke til at gøre en forskel for beboerne og deres familier. Desuden forsøger vi i vort projektarbejde at hjælpe med til at øge kendskabet til hospice-arbejde i Danmark. Den 27. august har LC Bellevue været vært ved en vinsmagning i Odd Fellow Palæet i centrum af København med det formål at skaffe penge til bygning af en legeplads udenfor Hospice Sjælland. Vi er meget stolte af, at der allerede i dag står en gynge udenfor hospice, der giver både børnene, voksne og ikke mindst personalet mulighed for at komme ud og slappe af i deres personlige svære situation. Og vi har planlagt at bygge den næste del af den planlagte legeplads her til sommer 2010 og glæder os meget til at færdiggøre arbejdet. Som frivillige støtter vi hospice, bl.a. med frivilligt arbejde i deres store haveareal. I september måned gennemførte Lions Bellevue et rose-projekt, hvor vi i en weekend skiftede alle roser i haven til nye og for beliggenheden bedre arter af denne plante. Sommeren 2010 håber vi, at vores arbejde vil medvirke til at bringe lyspunkter i livet til alle, der bor, arbejde eller kommer på besøg på hospice. Det har været en fornøjelse for vores lille Lions-team, at mødes om morgenen på søndage og deltage i det fysiske arbejde i haven, det understøtter hospice, og det har også medvirket til, at vores meget nye gruppe er blevet stærkere, siger Hilke Panzner Fredheim, president af Lions Club Bellevue. 20 ÅRSRAPPORT 2009

21

22 Indvielse af orangeri Efter to års arbejde lykkedes det at få midler til at udsmykke orangeriet på Hospice Sjælland. To store malerier af den anerkendte Maja Lisa Engelhardt har været udgangspunktet for resten af rummets harmoniske indretning. To store tre gange to meter malerier af Maja Lisa Engelhardt sætter stemningen i Hospice Sjællands lyse fællesrum, orangeriet. Fra deres placering på hver side af indgangen er de udgangspunktet for rummets nye gyldne gule vægfarve, de nye møbler, bl.a. borde med sand, som børn og voksne kan tegne i, og tre lysekroner fra Louis Poulsen. Lyset er lavet specifikt til det karnap-formede og lyse rum. Med indvielsen 19. juni 2009 på Hospice Sjællands tre års fødselsdag var det således harmoniske og sammenhængende rammer, der blev præsenteret til frem- 22 ÅRSRAPPORT 2009

23 over at være stedet, hvor alt lige fra private samtaler, caféarrangementer til kirkelige handlinger finder sted. Rummet er kulminationen på to års arbejde med at søge fondsmidler til projektet og lede efter den rette kunstner. Og da når man vender sig fra naturen, kan bevæge sig videre ind i malerierne med den stemning, det giver den enkelte, fortæller hospicechef Lise-Lotte Andersen. Kunstneren var selv med til at hænge malerierne op og var Maja Lisa Engelhardt, der er kaldt en af sin generations mest spændende billedkunstnere, sagde ja til at kaste sig ud i udsmykningsopgaven, var det en drøm, der gik i opfyldelse. Vi ville gerne have Maja Lisa Engelhardt til at udsmykke orangeriet. Vi var overbeviste om, at hendes stil og ånd ville passe til huset. Hun kan skabe en kunst, der gør, at man, også til stede ved indvielsen af det nydekorerede orangeri, som fandt sted i forbindelse med fejringen af husets tre års fødselsdag. En eftermiddag med lagkage, boller, kakao og musik ved pianist Allan Andersen udgjorde en festlig markering af både fødselsdagen og orangeriets ansigtsløftning. Beboere, pårørende, ansatte og tidligere pårørende, der havde givet donationer, var inviteret med, og de tog ÅRSRAPPORT

24 godt imod det istandsatte rum og malerierne. Alle, der kommer her, synes, at malerierne er utroligt smukke, og at de klæder rummet, fortæller Lise-Lotte Andersen. GUD I NATUREN Kunstneren bag Hospice Sjællands nye kunst er Maja Lisa Engelhardt, der dele af året bor med Peter Brandes i Asger Jorns tidligere hus i Colombes, tæt på Paris. Hun kredser i sin kunst ofte om religiøse aspekter. Med opvæksten først i Sverige og siden på Sjælland ved Sejrøbugten, er det ikke mærkeligt, at det er den nordiske natur, der er udgangspunktet for Maja Lisa Engelhardts religiøse afsøgninger. Således rummer de abstrakte, nordiske landskabsmotiver ofte symboler på Guds tilsynekomst i form af en markvej, tjørnebusk eller fuglevinge. Ikke en Gud, der viser sig som et lyn fra en klar himmel, men en Gud, der åbenbarer sig i naturen. INSPIRATION Malerierne på Hospice Sjælland udspringer også af kristendommen, nærmere bestemt to tekster fra Det Nye 24 ÅRSRAPPORT 2009

25 Testamente: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt. kap. 11) og Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig (Johs. kap. 12). Kunstneren har ønsket at indfange netop den hvile og trøst, teksterne udtrykker og det billede på både livet og døden, som også bibelstykkerne refererer til. I de seneste år har jeg forsøgt at indføje en Kristusskikkelse i landskabet. Det er også min hensigt i de to store malerier til hospicet, har kunstneren selv forklaret om de malerier, der har været et års tid undervejs, og som i dag pryder orangeriet på Hospice Sjælland. MAJA LISA ENGELHARDT (F. 1956) Uddannet på Det Fynske Kunstakademi, Odense. Siden 1981 bosat i pariserforstaden Colombes. Fik gennembrud med sin første udstilling i Nikolaj i Kredser om landskabet og det religiøse, har også lavet mange kirkeudsmykninger. 25

26 Madens betydning for velværet på Hospice Sjælland ØKONOMA, IRENE KOSIARA En af vores beboere sagde forleden ved middagsbordet: Ja - vi lever som grever og baroner her på Hospice Sjælland. Det er dejlig at høre og blive bekræftet i, at det, vi gør og tror på i køkkenet, også rent faktisk har en positiv effekt på beboerne. Det er nu 3. gang, at jeg har fået mulighed for at skrive i årsrapporten, og for 2009 vil det blive om madens betydning på Hospice Sjælland. Vi har nu fået en solid erfaring med, hvad der er med til at skærpe appetitten hos alvorligt syge og døende og fremme lysten til at komme i gang med at spise igen. Madens symbolske betydninger bliver ofte synlige i forbindelse med uhelbredelig sygdom. Det kan virke paradoksalt at spise (livssymbol), når man er uhelbredeligt syg (dødssymbol). Ernæring er tæt forbundet med livets grundlag, og ernæring har også en social betydning, idet vi ofte skaber socialt samvær med andre ved at spise eller drikke sammen. Familien har ofte måltiderne som samlingspunkt, hvor familiens oplevelser deles og diskuteres. Samtidig er indtagelse af mad ofte et overordentlig vigtigt signal for omgivelserne. Familiens insisteren på, at beboeren indtager mad og drikke, er ofte et udtryk for stadigvæk at kunne bevare et livshåb. Mad er minder og traditioner. I det palliative forløb er det derfor ofte vigtigst at klarlægge, hvilken mad og drikke, der stadig kan vække appetit snarere end egentlig vægtning af ernæringsrigtig kost, samt hvilke symptomer og gener, der forhindrer indtagelse af mad eller hæmmer lysten til mad. Det er her, vi som fagfolk kan hjælpe, da vi er gode til at fange de små signaler fra beboerne og indgå i en dialog om ønsker og hurtigt kan fremtrylle netop den ret, som der tænkes på. Det er en stor fordel, at køkkenet er placeret centralt i huset, og at det er åbent, da det giver mulighed og inviterer til at snakke om mad og opskrifter, da alle har en eller anden mening om mad. Vi deler gerne ud af opskrifter og giver gode tips og ideer videre, også til pårørende og andre af husets gæster. Hvad er det så for en mad, der tilbydes på Hospice Sjælland? Det er den gode hverdagsmad! Med det mener 26 ÅRSRAPPORT 2009

27 jeg helt almindelige retter, som vi alle kender gerne med et twist i form af lidt anderledes tilbehør. Der skal tages hensyn i menuplanlægningen til aldersfordelingen hos beboerne, da de yngre spiser anderledes end de ældre. Samtidig er der generelt forskel på, hvad kvinder og mænd foretrækker at spise. Den gode hverdagsmad er ikke alene den velsmagende mad, men et måltid, hvor man føler sig veltilpas og i godt selskab. Forudsætningen for at få lyst til at spise er også, at beboeren er velpallieret, således at f.eks. mundtørhed, svamp, kvalme, smerter og obstipation er behandlet. Det forudsætter, at munden er sund og rask, uden sår og revner. At tænderne sidder fast, og at de er rene. Først da kan man smage det syrlige, søde, bitre og salte og nyde den knasende sprøde, bløde eller saftige konsistens, der giver anledning til at sende hinanden et stort smil henover bordet. Friskpresset appelsinjuice og ananas øger appetitten og sætter gang i fordøjelsesenzymerne og hjælper imod lettere tilfælde af mundsvamp, så det bliver der brugt en del af. Maden bliver tilberedt med omhu og serveret direkte fra gryde til bord. Det vil sige, at det overvejende er frisktillavet mad, som der tilbydes, dog har vi altid et velassorteret udbud af diverse hjemmelavede supper, desserter og risengrød, som altid kan tilbydes, når lysten til mad melder sig. Ved servering af mad og drikkelse har vi valgt mindre bakker, glas, kander, tallerkener osv. Det er for at gøre måltidet mere overskueligt, og porcelænet må hverken være for stort eller tungt at holde på, og portionernes størrelse må ikke tage appetitten fra den sultne. Det er meget forskelligt, hvorledes bakkerne anrettes, men farverige servietter og havens blomster bruges meget ofte. Alt dette gør måltidet mere hjemligt, som vi gerne vil have, at Hospice Sjælland skal opleves som. Jeg tænker meget på, at der skal dufte godt, f.eks. nybagt brød, kager og desserter, hjemmelavet marmelade. Dejlige dufte skaber forventninger, men bringer også minder frem. Maden skal pyntes flot og med mange farver således, at buffeten er indbydende og fristende. Der er fastlagt en menu med to retter til middag og tre - fire småretter eller smørrebrød til aften. Vi bruger mange forskellige friske grøntsager, krydderier og krydderurter også hvidløg, som de fleste er glade for. Vi bruger rigtig meget smør og piskefløde i kartoffelmos, supper, saucer og desserter, og hvor det ellers er muligt at tilføre maden et ekstra smagspift.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV DECEMBER 2014 og JANUAR 2015. Kære alle,

Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV DECEMBER 2014 og JANUAR 2015. Kære alle, Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV DECEMBER 2014 og JANUAR 2015 Kære alle, Så er det december, Hospice er julepyntet og parat til de gode advents søndage. Traditionen tro, vil hver advent være

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere