HUNDENYT 34. ÅRGANG NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014"

Transkript

1 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1

2 Adresseændring: Husk at meddele ændringer vedrørende ny adresse, telefonnummer eller til Pernille som bestyrer medlemslisten tlf: / Redaktionen på Hundenyt: Vi er tre, der har slået os sammen og laver Hundenyt. Bladet er kun interessant hvis I hjælper til! Så husk derfor, at hvis du har historier, billeder, nyheder, gode ideer, kommentarer eller andet så kontakt en af os: Gitte Bielefeldt: Katharina Gaca: Pernille Jørgensen: Blad nr.: 1 Dead 20. Januar Udkommer : Februar line: april maj august september oktober november Kontonummer DcH Aabenraa: Sydbank: reg. nr konto nr Da vi ofte har en del på venteliste, vil nedenstående blive fulgt: Såfremt en hundefører ikke har været til træning 3 på hinanden følgende træningsdage uden at melde afbud, kan en hundefører fra ventelisten evt. optages på holdet. Den udeblevne hundefører kan derfor ikke forvente at fortsætte på samme hold. HUSK AT MELDE AFBUD TIL DIN TRÆNER. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Oplysninger 2 Indholdsfortegnelse 3 Referat fra generalforsamling Formandens beretning Velkommen til nye medlemmer i vores bestyrelse 7-8 Tak til tro tjeneste i bestyrelsen 9-10 Vægophæg til klubhuset 10 Trunte har gjort det igen.. 11 Konkurrencekalender 12 Holdturneringudtagelse og selve turneringen 13 Årets første medlemsaften. Fællestræning for alle medlemmer Sofie og Caro 15 Balou i valgkamp 15 Hjælp min hund er bange. 16 Medlemsaften: Førstehjælp for hundeejere 17 Et lærerig dag for AG holdene 18 Eftersøgningstjenesten-noget for dig og din hund? 19 Belønning din vigtigste hjælp i hundetræning 19 Hjælpere til Agility stævne søges 20 Konkurrencegennemgang for nye og gamle 20 Velkommen til nye medlemmer Tillykke og tak m.m. 30 D E T S K E R Kalender for DcH Aabenraa 31 Telefonliste

4 Referat af generalforsamling den 22. januar Valg af dirigent. Kjeld Jessen valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. 2. Beretning af foreningens formand. Vedtaget (se bilag) 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer. Vedtaget. 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 6. Valg af formand. Ingen valg indeværende år.. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Ingen forslag fra fremmødte. Forslag fra bestyrelsen Jens Christiansen, Ulrike Zeidler, Cian Nielsen og Janni Niemann. Jens Christiansen og Cian Nielsen valgt til bestyrelsen. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Ulrike Zeider og Janni Niemann valgt. 9. Valg af 2 revisorer. Marie Hansen blev genvalgt og Anita T. Ravn- Petersen valgt. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. Birgit Boisen blev valgt. 11. Evt. *Vedtægter udleveret til orientering, ændringer til efterretning. *Pernille afslører vægophæng som er syet af nogle hundeførere fra klubben. * Uwe efterlyser opslag af referat fra bestyrelsesmøde. *Manuela anbefaler at deltage på Vandelkursus. Der kan udstedes et kursusbevis så klubben har mulighed for at søge tilskud ved kom munen. Der var 29 stemmeberettigede fremmødte. 4

5 Formandens Beretning 2013 Af Klaus M. Jensen Velkommen til Generalforsamling 2014 Tak for en hyggelig efterårs fest. :-) 60 er nok max, så med den fine tilslutning kan det være i år det bliver først til møllen Et stort tak til alle vore hjælpere til alle vore konkurrencer og bestyrelsen, og ikke mindst tak til trænerne. Uden jer alle ville DcH Aabenraa ikke være noget. TAK har jo været endnu et år med konkurrencer store som små.. det har været alt lige fra Fedtmule Cup som vi afholder Kr. Himmelfartsdag til Sydjysk Mesterskab i dette år. Alle har været afholdt med stor professionalisme. Flot kørt at jer alle og igen stort tak for det. En speciel tak synes vi alle skal give til Åse Duus, for at vi altid kommer ind i et rent og pænt klubhus.! Eftersøgningstjenesten har haft stor succes i dette år og flot arbejder af Flemming og ikke mindst Trunte. (god reklame til DCH) Sidste tal jeg fik i denne uge fra DCH landskasserer er at vi var 156 medlemmer med udgang af 2013, så det er nok lidt mindre nu.! Sydbank har, som I sikkert har læst, sponsoreret os sidste år med kr, og det er vi selvfølgelig meget glade for.! 2014 bliver et stor konkurrence år for DCH i Aabenraa. Vi skal stå for holdturnering og her kommer der et møde ang. dette senere på måneden. Vi afholder Sydjysk Mesterskab 31.august, og iår har vi, ud over alle lydighedsklasserne både rally og agility med. Det foregår alt sammen så vidt muligt på pladsen, så det bliver en stor og travl dag. Endvidere afholder vi et landsdækkende agilitystævne d. 21.juni det kommer til at foregå i Rødekro, ved Borgerhuset. Som noget nyt vil vi prøve at lave en behovsliste til stævner, Dyrskue osv. Når vi i god tid ved, hvad vi skal bruge af hjælpere. Så kan I skriver jer på alt fra til at bage en kage til at lægge spor. Den vil vi hænge på inde i klubhuset. Så er Pernille begyndt som den nye holdleder, og der er startet 3 nye hold i sidste uge så det er super flot. 5

6 Vi er ved at ændre Mails til DCH mails lige så stille, jeg er bla. begyndt at bruge osv.. så gamle maile ligge til den næste og vi ikke skal kontakte Kreds, DGI osv. hver gang at der kommer en ny bestyrelse. Så vil jeg endnu engang nævne at vi stadig ønsker at få en konkurrence ansvarlig, som kan stå for vores konkurrencer så det ikke er bestyrelsen der skal stå for dette, men en som har erfaring med dette. Kom til mig hvis det skulle være en som kunne have interesse. Og så et lille forsøg vi har besluttet at indføre, og det er at fra nu til sommerferie, vil klubben give gratis kaffe efter træning for, at se om dette måske kunne få flere til at komme ind efter træning og få det sociale lidt op at køre igen. Det er selvfølgelig også noget træneren skal hjælpe med til Til sidst vil jeg gerne sige et stor tak til den nu afgående bestyrelse og håber vi stadig kan trække på jer i nødstilfælde :-) 6

7 Velkommen til bestyrelsen Af Pernille Jørgensen Der er sket en del udskiftninger i bestyrelsen i år. Vi har ikke alene fået ny kasserer, Aase Duus, men vi har også fået nye ansigter på i såvel bestyrelse som på suppleantsiden, Cian Nielsen og Jens Christiansen har fået plads i bestyrelsen og som suppleanter har vi Jannie Niemann og Ulrika Zeidler. Af disse 4 er Cian den, der har været medlem i klubben næstlængst. Faktisk blev han medlem allerede i 1993, dog mere af navn end af gavn. Cian har altid haft hunde omkring sig derhjemme, og er blevet godt opdraget af familiens keeshound, Chigu. Da Cian var 11 år stillede han op med Chigu i en Begynder B prøve og bestod! Det måtte vores daværende kasserer, Jytte Nissen, som er Cians mor, hører for i rigtig mange år, for når hun stillede op til noget med Chigu, gik han altid sine egne veje. Cian har også haft en finger med i spillet da vi opfandt Fedtmule Cup. Oprindeligt ville vi have kaldt den for Pluto Cup, men det forkastede Cian, og sagde at den skulle hedde Fedtmule Cup. Det har vores årlige konkurrence for klubbens børn så heddet siden. Cian har endvidere flere gange været med på hundeferie på Vandel Ungdomsskole. Det var dog uden hund, men han havde derimod medbragt en kæmpe stak Anders And blade. Cian har nu sine egne hunde, Mille som han træner i A- programmet, og Mira som lige er startet på et af vore hvalpehold. Jens har været medlem af klubben i ikke mindre end 35 år. Jo, det er en erfaren herre vi får ind der. Det er ikke første gang han har plads i bestyrelsen, han har siddet på flere forskellige poster, der i bland formandsposten. Jens er, som jeg har skrevet i Hundenyt 2013 nr.4, fuldblods konkurrencemenneske. Han startede i klubben med en cocker spaniel, men gik derefter over til schæfer. Jens træner for tiden med sin unge schæfer han, Figo, i A-klassen, og vi kan godt forvente at se dem på konkurrencepladserne rundt omkring i kredsen. Med Jens i bestyrelsen har vi stadig én med en vis erfaring omkring brugsprøveprogrammet. Han har nemlig selv trænet i dette program med sine to foregående hunde. 7

8 Jeg bad bad Janni og Ulrike om at skrive lidt om sig selv og de har skrevet følgende: Jeg hedder Ulrike Zeidler, er 56 år ung, er tysk men dansk giftet og har boet med hele mit hjerte og sjæl i Genner i 6 1/2 år. Jeg er lærer i Tyskland med linjefag engelsk og håndarbejde, men har også undervist i dansk, billedkunst, idræt, madlavning og lidt samfundsfag. Jeg har trænet i DcH Aabenraa i flere år nu, først med min dejlige border collie Jaro i lydighed og agility. Desværre måtte han kun leve i 9 1/2 år. Men så kom Canis i mit liv, en super dejlig han hund labrador som er lidt over 2 år gammel nu. Han er ikke sort, men rigtig kaffebrun og rimelig stor. Han er bare dejligt, meget følsom og lærenem. I 2013 startede vi sammen med Klaus i holdkonkurrence i C-klassen og fik en halv oprykning med det samme. Det fortæller lidt om Canis` evner. Lige nu træner vi med Ove hvor vi allerede har lært en hele masse. Tak Ove! Vi glæder os til hver lørdag! Canis og jeg vil gerne være med i konkurrencer i år og håber på at det går fremad og godt. Mit navn er Janni, jeg er 30 år og arbejder til daglig ved Naturerhvervstyrelsen som sagsbehandler. Jeg fik min første hund Liva i december 2010, så hun er i dag 3 år. Hun er af racen stabyhoun. Jeg valgte den race, da jeg søgte efter en hund med et mildt sind og som gerne skulle være samarbejdsvilling og intelligent. Jeg føler jeg har fået det hele opfyldt med Liva. Liva og jeg har gået til hvalpemotivation og lydighedstræning ved DCH i Haderslev, men flyttede så i efteråret 2012 til Aabenraa. Så i foråret 2013 begyndte vi til agility ved DCH i Aabenraa. Det går ok med agility, dog er Liva en lidt forsigtig hund og derfor skal hun føle sig helt tryg ved de omgivelser og de mennesker der er omkring hende, før hun er rigtig god. Samtidig skal jeg nok lige lære at opmuntre hende lidt mere og være bedre til at gøre det hele lidt sjovt. Det er jo helt nyt for os begge 8

9 Tak for jeres store indsats Af Pernille Jørgensen Vi har ved dette års generalforsamling sagt farvel og tak for mange års tro tjeneste til ikke mindre end 3 af vore bestyrelsesmedlemmer. De har alle lagt et stort arbejde i klubbens daglige drift og gjort at alting kørte på trods at store udfordringer. Tove Sørensen har passet kasserejobbet siden hun overtog det i 2005 efter Jytte Nissen. Det har hun klaret med stor omhyggelighed til gavn for os alle. Der er også Tove der har taget mod tilmelding af nye medlemmer og sørget for at vore medlemmer kom til de hold som synes at være bedst egne til netop den hund og den hundefører. Tove har tidligere træner hund i retrieverklubben, men startede med sin golder retriever Timmi i Timmi blev brugt en smule til konkurrencehund, men primært trænet for hyggens skyld. Tove har endvidere fungerer som træner for ind til flere hold ad gangen. Tove har endvidere været plejemor for Palma, en golde tæve, der skulle bruges som servicehund, indtil hun fyldte et år. På nuværende tidspunkt er det Tilde og Morten der passer på Tove, og sørger for at hun stadig kommer ud, uanset vind og vejr. De er begge golden retriever. Tilde er en voksen dame der i efteråret fik et kuld dejlig hvalpe, og én af disse er så Morten. Tove træner, så vidt der nu er tid til det, begge hunde. Tilde slår sine folde på Ove s hold og Morten har netop startet sin karrierer på hvalpehold. Birgit Boisen har siddet i bestyrelsen siden Hun blev medlem af DcH Aabenraa i 1991, da hun kom med sin karelske bjørnehund, der klart havde sin egen mening om tingene. En del erfaringer rigere valgte hun, da hun skulle have ny hund, en schæfer og stiftede med denne bekendtskab med IPO brugshundesporten, som ofte ser voldsommere ud end den er. På det tidspunkt var denne gren af hundesporten kun ganske svagt repræsenteret i klubben, men Birgit var i samarbejde med bl.a. Uwe Petersen med til at holde fat i dette træningstilbud. Da klubben var værtsklub for det årlige IPO-træf i 2012, var det Birgit, der styrede tropperne til alles tilfredshed. Birgit har i mange år siddet i bestyrelsen som næstformand, men ansvar for IPO og afholdelse af brugsprøver. Tove Petersen var med til at starte den agilityaktivitet som vi har i klubben i dag. Hun kom til klubben fra DcH Tinglev i 2005, og opbyggede sammen med Pia Skøtt, Jonna Hansen og Kim Hansen det, der i dag er agilityafdelingen, med ikke mindre end 5 hold. Tove havde, da hun kom til klubben, en sheltie Kiwi, som hun trænede med både i agility og på almindeligt lydighedshold. 9

10 I dag træner hun med Tera, en breton der i øvrigt også er jagtgående, ligeledes både agility og lydighed. Tove er vores primus motor, når der bliver afholdt agilitystævne i DcH Aabenraa. Det er absolut ikke noget lille arrangement, sådan et stævne, men tilsyneladende skal der mere til for at Tove lader sig vælte af arbejdsopgaver for klubben. Tove har altid gjort hvad hun kunne for af uddanne sine hundeførere bedst muligt. Hun har arrangeret teoriaftner for holdene med bl.a. Gitte Bielefeldt, som fortalte om hunderacer og jeg har været indkaldt til at holde en aften om arbejdsskader og hvordan man undgik dem. Fin gave til klubben fra DcH Aabenraa Syklub. Af Pernille Jørgensen I forbindelse med generalforsamlingen 2014 fik klubben en gave i form af et vægophæng. Ophænget viser en hundeavis side og er flot omkranset af flotte stoffer med hundemotiver. Syklubben har eksisteret siden februar 2006, og har for tiden 5 medlemmer med forskellig tilknytning til klubben. Der er blevet kreeret mange forskellige ting, med eller uden hunde, i de efterhånden 8 år klubben har fungerer. En ting er i hvert tilfælde helt sikkert, nemlig af deltagerne har haft rigtig mange hyggelige timer sammen. Ophænget hænger nu på væggen i klubhuset, til glæde for alle vore medlemmer, som kommer indenfor til en kop kaffe eller sodavand. 10

11 Så lykkedes det Trunte igen at finde et høreapparat. Flemming, som holdt en spændende medlemsaften i september måned,hvor han fortalte om DcH s Eftersøgningstjeneste, har gjort det igen.. De har været ude og hjælpe med at finde ting, og har vist hvor fantastiske vores hundes næser er. I stormen først i december var en ældre mand nede at gå ved stranden Skarrev ved Aabenraa fjord. Da han greb ud efter sin hat der var ved at flyve væk i stormen, fik han fat i sit ene høreapparat, som fløj væk. Jeg blev ringet op af manden og spurgt om vi kunne hjælpe ham med at få sit høreapparat tilbage. Jeg kontaktede derefter Flemming og videregav det nummer som var blevet indtalt på min telefonsvarer. Flemming ringede så til manden og aftalte videre forløb. Fredag og lørdag lå der sne så der blev aftalt at mødes i dag søndag, for at gøre et forsøg, da vejret har været rigtig dårlig de sidste dage, regnede man ikke med at resultatet ville blive positivt, men efter kort tids søgen fandt Trunte høreapparatet i vejkanten. Igen lykkedes det Trunte at imponere både Flemming og manden, der havde tabt sit høreapparat. 11

12 DcH program konkurrenceresultater Lands og kredskonkurrence C B A E AG RALLY Esbjerg Toftlund Kreds4 Rally udvalg Esbjerg x Haderslev x x Esbjerg x x Haderslev x Rødding x x Varde x x Christiansfeld x x Haderslev x Agerbæk x Broager x Vejen x x Ødis-Brandrup x Toftlund x x Fredericia x x Løgumkloster x Løgumkloster x Varde x x Aabenraa x Fredericia x Esbjerg x x Kolding X Kolding X Tinglev x x x Ødis/Brandrup x Vejen x Fanø x x Varde x Ribe x x Aabenraa x x x x x x Rødding x x x x Toftlund X DM 2014 X X X X X x DM 2014 X X X X X x x 12

13 Vi skal til holdturnering igen! Holdturneringen er en rigtig hyggelig udvidet klubkonkurrence, som afvikles over 3 lørdag-eftermiddage. Holdturneringen afvikles i 3 klasser: D-klassen, C-klassen og B-klassen. Et hold består af 3 hunde med deres førere. De 3 lørdage udgør en samlet konkurrence, hvor holdet vinder holdpoint (10 point til vinderholdet, 9 til 2.plads, osv.) hver konkurrencedag og på sidste dag findes det samlede vinderhold. Turneringen er tiltænkt nye konkurrencehunde eller nye konkurrenceførere, så hold dig ikke tilbage hvis du har lyst til at snuse til konkurrenceverdenen. For at deltage i holdturneringen skal man stille op til holdudtagelsen. Den afvikles lørdag d. 1. marts kl. 13 på dyrskuepladsen. Tilmelding sker i klubhuset senest en uge inden udtagelsen finder sted. Vi håber, at finde dit navn på tilmeldingsliste. Har du spørgsmål er du velkommen til at stille dem til Marlene på Holdturneringen afvikles på følgende datoer: Haderslev: 22. marts (Vilstrupvej, Haderslev) Toftlund: 12. april (Midt i byen, bag ved idrætshallen) Aabenraa: 24. maj (Dyrskuepladsen) Vojens: 3. maj (Der er usikkerhed om, den nystartede klub deltager) Alle konkurrencer starter kl. 13, men man skal møde ca. ½ time tidligere til afhentning af startnumre og for at høre informationen kl Hundeførere til løbske tæver kan ofte lave særaftaler om at møde lidt senere, ved at henvende sig til den klub der afvikler konkurrencen. 13

14 Årets første medlemsaften. Af Pernille Jørgensen Klubben afholdte d årets første medlemsarrangement. Det var Gitte Bielefeldt som på lærerig og underholdende vis førte os gennem et bredt udvalg af vores hunderacer, deres forskellige egenskaber og til tider meget specialiserede måde at løse opgaver på. Og hvad skal jeg så bruge det til? kan mange hundeejere spørge sig selv og deres træner. Jo, vi kan alle have stor gavn af at vide mere om den type hund vi har valgt at få i huset. Det kan forklare nogle træk og forskellige adfærd som måske er kilde til irritation og frustration hos ejeren, men som hunden ikke kan gøre for. Det kan endvidere forklarer hvorfor nogle indlæringsmetoder kan fungerer ved den ene type hund på et hold og ikke på en anden, og det kan måske svare på det spørgsmål som mange hundeejere har måtte stille sig selv Hvorfor kan min hund ikke det som de andre kan? Tak til Gitte for en god aften og tak til Tove Petersen der sørgede for at vi fik lækker hjemmebagt kage til kaffen. Der vil i løbet af foråret blive afholdt mindst én medlemsaften mere, med et emne vi alle kan få brug for at vide noget om, nemlig Førstehjælp for hundeejere. Hvornår det vil blive afhold vil blive annonceret på hjemmesiden, facebook og ved opslag i klubhuset. Fællestræning for alle vore medlemmer I foråret 2014 tilbyder vi som noget nyt træning på tværs af holdene. Ca. en gang om måneden tilbyder én eller flere trænere i fællesskab træning indenfor et bestemt område. Når du får bladet er første fællestræning allerede løbet af stablen. Det var Marlene Hoffmann Grøn og Gitte Jensen der i fællesskab holdt en træningsaften med emnet: Leg, læring og lydighed. Fællestræningen vil blive annonceret på hjemmeside, facebook og ved opslag i klubhuset. 14

15 Med hilsen fra.. Under denne overskrift vil vi prøve at få indlæg fra vore medlemmer, således at bladet også giver et billede af, hvilke oplevelser I har med jeres hunde og med jeres klubkammerater. Jeg håber, at I vil bidrage, og på denne måde give bladet en ny vinkel på vores klub. Min første hund. Af Sofie Vang Jensen Den første gang jeg så Caro, var han kun 2 uger gl. Han var så lille, at han kunne ligge i min hånd, og havde kun lige fået øjne. Jeg glædede mig til at få ham hjem. Vi hentede ham på Fyn, og jeg holdt ham hele vejen hjem. Det første han gjorde var at lave en velkomst pupa, hjemme på stuegulvet. Der gik ikke lang tid før han følte sig hjemme hos os, og Caro og mig blev hurtigt venner. Mig og min far går til hundetræning sammen, det er rigtigt sjovt. Her lære vi en masse ting, og bagefter spiser vi tit kager. Jeg har været til rigtigt mange konkurrencer og her har jeg vundet 2 gange en første plads og 1 gang en anden plads. I dag leger vi rigtigt meget sammen, og er min bedste ven, som også kan trøste mig når jeg er ked af det. Balou s deltagelse i efterårets kommunale valgkamp: Der er mange måder at komme i avisen på!!! AABENRAA: De mange valgplakater kan få opmærksomhed på flere måder, som dette billede viser. Redaktionen har tirsdag modtaget det fra byrådskandidat i Aabenraa Kommune, Gert Larsen (V), som har skrevet følgende: Jeg har lige fundet dette billede på Facebook og syntes at det er helt fantastisk. Det giver mig samtidig mulighed for at tale positivt for flere hundetoiletter og generelt bedre dyrevelfærd. Hvad gør man ikke for at undgå at blive bidt i benet. 15

16 Hjælp, min hund er bange. Af Pernille Jørgensen Der er mange hundeejere, som oplever, at når de kommer til træning med deres hund, er det hele så overvældende for hunden, at den ikke er i stand til at arbejde sammen med mennesket. Hunden er bange og vil bare hjem. Det er frustrerende og hårdt for mennesket og synd for hunden, der ellers kunne få nogle rigtig gode og sjove timer på træningspladsen. Resultatet bliver ofte at træningen bliver opgivet og hunden er stadig bange Ramona, der netop er startet på min hvalpehold, har haft sådanne oplevelser, og jeg bad hende fortælle Cloe s historie her i bladet, dele sine erfaringer til forhåbentlig glæde for andre medlemmer i lignende situation. Cloe tør med AnxiCalm. Af Ramona Ilsen Cloe er født , og er en blandingsrace, hendes mor er en Toy Puddel+Powder Puff og hendes far er ren race af en Papillion. Hun er født i et kul af 5 hvalpe. Hun er en glad og energisk legesyg hvalp der hjemme, så jeg glædede mig til vores første hvalpe træning. Da vi kom til første træning (foregik ikke ved DcH), ville Cloe kun én vej, og det var ud af samme dør, som vi kom ind af. Halen var stukket så langt ind under benene som muligt, og hun rystede over hele kroppen. Det var meget frustrerende, og jeg forstod ikke hvorfor? Endelig kunne hun jo tumle rundt med andre hvalpe, og være tosset. Men vi måtte nøjes med, at sidde i et hjørne, og se på de andre. Efter første hvalpetræning hos DcH, snakkede jeg med min træner om problemet, om at hun ikke ville socialisere med andre hunde, ikke engang hilse på dem. Hun ville bare væk med det samme. Så blev vi enige om, at give Anxicalm en chance. Og til min store begejstring, så virkede det rent faktisk. Til anden hvalpe træning fik hun hilst på alle de andre hvalpe, roligt, og i hendes tempo, hvilket er et stort skridt for en lille hund, der var så bange og stresset første gang. 16

17 Vi tager Cloe s hvalpetræning i hendes tempo, og for mig personligt, er det aldeles vigtig, at vi kommer afsted og ikke giver op, så hun for sig udviklet, og ikke ender med, at blive en usikker hund. Vi glæder os begge, til de næste mange trænings timer, og se fremskridt ved Cloe s adfærd, og virkningen ved Anxicalm. Medlemsaften Førstehjælp for hundeejere Vi kan alle komme i den situation at hunden kommer til skade. Ingen kan vide sig sikre, men hvis vi ved hvad vi så kan gøre for at minimerer skaden, er vi bedre stillet!! Derfor holder Pernille Jørgensen et mini - 1. hjælp kursus for vore medlemmer kl Lad hunden blive hjemme og kom til klubhuset, og lær hvordan du kan hjælpe din hund hvis uheldet er ude. Der vil komme mange forskellige emner på banen: Hvordan er den normale hund? Hvad gør man ved en skåret pote? Hjælp, min hund er blevet bidt af en hugorm! Kan man gi hunde hjertemassage? Hvad hvis hunden har spist rottegift? Kom og bliv klogere. Det koster 20,-kr at deltage, og der serveres kaffe og kage. 17

18 En lærerig dag for agilityholdet med besøg af Ingo og Birgit Borchet Af Tove Petersen. Vi afholdt kursus i agility lørdag den 19. oktober fra kl. 9 til kl. 15. Der var 12 hundeførere som havde meldt sig til, ligelig fordelt med 6 øvede og 6 begyndere/let øvede. Vi havde fået Birgit og Ingo Borchert til at komme og undervise og give os nye ideer til træning. Birgit har selv tidligere løbet agility og er rigtig god til at se, hvad hundefører gør forkert og så er hun meget tålmodig. Ingo er agility dommer og løber selv med en border collie. Så de er begge 2 meget aktive agility hundeførere. Birgit tog sig af nybegynder/øvede, hun havde lavet nogle baner og kombinationer og arbejdede meget med, at hundefører skal have god kontakt til hunden. Ingo havde forberedt lidt sværere kombinationer til de øvede hunde, og havde specielt meget fokus på små buer, for at opnå bedre tider, og samtidig god kontakt til hunden. Ingo var imponeret over, at alle vore hunde var gode til slalom, dejligt at få lidt ros udefra. Det hele foregik på banerne ved ridehallen og vi havde fået adgang til deres rytterstue, så vi kunne starte dagen med morgenmad. Til frokost havde nogle af hundeførerne bagt tærter og skinkestænger og lavet salat rigtig lækkert, og til afslutning kaffe og kage. En rigtig god dag med en masse input, noget var nyt, noget som vi godt vidste, men meget lærerigt at få tingene fortalt og vist på en anden måde. Tak til alle der deltog og for god forplejning.. 18

19 Eftersøgningstjenesten er det noget for dig og din hund? Af Flemming Cornelsen Hvis det har nogen interesse vil jeg lørdag d.8. marts være ved klubhuset kl til ca Denne dag vil jeg være behjælpelig med følgende tema. Frit søg / eftersøgning. Hvordan bliver jeg medlem af DcH,s Eftersøgningstjeneste? Hvordan lærer jeg min hund at finde ting? Hvad skal min hund kunne? Hvad er min opgave som hundefører? Hvad er forskellen på frit søg og en eftersøgningsopgave? Prøv selv med din hund at løse en opgave i frit søg. Jeg viser eksempler på forskellige opgaver Trunte har været ude at løse. Afslutning med spørgsmål fra deltagere. Tilmelding skal ske til mig på Eller Tema træning: Belønningens Magi Hvordan belønner du din hund mest optimalt? Hvorfor virker det ikke altid? Hvad er belønning? Belønning til konkurrencebrug. Kom og lær noget mere om indlæring hos hunde og mennesker. Få nye værktøj til din træning. Lørdag kl i klubhuset. Dagen vil både indeholde teori og praktik. Instruktør: Pernille Jørgensen, tilmelding eller liste i klubhus, senest Max 15 deltagere, pris 20. kr. Medbring selv din frokost, drikkevarer kan købes. 19

20 Få en sjov og hyggelig lørdag, med glade hundefolk Hjælpere søges Af Tove Petersen Lørdag den 21. juni 2014 afholder vi ved Rødekro Hallen en agilitykonkurrence. Konkurrencen er landsdækkende, så der kan deltage hundeførere fra hele landet. Lidt spændende hvor mange der finder vej til Aabenraa DcH, men vi håber på at deltagerantallet kommer i nærheden af 100. D.v.s med så mange deltagere skal vi afvikle stævnet på 2 baner for at nå alle løb på en dag. Der er klasseløb i agility/springklasser samt i de åbne klasser, hvor der er mulighed for at få udtagelsespoint til DM. Der er 4 løb pr. hundefører/hund på dagen. En konkurrence afvikler ikke sig selv, der skal mange hjælpere til. Der er mange forskellige opgaver og man behøver ikke have kendskab til agility for at give en hånd. Der skal bruges hjælp til køkken, forplejning, kagebagning, hjælpere omkring banerne, salg af drikkevarer m.m. oprydning og flytning af forhindringer samt klargøring dagen før. På dagen skal der bruges ca. 30 hjælpere så kom endelig. Hjælpere fra tidligere siger, det er hyggeligt og man få set en masse agility. Sæt kryds i kalenderen, hvis du har tid og lyst og giv besked til Tove Petersen på mail og tilmeld dig som hjælper gerne snarest, dog senest 1 maj. Du vil så få mere besked om tidspunkter og opgaver ca. 1 uge før stævnet afholdes, hvor vi holder hjælpermøde så alle kender deres opgaver på dagen. Konkurrencegennemgang for gamle og nye konkurrencehundeførere Lørdag d holder Flemming og Ove konkurrencegemmengang, for alle med interesse i DcH s lydighedsprogram. Det foregår i klubhuset og starter kl Tilmelding hos Ove eller Flemming, eller på liste i klubhuset.

21 Hundesvømning fordi: Det er sjovt Skånsom genoptræning Motion Konditionstræning Alternativ hundetræning Vandtilvænning under trygge forhold Vandapportering 21

22 22

23 23

24 Nymanns bageri Haderslevvej Aabenraa Tlf ÅBEN ALLE UGENS Aabenraa Slagteren v. slagter Johansen. Søndergade Aabenraa Tlf aabenraaslagteren.dk 24

25 25

26 Tillykke og tak m.m. Tak til Tove Petersen, Birgit Boisen og Tove Sørensen for det store arbejde I har lagt i klubben, i de mange år I har siddet i vores bestyrelse. Tak til Aase for hendes indsats med at holde vores klubhus pænt og rent. Tillykke til Tove s mand Andreas Petersen med titlen som Årets Bagland Tillykke til Flemming og Trunte med udtagelse til årets eliteturnering Velkomme til vores nye medlemmer. Ramona Ilsen med Cloe ToypuddelX John Lauritzen med Leo Labrador Freya Meisner med Balou Collie/Fr.Bulldog Conny Kragelund med Minna Shelti Gitte Marie S. Iversen med Carla Golden retriever Holger Ravn med Tot Golden retriever Margot Hünersen med Bine Golden retriever Pia Tornvig Sørensen med Pepsi Rottweiler Jane Hansen med Tikka Rottweiler Maria Skovgaard med Miley Lab X Tenna Nielsen med Zita Lab X Vi håber at I må få mange gode og sjove timer i klubben sammen med jeres hunde og 26

27 D E T S K E R Kalender DcH Aabenraa Dato kl. Det sker Tema træning, Leg og lydighed Konkurrencegennemgang ,30 Medlemsaften: førstehjælp for hundeejere Udtagelse til holdturnering , ca , , ,00 Tema træning: eftersøgningstjeneste Tema-træning: belønningens magi Modul 3 TGU 2014 i klubhus Modul 6 TGU 2014 i klubhus Modul 5 TGU 2014 I klubhuset , ,00 Holdturnering afholdelse i DcH Aabenraa Fedtmule Cup. Børnekonkurrence. Årets sjoveste hundekonkurrence 27

HUNDENYT 33. ÅRGANG NR 3. 2013

HUNDENYT 33. ÅRGANG NR 3. 2013 HUNDENYT 33. ÅRGANG NR 3. 2013 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa 1 Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling Adresseændring:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 2. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 2. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 2. 2014 Vi venter på sommer!! Husk Fedtmule Cup se side 10 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening,

Læs mere

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015 E-klassen E1 Kursusindhold: jer og jeres hund Vi arbejder med de problemer I har med E- programmet Praktik og lidt teori Sætte hunden og én selv i den rette stemning Dele øvelser i momenter Spor, rundering,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere