HUNDENYT 34. ÅRGANG NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014"

Transkript

1 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1

2 Adresseændring: Husk at meddele ændringer vedrørende ny adresse, telefonnummer eller til Pernille som bestyrer medlemslisten tlf: / Redaktionen på Hundenyt: Vi er tre, der har slået os sammen og laver Hundenyt. Bladet er kun interessant hvis I hjælper til! Så husk derfor, at hvis du har historier, billeder, nyheder, gode ideer, kommentarer eller andet så kontakt en af os: Gitte Bielefeldt: Katharina Gaca: Pernille Jørgensen: Blad nr.: 1 Dead 20. Januar Udkommer : Februar line: april maj august september oktober november Kontonummer DcH Aabenraa: Sydbank: reg. nr konto nr Da vi ofte har en del på venteliste, vil nedenstående blive fulgt: Såfremt en hundefører ikke har været til træning 3 på hinanden følgende træningsdage uden at melde afbud, kan en hundefører fra ventelisten evt. optages på holdet. Den udeblevne hundefører kan derfor ikke forvente at fortsætte på samme hold. HUSK AT MELDE AFBUD TIL DIN TRÆNER. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Oplysninger 2 Indholdsfortegnelse 3 Referat fra generalforsamling Formandens beretning Velkommen til nye medlemmer i vores bestyrelse 7-8 Tak til tro tjeneste i bestyrelsen 9-10 Vægophæg til klubhuset 10 Trunte har gjort det igen.. 11 Konkurrencekalender 12 Holdturneringudtagelse og selve turneringen 13 Årets første medlemsaften. Fællestræning for alle medlemmer Sofie og Caro 15 Balou i valgkamp 15 Hjælp min hund er bange. 16 Medlemsaften: Førstehjælp for hundeejere 17 Et lærerig dag for AG holdene 18 Eftersøgningstjenesten-noget for dig og din hund? 19 Belønning din vigtigste hjælp i hundetræning 19 Hjælpere til Agility stævne søges 20 Konkurrencegennemgang for nye og gamle 20 Velkommen til nye medlemmer Tillykke og tak m.m. 30 D E T S K E R Kalender for DcH Aabenraa 31 Telefonliste

4 Referat af generalforsamling den 22. januar Valg af dirigent. Kjeld Jessen valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. 2. Beretning af foreningens formand. Vedtaget (se bilag) 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer. Vedtaget. 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 6. Valg af formand. Ingen valg indeværende år.. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Ingen forslag fra fremmødte. Forslag fra bestyrelsen Jens Christiansen, Ulrike Zeidler, Cian Nielsen og Janni Niemann. Jens Christiansen og Cian Nielsen valgt til bestyrelsen. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Ulrike Zeider og Janni Niemann valgt. 9. Valg af 2 revisorer. Marie Hansen blev genvalgt og Anita T. Ravn- Petersen valgt. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. Birgit Boisen blev valgt. 11. Evt. *Vedtægter udleveret til orientering, ændringer til efterretning. *Pernille afslører vægophæng som er syet af nogle hundeførere fra klubben. * Uwe efterlyser opslag af referat fra bestyrelsesmøde. *Manuela anbefaler at deltage på Vandelkursus. Der kan udstedes et kursusbevis så klubben har mulighed for at søge tilskud ved kom munen. Der var 29 stemmeberettigede fremmødte. 4

5 Formandens Beretning 2013 Af Klaus M. Jensen Velkommen til Generalforsamling 2014 Tak for en hyggelig efterårs fest. :-) 60 er nok max, så med den fine tilslutning kan det være i år det bliver først til møllen Et stort tak til alle vore hjælpere til alle vore konkurrencer og bestyrelsen, og ikke mindst tak til trænerne. Uden jer alle ville DcH Aabenraa ikke være noget. TAK har jo været endnu et år med konkurrencer store som små.. det har været alt lige fra Fedtmule Cup som vi afholder Kr. Himmelfartsdag til Sydjysk Mesterskab i dette år. Alle har været afholdt med stor professionalisme. Flot kørt at jer alle og igen stort tak for det. En speciel tak synes vi alle skal give til Åse Duus, for at vi altid kommer ind i et rent og pænt klubhus.! Eftersøgningstjenesten har haft stor succes i dette år og flot arbejder af Flemming og ikke mindst Trunte. (god reklame til DCH) Sidste tal jeg fik i denne uge fra DCH landskasserer er at vi var 156 medlemmer med udgang af 2013, så det er nok lidt mindre nu.! Sydbank har, som I sikkert har læst, sponsoreret os sidste år med kr, og det er vi selvfølgelig meget glade for.! 2014 bliver et stor konkurrence år for DCH i Aabenraa. Vi skal stå for holdturnering og her kommer der et møde ang. dette senere på måneden. Vi afholder Sydjysk Mesterskab 31.august, og iår har vi, ud over alle lydighedsklasserne både rally og agility med. Det foregår alt sammen så vidt muligt på pladsen, så det bliver en stor og travl dag. Endvidere afholder vi et landsdækkende agilitystævne d. 21.juni det kommer til at foregå i Rødekro, ved Borgerhuset. Som noget nyt vil vi prøve at lave en behovsliste til stævner, Dyrskue osv. Når vi i god tid ved, hvad vi skal bruge af hjælpere. Så kan I skriver jer på alt fra til at bage en kage til at lægge spor. Den vil vi hænge på inde i klubhuset. Så er Pernille begyndt som den nye holdleder, og der er startet 3 nye hold i sidste uge så det er super flot. 5

6 Vi er ved at ændre Mails til DCH mails lige så stille, jeg er bla. begyndt at bruge osv.. så gamle maile ligge til den næste og vi ikke skal kontakte Kreds, DGI osv. hver gang at der kommer en ny bestyrelse. Så vil jeg endnu engang nævne at vi stadig ønsker at få en konkurrence ansvarlig, som kan stå for vores konkurrencer så det ikke er bestyrelsen der skal stå for dette, men en som har erfaring med dette. Kom til mig hvis det skulle være en som kunne have interesse. Og så et lille forsøg vi har besluttet at indføre, og det er at fra nu til sommerferie, vil klubben give gratis kaffe efter træning for, at se om dette måske kunne få flere til at komme ind efter træning og få det sociale lidt op at køre igen. Det er selvfølgelig også noget træneren skal hjælpe med til Til sidst vil jeg gerne sige et stor tak til den nu afgående bestyrelse og håber vi stadig kan trække på jer i nødstilfælde :-) 6

7 Velkommen til bestyrelsen Af Pernille Jørgensen Der er sket en del udskiftninger i bestyrelsen i år. Vi har ikke alene fået ny kasserer, Aase Duus, men vi har også fået nye ansigter på i såvel bestyrelse som på suppleantsiden, Cian Nielsen og Jens Christiansen har fået plads i bestyrelsen og som suppleanter har vi Jannie Niemann og Ulrika Zeidler. Af disse 4 er Cian den, der har været medlem i klubben næstlængst. Faktisk blev han medlem allerede i 1993, dog mere af navn end af gavn. Cian har altid haft hunde omkring sig derhjemme, og er blevet godt opdraget af familiens keeshound, Chigu. Da Cian var 11 år stillede han op med Chigu i en Begynder B prøve og bestod! Det måtte vores daværende kasserer, Jytte Nissen, som er Cians mor, hører for i rigtig mange år, for når hun stillede op til noget med Chigu, gik han altid sine egne veje. Cian har også haft en finger med i spillet da vi opfandt Fedtmule Cup. Oprindeligt ville vi have kaldt den for Pluto Cup, men det forkastede Cian, og sagde at den skulle hedde Fedtmule Cup. Det har vores årlige konkurrence for klubbens børn så heddet siden. Cian har endvidere flere gange været med på hundeferie på Vandel Ungdomsskole. Det var dog uden hund, men han havde derimod medbragt en kæmpe stak Anders And blade. Cian har nu sine egne hunde, Mille som han træner i A- programmet, og Mira som lige er startet på et af vore hvalpehold. Jens har været medlem af klubben i ikke mindre end 35 år. Jo, det er en erfaren herre vi får ind der. Det er ikke første gang han har plads i bestyrelsen, han har siddet på flere forskellige poster, der i bland formandsposten. Jens er, som jeg har skrevet i Hundenyt 2013 nr.4, fuldblods konkurrencemenneske. Han startede i klubben med en cocker spaniel, men gik derefter over til schæfer. Jens træner for tiden med sin unge schæfer han, Figo, i A-klassen, og vi kan godt forvente at se dem på konkurrencepladserne rundt omkring i kredsen. Med Jens i bestyrelsen har vi stadig én med en vis erfaring omkring brugsprøveprogrammet. Han har nemlig selv trænet i dette program med sine to foregående hunde. 7

8 Jeg bad bad Janni og Ulrike om at skrive lidt om sig selv og de har skrevet følgende: Jeg hedder Ulrike Zeidler, er 56 år ung, er tysk men dansk giftet og har boet med hele mit hjerte og sjæl i Genner i 6 1/2 år. Jeg er lærer i Tyskland med linjefag engelsk og håndarbejde, men har også undervist i dansk, billedkunst, idræt, madlavning og lidt samfundsfag. Jeg har trænet i DcH Aabenraa i flere år nu, først med min dejlige border collie Jaro i lydighed og agility. Desværre måtte han kun leve i 9 1/2 år. Men så kom Canis i mit liv, en super dejlig han hund labrador som er lidt over 2 år gammel nu. Han er ikke sort, men rigtig kaffebrun og rimelig stor. Han er bare dejligt, meget følsom og lærenem. I 2013 startede vi sammen med Klaus i holdkonkurrence i C-klassen og fik en halv oprykning med det samme. Det fortæller lidt om Canis` evner. Lige nu træner vi med Ove hvor vi allerede har lært en hele masse. Tak Ove! Vi glæder os til hver lørdag! Canis og jeg vil gerne være med i konkurrencer i år og håber på at det går fremad og godt. Mit navn er Janni, jeg er 30 år og arbejder til daglig ved Naturerhvervstyrelsen som sagsbehandler. Jeg fik min første hund Liva i december 2010, så hun er i dag 3 år. Hun er af racen stabyhoun. Jeg valgte den race, da jeg søgte efter en hund med et mildt sind og som gerne skulle være samarbejdsvilling og intelligent. Jeg føler jeg har fået det hele opfyldt med Liva. Liva og jeg har gået til hvalpemotivation og lydighedstræning ved DCH i Haderslev, men flyttede så i efteråret 2012 til Aabenraa. Så i foråret 2013 begyndte vi til agility ved DCH i Aabenraa. Det går ok med agility, dog er Liva en lidt forsigtig hund og derfor skal hun føle sig helt tryg ved de omgivelser og de mennesker der er omkring hende, før hun er rigtig god. Samtidig skal jeg nok lige lære at opmuntre hende lidt mere og være bedre til at gøre det hele lidt sjovt. Det er jo helt nyt for os begge 8

9 Tak for jeres store indsats Af Pernille Jørgensen Vi har ved dette års generalforsamling sagt farvel og tak for mange års tro tjeneste til ikke mindre end 3 af vore bestyrelsesmedlemmer. De har alle lagt et stort arbejde i klubbens daglige drift og gjort at alting kørte på trods at store udfordringer. Tove Sørensen har passet kasserejobbet siden hun overtog det i 2005 efter Jytte Nissen. Det har hun klaret med stor omhyggelighed til gavn for os alle. Der er også Tove der har taget mod tilmelding af nye medlemmer og sørget for at vore medlemmer kom til de hold som synes at være bedst egne til netop den hund og den hundefører. Tove har tidligere træner hund i retrieverklubben, men startede med sin golder retriever Timmi i Timmi blev brugt en smule til konkurrencehund, men primært trænet for hyggens skyld. Tove har endvidere fungerer som træner for ind til flere hold ad gangen. Tove har endvidere været plejemor for Palma, en golde tæve, der skulle bruges som servicehund, indtil hun fyldte et år. På nuværende tidspunkt er det Tilde og Morten der passer på Tove, og sørger for at hun stadig kommer ud, uanset vind og vejr. De er begge golden retriever. Tilde er en voksen dame der i efteråret fik et kuld dejlig hvalpe, og én af disse er så Morten. Tove træner, så vidt der nu er tid til det, begge hunde. Tilde slår sine folde på Ove s hold og Morten har netop startet sin karrierer på hvalpehold. Birgit Boisen har siddet i bestyrelsen siden Hun blev medlem af DcH Aabenraa i 1991, da hun kom med sin karelske bjørnehund, der klart havde sin egen mening om tingene. En del erfaringer rigere valgte hun, da hun skulle have ny hund, en schæfer og stiftede med denne bekendtskab med IPO brugshundesporten, som ofte ser voldsommere ud end den er. På det tidspunkt var denne gren af hundesporten kun ganske svagt repræsenteret i klubben, men Birgit var i samarbejde med bl.a. Uwe Petersen med til at holde fat i dette træningstilbud. Da klubben var værtsklub for det årlige IPO-træf i 2012, var det Birgit, der styrede tropperne til alles tilfredshed. Birgit har i mange år siddet i bestyrelsen som næstformand, men ansvar for IPO og afholdelse af brugsprøver. Tove Petersen var med til at starte den agilityaktivitet som vi har i klubben i dag. Hun kom til klubben fra DcH Tinglev i 2005, og opbyggede sammen med Pia Skøtt, Jonna Hansen og Kim Hansen det, der i dag er agilityafdelingen, med ikke mindre end 5 hold. Tove havde, da hun kom til klubben, en sheltie Kiwi, som hun trænede med både i agility og på almindeligt lydighedshold. 9

10 I dag træner hun med Tera, en breton der i øvrigt også er jagtgående, ligeledes både agility og lydighed. Tove er vores primus motor, når der bliver afholdt agilitystævne i DcH Aabenraa. Det er absolut ikke noget lille arrangement, sådan et stævne, men tilsyneladende skal der mere til for at Tove lader sig vælte af arbejdsopgaver for klubben. Tove har altid gjort hvad hun kunne for af uddanne sine hundeførere bedst muligt. Hun har arrangeret teoriaftner for holdene med bl.a. Gitte Bielefeldt, som fortalte om hunderacer og jeg har været indkaldt til at holde en aften om arbejdsskader og hvordan man undgik dem. Fin gave til klubben fra DcH Aabenraa Syklub. Af Pernille Jørgensen I forbindelse med generalforsamlingen 2014 fik klubben en gave i form af et vægophæng. Ophænget viser en hundeavis side og er flot omkranset af flotte stoffer med hundemotiver. Syklubben har eksisteret siden februar 2006, og har for tiden 5 medlemmer med forskellig tilknytning til klubben. Der er blevet kreeret mange forskellige ting, med eller uden hunde, i de efterhånden 8 år klubben har fungerer. En ting er i hvert tilfælde helt sikkert, nemlig af deltagerne har haft rigtig mange hyggelige timer sammen. Ophænget hænger nu på væggen i klubhuset, til glæde for alle vore medlemmer, som kommer indenfor til en kop kaffe eller sodavand. 10

11 Så lykkedes det Trunte igen at finde et høreapparat. Flemming, som holdt en spændende medlemsaften i september måned,hvor han fortalte om DcH s Eftersøgningstjeneste, har gjort det igen.. De har været ude og hjælpe med at finde ting, og har vist hvor fantastiske vores hundes næser er. I stormen først i december var en ældre mand nede at gå ved stranden Skarrev ved Aabenraa fjord. Da han greb ud efter sin hat der var ved at flyve væk i stormen, fik han fat i sit ene høreapparat, som fløj væk. Jeg blev ringet op af manden og spurgt om vi kunne hjælpe ham med at få sit høreapparat tilbage. Jeg kontaktede derefter Flemming og videregav det nummer som var blevet indtalt på min telefonsvarer. Flemming ringede så til manden og aftalte videre forløb. Fredag og lørdag lå der sne så der blev aftalt at mødes i dag søndag, for at gøre et forsøg, da vejret har været rigtig dårlig de sidste dage, regnede man ikke med at resultatet ville blive positivt, men efter kort tids søgen fandt Trunte høreapparatet i vejkanten. Igen lykkedes det Trunte at imponere både Flemming og manden, der havde tabt sit høreapparat. 11

12 DcH program konkurrenceresultater Lands og kredskonkurrence C B A E AG RALLY Esbjerg Toftlund Kreds4 Rally udvalg Esbjerg x Haderslev x x Esbjerg x x Haderslev x Rødding x x Varde x x Christiansfeld x x Haderslev x Agerbæk x Broager x Vejen x x Ødis-Brandrup x Toftlund x x Fredericia x x Løgumkloster x Løgumkloster x Varde x x Aabenraa x Fredericia x Esbjerg x x Kolding X Kolding X Tinglev x x x Ødis/Brandrup x Vejen x Fanø x x Varde x Ribe x x Aabenraa x x x x x x Rødding x x x x Toftlund X DM 2014 X X X X X x DM 2014 X X X X X x x 12

13 Vi skal til holdturnering igen! Holdturneringen er en rigtig hyggelig udvidet klubkonkurrence, som afvikles over 3 lørdag-eftermiddage. Holdturneringen afvikles i 3 klasser: D-klassen, C-klassen og B-klassen. Et hold består af 3 hunde med deres førere. De 3 lørdage udgør en samlet konkurrence, hvor holdet vinder holdpoint (10 point til vinderholdet, 9 til 2.plads, osv.) hver konkurrencedag og på sidste dag findes det samlede vinderhold. Turneringen er tiltænkt nye konkurrencehunde eller nye konkurrenceførere, så hold dig ikke tilbage hvis du har lyst til at snuse til konkurrenceverdenen. For at deltage i holdturneringen skal man stille op til holdudtagelsen. Den afvikles lørdag d. 1. marts kl. 13 på dyrskuepladsen. Tilmelding sker i klubhuset senest en uge inden udtagelsen finder sted. Vi håber, at finde dit navn på tilmeldingsliste. Har du spørgsmål er du velkommen til at stille dem til Marlene på Holdturneringen afvikles på følgende datoer: Haderslev: 22. marts (Vilstrupvej, Haderslev) Toftlund: 12. april (Midt i byen, bag ved idrætshallen) Aabenraa: 24. maj (Dyrskuepladsen) Vojens: 3. maj (Der er usikkerhed om, den nystartede klub deltager) Alle konkurrencer starter kl. 13, men man skal møde ca. ½ time tidligere til afhentning af startnumre og for at høre informationen kl Hundeførere til løbske tæver kan ofte lave særaftaler om at møde lidt senere, ved at henvende sig til den klub der afvikler konkurrencen. 13

14 Årets første medlemsaften. Af Pernille Jørgensen Klubben afholdte d årets første medlemsarrangement. Det var Gitte Bielefeldt som på lærerig og underholdende vis førte os gennem et bredt udvalg af vores hunderacer, deres forskellige egenskaber og til tider meget specialiserede måde at løse opgaver på. Og hvad skal jeg så bruge det til? kan mange hundeejere spørge sig selv og deres træner. Jo, vi kan alle have stor gavn af at vide mere om den type hund vi har valgt at få i huset. Det kan forklare nogle træk og forskellige adfærd som måske er kilde til irritation og frustration hos ejeren, men som hunden ikke kan gøre for. Det kan endvidere forklarer hvorfor nogle indlæringsmetoder kan fungerer ved den ene type hund på et hold og ikke på en anden, og det kan måske svare på det spørgsmål som mange hundeejere har måtte stille sig selv Hvorfor kan min hund ikke det som de andre kan? Tak til Gitte for en god aften og tak til Tove Petersen der sørgede for at vi fik lækker hjemmebagt kage til kaffen. Der vil i løbet af foråret blive afholdt mindst én medlemsaften mere, med et emne vi alle kan få brug for at vide noget om, nemlig Førstehjælp for hundeejere. Hvornår det vil blive afhold vil blive annonceret på hjemmesiden, facebook og ved opslag i klubhuset. Fællestræning for alle vore medlemmer I foråret 2014 tilbyder vi som noget nyt træning på tværs af holdene. Ca. en gang om måneden tilbyder én eller flere trænere i fællesskab træning indenfor et bestemt område. Når du får bladet er første fællestræning allerede løbet af stablen. Det var Marlene Hoffmann Grøn og Gitte Jensen der i fællesskab holdt en træningsaften med emnet: Leg, læring og lydighed. Fællestræningen vil blive annonceret på hjemmeside, facebook og ved opslag i klubhuset. 14

15 Med hilsen fra.. Under denne overskrift vil vi prøve at få indlæg fra vore medlemmer, således at bladet også giver et billede af, hvilke oplevelser I har med jeres hunde og med jeres klubkammerater. Jeg håber, at I vil bidrage, og på denne måde give bladet en ny vinkel på vores klub. Min første hund. Af Sofie Vang Jensen Den første gang jeg så Caro, var han kun 2 uger gl. Han var så lille, at han kunne ligge i min hånd, og havde kun lige fået øjne. Jeg glædede mig til at få ham hjem. Vi hentede ham på Fyn, og jeg holdt ham hele vejen hjem. Det første han gjorde var at lave en velkomst pupa, hjemme på stuegulvet. Der gik ikke lang tid før han følte sig hjemme hos os, og Caro og mig blev hurtigt venner. Mig og min far går til hundetræning sammen, det er rigtigt sjovt. Her lære vi en masse ting, og bagefter spiser vi tit kager. Jeg har været til rigtigt mange konkurrencer og her har jeg vundet 2 gange en første plads og 1 gang en anden plads. I dag leger vi rigtigt meget sammen, og er min bedste ven, som også kan trøste mig når jeg er ked af det. Balou s deltagelse i efterårets kommunale valgkamp: Der er mange måder at komme i avisen på!!! AABENRAA: De mange valgplakater kan få opmærksomhed på flere måder, som dette billede viser. Redaktionen har tirsdag modtaget det fra byrådskandidat i Aabenraa Kommune, Gert Larsen (V), som har skrevet følgende: Jeg har lige fundet dette billede på Facebook og syntes at det er helt fantastisk. Det giver mig samtidig mulighed for at tale positivt for flere hundetoiletter og generelt bedre dyrevelfærd. Hvad gør man ikke for at undgå at blive bidt i benet. 15

16 Hjælp, min hund er bange. Af Pernille Jørgensen Der er mange hundeejere, som oplever, at når de kommer til træning med deres hund, er det hele så overvældende for hunden, at den ikke er i stand til at arbejde sammen med mennesket. Hunden er bange og vil bare hjem. Det er frustrerende og hårdt for mennesket og synd for hunden, der ellers kunne få nogle rigtig gode og sjove timer på træningspladsen. Resultatet bliver ofte at træningen bliver opgivet og hunden er stadig bange Ramona, der netop er startet på min hvalpehold, har haft sådanne oplevelser, og jeg bad hende fortælle Cloe s historie her i bladet, dele sine erfaringer til forhåbentlig glæde for andre medlemmer i lignende situation. Cloe tør med AnxiCalm. Af Ramona Ilsen Cloe er født , og er en blandingsrace, hendes mor er en Toy Puddel+Powder Puff og hendes far er ren race af en Papillion. Hun er født i et kul af 5 hvalpe. Hun er en glad og energisk legesyg hvalp der hjemme, så jeg glædede mig til vores første hvalpe træning. Da vi kom til første træning (foregik ikke ved DcH), ville Cloe kun én vej, og det var ud af samme dør, som vi kom ind af. Halen var stukket så langt ind under benene som muligt, og hun rystede over hele kroppen. Det var meget frustrerende, og jeg forstod ikke hvorfor? Endelig kunne hun jo tumle rundt med andre hvalpe, og være tosset. Men vi måtte nøjes med, at sidde i et hjørne, og se på de andre. Efter første hvalpetræning hos DcH, snakkede jeg med min træner om problemet, om at hun ikke ville socialisere med andre hunde, ikke engang hilse på dem. Hun ville bare væk med det samme. Så blev vi enige om, at give Anxicalm en chance. Og til min store begejstring, så virkede det rent faktisk. Til anden hvalpe træning fik hun hilst på alle de andre hvalpe, roligt, og i hendes tempo, hvilket er et stort skridt for en lille hund, der var så bange og stresset første gang. 16

17 Vi tager Cloe s hvalpetræning i hendes tempo, og for mig personligt, er det aldeles vigtig, at vi kommer afsted og ikke giver op, så hun for sig udviklet, og ikke ender med, at blive en usikker hund. Vi glæder os begge, til de næste mange trænings timer, og se fremskridt ved Cloe s adfærd, og virkningen ved Anxicalm. Medlemsaften Førstehjælp for hundeejere Vi kan alle komme i den situation at hunden kommer til skade. Ingen kan vide sig sikre, men hvis vi ved hvad vi så kan gøre for at minimerer skaden, er vi bedre stillet!! Derfor holder Pernille Jørgensen et mini - 1. hjælp kursus for vore medlemmer kl Lad hunden blive hjemme og kom til klubhuset, og lær hvordan du kan hjælpe din hund hvis uheldet er ude. Der vil komme mange forskellige emner på banen: Hvordan er den normale hund? Hvad gør man ved en skåret pote? Hjælp, min hund er blevet bidt af en hugorm! Kan man gi hunde hjertemassage? Hvad hvis hunden har spist rottegift? Kom og bliv klogere. Det koster 20,-kr at deltage, og der serveres kaffe og kage. 17

18 En lærerig dag for agilityholdet med besøg af Ingo og Birgit Borchet Af Tove Petersen. Vi afholdt kursus i agility lørdag den 19. oktober fra kl. 9 til kl. 15. Der var 12 hundeførere som havde meldt sig til, ligelig fordelt med 6 øvede og 6 begyndere/let øvede. Vi havde fået Birgit og Ingo Borchert til at komme og undervise og give os nye ideer til træning. Birgit har selv tidligere løbet agility og er rigtig god til at se, hvad hundefører gør forkert og så er hun meget tålmodig. Ingo er agility dommer og løber selv med en border collie. Så de er begge 2 meget aktive agility hundeførere. Birgit tog sig af nybegynder/øvede, hun havde lavet nogle baner og kombinationer og arbejdede meget med, at hundefører skal have god kontakt til hunden. Ingo havde forberedt lidt sværere kombinationer til de øvede hunde, og havde specielt meget fokus på små buer, for at opnå bedre tider, og samtidig god kontakt til hunden. Ingo var imponeret over, at alle vore hunde var gode til slalom, dejligt at få lidt ros udefra. Det hele foregik på banerne ved ridehallen og vi havde fået adgang til deres rytterstue, så vi kunne starte dagen med morgenmad. Til frokost havde nogle af hundeførerne bagt tærter og skinkestænger og lavet salat rigtig lækkert, og til afslutning kaffe og kage. En rigtig god dag med en masse input, noget var nyt, noget som vi godt vidste, men meget lærerigt at få tingene fortalt og vist på en anden måde. Tak til alle der deltog og for god forplejning.. 18

19 Eftersøgningstjenesten er det noget for dig og din hund? Af Flemming Cornelsen Hvis det har nogen interesse vil jeg lørdag d.8. marts være ved klubhuset kl til ca Denne dag vil jeg være behjælpelig med følgende tema. Frit søg / eftersøgning. Hvordan bliver jeg medlem af DcH,s Eftersøgningstjeneste? Hvordan lærer jeg min hund at finde ting? Hvad skal min hund kunne? Hvad er min opgave som hundefører? Hvad er forskellen på frit søg og en eftersøgningsopgave? Prøv selv med din hund at løse en opgave i frit søg. Jeg viser eksempler på forskellige opgaver Trunte har været ude at løse. Afslutning med spørgsmål fra deltagere. Tilmelding skal ske til mig på Eller Tema træning: Belønningens Magi Hvordan belønner du din hund mest optimalt? Hvorfor virker det ikke altid? Hvad er belønning? Belønning til konkurrencebrug. Kom og lær noget mere om indlæring hos hunde og mennesker. Få nye værktøj til din træning. Lørdag kl i klubhuset. Dagen vil både indeholde teori og praktik. Instruktør: Pernille Jørgensen, tilmelding eller liste i klubhus, senest Max 15 deltagere, pris 20. kr. Medbring selv din frokost, drikkevarer kan købes. 19

20 Få en sjov og hyggelig lørdag, med glade hundefolk Hjælpere søges Af Tove Petersen Lørdag den 21. juni 2014 afholder vi ved Rødekro Hallen en agilitykonkurrence. Konkurrencen er landsdækkende, så der kan deltage hundeførere fra hele landet. Lidt spændende hvor mange der finder vej til Aabenraa DcH, men vi håber på at deltagerantallet kommer i nærheden af 100. D.v.s med så mange deltagere skal vi afvikle stævnet på 2 baner for at nå alle løb på en dag. Der er klasseløb i agility/springklasser samt i de åbne klasser, hvor der er mulighed for at få udtagelsespoint til DM. Der er 4 løb pr. hundefører/hund på dagen. En konkurrence afvikler ikke sig selv, der skal mange hjælpere til. Der er mange forskellige opgaver og man behøver ikke have kendskab til agility for at give en hånd. Der skal bruges hjælp til køkken, forplejning, kagebagning, hjælpere omkring banerne, salg af drikkevarer m.m. oprydning og flytning af forhindringer samt klargøring dagen før. På dagen skal der bruges ca. 30 hjælpere så kom endelig. Hjælpere fra tidligere siger, det er hyggeligt og man få set en masse agility. Sæt kryds i kalenderen, hvis du har tid og lyst og giv besked til Tove Petersen på mail og tilmeld dig som hjælper gerne snarest, dog senest 1 maj. Du vil så få mere besked om tidspunkter og opgaver ca. 1 uge før stævnet afholdes, hvor vi holder hjælpermøde så alle kender deres opgaver på dagen. Konkurrencegennemgang for gamle og nye konkurrencehundeførere Lørdag d holder Flemming og Ove konkurrencegemmengang, for alle med interesse i DcH s lydighedsprogram. Det foregår i klubhuset og starter kl Tilmelding hos Ove eller Flemming, eller på liste i klubhuset.

21 Hundesvømning fordi: Det er sjovt Skånsom genoptræning Motion Konditionstræning Alternativ hundetræning Vandtilvænning under trygge forhold Vandapportering 21

22 22

23 23

24 Nymanns bageri Haderslevvej Aabenraa Tlf ÅBEN ALLE UGENS Aabenraa Slagteren v. slagter Johansen. Søndergade Aabenraa Tlf aabenraaslagteren.dk 24

25 25

26 Tillykke og tak m.m. Tak til Tove Petersen, Birgit Boisen og Tove Sørensen for det store arbejde I har lagt i klubben, i de mange år I har siddet i vores bestyrelse. Tak til Aase for hendes indsats med at holde vores klubhus pænt og rent. Tillykke til Tove s mand Andreas Petersen med titlen som Årets Bagland Tillykke til Flemming og Trunte med udtagelse til årets eliteturnering Velkomme til vores nye medlemmer. Ramona Ilsen med Cloe ToypuddelX John Lauritzen med Leo Labrador Freya Meisner med Balou Collie/Fr.Bulldog Conny Kragelund med Minna Shelti Gitte Marie S. Iversen med Carla Golden retriever Holger Ravn med Tot Golden retriever Margot Hünersen med Bine Golden retriever Pia Tornvig Sørensen med Pepsi Rottweiler Jane Hansen med Tikka Rottweiler Maria Skovgaard med Miley Lab X Tenna Nielsen med Zita Lab X Vi håber at I må få mange gode og sjove timer i klubben sammen med jeres hunde og 26

27 D E T S K E R Kalender DcH Aabenraa Dato kl. Det sker Tema træning, Leg og lydighed Konkurrencegennemgang ,30 Medlemsaften: førstehjælp for hundeejere Udtagelse til holdturnering , ca , , ,00 Tema træning: eftersøgningstjeneste Tema-træning: belønningens magi Modul 3 TGU 2014 i klubhus Modul 6 TGU 2014 i klubhus Modul 5 TGU 2014 I klubhuset , ,00 Holdturnering afholdelse i DcH Aabenraa Fedtmule Cup. Børnekonkurrence. Årets sjoveste hundekonkurrence 27

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Annoncesalg Sidst i maj eller først i juni kontakter vi vore annoncører igen. Vi håber på

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere