Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet fond raiser i kommunen. Torben har gennem bekendt fået oplyst at Spar nord gerne vil have nogle lokale de kunne støtte. Torben har sendt en ansøgning. Kristen og Torben har efterfølgende været ved spar Nord og talt med Kjeld Johansen direktør. De er interesseret i at annoncere i bladet. Hvis nogle henvender sig ved at de har set annoncen i bladet og bliver kunder hos Spar Nord vil der ligeledes være mulighed for at Dch Brenderup vil modtage et beløb. Spar Nord har givet et beløb til klubben og er interesseret i at få deres logo på de redskaber der vil blive indkøbt for pengene. De vil gerne stille op til at få taget nogle billeder på pladsen, og Jakob kan evt. lave en presse meddelelse. Desuden drøftes det at sætte et stykke i bladet. Der er ikke taget beslutning om hvad pengene skal bruges til. Torben oplyser at han gerne vil søge flere stedet, og hvad han kan tilbyde. Aftaler at ved beløb på over 5000 kr. Tilbydes reklame på hjemmesiden og i bladet. b) Et anonym medlem har sponsoreret 1500 kr. til klubben da vi manglede skjul til Ipo banen. Stort tak til pågældende. Schæferhundeklubben havde som tak for lån af banen, givet penge til de manglende skjul. Det aftales at de donerede penge skal gå til IPO, evt. et klatre spring, da dette mangles. c)mogens Panduro fra Dch kerteminde er død af kræft. Der er sendt noget fra kredsen. d) Helle er stoppet helt som landsformand for Rallyudvalget. Birgitte Bank ny formand. e)pernille Gregersen har bestået sin dommmer prøve. f)den 17. november bliver der afholdt kreds instruktør kursus, Dch Brenderup skal ligge hus til. Klubben modtager lidt for at være vært. Lasse vil stå for at laver mad. g) Naturens dag blev afholdt ca. 20 hunde. Det var en god og hyggelig dag. Der er kommet nogle nye medlemmer efter dagen. h)venskabsklub dag blev afholdt og var en god oplevelse for Langeskov. De var inviteret til natløb, men der kom ikke nogle. Meldingen fra Dch Langeskov var, at det var svært for medemmerne på grund af at det var en hverdagsaften. i)natløb afholdt. Der var ikke så mange som der plejer, men det var en vellykket aften. j) Dch Brenderup havde to deltagere med til Dch dm, og en dommer. Tillykke til de deltagende.

2 k)der bliver afholdt rally dommer uddannelse til forår. En af klubbens medlemmer ville gerne have deltaget, men på baggrund af parfume allergi, og afslag på forespørgsel om det kunne meldes ud til øvrige deltager, om man kunne undgå at have parfume på, kan pågældende ikke deltage. l)der er fra uddannelsesudvalget sendt tilbud ud til trænerne om at lære platformtræning, som handler om præcisionstræning. Såfremt trænerne gerne vil modtage tilbuddet, vil Susan modtage tilmelding og sende en samlet tilmelding. m)hjemmeside skabelon er nu tilgængelig. Sonja bliver informeret om dette. n)arbejdsgruppen der på landsplan har arbejdet med hundefører kort er færdige. Hoved bestyrelsen har meddelt at de ikke vil anvende det. Materialet vil blive sendt ud til kredsene, så kan de anvende det som tilbud. o)susan har købt julegaver til træner og bestyrelsesmedlemmer, det vil blive givet på et tidspunkt senere p)festen 3 nov. aflyst for få tilmeldinger. I alt 5 klubmedlemmer tilmeldt. q) Dagligbrugsen i Brenderup har spurgt om vi vil være med på en infoskærm i brugsen. En side koster kr. om året. Vil være muligt at reklamere på den måde. Dch Brenderup vil komme på sammen med de andre foreninger i lokalområdet. r)anita F, havde meldt sig til dommer kursus, i DGI regi. Her vil de ligeledes ikke tage stilling til at bede øvrige deltagere om at undlade parfume, så det var ikke muligt for hende at deltage. 3. Økonomi a)108 registrerede medlemmer tilmeldt 54 nye hundefører i år, har også mistet nogle. b)annoncepriser 2013 Anne har spurgt hvad skal det koste næset år. Priserne bliver uændret Lille 500, en kvart side 1500 kr. halvside 2500.kr c) Forespørgsel i forhold til trænerpenge fra Birthe. Gitte skal ikke være træner til næset år. Birthe og Mona vil gerne melde sig ind i DCH Odense for at få inspiration til at træne, eller få en ud og undervise. Aftales at Ivan Schøt vil kunne komme i DCH Brenderup og træne den. Kirsten giver besked til de Birthe og Mona. d) Kirsten har sendt ansøgning ind om kursus tilskud til kommunen, hun afventer svar. 4. Nyt fra træne leder a)træner møde afholdt, referat er sendt til bestyrelsen. b)birthe har deltaget til trænermøde i kredsen. Der er ikke længere grænser for hvor lang tid det tager at tage træneruddannelsen. c) Drøftet at lave eftersøgning uddannelse til foråret.

3 d)der vil blive arrangeret fællestræning for A og E hunde på Fyn. e)drøftet at der vil blive lavet kursus næste år i Eftersøgning-sporlægning til konkurrence spor A/E Spor. f) I 2014 vil der forsøges at lave fællestræner weekend/dag for alle trænere i kredsen. g)følgende kurser i Adfærdskursus februar. - Racekendskab kursus 16 Marts - Rally introkursus 24 august. h)inger er startet på kreds instruktør uddannelsen. 5. Nyt fra diverse udvalg a)fest udvalget: I forhold til ovenstående under nyt fra formanden. Fest udvalget sender en mail, omkring hvad de har drøftet i forhold til fortsat arrangementer. Drøftes om det vil være mere attraktivt for flere at deltage hvis det var mere enkelte fester. b)venskabsklub Langeskov: Kom ikke rigtig nogen til natløb, på baggrund af at det blev hold på en hverdagsaften. Workshop dagen, var der god tilbagemeldinger på fra de fremmødte. Sidste møde i Langeskov blev aflyst, afventer. De er indbudt til juletrave tur. c)pladsudvalg: Lasse efterspørger nogle der vil deltage. Han spørger selv blandt medlemmerne. Pernille G mand vil gerne give en hånd når han kan. 6. Arrangementer og kalender: a) Konkurrencer 2013 C og b dag landsdækkende 1 Juni Rally konkurrence 13 April, gerne landsdækkende. Svend Aage vil stå for denne. Det overvejes om der kunne etableres et Agilitystævne sammen med DGI. Torben sidder I DGI udvalg og vil tage med at vi gerne vil ligge plads til et evt agilit stævne. Vedr. Lokalkonkurrence, hvordan ser det ud med trænerne, er de intresseret I at der bliver afholdt lokalkonkurrencer. Benny forespørger at man kunne spørge på mail, om trænerne vil være med. Lotte sender den ud til trænerne. b) Nytårs træning afholdes kl 10:00. Dch Brenderup har sagt ja til at lægge hus til første kursus rally dommer uddannelsen D. 2 feb.2013 Susan tager ned og laver mad. c) Juletravetur D. 15 December Benny og Lasse står for det. d) Natløb D. 25 September 2013 e) Naturens dag D. 8 september f) Rally camp. Benny har forespurgt Torben. Torben arbejder videre I det.

4 g) Træning slutter så juli er træningsfri. 7. Blad / Hjemmeside Intet 8. Indkomne punkter a) Retningslinjer for børnefærden på pladsen Susan har lavet udkast, til allerede eksisterende folder. Susan vil få dem optrykt. Skal ud til alle medlemmer. Sende den til trænerne, som vil gøre det obs. Susan sender til Lotte. Obs på at det ikke er tilladt at lufte hund på pladsen uden snor. b) DM deltagere Dch Brenderup har betalt for deres deltagelse og et beløb oven i til kammeratskabsaften, som vil blive aftalt. Det vil der fremadrette gøres, når nogle hundfører deltager i DM. c) Kommunen og pladsdeling Petanpueklub har spurgt kommunen om det vil være muligt at dele pladsen. Drøftet pladsdelingen med bestyrelsen. Foreslået kommunen en alternativ plads til petaung klubben. Drøftet hvordan vi forholder os fremadrettet når der fra kommunens side kommer forslag. Opmærksomhed på om der er nogle kunne anvende arealerne som de er, og som vil være gode at få indledt et samarbejde. Kirsten vil give besked til kommunen om ovenstående Kirsten skriver til Rikke. d) Forberedelse af generalforsamling 23 Januar Ny indkaldelse ud, gerne I bladet I November. - Forspørgsel om de nye vedtægter er på hjemmesiden. Susan tjekker og vil sende til Sonja hvis ikke. - På valg. Svend Aage, Benny og Susan. Alle genopstiller Suplanter på valg Jakob og Trine. - Indstilling til kontigentet for 2014 For nuværende medlemmer uændret. Drøftes om det skal bibeholdes eller ændres. Forslået at kontigentet først falder fra Juni måned, frem til da er det, det samme de indmeldte betalende. Efterfølgende falder månederne, som normal vis. Børnene uændret. e) Vedligeholdelse og rengøring - Har en del udfordringer. Der er hul I taget, ned til loftet på toilettet. Kirsten tager kontakt til kommunen omkring de vanskeligheder der er med taget. - Vil gerne senere drøfte rengørring, det har været meget beskidt. Drøftet om hvad der kunne gøres. f) Fynsk Support-El 2013 Aftalen udløber I år. Der skal underskrive en ny kontrakt I på 2 år.

5 Et medlem har oplyset at det koster 10 kr. pr måned i gebyr hver måned at være med I ordningen. Benny oplyser at det er en normal ydelse, som alle bliver opkrævet. Ikke en ekstra udgift, og Benny har undersøgt at det er billig I forhold til andre selskaber. Underskrives påny. g) Salg af hundemad i klubben Klubben forhandler Olivers I. Fodret er en indtjening til klubben, hvor klubben bl.a. får sponsorgaver. Af frygt for at miste sponsorgave og indtjening til klubben. Det bedes til at hvis man selv sælger foder, at det ikke bliver I klubben der bliver forhandlet. h) Uddeling af pokaler Ingen vinterfest men pokalerne vil evt kunne bive uddelt til generalforsamlinegn Årets ildsjæl og årets ansigt ud ad til. 9. Opfølgning fra tidligere Aktivitet Ansvarlig Udført Lysmaster, nye Benny/Lasse Arbejder videre Legerum Benny/Jakob/Sulle Afventer kommenen Foredrag(forslag) Jakob Er i gang Vedr fordrag. Lotte skriver en forespørgsel til Jakob om hvor han er i planlægningen. Obs Susan på hallen. 10. Eventuelt. a) Opdateret hjemmesiden på trænerdelen. Benny gennemgår den med Sonja. b) Anne vil tage rundt og snakke med vores sponsorer. Hun er allerede begyndt, og der tænkes i et fremtidig arrangement med Bogense fritidds udstyr butik er i tankerne. Der vil komme et opslag i bladet. c)manglende kendskab til hinanden i bestyrelsen. Møderne kunne evt starte med en kort rund, om hvordan hver enkelte har det. Tænker over det til næste gang. d) I forhold til kursus tilskud. Hvad gør vi for folk der er på pause. Drøftes at der ikke kan modtages kursuser, eller opspares. Næste møde - Drøfte rengørring. - Uddeling aft pokaler igen. a. Ildsjæl b. Ansigt ud ad til c. Havenissen. - Forlpejning. Lotte finder noget til næste gang - Næste møde 8 januar.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Velkommen til sæsonen 2012

Velkommen til sæsonen 2012 2012 Velkommen til sæsonen 2012 Kære interessenter i tennisklubben Året 2011 blev det første, hvor vi i foreningen for alvor mærkede afmatningen inden for tennis. Mange andre klubber har meldt om store

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere