OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1"

Transkript

1 OK-måling marts BUPL 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion Baggrund Frekvenser Kryds med køn Kryds med alder Kryds med region Kryds med uddannelse Kryds med indkomst Kryds med partiblok Kryds med arbejdsgiver Kryds med børn, som går i institition/skole

3 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 3

4 2. BAGGRUND Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1011 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 9. marts 14. marts Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis BUPL ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis BUPL ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for BUPL. 4

5 3. FREKVENSER Tabel 1: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? Procentandel 73 % (736) (128) 15 % (147) 5

6 Tabel 2: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? Procentandel 77 % (774) (122) (115) 6

7 Tabel 3: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? Procentandel (125) 63 % (637) 25 % (249) 7

8 Tabel 4: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? Procentandel De offentligt ansatte Staten/KL/Danske Regioner Ingen af parterne 5 (587) (109) 19 % (192) (123) 8

9 Tabel 5: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? Procentandel Den er for lav Den er passende Den er for høj 66 % (666) 1 (185) 2 % (20) (141) 9

10 Tabel 6: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? Procentandel 79 % (797) (135) (80) 10

11 Tabel 7: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? Procentandel 65 % (659) 21 % (214) (138) 11

12 Tabel 8: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? Procentandel 23 % (237) 64 % (643) (131) Tabel 9: Er du? Procentandel Mand Kvinde 49 % (496) 51 % (515) 12

13 Tabel 10: Alder Procentandel år år 56 år og derover 26 % (264) 37 % (378) 37 % (369) 13

14 Tabel 11: Region Procentandel Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland (105) 23 % (226) 21 % (215) 31 % (311) 15 % (147) (1004) 14

15 Tabel 12: Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Procentandel Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 1 (175) 9 % (88) 41 % (413) 32 % (320) (997) 15

16 Tabel 13: Hvad er din årlige indkomst? Procentandel Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare (117) 40 % (401) 19 % (196) (100) 19 % (197) 16

17 Tabel 14: Partiblok Procentandel Rød blok Blå blok 4 (384) 52 % (420) (805) 17

18 Tabel 15: Hvem er din arbejdsgiver? Procentandel En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde (133) 3 % (32) 7 % (72) 31 % (308) 3 % (34) 7 % (69) 34 % (346) 2 % (16) 18

19 Åbne Besvarelser: Hvem er din arbejdsgiver? - Andet Butik Detailhandelsvirksomhed efterløn efterlønner er gået på pension Er i ressourceforløb Er ikke i job mere er pensionist Er pensionist et amba selskab indenfor forsyningssektoren fælleskomunalt forsyningsselskab Folkepensionist førtidspensionist Førtidspensionist førtidspensionnist Gået på pension har 4 jobs indvalidepensionist Jeg arbejder både i privat og offentlig virksomhed Jeg er pensionist jeg er pentionist men jeg har stadig en mening om lønforhold ud i det offentlige Jeg er selvstændig Jeg er studerende jeg er studerende, så det er vel staten Jeg modtager revalideringsydelse Kerteminde kirken Ønsker ikke at svare På efterløn pensioneret pensionist Pensionist Pensionist (delvist) Privat børnehave Privat virksomhed og er samtidig selvstændig. Statsejet aktieselskab studerende Studerende studerende med deltidsjob Tjenestemands Pensionist Tjenestemandspension 19

20 Tabel 16: Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? Procentandel 23 % (231) 77 % (780) 20

21 4. KRYDS MED KØN Tabel 17: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Er du? Mand Kvinde 71 % (352) 75 % (384) 73 % (736) 16 % (81) 9 % (46) (128) (63) 16 % (84) 15 % (147) (496) (515) 21

22 Tabel 18: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Er du? Mand Kvinde 75 % (373) 7 (402) 77 % (774) 16 % (81) (41) (122) 9 % (43) (72) (115) (496) (515) 22

23 Tabel 19: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Er du? Mand Kvinde 15 % (73) (52) (125) 69 % (340) 5 (297) 63 % (637) 17 % (83) 32 % (165) 25 % (249) (496) (515) 23

24 Tabel 20: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Er du? Mand Kvinde De offentligt ansatte 51 % (252) 65 % (336) 5 (587) Staten/KL/Danske Regioner 17 % (83) 5 % (25) (109) Ingen af parterne 23 % (113) 15 % (79) 19 % (192) (49) (74) (123) (496) (515) 24

25 Tabel 21: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Er du? Mand Kvinde Den er for lav 5 (287) 74 % (379) 66 % (666) Den er passende 25 % (124) (60) 1 (185) Den er for høj 3 % (16) 1 % (4) 2 % (20) (69) (72) (141) (496) (515) 25

26 Tabel 22: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Er du? Mand Kvinde 73 % (364) 84 % (433) 79 % (797) 19 % (96) (39) (135) 7 % (36) (43) (80) (496) (515) 26

27 Tabel 23: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Er du? Mand Kvinde 65 % (323) 65 % (336) 65 % (659) 24 % (118) 19 % (96) 21 % (214) (56) 16 % (82) (138) (496) (515) 27

28 Tabel 24: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Er du? Mand Kvinde 32 % (158) 15 % (79) 23 % (237) 5 (286) 69 % (357) 64 % (643) (52) 15 % (78) (131) (496) (515) 28

29 5. KRYDS MED ALDER Tabel 25: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Alder år år 56 år og derover 62 % (162) 77 % (292) 76 % (282) 73 % (736) (35) (43) (50) (128) 25 % (66) (44) (37) 15 % (147) (264) (378) (369) 29

30 Tabel 26: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Alder år år 56 år og derover 61 % (161) 77 % (292) 87 % (322) 77 % (774) 17 % (46) (47) (28) (122) 22 % (57) (39) 5 % (19) (115) (264) (378) (369) 30

31 Tabel 27: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Alder år år 56 år og derover 15 % (41) (45) (39) (125) 45 % (119) 66 % (251) 72 % (266) 63 % (637) 39 % (104) 22 % (82) 17 % (63) 25 % (249) (264) (378) (369) 31

32 Tabel 28: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Alder år år 56 år og derover De offentligt ansatte 53 % (141) 62 % (235) 57 % (212) 5 (587) Staten/KL/Danske Regioner (27) (29) (52) (109) Ingen af parterne 17 % (45) 1 (68) 22 % (80) 19 % (192) 20 % (52) (46) 7 % (25) (123) (264) (378) (369) 32

33 Tabel 29: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Alder år år 56 år og derover Den er for lav 59 % (155) 67 % (253) 70 % (259) 66 % (666) Den er passende 20 % (52) 17 % (66) 1 (67) 1 (185) Den er for høj 4 % (10) 2 % (7) 1 % (3) 2 % (20) 1 (47) (53) (40) (141) (264) (378) (369) 33

34 Tabel 30: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Alder år år 56 år og derover 77 % (204) 80 % (302) 79 % (290) 79 % (797) (36) (50) (50) (135) 9 % (24) 7 % (26) (29) (80) (264) (378) (369) 34

35 Tabel 31: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Alder år år 56 år og derover 59 % (157) 6 (256) 67 % (246) 65 % (659) 22 % (57) 20 % (77) 22 % (80) 21 % (214) 19 % (50) (46) (42) (138) (264) (378) (369) 35

36 Tabel 32: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Alder år år 56 år og derover 24 % (64) 21 % (81) 25 % (92) 23 % (237) 57 % (151) 66 % (250) 65 % (242) 64 % (643) 1 (49) (47) 9 % (35) (131) (264) (378) (369) 36

37 6. KRYDS MED REGION Tabel 33: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 72 % (76) 70 % (159) 71 % (153) 77 % (241) 70 % (103) 73 % (732) (15) 16 % (36) (31) (26) (20) (128) (14) (32) (31) (44) 16 % (23) (144) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 37

38 Tabel 34: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 80 % (84) 77 % (173) 7 (168) 74 % (230) 79 % (116) 77 % (771) (8) (29) (28) (37) (19) (120) (13) (24) (18) 15 % (45) (11) (112) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 38

39 Tabel 35: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 6 % (6) 9 % (19) 1 (39) (41) (19) (124) 67 % (71) 67 % (151) 55 % (118) 63 % (196) 6 (99) 63 % (636) 27 % (29) 24 % (55) 27 % (58) 24 % (73) 19 % (29) 24 % (244) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 39

40 Tabel 36: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland De offentligt ansatte 62 % (65) 60 % (135) 54 % (117) 60 % (185) 56 % (82) 5 (584) Staten/KL/Danske Regioner 6 % (6) (24) 15 % (33) (31) 9 % (13) (106) Ingen af parterne (15) 21 % (47) 20 % (43) 19 % (59) 20 % (29) 19 % (192) 19 % (20) 9 % (21) (22) (36) 16 % (23) (122) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 40

41 Tabel 37: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Den er for lav 64 % (67) 62 % (141) 67 % (143) 6 (211) 6 (100) 66 % (662) Den er passende 16 % (17) 21 % (49) 1 (38) 1 (55) 17 % (24) 1 (182) Den er for høj 2 % (2) 2 % (5) 2 % (5) 2 % (7) 1 % (1) 2 % (19) 19 % (20) (32) (29) (39) (21) (141) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 41

42 Tabel 38: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 7 (83) 75 % (169) 76 % (163) 82 % (255) 83 % (122) 79 % (792) (13) 16 % (36) 17 % (36) (33) (15) (133) (10) 9 % (20) 7 % (16) (23) 7 % (10) (80) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 42

43 Tabel 39: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 66 % (69) 64 % (143) 66 % (141) 63 % (197) 70 % (103) 65 % (654) 1 (19) 24 % (53) 23 % (48) 21 % (65) 19 % (28) 21 % (213) 16 % (17) (29) (25) 16 % (50) (16) (137) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 43

44 Tabel 40: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 17 % (18) 25 % (56) 29 % (62) 20 % (64) 25 % (37) 24 % (237) 6 (71) 64 % (144) 61 % (130) 65 % (203) 61 % (89) 64 % (638) 15 % (16) (25) (23) (45) (20) (129) (105) (226) (215) (311) (147) (1004) 44

45 7. KRYDS MED UDDANNELSE Tabel 41: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 59 % (104) 70 % (62) 76 % (312) 7 (251) 73 % (729) (14) (10) (58) (41) (124) 33 % (57) 19 % (17) (43) 9 % (28) (144) (175) (88) (413) (320) (997) 45

46 Tabel 42: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 72 % (127) 73 % (64) 81 % (334) 74 % (238) 77 % (763) (14) (12) (45) 15 % (48) (120) 20 % (34) (12) (33) (34) (113) (175) (88) (413) (320) (997) 46

47 Tabel 43: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 16 % (28) 17 % (15) 9 % (37) (46) (125) 41 % (72) 4 (43) 73 % (302) 67 % (214) 63 % (631) 43 % (76) 35 % (31) 1 (74) 19 % (60) 24 % (241) (175) (88) (413) (320) (997) 47

48 Tabel 44: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse De offentligt ansatte 56 % (98) 60 % (53) 57 % (237) 60 % (193) 5 (580) Staten/KL/Danske Regioner 3 % (5) (7) (43) 15 % (49) (104) Ingen af parterne 15 % (27) 19 % (16) 23 % (96) 16 % (51) 19 % (190) 26 % (46) (12) 9 % (37) 9 % (27) (122) (175) (88) (413) (320) (997) 48

49 Tabel 45: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Den er for lav 66 % (116) 67 % (59) 64 % (266) 6 (218) 66 % (659) Den er passende (19) 19 % (17) 20 % (81) 20 % (64) 1 (181) Den er for høj 1 % (2) 1 % (1) 2 % (9) 2 % (8) 2 % (20) 22 % (38) (11) (57) (31) (137) (175) (88) (413) (320) (997) 49

50 Tabel 46: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 79 % (138) 80 % (70) 7 (323) 80 % (256) 79 % (787) (15) (10) 15 % (61) 15 % (47) (133) (23) 9 % (8) 7 % (29) 5 % (17) (76) (175) (88) (413) (320) (997) 50

51 Tabel 47: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 65 % (114) 63 % (56) 62 % (254) 70 % (226) 65 % (649) 9 % (17) 1 (16) 2 (114) 20 % (66) 21 % (212) 26 % (45) 19 % (16) (45) 9 % (29) (135) (175) (88) (413) (320) (997) 51

52 Tabel 48: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole Gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 22 % (39) 24 % (21) 22 % (92) 25 % (81) 23 % (233) 5 (102) 5 (51) 67 % (277) 64 % (204) 64 % (635) 20 % (34) 1 (16) (44) (35) (129) (175) (88) (413) (320) (997) 52

53 8. KRYDS MED INDKOMST Tabel 49: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare 6 (79) 7 (312) 72 % (142) 80 % (79) 63 % (124) 73 % (736) 16 % (18) (48) 1 (36) (11) (15) (128) 17 % (20) (41) (19) (9) 29 % (58) 15 % (147) (117) (401) (196) (100) (197) 53

54 Tabel 50: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare 73 % (85) 86 % (343) 75 % (147) 76 % (76) 63 % (123) 77 % (774) (16) 9 % (36) 15 % (30) 16 % (16) (23) (122) (16) 6 % (22) (20) 7 % (7) 25 % (50) (115) (117) (401) (196) (100) (197) 54

55 Tabel 51: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare 1 (21) (50) (25) (8) (21) (125) 4 (56) 64 % (256) 75 % (147) 83 % (83) 4 (95) 63 % (637) 34 % (40) 24 % (95) (24) (8) 41 % (81) 25 % (249) (117) (401) (196) (100) (197) 55

56 Tabel 52: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare De offentligt ansatte 56 % (66) 59 % (238) 60 % (117) 64 % (63) 53 % (104) 5 (587) Staten/KL/Danske Regioner 9 % (11) (49) (26) (12) 5 % (11) (109) Ingen af parterne 17 % (19) 20 % (79) 19 % (38) 21 % (21) 1 (35) 19 % (192) 1 (21) 9 % (36) (16) 3 % (3) 24 % (48) (123) (117) (401) (196) (100) (197) 56

57 Tabel 53: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare Den er for lav 60 % (71) 69 % (278) 66 % (131) 66 % (66) 61 % (121) 66 % (666) Den er passende 1 (21) 1 (74) 21 % (41) 30 % (30) (19) 1 (185) Den er for høj 3 % (3) 2 % (9) 2 % (5) 1 % (1) 1 % (3) 2 % (20) 1 (22) (41) (20) 4 % (4) 2 (54) (141) (117) (401) (196) (100) (197) 57

58 Tabel 54: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare 80 % (94) 76 % (306) 82 % (162) 79 % (79) 79 % (156) 79 % (797) (12) 16 % (63) 15 % (30) 15 % (15) 7 % (14) (135) (11) (32) 2 % (5) 5 % (5) (26) (80) (117) (401) (196) (100) (197) 58

59 Tabel 55: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare 65 % (76) 64 % (257) 6 (133) 73 % (72) 61 % (120) 65 % (659) 20 % (23) 22 % (89) 24 % (48) 24 % (24) 15 % (29) 21 % (214) 15 % (18) (55) (15) 3 % (3) 24 % (47) (138) (117) (401) (196) (100) (197) 59

60 Tabel 56: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Hvad er din årlige indkomst? Under kr. Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Over kr. /vil ikke svare 26 % (31) 21 % (85) 31 % (61) 25 % (25) 1 (35) 23 % (237) 57 % (66) 67 % (269) 60 % (117) 70 % (70) 61 % (120) 64 % (643) 17 % (20) (47) 9 % (18) 5 % (5) 21 % (42) (131) (117) (401) (196) (100) (197) 60

61 9. KRYDS MED PARTIBLOK Tabel 57: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Partiblok Rød blok Blå blok 8 (336) 6 (285) 77 % (622) 6 % (21) 19 % (81) (102) 7 % (27) (54) (81) (384) (420) (805) 61

62 Tabel 58: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Partiblok Rød blok Blå blok 89 % (341) 73 % (306) 80 % (647) 4 % (16) 19 % (79) (94) 7 % (28) 9 % (36) (64) (384) (420) (805) 62

63 Tabel 59: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Partiblok Rød blok Blå blok (45) (60) (105) 67 % (258) 67 % (281) 67 % (539) 21 % (82) 19 % (80) 20 % (161) (384) (420) (805) 63

64 Tabel 60: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Partiblok Rød blok Blå blok De offentligt ansatte 7 (300) 44 % (187) 61 % (487) Staten/KL/Danske Regioner 6 % (23) 1 (77) (100) Ingen af parterne (42) 27 % (114) 19 % (156) 5 % (20) (42) (62) (384) (420) (805) 64

65 Tabel 61: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Partiblok Rød blok Blå blok Den er for lav 81 % (312) 56 % (237) 6 (549) Den er passende (42) 29 % (120) 20 % (162) Den er for høj 0 % (2) 3 % (12) 2 % (14) (29) (51) (80) (384) (420) (805) 65

66 Tabel 62: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Partiblok Rød blok Blå blok 91 % (349) 71 % (298) 80 % (647) 6 % (24) 21 % (87) (111) 3 % (11) (36) 6 % (47) (384) (420) (805) 66

67 Tabel 63: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Partiblok Rød blok Blå blok 79 % (303) 57 % (240) 6 (544) (51) 31 % (130) 22 % (181) (30) (50) (80) (384) (420) (805) 67

68 Tabel 64: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Partiblok Rød blok Blå blok 17 % (65) 31 % (132) 24 % (197) 76 % (293) 56 % (235) 66 % (528) 7 % (26) (53) (80) (384) (420) (805) 68

69 10. KRYDS MED ARBEJDSGIVER Tabel 65: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde 83 % (111) 91 % (29) 82 % (59) 71 % (219) 64 % (22) 73 % (51) 69 % (239) 41 % (7) 73 % (736) 7 % (9) 6 % (2) 7 % (5) 1 (56) 23 % (8) (9) (36) 15 % (2) (128) Ved ikke (13) 3 % (1) (8) (34) (4) (9) 20 % (71) 44 % (7) 15 % (147) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 69

70 Tabel 66: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde 81 % (109) 87 % (28) 8 (64) 72 % (222) 60 % (20) 83 % (57) 7 (270) 32 % (5) 77 % (774) (11) 9 % (3) 5 % (3) 1 (56) 24 % (8) 4 % (3) (33) 26 % (4) (122) Ved ikke (13) 4 % (1) 7 % (5) (30) 16 % (5) (9) (43) 42 % (7) (115) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 70

71 Tabel 67: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde (16) (5) 17 % (12) (34) 33 % (11) (8) (36) 27 % (4) (125) 66 % (88) 60 % (19) 77 % (56) 69 % (212) 53 % (18) 60 % (41) 57 % (199) 26 % (4) 63 % (637) Ved ikke 23 % (30) 25 % (8) 6 % (4) 20 % (63) (5) 2 (19) 32 % (111) 47 % (8) 25 % (249) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 71

72 Tabel 68: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde De offentligt ansatte 80 % (106) 83 % (27) 69 % (50) 53 % (162) 30 % (10) 61 % (42) 54 % (186) 23 % (4) 5 (587) Staten/KL/Danske Regioner 7 % (9) 17 % (5) (7) (32) 37 % (13) (8) (33) 7 % (1) (109) Ingen af parterne 7 % (9) 0 % (0) (8) 27 % (82) 31 % (10) (10) 20 % (70) 9 % (1) 19 % (192) 7 % (9) 0 % (0) (7) (31) 2 % (1) (9) 16 % (56) 61 % (10) (123) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 72

73 Tabel 69: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde Den er for lav 82 % (109) 91 % (29) 69 % (50) 59 % (182) 39 % (13) 73 % (51) 66 % (227) 33 % (5) 66 % (666) Den er passende (15) 9 % (3) 15 % (11) 26 % (80) 41 % (14) (9) (48) 30 % (5) 1 (185) Den er for høj 1 % (2) 0 % (0) 3 % (2) 3 % (8) (3) 0 % (0) 1 % (4) 5 % (1) 2 % (20) 6 % (8) 0 % (0) (10) (38) (4) (9) 19 % (67) 33 % (5) (141) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 73

74 Tabel 70: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde 83 % (111) 92 % (29) 81 % (59) 77 % (239) 54 % (18) 82 % (57) 80 % (277) 39 % (6) 79 % (797) 9 % (11) (3) (10) 17 % (54) 30 % (10) (7) (34) 36 % (6) (135) Ved ikke (11) 0 % (0) 5 % (4) 5 % (15) 16 % (5) (5) (35) 25 % (4) (80) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 74

75 Tabel 71: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde 76 % (101) 87 % (28) 75 % (55) 60 % (186) 33 % (11) 65 % (45) 66 % (227) 44 % (7) 65 % (659) 16 % (22) (3) 19 % (14) 27 % (84) 60 % (20) 23 % (16) 15 % (53) (2) 21 % (214) Ved ikke (10) 5 % (2) 6 % (4) (39) 6 % (2) (8) 19 % (66) 42 % (7) (138) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 75

76 Tabel 72: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Hvem er din arbejdsgiver? En kommune eller selvejende institution En region Staten En privat virksomhed Jeg er selvstændig Andet, notér venligst Jeg er ikke i arbejde 22 % (29) 1 (6) 2 (20) 24 % (73) 44 % (15) 1 (12) 22 % (77) 32 % (5) 23 % (237) 72 % (96) 75 % (24) 62 % (45) 62 % (190) 50 % (17) 6 (47) 64 % (221) 24 % (4) 64 % (643) Ved ikke 6 % (9) (2) (7) 15 % (46) 6 % (2) (10) (48) 44 % (7) (131) (133) (32) (72) (308) (34) (69) (346) (16) 76

77 11. KRYDS MED BØRN, SOM GÅR I INSTITITION/SKOLE Tabel 73: Mener du, at de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving - efter en årrække med tilbageholdenhed - ved at få en reallønsstigning? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? 75 % (172) 72 % (564) 73 % (736) (29) (98) (128) (29) 15 % (118) 15 % (147) (231) (780) 77

78 Tabel 74: Mener du, at de offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som de privatansatte? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? 70 % (161) 79 % (613) 77 % (774) 15 % (35) (87) (122) 15 % (35) (80) (115) (231) (780) 78

79 Tabel 75: Ville du acceptere en lønudvikling over de næste tre år, som reelt reducerer købekraften af din løn? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? (32) (93) (125) 61 % (141) 64 % (497) 63 % (637) 25 % (58) 24 % (191) 25 % (249) (231) (780) 79

80 Tabel 76: Hvem bakker du mest op om i den aktuelle strid om de offentligt ansattes lønudvikling? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? De offentligt ansatte 61 % (140) 57 % (448) 5 (587) Staten/KL/Danske Regioner (24) (84) (109) Ingen af parterne 16 % (37) 20 % (155) 19 % (192) (29) (93) (123) (231) (780) 80

81 Tabel 77: Mener du, at velfærdsmedarbejdere, fx pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, generelt får en passende løn? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? Den er for lav 67 % (154) 66 % (512) 66 % (666) Den er passende 20 % (45) 1 (139) 1 (185) Den er for høj 3 % (7) 2 % (12) 2 % (20) (24) 15 % (116) (141) (231) (780) 81

82 Tabel 78: Har du forståelse for, at pædagogerne kæmper for en højere løn? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? 79 % (183) 79 % (614) 79 % (797) 15 % (34) (100) (135) 6 % (13) (66) (80) (231) (780) 82

83 Tabel 79: Er det en rimelig markering, at pædagogerne strejker i kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? 67 % (154) 65 % (505) 65 % (659) 17 % (40) 22 % (174) 21 % (214) 16 % (37) (101) (138) (231) (780) 83

84 Tabel 80: Er det rimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet for at få deres krav igennem om at begrænse lønudviklingen for pædagogerne? / Har du børn, der går i daginstitution og/eller skole? 25 % (58) 23 % (179) 23 % (237) 61 % (141) 64 % (502) 64 % (643) (31) (100) (131) (231) (780) 84

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus 2017 5. aug 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3.

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus 2017 April 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus 2017 28. nov 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus 2017 Januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kendskabsundersøgelse jul 2016

Kendskabsundersøgelse jul 2016 t Kendskabsundersøgelse - 2016 20765 NOTA 7. jul 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Kendskabsundersøgelse 2017

Kendskabsundersøgelse 2017 Kendskabsundersøgelse 2017 NOTA 8. januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 2018333 FOA 12. feb 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid 2019397 FOA 30. okt 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 1 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14734 KØBENHAVN Undersøgelse blandt børnechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14737 KØBENHAVN Undersøgelse blandt ældrechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Rundspørge Køkkenpuljen

Rundspørge Køkkenpuljen Rundspørge Køkkenpuljen Ingen garanti for færre underernærede I foråret 2017 præsenterede ældreministeren regeringens Køkkenpulje. På finansloven var der afsat 425 millioner kroner, som kommunerne kunne

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 4 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Budgetundersøgelse om 2013

Budgetundersøgelse om 2013 Budgetundersøgelse om 2013 15817 KØBENHAVN FOA 28. aug 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Politiske nøgletal AARHUS

Politiske nøgletal AARHUS Politiske nøgletal AARHUS Danmarks Radio 14. marts 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 3.1 Dagsorden... 5 3.2 Foretrukne statsminister... 9 3.3 Thorning-barometer...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Rundspørge blandt ældrechefer - Januar feb 2014

Rundspørge blandt ældrechefer - Januar feb 2014 t Rundspørge blandt ældrechefer - Januar 2014 17662 FOA 5. feb 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rundspørge blandt ældrechefer. 2. okt 2013

Rundspørge blandt ældrechefer. 2. okt 2013 t Rundspørge blandt ældrechefer 17298 FOA 2. okt 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013 t Rundspørge blandt borgmestre 17192 26. sep 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Regeringens kvalitetsform

Regeringens kvalitetsform DR Regeringens kvalitetsform Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens

Læs mere

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER FOA 14. maj 2010 13029 RESULTATER BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Crosstabs 9 2 1. KORT

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU DR 22. Maj 2009 11145 EU's størrelse RESULTATER Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabeller 5 4.

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Undersøgelse om kommunale budgetter

Undersøgelse om kommunale budgetter Undersøgelse om kommunale budgetter 15611 KØBENHAVN FOA JUNI 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland t Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland Aarhus 2017 Aarhus 8. apr 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund...

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 DR Jeppe Kofoed Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabuleringer med køn...9 5 Krydstabuleringer

Læs mere

Internationalt uddannelsestilbud

Internationalt uddannelsestilbud t Internationalt uddannelsestilbud Lyngby-Taarbæk Vidensby Forberedende analyse blandt forældre til børn i alderen 0-16 år 9. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 1. BAGGRUND

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd t Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd 20654 FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal 24. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen a Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen 2014 Indledning IT spiller en større og større rolle i vores hverdag, og borgerne stiller større krav til digitalisering

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET Tidsplan Vejen Kommune 20/12/2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA TIDS- OG AKTIVITETSPLAN AKTIVITET UGE ANSVARLIG Fase 1: Opstartsmøde

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Budgetundersøgelse om maj 2013

Budgetundersøgelse om maj 2013 t Budgetundersøgelse om 2014 16781 FOA 31. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Lyngallup om genbrug

Lyngallup om genbrug Lyngallup om genbrug Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017 t DR Gramseri Danmarks Radio 2. jun 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 17 3. Kryds med Partivalg... 30 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danmarks Radio. 24. mar 2015

Danmarks Radio. 24. mar 2015 t Spørgsmål: Et flertal i Folketinget vil have en folkeafstemning om det danske EU-forbehold på retsområdet for at omdanne forbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning. En tilvalgsordning vil betyde, at

Læs mere

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Danskernes syn på demokratiet anno 2018 Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Om undersøgelsen DUF har siden

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere