Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp"

Transkript

1 t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion Baggrund Frekvenser Kryds med køn Kryds med alder Kryds med område Kryds med uddannelse

3 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 3

4 2. BAGGRUND Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1010 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i uge Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Martin Østervig Larsen ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Martin Østervig Larsen ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for Dansk Folkehjælp. 4

5 3. FREKVENSER Tabel 1: Hvordan har du oplevet udviklingen i antallet af fattige borgere i Danmark over de seneste 5 år? Bemærk forskel i svarkategorier mellem 2015 og 2016* Jeg har oplevet en stor stigning Jeg har oplevet en stigning Jeg har hverken oplevet en stigning eller et fald Jeg har oplevet et fald Jeg har oplevet et stort fald Jeg oplever generelt ikke, at der er fattige borgere i Danmark* 1 (163) 28 % (342) 3 (362) (30) 1 * (163) 1 (147) 1 (150) 3 (371) 28 % (287) (28) (13) * 16 % (161) (1214) *I 2015 indgik svarkategorien Jeg oplever generelt ikke, at der er fattige borgere i Danmark, mens den ikke indgik i 2016 undersøgelsen. 5

6 Tabel 2: Synes du, at det er en god idé, at overskudsmad fra danske supermarkeder og fødevareproducenter kommer fattige borgere til gavn i form af fx ekstra julehjælp? Ja Nej 89 % (1086) (46) (81) (1214) 9 (904) (47) 6 % (59) 6

7 Tabel 3: Er du mere eller mindre opmærksom på at undgå madspild i julen 2016 i forhold til sidste år? Meget mere opmærksom Mere opmærksom Hverken mere eller mindre opmærksom Mindre opmærksom Meget mindre opmærksom 1 (167) 2 (302) 5 (672) (6) (59) (1214) 16 % (166) 2 (256) 5 (505) (67) 7

8 Tabel 4: Hvilke(n) gruppe(r) af socialt udsatte i Danmark har efter din mening det største behov for madhjælp? Bemærk forskel i svarkategorier mellem 2015 og 2016* Hjemløse Misbrugere Flygtninge Fattige børnefamilier* Fattige pensionister Ingen har behov for madhjælp 6 (725) 2 (268) 2 (274) 49 %* (600) 39 % (474) (20) (86) 6 (622) 2 (271) 2 (222) 66 % (664) 4 (447) (11) (75) 25 (1214) 229 % *Der blev i 2015 spurgt både til fattige familier og fattige børneforsørgere. Tallet for fattige børnefamilier i 2015 er derfor et gennemsnit af de to kategorier fra 2015, mens der i 2016-undersøgelsen kun blev spurgt til fattige børnefamilier. 8

9 Tabel 5: Hvem mener du, der bør have ansvaret for at fattige familier har tilstrækkelig økonomi til madindkøb? Procentandel Staten Familierne selv Velgørende organisationer 5 (528) 29 % (291) (71) 1 (120) 9

10 Tabel 6: Køn Procentandel Mand Kvinde 49 % (499) 5 (511) Tabel 7: Alder Procentandel år år 56+ år 2 (257) 36 % (342) 38 % (360) (959) 10

11 Tabel 8: Region Procentandel Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 1 (102) 2 (221) 2 (209) 3 (310) 1 (143) (985) 11

12 Tabel 9: Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Procentandel Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang uddannelse) Lang (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 3 (310) (67) (24) 3 (336) (46) 1 (135) (20) (72) 12

13 4. KRYDS MED KØN Tabel 10: Hvordan har du oplevet udviklingen i antallet af fattige borgere i Danmark over de seneste 5 år? / Køn Mand Kvinde Jeg har oplevet en stor stigning 1 (48) 2 (102) 1 (150) Jeg har oplevet en stigning 3 (158) 4 (213) 3 (371) Jeg har hverken oplevet en stigning eller et fald 3 (148) 2 (139) 28 % (287) Jeg har oplevet et fald (25) (3) (28) Jeg har oplevet et stort fald (11) (13) 2 (108) 1 (53) 16 % (161) (499) (511) 13

14 Tabel 11: Synes du, at det er en god idé, at overskudsmad fra danske supermarkeder og fødevareproducenter kommer fattige borgere til gavn i form af fx ekstra julehjælp? / Køn Mand Kvinde Ja 8 (435) 9 (469) 9 (904) Nej (37) (10) (47) (26) 6 % (33) 6 % (59) (499) (511) 14

15 Tabel 12: Er du mere eller mindre opmærksom på at undgå madspild i julen 2016 i forhold til sidste år? / Køn Mand Kvinde Meget mere opmærksom 1 (58) 2 (108) 16 % (166) Mere opmærksom 2 (125) 26 % (131) 2 (256) Hverken mere eller mindre opmærksom 5 (253) 49 % (252) 5 (505) Mindre opmærksom (6) Meget mindre opmærksom 1 (49) (18) (67) (499) (511) 15

16 Tabel 13: Hvilke(n) gruppe(r) af socialt udsatte i Danmark har efter din mening det største behov for madhjælp? / Køn Mand Kvinde Hjemløse 58 % (289) 6 (333) 6 (622) Misbrugere 2 (136) 26 % (135) 2 (271) Flygtninge 2 (98) 2 (123) 2 (222) Fattige børnefamilier 6 (324) 66 % (339) 66 % (664) Fattige pensionister 4 (214) 46 % (233) 4 (447) Ingen har behov for madhjælp (9) (11) 9 % (45) 6 % (30) (75) 22 (499) 23 (511) 229 % 16

17 Tabel 14: Hvem mener du, der bør have ansvaret for at fattige familier har tilstrækkelig økonomi til madindkøb? / Køn Mand Kvinde Staten 5 (250) 5 (278) 5 (528) Familierne selv 29 % (145) 29 % (146) 29 % (291) Velgørende organisationer 1 (53) (19) (71) 1 (52) 1 (68) 1 (120) (499) (511) 17

18 5. KRYDS MED ALDER Tabel 15: Hvordan har du oplevet udviklingen i antallet af fattige borgere i Danmark over de seneste 5 år? / Alder år år 56+ år Jeg har oplevet en stor stigning 8 % (21) 18 % (61) 18 % (63) 1 (145) Jeg har oplevet en stigning 3 (94) 3 (126) 4 (145) 38 % (366) Jeg har hverken oplevet en stigning eller et fald 2 (58) 3 (109) 3 (116) 29 % (282) Jeg har oplevet et fald (9) (24) Jeg har oplevet et stort fald (3) (3) (9) 28 % (72) 1 (36) (24) 1 (133) (257) (342) (360) (959) 18

19 Tabel 16: Synes du, at det er en god idé, at overskudsmad fra danske supermarkeder og fødevareproducenter kommer fattige borgere til gavn i form af fx ekstra julehjælp? / Alder år år 56+ år Ja 88 % (226) 9 (322) 9 (333) 9 (881) Nej (13) (6) (12) (31) (18) (14) (15) (47) (257) (342) (360) (959) 19

20 Tabel 17: Er du mere eller mindre opmærksom på at undgå madspild i julen 2016 i forhold til sidste år? / Alder år år 56+ år Meget mere opmærksom 1 (33) 18 % (61) 2 (70) 1 (164) Mere opmærksom 2 (70) 28 % (96) 2 (86) 26 % (251) Hverken mere eller mindre opmærksom 4 (114) 5 (170) 56 % (200) 5 (484) Mindre opmærksom (4) (5) Meget mindre opmærksom (4) (4) 16 % (40) (3) (51) (257) (342) (360) (959) 20

21 Tabel 18: Hvilke(n) gruppe(r) af socialt udsatte i Danmark har efter din mening det største behov for madhjælp? / Alder år år 56+ år Hjemløse 59 % (153) 6 (230) 6 (224) 6 (607) Misbrugere 3 (79) 3 (119) 18 % (66) 2 (264) Flygtninge 26 % (68) 2 (73) 19 % (68) 2 (209) Fattige børnefamilier 6 (169) 6 (230) 68 % (243) 6 (642) Fattige pensionister 39 % (101) 5 (184) 4 (150) 4 (435) Ingen har behov for madhjælp (5) 1 (34) (18) (10) 6 % (62) 23 (257) 25 (342) 21 (360) 23 (959) 21

22 Tabel 19: Hvem mener du, der bør have ansvaret for at fattige familier har tilstrækkelig økonomi til madindkøb? / Alder år år 56+ år Staten 5 (128) 5 (176) 5 (204) 5 (508) Familierne selv 2 (64) 3 (111) 3 (109) 3 (284) Velgørende organisationer 1 (29) (17) (16) 6 % (62) 1 (37) 1 (38) 8 % (30) 1 (105) (257) (342) (360) (959) 22

23 6. KRYDS MED OMRÅDE Tabel 20: Hvordan har du oplevet udviklingen i antallet af fattige borgere i Danmark over de seneste 5 år? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Jeg har oplevet en stor stigning 18 % (19) 1 (26) 1 (30) 16 % (50) 1 (25) 1 (150) Jeg har oplevet en stigning 2 (27) 3 (74) 4 (87) 4 (127) 3 (53) 3 (368) Jeg har hverken oplevet en stigning eller et fald 36 % (37) 39 % (85) 2 (46) 2 (77) 29 % (42) 29 % (287) Jeg har oplevet et fald (5) (11) (26) Jeg har oplevet et stort fald (4) 16 % (17) 1 (30) 1 (31) 1 (47) 16 % (22) 1 (146) (102) (221) (209) (310) (143) (985) 23

24 Tabel 21: Synes du, at det er en god idé, at overskudsmad fra danske supermarkeder og fødevareproducenter kommer fattige borgere til gavn i form af fx ekstra julehjælp? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ja 9 (92) 9 (203) 8 (181) 9 (290) 9 (134) 9 (899) Nej (3) (11) (4) (32) 1 (24) (12) (3) (54) (102) (221) (209) (310) (143) (985) 24

25 Tabel 22: Er du mere eller mindre opmærksom på at undgå madspild i julen 2016 i forhold til sidste år? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Meget mere opmærksom 1 (17) 9 % (20) 16 % (33) 2 (74) 1 (21) 1 (166) Mere opmærksom 2 (20) 3 (67) 2 (57) 2 (68) 29 % (41) 26 % (254) Hverken mere eller mindre opmærksom 5 (55) 58 % (129) 5 (105) 4 (135) 5 (73) 5 (497) Mindre opmærksom (4) (5) Meget mindre opmærksom (4) (4) 9 % (9) (5) (14) 8 % (25) (6) 6 % (60) (102) (221) (209) (310) (143) (985) 25

26 Tabel 23: Hvilke(n) gruppe(r) af socialt udsatte i Danmark har efter din mening det største behov for madhjælp? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hjemløse 7 (76) 58 % (129) 6 (140) 66 % (204) 49 % (70) 6 (619) Misbrugere 29 % (29) 3 (69) 3 (66) 2 (74) 2 (29) 2 (267) Flygtninge 3 (31) 19 % (41) 2 (50) 2 (65) 1 (24) 2 (211) Fattige børnefamilier 8 (82) 66 % (147) 68 % (143) 6 (195) 6 (90) 6 (657) Fattige pensionister 5 (52) 5 (115) 4 (93) 3 (115) 4 (67) 4 (442) Ingen har behov for madhjælp (3) 6 % (12) (16) 6 % (19) 1 (16) (71) 27 (102) 23 (221) 24 (209) 218 % (310) 20 (143) 23 (985) 26

27 Tabel 24: Hvem mener du, der bør have ansvaret for at fattige familier har tilstrækkelig økonomi til madindkøb? / Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Staten 58 % (59) 5 (114) 5 (104) 58 % (180) 4 (65) 5 (523) Familierne selv 2 (27) 36 % (80) 3 (62) 26 % (80) 26 % (37) 29 % (286) Velgørende organisationer 6 % (6) (12) 6 % (13) 8 % (25) 6 % (63) 1 (10) (15) 1 (29) 8 % (25) 2 (34) 1 (113) (102) (221) (209) (310) (143) (985) 27

28 7. KRYDS MED UDDANNELSE Tabel 25: Hvordan har du oplevet udviklingen i antallet af fattige borgere i Danmark over de seneste 5 år? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgy mnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang (f.eks. teknikuminge niør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang uddannelse) Lang (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Jeg har oplevet en stor stigning 18 % (56) 1 8 % 16 % (52) 1 (23) 9 % (6) 1 (150) Jeg har oplevet en stigning 3 (114) 39 % (26) 2 (5) 3 (112) 4 (19) 4 (57) 4 (9) 39 % (28) 3 (371) Jeg har hverken oplevet en stigning eller et fald 1 (38) 3 (22) 38 % (9) 39 % (132) 3 (16) 3 (41) 3 (6) 3 (23) 28 % (287) Jeg har oplevet et fald (11) 6 % (4) (28) Jeg har oplevet et stort fald (3) (4) (13) 29 % (91) 1 (9) 26 % (6) 8 % (26) 1 (6) 8 % (11) 1 (3) 1 (9) 16 % (161) (310) (67) (24) (336) (46) (135) (20) (72) 28

29 Tabel 26: Synes du, at det er en god idé, at overskudsmad fra danske supermarkeder og fødevareproducenter kommer fattige borgere til gavn i form af fx ekstra julehjælp? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgy mnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang (f.eks. teknikuminge niør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang uddannelse) Lang (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Ja 8 (268) 9 (62) 8 (19) 9 (306) 9 (43) 9 (121) 9 (19) 9 (65) 9 (904) Nej (12) 1 (4) (17) (3) (47) 1 (29) (14) 6 % (4) 6 % (59) (310) (67) (24) (336) (46) (135) (20) (72) 29

30 Tabel 27: Er du mere eller mindre opmærksom på at undgå madspild i julen 2016 i forhold til sidste år? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgy mnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang (f.eks. teknikuminge niør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang uddannelse) Lang (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Meget mere opmærksom 18 % (55) 2 (17) 9 % 16 % (54) 16 % 18 % (25) (5) 16 % (166) Mere opmærksom 29 % (91) 18 % (12) 3 2 (66) 3 (15) 2 (34) 3 (6) 3 (24) 2 (256) Hverken mere eller mindre opmærksom 3 (115) 5 (33) 5 (13) 58 % (195) 49 % (22) 56 % (76) 5 (11) 5 (39) 5 (505) Mindre opmærksom (5) Meget mindre opmærksom (4) 1 (47) (3) (13) (67) (310) (67) (24) (336) (46) (135) (20) (72) 30

31 Tabel 28: Hvilke(n) gruppe(r) af socialt udsatte i Danmark har efter din mening det største behov for madhjælp? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgy mnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang (f.eks. teknikuminge niør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang uddannelse) Lang (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Hjemløse 5 (169) 6 (40) 59 % (14) 6 (225) 59 % (27) 6 (86) 66 % (13) 6 (46) 6 (622) Misbrugere 2 (79) 36 % (24) 2 (6) 2 (89) 1 2 (37) 36 % 3 (23) 2 (271) Flygtninge 19 % (57) 3 (22) 19 % (5) 2 (69) 1 (6) 26 % (35) 4 2 (19) 2 (222) Fattige børnefamilier 6 (187) 7 (47) 5 (13) 69 % (232) 7 (34) 6 (91) 7 (16) 6 (45) 66 % (664) Fattige pensionister 38 % (117) 46 % (31) 4 (10) 5 (169) 4 (21) 4 (61) 36 % 4 (30) 4 (447) Ingen har behov for madhjælp (5) (11) 1 (44) (11) (6) 1 (75) 21 (310) 248 % (67) 20 (24) 23 (336) 21 (46) 23 (135) 26 (20) 24 (72) 229 % 31

32 Tabel 29: Hvem mener du, der bør have ansvaret for at fattige familier har tilstrækkelig økonomi til madindkøb? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgy mnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang (f.eks. teknikuminge niør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang uddannelse) Lang (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Staten 56 % (175) 48 % (32) 39 % (9) 5 (168) 4 (22) 56 % (76) 5 (10) 5 (36) 5 (528) Familierne selv 16 % (50) 3 (22) 4 (10) 36 % (120) 3 (17) 3 (42) 36 % 3 (23) 29 % (291) Velgørende organisationer (23) 1 1 (3) (23) (3) 6 % (3) (71) 2 (62) 8 % (5) 8 % 8 % (26) 8 % (4) (9) 1 1 (11) 1 (120) (310) (67) (24) (336) (46) (135) (20) (72) 32

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Kendskabsundersøgelse jul 2016

Kendskabsundersøgelse jul 2016 t Kendskabsundersøgelse - 2016 20765 NOTA 7. jul 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus 2017 5. aug 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3.

Læs mere

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 OK-måling marts 2018 2018776 BUPL 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus 2017 April 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus 2017 28. nov 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus 2017 Januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 1 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kendskabsundersøgelse 2017

Kendskabsundersøgelse 2017 Kendskabsundersøgelse 2017 NOTA 8. januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 2018333 FOA 12. feb 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14734 KØBENHAVN Undersøgelse blandt børnechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14737 KØBENHAVN Undersøgelse blandt ældrechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid 2019397 FOA 30. okt 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 4 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Budgetundersøgelse om 2013

Budgetundersøgelse om 2013 Budgetundersøgelse om 2013 15817 KØBENHAVN FOA 28. aug 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK

Læs mere

Rundspørge Køkkenpuljen

Rundspørge Køkkenpuljen Rundspørge Køkkenpuljen Ingen garanti for færre underernærede I foråret 2017 præsenterede ældreministeren regeringens Køkkenpulje. På finansloven var der afsat 425 millioner kroner, som kommunerne kunne

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Politiske nøgletal AARHUS

Politiske nøgletal AARHUS Politiske nøgletal AARHUS Danmarks Radio 14. marts 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 3.1 Dagsorden... 5 3.2 Foretrukne statsminister... 9 3.3 Thorning-barometer...

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Rundspørge blandt ældrechefer - Januar feb 2014

Rundspørge blandt ældrechefer - Januar feb 2014 t Rundspørge blandt ældrechefer - Januar 2014 17662 FOA 5. feb 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Rundspørge blandt ældrechefer. 2. okt 2013

Rundspørge blandt ældrechefer. 2. okt 2013 t Rundspørge blandt ældrechefer 17298 FOA 2. okt 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013 t Rundspørge blandt borgmestre 17192 26. sep 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER FOA 14. maj 2010 13029 RESULTATER BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Crosstabs 9 2 1. KORT

Læs mere

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland t Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland Aarhus 2017 Aarhus 8. apr 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund...

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Undersøgelse om kommunale budgetter

Undersøgelse om kommunale budgetter Undersøgelse om kommunale budgetter 15611 KØBENHAVN FOA JUNI 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU DR 22. Maj 2009 11145 EU's størrelse RESULTATER Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabeller 5 4.

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd t Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd 20654 FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal 24. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Prioriteringer i sygehusvæsenet

Prioriteringer i sygehusvæsenet t Prioriteringer i sygehusvæsenet 20360 Yngre Læger Marts 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Fordelinger... 5 4.

Læs mere

Internationalt uddannelsestilbud

Internationalt uddannelsestilbud t Internationalt uddannelsestilbud Lyngby-Taarbæk Vidensby Forberedende analyse blandt forældre til børn i alderen 0-16 år 9. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 1. BAGGRUND

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig 15090 KØBENHAVN Epinion for Grænseforeningen 29. marts 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Regeringens kvalitetsform

Regeringens kvalitetsform DR Regeringens kvalitetsform Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen a Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen 2014 Indledning IT spiller en større og større rolle i vores hverdag, og borgerne stiller større krav til digitalisering

Læs mere

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET Tidsplan Vejen Kommune 20/12/2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA TIDS- OG AKTIVITETSPLAN AKTIVITET UGE ANSVARLIG Fase 1: Opstartsmøde

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

:08:18 Page 1 of 15

:08:18 Page 1 of 15 [BEGIN SECTION :] [BEGIN SECTION :] [END SECTION :] If IOM.Info.IsDebug End If Goto Here [END SECTION :] : ntext = "Next" [#4] If c_sprogversion

Læs mere

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 DR Jeppe Kofoed Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabuleringer med køn...9 5 Krydstabuleringer

Læs mere

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017 t DR Gramseri Danmarks Radio 2. jun 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 17 3. Kryds med Partivalg... 30 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet Lægemiddelstyrelsen Køb af medicin på nettet og i udlandet Tabelrapport Epinion Capacent Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion Capacent...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabulering alder...15

Læs mere