Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)"

Transkript

1 t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion Baggrund Svarfordelinger Kryds med køn Kryds med alder Kryds med region Kryds med uddannelse Kryds med husstandsindkomst Kryds med partivalg

3 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 3

4 2. BAGGRUND Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 25. marts til 1. april Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. I krydstabuleringerne er der vist et signifikansniveau for beregningen. Beregningen er foretaget på baggrund af en Pearson Chi-Square. Når signifikansniveauet er under 0,05 er beregningen signifikant (hvilket fremgår af nederste venstre celle i tabellen). Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis DTL ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis DTL ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med forudgående tilladelse fra Dansk Transport Logistik. 4

5 3. SVARFORDELINGER Undersøgelsen er gennemført med følgende introtrekst, som respondenterne blev præsenteret for inden selve spørgsmålene i spørgeskemaet: Lovgivningen om international godstransport med lastbiler betyder, at hver gang en udenlandsk lastbil krydser den danske grænse, så må lastbilen køre tre indenrigsture i Danmark- til hjemlandets løn. Der er ingen grænse for hvor ofte man kan optjene ret til tre nye ture, og lastbilerne kan komme fra alle 27 EU-lande. Reglerne er oprindeligt lavet for at skåne miljøet ved at lastbiler i mindst muligt omfang kører tomme mellem aflevering og returlæs. De samme regler gælder også for danske vognmænd i udlandet. Reglerne bruges hver dag til at fragte gods internt i Danmark med udenlandske chauffører, som får en langt lavere løn end danske chauffører. Nogle mener, at det er i Danmarks interesse at få den billigst mulige transport, andre mener, at det effektivt udkonkurrerer et helt erhverv i Danmark. 5

6 Tabel 1: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hvis man arbejder i Danmark, skal det ske til de samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for de danske lønmodtagere Procentandel (56) (54) (117) 2 (335) 5 (859) (53) (1474) 6

7 Tabel 2: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi skal bevare de danske transportarbejdspladser indtil lønningerne er mere ens i EU, selv om det begrænser arbejdskraftens fri bevægelighed i EU Procentandel (58) (106) 1 (215) 2 (404) 4 (586) (104) (1474) 7

8 Tabel 3: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Transportkøbere skal selvfølgelig købe transport så billigt som muligt. Det er ikke deres ansvar, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som gælder for chaufførerne. Procentandel (452) 2 (397) 1 (191) 1 (240) (129) (66) (1474) 8

9 Tabel 4: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hensyn til miljøet og god planlægning af godstransport er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark Procentandel (456) 2 (349) 1 (252) (127) (80) 1 (210) (1474) 9

10 Tabel 5: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Billige chauffører fra Østeuropa er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark Procentandel (52) (56) (88) 2 (386) 5 (783) (108) (1474) 10

11 Tabel 6: Hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? Procentandel Danmark skal som et land med høj løn og korte afstande til grænserne aktivt arbejde for, at udenlandske chauffører kun midlertidigt må kunne fragte gods internt i Danmark til hjemlandets løn Danmark er en del af EUs indre marked og skal sørge for at købe sine varer og ydelser så billigt som muligt. Arbejdspladser og brancher kommer og går. Ingen af disse 6 (964) 1 (225) (131) (154) (1474) 11

12 4. KRYDS MED KØN Tabel 7: Hvis man arbejder i Danmark, skal det ske til de samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for de danske lønmodtagere / Køn Mand Kvinde (26) (30) (56) (34) (20) (54) (68) (48) (116) 2 (156) 2 (179) 2 (335) 5 (426) 5 (433) 5 (859) (13) (40) (53) (723) (750) (1473) Pearson Chi-Square (0.000) 12

13 Tabel 8: Vi skal bevare de danske transportarbejdspladser indtil lønningerne er mere ens i EU, selv om det begrænser arbejdskraftens fri bevægelighed i EU / Køn Mand Kvinde (37) (21) (58) (61) (45) (106) 1 (91) 1 (124) 1 (215) 2 (197) 2 (207) 2 (404) 4 (308) 3 (278) 4 (586) (30) (74) (104) (724) (749) (1473) Pearson Chi-Square (0.000) 13

14 Tabel 9: Transportkøbere skal selvfølgelig købe transport så billigt som muligt. Det er ikke deres ansvar, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som gælder for chaufførerne. / Køn Mand Kvinde (224) 3 (227) (451) 21 % (149) 3 (248) 2 (397) 1 (98) 1 (93) 1 (191) 2 (148) 1 (92) 1 (240) 1 (86) (43) (129) (18) (47) (65) (723) (750) (1473) Pearson Chi-Square (0.000) 14

15 Tabel 10: Hensyn til miljøet og god planlægning af godstransport er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Køn Mand Kvinde 3 (271) 2 (184) (455) 2 (171) 2 (178) 2 (349) 1 (113) 1 (140) 1 (253) (64) (63) (127) (45) (35) (80) (60) 2 (150) 1 (210) (724) (750) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 15

16 Tabel 11: Billige chauffører fra Østeuropa er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Køn Mand Kvinde (28) (24) (52) (24) (32) (56) (26) (62) (88) 2 (170) 2 (216) 2 (386) 6 (453) 4 (331) 5 (784) (23) (85) (108) (724) (750) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 16

17 Tabel 12: Hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? / Køn Mand Kvinde Danmark skal som et land med høj løn og korte afstande til grænserne aktivt arbejde for, at udenlandske chauffører kun midlertidigt må kunne fragte gods internt i Danmark til hjemlandets løn 6 (479) 6 (485) 6 (964) Danmark er en del af EUs indre marked og skal sørge for at købe sine varer og ydelser så billigt som muligt. Arbejdspladser og brancher kommer og går. 21 % (150) (75) 1 (225) Ingen af disse (56) (74) (130) (38) 1 (115) (153) (723) (749) (1472) Pearson Chi-Square (0.000) 17

18 5. KRYDS MED ALDER Tabel 13: Hvis man arbejder i Danmark, skal det ske til de samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for de danske lønmodtagere / Aldersintervaller år år år 65 år + Ønsker ikke at oplyse (14) (14) (13) (55) (19) (13) (54) 1 (60) (17) (22) (7) (117) 3 (119) 2 (64) 1 (89) 2 (53) 1 2 (334) 3 (141) 5 (145) 71 % (386) 6 (152) 5 (36) 5 (860) (14) (7) (22) 1 % (3) (52) (367) (253) (546) (242) (64) (1472) Pearson Chi-Square (0.000) 18

19 Tabel 14: Vi skal bevare de danske transportarbejdspladser indtil lønningerne er mere ens i EU, selv om det begrænser arbejdskraftens fri bevægelighed i EU / Aldersintervaller år år år 65 år + Ønsker ikke at oplyse (18) (7) (12) (14) (7) (58) 1 (50) (16) (23) (15) (106) 2 (103) 1 (41) (41) (26) 1 (216) 2 (84) 3 (96) 2 (135) (75) 2 (13) 2 (403) 1 (69) 3 (80) 5 (298) 4 (111) 4 (27) 4 (585) 1 (43) (12) (36) 1 % 1 (103) (367) (252) (545) (243) (64) (1471) Pearson Chi-Square (0.000) 19

20 Tabel 15: Transportkøbere skal selvfølgelig købe transport så billigt som muligt. Det er ikke deres ansvar, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som gælder for chaufførerne. / Aldersintervaller år år år 65 år + Ønsker ikke at oplyse 1 (68) 2 (63) 41 % (226) 3 (72) 3 (21) (450) 2 (90) (78) 2 (151) 2 (69) 1 2 (397) 1 (56) 1 (44) (52) 1 (28) 1 1 (191) 2 (89) 1 (41) (59) 1 (42) 1 1 (240) 1 (44) (14) (36) (26) 1 (129) (20) (12) (21) (7) (66) (367) (252) (545) (243) (66) (1473) Pearson Chi-Square (0.000) 20

21 Tabel 16: Hensyn til miljøet og god planlægning af godstransport er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Aldersintervaller år år år 65 år + Ønsker ikke at oplyse 1 (69) 3 (77) 3 (209) 3 (78) 3 (22) (455) 2 (89) 2 (63) 2 (132) 2 (57) 1 2 (349) 2 (90) 2 (55) (60) 1 (36) 1 1 (251) 1 (43) (23) (34) (22) (128) (16) (27) (19) 1 (79) 1 (60) (26) 1 (83) 1 (31) 1 1 (210) (367) (253) (545) (243) (64) (1472) Pearson Chi-Square (0.000) 21

22 Tabel 17: Billige chauffører fra Østeuropa er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Aldersintervaller år år år 65 år + Ønsker ikke at oplyse (12) (19) (13) (52) (24) (16) 1 % (3) (56) (31) (22) (16) (13) (7) (89) 3 (110) 2 (72) 2 (127) 2 (66) 1 2 (386) 4 (154) 5 (127) 6 (330) 5 (138) 5 (35) 5 (784) (37) (18) (39) (108) (368) (252) (547) (242) (66) (1475) Pearson Chi-Square (0.000) 22

23 Tabel 18: Hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? / Aldersintervaller år år år 65 år + Ønsker ikke at oplyse Danmark skal som et land med høj løn og korte afstande til grænserne aktivt arbejde for, at udenlandske chauffører kun midlertidigt må kunne fragte gods internt i Danmark til hjemlandets løn 5 (207) 6 (169) 7 (393) 6 (160) 5 (35) 6 (964) Danmark er en del af EUs indre marked og skal sørge for at købe sine varer og ydelser så billigt som muligt. Arbejdspladser og brancher kommer og går. 2 (98) 1 (36) (40) 1 (44) (7) 1 (225) Ingen af disse (24) (24) (57) (16) 1 (131) (38) (24) (56) (22) 2 (13) (153) (367) (253) (546) (242) (65) (1473) Pearson Chi-Square (0.000) 23

24 6. KRYDS MED REGION Tabel 19: Hvis man arbejder i Danmark, skal det ske til de samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for de danske lønmodtagere / Region Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland (22) (3) (13) (56) (16) (15) (7) (54) (33) (30) (37) (117) 1 (54) 2 (111) 2 (74) 2 (38) 2 (58) 2 (335) 5 (187) 5 (268) 5 (186) 61 % (94) 5 (124) 5 (859) (24) (53) (316) (457) (331) (155) (215) (1474) Pearson Chi-Square (0.001) 24

25 Tabel 20: Vi skal bevare de danske transportarbejdspladser indtil lønningerne er mere ens i EU, selv om det begrænser arbejdskraftens fri bevægelighed i EU / Region Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland (14) (18) (15) (3) (58) (12) (34) (27) 1 (18) (15) (106) 1 (45) 1 (82) 1 (43) (16) 1 (29) 1 (215) 2 (85) 2 (124) 2 (91) 3 (47) 2 (58) 2 (405) 4 (133) 3 (172) 4 (134) 41 % (63) 4 (85) 4 (587) (27) (27) (21) (20) (103) (316) (457) (331) (155) (215) (1474) Pearson Chi-Square (0.238) Ikke signifikant 25

26 Tabel 21: Transportkøbere skal selvfølgelig købe transport så billigt som muligt. Det er ikke deres ansvar, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som gælder for chaufførerne. / Region Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland 2 (92) 3 (138) (104) 3 (53) 3 (65) (452) 2 (88) 2 (115) 2 (91) 2 (44) 2 (59) 2 (397) 1 (39) 1 (72) (38) (12) 1 (31) 1 (192) 1 (42) 1 (77) 1 (56) 2 (34) 1 (31) 1 (240) (32) (36) (30) (21) (129) (23) (19) (12) 1 % (65) (316) (457) (331) (155) (216) (1475) Pearson Chi-Square (0.154) Ikke signifikant 26

27 Tabel 22: Hensyn til miljøet og god planlægning af godstransport er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Region Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland (97) 2 (111) 3 (110) 41 % (63) 3 (75) (456) 2 (86) 2 (103) 2 (79) 2 (35) 21 % (46) 2 (349) 1 (56) 2 (90) 1 (48) 1 (30) 1 (28) 1 (252) (19) (52) (34) (17) (127) (20) (26) (15) (15) (80) 1 (38) 1 (75) 1 (45) 1 (18) 1 (33) 1 (209) (316) (457) (331) (155) (214) (1473) Pearson Chi-Square (0.003) 27

28 Tabel 23: Billige chauffører fra Østeuropa er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Region Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland (16) (7) (20) 1 % (53) (12) (27) (3) (57) (14) (31) (23) (87) 2 (70) 2 (134) 2 (76) 2 (39) (67) 2 (386) 5 (187) 4 (217) 5 (178) 61 % (95) 4 (105) 5 (782) (17) (41) (29) (17) (109) (316) (457) (331) (155) (215) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 28

29 Tabel 24: Hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? / Region Region Region Syddanmark Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Danmark skal som et land med høj løn og korte afstande til grænserne aktivt arbejde for, at udenlandske chauffører kun midlertidigt må kunne fragte gods internt i Danmark til hjemlandets løn 71 % (225) 6 (295) 6 (207) 6 (93) 6 (145) 6 (965) Danmark er en del af EUs indre marked og skal sørge for at købe sine varer og ydelser så billigt som muligt. Arbejdspladser og brancher kommer og går. 1 (38) 1 (77) 1 (61) 1 (23) 1 (26) 1 (225) Ingen af disse (25) (36) (35) (17) (18) (131) (28) (50) (28) 1 (21) 1 (27) (154) (316) (458) (331) (154) (216) (1475) Pearson Chi-Square (0.163) Ikke signifikant 29

30 7. KRYDS MED UDDANNELSE Tabel 25: Hvis man arbejder i Danmark, skal det ske til de samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for de danske lønmodtagere / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) (17) (3) (18) (3) (55) (15) (3) (12) (3) 1 (7) (55) (25) (3) 1 (12) (27) (23) 1 (7) (116) 30

31 1 (60) 3 2 (20) 2 (137) 21 % (17) 2 (52) 2 (14) 3 (25) 2 (336) 61 % (206) 4 (16) 5 (44) 6 (375) 5 (46) 5 (115) 3 (22) 4 (35) 5 (859) (17) 1 % (22) 1 % (53) (340) (37) (82) (591) (81) (207) (59) (77) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 31

32 Tabel 26: Vi skal bevare de danske transportarbejdspladser indtil lønningerne er mere ens i EU, selv om det begrænser arbejdskraftens fri bevægelighed i EU / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) (16) 1 (16) (3) (60) (18) (3) 1 (27) (17) 1 1 (15) (107) (37) 2 2 (20) 1 (82) 1 1 (30) 1 2 (16) 1 (214) 2 (90) 2 2 (19) 2 (162) 2 (23) 3 (69) 21 % (12) 2 (21) 2 (404) 4 (152) 2 2 (20) 4 (263) 3 (31) 3 (76) 2 (15) 2 (19) 4 (586) (27) 1 1 % (40) 1 (103) 32

33 (340) (37) (81) (590) (83) (206) (58) (79) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 33

34 Tabel 27: Transportkøbere skal selvfølgelig købe transport så billigt som muligt. Det er ikke deres ansvar, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som gælder for chaufførerne. / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 3 (109) 2 2 (18) 3 (196) 2 (18) 3 (67) 2 (12) 3 (23) (452) 2 (95) 2 2 (18) 2 (136) 3 (26) 3 (69) 2 (15) 3 (26) 2 (396) (31) 1 (84) 2 (18) 1 (25) (191) 1 (54) 1 3 (28) 1 (98) 1 (15) (19) (241) (25) (52) (20) 1 (128) (26) 1 % (24) 1 % (3) 1 % (66) 34

35 (340) (38) (82) (590) (82) (206) (59) (77) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 35

36 Tabel 28: Hensyn til miljøet og god planlægning af godstransport er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 3 (116) 2 2 (23) 3 (192) 3 (25) 2 (52) 3 (18) 2 (23) (457) 2 (79) 2 2 (143) 2 (21) 2 (60) 2 (13) 2 (19) 2 (349) 1 (40) 2 21 % (17) 1 (93) 1 (16) 2 (54) 1 (7) 21 % (16) 1 (251) (36) (59) (7) 1 (127) (19) 2 (18) (30) (3) (80) 1 (50) 2 1 (13) 1 (73) 1 1 (28) 1 1 (15) 1 (209) 36

37 (340) (37) (82) (590) (83) (206) (57) (78) (1473) Pearson Chi-Square (0.000) 37

38 Tabel 29: Billige chauffører fra Østeuropa er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) (21) (17) 1 % (52) (13) (19) (55) (12) 1 (29) (18) 1 (7) (88) 2 (68) 2 3 (30) 2 (146) (26) 3 (62) 3 (20) (24) 2 (386) 5 (200) 3 (30) 6 (353) 51 % (42) 4 (100) 3 (20) 3 (27) 5 (783) (25) 2 (26) (14) 1 2 (17) (108) 38

39 (339) (36) (82) (590) (83) (206) (58) (78) (1472) Pearson Chi-Square (0.000) 39

40 Tabel 30: Hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Danmark skal som et land med høj løn og korte afstande til grænserne aktivt arbejde for, at udenlandske chauffører kun midlertidigt må kunne fragte gods internt i Danmark til hjemlandets løn 6 (216) 4 (16) 41 % (33) 7 (431) 6 (57) 6 (143) 4 (29) 51 % (40) 6 (965) Danmark er en del af EUs indre marked og skal sørge for at købe sine varer og ydelser så billigt som muligt. Arbejdspladser og brancher kommer og går. 1 (42) 2 3 (30) (56) 1 1 (33) 3 (19) 3 (26) 1 (224) Ingen af disse (37) 21 % (17) (46) (13) (3) (131) 1 (45) 2 1 % (57) 1 (17) 1 (154) 100 % (340) 100 % (37) 100 % (81) 100 % (590) 100 % (83) 100 % (206) 100 % (59) 100 % (78) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 40

41 8. KRYDS MED HUSSTANDSINDKOMST Tabel 31: Hvis man arbejder i Danmark, skal det ske til de samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for de danske lønmodtagere / Husstandsindkomst kr kr kr kr og derover Ønsker ikke at oplyse (19) (55) (7) (12) (54) Hverken enig eller uenig 1 (43) (31) (15) (117) 2 (93) 1 (77) 1 (48) (53) 2 (23) 21 % (42) 2 (336) 51 % (183) 6 (269) 7 (174) 5 (90) 4 (44) 4 (99) 5 (859) (12) (7) 1 % (3) (23) (54) (358) (406) (250) (169) (90) (202) (1475) Pearson Chi-Square (0.000) 41

42 Tabel 32: Vi skal bevare de danske transportarbejdspladser indtil lønningerne er mere ens i EU, selv om det begrænser arbejdskraftens fri bevægelighed i EU / Husstandsindkomst kr kr kr kr og derover Ønsker ikke at oplyse (17) (22) (3) (58) (31) (19) 1 (28) 1 (17) 1 % (106) Hverken enig eller uenig 1 (67) 1 (50) 1 (36) 1 (22) 1 (16) 1 (25) 1 (216) 2 (81) 3 (140) 2 (64) 3 (54) 1 (14) 2 (50) 2 (403) 3 (136) 3 (158) 4 (114) 3 (60) 3 (30) 4 (87) 4 (585) (27) (25) 1 % 1 (31) (104) (359) (405) (248) (169) (91) (200) (1472) Pearson Chi-Square (0.000) 42

43 Tabel 33: Transportkøbere skal selvfølgelig købe transport så billigt som muligt. Det er ikke deres ansvar, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som gælder for chaufførerne. / Husstandsindkomst kr kr kr kr og derover Ønsker ikke at oplyse 2 (101) 3 (133) 3 (94) 2 (47) 2 (25) 2 (52) (452) 2 (104) 2 (117) 2 (56) 2 (41) 2 (22) 2 (56) 2 (396) Hverken enig eller uenig 1 (46) (45) 1 (39) 1 (23) 1 1 (27) 1 (191) 1 (53) 1 (70) 1 (39) 1 (31) 1 (17) 1 (30) 1 (240) (32) (29) (17) 1 (26) 1 (13) (128) (23) 1 % (3) 1 % (23) (65) (359) (405) (248) (169) (90) (201) (1472) Pearson Chi-Square (0.000) 43

44 Tabel 34: Hensyn til miljøet og god planlægning af godstransport er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Husstandsindkomst kr kr kr kr og derover Ønsker ikke at oplyse 2 (88) 3 (142) 3 (86) 3 (58) 3 (32) 2 (49) (455) 2 (88) 2 (97) 2 (54) (52) 1 (17) 2 (41) 2 (349) Hverken enig eller uenig 1 (68) 1 (52) 2 (54) 1 (28) 1 (15) 1 (36) 1 (253) (38) (32) (20) (14) (20) (129) (21) (31) 1 % (81) 1 (54) 1 (53) (24) (12) 2 (21) 2 (45) 1 (209) (357) (407) (249) (170) (91) (202) (1476) Pearson Chi-Square (0.000) 44

45 Tabel 35: Billige chauffører fra Østeuropa er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Husstandsindkomst kr kr kr kr og derover Ønsker ikke at oplyse (18) (13) (52) (16) (15) (7) (56) Hverken enig eller uenig (26) (23) (12) (12) (89) 3 (114) 2 (91) 2 (65) 2 (42) 2 (22) 2 (52) 2 (386) 4 (156) 6 (243) 5 (144) 5 (101) 4 (40) 4 (99) 5 (783) (29) (24) (14) 1 (12) (20) (107) (359) (405) (249) (170) (89) (201) (1473) Pearson Chi-Square (0.004) 45

46 Tabel 36: Hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? / Husstandsindkomst kr kr kr kr og derover Ønsker ikke at oplyse Danmark skal som et land med høj løn og korte afstande til grænserne aktivt arbejde for, at udenlandske chauffører kun midlertidigt må kunne fragte gods internt i Danmark til hjemlandets løn 6 (223) 6 (279) 7 (185) 6 (115) 51 % (46) 5 (116) 6 (964) Danmark er en del af EUs indre marked og skal sørge for at købe sine varer og ydelser så billigt som muligt. Arbejdspladser og brancher kommer og går. 1 (57) 1 (48) 1 (37) 2 (34) 2 (25) 1 (25) 1 (226) Ingen af disse (34) (36) (20) (22) (131) 1 (45) (42) (7) 1 1 (38) (153) (359) (405) (249) (169) (91) (201) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 46

47 9. KRYDS MED PARTIVALG Tabel 37: Hvis man arbejder i Danmark, skal det ske til de samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for de danske lønmodtagere / Politics_new A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Andet (13) (15) 1 % (7) (55) 1 % (3) 1 1 % (3) (23) (53) (32) (14) (22) (117) 47

48 1 (45) 2 (14) (25) 21 % (45) 2 (78) 2 (37) 2 (75) 2 (335) 71 % (166) 4 (26) 4 (13) 7 (43) (22) 2 6 (138) 5 (163) 6 (107) 5 (179) 5 (859) (15) (19) (55) (235) (57) (29) (55) (72) (212) (326) (171) (307) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 48

49 Tabel 38: Vi skal bevare de danske transportarbejdspladser indtil lønningerne er mere ens i EU, selv om det begrænser arbejdskraftens fri bevægelighed i EU / Politics_new A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Andet (12) (20) (59) (12) 1 (3) 2 (18) 1 % (3) (34) (18) (106) 1 (30) (18) 1 (20) 1 (57) 1 (31) 1 (42) 1 (215) 3 (78) 2 (15) 3 (17) 3 (21) 3 2 (49) 2 (82) 2 (41) 2 (89) 2 (406) 4 (98) 1 41 % (12) 4 (24) 2 (14) 5 (113) 3 (117) 4 (75) 4 (122) 4 (585) (12) 5 (16) (16) (28) (103) 49

50 (234) (58) (29) (54) (71) (213) (326) (171) (307) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 50

51 Tabel 39: Transportkøbere skal selvfølgelig købe transport så billigt som muligt. Det er ikke deres ansvar, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som gælder for chaufførerne. / Politics_new A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Andet 4 (105) 3 (17) 1 4 (24) 1 % 2 (57) 21 % (68) 4 (80) 3 (93) (451) 2 (53) 2 (13) 2 3 (20) 2 (21) 2 (55) 2 (79) 3 (51) (96) 2 (397) 1 (32) 2 (14) (32) 1 (41) 1 (43) 1 (191) 1 (30) 1 1 (3) 3 (25) 1 (32) 2 (87) 1 (37) 1 (241) (7) 1 2 (19) (24) 1 (44) (18) (129) (7) 5 (12) (20) (66) 51

52 (234) (57) (31) (54) (72) (212) (327) (171) (307) (1475) Pearson Chi-Square (0.000) 52

53 Tabel 40: Hensyn til miljøet og god planlægning af godstransport er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Politics_new A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Andet 3 (81) (21) (22) 4 (85) 2 (90) 3 (55) 2 (84) (455) 2 (52) (18) (18) 4 1 (39) 2 (77) 2 (42) 2 (79) 2 (350) 2 (47) 2 (14) (14) 1 (27) 1 (50) 1 (22) 2 (62) 1 (251) (18) 1 (7) 1 (25) 1 (40) (12) (128) (7) (26) (15) (79) (27) 1 (3) 6 1 (25) 1 (43) 2 (35) 1 (57) 1 (211) 53

54 (235) (58) (28) (55) (71) (211) (326) (172) (308) (1474) Pearson Chi-Square (0.000) 54

55 Tabel 41: Billige chauffører fra Østeuropa er hovedårsagen til, at vi ser flere og flere udenlandske lastbiler i Danmark / Politics_new A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Andet (7) (13) (52) 1 % (3) (19) (55) (19) (3) (7) (16) 1 (21) (15) (89) 2 (62) 4 (24) 4 (12) 1 4 (30) 4 1 (38) 2 (86) 2 (40) 2 (80) 2 (385) 51 % (120) 3 (17) 4 (14) 7 (38) 4 (31) 7 (147) 5 (175) 4 (84) 51 % (156) 5 (783) (16) 5 (7) (17) (15) 1 (37) (108) 55

56 (234) (57) (30) (54) (71) (211) (326) (172) (307) (1472) Pearson Chi-Square (0.000) 56

57 Tabel 42: Hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? / Politics_new A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Andet Danmark skal som et land med høj løn og korte afstande til grænserne aktivt arbejde for, at udenlandske chauffører kun midlertidigt må kunne fragte gods internt i Danmark til hjemlandets løn 71 % (166) 5 (32) 6 (20) 8 (44) 4 (32) 4 6 (143) 61 % (200) 7 (125) 6 (199) 6 (966) Danmark er en del af EUs indre marked og skal sørge for at købe sine varer og ydelser så billigt som muligt. Arbejdspladser og brancher kommer og går. (23) 3 (17) 2 4 (35) 1 (25) 21 % (69) 1 (21) (25) 1 (226) Ingen af disse (24) (3) (20) (29) (17) (32) (131) (21) 1 (7) 1 % 4 (24) (29) 1 (52) (154) 100 % (234) 100 % (57) 100 % (29) 100 % (55) 100 % (71) 100 % 100 % (212) 100 % (327) 100 % (173) 100 % (308) (1477) Pearson Chi-Square (0.000) 57

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Kendskabsundersøgelse jul 2016

Kendskabsundersøgelse jul 2016 t Kendskabsundersøgelse - 2016 20765 NOTA 7. jul 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 OK-måling marts 2018 2018776 BUPL 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus 2017 5. aug 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3.

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus 2017 28. nov 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus 2017 April 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kendskabsundersøgelse 2017

Kendskabsundersøgelse 2017 Kendskabsundersøgelse 2017 NOTA 8. januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus 2017 Januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 2018333 FOA 12. feb 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14734 KØBENHAVN Undersøgelse blandt børnechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14737 KØBENHAVN Undersøgelse blandt ældrechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 4 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budgetundersøgelse om 2013

Budgetundersøgelse om 2013 Budgetundersøgelse om 2013 15817 KØBENHAVN FOA 28. aug 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK

Læs mere

Rundspørge Køkkenpuljen

Rundspørge Køkkenpuljen Rundspørge Køkkenpuljen Ingen garanti for færre underernærede I foråret 2017 præsenterede ældreministeren regeringens Køkkenpulje. På finansloven var der afsat 425 millioner kroner, som kommunerne kunne

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Politiske nøgletal AARHUS

Politiske nøgletal AARHUS Politiske nøgletal AARHUS Danmarks Radio 14. marts 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 3.1 Dagsorden... 5 3.2 Foretrukne statsminister... 9 3.3 Thorning-barometer...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Rundspørge blandt ældrechefer. 2. okt 2013

Rundspørge blandt ældrechefer. 2. okt 2013 t Rundspørge blandt ældrechefer 17298 FOA 2. okt 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM

Læs mere

Rundspørge blandt ældrechefer - Januar feb 2014

Rundspørge blandt ældrechefer - Januar feb 2014 t Rundspørge blandt ældrechefer - Januar 2014 17662 FOA 5. feb 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013 t Rundspørge blandt borgmestre 17192 26. sep 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd t Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd 20654 FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal 24. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011

Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011 Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011 TNS Gallup

Læs mere

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland t Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland Aarhus 2017 Aarhus 8. apr 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund...

Læs mere

Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012

Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012 Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012 Metode Feltperiode: 7. juni 13. juni 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 24,8 3 2 26,4 26, 24,8 26, 2 18,3 1,8 2,2 2, 1 1 12,3 9, 9,2 8,8 9,,2,4 6,,3,6,9 4,9 4,9, 3, 3, 4, 4,,8,6,, +/- 2,2 +/- 1,1 +/-,9 +/- 1,2 +/- 1,3 +/-,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1 Valgresultat 211 6-6-21-6-21

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,1 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,1 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 3 2 2 2,4 2, 24,8 18,9 18,3 2, 2, 21, 1 12,3 9, 9,2 8,2 8, 8,,3,8,, 4,9, 4,2 4, 3,4 3,4 3,8 3,8,8,,, +/- 2 +/-,9 +/-,8 +/- 1 +/- 1,1 +/-,4 +/- 1, +/- 1,8 +/- 1,3 +/-,9 Valgresultat 211 3--2 4--2 4 44 4

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 1,9 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,2 +/- 0,9. Valgresultat ,7

A B C F l K O V Ø Å +/- 1,9 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,2 +/- 0,9. Valgresultat ,7 3 2 2 24, 2,1 24, 26,7 2,2 1, 1,2 1,1 1 12,3,,2,,,3 7,7 6, 6,7 4,,3 4,,,,2 4,6 3,1 3,2,,,, +/- 1, +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1,7 +/- 1, +/- 1,2 +/-, Valgresultat 211 1-6-2 11-6-2 4 44 44 44 47

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 26,7 26,7

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 26,7 26,7 3 2 24, 26,7 26,7 26,7 2 17, 1,3 2, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9,, 7,4 7,3 6,7,9 6, 4,9 4, 4,9, 3,7 4, 4,3 3,4,,,, +/- 2,1 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,3 +/-,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1 Valgresultat 211 7-6-21-6-21

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 26,4 26,4 24,8 18,9 18, 26, 21, 2,2 1 12,3 9, 9,2 8,6 8, 6,8,3 6,,,8 4, 4, 4,9, 3,4 3,4 3,8 4,2,8,,6, +/- 2 +/- 1 +/-,8 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/-,9 Valgresultat 211 4-6-2-6-2

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2,4 2,4 24,8 2, 2 18, 18,3 2,2 2,2 1 1,3 9, 9,2 8, 8,8,3,2,,3,8, 4, 4,9, 4,2 3,4 3, 4,,8,,, +/- 2,1 +/- 1,1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/-,9 Valgresultat 211 --21 --21 4 44

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1,2. Valgresultat ,8 26,3 26,3 21,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1,2. Valgresultat ,8 26,3 26,3 21,9 26,3 26,8 26,3 21, 21,1 21,1 1, 17, 17,3 4,6, 4, 3,4 2, 2,6 4,2 4,7 4,8 7, 8,2 7,1 7,8 8,2 8,2 4,8 6, 6,8 +/- 2,2 +/- 1,1 +/-,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1, +/- 1,4 +/- 1,2 Valgresultat 24--16 24-8-16

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Prioriteringer i sygehusvæsenet

Prioriteringer i sygehusvæsenet t Prioriteringer i sygehusvæsenet 20360 Yngre Læger Marts 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Fordelinger... 5 4.

Læs mere

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011 Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329 Gallup for Berlingske Gallup om retsforbeholdet Feltperiode: Den 30. november 1. december 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012 og SF formandsvalg Oktober 2012 Feltperiode: Den 2.-4. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Hertil kommer boost på 237 ekstra respondenter, der stemte

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere