Undersøgelse om fleksjobreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om fleksjobreformen"

Transkript

1 Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: NORDHAVNSGADE AARHUS DENMARK T: E: W: TOLLBUGATA OSLO NORWAY T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Svarfordelinger Kryds med virksomhedsstørrelse Kryds med region Kryds med sektor

3 1. INDLEDNING Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 754 gennemførte interview med danske virksomheder med mindst fem ansatte. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. Der er sket en disproportional stratificering, og der er således gennemført ca. 150 interview i hver region fordelt på 60 interview med virksomheder med 5-19 ansatte (300 i alt), 50 interview med virksomheder med ansatte (250 i alt) samt 40 interview med virksomheder med 50+ ansatte (200 i alt). Fordelingen er efterfølgende vejet på plads. Interviewene er gennemført i perioden 7. november til 19. november Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af virksomhederne eller de respektive undergrupper af virksomheder. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. 3

4 2. SVARFORDELINGER Tabel 1: Respondentens jobfunktion Procentandel Ejer / indehaver Direktør HR-chef / personaleansvarlig Andet Uoplyst 3 (224) 2 (195) 2 (183) 2 (150) (754) 4

5 Tabel 2: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i fleksjob med offentlig støtte? Procentandel 0 (Ingen) Flere end % (513) 19 % (145) 1 (74) (6) (11) (5) (754) 5

6 Tabel 3: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i skånejob, det vil sige ansatte førtidspensionister, hvor virksomheden modtager et løntilskud fra kommunen? Procentandel 0 (Ingen) Flere end % (699) (40) (9) (754) 6

7 Tabel 4: Har virksomheden tidligere haft medarbejdere ansat i enten fleksjob eller skånejob? Procentandel Ja Nej 33 % (160) 6 (320) 2 % (9) (489) 7

8 Tabel 5: Hvordan vi du karakterisere din virksomheds erfaringer med at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job, hvor der tages særlige hensyn? Procentandel Gode erfaringer Dårlige erfaringer Både gode og dårlige erfaringer Ingen erfaringer 3 (228) 7 % (54) 2 (154) 42 % (319) (754) 8

9 Tabel 6: Hvilke af følgende arbejdsopgaver vil en person med et timetal på 3-10 timer realistisk kunne udføre hos jeres virksomhed? Procentandel Arbejdsopgaver, som er en del af virksomhedens kerneopgaver Administrative opgaver (herunder bogføring, sekretær, reception) Kopiopgaver Rengøring Blomsterpasning Vedligeholdelse af arealer (inden- eller udendørs) Piccolineopgaver Køkken-madlavning IT-vedligehold Andet (angiv): 32 % (238) 48 % (358) 27 % (206) 4 (304) 22 % (166) 4 (303) 2 (197) (133) 19 % (141) 8 % (57) 9

10 Ingen opgaver kan løses af en person med et timetal på 3-10 timer. 2 (162) 30 (754) 10

11 Tabel 7: Ville din virksomhed være villig til at drøfte med jobcentret, om der er arbejdsopgaver i virksomheden, som kan udføres af en person i fleksjob, der effektivt kan arbejde 3/5/10 om ugen? Procentandel Ja - 3 timer om ugen Ja - 5 timer om ugen (men ikke mindre) Ja - 10 timer om ugen (men ikke mindre) Nej 3 (237) (47) 2 (187) 3 (257) (27) (754) 11

12 Tabel 8: I hvilken grad er følgende årsager gældende, når I siger nej? Vi har ansættelsesstop eller afskediger folk. Procentandel Slet ikke I nogen grad I høj grad 7 (179) 1 (26) 2 (50) (257) 12

13 Tabel 9: I hvilken grad er følgende årsager gældende, når I siger nej? Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob i det hele taget. Procentandel Slet ikke I nogen grad I høj grad 37 % (95) 2 (53) 4 (105) (257) 13

14 Tabel 10: I hvilken grad er følgende årsager gældende, når I siger nej? Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob med så få timer om ugen. Procentandel Slet ikke I nogen grad I høj grad 19 % (50) 1 (26) 69 % (178) (257) 14

15 Tabel 11: I hvilken grad er følgende årsager gældende, når I siger nej? En person med så få timer om ugen ville ikke blive en del af det sociale liv på arbejdspladsen. Procentandel Slet ikke I nogen grad I høj grad 49 % (125) 17 % (44) 29 % (75) (12) (257) 15

16 Tabel 12: I hvilken grad er følgende årsager gældende, når I siger nej? Det administrative arbejde vil være for stort i forhold til det lille timeantal. Procentandel Slet ikke I nogen grad I høj grad 32 % (81) 19 % (48) 4 (116) (12) (257) 16

17 Tabel 13: Hvad ville kunne få dig til at sige ja til at ansætte en person i fleksjob på 3-10 timer ugentligt? Procentandel En tidsbegrænset ansættelse på eksempelvis 6 eller 12 månede En éngangsbonus på kr. Andet (angiv): Ikke noget 7 % (19) (17) 23 % (59) 59 % (152) 7 % (19) 103 % (257) 17

18 En person, der er ansat i fleksjob med et lille timetal, vil have nedsat arbejdsevne. Der vil sandsynligvis være behov for en vis støtte for, at vedkommende kan udføre sit arbejde i virksomheden. Jeg vil derfor gerne høre, hvad der skal til for, at en fleksjobansættelse på 3-10 timer ugentligt vil kunne komme til at fungere i jeres virksomhed forudsat at I kan finde passende arbejdsopgaver. Tabel 14: Hvordan vil I vægte følgende forhold: Personen er fagligt klædt på til at udføre arbejdsopgaverne. Procentandel Vægter slet ikke Vægter ikke så højt Vægter højt 7 % (55) 2 (160) 6 (499) (40) (754) 18

19 Tabel 15: Hvordan vil I vægte følgende forhold: Personen passer socialt ind på vores arbejdsplads. Procentandel Vægter slet ikke Vægter ikke så højt Vægter højt (34) (137) 7 (558) 3 % (26) (754) 19

20 Tabel 16: Hvordan vil I vægte følgende forhold: Vi får tilskud fra jobcentret til en mentor, der har tid til at støtte personen. Procentandel Vægter slet ikke Vægter ikke så højt Vægter højt 28 % (211) 3 (256) 29 % (217) 9 % (70) (754) 20

21 Tabel 17: Hvordan vil I vægte følgende forhold: Personen har ikke for meget sygefravær. Procentandel Vægter slet ikke Vægter ikke så højt Vægter højt (30) 1 (102) 79 % (594) (27) (754) 21

22 Tabel 18: Hvordan vil I vægte følgende forhold: Vi har én kontaktperson i job-centret, som vi altid kan få fat på, hvis vi har brug for hjælp. Procentandel Vægter slet ikke Vægter ikke så højt Vægter højt (132) 23 % (175) 5 (404) (43) (754) 22

23 Tabel 19: Hvordan vil I vægte følgende forhold: Der er ikke administrativt bøvl med ansættelsen. Procentandel Vægter slet ikke Vægter ikke så højt Vægter højt (46) 1 (122) 7 (556) (30) (754) 23

24 Tabel 20: Hvilke af følgende udsagn passer bedst på din virksomheds erfaringer med at fastholde medarbejdere i arbejde, efter at deres arbejdsevne er blevet nedsat? Procentandel Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt i o Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt ved Vi har afskediget en eller flere medarbejdere, som fik nedsat arbejdsevne. Vi har aldrig haft medarbejdere, der har fået nedsat arbejdsevne. 3 (223) 2 (155) 1 (84) 5 (384) 112 % (754) 24

25 Tabel 21: Med den nye regel in mente, hvilket af følgende udsagn vil så bedst passe på virksomheden, hvis en medarbejder får nedsat arbejdsevne? Procentandel Vi vil under alle omstændigheder forsøge at fastholde vedkommende på arbejdspladsen. Vi vil forsøge at fastholde vedkommende i de 12 måneder, og derefter ville vi presse på for et fleksjob. Vi vil være nødsaget til at afskedige vedkommende. 32 % (240) 2 (180) 2 (193) 19 % (141) (754) 25

26 3. KRYDS MED VIRKSOMHEDSSTØRRELSE Tabel 22: Respondentens jobfunktion 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte Ejer / indehaver 3 (199) 1 (20) (5) 3 (224) Direktør 27 % (149) 29 % (36) 13 % (10) 2 (195) HR-chef / personaleansvarlig 19 % (107) 27 % (33) 5 (43) 2 (183) Andet (97) 27 % (34) 2 (19) 2 (150) Uoplyst (553) (124) (77) (754) 26

27 Tabel 23: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i fleksjob med offentlig støtte? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte 0 (Ingen) 7 (414) 57 % (71) 37 % (28) 68 % (513) 1 (101) 22 % (27) 2 (16) 19 % (144) 2-5 (31) 1 (20) 29 % (22) 1 (73) % (6) Flere end 10 8 % (6) (11) 2 % (5) (552) (124) (76) (752) 27

28 Tabel 24: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i skånejob, det vil sige ansatte førtidspensionister, hvor virksomheden modtager et løntilskud fra kommunen? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte 0 (Ingen) 9 (522) 9 (111) 8 (66) 93 % (699) 1 (29) (7) (40) % (8) % Flere end 10 2 % (553) (123) (78) (754) 28

29 Tabel 25: Har virksomheden tidligere haft medarbejdere ansat i enten fleksjob eller skånejob? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte Ja 32 % (125) 3 (24) 37 % (10) 33 % (159) Nej 67 % (267) 59 % (39) 5 (15) 6 (321) 7 % 2 % (9) (396) (66) (27) (489) 29

30 Tabel 26: Hvordan vi du karakterisere din virksomheds erfaringer med at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job, hvor der tages særlige hensyn? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte Gode erfaringer 2 (140) 4 (49) 5 (39) 3 (228) Dårlige erfaringer 8 % (46) (5) 3 % 7 % (53) Både gode og dårlige erfaringer 19 % (103) 2 (30) 27 % (21) 2 (154) Ingen erfaringer 48 % (263) 32 % (40) 2 (16) 42 % (319) (552) (124) (78) (754) 30

31 Tabel 27: Hvilke af følgende arbejdsopgaver vil en person med et timetal på 3-10 timer realistisk kunne udføre hos jeres virksomhed? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte Arbejdsopgaver, som er en del af virksomhedens kerneopgaver 33 % (185) 27 % (33) 2 (20) 32 % (238) Administrative opgaver (herunder bogføring, sekretær, reception) 47 % (261) 4 (57) 5 (40) 48 % (358) Kopiopgaver 2 (138) 3 (38) 4 (31) 27 % (206) Rengøring 4 (226) 4 (50) 3 (28) 4 (304) Blomsterpasning 2 (109) 28 % (35) 28 % (22) 22 % (166) Vedligeholdelse af arealer (inden- eller udendørs) 4 (221) 4 (56) 3 (27) 4 (303) Piccolineopgaver 2 (136) 27 % (33) 37 % (28) 2 (197) Køkken-madlavning 17 % (91) 2 (26) 2 (16) (133) IT-vedligehold (101) 2 (26) (14) 19 % (141) Andet (angiv): 7 % (41) 9 % (11) 7 % (5) 8 % (57) 31

32 Ingen opgaver kan løses af en person med et timetal på 3-10 timer. 22 % (122) (22) 23 % (18) 2 (162) 29 (553) 313 % (124) 32 (77) 30 (754) 32

33 Tabel 28: Ville din virksomhed være villig til at drøfte med jobcentret, om der er arbejdsopgaver i virksomheden, som kan udføres af en person i fleksjob, der effektivt kan arbejde 3/5/10 om ugen? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte Ja - 3 timer om ugen 33 % (184) 3 (37) 2 (16) 3 (237) Ja - 5 timer om ugen (men ikke mindre) 7 % (36) (8) (47) Ja - 10 timer om ugen (men ikke mindre) 23 % (128) 2 (31) 3 (28) 2 (187) Nej 33 % (184) 3 (45) 3 (28) 3 (257) (20) 3 % (27) (552) (125) (78) (755) 33

34 Tabel 29: Vi har ansættelsesstop eller afskediger folk ansatte ansatte 50+ ansatte Slet ikke 67 % (124) 78 % (35) 7 (20) 7 (179) I nogen grad 1 (20) 7 % 1 1 (27) I høj grad 22 % (40) 13 % (6) 1 19 % (50) 2 % (184) (45) (28) (257) 34

35 Tabel 30: Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob i det hele taget ansatte ansatte 50+ ansatte Slet ikke 3 (62) 4 (18) 5 (15) 37 % (95) I nogen grad 2 (37) 22 % (10) 22 % (6) 2 (53) I høj grad 4 (83) 3 (16) 19 % (5) 4 (104) 2 % 2 % (184) (45) (27) (256) 35

36 Tabel 31: Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob med så få timer om ugen ansatte ansatte 50+ ansatte Slet ikke 19 % (35) (8) 22 % (6) 19 % (49) I nogen grad 12 % (22) 2 % 7 % 1 (25) I høj grad 68 % (124) 7 (34) 7 (19) 69 % (177) 2 % (183) (45) (27) (255) 36

37 Tabel 32: En person med så få timer om ugen ville ikke blive en del af det sociale liv på arbejdspladsen ansatte ansatte 50+ ansatte Slet ikke 5 (94) 4 (20) 39 % (11) 49 % (125) I nogen grad 19 % (34) 1 (5) (5) 17 % (44) I høj grad 27 % (50) 3 (14) 39 % (11) 29 % (75) 3 % (5) 13 % (6) (12) (183) (45) (28) (256) 37

38 Tabel 33: Det administrative arbejde vil være for stort i forhold til det lille timeantal ansatte ansatte 50+ ansatte Slet ikke 3 (63) 2 (11) 2 (7) 32 % (81) I nogen grad (33) 22 % (10) (5) 19 % (48) I høj grad 43 % (79) 48 % (22) 5 (15) 4 (116) (8) 7 % (12) (183) (46) (28) (257) 38

39 Tabel 34: Hvad ville kunne få dig til at sige ja til at ansætte en person i fleksjob på 3-10 timer ugentligt? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte En tidsbegrænset ansættelse på eksempelvis 6 eller 12 månede (11) 7 % 1 7 % (19) En éngangsbonus på kr. (11) 1 (17) Andet (angiv): 23 % (42) 2 (11) 2 (6) 23 % (59) Ikke noget 6 (110) 57 % (26) 5 (16) 59 % (152) 8 % (14) 8 % 3 % 7 % (19) 103 % (184) 102 % (45) 10 (28) 103 % (257) 39

40 Tabel 35: Personen er fagligt klædt på til at udføre arbejdsopgaverne ansatte ansatte 50+ ansatte Vægter slet ikke 8 % (46) (7) 3 % 7 % (55) Vægter ikke så højt 2 (117) 23 % (28) 19 % (15) 2 (160) Vægter højt 6 (360) 6 (82) 73 % (57) 6 (499) (30) (7) (41) (553) (124) (78) (755) 40

41 Tabel 36: Personen passer socialt ind på vores arbejdsplads ansatte ansatte 50+ ansatte Vægter slet ikke (27) (5) 3 % (34) Vægter ikke så højt (100) 19 % (24) 1 (12) (136) Vægter højt 7 (406) 73 % (91) 78 % (61) 7 (558) 3 % (19) 3 % 3 % (26) (552) (124) (78) (754) 41

42 Tabel 37: Vi får tilskud fra jobcentret til en mentor, der har tid til at støtte personen ansatte ansatte 50+ ansatte Vægter slet ikke 28 % (156) 28 % (35) 2 (20) 28 % (211) Vægter ikke så højt 3 (172) 4 (49) 4 (35) 3 (256) Vægter højt 3 (165) 27 % (34) 23 % (18) 29 % (217) 1 (59) (6) 9 % (69) (552) (124) (77) (753) 42

43 Tabel 38: Personen har ikke for meget sygefravær ansatte ansatte 50+ ansatte Vægter slet ikke (22) (6) 3 % (30) Vægter ikke så højt 12 % (68) 1 (20) (14) 1 (102) Vægter højt 8 (443) 7 (93) 7 (58) 79 % (594) 3 % (19) 3 % (27) (552) (123) (78) (753) 43

44 Tabel 39: Vi har én kontaktperson i job-centret, som vi altid kan få fat på, hvis vi har brug for hjælp ansatte ansatte 50+ ansatte Vægter slet ikke (100) 1 (19) 17 % (13) (132) Vægter ikke så højt 22 % (124) 23 % (28) 3 (23) 23 % (175) Vægter højt 53 % (295) 5 (70) 49 % (38) 53 % (403) (34) (7) (44) (553) (124) (77) (754) 44

45 Tabel 40: Der er ikke administrativt bøvl med ansættelsen ansatte ansatte 50+ ansatte Vægter slet ikke (32) (8) (5) (45) Vægter ikke så højt 17 % (92) 1 (17) (14) 1 (123) Vægter højt 73 % (405) 77 % (95) 72 % (56) 7 (556) (23) 3 % (30) (552) (124) (78) (754) 45

46 Tabel 41: Hvilke af følgende udsagn passer bedst på din virksomheds erfaringer med at fastholde medarbejdere i arbejde, efter at deres arbejdsevne er blevet nedsat? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt i o 2 (142) 32 % (40) 53 % (41) 3 (223) Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt ved 1 (86) 27 % (33) 4 (36) 2 (155) Vi har afskediget en eller flere medarbejdere, som fik nedsat arbejdsevne. 1 (61) 12 % (15) 1 (8) 1 (84) Vi har aldrig haft medarbejdere, der har fået nedsat arbejdsevne. 5 (312) 4 (56) 22 % (17) 5 (384) 109 % (553) 11 (124) 13 (77) 112 % (754) 46

47 Tabel 42: Med den nye regel in mente, hvilket af følgende udsagn vil så bedst passe på virksomheden, hvis en medarbejder får nedsat arbejdsevne? 5-19 ansatte ansatte 50+ ansatte Vi vil under alle omstændigheder forsøge at fastholde vedkommende på arbejdspladsen. 3 (169) 33 % (41) 38 % (30) 32 % (240) Vi vil forsøge at fastholde vedkommende i de 12 måneder, og derefter ville vi presse på for et fleksjob. 2 (132) 23 % (28) 2 (20) 2 (180) Vi vil være nødsaget til at afskedige vedkommende. 27 % (151) 23 % (29) 17 % (13) 2 (193) (101) 2 (26) 19 % (15) 19 % (142) (553) (124) (78) (755) 47

48 4. KRYDS MED REGION Tabel 43: Respondentens jobfunktion / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ejer / indehaver 3 (28) 2 (63) 3 (47) 3 (54) 4 (31) 3 (223) Direktør 2 (23) 2 (63) 2 (41) 28 % (49) 2 (19) 2 (195) HR-chef / personaleansvarlig (17) 3 (75) 2 (39) 23 % (40) 1 (12) 2 (183) Andet 2 (23) 2 (50) 19 % (31) (31) 19 % (15) 2 (150) Uoplyst (92) (251) (159) (174) (77) (753) 48

49 Tabel 44: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i fleksjob med offentlig støtte? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0 (Ingen) 72 % (66) 7 (192) 6 (103) 6 (114) 49 % (38) 68 % (513) 1 2 (18) 1 (36) 23 % (36) 19 % (33) 28 % (22) 19 % (145) % (7) (16) 1 (16) 1 (17) 22 % (17) 1 (73) 6-10 (7) Flere end 10 2 % 3 % (6) (11) 2 % (6) (92) (252) (158) (175) (78) (755) 49

50 Tabel 45: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i skånejob, det vil sige ansatte førtidspensionister, hvor virksomheden modtager et løntilskud fra kommunen? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0 (Ingen) 8 (79) 9 (238) 9 (152) 92 % (160) 9 (71) 93 % (700) 1 1 (10) (9) 2 % 7 % (12) 8 % (6) (40) % 3 % (10) 6-10 Flere end 10 (92) (252) (159) (174) (78) (755) 50

51 Tabel 46: Har virksomheden tidligere haft medarbejdere ansat i enten fleksjob eller skånejob? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja 29 % (17) 29 % (53) 37 % (37) 3 (38) 43 % (15) 33 % (160) Nej 7 (41) 7 (129) 59 % (60) 6 (71) 57 % (20) 6 (321) 2 % 2 % (8) (58) (184) (101) (111) (35) (489) 51

52 Tabel 47: Hvordan vi du karakterisere din virksomheds erfaringer med at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job, hvor der tages særlige hensyn? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Gode erfaringer 27 % (25) 2 (66) 28 % (44) 3 (53) 5 (39) 3 (227) Dårlige erfaringer 1 (10) (15) 9 % (14) (8) 8 % (6) 7 % (53) Både gode og dårlige erfaringer 1 (15) 1 (41) 2 (40) 2 (43) (14) 2 (153) Ingen erfaringer 4 (41) 5 (129) 38 % (60) 4 (70) 2 (19) 42 % (319) (91) (251) (158) (174) (78) (752) 52

53 Tabel 48: Hvilke af følgende arbejdsopgaver vil en person med et timetal på 3-10 timer realistisk kunne udføre hos jeres virksomhed? / Region Sjælland Hovedstade n Syddanmark Midtjylland Nordjylland Arbejdsopgaver, som er en del af virksomhedens kerneopgaver 27 % (25) 3 (91) 23 % (37) 33 % (58) 3 (27) 32 % (238) Administrative opgaver (herunder bogføring, sekretær, reception) 48 % (44) 52 % (131) 49 % (78) 4 (71) 4 (34) 48 % (358) Kopiopgaver 2 (22) 27 % (69) 29 % (45) 2 (44) 33 % (26) 27 % (206) Rengøring 4 (37) 3 (85) 43 % (69) 4 (77) 47 % (37) 4 (304) Blomsterpasning 23 % (21) (46) 2 (38) 2 (42) 2 (19) 22 % (166) Vedligeholdelse af arealer (inden- eller udendørs) 4 (38) 33 % (83) 49 % (78) 4 (70) 43 % (34) 4 (303) Piccolineopgaver 2 (20) 2 (54) 29 % (46) 3 (53) 3 (24) 2 (197) Køkken-madlavning 17 % (16) 1 (28) 2 (32) 22 % (39) 2 (18) (133) IT-vedligehold 1 (15) (46) 22 % (36) (31) (14) 19 % (141) 53

54 Andet (angiv): 8 % (8) (15) 7 % (12) 9 % (15) 1 (8) 8 % (57) Ingen opgaver kan løses af en person med et timetal på 3-10 timer. 22 % (20) 2 (52) 22 % (34) 22 % (38) 23 % (18) 2 (162) 289 % (92) 278 % (251) 317 % (159) 309 % (174) 333 % (78) 30 (754) 54

55 Tabel 49: Ville din virksomhed være villig til at drøfte med jobcentret, om der er arbejdsopgaver i virksomheden, som kan udføres af en person i fleksjob, der effektivt kan arbejde 3/5/10 om ugen? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja - 3 timer om ugen 37 % (34) 29 % (74) 39 % (62) 2 (46) 2 (20) 3 (236) Ja - 5 timer om ugen (men ikke mindre) 7 % (6) (13) (10) 7 % (12) (5) (46) Ja - 10 timer om ugen (men ikke mindre) 23 % (21) 2 (60) 2 (32) 27 % (47) 3 (27) 2 (187) Nej 29 % (26) 37 % (93) 3 (49) 38 % (66) 3 (23) 3 (257) (12) (7) 2 % 3 % (28) (91) (252) (160) (174) (77) (754) 55

56 Tabel 50: Vi har ansættelsesstop eller afskediger folk. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Slet ikke 8 (21) 68 % (63) 7 (34) 6 (43) 7 (17) 7 (178) I nogen grad 8 % 1 (10) (12) 9 % 1 (26) I høj grad 12 % 2 (19) 29 % (14) 17 % (11) 17 % 2 (51) (26) (93) (48) (66) (23) (256) 56

57 Tabel 51: Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob i det hele taget. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Slet ikke 3 (8) 33 % (31) 39 % (19) 3 (23) 57 % (13) 37 % (94) I nogen grad 1 2 (22) 1 (8) 23 % (15) 22 % (5) 2 (54) I høj grad 5 (14) 4 (38) 4 (20) 42 % (27) 22 % (5) 4 (104) 2 % 2 % (26) (93) (49) (65) (23) (256) 57

58 Tabel 52: Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob med så få timer om ugen. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Slet ikke 19 % (5) 2 (23) (9) 1 (9) 13 % 19 % (49) I nogen grad 1 1 (10) 8 % 9 % (6) 13 % 1 (26) I høj grad 7 (19) 62 % (57) 69 % (34) 77 % (51) 7 (17) 69 % (178) 2 % 2 % (27) (92) (49) (66) (23) (257) 58

59 Tabel 53: En person med så få timer om ugen ville ikke blive en del af det sociale liv på arbejdspladsen. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Slet ikke 58 % (15) 4 (38) 5 (27) 53 % (35) 38 % (9) 48 % (124) I nogen grad 1 2 (19) 12 % (6) 17 % (11) 2 (5) (45) I høj grad 19 % (5) 3 (32) 29 % (14) 27 % (18) 29 % (7) 3 (76) 8 % 3 % 3 % 13 % (12) (26) (92) (49) (66) (24) (257) 59

60 Tabel 54: Det administrative arbejde vil være for stort i forhold til det lille timeantal. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Slet ikke 3 (9) 3 (28) 37 % (18) 29 % (19) 2 (6) 3 (80) I nogen grad 23 % (6) 2 (19) 8 % 2 (13) 22 % (5) (47) I høj grad 3 (8) 4 (43) 47 % (23) 4 (30) 52 % (12) 4 (116) 12 % 3 % 8 % (13) (26) (93) (49) (65) (23) (256) 60

61 Tabel 55: Hvad ville kunne få dig til at sige ja til at ansætte en person i fleksjob på 3-10 timer ugentligt? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland En tidsbegrænset ansættelse på eksempelvis 6 eller 12 månede 1 (9) 2 % 17 % 7 % (19) En éngangsbonus på kr. 3 % 8 % (7) 7 % (5) 1 (17) Andet (angiv): 29 % (8) 23 % (22) 32 % (16) 1 (11) 1 23 % (59) Ikke noget 59 % (15) 58 % (54) 58 % (28) 6 (43) 5 (12) 59 % (152) (5) 9 % 8 % (5) 12 % 7 % (19) 102 % (26) 10 (93) 10 (49) 10 (66) 108 % (23) 103 % (257) 61

62 Tabel 56: Personen er fagligt klædt på til at udføre arbejdsopgaverne. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vægter slet ikke 9 % (8) 8 % (19) 8 % (13) (10) (5) 7 % (55) Vægter ikke så højt 2 (23) 19 % (47) (28) 2 (44) 23 % (18) 2 (160) Vægter højt 58 % (53) 67 % (169) 69 % (109) 67 % (116) 6 (51) 6 (498) 9 % (8) 7 % (17) (9) 2 % (41) (92) (252) (159) (174) (77) (754) 62

63 Tabel 57: Personen passer socialt ind på vores arbejdsplads. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vægter slet ikke 3 % 2 % (6) 9 % (15) 3 % (5) (5) (34) Vægter ikke så højt 1 (14) 19 % (48) 19 % (30) (31) (14) (137) Vægter højt 77 % (71) 73 % (184) 69 % (110) 78 % (135) 7 (58) 7 (558) (13) 3 % 2 % 3 % (25) (92) (251) (159) (174) (78) (754) 63

64 Tabel 58: Vi får tilskud fra jobcentret til en mentor, der har tid til at støtte personen. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vægter slet ikke 22 % (20) 3 (89) 2 (38) 2 (46) 23 % (18) 28 % (211) Vægter ikke så højt 3 (32) 29 % (74) 4 (64) 3 (54) 42 % (32) 3 (256) Vægter højt 3 (32) 23 % (58) 28 % (44) 3 (63) 2 (20) 29 % (217) 1 (9) 12 % (31) 8 % (12) (11) 9 % (7) 9 % (70) (93) (252) (158) (174) (77) (754) 64

65 Tabel 59: Personen har ikke for meget sygefravær. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vægter slet ikke (5) 3 % (8) (9) (8) (31) Vægter ikke så højt 1 (13) 1 (36) 1 (23) 1 (18) 1 (12) 1 (102) Vægter højt 77 % (70) 77 % (194) 78 % (124) 82 % (143) 8 (63) 79 % (594) 3 % (14) 2 % 3 % (5) 3 % (27) (91) (252) (159) (174) (78) (754) 65

66 Tabel 60: Vi har én kontaktperson i job-centret, som vi altid kan få fat på, hvis vi har brug for hjælp. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vægter slet ikke 1 (9) 23 % (58) 1 (25) (31) 12 % (9) (132) Vægter ikke så højt 2 (18) 2 (62) 23 % (37) 22 % (38) 2 (19) 23 % (174) Vægter højt 6 (58) 43 % (108) 57 % (91) 57 % (98) 62 % (48) 5 (403) 7 % (6) 9 % (23) (6) 3 % (6) 3 % (43) (91) (251) (159) (173) (78) (752) 66

67 Tabel 61: Der er ikke administrativt bøvl med ansættelsen. / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vægter slet ikke 8 % (7) (12) 8 % (13) 7 % (12) (47) Vægter ikke så højt 13 % (12) 1 (37) (28) 19 % (34) 1 (11) 1 (122) Vægter højt 7 (68) 73 % (184) 72 % (115) 72 % (126) 8 (63) 7 (556) 8 % (19) 2 % 2 % (30) (91) (252) (159) (175) (78) (755) 67

68 Tabel 62: Hvilke af følgende udsagn passer bedst på din virksomheds erfaringer med at fastholde medarbejdere i arbejde, efter at deres arbejdsevne er blevet nedsat? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt i o 3 (32) 3 (79) 23 % (37) 3 (54) 28 % (22) 3 (223) Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt ved (16) 19 % (48) 2 (39) 2 (37) (14) 2 (155) Vi har afskediget en eller flere medarbejdere, som fik nedsat arbejdsevne. (5) 1 (26) 1 (16) 17 % (30) 9 % (7) 1 (84) Vi har aldrig haft medarbejdere, der har fået nedsat arbejdsevne. 53 % (48) 53 % (132) 53 % (84) 4 (80) 5 (40) 5 (384) 11 (92) 11 (251) 11 (159) 11 (174) 107 % (78) 112 % (754) 68

69 Tabel 63: Med den nye regel in mente, hvilket af følgende udsagn vil så bedst passe på virksomheden, hvis en medarbejder får nedsat arbejdsevne? / Region Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Vi vil under alle omstændigheder forsøge at fastholde vedkommende på arbejdspladsen. 2 (23) 3 (84) 3 (48) 33 % (57) 3 (26) 32 % (238) Vi vil forsøge at fastholde vedkommende i de 12 måneder, og derefter ville vi presse på for et fleksjob. 23 % (21) 2 (49) 29 % (46) 2 (43) 27 % (21) 2 (180) Vi vil være nødsaget til at afskedige vedkommende. 28 % (26) 2 (62) 2 (39) 27 % (47) 2 (19) 2 (193) 2 (22) 22 % (55) 1 (26) 1 (28) 1 (11) 19 % (142) (92) (250) (159) (175) (77) (753) 69

70 5. KRYDS MED SEKTOR I denne sektion krydses med sektor. Definitionen af offentlig og privat er en tilnærmet definition ud fra brancheregistreringen. Uvejet falder 111 virksomheder i kategorien offentlig. Tabel 64: Respondentens jobfunktion Offentlig Privat Uoplyst Ejer / indehaver 7 % (5) 32 % (216) 33 % 3 (224) Direktør 32 % (24) 2 (166) 5 (5) 2 (195) HR-chef / personaleansvarlig 2 (18) 2 (164) 1 2 (183) Andet 38 % (29) (121) 2 (150) Uoplyst (76) (669) (9) (754) 70

71 Tabel 65: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i fleksjob med offentlig støtte? Offentlig Privat Uoplyst 0 (Ingen) 38 % (29) 7 (477) 78 % (7) 68 % (513) 1 2 (18) 19 % (125) 22 % 19 % (145) (23) 7 % (50) 1 (73) 6-10 (7) Flere end 10 (9) 2 % (12) (5) (5) (76) (670) (9) (755) 71

72 Tabel 66: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i dag ansat i skånejob, det vil sige ansatte førtidspensionister, hvor virksomheden modtager et løntilskud fra kommunen? Offentlig Privat Uoplyst 0 (Ingen) 9 (71) 93 % (620) (9) 93 % (700) 1 (37) (40) 2-5 (8) (8) 6-10 Flere end 10 (75) (669) (9) (753) 72

73 Tabel 67: Har virksomheden tidligere haft medarbejdere ansat i enten fleksjob eller skånejob? Offentlig Privat Uoplyst Ja 38 % (11) 33 % (149) 13 % 33 % (161) Nej 62 % (18) 6 (296) 88 % (7) 6 (321) 2 % (9) 2 % (9) (29) (454) (8) (491) 73

74 Tabel 68: Hvordan vi du karakterisere din virksomheds erfaringer med at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job, hvor der tages særlige hensyn? Offentlig Privat Uoplyst Gode erfaringer 38 % (29) 29 % (196) 22 % 3 (227) Dårlige erfaringer 3 % 8 % (52) 7 % (54) Både gode og dårlige erfaringer 38 % (29) 19 % (125) 2 (154) Ingen erfaringer 2 (16) 4 (296) 78 % (7) 42 % (319) (76) (669) (9) (754) 74

75 Tabel 69: Hvilke af følgende arbejdsopgaver vil en person med et timetal på 3-10 timer realistisk kunne udføre hos jeres virksomhed? Offentlig Privat Uoplyst Arbejdsopgaver, som er en del af virksomhedens kerneopgaver 3 (27) 3 (210) 7 % 32 % (238) Administrative opgaver (herunder bogføring, sekretær, recept 5 (38) 48 % (319) 2 48 % (358) Kopiopgaver 3 (27) 27 % (178) 1 27 % (206) Rengøring 48 % (36) 4 (265) 27 % 4 (304) Blomsterpasning 39 % (29) 2 (134) 2 22 % (166) Vedligeholdelse af arealer (inden- eller udendørs) 62 % (47) 38 % (252) 47 % 4 (303) Piccolineopgaver 2 (20) 2 (176) 1 2 (197) Køkken-madlavning 37 % (28) 1 (104) 1 (133) 75

76 IT-vedligehold 38 % (28) 17 % (111) 1 19 % (141) Andet (angiv): 8 % (54) 8 % (57) Ingen opgaver kan løses af en person med et timetal på 3-10 timer. 1 (12) 22 % (145) 53 % (5) 2 (162) 39 (76) 29 (669) 22 (9) 30 (754) 76

77 Tabel 70: Ville din virksomhed være villig til at drøfte med jobcentret, om der er arbejdsopgaver i virksomheden, som kan udføres af en person i fleksjob, der effektivt kan arbejde 3/5/10 om ugen? Offentlig Privat Uoplyst Ja - 3 timer om ugen 3 (27) 3 (207) 22 % 3 (236) Ja - 5 timer om ugen (men ikke mindre) (42) (46) Ja - 10 timer om ugen (men ikke mindre) 29 % (22) 2 (161) 33 % 2 (186) Nej 2 (18) 3 (235) 4 3 (257) (24) (28) (75) (669) (9) (753) 77

78 Tabel 71: Vi har ansættelsesstop eller afskediger folk. Offentlig Privat Uoplyst Slet ikke 68 % (13) 7 (165) 33 % 7 (179) I nogen grad 1 (23) 67 % 1 (26) I høj grad 2 (5) 2 (46) 2 (51) (19) (235) (257) 78

79 Tabel 72: Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob i det hele taget. Offentlig Privat Uoplyst Slet ikke 67 % (12) 3 (81) 2 37 % (94) I nogen grad 28 % (5) 2 (46) 5 2 (53) I høj grad 4 (103) 2 4 (105) 2 % 2 % (18) (234) (256) 79

80 Tabel 73: Vi har ikke arbejdsopgaver til en person i fleksjob med så få timer om ugen. Offentlig Privat Uoplyst Slet ikke 1 2 (48) 19 % (50) I nogen grad 28 % (5) 9 % (21) 1 (26) I høj grad 6 (11) 69 % (163) 69 % (178) 2 % 2 % (18) (236) (258) 80

81 Tabel 74: En person med så få timer om ugen ville ikke blive en del af det sociale liv på arbejdspladsen. Offentlig Privat Uoplyst Slet ikke 33 % (6) 5 (116) 7 49 % (125) I nogen grad 33 % (6) 1 (38) 17 % (44) I høj grad 33 % (6) 29 % (69) 29 % (75) (11) 2 (12) (18) (234) (256) 81

82 Tabel 75: Det administrative arbejde vil være for stort i forhold til det lille timeantal. Offentlig Privat Uoplyst Slet ikke 33 % (6) 32 % (74) 2 32 % (81) I nogen grad (43) 7 (47) I høj grad 6 (11) 4 (105) 4 (116) (12) (12) (18) (234) (256) 82

83 Tabel 76: Hvad ville kunne få dig til at sige ja til at ansætte en person i fleksjob på 3-10 timer ugentligt? Offentlig Privat Uoplyst En tidsbegrænset ansættelse på eksempelvis 6 eller 12 månede 7 % (18) 7 % (19) En éngangsbonus på kr. 7 % (16) (17) Andet (angiv): 2 23 % (55) 23 % (59) Ikke noget 53 % (10) 59 % (138) 59 % (152) 1 7 % (16) 7 % (19) (18) 103 % (235) 103 % (257) 83

84 Tabel 77: Personen er fagligt klædt på til at udføre arbejdsopgaverne. Offentlig Privat Uoplyst Vægter slet ikke 3 % 8 % (52) 13 % 7 % (55) Vægter ikke så højt 23 % (17) 2 (138) 5 2 (159) Vægter højt 69 % (52) 6 (444) 2 6 (498) (35) 13 % (40) (75) (669) (8) (752) 84

85 Tabel 78: Personen passer socialt ind på vores arbejdsplads. Offentlig Privat Uoplyst Vægter slet ikke (32) 1 (34) Vægter ikke så højt 1 (11) 19 % (124) 22 % (137) Vægter højt 82 % (62) 73 % (490) 67 % (6) 7 (558) 3 % (24) 3 % (26) (76) (670) (9) (755) 85

86 Tabel 79: Vi får tilskud fra jobcentret til en mentor, der har tid til at støtte personen. Offentlig Privat Uoplyst Vægter slet ikke 22 % (17) 29 % (192) 22 % 28 % (211) Vægter ikke så højt 5 (38) 32 % (217) 1 3 (256) Vægter højt 22 % (17) 29 % (197) 4 29 % (218) 9 % (63) 22 % 9 % (69) (76) (669) (9) (754) 86

87 Tabel 80: Personen har ikke for meget sygefravær. Offentlig Privat Uoplyst Vægter slet ikke 3 % (28) (30) Vægter ikke så højt 1 (11) 1 (91) 1 (102) Vægter højt 79 % (59) 79 % (526) (9) 79 % (594) (24) (27) (75) (669) (9) (753) 87

88 Tabel 81: Vi har én kontaktperson i job-centret, som vi altid kan få fat på, hvis vi har brug for hjælp. Offentlig Privat Uoplyst Vægter slet ikke 12 % (9) (122) 1 (132) Vægter ikke så højt 3 (23) 23 % (151) 1 23 % (175) Vægter højt 5 (41) 53 % (356) 78 % (7) 5 (404) (40) (43) (76) (669) (9) (754) 88

89 Tabel 82: Der er ikke administrativt bøvl med ansættelsen. Offentlig Privat Uoplyst Vægter slet ikke 12 % (9) (36) 1 (46) Vægter ikke så højt 22 % (17) 1 (104) 2 1 (123) Vægter højt 63 % (48) 7 (501) 7 (7) 7 (556) 3 % (28) (30) (76) (669) (10) (755) 89

90 Tabel 83: Hvilke af følgende udsagn passer bedst på din virksomheds erfaringer med at fastholde medarbejdere i arbejde, efter at deres arbejdsevne er blevet nedsat? Offentlig Privat Uoplyst Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt i o 33 % (25) 29 % (197) 3 (223) Vi har en eller flere medarbejdere, som vi har fastholdt ved 28 % (21) 19 % (130) 37 % 2 (155) Vi har afskediget en eller flere medarbejdere, som fik nedsat arbejdsevne. 1 (11) 1 (71) 19 % 1 (84) Vi har aldrig haft medarbejdere, der har fået nedsat arbejdsevne. 43 % (32) 52 % (348) 4 5 (384) 117 % (76) 112 % (669) 10 (9) 112 % (754) 90

91 Tabel 84: Med den nye regel in mente, hvilket af følgende udsagn vil så bedst passe på virksomheden, hvis en medarbejder får nedsat arbejdsevne? Offentlig Privat Uoplyst Vi vil under alle omstændigheder forsøge at fastholde vedkommende på arbejdspladsen. 32 % (25) 32 % (215) 32 % (240) Vi vil forsøge at fastholde vedkommende i de 12 måneder, og derefter ville vi presse på for et fleksjob. 2 (20) 2 (159) 1 2 (180) Vi vil være nødsaget til at afskedige vedkommende. 23 % (18) 2 (170) 5 (5) 2 (193) (14) 19 % (124) 33 % 19 % (141) (77) (668) (9) (754) 91

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Budgetundersøgelse om 2013

Budgetundersøgelse om 2013 Budgetundersøgelse om 2013 15817 KØBENHAVN FOA 28. aug 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort rejsekort Maj 2018 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14737 KØBENHAVN Undersøgelse blandt ældrechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14734 KØBENHAVN Undersøgelse blandt børnechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 1 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kendskabsundersøgelse jul 2016

Kendskabsundersøgelse jul 2016 t Kendskabsundersøgelse - 2016 20765 NOTA 7. jul 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 OK-måling marts 2018 2018776 BUPL 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland t Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland Aarhus 2017 Aarhus 8. apr 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund...

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Markedsundersøgelse blandt virksomheder - maj 2012

Markedsundersøgelse blandt virksomheder - maj 2012 Markedsundersøgelse blandt virksomheder - maj 2012 Arhus, 11. maj 2012 CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus 2017 5. aug 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3.

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 April-måling Aarhus 2017 April 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus 2017 28. nov 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER FOA 14. maj 2010 13029 RESULTATER BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Crosstabs 9 2 1. KORT

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Kendskabsundersøgelse 2017

Kendskabsundersøgelse 2017 Kendskabsundersøgelse 2017 NOTA 8. januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018

Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 Kommunal rundspørge - Ældrechefer 2018 2018333 FOA 12. feb 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus 2017 Januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 4 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

September 2016 MARKEDSANALYSE 2017 CABI CV- OG JOBPORTAL VEDR. SMÅJOBS MAJ 2017 PRÆSENTATION

September 2016 MARKEDSANALYSE 2017 CABI CV- OG JOBPORTAL VEDR. SMÅJOBS MAJ 2017 PRÆSENTATION September 2016 MARKEDSANALYSE 2017 CV- OG JOBPORTAL VEDR. SMÅJOBS CABI PRÆSENTATION MAJ 2017 MARKEDSANALYSE 2017 Om undersøgelsen KORT OM UNDERSØGELSEN B-t-B undersøgelse med 424 interviews gennemført

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Undersøgelse om kommunale budgetter

Undersøgelse om kommunale budgetter Undersøgelse om kommunale budgetter 15611 KØBENHAVN FOA JUNI 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Rundspørge Køkkenpuljen

Rundspørge Køkkenpuljen Rundspørge Køkkenpuljen Ingen garanti for færre underernærede I foråret 2017 præsenterede ældreministeren regeringens Køkkenpulje. På finansloven var der afsat 425 millioner kroner, som kommunerne kunne

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Tabelrapport EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

FOA RUNDSPØRGE I KOMMUNERNE OMKRING BUDGET november 2009 RESULTATER

FOA RUNDSPØRGE I KOMMUNERNE OMKRING BUDGET november 2009 RESULTATER FOA 2. november 2009 12097 RESULTATER RUNDSPØRGE I KOMMUNERNE OMKRING BUDGET 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabeller 5 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid 2019397 FOA 30. okt 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede

Læs mere

Internationalt uddannelsestilbud

Internationalt uddannelsestilbud t Internationalt uddannelsestilbud Lyngby-Taarbæk Vidensby Forberedende analyse blandt forældre til børn i alderen 0-16 år 9. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 1. BAGGRUND

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018

Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018 Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December Hovedparten af virksomhederne forventer en stigning i deres omsætning det kommende år Hvad er

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 DR Jeppe Kofoed Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabuleringer med køn...9 5 Krydstabuleringer

Læs mere

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU DR 22. Maj 2009 11145 EU's størrelse RESULTATER Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabeller 5 4.

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere