Servicebrev BørneIntra version 2.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebrev BørneIntra version 2.10"

Transkript

1 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.10 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks Herlev Tel Fax CVR-nr. DK Side 1 af 28

2 Indhold Servicebrev BørneIntra version Komme-gå modulet... 3 REGISTRERING OG SLETNING AF KOMME-GÅ TIDER PÅ BØRN... 3 BESKEDER... 4 NY MENUSTRUKTUR OG FILTRERING... 6 Automatisk import af børn og familie data... 9 Lukkeperioder... 9 SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN... 9 LUKKEPERIODE PÅ OMRÅDENIVEAU Barnets stamkort NY FAMILIERELATION Kalender OPRET EN AKTIVITET MED TIDSINTERVALLER SÅDAN SVARES PÅ EN INVITATION MED ET TIDSINTERVAL VISNING AF AKTIVITETSDETALJER FOR MEDARBEJDERE App en BESKEDER: INVITATIONER SOM INDEHOLDER TIDSINTERVALLER BESKEDER: ÆNDRINGER I SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED LUKKEPERIODER Google translator OPRETTELSE AF EN GOOGLE KONTO HVORLEDES EN GOOGLE KODE GENERERES HVORLEDES I I KOMMUNEN FASTLÅSER DE UDVALGTE TERMER HVORLEDES GOOGLE KODEN GEMMES I BØRNEINTRA HVORLEDES FORÆLDRENE AKTIVER GOOGLE TRANSLATE I DERES BROWSER (DOG IKKE I GOOGLE CHROME) HVORLEDES FORÆLDRENE AKTIVER GOOGLE TRANSLATE I GOOGLE CHROME Introduktioner Børns og personlige fotoalbum er blevet globale Side 2 af 28

3 Komme-gå modulet REGISTRERING OG SLETNING AF KOMME-GÅ TIDER PÅ BØRN For at registrere Komme-gå tider på et barn skal forældre og/eller personale klikke på billedet af barnet. Nedenstående pop-up vedrørende barnet vises. I denne version er knappernes udseende for at registrere Komme-gå tider ændret til en grøn og orange dør, som vist I den firkantede røde boks i skærmbilledet ovenfor. Side 3 af 28

4 Når et barn er registreret som Kommer, aktiveres Går knappen, hvilket illustreres ved, at den bliver fuldfarvet orange og Kommer knappen bliver lysegrøn. Hvis en Kommer og/eller Går registrering er lavet forkert på et barn, får både forældre og personale nu også mulighed for at slette registreringen via en Fortryd kommer / Fortryd går knap. Når der er registreret Kommer og Går tider på et barn, vil det blive vist på barnets billede, som vist nedenfor, på oversigtsbilledevæggen. BESKEDER Når forældre ændrer Komme-gå tider på et barn, registrerer et barn syg eller på ferie, har de mulighed for at skrive en besked til den pågældende aktivitet. Når en sådan besked skrives, vises der i Komme-gå modulet en konvolut på det pågældende, således personalet bliver opmærksom på, at der er en besked de skal læse. Se ikon i den røde firkant på billedet nedenfor. Konvolutten er lukket indtil en fra personalet har klikket sig ind på barnet og læst beskeden. Der klikkes på barnet i billedvægsoversigten og følgende popup vises: Side 4 af 28

5 Der klikkes på aktivitetsikonet (i ovenstående skærmbillede Ferie ikonet), hvor konvolutten vises, og beskeden vises som illustreret nedenstående pop-up. Når beskeden er læst, vises en åben konvolut på barnet, hvilket signalerer, at en fra personalet har læst beskeden. Side 5 af 28

6 Konvolutten vil blive vist på barnet i den/de dage/datoer, aktiviteten (ferie, sygdom, ændring i Komme-gå tider) er registreret på barnet. NY MENUSTRUKTUR OG FILTRERING Statistik informationer er redesignet, og vises nu som tre cirkler i menuen. Se den røde firkant i nedenstående skærmbillede. Der kan hurtigt filtreres via knapperne Alle børn, Sorter (en stue/gruppe vælges) eller efter navne ABC. I højre øverste hjørne på skræmbilledet nedenfor er indsat en opdater knap. Side 6 af 28

7 Således har personalet altid mulighed for at opdatere indholdet i Komme-gå modulet, hvilket kan være nyttigt hvis flere touch skærme og devices bruges i institutionen. Automatisk synkronisering på tværs af devices sker hvert 5. minut. Ved at trykke på menu knappen i øverste højre hjørne vises en ny menu, hvor det bl.a. er muligt at lave yderligere filtreringer på børn. Se de følgende to skærmbilleder. Side 7 af 28

8 De gule filtreringsknapper i menuen sorterer efter, om der i oversigtsbilledet af børn er valgt Alle børn eller en specifik stue/gruppe under Sorter. Filtreringsknapperne betyder følgende: Børn i huset lige nu viser de børn som KUN er registreret som kommet (= børn med grøn dør) Side 8 af 28

9 Hvem er kommet? viser de børn som er registreret som kommet (= børn med grøn dør eller både grøn og orange dør) Hvem er gået hjem? viser de børn som er gået hjem (= børn med både en grøn og orange dør) Hvem mangler at komme? viser de børn som ikke er kommet (= børn uden en grøn og dermed også orange dør) Børn med beskeder? viser de børn som har et besked ikon Alle børn Statistik og Informationer & nyheder er også placeret i den nye menu. Automatisk import af børn og familie data For at få data af børn og familie automatisk importeret ind i BørneIntra skal relevante tilslutningsformular på Kundenet udfyldes og sendes ind ellers kontakt Service. Når den automatiske dataimport er aktiveret af KMD, vil den tidligere manuelle dataimport være slået fra, hvilket kan ses under Admin Import. Se tekst med rødt i nedenstående skræmbillede: Administratorer vil stadig have mulighed for ændre i import indstillingerne til sub-institutioner. Import logs for børn og familie data kan ses af administratorer under Admin Indstillinger - Børn og Unge Logning Importlog af børn og familiemedlemmer. Lukkeperioder Brugerundersøgelser vedrørende Lukkeperioder kan laves på kommune og nu også på områdeniveau. Hvordan dette gøres uddybes senere i dokumentet. Via Lukkeperioder er det muligt for forældre at melde tilbage, om de ønsker pasning i den givne institutions lukkeperiode og i så fald, hvilken åben institution, de ønsker deres barn passet. SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN Det er muligt at lave og udsende en brugerundersøgelse til forældre vedrørende lukkeperioder på kommune- eller områdeniveau under Kommunikation -> Brugerundersøgelser. Side 9 af 28

10 For at oprette en ny Brugerundersøgelse skal personalet trykke på det grønne plus ikon. Af Brugerundersøgelsestype vælges Pasning i lukkeperioder. Nedenstående spørgsmål indgår i undersøgelsen. De fem første spørgsmål kan ikke slettes eller rykkes rundt. Der kan tilføjes spørgsmål ved at trykke på det grønne kryds. Det første spørgsmål omhandler, om der er brug for pasning i den specificerede periode. Svaremulighederne er: Har ikke brug for pasning Har brug for pasning Hvis forældre svarer Har brug for pasning, skal de også besvare spørgsmål 2-5. Se du udfoldede spørgsmål nedenfor: Hvis forældre svarer Har ikke brug for pasning springes spørgsmål 2-5 over. Udsendelse af en brugerundersøgelse har ikke ændret sig. LUKKEPERIODE PÅ OMRÅDENIVEAU Oprettelse af en lukkeperiode på områdeniveau foretages af en person med administrative rettigheder vælg Admin -> Indstillinger Institution -> Åbningstider, særlige dage og helligdage -> Særlige dage og helligdage, som vist nedenfor. Side 10 af 28

11 For at oprette en ny lukkeperiode vælges den dato, hvor lukkeperioden skal starte, som vist i skærmbilledet ovenfor (hvid dato). Under Type vælges Særlig lukkeperiode for alle afdelinger i dette dagtilbud. Vælg fra og til dato for lukkeperioden og giv den et navn og slutteligt tryk på knappen Tilføj til listen. Kun de Institutioner, som tilhører området, vil se lukkeperioden i listen samt have mulighed for at benytte den i en brugerundersøgelse. Det er på det administrative områdeniveau, at lukkeperioden kan ændres og slettes. Denne administration sker i For dagtilbuddet sektionen. Her kan dato for og navn på perioden ændres, og perioden kan slettes. Under sektionen For afdelingen er det muligt for hver enkelt institution i området at tilpasse perioden for lukkedage. Det er også muligt for institutionen at vælge Vi har åbent i denne lukkeperiode. De institutioner som vælger at Side 11 af 28

12 have åbent, vil blive vist i listen over mulige institutioner for alternativ pasning i brugerundersøgelsen. I ferielisten vil sådanne institutioner være markeret med et grønt flag. Barnets stamkort NY FAMILIERELATION Følgende to relationer er føjet til familiemedlem: Plejemor and Plejefar. Kalender OPRET EN AKTIVITET MED TIDSINTERVALLER Denne funktion kan bruges af medarbejdere som opretter møder med mange forældre eller andre medarbejdere. Side 12 af 28

13 For at oprette aktiviteten skal brugeren markere Tilføj tidsintervaller, vælge intervallet, dato og start og sluttid. Det er muligt at oprette aktiviteter over flere dage. SÅDAN SVARES PÅ EN INVITATION MED ET TIDSINTERVAL Deltagerene i aktiviteten med tidsintervaller, vil modtage en invitation, hvor de skal vælge hvilken dag og i hvilket interval, de ønsker at deltage i aktiviteten. Der vil blive vist en tabel med de forskellige tidsintervaller. Er tidsintervallet allerede booket af en anden person, da vil det pågældende tidsinterval være markeret med gråt og ikke muligt at vælge. Deltagerne vil se en tabel med tidsintervaller. Hvis et tidsinterval er taget af en anden deltager, vil det være markeret med gråt. (Det er derfor ikke muligt at vælge et interval, som en anden allerede har taget) Deltageren kan vælge et ledigt interval og acceptere invitationen. Når deltagerne åbner en invitation, som de har accepteret, vil de se valgte dag og tidspunkt markeret med grønt. Det er stadig muligt at skifte mening og vælge et andet ledigt tidspunkt. Side 13 af 28

14 VISNING AF AKTIVITETSDETALJER FOR MEDARBEJDERE Under detaljerne for en aktivitet, kan en medarbejder se status for alle deltagere. Valgte datoer og tidsintervaller vil blive vist ved siden af deltagerene som har accepteret invitationen (disse er vist sorteret ud fra dato og tidspunkt) Se nedenstående billede. App en BESKEDER: INVITATIONER SOM INDEHOLDER TIDSINTERVALLER Deltagere som er inviteret til en aktivitet med et tidsinterval kan også vælge intervaller via BørneIntra app en. Hvis de åbner Beskeder og vælger en Invitation, så kan de i detaljerne se en liste over de intervaller, der kan vælges. Hvis et interval er valgt af en anden vil det være farvet gråt (det er ikke muligt at vælge et interval, der allerede er taget). Deltageren klikker på et tidsinterval og derefter er intervallet valgt og invitationen bliver accepteret. Det valgte interval bliver nu farvet blåt For at afslå en invitation, vælger deltageren at klikke på Afslå (Vises efter listen med tidsintervaller). Efter at der er klikket på Afslå bliver invitationen afslået. Side 14 af 28

15 Det er dog stadig muligt for deltagerene at ændre mening og acceptere senere BESKEDER: ÆNDRINGER I SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED LUKKEPERIODER I forbindelse med spørgeundersøgelser til lukkeperioder, er der ændret i tredje trin, idet listen af mulige institutioner er grupperet anderledes nu åbne institutioner fra brugerens områder er nu vist først og andre er grupperet ud fra deres type. (Hvis ikke en institution har en type, vil den være grupperet under Andre) Side 15 af 28

16 I fjerde trin af brugerundersøgelser for lukkeperioder bliver forældrene bedt om at udfylde de dage i perioden, de har brug for pasning, hvis ikke de har brug for pasning i hele perioden. Side 16 af 28

17 Google translator Følgende vejledning er en guide til hvorledes, man i kommunen aktiverer google translate funktionen i BørneIntra. Ved installation af Google Translate gives alle brugere af BørneIntra i kommunen mulighed for at få oversat indholdet på BørneIntra til et andet selvvalgt sprog end dansk. Efter installationen af Google Translate er foretaget på kommuneniveau, får brugerne af BørneIntra mulighed for at aktivere Google Translate, når de logger på systemet. Ved installationen er der mulighed for at fastlåse udvalgte termer, som I i kommunen ikke ønsker skal oversættes til et andet sprog. Google Translate kan bruge i alle browsere undtagen i Google Chrome, som allerede har en indbygget oversættelsesfunktion. Følgende vejledning giver en forklaring på: o o Oprettese af en Google konto (For at installere Google Translate kræves en Google konto) Hvorledes en Google kode genereres Side 17 af 28

18 o o o o Hvorledes I i kommunen fastlåser udvalgte termer (Der ikke ønskes oversat til et andet sprog) Hvorledes Google koden gemmes i BørneIntra Hvorledes forældrene aktiver Google Translate i deres browser (dog ikke i Google Chrome) Hvorledes forældrene aktiver Google Translate i Google Chrome OPRETTELSE AF EN GOOGLE KONTO Benyt følgende link: Det er desværre ikke muligt at tilgå denne hjemmeside på dansk, da det er Googles egen hjemmeside, særskilt fra BørneIntra. Klik på det blå ikon Add to your website now i højre øverste hjørne og nedenstående skærmbillede vises. Side 18 af 28

19 1) Har du allerede en google konto, da indtast din og password og efterfølgende Sign in. Herfra følger du den resterende vejledning fra afsnitte Hvorledes Google koden genereres. 2) For dig der ikke har en google konto. Tryk på ikonet Create an account (se ovenstående skærmbillede) hvorefter du skal indtaste oplysninger vedrørende dit navn, fødselsdag, køn, vælge et brugernavn og password mm. Se nedenstående skærmbillede. Side 19 af 28

20 Efter oplysningerne er indtastet, da tryk Next step nederst i højre hjørne. Her er det nu muligt at uploade et billede. Ønskes du ikke at uploade et billede da tryk blot på det blå ikon Create your profile og følgende skærmbillede vil vises. Tryk på ikonet Back to Google Developers Console. Du er nu allerede logget ind på din google konto og er derved klar til at kunne generer en google kode. HVORLEDES EN GOOGLE KODE GENERERES For at generer google koden skal du igennem følgende 3 steps: 1) Du skal nu kopiere webadressen fra din BørneIntra browser ind i feltet Website URL. Efterfølgende ændrer du Website sproget fra engelsk til dansk og trykker Next. Side 20 af 28

21 2) Nu skal du sikre, at der under punktet Translation languages er valgt All languages. Derudover skal Display mode være indstillet til Automatic Til sidst skal du sikre at Automatically display translation er markeret. Tryk på det blå ikon Get Code og du er klar til det tredje og sidst step. Side 21 af 28

22 3) Nu er det muligt at se den generede google kode, der skal kopieres ind i BørneIntra. Det er vigtigt, at det kun er den blå markerede del af koden, du kopiere ind i BørneIntra. Ønsker I i kommunen at fastlåse udvalgte termer der ikke skal oversættes med Google Translate, tryk da på det blå ikon Manage Translations med den røde cirkel. HVORLEDES I I KOMMUNEN FASTLÅSER DE UDVALGTE TERMER Efter at trykke på det blå ikon Manage Translations i ovenstående skærmbillede, vil du se nedenstående på din skærm. Tryk på den røde Tilføj knap (under sektionen Ordliste ) og det er nu muligt at tilføje og fastlåse udvalgt termer, der ikke ønkses oversat til et andet sprog. Se nedenstående skærmbillede. Side 22 af 28

23 HVORLEDES GOOGLE KODEN GEMMES I BØRNEINTRA Når du har generet en google kode og skal have denne kopieret ind i BørneIntra, da gør følgende: Log på BørneIntra som administrator og start i hovedmenuen. Følg da stien: Admin Indstillinger-Kommune Layout Herfra vælger du menuen Oversættelser via Google Translate, hvor punkterne Aktiver Google Oversæt og Google kode fremkommer. Side 23 af 28

24 Kopier den tidligere generet google kode ind i det hvide felt, Google kode. Derudover skal du acceptere Googles servicevilkår ved at sætte et flueben, før det er muligt at aktivere google translate funktionen. Efterfølgende tryk da på Gem og Google translate funktionen er nu aktiveret. Hvorledes forældrene aktivere Google Translate i deres browser, er beskrevet i det følgende afsnit, Hvorledes forældrene aktivere Google Translate i deres browser. Side 24 af 28

25 HVORLEDES FORÆLDRENE AKTIVER GOOGLE TRANSLATE I DERES BROWSER (DOG IKKE I GOOGLE CHROME) Forældrene har mulighed for at aktivere Google Translate, når de vil logge på BørneIntra. Inden forældrene skal indtaste brugernavn og password vil nedenstående beskæftigelsesbesked fremkomme på skærmen. Tryk Yes hvis Google Translate skal aktiveres. Tryk No hvis Google Translate ikke skal aktiveres. OBS: Hvis denne bekræftigelsesbesked ikke fremkommer skal følgende ændres: 1) Sprog: Ovenstående skræmbillede fremkomme KUN, hvis det valgte første sprog i browserne IKKE er dansk. 2) Cookies: Brugen af Cookies være aktiveret. 3) InPrivate Browsing: Aktivere InPrivate Browsing i browseren. Efterfølgende aktiveres Google Translate funktionen og Google Translate funktionen tilføjes i browseren. Her er det muligt at vælge hvilket sprog BørneIntra s indhold skal oversættes til. Side 25 af 28

26 HVORLEDES FORÆLDRENE AKTIVER GOOGLE TRANSLATE I GOOGLE CHROME a) Hvis oversættelses funktionen i Google Chrome allerede er aktiveret, da vil dette ikon være tilgængeligt i din browseren. Tryk på ikonet og det er nu muligt at aktiverer oversættelsen af indholdet i BørneIntra ved at vælge Translate. Det er muligt at vælge mellem forskellige sprog ved at trykke på linket Options. b) Hvis oversættelses funktionen ikke er aktiveret i Google Chrome, og dette ikon mangler i browseren, tryk da på dette ikon Herefter vælges Settings, da Show advanced settings og sæt flueben i menuen Languages (Sprog). Under funktionen Language and input settings skal sproget Dansk fjernes og sproget BørneIntra ønsket oversat til skal tilføjes. Side 26 af 28

27 Efterfølgende vil dette ikon være tilgængeligt i din browser og du kan nu tilføje oversættelsesfunktionen i Google Chroom. Filtrere på institutionsniveau i mobilstatistik Statistik vedrørende besøg på mobile enheder (IOS og Android) kan ses af personalet under Kontor > Mobil Statistik. Det er nu muligt at filtrere på institutionsniveau. Institutionerne kan vælges i dropdown en Afdeling, som vist I den røde boks nedenfor. Der er muligt at se hvilke specifikke forældre der har besøgt Antallet af besøg på specifikke områder i mobilenhederne inden for den pågældende institution er vist på specifikke forældre og i samlet sum (Antal personale). Introduktioner Fuld version af CKEditor er tilføjet introduktioner og bruges til at oprette og rette i disse. Brugere har nu mulighed for at tilføje videoer/kort/flask objekter til introduktioner samt anvende andre funktionaliteter i editoren. Side 27 af 28

28 Børns og personlige fotoalbum er blevet globale Der er nu: ét personligt fotoalbum for de personer, som er registreret i flere institutioner. Albummet vises på den personlige forside i Fotoalbum som Mit album. ét fotoalbum for de børn, som er registreret i flere Institutioner. Dette betyder, at billederne kan ses og uploades på tværs af institutioner. Side 28 af 28

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12)

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev

Læs mere

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 1.1 Angivelse af lukkeperiode... 2 1.1.1 Kommuneniveau... 2 1.1.2 Områdeniveau... 3 1.2 Arbejdsgang for institutioner, der holder åbent... 5 1.2.1 Hvilke

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.11

Servicebrev BørneIntra version 2.11 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.11 10. juni 2015 Ref.: KWJ Den 23. juni 2015, frigives BørneIntra version 2.11 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Komme-gå registrering

Komme-gå registrering Komme-gå registrering En vejledning til forældre Vi har komme-gå registrering på skærme. Det betyder for dig at: Du får overblik over, hvilke børn der allerede er på stuen, når I kommer Du skal melde sygdom,

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.9

Servicebrev BørneIntra version 2.9 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.9 Den 25. marts 2014, frigives BørneIntra version 2.9 17. marts 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk CVR-nr. DK 26911745

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.13

Servicebrev BørneIntra 2.13 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.13 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Deltagelse i projektet "Remind" herunder videosamtaler mellem behandler og patient

Deltagelse i projektet Remind herunder videosamtaler mellem behandler og patient Deltagelse i projektet "Remind" herunder videosamtaler mellem behandler og patient Samtykkeerklæring om deltagelse Brugervejledning til Remind Side 1 af 9 Side 2 af 9 Video Test Afprøv dit videoudstyr

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder Side 1 af 26 Indhold 1. Ændringer i webdelen version 2.14... 3 1.1 Responsivt

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android BRUGERVEJLEDNING TDC MobilTekst på Android Indhold Indhold... 2 1 Hvad er TDC MobilTekst... 3 1.1 Ny Installation... 3 1.2 Før du starter... 3 1.3 Programopdatering... 3 2 Skærmbillede TDC MobilTekst...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Applikator Bugattivej 8 7100 Vejle Danmark Telefon: +45 22 85 18 60 E-mail: info@applikator.dk 1 Indhold CMS... 2 LOG ON til CMS... 2 Opret

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Dine fordele: Skærmdeling er

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

NETS WALLET PILOT TEST

NETS WALLET PILOT TEST NETS WALLET PILOT TEST Guide til installation af Nets Wallet 21.11.2016 Intro Pilot test af Nets Wallet Sådan tilmeldes og registreres brugere til pilot testen Nets bruger Microsoft s HockeyApp til distribution

Læs mere

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord)

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Videomodulet opkald Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Log ind på Remind.appinux.com med dit regionsid og din adgangskode. (Du kan lave en genvej til Remind i din bogmærkelinje

Læs mere

Vejledningtiladministratorbrugerfladen

Vejledningtiladministratorbrugerfladen Vejledningtiladministratorbrugerfladen Indholdsfortegnelse Quickguide, brug af EQ-i 2.0 testportalen... 2 Kontakt... 2 Ændring af kodeord samt My Dashboard... 3 EQ-i 2.0... 4 Menuoversigt... 5 1. Invite...

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet "enhed") og via web.

Vejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet enhed) og via web. Vejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet "enhed") og via web. Beskedmodulet i Remind er en sikker måde at kommunikere med din behandler/medarbejderen

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af Indhold Indhold... 2 1. Introduktion... 3 2. Log ind... 3 3. MyPage... 4 4. Administrator: oprettelse af brugere... 5 5. Administrator: oprettelse af organisation... 6 6. Administrator: Opsætning af brugere

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Subscription

Vejledning til Autodesk Account - Subscription Vejledning til Autodesk Account - Subscription Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre, tildeling

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Observations App til Android Version 5.09.5 af Soft Design A/S Contents Installationsvejledning til Synchronicer Observation... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du...

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1 Personlige indstillinger Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn

Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn Indhold Opret profil Naviger rundt på LinkedIn Tilpas profil Opret gruppe Hjælp 2 Opret profil 2. 1. Du opretter din profil på www.linkedin.com.

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre...

Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre... Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre... 9 Offline synkronisering... 11 Klienter til mobile enheder...

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID INSTALLATIONS GUIDE Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD PC...4 Mac...10 Android...18 PC Sådan installerer du Chili Security

Læs mere

API-import af kundedata fra e-conomic

API-import af kundedata fra e-conomic API-import af kundedata fra e-conomic Herunder følger en beskrivelse af hvordan du opretter en forbindelse mellem e-conomic og, der tillader at kunder kan blive synkroniseret mellem de to systemer. Opsætning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7 Indholdsfortegnelse 1. Log ind... 2 2. Glemt adgangskode?... 3 3. Ændre sprog... 6 4. Dashboard = Forsiden... 7 Side 1 af 8 IndFak er opdateret så du igen kan anvende alle typer anbefalede browsere: Internet

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten Nyhedsmail den 26 Januar Sidste nyt - Der er lavet ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten - Nu kan man have et galleri pr. skærmenhed - Automatisk oprydning i DayCare galleri

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere