Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten I 2016 følte 18 % af københavnerne sig utrygge, når de færdedes i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Frem mod 2017 skal denne andel falde kontinuerligt og med mindst 1 procentpoint om året, så den i 2017 ikke overstiger 15 %. Københavns Tryghedsundersøgelse 2017 viser, at 22 % af københavnere føler sig utrygge, når de færdes i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Det er en stigning fra 2016, hvor 18 % var utrygge i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Målsætningen for 2017 er dermed ikke nået, da utrygheden i 2017 er steget ift og er over 15 % i aften- og nattetimerne Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sigrid Overaa Thygesen 2. Færre utrygge lokalområder i København I 2013 følte 7 % af københavnere sig utrygge i deres nabolag. I 2017 skal andelen af utrygge borgere være faldet i alle bydele, og i ingen bydele må den overstige 10 %. Figur 1 viser, at der er fire bydele, hvor andelen af utrygge beboere er over 10 %. Det gælder bydelene Bispebjerg (18 %), Amager Vest (15 %), Brønshøj-Husum (13 %) og Valby (13 %). Udviklingen i de enkelte bydele ift viser, at utrygheden er steget i 6 bydele i 2017 (Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Vanløse og Østerbro). Målsætningen for 2017 om færre utrygge lokalområder er derfor ikke opnået. Figur 1: Andel københavnere, der er utrygge i deres nabolag (Tryghedsundersøgelsen 2017) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Center for Byudvikling, Sikker By Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon EAN nummer

2 3. Færre kommunale institutioner eller serviceydelser holder lukket som følge af uro i et område I 2013 var der i Københavns Kommune 283 ikke-planlagte lukkedage fordelt på 9 kommunale institutioner/services. Frem mod 2017 skal der årligt ske et fald i både antallet af ikke-planlagte lukkedage og antallet af institutioner/services, der har holdt lukket som følge af uro i et område. I 2017 skal begge dele være reduceret med 33 % sammenlignet med Når institutioner/services lukker ned, skal der inden for tre arbejdsdage været udarbejdet en handleplan for genåbning eller etablering af et alternativt tilbud til målgruppen. Der har i 2016 været 352 ikke-planlagte lukkedage. Målsætningen om at reducere antallet af lukkedage med 33 % i perioden er dermed ikke nået, da antallet af ikke-planlagte lukninger i 2013 var institutioner/services har holdt lukket som følge af uro i et område og er således steget med 1 siden Målsætningen om en reduktion på 33 % i antallet af institutioner, der har haft ikke-planlagte lukkedage siden 2013 opnås således ikke. Tabel 1: Oversigt over lukkedage og serviceafbrud Antal/år Udvikling Lukkedage % Antal institutioner/services med % lukkedage Af Tabel 2 nedenfor fremgår det, hvordan de ikke-planlagte lukninger og afbrud i services er fordelt på forvaltningsområderne. Af Tabel 2 fremgår ligeledes antal afbrud i services. Tabel 2: Ikke planlagte lukkedage og afbrud i service fordelt på forvaltninger Forvaltning Institution Antal ikkeplanlagte lukkedage SOF 18+ Center Voldparken 54 BUF Rubinen, en del af 72 Fritidscenteret Indre Valby BUF Lunden (klubtilbud) 215 KFF Prismen (idræts- og 6 kulturhus) KFF Korsgadehallen 1 KFF Solvang Bibliotek KFF Sundby Bibliotek børnebibliotek KFF Vigerslev Bibliotek 356 KFF Vesterbro Bibliotek 16 TMF Parkeringsvagter 5 I alt Antal afbrudte services Side 2 af 5

3 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ikke haft afbrudte services eller ikkeplanlagte lukkedage i hele Der er flere afdelinger under forvaltningerne, der ikke har oplevet ikke-planlagte lukkedage eller afbrudte services. Det gælder både SSP (SOF) og Center for Drift Indre i Byens Drift (TMF). Hovedstadens Beredskab har heller ikke haft afbrudte services eller ikke-planlagte lukkedage i Det fremgår af Tabel 2, at antallet af dage med afbrud i services er steget markant. Optællingen af dage med afbrud i service indgår ikke som særskilt tal i målet, men indgår i opgørelsen af antallet af institutioner, der har haft ikke-planlagte lukkedage eller afbrud i services. Ikke-planlagte lukkedage Det er hovedsageligt en institution, der er årsag til antallet af ikkeplanlagte lukkedage. Lunden (BUF Nørrebro-Bispebjerg) har holdt lukket fra den 1. januar 2016 til den 1. november 2016 (215 dage) grundet unges uhensigtsmæssige og krænkende adfærd overfor medarbejderne. Som følge heraf blev der iværksat en koordineret indsats mellem Fritidscentret, SSP, Gadeplan og områdets øvrige aktører i den periode, hvor klubben var lukket. Desuden har medarbejdere fra fritidscentret henvist børnene og de unge til fritidscentrets øvrige enheder i området. Derudover har Rubinen, en del af Fritidscenter Indre Valby, og 18+ Center Voldparken holdt lukket i henholdsvis 72 og 54 dage. De resterende 11 dage er fordelt på tre kultur- og fritidsinstitutioner. Serviceafbrud Det er hovedsageligt selvbetjent åbningstid på en række biblioteker, der er årsag til antallet af dage med afbrudte services. Hvis fx tidsrummet for selvbetjent åbningstid forkortes tæller dette som et serviceafbrud. Vigerslev Bibliotek har haft reduceret selvbetjent åbningstid i hele 2016 og Solvang Bibliotek havde 146 afbrud i service, hvilket forklarer de forholdsvist høje tal for bibliotekerne. Sundby Bibliotek har indskrænket den selvbetjente åbningstid i børnebiblioteket fra den 22. marts og resten af året ud i 2016 grundet ophold af grupperinger. Derudover har p-kontrollen haft afbrudt service i fem dage ved Christiania, efter en politibetjent blev skudt den 31. august. Lukninger pga. sygdom eller uvejr indgår ikke i opgørelsen. Side 3 af 5

4 Handleplaner Sundby Børnebibliotek har udarbejdet en handleplan som følge af en afbrudt service. De resterende ni institutioner har ikke nedskrevet en handleplan, men de har alle fast procedure for håndteringen af ikkeplanlagte lukkedage og afbrudte services, som er blevet iværksat straks efter lukningen eller den afbrudte service er trådt i kraft. De resterende ni institutioner har ikke nedskrevet en handleplan, men de har alle fast procedure for håndteringen af ikke-planlagte lukkedage og afbrudte services, som er blevet iværksat straks efter lukningen eller den afbrudte service er trådt i kraft. 4. Mindre ungdomskriminalitet Målet er at ungdomskriminaliteten i kommunen skal reduceres, særligt den alvorlige og personfarlige kriminalitet. I 2013 var andelen af unge mellem 15 og 25 år i Københavns Kommune, der blev sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, 1,13 %. I Figur 2 ses udviklingen i andelen af københavnske unge, der sigtes for personfarlig eller alvorlig kriminalitet sammenlignet med udviklingen i de øvrige tre største byer i Danmark. Figur 2: Andel årige, der er sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet Procent 1,40 1,20 1,00 0,93 1,13 1,04 1,30 1,15 0,91 0,91 1,11 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Gennemsnit for Aarhus, Odense og Aalborg København Figur 2 viser, at 1,11 % af de årige i København i 2016 blev sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Dermed er målet om en reduktion ift. baseline (1,13 %) opnået. Det skal hertil bemærkes, at resultatet for andet år i træk udtrykker en positiv udvikling. Side 4 af 5

5 5. Færre rocker- og bandemedlemmer i København I 2017 skal antallet af personer i bandeloggen for Indre Nørrebro være faldet i forhold til Målet om færre rocker-bandemedlemmer har tidligere været knyttet til Københavns Politis opgørelse af bandeloggen på Indre Nørrebro: I 2017 skal antallet af personer i bandeloggen for Indre Nørrebro være faldet i forhold til I afrapporteringen på Sikker By målene 2016 d. 16. august 2016 blev ØU orienteret om, at Københavns Politi fremadrettet ville ændre opgørelsesmetoden for bandeloggen for Indre Nørrebro, og at det ville få betydning for afrapporteringen for Københavns Politi og Københavns Kommune har primo 2017 indgået en revideret partnerskabsaftale for et trygt Nørrebro. Denne aftale indeholder ikke en erstatning for den tidligere bandelog, der specifikt følger udviklingen på Indre Nørrebro. I stedet er bandeloggen udvidet til et større geografisk område, og der arbejdes med mere dynamiske og fleksible analysemetoder og opgørelser af målgrupperne. Det betyder at hhv. geografien og opgørelsesmetoden for bandeloggen er ændret. Københavns Politi oplyser, at det derfor ikke er muligt, at følge udviklingen i antallet af personer, som registeret i bandeloggen på Indre Nørrebro til brug for opgørelsen af Sikker By målene for Side 5 af 5

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2017 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2017 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2017 Sammenfatning København Tabel 1 Enkeltsager

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2016 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2016 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2016 Sammenfatning København Tabel 1 Enkeltsager

Læs mere

ØU notat vedr. ikke-planlagte lukninger i KK i 2012

ØU notat vedr. ikke-planlagte lukninger i KK i 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT ØU notat vedr. ikke-planlagte lukninger i KK i 2012 Baggrund Økonomiudvalget forelægges hermed et overblik over ikke-planlagte lukninger

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2017 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2017 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2017 Sammenfatning København Tabel 1 Enkeltsager

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 1. kvartal 2012 sammenfatning

Urolige områder i København 1. kvartal 2012 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. kvartal 2012 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2015 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

4. december Sagsnr Til ØU. Dokumentnr Orientering om kriminalitetsnøgletal 1. halvår 2017 (aflæggerbord)

4. december Sagsnr Til ØU. Dokumentnr Orientering om kriminalitetsnøgletal 1. halvår 2017 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 4. december 2017 Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 1. halvår 2017 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede

Læs mere

Urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2010 sammenfatning

Urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2010 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2010 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 18 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Kriminalitetsnøgletal for 1. halvår 2016

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Kriminalitetsnøgletal for 1. halvår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Kriminalitetsnøgletal for 1. halvår 216 Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 21, at Økonomiudvalget løbende

Læs mere

Bilag 1: Uddybende oversigt over indsatsernes målindfrielse Indfrielse af Indsatsens navn Forvaltning succeskriterier Primær forebyggelse

Bilag 1: Uddybende oversigt over indsatsernes målindfrielse Indfrielse af Indsatsens navn Forvaltning succeskriterier Primær forebyggelse Bilag 1: Uddybende oversigt over indsatsernes målindfrielse Indfrielse af Indsatsens navn Forvaltning succeskriterier Primær forebyggelse Bydækkende fritids- og studiejobindsats BIF 0/1 Sikker By bemærkninger

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Bilag 3: Tryghedspartnerskabet Folehaven: Status på tryghed og kriminalitet

Bilag 3: Tryghedspartnerskabet Folehaven: Status på tryghed og kriminalitet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 10. maj 2019 Bilag 3: Tryghedspartnerskabet Folehaven: Status på tryghed og kriminalitet Tryghedspartnerskabet Folehaven har som sine

Læs mere

Vedhæftet er oversigten for 2015 samt 1. halvår af 2016 over fravær til møder i lokaludvalgene.

Vedhæftet er oversigten for 2015 samt 1. halvår af 2016 over fravær til møder i lokaludvalgene. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til gruppeformandskredsen Oversigt over fravær i lokaludvalgene - og Gruppeformandskredsen bestilte i 2014 en årlig oversigt

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 19 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 4 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

25. september Sagsnr

25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 25. september 2018 Bilag 3. Spørgeguide for indsamling af skriftlige bidrag Socialforvaltningen foreslår, at der iværksættes

Læs mere

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Grøn betyder, at udviklingen mellem 2014 og 2015 viser, at målopfyldelsen er på rette spor. Gul betyder,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. Her er svar på dine stillede spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene.

Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. Her er svar på dine stillede spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til Jakob Næsager 25. april 2018 Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene Kære Jakob Her er svar på

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2018 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2018 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2018 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

AMAGER PARTNERSKAB. Partnerskabsaftale

AMAGER PARTNERSKAB. Partnerskabsaftale AMAGER PARTNERSKAB Partnerskabsaftale 2017-2020 1 Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2013

tryg heds indeks københavn 2013 tryg heds indeks københavn 13 2 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne oplever fortsat mindre kriminalitet i nabolaget... 7 Amager Vest... 12 Amager Øst... 15 Bispebjerg... 18 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Gerningskoderne for de afrapporterede kriminalitetstyper fremgår på side 4-5.

Gerningskoderne for de afrapporterede kriminalitetstyper fremgår på side 4-5. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 24. maj 2018 Kriminalitetsnøgletal 2017 Baggrund: Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget løbende

Læs mere

Socialforvaltningen. Notat. Bilag 3 Svar på spørgsmål fra Socialudvalget vedr. 18+ centre. 4. juli Sagsnr

Socialforvaltningen. Notat. Bilag 3 Svar på spørgsmål fra Socialudvalget vedr. 18+ centre. 4. juli Sagsnr Center for Socialpolitik og Udvikling Socialforvaltningen Notat Bilag 3 Svar på spørgsmål fra Socialudvalget vedr. 18+ centre På Socialudvalgsmøde d. 26. juni 2019 blev der stillet en række spørgsmål til

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Aflæggerbordet Årlig status på praktikpladsområdet i København i 2016 Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2017.

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2017. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 5. april 2018 Årlig status på praktikpladsområdet i København i Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København,

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og

Læs mere

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale 2017-2020 Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Bilag 1: Amager Partnerskab: Status på tryghed og kriminalitet.

Bilag 1: Amager Partnerskab: Status på tryghed og kriminalitet. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 13. maj 2019 Bilag 1: Amager Partnerskab: Status på tryghed og kriminalitet. Amager Partnerskab har som sine overordnede målsætninger

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Afrapportering på mål for aftalen om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, vedtaget af BIU den 15. august 2017

Afrapportering på mål for aftalen om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, vedtaget af BIU den 15. august 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19. januar 2018 Afrapportering

Læs mere

Sikker By Program

Sikker By Program Sikker By Program 2014-2017 1 Indhold s.3 Hvad er Sikker By programmet? s.4 Sikker By programmets fokus s.4 Sikker By programmets mål s.5 Sikker By programmets forandringsteori s.7 I. Indsatser, der forebygger

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Lægedækningsundersøgelse for 2019 Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for Bydele med uro... 5

Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for Bydele med uro... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... 3 Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for 2018... 3 Bydele med uro... 5 Del 2: Data og statistik.. 9 Kriminalitetsudvikling 9 Udvikling i enkeltsager..

Læs mere

Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret

Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat NOTAT 8-- Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret Sagsnr. -78 Dokumentnr. -78-. Indledning Bevillingsnævnet har

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2014 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2014 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2014 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for succeskriterierne på de fem indsatsområder i Sikker By programmet uddybes i det følgende:

Status for succeskriterierne på de fem indsatsområder i Sikker By programmet uddybes i det følgende: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 1. Status på Sikker By-målsætningerne Indhold Status på Sikker By programmet... 1 Resultatberetning... 6 Afrapportering på effekt og

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kriminalitetsforebyggende. Notatet giver et overblik over Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kriminalitetsforebyggende. Notatet giver et overblik over Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.københavns KOMMUNE Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.beskæftigelses- NOTAT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Udviklingen i antallet af sigtelser og unikke sigtede unge i

Udviklingen i antallet af sigtelser og unikke sigtede unge i Udviklingen i antallet af sigtelser og unikke sigtede unge i 2016-2018 Den kriminalpræventive sektion Københavns Politi Februar 2019 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds:

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2015 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF På BUU mødet den 10. april 2013 blev BUFs sygefraværsindsats for

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. kvartal 2012 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. kvartal 2012 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. kvartal 2012 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Økonomiforvaltningens anbefaling til tilføjelser til Movias forslag til nyt lokalt busnet

Økonomiforvaltningens anbefaling til tilføjelser til Movias forslag til nyt lokalt busnet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 23. marts 2018 Økonomiforvaltningens anbefaling til tilføjelser til Movias forslag til nyt lokalt busnet Økonomiforvaltningen har, på

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Du har den 25. juni 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 25. juni 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 3. juli 2018 Sagsnr. 2018-0174451 Spørgsmål om cyklistprøver Dokumentnr. 2018-0174451-1 Kære Marcus Vesterager Du har den 25. juni 2018 stillet følgende

Læs mere

Hvad er din alder? Respondenter. Hvad er dit køn? Respondenter

Hvad er din alder? Respondenter. Hvad er dit køn? Respondenter Hvad er din alder? 0-16 2 16-19 17 20-39 4 2.372 40-59 3 2.241 60-100 1.359 25% 5 75% 10 Hvad er dit køn? Kvinde 56% 3.327 Mand 2.657 Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse: 25% 5 75% 10 Grundskoleuddannelse

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT marts 2018 TNHA, JBAK VIFO VIFO

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT marts 2018 TNHA, JBAK VIFO VIFO KØBENHAVNS KOMMUNE PARKERINGSOMRÅDET - BRUGER- OG HOLDNINGSUNDERSØGELSE 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SUPPLERENDE BEREGNINGER

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Til ØU. Orientering om status på det københavnske boligmarked

Til ØU. Orientering om status på det københavnske boligmarked Direktionssekretariatet Økonomiforvaltningen Til ØU Orientering om status på det københavnske boligmarked Resumé På ØU-budgetseminaret den 12. september var der generel efterspørgsel efter ØKF s vurdering

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Nr. 32. 6. november 2002 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo oktober 2002

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 Til brug ved budgetseminaret januar 2017 udleveres

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkningsfremskrivning 2018-2032 for København fordelt på 1-års aldre Indhold Fremskrivning - tabeller - I års aldre Fremskrivning - tabeller - Bydele Metode og datagrundlag

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til ØU Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen Borgerrepræsentationen

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikker By. strategi Foto: Copenhagen Media Center / Jacques Holst

Sikker By. strategi Foto: Copenhagen Media Center / Jacques Holst Sikker By strategi 2018-2021 Foto: Copenhagen Media Center / Jacques Holst Indledning Siden 2010 har Borgerrepræsentationen haft fokus på at styrke det kriminalpræventive arbejde i København og sætte fælles

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab 2018-2021 1 1. Aftale om Folehaven Tryghedspartnerskab Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale

Læs mere