Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015"

Transkript

1 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

2 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København Amager Vest Amager Øst Bispebjerg Brønshøj-Husum Christianshavn Indre By Indre Nørrebro Kgs. Enghave Valby Vanløse Vesterbro Ydre Nørrebro Østerbro Partnerskabsområder Tingbjerg-Husum Partnerskab Amager Partnerskab Metode Spørgsmål og svar til undersøgelsen Tekniske informationer

3 Forord ved overborgmester Frank Jensen København en tryg by for alle Alle har ret til at føle sig trygge, hvor de bor. I mange storbyer i verden er det desværre ikke tilfældet. Tryghed er ikke noget, vi kan tage for givet. Ét af mine vigtigste fokusområder som overborgmester er at sikre, at København er en sikker by at leve i. Og at Københavns Kommune sammen med politiet, SSP, organisationer og ildsjæle sikrer effektive indsatser, der forebygger kriminalitet og utryghed. Det er gennem den fælles indsats, vi skaber et solidt fundament for en tryg hverdag i København. Derfor er jeg utrolig glad for, at Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 viser, at langt de fleste københavnere føler sig trygge, når de færdes i deres kvarter, og at færre udsættes for kriminalitet. Det er noget, vi skal værdsætte. Trygheden er dog ulige fordelt. På Bispebjerg, Ydre Nørrebro og i Brønshøj-Husum oplever % af beboerne utryghed. Vi er altså ikke i mål. Ingen bydele skal lades i stikken. Derfor har vi allerede nu igangsat mere end 100 tryghedsløft de steder i byen, hvor københavnerne oplever det største behov. Selvom vi er nået langt, er der altså stadig udfordringer. I februar blev vi mindet om, at tryghed ikke kan tages for givet. To københavnere blev dræbt i et terrorangreb en meningsløs hændelse, der rystede os alle. De fleste svar til Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 er indsamlet før terrorhændelsen. Havde vi spurgt københavnerne i ugerne lige efter, tror jeg, vi havde fået et andet billede. Men på trods af den tragiske hændelse og de lokale forskelle er der grund til at glædes ved resultaterne af årets tryghedsundersøgelse. Den borgervendte kriminalitet falder. Antallet af indbrud er næsten halveret siden Langt færre københavnere udsættes for røveri. Den kraftigt stigende kurve for lommetyverier er knækket. Trygheden stiger. Vi skal forsat arbejde benhårdt for at skabe tryghed for alle i København. Vi skal forebygge meningsløse voldshandlinger. Og på tværs af kommune, civilsamfund, politi og SSP skal vi sikre, at vores unge har et klart alternativ til en kriminel løbebane. 2

4 En stor tak til alle jer, der privat og professionelt er med til at gøre København til en endnu tryggere og mere sikker by! Med venlig hilsen Frank Jensen, overborgmester i København 3

5 Indledning Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2015 blev det besluttet at gennemføre en undersøgelse af udviklingen i københavnernes tryghed. Undersøgelsen erstatter Tryghedsindekset, som tidligere blev udarbejdet årligt. Københavns Tryghedsundersøgelse viser udviklingen siden 2009 i København som helhed og i de enkelte bydele, herunder - københavnernes generelle oplevede tryghed i deres nabolag, - trygheden i aften- og nattetimerne, - hvilke typer kriminalitet københavnerne bekymrer sig for at blive udsat for, og hvad de har været udsat for, - antallet af politianmeldelser for borgervendt kriminalitet, herunder særskilt udvikling for udvalgte kriminalitetstyper. I det følgende kan du se resultaterne af Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 for Hele København Bydele Partnerskabsområder Se mere på 4

6 Hele København/hovedresultater Resultaterne fra Københavns Tryghedsundersøgelse er opsummeret nedenfor. Få yderligere information på Tryghed Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 viser, at det samlede tryghedsniveau i København i 2015 er fastholdt fra 2014, som er det bedste målte hidtil. Undersøgelsen viser dog også, at nogle bydele i 2015 opleves mere utrygge end i 2014, og at der er stor forskel på tryghedsniveauet i de enkelte bydele: 7 pct. af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i deres nabolag, det er et fald fra 11 pct. i I 10 bydele oplever mindre end 10 pct. af beboerne utryghed. I 3 bydele; Brønshøj- Husum, Bispebjerg og på Ydre Nørrebro oplever mere end 10 pct. af beboerne utryghed. Københavns Kommunes mål er, at andelen af utrygge beboere ikke for nogen bydel må overstige 10 pct. På Østerbro, Ydre Nørrebro, i Brønshøj-Husum, Amager Vest og Amager Øst er utrygheden faldet siden På Indre Nørrebro, i Valby, Indre By, på Christianshavn og i Kgs. Enghave er utrygheden steget siden 2014, mens Vanløse, Vesterbro og Bispebjerg ligger på niveau. Københavns Kommunes mål er, at andelen af utrygge beboere skal falde i alle bydele. 18 pct. af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i aften- og nattetimerne i deres nabolag. Det er et fald fra 24 pct. i Københavns Kommunes mål er, at andelen af københavnere, der oplever utryghed i aften- og nattetimerne, skal falde med minimum 1 procentpoint om året. I Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Valby og på Ydre Nørrebro er andelen af beboere, der oplever utryghed i aften- og nattetimerne, faldet siden Indre Nørrebro og Vanløse er på niveau med 2014, mens Østerbro, Christianshavn, Vesterbro, Indre By og Kgs. Enghave ligger højere end Sammenlignet med 2009 er der sket et fald i alle bydele bortset fra Christianshavn og Østerbro. Kriminalitet Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 viser, hvilken kriminalitet og gener, københavnerne oplever at blive udsat for, og hvilken kriminalitet, der anmeldes i København. Formålet er at få et billede både af den kriminalitet, der samlet set forekommer i København, men som ikke nødvendigvis berører københavnerne, og af den kriminalitet, københavnerne udsættes for. Da mange turister og øvrige gæster besøger København, kan der være stor forskel på de to kategorier. Stærkest kommer det umiddelbart til udtryk i bydele som Indre By og Vesterbro, der modtager mange turister og nattelivsgæster. 5

7 I 2014 var antallet af anmeldelser for borgerrettet kriminalitet pr. københavner på det laveste niveau siden 2010, dog var niveauet i 2014 forsat højere end i Det skyldes især en stigning i anmeldte lommetyverier, som er den kriminalitetstype, der forekommer hyppigst. I 2014 var der 40 anmeldelser af lommetyveri pr indbyggere, hvilket er markant færre end i 2013, men flere end i Det er især i Indre By, på Vesterbro og Christianshavn, der sker mange lommetyverier. De næsthyppigst anmeldte borgervendte kriminalitetstyper er tyveri fra personbil (7 pr indbyggere), indbrud (5 pr indbyggere) og vold (3 pr indbyggere). Antal indbrud pr indbyggere er faldet kontinuerligt og næsten halveret siden 2009, ligesom der for både gaderøveri og øvrige røverier er sket markante fald. Øvrige anmeldelser ligger nogenlunde på niveau med Lommetyveri er den kriminalitet, der oftest rammer københavnerne, mens hærværk på egen ejendom og chikane er næsthyppigst forekommende. Sjældnest udsættes københavnerne for røveri (4 %) og vold (3 %), ligesom kun 3 pct. har oplevet salg af narkotika. Cykeltyveri, forsøg på indbrud og lommetyveri er de kriminalitetstyper, flest københavnere er bekymrede for at blive udsat for. Se figur 1-9 for yderligere information. 6

8 Figur 1: Andel utrygge beboere i København fordelt på bydele I 10 bydele oplever mindre end 10 % af beboerne utryghed. I 3 bydele; Brønshøj-Husum, Bispebjerg og på Ydre Nørrebro oplever mere end 10 % af beboerne utryghed. Kommunes mål er, at andelen af utrygge beboere ikke for nogen bydel må overstige 10 %. 7

9 Figur 2: Andel utrygge københavnere fordelt på bydele I Brønshøj-Husum, Østerbro, Ydre Nørrebro, Amager Vest og Amager Øst er utrygheden faldet siden I Valby, Indre By, Kgs. Enghave, Christianshavn og Indre Nørrebro er utrygheden steget siden 2014, mens det er uændret i Vanløse, Vesterbro og Bispebjerg. Figur 3: Udvikling i utryghed hele København ( ) 7 % af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i deres nabolag. Det er et fald fra 11 % i % af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i aften- og nattetimerne i deres nabolag. Det er et fald fra 24 % i

10 Figur 4: Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) i 2014 blev der i hele København anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet svarende til 78 anmeldelser pr indbyggere. niveauet ligger dermed lavere end i perioden , men er marginalt højere end i 2009 og Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I 2014 er antallet af lommetyverier faldet markant siden 2013, men er fortsat højere end i Bemærk, at" røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation ikke fremgår ( ), da niveauet er meget lavt. 9

11 Figur 6: Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet ( ) fordelt på bydele Den samlede anmeldte borgervendte kriminalitet pr indbyggere er i Indre By og på Vesterbro trods fald siden 2013 markant højere end i samtlige øvrige bydele. Det høje niveau i de to bydele skyldes især lommetyverier. Figur 7: Bekymring for kriminalitet Københavnerne er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. i 2015 er flest københavnerne bekymret for cykeltyveri (61 %), indbrud (56 %) og forsøg på indbrud (55 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. 10

12 Figur 8: Udsathed Vi har spurgt københavnerne, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/chikane, de har været udsat for (de seneste 12 måneder). Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest københavnere har været udsat for. Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Figur 9: Faktisk udsathed og bekymring Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i København, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 11

13 Bydele i København I det følgende afsnit kan du læse mere om udviklingen i kriminalitet og tryghed i de enkelte bydele i København. Amager Vest Markant fald i utryghed og flere trygge beboere end i resten af byen Københavnerne bosat i Amager Vest er mindre utrygge end københavnerne generelt. Siden 2009 er der sket et fald i andelen af utrygge københavnere i Amager Vest fra 11 % i 2009 til 4 % i Der er også sket et stort fald i andelen af utrygge i aften- og nattetimerne fra 24 % i 2009 til 15 % i I 2015 er flest beboere i Amager Vest bekymrede for cykeltyveri, forsøg på indbrud og indbrud. Af de typer kriminalitet/gener, københavnere bosat på Amager Vest er blevet spurgt om, har flest været udsat for hærværk på egen ejendom, lommetyveri og chikane. I tabellen over udsathed (se tabel nedenfor) kan du se de typer kriminalitet/gener, der er spurgt til. Markant mindre kriminalitet I 2014 blev der i Amager Vest anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 42 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er på niveau med 2009 og under gennemsnittet for antallet af anmeldt borgervendt kriminalitet i hele Københavns Kommune (78 anmeldelser pr indbyggere). Niveauet for anmeldelser af borgervendt kriminalitet i Amager Vest ligger for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet for Københavns Kommune. Lommetyveri er som i hele København den hyppigst anmeldte borgervendte kriminalitetstype men forekommer langt sjældnere i Amager Vest. Tyveri fra personbil og indbrud er som i resten af byen de næsthyppigst anmeldte, de ligger tæt på københavnerniveauet og lavere end i De øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger lavt og nogenlunde på niveau med Se figur 1-7 for yderligere information. 12

14 Figur 1. Andel utrygge på Amager Vest ( ) Positiv udvikling: Fald fra 2009 (11 %) til 2015 (4 %), herunder fald fra 2014 (7 %) til 2015 (4 %). Andel af utrygge københavnere i Amager Vest er i 2015 under gennemsnittet for hele byen. Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne ( ) Positiv udvikling: Fald fra 2009 (24 %) til 2015 (15 %), herunder et lille fald fra 2014 (16 %) til 2015 (15 %). Andel af utrygge i Amager Vest i aften- og nattetimerne er lavere end gennemsnittet i hele byen. 13

15 Figur 3: Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet ( ) I 2014 blev der i Amager Vest anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 42 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er på niveau med For hele Københavns Kommune var der i anmeldelser pr indbyggere. Figur 4: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Niveauet for anmeldelser i Amager Vest er for alle kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet i København. Lommetyveri er som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet og er fordoblet siden Røveri fremgår ikke i 2014, da niveauet er så lavt. 14

16 Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener Københavnere bosat i Amager Vest er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Amager Vest bekymret for cykeltyveri (57 %), forsøg på indbrud (56 %) og indbrud (56 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Figur 6: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Vest, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for (de seneste 12 mdr.). Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og indbrud er de forhold, flest københavnere bosat i Amager Vest har været udsat for. Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. 15

17 Figur 7: Faktisk udsathed og bekymring Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Amager Vest, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 16

18 Amager Øst Markant fald i utryghed og flere trygge beboere end i resten af byen Københavnerne i Amager Øst oplever mere tryghed end københavnerne generelt. Tryghedsniveauet i bydelen har siden 2009 udviklet sig positivt, da der er sket et fald i andelen af utrygge københavnere i Amager Øst fra 11 % i 2009 til 3 % i Der er ligeledes sket et markant fald i andelen af utrygge i aften- og nattetimerne fra 24 % i 2009 til 16 % i De typer kriminalitet, som flest beboere i bydelen bekymrer sig for, er cykeltyveri (57 %), forsøg på indbrud (54 %) og indbrud (54 %). Af de typer kriminalitet/gener, københavnere bosat i Amager Øst er blevet spurgt om, har flest været udsat for hærværk på egen ejendom (17 %), tyveri (lommetyveri) (17 %) og chikane (11 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Lavt niveau af kriminalitet I 2014 blev der i Amager Øst anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 33 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er lidt under niveauet i Antallet af anmeldelser for borgervendt kriminalitet i bydelen er under niveauet for hele København, hvor der i 2014 var 78 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser i Amager Øst er for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere end eller svarende til gennemsnittet for Københavns Kommune. Lommetyveri er som i hele København den hyppigst anmeldte af kriminalitetstyperne, niveauet er dog væsentligt lavere. Trods det lave niveau er der næsten tale om en fordobling siden Indbrud og tyveri fra personbil er som i resten af byen de næsthyppigst anmeldte, men niveaet er for begge kriminalitetstyper markant lavere end i De øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger lavt og nogenlunde på niveau med Se figur 1-7 for yderligere information. 17

19 Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling: Fald fra 2009 (11 %) til 2015 (3 %), herunder fald fra 6 % i 2014 til 3 % i Færre utrygge borgere end gennemsnittet for København. Figur 2: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i København, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 18

20 Figur 3: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat i Amager Øst er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Amager Vest bekymret for cykeltyveri (57 %), forsøg på indbrud (54 %) og indbrud (54%). Figur 4: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Fald fra 2009 (26 %) til 16 % i 2015, herunder et lille fald fra 2014 (17 %) til 2015 (16 %). Andel af utrygge i aften- og nattetimerne i Amager Øst er lavere end gennemsnittet for hele byen. 19

21 Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Øst, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Hærværk på egen ejendom, lommetyveri og chikane er de forhold, flest københavnere bosat i Amager Øst har været udsat for. Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Niveauet for anmeldelser i Amager Øst er for alle kriminalitetstyper lavere eller det samme som gennemsnittet i København. Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitet og næsten fordoblet siden Røveri fremgår ikke i 2014, da niveauet er så lavt. 20

22 Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet ( ) I 2014 blev der i Amager Øst anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 33 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er lidt under niveauet i I hele Københavns Kommune var der i anmeldelser pr indbyggere. 21

23 Bispebjerg Trygheden er steget, men der er stadig flere utrygge på Bispebjerg end i resten af byen Trygheden på Bispebjerg er steget siden 2009, men der er stadig en større andel utrygge beboere i bydelen end i hele København. I 2015 oplevede 13 % af beboerne generel utryghed i nabolaget og 26 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. På Bispebjerg er flest bekymrede for cykeltyveri (65 %), indbrud (54 %) og forsøg på indbrud (52 %). Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for, lommetyveri (17 %), hærværk på egen ejendom (13 %) og chikane (12 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Lavt niveau af anmeldt kriminalitet I 2014 blev der på Bispebjerg anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 40 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i Det er også under anmeldelsesniveauet for hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser på Bispebjerg ligger også for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet for Københavns Kommune. Lommetyveri er som i hele København den hyppigst anmeldte kriminalitetstype men bliver langt sjældnere anmeldt her end i resten af byen. Trods det relativt lave niveau er der tale om en fordobling siden Indbrud og tyveri fra personbil er som i resten af byen de næst hyppigst anmeldte, men niveauet er for begge kriminalitetstyper markant lavere end i Se figur 1-7 for yderligere information. 22

24 Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling, men andelen af utrygge borgere på Bispebjerg er højere end gennemsnittet for hele byen. Fald fra 16 % i 2009 til 13 % i Utryghed er på samme niveau fra på 13 %. Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Fald fra 2009 (30%) til 2015 (26%), herunder et lille fald fra 2014 (27 %) til 2015 (26 %). Andel af utrygge i aften- og nattetimerne på Bispebjerg er højere end gennemsnittet for hele byen. 23

25 Figur 3: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat på Bispebjerg er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymret for. I 2015 er flest københavnere bosat i Bispebjerg bekymret for cykeltyveri (65 %), forsøg på indbrud (54 %) og indbrud (52 %). Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Bispebjerg, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 24

26 Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Bispebjerg, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest københavnere bosat i Bispebjerg har været udsat Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Niveauet for anmeldelser i Bispebjerg er for alle kriminalitetstyper under gennemsnittet for København. Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype og er trods et fald fordoblet siden Røveri fremgår ikke i 2014, da niveauet er så lavt. 25

27 Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet ( ) I 2014 blev der på Bispebjerg anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 40 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i I hele Københavns Kommune var der i anmeldelser pr indbyggere. 26

28 Brønshøj-Husum Trygheden er steget, men der er stadig flere utrygge i Brønshøj-Husum end i resten af byen Trygheden i Brønshøj-Husum er steget siden 2009, men der er stadig en større andel utrygge beboere i bydelen end i hele København. I 2015 oplevede 10 % af beboerne generel utryghed i nabolaget og 24 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. De typer kriminalitet, som flest beboere bekymrer sig for, er indbrud (64 %), forsøg på indbrud (62 %) og cykeltyveri (52 %). Af de typer kriminalitet/gener, beboerne i Brønshøj-Husum er blevet spurgt om, har flest været udsat for lommetyveri (11 %), indbrud (11 %) og chikane (10 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Færre anmeldelser end gennemsnittet - indbrud fylder i Brønshøj-Husum I 2014 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 37 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i og under anmeldelsesniveauet i hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 var 78 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. Indbrud (9 pr indbyggere) og lommetyveri (6 pr indbyggere) er de typer borgervendt kriminalitet, der anmeldes oftest i Brønshøj-Husum. Antallet af indbrud pr indbyggere er mere end halveret siden 2009, men niveauet er fortsat næsten dobbelt så højt som i hele København. Antallet af lommetyverier er steget lidt siden 2009 men ligger som alle øvrige opgjorte kriminalitetstyper under københavnergennemsnittet. Se figur 1-7 for yderligere information. 27

29 Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling, men andelen af utrygge borgere i Brønshøj-Husum er i 2015 højere end gennemsnittet for hele byen. Fald fra 2009 (15 %) til 10 % i 2015, herunder et lille fald fra 2014 (11 %) til 2015 (10%). Figur 2: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat i Brønshøj-Husum er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Brønshøj- Husm bekymret for indbrud, forsøg på indbrud og cykeltyveri. 28

30 Figur 3: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i Brønshøj-Husum, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. Figur 4: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Fald fra 2009 (28 %) til 2015 (24 %), herunder lille fald fra 2014 (25%) til 2015 (24%). Andel af utrygge i aften- og nattertimerne i Brønshøj-Husum er højere end gennemsnittet for hele byen. 29

31 Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Brønshøj-Husum, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), indbrud og chikane er de forhold, flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum har været udsat for. Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Brønshøj-Husum er for samtlige kriminalitetstyper, bortset fra indbrud, under københavnergennemsnittet. Indbrud og lommetyveri er de typer, der anmeldes oftest. Antal indbrud er mere end halveret siden Røveri fremgår ikke i 2014, da niveau er lavt. 30

32 Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) I 2014 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 37 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i I hele Københavns Kommune blev der lavet 78 anmeldelser pr indbyggere i

33 Christianshavn Mindre stigning i andel utrygge beboere, særligt i aften- og nattetimerne Andelen af indbyggere på Christianshavn, der oplever generel utryghed i nabolaget er faldet fra 12 % i 2009 til 8 % i I denne udvikling indgår dog en lille stigning fra 2014 til Andelen af utrygge christianshavnere er dermed marginalt højere end københavnergennemsnittet på 7 %. I aften- og nattetimerne er 23 % af christianshavnerne utrygge. Det er en stigning siden 2009 på 3 procentpoint, hvori også indgår en stigning på 4 procentpoint siden Utrygheden på Christianshavn ligger også i aften- og nattetimerne over københavnergennemsnittet. Flest christianshavnere er bekymrede for cykeltyveri (63 %), ballade på gaden (57 %) og tyveri (lommetyveri) (53 %). Af de typer kriminalitet/gener, christianshavnerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for hærværk på egen ejendom (25 %), tyveri (lommetyveri) (19 %) og salg af hash (19 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Lommetyverier og våbenlovsovertrædelser fylder I 2014 blev der på Christianshavn anmeldt 724 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 65 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er markant flere end i Niveauet er dog lavere end i I 2014 var anmeldelsesniveauet på Christianshavn lavere end for hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. Christianshavn har flere anmeldelser for overtrædelse af våbenloven og gaderøverier end gennemsnittet for København. For samtlige øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger Christianshavn under københavnergennemsnittet. Lommetyveri, overtrædelse af våbenloven og tyveri fra personbil er de hyppigst forekommende kriminalitetstyper. Antallet af anmeldelser for lommetyveri er næsten tredoblet siden 2009, på trods af et større fald mellem 2013 og Våbenlov, vold og gaderøverier er også steget, mens antallet af indbrud, øvrige røverier og tyveri fra personbil er faldet. 32

34 Se figur 1-7 for yderligere information. Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling: Fald fra 2009 (12 %) (7,4%), herunder en mindre stigning fra 2014 (6,8 % ) til 2015 (7,4 %). I 2015 er andel utrygge på Christianshavn højere end gennemsnittet for hele København. Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne Negativ udvikling: Andel af utrygge på Christianshavn er streget fra 2009 (20%) til 2015 (23%), herunder en stigning fra 2014 (19 %) til 2015 (23 %). Andel af utrygge i aften- og nattertimerne på Christianshavn er højere end gennemsnittet for hele byen. 33

35 Figur 3: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat på Christianshavn er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymret for. I 2015 er flest københavnere bosat på Christianshavn bekymret for cykeltyveri, ballade på gaden og tyveri. Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Christianshavn, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 34

36 Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat på Christianshavn, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Hærværk på egen ejendom, tyveri (lommetyveri) og salg af hash er de forhold, flest bosat på Christianshavn har været udsat for. Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) For samtlige kriminalitetstyper er Christianshavn under københavnergennemsnittet, dog bortset fra anmeldelser for overtrædelse af våbenloven. Lommetyveri, overtrædelse af våbenloven og tyveri fra personbil er de hyppigste kriminalitetstyper i

37 Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet ( ) I 2014 blev der på Christianshavn anmeldt 724 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 65 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er markant flere end i Niveauet er dog lavere end i

38 Indre By Stabilt højt tryghedsniveau 5 % af beboerne i Indre By oplever utryghed i deres nabolag, og 14 % oplever utryghed i aftenog nattetimerne. Dermed er københavnere bosat i Indre By tryggere end den gennemsnitlige københavner. Trygheden i Indre By er på niveau med 2009 men lavere end i 2014, hvor kun 2 % af beboerne oplevede generel utryghed og 10 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. 61 % af københavnerne bosat i Indre By er bekymrede for cykeltyveri, mens 56 % er bekymrede for forsøg på indbrud og 54 % er bekymrede for støjgener. Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for, tyveri/lommetyveri (15 %), hærværk på egen ejendom (13 %) og indbrud (13 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Megen storbykriminalitet, særligt tyveri og vold I 2014 blev der i Indre By anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 277 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er markant flere end i 2009 og 2010, men lavere end de mellemliggende år. Der er blevet anmeldt markant mere borgervendt kriminalitet i bydelen end gennemsnittet i hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 var 78 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. Indre By ligger også over københavnergennemsnittet for samtlige af de opgjorte kriminalitetstyper. Oftest anmeldes lommetyveri (214 pr indbyggere), tyveri fra personbil (20 pr indbyggere) og vold (10 pr indbyggere), som alle ligger markant over gennemsnittet for byen. I Indre By er der 5 gange så mange lommetyverier pr. beboer som i hele København, næsten 3 gange så mange tyverier fra personbil og mere end 3 gange så mange tilfælde af vold. Siden 2009 er der særligt sket en stigning i antallet af lommetyverier, niveauet var dog lavere i 2014 end i Indbrud, tyveri fra personbil, vold og overtrædelse af våbenloven er også steget i perioden, mens antallet af gaderøverier er faldet. Se figur 1-7 for yderligere information. 37

39 Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling, dog med en stigning 2014 til 2015: Fald fra 2009 (6 %) til 4 % i 2015, dog en stigning fra 2014 (2 %) (4 %). Andelen af utrygge i Indre By er i 2015 lavere end gennemsnittet for hele København. Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne Ingen udvikling fra :Andel utrygge i Indre By er i 2015 på 13 % og er dermed faldet fra 14 % i Negativ udvikling: Fra 2014 til 2015 er andel utrygge steget fra 10 % til 13 %. 38

40 Figur 3: Bekymring for kriminalitet Københavnere i Indre By er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Indre By bekymrede for cykeltyveri (61 %), forsøg på indbrud (56 %) og støjgener i øvrigt (54 %). Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i Indre By, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 39

41 Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Indre By er over københavnergennemsnittet for samtlige kriminalitetstyper. De hyppigste kriminalitetstyper er lommetyveri, tyveri fra personbil og vold, som også er de tre typer, hvor niveauet i Indre By særligt adskiller sig fra resten af byen. Figur 6: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat Indre By, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), hærværk på egen ejendom, og indbrud er de forhold, flest københavnere bosat i Indre By har været udsat for. 40

42 Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) I 2014 blev der i Indre By anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 277 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er markant flere end i 2009 og 2010 men lavere end de mellemliggende år. 41

43 Indre Nørrebro Utrygheden er halveret men fortsat over gennemsnittet På Indre Nørrebro er 9 % af beboere utrygge i nabolaget, hvilket er en halvering siden Også i aften og nattetimerne er utrygheden faldet markant. 19 % af beboerne er utrygge, når de færdes ude om aftenen og natten, mod 35 % i Bydelen ligger dog fortsat lidt over københavnergennemsnittet. På Indre Nørrebro er flest beboere bekymrede for cykeltyveri (79 %) indbrud (57 %) og forsøg på indbrud (55 %). Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for, hærværk på egen ejendom (22 %), tyveri/lommetyveri (20 %) og indbrud (12 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Lommetyveri og indbrud er de hyppigste kriminalitetsformer I 2014 blev der på Indre Nørrebro anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 62 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er lidt flere end i 2009 men færre end i de mellemliggende år. Niveauet er i 2014 under gennemsnittet for Københavns Kommune, hvor der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. De hyppigst anmeldte borgervendte kriminalitetstyper i bydelen er lommetyveri (35 pr indbyggere), indbrud (6 pr indbyggere) og overtrædelse af våbenloven (3 pr indbyggere). Indre Nørrebro ligger lavere end københavnergennemsnittet for alle de opgjorte kriminalitetstyper bortset fra indbrud og overtrædelse af våbenloven, hvor bydelen ligger lidt over gennemsnittet. Antallet af lommetyverier og overtrædelser af våbenloven er steget siden 2009, men faldet siden De øvrige kriminalitetstyper er faldet siden Se figur 1-7 for yderligere information. 42

44 Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling: Fald fra 2009 (18 %) (9 %), dog en lille stigning fra 2014 (8 %) til 2015 (9 %). Andel af utrygge på Indre Nørrebro er dog højere end gennemsnittet for hele København. Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Fald fra 2009 (35 %) til 2015 (19 %). Andel utrygge i aften og nattetimerne er på samme niveau fra på 19 %. I 2015 er andel utrygge lidt højere end gennemsnittet i for hele byen. 43

45 Figur 3: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Indre Nørrebro, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. Figur 4: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat på Indre Nørrebro er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat på Indre Nørrebro bekymret for cykeltyveri, indbrud og forsøg på indbrud. 44

46 Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat på Indre Nørrebro, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Hærværk på egen ejendom, tyveri (lommetyveri) og indbrud er de forhold, flest københavnere på Indre Nørrebro har været udsat. Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Indre Nørrebro er under københavnergennemsnittet for alle kriminalitetstyper, bortset fra anmeldelser for indbrud og overtrædelse af våbenloven. Antallet af lommetyverier og overtrædelser af våbenloven er steget siden 2009, men faldet siden

47 Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) I 2014 blev der på Indre Nørrebro anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 62 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er lidt flere end i 2009 men færre end i de mellemliggende år. 46

48 Kgs. Enghave Generelt høj tryghed men fortsat højere utryghed i aften- og nattetimerne I Kgs. Enghave er 7 % af beboerne utrygge i nabolaget. Det er en halvering siden 2009 og på niveau med hele København. I aften- og nattetimerne oplever 21 % af beboerne dog fortsat utryghed, det er en højere andel end gennemsnittet for byen. 54 % af københavnere bosat i Kgs. Enghave er bekymrede for cykeltyveri, mens hhv. 53 % og 52 % er bekymrede for indbrud og forsøg på indbrud. Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for, tyveri/lommetyveri (17 %), hærværk på egen ejendom (12 %) og chikane (11 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Kriminalitetsniveau under gennemsnittet I 2014 blev der i Kgs. Enghave anmeldt 909 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 44 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er marginalt flere end i I hele Københavns Kommune blev der anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet i 2014, dermed er anmeldelsesniveauet i Kgs. Enghave lavere end gennemsnittet. Kgs. Enghave ligger også under københavnergennemsnittet for samtlige de opgjorte kriminalitetstyper bortset fra overtrædelse af våbenloven, som er på niveau med hele byen. Hyppigst anmeldes lommetyveri, tyveri fra personbil og overtrædelse af våbenloven. Siden 2009 er antallet af indbrud halveret, mens lommetyveri er fordoblet. Der er også mindre stigninger ift. overtrædelse af våbenloven, vold, tyveri fra personbil og gaderøveri. Se figur 1-7 for yderligere information. 47

49 Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling fra : Fald fra 2009 (12 %) (7 %). Negativ udvikling fra 2014 (6 %) til 2015 (7 %). Andel af utrygge i Kgs. Enghave er i 2015 lavere end gennemsnittet for hele byen. Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Lille fald fra 2009 (22 %) til 2015 (21 %). Negativ udvikling fra : Svag stigning fra 2014 (20 %) til 2015 (21 %). Andel utrygge i Kgs. Enghave i aften- og nattetimerne er i 2015 højere end gennemsnittet for byen. 48

50 Figur 3: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat i Kgs. Enghave er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Kgs. Enghave er bekymret for cykeltyveri, indbrud og forsøg på indbrud. Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Kgs. Enghave, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 49

51 Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Kgs. Enghave, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest københavnere i Kgs. Enghave har været udsat for. Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Kgs. Enghave er under københavnergennemsnittet for alle kriminalitetstyper bortset fra overtrædelse af våbenloven, som er på niveau med hele byen. I 2014 anmeldes hyppigst lommetyveri, tyveri fra personbil og overtrædelse af våbenloven. 50

52 Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) I 2014 blev der i Kgs. Enghave anmeldt 909 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 44 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er marginalt flere end i

53 Valby Generel utryghed på niveau med 2009, men positiv udvikling i aften- og nattetimerne I 2015 er 9 % af beboerne i Valby utrygge, hvilket svarer til niveauet i 2009 og ligger over gennemsnittet for København. I aften- og nattetimerne oplever 18 % utryghed, hvilket er lavere end i 2009 og på niveau med hele byen. I 2014 er antallet af anmeldelser pr indbyggere for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere end eller på niveau med 2009, bortset fra lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes flere indbrud i Valby end i resten af byen, mens de øvrige kriminalitetstyper ligger under eller på niveau med københavnergennemsnittet. 65 % af beboerne i Valby er bekymrede for indbrud, 59 % for forsøg på indbrud og 54 % for cykeltyveri. Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for tyveri/lommetyveri (18 %), hærværk på egen ejendom (14 %) og indbrud (11 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Stigning i lommetyveri trods positiv udvikling i øvrigt I 2014 blev der i Valby anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 40 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i Det er også under anmeldelsesniveauet for hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. I 2014 er antallet af anmeldelser pr indbyggere for alle de opgjorte kriminalitetstyper faldet eller på niveau med 2009, bortset fra lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes flere indbrud pr beboere i Valby end i resten af byen, mens de øvrige kriminalitetstyper ligger under eller på niveau med københavnergennemsnittet. De hyppigst anmeldte borgervendte kriminalitetstyper er lommetyveri (9 pr indbyggere), indbrud (7 pr indbyggere) og tyveri fra personbil (3 pr indbyggere). Se figur 1-7 for yderligere information. 52

54 Figur 1: Andel utrygge beboere Andel utrygge er i 2015 på niveau med andelen i 2009 (9 %), herunder er andelen steget fra 2014 (8 %) til 2015 (9 %). Andel utrygge i Valby er i 2015 højere end gennemsnittet i hele København. Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Fald fra 2009 (24 %) til 2015 (18 %) i andel utrygge i aften- og nattetimerne i Valby, herunder et lille fald fra 2014 (19 %) til 2015 (18 %). Andel utrygge i aften- og nattetimerne er i 2015 på niveau med gennemsnittet for hele byen. 53

55 Figur 3: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat i Valby er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Valby bekymret for indbrud (65 %), forsøg på indbrud (59 %) og cykeltyveri (54 %). Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Valby, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 54

56 Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) I 2014 er antallet af anmeldelser for alle kriminalitetstyper faldet eller på niveau med 2009, bortset fra lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes flere indbrud i Valby end i resten af byen, mens de øvrige typer er under københavnergennemsnittet. Figur 6: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Valby, hvilke af ovenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og indbrud er de forhold, flest københavnere bosat i Valby har været udsat for. 55

57 Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet ( ) I 2014 blev der i Valby anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 40 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i I hele Københavns Kommune blev der lavet 78 anmeldelser pr indbyggere i

58 Vanløse Positiv tryghedsudvikling og højt tryghedsniveau I 2015 er 4 % af beboerne i Vanløse utrygge, hvilket er marginalt lavere end i I aften- og nattetimerne er 13 % utrygge, det er markant færre end i Dermed er indbyggerne i Vanløse tryggere end den gennemsnitlige københavner. 65 % af beboerne i Vanløse er bekymrede for indbrud, 64 % for forsøg på indbrud og 54 % for cykeltyveri. Flest har været udsat for hærværk på egen ejendom (13 %), tyveri/lommetyveri (11 %) og indbrud (10 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Kriminaliteten er faldet, dog stigning i lommetyveri og flere indbrud end gennemsnittet I 2014 blev der i Vanløse anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 33 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i Det er også under gennemsnittet i Københavns Kommune i 2014, hvor der blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. I 2014 er antallet af anmeldelser pr indbyggere for alle de opgjorte kriminalitetstyper faldet eller på niveau med 2009, bortset fra lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes flere indbrud pr beboere i Vanløse end gennemsnittet for København, mens alle øvrige anmeldelsesniveauer ligger under gennemsnittet. De hyppigst forekommende af de udvalgte kriminalitetstyper er indbrud (8 pr indbyggere), lommetyveri (6 pr indbyggere) og tyveri fra personbil (3 pr indbyggere). Se figur 1-7 for yderligere information. 57

59 Figur 1: Andel utrygge beboere Positiv udvikling: Lille fald fra 2009 (5 %) til 2015 (4 %). Andel utrygge i Vanløse i 2015 er på niveau med 2014 og lavere end gennemsnittet i hele København. Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Fald fra 2009 (24%) til 2015 (13 %). Andel utrygge i aften- og nattetimerne er i 2015 på niveau med Andel utrygge i aften- og nattetimerne i Vanløse er i 2015 lavere end gennemsnittet for hele byen. 58

60 Figur 3: Bekymring for kriminalitet Københavnere bosat i Vanløse er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Vanløse bekymret for indbrud (65%), forsøg på indbrud (64%) og cykeltyveri (54 %). Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i Vanløse, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 59

61 Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Vanløse, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat. Hærværk på egen ejendom (13 %), lommetyveri (11 %) og indbrud (10 %) er de forhold, flest københavnere bosat i Vanløse har været udsat for. Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Siden 2009 er der på Vesterbro sket fald i antallet af anmeldte indbrud, røverier og tyveri fra personbil. Anmeldelser af lommetyveri, røveri, vold og våbenlov er der flere af på Vesterbro end i København som helhed. 60

62 Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) I 2014 blev der i Vanløse anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 33 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i I hele Københavns Kommune blev der i 2014 lavet 78 anmeldelser pr indbyggere. 61

63 Vesterbro Københavnere på Vesterbro er tryggere end gennemsnittet I 2015 er 6 % af indbyggerne på Vesterbro utrygge, det er færre end i 2009 (8 %) og under københavnergennemsnittet (7 %). Også i aften- og nattetimerne er andelen faldet fra 20 % i 2009 til 17 % i 2015, det er lidt under københavnergennemsnittet (18 %). 70 % af indbyggerne på Vesterbro er bekymrede for cykeltyveri, 52 % for indbrud og 52 % for ballade på gaden. Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for tyveri/lommetyveri (25 %), hærværk på egen ejendom (22 %) og chikane (18 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. Højt niveau af borgervendt kriminalitet I 2014 blev der på Vesterbro anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 138 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er flere end i 2009 og 2010, men færre end i Niveauet er markant højere end gennemsnittet for Københavns Kommune (78 anmeldelser pr indbyggere). De hyppigst anmeldte kriminalitetstyper på Vesterbro var i 2014 lommetyveri, tyveri fra personbil og vold. Siden 2009 er antallet af anmeldelser pr indbyggere mere end halveret for indbrud, som nu ligger pænt under københavnerniveauet, ligesom antallet af røverier og tyveri fra personbil er faldet markant. Trods et pænt fald mellem 2013 og 2014 er der mere end dobbelt så mange anmeldelser af lommetyveri på Vesterbro, som gennemsnittet for byen. Også anmeldelser af røveri, vold og våbenlov er der flere af på Vesterbro end i København som helhed. Se figur 1-7 for yderligere information. 62

64 Figur 1: Andel utrygge i aften- og nattetimerne Positiv udvikling: Fald fra 2009 (19 %) til 2015 (17 %), herunder en lille stigning fra 2014 (16 %) til 2015 (17 %). Andel af utrygge på Vesterbro i aften- og nattetimerne er lidt lavere end gennemsnittet i hele byen. Figur 2: Andel utrygge beboere Positiv udvikling: Fald fra 2009 (8 %) til 2015 (6 %). Andel af utrygge på Vesterbro er i 2015 på niveau med andel i 2014 (6 %). Andel af utrygge på Vesterbro er i 2015 lavere end gennemsnittet i hele København. 63

65 Figur 3: Faktisk udsathed og bekymring Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Vesterbro, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. Figur 4: Udsathed de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat på Vesterbro, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest københavnere bosat på Vesterbro har været udsat for. 64

66 Figur 5: Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) I 2014 blev der på Vesterbro anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 138 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er flere end i 2009 og 2010 men færre end i Dette er højere end niveauet i hele Københavns Kommune. Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Der er siden 2009 sket fald i antallet af anmeldte indbrud, røveri og tyveri fra personbil. Lommetyveri er steget frem til 2013, hvorefter anmeldelsestallet er faldet. Der er flere anmeldelser af røveri, vold og våbenlov på Vesterbro end i byen som helhed. 65

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 18 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2013

tryg heds indeks københavn 2013 tryg heds indeks københavn 13 2 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne oplever fortsat mindre kriminalitet i nabolaget... 7 Amager Vest... 12 Amager Øst... 15 Bispebjerg... 18 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 1. kvartal 2012 sammenfatning

Urolige områder i København 1. kvartal 2012 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. kvartal 2012 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr

Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål 2017 1. Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten I

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2014 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2014 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2014 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gerningskoderne for de afrapporterede kriminalitetstyper fremgår på side 4-5.

Gerningskoderne for de afrapporterede kriminalitetstyper fremgår på side 4-5. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 24. maj 2018 Kriminalitetsnøgletal 2017 Baggrund: Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget løbende

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2016 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2016 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2016 Sammenfatning København Tabel 1 Enkeltsager

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til ØU Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen Borgerrepræsentationen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FEBRUAR 2018

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Nr. 32. 6. november 2002 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo oktober 2002

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Københavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Netpublikation, 22. juli 2003 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo juli 2003 Lis Søgaard Hansen

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2015 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Teknik- og Kommune Miljøforvaltningen, Københavns Kommune November Oktober 2017 November 2017 TMF

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

Oversigt over ansøgere til Sociale partnerskaber. Ajax København Håndbold

Oversigt over ansøgere til Sociale partnerskaber. Ajax København Håndbold Oversigt over ansøgere til Sociale partnerskaber Indstillet til at modtage midler: Ajax København Håndbold a) Foreningens primære aktivitet er håndbold. b) Foreningen har 640 medlemmer under 25 år og lever

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Socialudvalget i Københavns Kommune ønsker bidrag til en afdækning af behovet for at

Socialudvalget i Københavns Kommune ønsker bidrag til en afdækning af behovet for at Afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København Socialudvalget i Københavns Kommune ønsker bidrag til en afdækning af behovet for at styrke indsatsen for udsatte stofbrugere i København. I skemaet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Overordnede tryghedsspørgsmål

Overordnede tryghedsspørgsmål Overordnede tryghedsspørgsmål Note: Respondenterne bliver i starten af undersøgelsen tilfældigt inddelt i to grupper. Den ene gruppe modtager spørgsmål 2a og 3a, mens den anden gruppe modtager spørgsmål

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkningsfremskrivning 2018-2032 for København fordelt på 1-års aldre Indhold Fremskrivning - tabeller - I års aldre Fremskrivning - tabeller - Bydele Metode og datagrundlag

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

25. september Sagsnr

25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 25. september 2018 Bilag 3. Spørgeguide for indsamling af skriftlige bidrag Socialforvaltningen foreslår, at der iværksættes

Læs mere

Sådan ser der ud i Vollsmose

Sådan ser der ud i Vollsmose Sådan ser der ud i Vollsmose Det er nemt at lade fordommene om Vollsmose få frit spil, når 60-80 mænd fra området udøver hærværk på et sygehus, som det skete i august 2012. Men hvad er egentlig fakta om

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT marts 2018 TNHA, JBAK VIFO VIFO

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT marts 2018 TNHA, JBAK VIFO VIFO KØBENHAVNS KOMMUNE PARKERINGSOMRÅDET - BRUGER- OG HOLDNINGSUNDERSØGELSE 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SUPPLERENDE BEREGNINGER

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

Dato. Økonomiudvalget. Sagsnr Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013

Dato. Økonomiudvalget. Sagsnr Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013 Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013 bydelsplan for Amager Vest. Udvalget er blevet bedt om at tilkendegive, om der er nogle forslag, der kan realiseres inden for de eksisterende

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2015 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Symbolforklaring: BILAG A2. = Baselinemåling. = Progressionen er god - fremgang siden sidste status

Symbolforklaring: BILAG A2. = Baselinemåling. = Progressionen er god - fremgang siden sidste status HOTSPOT INDRE NØ R REB RO EFFEKTVURDERING AUGUST 2014 BILAG A2 Denne rapport giver en status på den overordnede udfordring omhandlende utryghed på Indre Nørrebro. Derudover tager den udgangspunkt i de

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret

Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat NOTAT 8-- Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret Sagsnr. -78 Dokumentnr. -78-. Indledning Bevillingsnævnet har

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Bilag 3: SSP årsafrapportering for urolige områder

Bilag 3: SSP årsafrapportering for urolige områder Bilag 3: SSP årsafrapportering for urolige områder Bilaget indeholder 3 dokumenter fra SSP: 1: Urolige områder i København sammenfatning for 2013 2: Urolige områder i København 2. halvår 2013 sammenfatning

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere