10. klasse i Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Kolding Kommune"

Transkript

1 2013/ klasse i Kolding Kommune 17

2 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8 Brændkjærskolen Brobygning UU-center Kolding Udgiver Børne- og uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune Ansvarshavende Pæd. Adm. konsulent Rasmus Graff Layout & Tryk InPrint AS, Kolding Oplag 1000 stk. 2

3 TIL ELEVER I 9. KLASSE OG DERES FORÆLDRE 9. klasse og hvad så? Dette spørgsmål er efterhånden ved at være aktuelt for alle elever i 9. klasse. Der er mange muligheder: At forlade folkeskolen for at fortsætte på én af ungdomsuddannelserne At forlade folkeskolen for at gå på efterskole At forlade folkeskolen for at arbejde At gå i 10. klasse på én af de tre skoler i Kolding Kommune, der i næste skoleår udbyder 10. klasse I det kommende skoleår oprettes der 10. klasse på følgende folkeskoler: Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen På de følgende sider kan der læses om, hvad indholdet er i de tre skolers tilbud. Undervisningen i 10. klasse omfatter som obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk i et omfang svarende til ialt 14 timer om ugen. Eleverne i 10. klasse skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse, og en karakter. Eleverne skal endvidere på baggrund af arbejdet med deres uddannelsesbog udfærdige en uddannelsesplan i 9. klasse, der beskriver, hvad eleven vil opnå med 10. klasse, samt beskrive deres foreløbige overvejelser om aflæggelse af prøver. Uddannelsesplanen skal medsendes ved ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal tilbydes mindst 3 af følgende tilbudsfag: Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Idræt Samfundsfag Kristendom/religion Naturfag Tilsammen skal tilbudsfag og obligatoriske fag tilbydes i et omfang, som er minimum 28 timer/uge. I 10. klasse er der i Kolding Kommune en overordnet målsætning om, at eleverne skal modtage en grundig faglig undervisning med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Der skal gennem den daglige undervisning skabes mulighed for, at der kan aflægges prøve i enten 10. klassesprøven eller folkeskolens afgangsprøve alt efter, hvad den enkelte elev vælger efter samråd med forældrene og efter vejledning af skolen/uu-centret. I 10. klasse vil der være en del aktiviteter, der finder sted uden for skolens område, eller som har et anderledes indhold end den daglige faglige undervisning. Praktikperioder, brobygning til ungdomsuddannelserne, virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærere fra forskellige organisationer, projektarbejder er eksempler på sådanne aktiviteter. Udover at 10. klasse har som mål og krav, at elevernes faglige standpunkt forbedres, er der andre forhold som et 10. klasses skoleår vil sætte megen fokus på: At forberede eleverne til det kommende uddannelsesvalg, hvorfor vejledning i 10. klasse er et centralt område At eleverne får mulighed for personlig udfoldelse At eleverne udvikler sider af ungdomslivet i overgangen til voksenlivet At give den enkelte elev indflydelse på skoleårets indhold og rammer 10. klasse er et frivilligt skoleår. Det giver både forpligtelser og muligheder. Der er en helt klar forventning om, at du i 10. klasse går ind i det forpligtende fælleskab med kammerater og lærere, som er en afgørende forudsætning for, at du kommer til at opleve 10. skoleår som et godt skoleår, hvor det faglige niveau har været højt, men hvor der også har været mulighed for at opleve et positivt socialt samvær. Du opfordres til at sætte dig godt ind i den enkelte skoles tilbud, inden du træffer dit valg om, hvad der skal ske efter 9. klasse. De enkelte skoler afholder informationsaftener, hvor der vil være mulighed for yderligere information om skolens tilbud. Morten Kirk Jensen, skolechef og Ib Hansen, Børne- og Uddannelsesdirektør 3

4 OPTAGELSESBETINGELSER TIL 10. KLASSE Optagelse til 10. klasse Kolding Kommune tilbyder undervisning i 10. klasse på 3 skoler (Bakkeskolen, Bramdrup Skole og Brændkjærskolen). Der hører et skoledistrikt til hver skoles 10. klasse. Dette distrikt består dels af egen skoles distrikt, men også andre skolers distrikter. Distrikterne omfatter følgende skolers distrikter: Bakkeskolen: Bakkeskolen, Munkevængets Skole, Aalykkeskolen, Kongsbjergskolen, Vamdrup Skole, Fynslundskolen, Kongeåskolen, Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Bramdrup Skole: Bramdrup Skole, Alminde Viuf Fællesskole, Dyrehaveskolen, Lyshøjskolen, Eltang Centralskole, Harte Skole, Vester Nebel Skole. Brændkjærskolen: Brændkjærskolen, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Vonsild Sogneskole, Christiansfeld Skole, Dalby Skole, Sdr. Stenderup Centralskole, Sjølund-Hejls Skole, Stepping Skole, Ødis Sogneskole. Elever der ønsker at gå i 10. klasse skal optages i 10. klasse på distriktsskolen. Såfremt der søges anden skole end distriktsskolen Forældrene har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det sker inden for de rammer, byrådet har fastsat. To overordnede regler gælder, såfremt det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen: Søskendereglen Afstanden mellem hjem og skole, således at nærmest boende elever optages først Befordring For at der kan udstedes buskort til elever i 10. klasse skal der være 9 km mellem hjemmet og skolen. Der kan ikke udstedes buskort til elever, der vælger en anden skole end distriktsskolen. 4

5 BAKKESKOLEN 10. KLASSE PÅ BAKKESKOLEN En målrettet 10. klasse på vej mod ungdomsuddannelserne, hvor faglig opkvalificering vil være det centrale. Bakkeskolens 10. kl. henvender sig til de elever, der har brug for at blive fagligt styrket ved at få opdateret deres kvalifikationer i de centrale fag og dermed bedre forudsætninger til at vælge deres fremtidige ungdomsuddannelse. Vi har derfor lagt vægt på, at hovedfagene de grundlæggende fag - indgår med stor vægt i tilbuddet, da det er disse kompetencer, der er vigtige i dit videre uddannelsesforløb. Bakkeskolen er tilligemed en international orienteret skole, der lægger vægt på de globale udfordringer. Skolens internationale kontakter rækker til mange lande i Europa samt til Kina, USA, Ghana og De Dansk Vestindiske Øer. Bakkeskolen er udpeget af undervisningsministeriet til at være UNESCOskole. Skolen Seestvej 6-8, 6000 Kolding Telefon: Mail: Skoleleder: Povl Erik Wolff Telefon: Mail: UU-vejleder: Frank Toldam Telefon: Mail: Bakkeskolen råder tillige over sportsfaciliteter i en klasse for sig (hal, gymnastiksal, hockyrum, atletikstadion, håndbold/fodboldbaner, beachvolley osv.) Vi lægger vægt på ansvarlighed din aktive deltagelse i undervisningen dit positive bidrag til klassens trivsel og udvikling, samt på et positivt og aktivt samarbejde mellem elever, forældre og skole. I 10. klasse kan du vælge mellem 3 linier. Du skal have minimum 28 timer om ugen. Timernes fordeling på de enkelte linjer fremgår af skemaet nedenfor. Linjerne er: ALMEN ERHVERV, SPORT OG SUNDHED, INTERNATIONAL OBLIGATORISKE TIMER ALMEN ERHVERV SPORT INTERNATIONAL OG SUNDHED DANSK 6 TIMER 6 TIMER 6 TIMER MATEMATIK 6 TIMER 6 TIMER 6 TIMER ENGELSK 6 TIMER 6 TIMER 6 TIMER IDRÆT 6 TIMER HJEMKUNDSKAB 2 TIMER BIOLOGI 2 TIMER SPANSK 3 TIMER INTERNATIONAL SAMFUNDSFAG 3 TIMER IT INTERNATIONAL KOMMUNIKATION 4 TIMER I ALT 18 TIMER 28 TIMER 28 TIMER VALGFAG ALMEN ERHVERV SPORT INTERNATIONAL OG SUNDHED TYSK 4 TIMER 4 TIMER 4 TIMER MATERIEL DESIGN 4 TIMER PRAKTIK 4 TIMER FYSIK 2 TIMER 2TIMER 2 TIMER 5

6 BAKKESKOLEN International linje På Bakkeskolen vil vi gerne give skolens ældste elever et godt år, inden de skal videre. Et år, hvor der gives tid til at tænke og fordybe sig. På den internationale linie møder eleverne verden i klasseværelset. Måske du vil udforske italiensk kultur og mentalitet. Eller hvad med en rejse i fransk mode eller engelsk pop-historie? Check ind på sprogfagene engelsk og tysk - og Rejsen begynder i klassen. På Bakkeskolen snakker vi ikke kun om det store udland. Vi oplever det: på rejser og i en undervisning, der bryder grænser i klasseværelset. I efteråret 2006 gik turen til Tjekkiet og Ungarn, mens turen i efteråret 2007 gik til Rom Vi arbejder med udgangspunkt i jer som unge i Danmark og udfra dette bygger vi bro til unge ude i verden. I 2008 gik skolerejsen til Vilnius i Litauen! I 2009 gik turen bla. til North Carolina i USA og i 2010 til Pisa i Italien! Kommunikationen tværs over landegrænserne kan eksempelvis foregå via Internettet. Vi vil arbejde med kultur og traditioner, herunder kunst, film/teater, sport, musik, mad, geografi, historie, religion og arbejdsliv. Vi samarbejder med Kolding Kommunes venskabsbyer, med henblik på at udveksle life stories. For at vælge denne linje behøver du ingen særlige sprogfærdigheder, men interesse for og lyst til at vide mere om Danmark og verden omkring os er selvfølgelig en forudsætning. Der vil i stor udstrækning blive kommunikeret på fremmedsprog. Almen og erhvervs linje Den almene linie giver dig mulighed for at blive yderligere faglig opdateret indenfor grundfagene dansk, matematik, engelsk med tematisk undervisning og specifik træning af udvalgte områder: Sport & sundhed Henvender til unge, der ønsker at forene den faglige indsats med aktiv idrætsudøvelse indenfor forskellige idrætsgrene og herunder internationale sportsgrene. Vi vil bevæge os fra de store nationale sportsgrene til de mindre niche-sportsgrene, der knytter sig til bestemte regioner og kulturer. Der vil altså både blive plads til fodbold og discgolf, ridning og undervandshockey. Endvidere vil vi arbejde med det teoretiske aspekt i træningslæren. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, beherske udvalgte idrætter analysere og vurdere forskellige former for opvarmning og grundtræning anvende og vurdere teknik og regler inden for forskellige idrætter vælge og anvende relevante træningsprogrammer og træningsformer anvende musik som udgangspunkt for fysisk aktivitet anvende uderummet til fysisk aktivitet. erkende og vurdere sammenhæng mellem kost og motion forstå betydningen af sammenhængen mellem levevilkår og livsstil På Bakkeskolen har vi kommunens bedste idrætsfaciliteter, og disse vil vi selvfølgelig bruge i undervisningen, men ud over dette vil byrummet og de forskellige specialiserede foreninger også blive inddraget i undervisningen. Dette kunne være gennem parkour eller besøg i squashcenteret. Så hvis du er til fysisk aktivitet og har en naturlig interesse for forskellige former for idræt, så vil sportslinjen helt sikkert udfordre dig. Dansk: Grammatisk træning, læsehastighed, kreative skriveformer, interviewteknik, Matematik: Statistik ud fra samfundsøkonomi, computer-matematik, træning i løsningen af ligninger o.lign., regneark, teknisk tegning. Engelsk: Kreativ skrivning, kommunikation via direkte mail med venskabsklasser, kulturforhold, inddragelse af engelsksprogede nyhedsmedier. Udvidet praktik i virksomheder. 6

7 BAKKESKOLEN International erhvervspraktik International erhvervspraktik i en uge er en mulighed for eleverne på begge linjer. De sidste par år har vi benyttet os af vores kontakter i Lappeenranta i Finland, hvor eleverne har været i praktik i børnehaver, skoler og forretninger. Det stiller krav til modenhed og gode engelskkundskaber, men det er en oplevelse for livet. Elever der ikke vælger dette tilbud deltager i Danmarkspraktik i denne uge. Selvvalgt opgave Eleverne skal udføre en selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det med en karakter. Skolerejse til udlandet Vi udnytter Bakkeskolens internationale kontakter og rejser f.eks. en uge til Szombathely i Ungarn. Eller en uge til Lappeenranta i Finland, hvor vi f.eks. kunne besøge Bakkeskolens venskabsskole og med en afstikker til Rusland og besøge skole nr. 10. i Vipuri på det Karelske næs! (Denne rejse er obligatorisk for den internationale linie.) Skolerejse til Tanzania Såfremt der interesse, har vi mulighed for at arrangere en skolerejse til Tanzania til Bakkeskolens venskabsskole i Moshi v. Kilimanjaro. Bakkeskolen er gennem DANIDA kommet i kontakt med skolen., Der vil være mulighed for vandring på Kilimanjaro og Safari til en af de nærliggende safariparker samt indsigt i daglig skolegang i Afrika. Derudover vil der også blive en dag på Moshi Internationale Skole skolen hvor Jacob Ejersbo forfatteren til Nordkraft, Asyl m.v. gik som barn! Fælles temadage Der vil blive afviklet fælles temadage, hvor der sættes fokus på erhvervsorientering, virksomhedsbesøg, international dag, UNE- SCO-dag. Samt temaer i forbindelse med skolerejsen. Målsætningssamtale Ved skoleårets start deltager alle eleverne i en målsætningssamtale med hovedlærerne. Der udarbejdes et arbejdspapir i fællesskab, hvor den enkelte elevs målsætning nedskrives. Særligt tilrettelagt undervisningsforløb Når særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste, kan eleven deltage i særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 10. klasse. Særligt tilrettelagte undervisningsforløb er forløb med undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv og eventuelt frivillig brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene. Eleven deltager f.eks. kun i dansk og matematikundervisningen. Aftales i hvert tilfælde med inddragelse af forældrene. Studiemiljø 10. klasse på Bakkeskolen har sit eget hus - ADGANG FORBUDT FOR BØRN. Udgifter: Skolerejse ca kroner Den internationale praktik ca kroner Informationsmøde NÆRMERE OPLYSNINGER PÅ INFORMATIONSAFTENEN D. 29. januar 2013 i Bakkeskolens teatersal kl Forældremøde Ved skoleårets start afholdes et fælles forældremøde, hvor elever og forældre orienteres om skoleårets aktiviteter. 7

8 BRAMDRUP SKOLE Erhvervslinien - træd ind i fremtiden! I den lov, som blev vedtaget i sommeren 2010, er der et krav om, at alle unge, som vil starte på en ungdomsuddannelse, uanset om de f.eks. vælger gymnasiet eller grundforløbet som kok eller mekaniker, skal vurderes som uddannelsesparate af UU i tæt samarbejde med skolen. På Bramdrup Skole har vi designet en 10. klasse for dig, der i samarbejde med dine forældre og UU-vejlederen vurderer, at det vil være godt med et 10. skoleår, så du lettere vil kunne finde dig tilrette i det videre uddannelsessystem. Du får et år, hvor du vil møde mange forskellige udfordringer både fagligt og personligt. I skolen vil du tre dage om ugen arbejde koncentreret med tre fag: dansk, matematik og engelsk, og de to resterende dage vil du arbejde i en virksomhed, hvor du vil få mulighed for at gøre opmærksom på, at netop du er den rigtige lærling næste år. Der er nogle unge, som er skoletrætte, men netop 10. erhvervslinje på Bramdrup Skole er designet sådan, at du får en rigtig god blandning af de fag, som er nødvendige og de mange timer, hvor du laver det du er bedst til. Undervisningen foregår på FSA-niveau og det er folkeskolens afgangsprøve du afslutter. Det vil sige, at du ikke kan søge ind på HF efter 10. klasse Erhvervslinjen. Du kan læse mere om 10. Erhverv på skolens hjemmeside. Indholdet i 10. klasse - Teatertur, biograf og udstillinger - Virksomhedsbesøg - Vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan - Mulighed for at starte på en frisk og gå i skole på en ny måde - Obligatorisk brobygning, hvor du følger undervisningen på to ungdomsuddannelser - Stor skriftlig opgave om dit uddannelsesvalg - Virksomhedspraktik to gange om ugen - Gæstelærere,- mennesker som ved noget eller har oplevet noget specielt - Undervisning, der fører dig frem til de afsluttende prøver Få en god start! Du bliver inviteret til den første samtale med Bramdrup Skolens praktikkoordinator allerede inden du forlader din nuværende skole. Sammen vil I planlægge virksomhedspraktikken, så alt er klar når du starter efter sommerferien. Vi forventer at dine forældre deltager i dette møde. Faktaboks Erhvervslinjen Obligatoriske fag på FSA-niveau: Dansk Engelsk Matematik Erhvervslinjen, Praktik: 2 dage hver uge i den samme virksomhed 6 timer 4 timer 4 timer 14 timer Tilbudsfag: Lektiecafé Målrettet læseundervisning* (en del af lektiecaféen) * betyder at du skal have dokumenteret behov for dette En vigtig ting: Erhvervslinjen bliver kun til noget, hvis der er tilmeldinger nok, dvs. minimum 16 elever pr. linje. Informationsmøde på Bramdrup Skole onsdag den 23. januar 2013 kl

9 BRAMDRUP SKOLE Studieklassen I studieklassen på Bramdrup Skole har du mulighed for at starte på en frisk og gå i en klasse, som er en målrettet forberedelse til en gymnasial uddannelse. Vi har i studieklassen fokus på det faglige, det sociale og uddannelsesparathed, og vores mål er at gøre dig klar til at gennemføre en gymnasial uddannelse. Undervisningen vil foregå på 10. klasse niveau og nogle gange på 1.g niveau, så du er fagligt rustet til at komme videre i uddannelsessystemet. Vi hjælper dig til at blive uddannelsesparat ved at fokusere på arbejdsvaner, engagement og ansvar for egen skolegang. Indholdet i studieklassen Introdag ved skoleårets start Makkerskabsgrupper Studietur til København Teatertur, biograf og udstillinger Virksomhedsbesøg Vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan En ugentlig fordybelsesdag To årlige fordybelsesuger Studiedag på Odense Universitet Studiedag i Flensborg Videnskabens dag på Kolding Gymnasium Brobygning hvor du kan følge undervisningen på en ungdomsuddannelse Stor skriftlig opgave om dit uddannelsesvalg Mulighed for erhvervspraktik Vejledning til udarbejdelse af uddannelsesplan Gæstelærere Mulighed for faglig fordybelse Du og dine forældre bliver inviteret til en samtale på Bramdrup Skole med din kommende klasselærer, inden du forlader din nuværende skole. Til samtalen har du og dine forældre mulighed for at møde din klasselærer, se skolen og høre mere om skoleåret i 10. klasse på Bramdrup skole. Der afholdes informationsmøde på Bramdrup Skole den 23. januar 2013 kl Faktaboks - studieklassen Obligatoriske fag i studieklassen: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Fysik og kemi Tysk 4 timer Fordybelsesdag 6 timer Det forventes, at du går op i 10. klasseprøven i foråret Bramdrup Skole Møllegaardsvej Kolding Telefon: Skoleinspektør: Steen Rasmussen UU-vejleder: Pia Steendahl Telefon: Mail: 9

10 BRÆNDKJÆRSKOLEN 10. klasse på Brændkjærskolen Brændkjærskolen er beliggende i den sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. Skolen har gennemgået en omfattende renovering og tilbygning. Skolen har nu rigtig gode lokaler for de forskellige årgange. For skolens ældste elever er der bygget en ny afdeling. Her har skolens ældste elever rigtig gode forhold. Store fællesarealer til ophold i pauser og til mere selvstændige arbejdsformer. Eget lokale til elevrådet og en frugtbod alene for de ældste elever. Alle elever i afdelingen får eget aflåseligt skab til opbevaring af f.eks. tøj og andre personlige ejendele. Skolens 10. klasser har egen etage i denne bygning. På denne etage er der, udover ovennævnte faciliteter, også et opholdsrum med eget te-køkken. Brændkjærskolens 10. klasse er et anderledes og spændende skoleår, hvor vi tilbyder dig både oplevelsesfag indenfor netop dine personlige interesser og en undervisning med et højt fagligt indhold. Du kan vælge mellem fire linjer: Erhvervslinjen, sproglinjen, idrætslinjen og en linje i samarbejde med IBC. På alle linjer har du otte ugentlige linjetimer. Selve skoleåret er bygget op omkring uger, hvor der undervises efter normalt skema. Derudover vil du opleve en række dage, hvor det normale skema er brudt op. Dagene bruges til fagtemaer, hvor du arbejder med de prøveforberedende fag. Der vil også være temauge Der vil også være temauger, hvor du udelukkende har linjefag, typisk i form af rejseaktivitet. Vi mener på denne måde at kunne tilbyde dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig. Obligatoriske Timer: Linjeaktivitet Dansk (erhvervslinjen) Dansk (idræt-og sproglinjen) Matematik Engelsk (erhvervslinjen) Engelsk (idræt-og sproglinjen) I alt Tilbudsfag: Tysk Fysik/kemi Gruppe 1 Dansk II Matematik II Engelsk II Gruppe 2 Samfundsfag Hjemkundskab Musik Du skal have mindst 28 timer pr. uge 8 timer 8 timer 7 timer 5 timer 3 timer 4 timer 24 timer 4 timer Elever, der vælger tysk, kan desuden vælge fysik/kemi. Elever, der ikke vælger tysk skal vælge 1 tilbudsfag fra Gruppe 1 og et tilbudsfag fra Gruppe 2. Et af fagene fra Gruppe 1 eller Gruppe 2 kan erstattes af faget fysik/kemi. Til gengæld stiller vi også krav til dig! Vi forventer naturligvis at du: Er engageret i undervisningen Vil bestille noget Møder til tiden - og hele tiden Udviser god opførsel Deltager i fælles arrangementer som ekskursioner og rejser 10

11 BRÆNDKJÆRSKOLEN Erhvervslinjen Hvis du gerne vil have et større kendskab til arbejdsmarkedet og dine uddannelsesmuligheder efter 10. klasse, så er erhvervslinjen på Brændkjærskolen det oplagte tilbud til dig. Praktik Ca. 15 torsdage i løbet af skoleåret er du i erhvervspraktik, 3 forskellige steder 5 torsdage hvert sted. Endvidere skal du i praktik en hel uge. Du forventes at være aktiv i arbejdet med at skaffe en praktikplads. Du følger den almindelige arbejdstid på praktikstedet, så disse torsdage skal du kunne spørge fri fra dit fritidsjob. Som et led i dine praktikophold skal du udarbejde en rapport eller en mundtlig fremlæggelse. Linjeaktiviteter Andre torsdage besøger vi forskellige ungdomsuddannelser fx Social- og Sundhedsskolen og en landbrugs skole. Desuden besøger vi en række forskellige virksomheder - fx Lego, TV2 og Danish Crown. Alt sammen for at du kan få et indtryk af, hvad der foregår de forskellige steder, og for at give dig mulighed for at finde ud af, hvad der vil være noget for dig. Endvidere skal du også deltage i en uges obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelser. Studieture I løbet af året er der to studieture af flere dages varighed, hvor virksomhedsbesøg er i højsædet. Den ene tur går til København, hvor der ud over virksomhedsbesøg vil blive arrangeret teatertur m.v. Vi har desuden en ugentlig lektion, hvor vi forbereder de forskellige aktiviteter samt arbejder med aktuelle samfundsfaglige emner. Idrætslinjen Idrætslinjen på Brændkjærskolen tilbyder otte idrætstimer om ugen i en spændende blanding af kendte, mindre kendte og alternative idrætsgrene. Desuden vil der indgå idrætsteoretiske emner. Vi har et nært samarbejde med en række af de lokale idrætsforeninger. Her vil I få mulighed for at stifte bekendtskab med fx triatlon, bordtennis, squash, dykning, kano og orienteringsløb. I uge 37 kan I vælge mellem en 3-dages overlevelsestur, hvor I skal overnatte i det fri eller 5 linjedage med idræt på skolen. I februar tager vi på linjetur, hvor vi prøver kræfter med skisporten. Idrætslinjen lægger op til at forbedre jeres fysiske form gennem en målrettet og alsidig træning. OBS: Idrætslinjen er for alle med interesse i idræt. Idrætsudøvere, der træner meget i klubber, skal overveje en af de øvrige linjer, idet der ellers kommer konflikter mellem træning i klubberne og træningen på skolen. Studieturens pris Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må der opkræves et beløb for rejserne på de enkelte linjer. Følgende beløb: Idrætslinje kr Erhvervslinje kr Sproglinje kr Beløbet betales ved skoleårets start. Sproglinjen På sproglinien giver vi dig mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber og øge din indsigt i internationale forhold. Du tilbydes: Kulturorientering Der undervises i de europæiske landes kultur og samfundsforhold. Vi ser bl.a. på traditioner og familiemønstre. Du får et kort kursus i spansk/italiensk. Internationale samarbejdspartnere Brændkjærskolens netværk består af kontaktskoler i Tyskland, England, Tjekkiet, Ungarn, Italien og Spanien. Vi samarbejder med vores kontaktskoler via , video med videre, og der arbejdes med informationssøgning på internettet til selvstændige projekter. Der vil blive benyttet gæstelærere, når der er mulighed for det. 11

12 BRÆNDKJÆRSKOLEN 12 International klasseudveksling Der gennemføres en udlandsrejse, hvor du i en uge får mulighed for at se en af vore kontaktskoler i udlandet. Du vil være privat indkvarteret og skal derfor også være parat til selv at modtage genbesøg. I år bliver det Tyskland/Delmenhorst som vi rejser til. Det er muligt, at vores venskabsskole fra Firenze/Italien kommer på besøg hos os. I så fald skal eleverne på sproglinjen (og deres forældre) også være villige til at have disse gæster boende i en uge. Du bliver trænet i at guide på såvel engelsk som tysk i forbindelse med genbesøget. Personlig udvikling Du får et kursus i grundlæggende kommunikation. Herunder vil vi afprøve teknikker fra såvel assertions-træning samt NLP. Disse teknikker vil også kunne bruges i forbindelse med eksamen samt jobsamtale. 10. klasses linje i samarbejde med IBC design og innovation. Brændkjærskolen udbyder i samarbejde med IBC en linje for dig, der overvejer at starte på en erhvervsuddannelse. Fagene design og innovation vil være fast på dit skoleskema. Her får du bl.a. mulighed for at arbejde med nye IT-værktøjer, teknikker til at arbejde med idé-udvikling produktudvikling samt besøg ud af huset I løbet af skoleåret får du de erhvervsrettede fag fra handelsskolens grundfag; erhvervsøkonomi, salg og service, IT samfundsfag samt 10. klasses fagene matematik, engelsk og dansk. I løbet af skoleåret vil der være et par projektperioder, hvor du skal arbejde tværfagligt med udgangspunkt i et emne. Derudover er der mulighed for at komme i praktik. I starten af skoleåret vil eleverne komme på en camp. Desuden er der en studietur til København med en egenbetaling på kr I løbet af skoleåret arbejder du med en selvstændig opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter. Derudover planlægges temadage, hvor der sættes fokus på erhvervsorientering og virksomhedsbesøg. Det ugentlige timetal bliver på 28 lektioner: Dansk Matematik Engelsk Samfundsfag EØ/SS IT Design / innovation Præsentationsteknik psykologi, komm. og service 7 lektioner 5 lektioner 4 lektioner 1 lektion 3 lektioner 2 lektioner 4 lektioner 2 lektioner Undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk varetages af lærere fra Brændkjærskolen. I de øvrige fag varetages undervisningen af lærere fra IBC. Der vil blive stillet bærbare computere til rådighed i alle fagene. Undervisningen foregår på IBC, Skamlingsvejen 32, 6000 Kolding. De skriftlige prøver afholdes på Brændkjærskolen; de mundtlige på IBC Elever der vælger denne linje vil kunne gennemføre de obligatoriske fag for 10. klasse samt et HG forløb på 2,5 år. Brændkjærskolen Skoleinspektør: Niels Erik Danielsen Brændkjærskolen Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Telefon: Webadresse: UU-vejleder: Alice Kristensen Telefon: Mail: UU-vejleder: Yrsa Høyer Telefon: Mail: Informationsmøde Informationsmøde om 10. klasse på Brændkjærskolen afholdes onsdag den 30. januar 2013 kl. 19.oo. (ved hovedindgangen (A) i skolegården.

13 Brobygning og erhvervspraktik Obligatorisk brobygning i 1 uge I 10. klasse er der 1 uges obligatorisk brobygning til en ungdomsuddannelse. Ugen vil blive placeret mellem uge 43 og 48, Du skal vælge 2 forløb: dage. Den ene uddannelse skal være erhvervsrettet eller erhvervsgymnasial. Det vil i praksis sige, at du ikke kan vælge både stx og hf. I Kolding kan der brobygges til følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner: Munkensdam Gymnasium (stx) Kolding Gymnasium (stx, hf, IB) IBC InternationalBusinessCollege (hhx, mkt) HANSENBERG (htx, eud) Kolding HF & VUC (hf) Social- og Sundhedsskolen Intentionen med brobygningsforløbet: Brobygningen har til formål: At præsentere og afspejle krav, indhold og form i ungdomsuddannelsen samt give dig mulighed for at opleve skolemiljøet Så vidt muligt at give dig mulighed for at afprøve interesser og evner for forskellige uddannelsesretninger At give dig det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg af ungdomsuddannelse. Du vil i forbindelse med orienteringen om 10. klasse og ved en evt. tilmelding til 10. klasse få mere at vide om brobygningen og de praktiske forhold i den sammenhæng. Frivillig brobygning Udover den obligatoriske brobygning er det muligt at vælge en uges frivillig brobygning. Det vil sandsynligvis blive uge 4, Erhvervspraktikken i 8., 9. og 10. klasse Du kan komme i erhvervspraktik, hvis det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed være en del af din uddannelsesplanlægning. Al praktik aftales med din klasselærer og UU - vejleder, så der tages hensyn til klassens årsplan. Du finder selv praktikpladsen evt. i samråd med din UU-vejleder. 13

14 UU-CENTER KOLDING Erhvervspraktikken i 10. klasse: Du kan komme i erhvervspraktik, hvis det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed være en del af din uddannelsesplanlægning. Al praktik aftales med din klasselærer og UU-vejleder, så der tages hensyn til klassens årsplan. Du finder selv praktikpladsen evt. i samråd med din UU-vejleder. Brobygning og erhvervspraktik kan kombineres i brobygningsugen. UU-vejledning i 10. klasse Du vil i 10. klasse arbejde videre med din uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder. Der afholdes samtaler om bl.a. valg af ungdomsuddannelse, ligesom du også vil få hjælp til at udfylde tilmeldingen til ungdomsuddannelse. UU-vejledning efter grundskolen Når du er gået ud af skolen, er du stadig tilknyttet en vejleder hos UU. Hvis det bliver nødvendigt at foretage ændringer i din uddannelsesplan, skal du kontakte din UU-vejleder for at få planen revideret. Du er altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder hvis Du er gået i stå i dit uddannelsesvalg Du er stoppet på en ungdomsuddannelse Du ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse Du har spørgsmål i forbindelse med uddannelse På vores hjemmeside kan du finde din vejleder ved at indtaste dit cpr. nr. Du kan også henvende dig direkte til UU-centeret. Bjarne Juhl Olesen Leder af UU-center Kolding UU-center Kolding Staldgården Kolding Telefon

15 15

16 LOGO3_1-linjeLille_NEGrød

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere