10. klasse i Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Kolding Kommune"

Transkript

1 2013/ klasse i Kolding Kommune 17

2 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8 Brændkjærskolen Brobygning UU-center Kolding Udgiver Børne- og uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune Ansvarshavende Pæd. Adm. konsulent Rasmus Graff Layout & Tryk InPrint AS, Kolding Oplag 1000 stk. 2

3 TIL ELEVER I 9. KLASSE OG DERES FORÆLDRE 9. klasse og hvad så? Dette spørgsmål er efterhånden ved at være aktuelt for alle elever i 9. klasse. Der er mange muligheder: At forlade folkeskolen for at fortsætte på én af ungdomsuddannelserne At forlade folkeskolen for at gå på efterskole At forlade folkeskolen for at arbejde At gå i 10. klasse på én af de tre skoler i Kolding Kommune, der i næste skoleår udbyder 10. klasse I det kommende skoleår oprettes der 10. klasse på følgende folkeskoler: Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen På de følgende sider kan der læses om, hvad indholdet er i de tre skolers tilbud. Undervisningen i 10. klasse omfatter som obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk i et omfang svarende til ialt 14 timer om ugen. Eleverne i 10. klasse skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse, og en karakter. Eleverne skal endvidere på baggrund af arbejdet med deres uddannelsesbog udfærdige en uddannelsesplan i 9. klasse, der beskriver, hvad eleven vil opnå med 10. klasse, samt beskrive deres foreløbige overvejelser om aflæggelse af prøver. Uddannelsesplanen skal medsendes ved ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal tilbydes mindst 3 af følgende tilbudsfag: Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Idræt Samfundsfag Kristendom/religion Naturfag Tilsammen skal tilbudsfag og obligatoriske fag tilbydes i et omfang, som er minimum 28 timer/uge. I 10. klasse er der i Kolding Kommune en overordnet målsætning om, at eleverne skal modtage en grundig faglig undervisning med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Der skal gennem den daglige undervisning skabes mulighed for, at der kan aflægges prøve i enten 10. klassesprøven eller folkeskolens afgangsprøve alt efter, hvad den enkelte elev vælger efter samråd med forældrene og efter vejledning af skolen/uu-centret. I 10. klasse vil der være en del aktiviteter, der finder sted uden for skolens område, eller som har et anderledes indhold end den daglige faglige undervisning. Praktikperioder, brobygning til ungdomsuddannelserne, virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærere fra forskellige organisationer, projektarbejder er eksempler på sådanne aktiviteter. Udover at 10. klasse har som mål og krav, at elevernes faglige standpunkt forbedres, er der andre forhold som et 10. klasses skoleår vil sætte megen fokus på: At forberede eleverne til det kommende uddannelsesvalg, hvorfor vejledning i 10. klasse er et centralt område At eleverne får mulighed for personlig udfoldelse At eleverne udvikler sider af ungdomslivet i overgangen til voksenlivet At give den enkelte elev indflydelse på skoleårets indhold og rammer 10. klasse er et frivilligt skoleår. Det giver både forpligtelser og muligheder. Der er en helt klar forventning om, at du i 10. klasse går ind i det forpligtende fælleskab med kammerater og lærere, som er en afgørende forudsætning for, at du kommer til at opleve 10. skoleår som et godt skoleår, hvor det faglige niveau har været højt, men hvor der også har været mulighed for at opleve et positivt socialt samvær. Du opfordres til at sætte dig godt ind i den enkelte skoles tilbud, inden du træffer dit valg om, hvad der skal ske efter 9. klasse. De enkelte skoler afholder informationsaftener, hvor der vil være mulighed for yderligere information om skolens tilbud. Morten Kirk Jensen, skolechef og Ib Hansen, Børne- og Uddannelsesdirektør 3

4 OPTAGELSESBETINGELSER TIL 10. KLASSE Optagelse til 10. klasse Kolding Kommune tilbyder undervisning i 10. klasse på 3 skoler (Bakkeskolen, Bramdrup Skole og Brændkjærskolen). Der hører et skoledistrikt til hver skoles 10. klasse. Dette distrikt består dels af egen skoles distrikt, men også andre skolers distrikter. Distrikterne omfatter følgende skolers distrikter: Bakkeskolen: Bakkeskolen, Munkevængets Skole, Aalykkeskolen, Kongsbjergskolen, Vamdrup Skole, Fynslundskolen, Kongeåskolen, Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Bramdrup Skole: Bramdrup Skole, Alminde Viuf Fællesskole, Dyrehaveskolen, Lyshøjskolen, Eltang Centralskole, Harte Skole, Vester Nebel Skole. Brændkjærskolen: Brændkjærskolen, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Vonsild Sogneskole, Christiansfeld Skole, Dalby Skole, Sdr. Stenderup Centralskole, Sjølund-Hejls Skole, Stepping Skole, Ødis Sogneskole. Elever der ønsker at gå i 10. klasse skal optages i 10. klasse på distriktsskolen. Såfremt der søges anden skole end distriktsskolen Forældrene har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det sker inden for de rammer, byrådet har fastsat. To overordnede regler gælder, såfremt det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen: Søskendereglen Afstanden mellem hjem og skole, således at nærmest boende elever optages først Befordring For at der kan udstedes buskort til elever i 10. klasse skal der være 9 km mellem hjemmet og skolen. Der kan ikke udstedes buskort til elever, der vælger en anden skole end distriktsskolen. 4

5 BAKKESKOLEN 10. KLASSE PÅ BAKKESKOLEN En målrettet 10. klasse på vej mod ungdomsuddannelserne, hvor faglig opkvalificering vil være det centrale. Bakkeskolens 10. kl. henvender sig til de elever, der har brug for at blive fagligt styrket ved at få opdateret deres kvalifikationer i de centrale fag og dermed bedre forudsætninger til at vælge deres fremtidige ungdomsuddannelse. Vi har derfor lagt vægt på, at hovedfagene de grundlæggende fag - indgår med stor vægt i tilbuddet, da det er disse kompetencer, der er vigtige i dit videre uddannelsesforløb. Bakkeskolen er tilligemed en international orienteret skole, der lægger vægt på de globale udfordringer. Skolens internationale kontakter rækker til mange lande i Europa samt til Kina, USA, Ghana og De Dansk Vestindiske Øer. Bakkeskolen er udpeget af undervisningsministeriet til at være UNESCOskole. Skolen Seestvej 6-8, 6000 Kolding Telefon: Mail: Skoleleder: Povl Erik Wolff Telefon: Mail: UU-vejleder: Frank Toldam Telefon: Mail: Bakkeskolen råder tillige over sportsfaciliteter i en klasse for sig (hal, gymnastiksal, hockyrum, atletikstadion, håndbold/fodboldbaner, beachvolley osv.) Vi lægger vægt på ansvarlighed din aktive deltagelse i undervisningen dit positive bidrag til klassens trivsel og udvikling, samt på et positivt og aktivt samarbejde mellem elever, forældre og skole. I 10. klasse kan du vælge mellem 3 linier. Du skal have minimum 28 timer om ugen. Timernes fordeling på de enkelte linjer fremgår af skemaet nedenfor. Linjerne er: ALMEN ERHVERV, SPORT OG SUNDHED, INTERNATIONAL OBLIGATORISKE TIMER ALMEN ERHVERV SPORT INTERNATIONAL OG SUNDHED DANSK 6 TIMER 6 TIMER 6 TIMER MATEMATIK 6 TIMER 6 TIMER 6 TIMER ENGELSK 6 TIMER 6 TIMER 6 TIMER IDRÆT 6 TIMER HJEMKUNDSKAB 2 TIMER BIOLOGI 2 TIMER SPANSK 3 TIMER INTERNATIONAL SAMFUNDSFAG 3 TIMER IT INTERNATIONAL KOMMUNIKATION 4 TIMER I ALT 18 TIMER 28 TIMER 28 TIMER VALGFAG ALMEN ERHVERV SPORT INTERNATIONAL OG SUNDHED TYSK 4 TIMER 4 TIMER 4 TIMER MATERIEL DESIGN 4 TIMER PRAKTIK 4 TIMER FYSIK 2 TIMER 2TIMER 2 TIMER 5

6 BAKKESKOLEN International linje På Bakkeskolen vil vi gerne give skolens ældste elever et godt år, inden de skal videre. Et år, hvor der gives tid til at tænke og fordybe sig. På den internationale linie møder eleverne verden i klasseværelset. Måske du vil udforske italiensk kultur og mentalitet. Eller hvad med en rejse i fransk mode eller engelsk pop-historie? Check ind på sprogfagene engelsk og tysk - og Rejsen begynder i klassen. På Bakkeskolen snakker vi ikke kun om det store udland. Vi oplever det: på rejser og i en undervisning, der bryder grænser i klasseværelset. I efteråret 2006 gik turen til Tjekkiet og Ungarn, mens turen i efteråret 2007 gik til Rom Vi arbejder med udgangspunkt i jer som unge i Danmark og udfra dette bygger vi bro til unge ude i verden. I 2008 gik skolerejsen til Vilnius i Litauen! I 2009 gik turen bla. til North Carolina i USA og i 2010 til Pisa i Italien! Kommunikationen tværs over landegrænserne kan eksempelvis foregå via Internettet. Vi vil arbejde med kultur og traditioner, herunder kunst, film/teater, sport, musik, mad, geografi, historie, religion og arbejdsliv. Vi samarbejder med Kolding Kommunes venskabsbyer, med henblik på at udveksle life stories. For at vælge denne linje behøver du ingen særlige sprogfærdigheder, men interesse for og lyst til at vide mere om Danmark og verden omkring os er selvfølgelig en forudsætning. Der vil i stor udstrækning blive kommunikeret på fremmedsprog. Almen og erhvervs linje Den almene linie giver dig mulighed for at blive yderligere faglig opdateret indenfor grundfagene dansk, matematik, engelsk med tematisk undervisning og specifik træning af udvalgte områder: Sport & sundhed Henvender til unge, der ønsker at forene den faglige indsats med aktiv idrætsudøvelse indenfor forskellige idrætsgrene og herunder internationale sportsgrene. Vi vil bevæge os fra de store nationale sportsgrene til de mindre niche-sportsgrene, der knytter sig til bestemte regioner og kulturer. Der vil altså både blive plads til fodbold og discgolf, ridning og undervandshockey. Endvidere vil vi arbejde med det teoretiske aspekt i træningslæren. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, beherske udvalgte idrætter analysere og vurdere forskellige former for opvarmning og grundtræning anvende og vurdere teknik og regler inden for forskellige idrætter vælge og anvende relevante træningsprogrammer og træningsformer anvende musik som udgangspunkt for fysisk aktivitet anvende uderummet til fysisk aktivitet. erkende og vurdere sammenhæng mellem kost og motion forstå betydningen af sammenhængen mellem levevilkår og livsstil På Bakkeskolen har vi kommunens bedste idrætsfaciliteter, og disse vil vi selvfølgelig bruge i undervisningen, men ud over dette vil byrummet og de forskellige specialiserede foreninger også blive inddraget i undervisningen. Dette kunne være gennem parkour eller besøg i squashcenteret. Så hvis du er til fysisk aktivitet og har en naturlig interesse for forskellige former for idræt, så vil sportslinjen helt sikkert udfordre dig. Dansk: Grammatisk træning, læsehastighed, kreative skriveformer, interviewteknik, Matematik: Statistik ud fra samfundsøkonomi, computer-matematik, træning i løsningen af ligninger o.lign., regneark, teknisk tegning. Engelsk: Kreativ skrivning, kommunikation via direkte mail med venskabsklasser, kulturforhold, inddragelse af engelsksprogede nyhedsmedier. Udvidet praktik i virksomheder. 6

7 BAKKESKOLEN International erhvervspraktik International erhvervspraktik i en uge er en mulighed for eleverne på begge linjer. De sidste par år har vi benyttet os af vores kontakter i Lappeenranta i Finland, hvor eleverne har været i praktik i børnehaver, skoler og forretninger. Det stiller krav til modenhed og gode engelskkundskaber, men det er en oplevelse for livet. Elever der ikke vælger dette tilbud deltager i Danmarkspraktik i denne uge. Selvvalgt opgave Eleverne skal udføre en selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det med en karakter. Skolerejse til udlandet Vi udnytter Bakkeskolens internationale kontakter og rejser f.eks. en uge til Szombathely i Ungarn. Eller en uge til Lappeenranta i Finland, hvor vi f.eks. kunne besøge Bakkeskolens venskabsskole og med en afstikker til Rusland og besøge skole nr. 10. i Vipuri på det Karelske næs! (Denne rejse er obligatorisk for den internationale linie.) Skolerejse til Tanzania Såfremt der interesse, har vi mulighed for at arrangere en skolerejse til Tanzania til Bakkeskolens venskabsskole i Moshi v. Kilimanjaro. Bakkeskolen er gennem DANIDA kommet i kontakt med skolen., Der vil være mulighed for vandring på Kilimanjaro og Safari til en af de nærliggende safariparker samt indsigt i daglig skolegang i Afrika. Derudover vil der også blive en dag på Moshi Internationale Skole skolen hvor Jacob Ejersbo forfatteren til Nordkraft, Asyl m.v. gik som barn! Fælles temadage Der vil blive afviklet fælles temadage, hvor der sættes fokus på erhvervsorientering, virksomhedsbesøg, international dag, UNE- SCO-dag. Samt temaer i forbindelse med skolerejsen. Målsætningssamtale Ved skoleårets start deltager alle eleverne i en målsætningssamtale med hovedlærerne. Der udarbejdes et arbejdspapir i fællesskab, hvor den enkelte elevs målsætning nedskrives. Særligt tilrettelagt undervisningsforløb Når særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste, kan eleven deltage i særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 10. klasse. Særligt tilrettelagte undervisningsforløb er forløb med undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv og eventuelt frivillig brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene. Eleven deltager f.eks. kun i dansk og matematikundervisningen. Aftales i hvert tilfælde med inddragelse af forældrene. Studiemiljø 10. klasse på Bakkeskolen har sit eget hus - ADGANG FORBUDT FOR BØRN. Udgifter: Skolerejse ca kroner Den internationale praktik ca kroner Informationsmøde NÆRMERE OPLYSNINGER PÅ INFORMATIONSAFTENEN D. 29. januar 2013 i Bakkeskolens teatersal kl Forældremøde Ved skoleårets start afholdes et fælles forældremøde, hvor elever og forældre orienteres om skoleårets aktiviteter. 7

8 BRAMDRUP SKOLE Erhvervslinien - træd ind i fremtiden! I den lov, som blev vedtaget i sommeren 2010, er der et krav om, at alle unge, som vil starte på en ungdomsuddannelse, uanset om de f.eks. vælger gymnasiet eller grundforløbet som kok eller mekaniker, skal vurderes som uddannelsesparate af UU i tæt samarbejde med skolen. På Bramdrup Skole har vi designet en 10. klasse for dig, der i samarbejde med dine forældre og UU-vejlederen vurderer, at det vil være godt med et 10. skoleår, så du lettere vil kunne finde dig tilrette i det videre uddannelsessystem. Du får et år, hvor du vil møde mange forskellige udfordringer både fagligt og personligt. I skolen vil du tre dage om ugen arbejde koncentreret med tre fag: dansk, matematik og engelsk, og de to resterende dage vil du arbejde i en virksomhed, hvor du vil få mulighed for at gøre opmærksom på, at netop du er den rigtige lærling næste år. Der er nogle unge, som er skoletrætte, men netop 10. erhvervslinje på Bramdrup Skole er designet sådan, at du får en rigtig god blandning af de fag, som er nødvendige og de mange timer, hvor du laver det du er bedst til. Undervisningen foregår på FSA-niveau og det er folkeskolens afgangsprøve du afslutter. Det vil sige, at du ikke kan søge ind på HF efter 10. klasse Erhvervslinjen. Du kan læse mere om 10. Erhverv på skolens hjemmeside. Indholdet i 10. klasse - Teatertur, biograf og udstillinger - Virksomhedsbesøg - Vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan - Mulighed for at starte på en frisk og gå i skole på en ny måde - Obligatorisk brobygning, hvor du følger undervisningen på to ungdomsuddannelser - Stor skriftlig opgave om dit uddannelsesvalg - Virksomhedspraktik to gange om ugen - Gæstelærere,- mennesker som ved noget eller har oplevet noget specielt - Undervisning, der fører dig frem til de afsluttende prøver Få en god start! Du bliver inviteret til den første samtale med Bramdrup Skolens praktikkoordinator allerede inden du forlader din nuværende skole. Sammen vil I planlægge virksomhedspraktikken, så alt er klar når du starter efter sommerferien. Vi forventer at dine forældre deltager i dette møde. Faktaboks Erhvervslinjen Obligatoriske fag på FSA-niveau: Dansk Engelsk Matematik Erhvervslinjen, Praktik: 2 dage hver uge i den samme virksomhed 6 timer 4 timer 4 timer 14 timer Tilbudsfag: Lektiecafé Målrettet læseundervisning* (en del af lektiecaféen) * betyder at du skal have dokumenteret behov for dette En vigtig ting: Erhvervslinjen bliver kun til noget, hvis der er tilmeldinger nok, dvs. minimum 16 elever pr. linje. Informationsmøde på Bramdrup Skole onsdag den 23. januar 2013 kl

9 BRAMDRUP SKOLE Studieklassen I studieklassen på Bramdrup Skole har du mulighed for at starte på en frisk og gå i en klasse, som er en målrettet forberedelse til en gymnasial uddannelse. Vi har i studieklassen fokus på det faglige, det sociale og uddannelsesparathed, og vores mål er at gøre dig klar til at gennemføre en gymnasial uddannelse. Undervisningen vil foregå på 10. klasse niveau og nogle gange på 1.g niveau, så du er fagligt rustet til at komme videre i uddannelsessystemet. Vi hjælper dig til at blive uddannelsesparat ved at fokusere på arbejdsvaner, engagement og ansvar for egen skolegang. Indholdet i studieklassen Introdag ved skoleårets start Makkerskabsgrupper Studietur til København Teatertur, biograf og udstillinger Virksomhedsbesøg Vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan En ugentlig fordybelsesdag To årlige fordybelsesuger Studiedag på Odense Universitet Studiedag i Flensborg Videnskabens dag på Kolding Gymnasium Brobygning hvor du kan følge undervisningen på en ungdomsuddannelse Stor skriftlig opgave om dit uddannelsesvalg Mulighed for erhvervspraktik Vejledning til udarbejdelse af uddannelsesplan Gæstelærere Mulighed for faglig fordybelse Du og dine forældre bliver inviteret til en samtale på Bramdrup Skole med din kommende klasselærer, inden du forlader din nuværende skole. Til samtalen har du og dine forældre mulighed for at møde din klasselærer, se skolen og høre mere om skoleåret i 10. klasse på Bramdrup skole. Der afholdes informationsmøde på Bramdrup Skole den 23. januar 2013 kl Faktaboks - studieklassen Obligatoriske fag i studieklassen: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Fysik og kemi Tysk 4 timer Fordybelsesdag 6 timer Det forventes, at du går op i 10. klasseprøven i foråret Bramdrup Skole Møllegaardsvej Kolding Telefon: Skoleinspektør: Steen Rasmussen UU-vejleder: Pia Steendahl Telefon: Mail: 9

10 BRÆNDKJÆRSKOLEN 10. klasse på Brændkjærskolen Brændkjærskolen er beliggende i den sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. Skolen har gennemgået en omfattende renovering og tilbygning. Skolen har nu rigtig gode lokaler for de forskellige årgange. For skolens ældste elever er der bygget en ny afdeling. Her har skolens ældste elever rigtig gode forhold. Store fællesarealer til ophold i pauser og til mere selvstændige arbejdsformer. Eget lokale til elevrådet og en frugtbod alene for de ældste elever. Alle elever i afdelingen får eget aflåseligt skab til opbevaring af f.eks. tøj og andre personlige ejendele. Skolens 10. klasser har egen etage i denne bygning. På denne etage er der, udover ovennævnte faciliteter, også et opholdsrum med eget te-køkken. Brændkjærskolens 10. klasse er et anderledes og spændende skoleår, hvor vi tilbyder dig både oplevelsesfag indenfor netop dine personlige interesser og en undervisning med et højt fagligt indhold. Du kan vælge mellem fire linjer: Erhvervslinjen, sproglinjen, idrætslinjen og en linje i samarbejde med IBC. På alle linjer har du otte ugentlige linjetimer. Selve skoleåret er bygget op omkring uger, hvor der undervises efter normalt skema. Derudover vil du opleve en række dage, hvor det normale skema er brudt op. Dagene bruges til fagtemaer, hvor du arbejder med de prøveforberedende fag. Der vil også være temauge Der vil også være temauger, hvor du udelukkende har linjefag, typisk i form af rejseaktivitet. Vi mener på denne måde at kunne tilbyde dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig. Obligatoriske Timer: Linjeaktivitet Dansk (erhvervslinjen) Dansk (idræt-og sproglinjen) Matematik Engelsk (erhvervslinjen) Engelsk (idræt-og sproglinjen) I alt Tilbudsfag: Tysk Fysik/kemi Gruppe 1 Dansk II Matematik II Engelsk II Gruppe 2 Samfundsfag Hjemkundskab Musik Du skal have mindst 28 timer pr. uge 8 timer 8 timer 7 timer 5 timer 3 timer 4 timer 24 timer 4 timer Elever, der vælger tysk, kan desuden vælge fysik/kemi. Elever, der ikke vælger tysk skal vælge 1 tilbudsfag fra Gruppe 1 og et tilbudsfag fra Gruppe 2. Et af fagene fra Gruppe 1 eller Gruppe 2 kan erstattes af faget fysik/kemi. Til gengæld stiller vi også krav til dig! Vi forventer naturligvis at du: Er engageret i undervisningen Vil bestille noget Møder til tiden - og hele tiden Udviser god opførsel Deltager i fælles arrangementer som ekskursioner og rejser 10

11 BRÆNDKJÆRSKOLEN Erhvervslinjen Hvis du gerne vil have et større kendskab til arbejdsmarkedet og dine uddannelsesmuligheder efter 10. klasse, så er erhvervslinjen på Brændkjærskolen det oplagte tilbud til dig. Praktik Ca. 15 torsdage i løbet af skoleåret er du i erhvervspraktik, 3 forskellige steder 5 torsdage hvert sted. Endvidere skal du i praktik en hel uge. Du forventes at være aktiv i arbejdet med at skaffe en praktikplads. Du følger den almindelige arbejdstid på praktikstedet, så disse torsdage skal du kunne spørge fri fra dit fritidsjob. Som et led i dine praktikophold skal du udarbejde en rapport eller en mundtlig fremlæggelse. Linjeaktiviteter Andre torsdage besøger vi forskellige ungdomsuddannelser fx Social- og Sundhedsskolen og en landbrugs skole. Desuden besøger vi en række forskellige virksomheder - fx Lego, TV2 og Danish Crown. Alt sammen for at du kan få et indtryk af, hvad der foregår de forskellige steder, og for at give dig mulighed for at finde ud af, hvad der vil være noget for dig. Endvidere skal du også deltage i en uges obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelser. Studieture I løbet af året er der to studieture af flere dages varighed, hvor virksomhedsbesøg er i højsædet. Den ene tur går til København, hvor der ud over virksomhedsbesøg vil blive arrangeret teatertur m.v. Vi har desuden en ugentlig lektion, hvor vi forbereder de forskellige aktiviteter samt arbejder med aktuelle samfundsfaglige emner. Idrætslinjen Idrætslinjen på Brændkjærskolen tilbyder otte idrætstimer om ugen i en spændende blanding af kendte, mindre kendte og alternative idrætsgrene. Desuden vil der indgå idrætsteoretiske emner. Vi har et nært samarbejde med en række af de lokale idrætsforeninger. Her vil I få mulighed for at stifte bekendtskab med fx triatlon, bordtennis, squash, dykning, kano og orienteringsløb. I uge 37 kan I vælge mellem en 3-dages overlevelsestur, hvor I skal overnatte i det fri eller 5 linjedage med idræt på skolen. I februar tager vi på linjetur, hvor vi prøver kræfter med skisporten. Idrætslinjen lægger op til at forbedre jeres fysiske form gennem en målrettet og alsidig træning. OBS: Idrætslinjen er for alle med interesse i idræt. Idrætsudøvere, der træner meget i klubber, skal overveje en af de øvrige linjer, idet der ellers kommer konflikter mellem træning i klubberne og træningen på skolen. Studieturens pris Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må der opkræves et beløb for rejserne på de enkelte linjer. Følgende beløb: Idrætslinje kr Erhvervslinje kr Sproglinje kr Beløbet betales ved skoleårets start. Sproglinjen På sproglinien giver vi dig mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber og øge din indsigt i internationale forhold. Du tilbydes: Kulturorientering Der undervises i de europæiske landes kultur og samfundsforhold. Vi ser bl.a. på traditioner og familiemønstre. Du får et kort kursus i spansk/italiensk. Internationale samarbejdspartnere Brændkjærskolens netværk består af kontaktskoler i Tyskland, England, Tjekkiet, Ungarn, Italien og Spanien. Vi samarbejder med vores kontaktskoler via , video med videre, og der arbejdes med informationssøgning på internettet til selvstændige projekter. Der vil blive benyttet gæstelærere, når der er mulighed for det. 11

12 BRÆNDKJÆRSKOLEN 12 International klasseudveksling Der gennemføres en udlandsrejse, hvor du i en uge får mulighed for at se en af vore kontaktskoler i udlandet. Du vil være privat indkvarteret og skal derfor også være parat til selv at modtage genbesøg. I år bliver det Tyskland/Delmenhorst som vi rejser til. Det er muligt, at vores venskabsskole fra Firenze/Italien kommer på besøg hos os. I så fald skal eleverne på sproglinjen (og deres forældre) også være villige til at have disse gæster boende i en uge. Du bliver trænet i at guide på såvel engelsk som tysk i forbindelse med genbesøget. Personlig udvikling Du får et kursus i grundlæggende kommunikation. Herunder vil vi afprøve teknikker fra såvel assertions-træning samt NLP. Disse teknikker vil også kunne bruges i forbindelse med eksamen samt jobsamtale. 10. klasses linje i samarbejde med IBC design og innovation. Brændkjærskolen udbyder i samarbejde med IBC en linje for dig, der overvejer at starte på en erhvervsuddannelse. Fagene design og innovation vil være fast på dit skoleskema. Her får du bl.a. mulighed for at arbejde med nye IT-værktøjer, teknikker til at arbejde med idé-udvikling produktudvikling samt besøg ud af huset I løbet af skoleåret får du de erhvervsrettede fag fra handelsskolens grundfag; erhvervsøkonomi, salg og service, IT samfundsfag samt 10. klasses fagene matematik, engelsk og dansk. I løbet af skoleåret vil der være et par projektperioder, hvor du skal arbejde tværfagligt med udgangspunkt i et emne. Derudover er der mulighed for at komme i praktik. I starten af skoleåret vil eleverne komme på en camp. Desuden er der en studietur til København med en egenbetaling på kr I løbet af skoleåret arbejder du med en selvstændig opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter. Derudover planlægges temadage, hvor der sættes fokus på erhvervsorientering og virksomhedsbesøg. Det ugentlige timetal bliver på 28 lektioner: Dansk Matematik Engelsk Samfundsfag EØ/SS IT Design / innovation Præsentationsteknik psykologi, komm. og service 7 lektioner 5 lektioner 4 lektioner 1 lektion 3 lektioner 2 lektioner 4 lektioner 2 lektioner Undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk varetages af lærere fra Brændkjærskolen. I de øvrige fag varetages undervisningen af lærere fra IBC. Der vil blive stillet bærbare computere til rådighed i alle fagene. Undervisningen foregår på IBC, Skamlingsvejen 32, 6000 Kolding. De skriftlige prøver afholdes på Brændkjærskolen; de mundtlige på IBC Elever der vælger denne linje vil kunne gennemføre de obligatoriske fag for 10. klasse samt et HG forløb på 2,5 år. Brændkjærskolen Skoleinspektør: Niels Erik Danielsen Brændkjærskolen Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Telefon: Webadresse: UU-vejleder: Alice Kristensen Telefon: Mail: UU-vejleder: Yrsa Høyer Telefon: Mail: Informationsmøde Informationsmøde om 10. klasse på Brændkjærskolen afholdes onsdag den 30. januar 2013 kl. 19.oo. (ved hovedindgangen (A) i skolegården.

13 Brobygning og erhvervspraktik Obligatorisk brobygning i 1 uge I 10. klasse er der 1 uges obligatorisk brobygning til en ungdomsuddannelse. Ugen vil blive placeret mellem uge 43 og 48, Du skal vælge 2 forløb: dage. Den ene uddannelse skal være erhvervsrettet eller erhvervsgymnasial. Det vil i praksis sige, at du ikke kan vælge både stx og hf. I Kolding kan der brobygges til følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner: Munkensdam Gymnasium (stx) Kolding Gymnasium (stx, hf, IB) IBC InternationalBusinessCollege (hhx, mkt) HANSENBERG (htx, eud) Kolding HF & VUC (hf) Social- og Sundhedsskolen Intentionen med brobygningsforløbet: Brobygningen har til formål: At præsentere og afspejle krav, indhold og form i ungdomsuddannelsen samt give dig mulighed for at opleve skolemiljøet Så vidt muligt at give dig mulighed for at afprøve interesser og evner for forskellige uddannelsesretninger At give dig det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg af ungdomsuddannelse. Du vil i forbindelse med orienteringen om 10. klasse og ved en evt. tilmelding til 10. klasse få mere at vide om brobygningen og de praktiske forhold i den sammenhæng. Frivillig brobygning Udover den obligatoriske brobygning er det muligt at vælge en uges frivillig brobygning. Det vil sandsynligvis blive uge 4, Erhvervspraktikken i 8., 9. og 10. klasse Du kan komme i erhvervspraktik, hvis det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed være en del af din uddannelsesplanlægning. Al praktik aftales med din klasselærer og UU - vejleder, så der tages hensyn til klassens årsplan. Du finder selv praktikpladsen evt. i samråd med din UU-vejleder. 13

14 UU-CENTER KOLDING Erhvervspraktikken i 10. klasse: Du kan komme i erhvervspraktik, hvis det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed være en del af din uddannelsesplanlægning. Al praktik aftales med din klasselærer og UU-vejleder, så der tages hensyn til klassens årsplan. Du finder selv praktikpladsen evt. i samråd med din UU-vejleder. Brobygning og erhvervspraktik kan kombineres i brobygningsugen. UU-vejledning i 10. klasse Du vil i 10. klasse arbejde videre med din uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder. Der afholdes samtaler om bl.a. valg af ungdomsuddannelse, ligesom du også vil få hjælp til at udfylde tilmeldingen til ungdomsuddannelse. UU-vejledning efter grundskolen Når du er gået ud af skolen, er du stadig tilknyttet en vejleder hos UU. Hvis det bliver nødvendigt at foretage ændringer i din uddannelsesplan, skal du kontakte din UU-vejleder for at få planen revideret. Du er altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder hvis Du er gået i stå i dit uddannelsesvalg Du er stoppet på en ungdomsuddannelse Du ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse Du har spørgsmål i forbindelse med uddannelse På vores hjemmeside kan du finde din vejleder ved at indtaste dit cpr. nr. Du kan også henvende dig direkte til UU-centeret. Bjarne Juhl Olesen Leder af UU-center Kolding UU-center Kolding Staldgården Kolding Telefon

15 15

16 LOGO3_1-linjeLille_NEGrød

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen.

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Skoleåret 2015/16 bliver igen et skoleår, hvor mange elever også fra byens øvrige skoler har valgt at gå i 10.

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10.klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Jeg har valgt denne skole, fordi jeg synes lærerne er gode, og at man fokuserer meget på trivsel. Emma 10.E Jeg valgte

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

10. KLASSE I KOLDING KOMMUNE

10. KLASSE I KOLDING KOMMUNE 10. KLASSE I KOLDING KOMMUNE 2016-2017 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 7 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på HANSENBERG... 20 10. klasse på IBC... 24 Til elever i

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2016/2017 1

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Springbræt til fremtiden

Springbræt til fremtiden Springbræt til fremtiden fordi forskellen tæller 10. klasse 2014-15 Velkommen i 10. klasse fordi forskellen tæller Hvorfor gå i 10. klasse? for at blive afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole

10.klasse. Vinderup Realskole 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Vinderup Realskole er en privatskole med ca. 240 elever fordelt på 7.-10. klasse. Vi har et 10. klasses tilbud med en

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole 10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole Udvikling med tradition Demokrati, ledelse og samfund Brobygning til ungdomsuddannelser Internationalt islæt Idræt, natur og friluftsliv Stærk faglighed Brenderup

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2008-2009 1 10 gode grunde til at vælge 10. kl. 1. Mulighed for et anderledes skoleår 2. Mulighed for at møde mange nye venner 3. Fortsæt

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 TØNDER 10 Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere