Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning 35 5 Rørføringseksempler 43 6 Pakke Styklister 45 7 Praktisk Monteringseksempel Bilag 1

3 2

4 Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig. 1 Betjeningspanel Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 0 Vigtige funktioner i hverdagen 4 1 Hovedmenu 4 2 Tænd standby funktionen 5 3 Luftstrøm indstilling 5 4 Temperatur indstilling 6 5 Bruger menu 7 6 Ingeniør menu 7 7 Indregulering af de enkelte hastighedstrin 9 8 Temperaturføler placering 10 9 Valg af sprog Yderligere indstillinger Standby indstillinger Indstillinger af lysstyrke i betjeningspanelet Indstilling af fugtighedsniveau Fejlmeldinger /fejlkoder Temperaturkorrektion Reset til standardfabriksindstilling Aktuelle temperaturer Auto-tilstand Timer Filteralarm (Motortimer) Generelle anbefalinger Hvordan virker anlægget Eldiagram og data 22 3

5 0. Vigtige funktioner i hverdagen Funktion Kort beskrivelse Knap navn Uddybende forklaring i afsnit On / Off Regulering af luftstrømmen Adgang til Ing.menu Sommerdrift Tænd og sluk anlægget i hovedmenuen. Det anbefales at anlægget kører 24 timer hele året rundt. Ønskes en ændring af luftstrømmen gøres dette i hovedmenuen I Ing.menuen foretages indstillingen af de væsentlige grundparametre. Adgangen er beskyttet af et password Om sommeren kan det give en kølende effekt ved at blæse udeluften direkte ind i huset. Det gøres ved at åbne Bypass ventilen, der er placeret bag om modstrømsveksleren On/Off i hovedmenu Luftstrøm i hovedmenu Ing.menu i brugemenu Ing.Menu Undermenu 4 Filteralarmer I denne menu indstilles Motortimer 20 Aktivering af I denne menu aktiveres dagsprogrammet Auto 1 dagsprogrammer i hovedmenu Indstilling af dagsprogrammer I denne menu indtastes de enkelte indstillinger i dagsprogrammet Autom.indstilling i brugermenu Hovedmenu Hovedmenuen viser dato, aktuel fugtighed omkring betjeningspanelet, tid, temperatur og om aggregatet kører på luftstrøm trin 1, 2 eller 3. Fra hovedmenuen vælges de grundlæggende menu funktioner. Fig. 2. Hovedmenu MENU herfra aktiveres undermenuerne. (se punkt 5). AUTO - Planlagt tænd / sluk tid. (se punkt 5). TEMPERATUR - Visning af nuværende indendørs temperatur. Tryk på denne knap for at komme til Temperaturmenuen. (se punkt 4,). ON / OFF Standby menu tænd / sluk. (se punkt 2) TIMER - TIMER Tænd / sluk. LUFTSTRØM - Viser om aggregatet kører på luftstrøm trin 1, 2, 3 eller AVTO. Tryk på denne knap for at skifte mellem de 3 trin. (se punkt 3). 4

6 2. Tænd standby on / off Fig. 3. Aktivering Standby til / fra. Tryk på knappen ON / OFF i hovedmenuen for at aktivere / deaktivere Standby Tilstanden. Lyset i indikatoren skifter fra grøn til rød. 3. Luftstrømmen (trin AVTO med fugtighedssensor) Fig. 4. Justering af luftstrømmen For at ændre den nuværende luftstrøm: Tryk på knappen LUFTSTRØM Enheden har fire hastigheds trin: - Lav hastighed; - Medium hastighed; - Høj hastighed; - Fugtstyrings mode. Dette er en særlig indstilling, der automatisk justerer ventilatorhastigheden afhængigt af indstillet fugtighedsniveau. Fugtigheden indstilles i den tekniske menu (se punkt 14,). Hvis enheden fungerer i fugtstyring mode, kan AUTO og TIMER funktionen ikke anvendes, da de bliver overstyret. Hvis AUTO eller TIMER tilstanden er valgt, vil den aktuelle luftstrøm altid vises, uanset den (med knappen LUFTSTRØM).indstillede luftstrøm. 5

7 Fig. 5. Indstilling af Luftstrømmen Indstil den ønskede hastighed eller AVTO med piletasterne; Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte ændringerne eller tryk på knappen TILBAGE for at vende tilbage til hovedmenuen uden at ændre indstillingerne. 4. Temperatur indstilling. Fig. 6. Temperatur menu Denne menu er kun relevant, når man har en varmeflade indbygget (tilkøb). Tryk på knappen TEMPERATUR for at ændre indstillingerne. Fig 7. Ændring af Temperatur For at indstille den ønskede temperatur : Vælg enten knappen KANAL for at indstille ønsket temperatur i kanalen eller Vælg knappen LOKALE for at indstille ønsket temperatur i lokalet, (hvor betjeningspanelet er placeret) Indstil den ønskede temperatur med piletasterne. Tryk derefter på knappen VÆLG; for at vende tilbage til hovedmenuen uden at indtaste ændringer tryk på knappen TILBAGE. 6

8 5. Bruger menu. Fig. 8. Gå til brugermenu For at foretage generelle ændringer i anlæggets grundindstillinger, tryk på knappen MENU og kom til brugermenuen. Fig. 9. Bruger menu Bruger menuen indeholder alle de grundlæggende menuer og funktioner til justering af de forskellige grundindstillinger: ING. MENU - Ingeniør menu. Tilgangen til menuen er password-beskyttet. AUTOM.INDSTILLING vælg drift med forindstillede dagsprogrammer. DATO, TID Indstilling af dato og klokkeslæt. TIMERINDSTILLING. Tidsindstilling for timer-baseret drift MOTORTIMER Tids indstilling for filteralarm. TILBAGE - Tilbage til hovedmenuen. 6. Ingeniør menu (ING.MENU) Her indstilles alle grundindstillinger i de 12 undermenuer, som er beskrevet nedenfor. Fig. 10. Bruger menu For at komme til Ingeniør menu, tryk på knappen ING.MENU 7

9 Fig. 11. Adgangskode indtastning Indtast adgangskoden for at få adgang til den ING.MENU (standard password er 1111). Tryk på OK For at rette adgangskoden tryk på knappen NULSTILLING. For at rydde feltet Indtast adgangskode tryk på knappen TILBAGE. Tryk på knappen TILBAGE for at vende tilbage til brugermenuen. Hvis du har ændret adgangskoden og ikke kan huske den nye adgangskode, hold knappen NULSTILLING ned, indtil der lyder et langt signal (20 klik, cirka 20 sekunder). Standardadgangskoden (1111) er valgt fra fabrikken. Fig Ing.Menu 1-7 Fig Ing Menu 8-12 Tryk på piletasterne for at vælge en af de 12 undermenuer. Bekræft den valgte med knappen VÆLG Tryk på knappen TILBAGE for at vende tilbage til brugermenuen 8

10 7. Indregulering af de enkelte hastighedstrin i ING MENU 1. Forbrugsstilling Fig. 13 Ing.Menu Vælg 1 FORBRUGSSTILLING, bekræft med knappen VÆLG Fig. 14. indregulering af hastighedstrin Tryk på den enkelte værdi der skal ændres. Den bliver nu fremhævet. Indstil luftstrømmen for hver ventilator med piletasterne. Luftstrømmen indstilles i % af ventilatorens maksimale kapacitet. For at bekræfte ændringerne tryk på knappen VÆLG. For at vende tilbage til Ingeniør Menuen uden ændringer, tryk på knappen TILBAGE. I denne menu indreguleres anlægget. Vær opmærksom at ændringer af indstillingerne får indflydelse på indreguleringen jf. Bygningsreglementet. 9

11 8. ING.MENU 2. Temperaturføler Denne menu er kun aktuel, hvis man har tilkøbt en varmeflade. Fig. 15. Temperaturføler valg Vælg placering af sensor ved at trykke på knapperne 1 KANAL eller 2 INDENDØRS For at bekræfte valget tryk på knappen VÆLG. For at vende tilbage til Ingeniør Menuen uden ændringer, tryk på knappen TILBAGE. 9. ING.MENU 3. Valg af sprog Fig. 16. Valg af sprog Vælg det ønskede sprog fra listen. For at bekræfte valget tryk på knappen VÆLG. For at vende tilbage til Ingeniør Menuen uden ændringer, tryk på knappen TILBAGE. 10

12 10. ING.MENU 4. Yderligere indstillinger Fig. 17. Yderligere indstillinger For at aktivere eller deaktivere det elektriske varmelegeme, tryk på ON eller OFF knappen under VARMESTYRING. Denne Menu kan kun betjenes, hvis man har et indbygget varmelegme i anlægget. Dette er ikke standard, men en tilkøbsoption. Fig. 18 Yderligere indstillinger For at DEAKTIVERE INDBLÆSNINGSVENTILATOR i vinterdrift, tryk på ON. Herved slukkes indblæsningsventilatoren i en kortere periode, hvis temperaturen bliver for lav i veksleren, når det er rigtig koldt udenfor. Herved sikres at veksleren bliver holdt frostfrit. Ventilatoren starter igen selv med at blæse frisk luft ind i huset efter at veksleren er blevet opvarmet. HVIS IKKE MAN HAR TILKØBT ET VARMELEGME, SÅ SKAL DER VÆLGES (ON) Frostsikringsfunktionen er ikke forenelig med varmereguleringsfunktionen. Hvis man vælger ON indstillingen, så kommer man til funktionsindstillinger. Hvis man vælger ON i Indblæsningsventilator deaktiverings menuen, så kommer man til menuen MODE OFF INDBLÆSNINGSVENTILATOR. 11

13 Fig. 19. Mode Off Indblæsningsventilator I denne menu kan konditionerne for indblæsningsventilatoren i frostdrift reguleres. VI ANBEFALER MEGET KRAFTIG FØLGENDE INDSTILLINGER: ARBEJDSTID : 5 NEDETID (standby tid): 60 SWITCH-OFF TEMPERATUREN : 0 grader Tryk på den enkelte værdi der skal ændres. Den bliver nu fremhævet. Indstil værdierne med piletasterne. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte de indstillede værdier. For at vende tilbage til Ingeniør Menuen uden ændringer, tryk på knappen TILBAGE. Fig. 20 Yderligere indstillinger I menuen UDVÆLGELSE AF FUGTFØLER indstilles om aggregatet skal styres gennem fugtighedssensor (tilkøb), placeret enten vælg mellem tryk 1 for sensor i kanalen eller 2 for sensor placeret i rummet (fx i badeværelset). For at vende tilbage til Ingeniør Menuen uden ændringer, tryk på knappen TILBAGE. Selve fugtigheden indstilles i menu INDSTILLING AF FUGTIGHEDEN i menu ING.MENU 8. YDRE SENSOR se afsnit 13. Indstillinger af BYPASS funktionen 12

14 Fig. 21 Yderligere indstillinger I menuen BY PASS DRIFTSTILSTAND vælg 1 for normal drift med lukket Bypass og 2 for sommerdrift med åben Bypass For at vende tilbage til den tekniske menu og gemme ændringer trykke på knappen TILBAGE. 11. ING.MENU 6. Standby indstilling. Fig. 22. Standbytilstand justering Vælg ING. MENU 6. STANDBY INDSTILLING, og tryk på knappen VÆLG Indstil driftskonditionerne for Standby mode, dvs hvad anlægget skal gøre, når man slukker det på betjeningspanelet med knapperne ON / OFF VI ANBEFALER LUFTSTRØM: 0 Temperaturindstilling har kun indflydelse, hvis der er eftermonteret et varmelegme. Reguler luftstrømmen og temperaturen med piletasterne. Tryk på knappen VÆLG for et bekræfte ændringerne. For at vende tilbage til ingeniør menuen uden ændringer tryk TILBAGE 13

15 12. ING.MENU 7. Indstilling af lysstyrke i betjeningspanelet. Fig. 23.indstilling af lysstyrke i skærmen Indstil lysstyrken for arbejdstilstand, når man bruger panelet og Indstil lysstyrken for installation, når panelet står i dvale Betjeningspanelet skifter til dvale 30 sekunder efter den sidste berøring. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte ændringerne. For at vende tilbage til ING.MENU uden at indtaste ændringer tryk på knappen TILBAGE 13. ING.MENU 8. Ydre Sensor (Indstilling af fugtigheden) Fig. 24. Fugtighedsindstillingen Vælg placering af fugtighedssensoren (ekstraudstyr, ikke standard) Tryk KANAL for at vælge kanal fugtighedssensor eller LOKALE for at vælge rum fugtighedssensor Indstil fugtighedsniveau med knapperne < og > Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte. For at vende tilbage til ING MENU uden at indtaste ændringer tryk på knappen TILBAGE. 14

16 14. ING.MENU 9. Fejl melding I tilfælde af driftsfejl vil betjeningspanelet angive en fejlkode. For oplysninger om den sidste fejlkode vælg ING.MENU 9. FEJLKONTROL Tryk knappen VÆLG (fig. 17). En fejl dato og kode vil blive vist. For at vende tilbage til ING.MENU, tryk på knappen TILBAGE. Fejlene beskrives nedenfor Fig. 25. Fejl kontrol Der vises en fejlmeddelelse hver 30 sekund, indtil en fejl alarmen fjernes. Fejlkode Beskrivelse TE1 Fejl i indsugningsluftens temperatur sensor TE2 Fejl i temperaturføleren ved udgang fra varmeveksleren. TE5 Fejl i kanal temperaturføler. TE6.Fejl i kanal fugtighedssensor. MIN Fejl i indblæsnings ventilator. MEX Fejl i udsugningsventilator. ERP Kommunikationsfejl mellem aggregat og betjeningspanelet. DI 1 Elvarmeflade er overophedet (TK50). DI2 Brandalarm sensoren er aktiveret. 15

17 15. ING.MENU 10. Temperaturkorrektion (af betjeningspanelets føler) Fig. 26. Temperaturføler korrektion Hvis betjeningspanelet fx er placeret et for varmet sted i huset, kan man regulere den i fjernbetjeningen placerede temperaturføler, vælg i ING MENU 10. TEMPERATUR KORREKTION ved at trykke på knappen VÆLG (fig. 17). Indstil temperatur afvigelsen for rummet med piletasterne. Fabriksindstillingen er -6 C. INDSTILLINGEN HAR KUN BETYDNING VED TILKØB AF ET VARMELEGME. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte. For at vende tilbage til ING MENU uden at indtaste ændringer tryk på knappen TILBAGE 16. ING.MENU 11. Standardindstillinger Fig. 27. Standardindstillinger For at ændre alle indstillinger til fabriks standardindstillinger tryk VÆLG for at bekræfte. For at vende tilbage til ingeniør menuen uden at ændre tryk på knappen TILBAGE VI FRARÅDER AT BRUGE STANDARDINDSTILLINGER, da alle individuelle indstillinger som fx en individuel indregulering af luftmængderne vil blive nulstillet. 16

18 17. ING.MENU 12. Aktuelle temperaturer Fig. 28. Aktuelle temperaturer. For at se de nuværende temperaturer, vælg ING.MENU 12 AKTUELLE TEMPERATURER og tryk på knappen VÆLG Displayet viser nu de aktuelle temperaturer i rørføringen. De to nederste temperaturer kan desværre ikke vises. For at vende tilbage til ingeniør menuen tryk på knappen TILBAGE. 18. AUTO-tilstand Fig. 29. aktivering af AUTO-tilstand I AUTO-tilstand fungerer aggregatet ved hjælp af indstillede luftmængder og temperaturer (såfremt man har en EL-varmeflade) i de valgte tidsintervaller. For at aktivere AUTO-tilstanden skal man trykke på knappen AUTO i hovedmenuen Efter aktiveringen er AUTO knappen markeret. For at justere AUTO indstillingerne tryk på knappen MENU i hovedmenuen og tryk derefter på knappen AUTOM.INDSTILLING. 17

19 Fig. 30. Autom.Indstillinger Fig. 31. Justeringer af Autom.Indstillinger Tryk på de enkelte værdier på skærmen og indstil dem med piletasterne For at vende tilbage til Ingeniør menuen tryk på knappen TILBAGE (Temperatur Indstilling er kun nødvendig, såfremt man har tilkøbt en varmeflade) OBS Hvis aggregatet kører med tændt Fugtighedsstyring (som er en tilkøbsoption), kan AUTO-tilstand ikke aktiveres. Hvis TIMER-funktionen er aktiveret, kan AUTO-tilstand hellere ikke aktiveres. Begge driftsfunktioner vil overstyre AUTO-indstillingerne. 19. Timer Fig. 32. Timer aktivering Tryk på knappen TIMER i hovedmenuen for at aktivere timeren. Når TIMER-funktionen er aktiveret er knappen markeret. 18

20 Fig. 33. Timer justeringer For at justere timer indstillingerne, gå til bruger menuen ved at trykke på knappen MENU og vælg her TIMERINDSTILLING.. Fig. 36. Timer justeringer Tryk på de enkelte værdier på skærmen og indstil dem med piletasterne Bekræft ændringerne med knappen VÆLG. For at vende tilbage til Ingeniør menuen uden ændringer tryk på knappen TILBAGE OBS TIMER-funktionen har højere prioritet i forhold til AUTO mode. Hvis luftfugtighedskontrollen er aktiv, kan timeren ikke aktiveres. 20. Filteralarm indstilling (i menu Motortimer) Fig. 35.Menu indstilling af filter alarm I denne menu indstilles intervallet for filterskift / filterrengøring. Efter udløbet af det indstillede interval vil der komme en advarsel i betjeningspanelet. 19

21 For at justere intervallet tryk på knappen MOTORTIMER i bruger menuen. Fig. 36. Motor timer Tryk på de enkelte værdier på skærmen og indstil dem med (+) og (-) tasterne. For at vende tilbage til Ingeniør menuen brug knappen TILBAGE. 21 Generelle anbefalinger Sluk ikke anlægget om vinteren, der kan opstå kondensproblemer i rørsystemet. Kontroller filtrene 3 til 4 gange pr år. Filtrene kan støvsuges, rystes og skylles og evt blæses forsigtigt rent med lufttryk. Udskift filtrene efter behov. Jo mere snavset filtrene er, desto mere vil anlægget funktion være nedsat og strømforbruget stige. Påfyld vand i kondensbakken hver gang filtrene tilses. (dette skal sikre, at der altid er vand i vandlåsen). Løber vandlåsen tør, vil der blive suget falsk luft op i aggregatet. Derved kan kondensen, der opstår når kold og varm luft mødes i aggregatet, ikke løbe fra aggregatet. Konsekvens kan være, at elektronikken går i stykker, en motor brænder af eller at vandet løber ud på loftet. For at ventilationsanlægget er godkendt jf Bygningsreglementet, skal anlægget været indreguleret. Inden anlægget tændes 1. Kondensafløbet med vandlås på aggregatet skal være påmonteret. 2. Vandlåsen skal være påfyldt vand fx gennem kondensbakken i aggregatet. 3. Hele kondensafløbet og vandlåsen skal være isoleret mod frost. 4. Alle rør, fittings og lyddæmpere, som er i kolde loftsrum og skunke, skal være isoleret med min.100mm isolering. 5. Hvis veksleren har været trukket ud af aggregatet, skal den sættes på plads igen som før, så bundbakkens dræn hul sidder over kondensbakken. 6. Alt EL arbejde skal være udført af autoriseret el-installatør. FØR INSTALLATIONEN SKAL ALT MEDFØLGENDE DOKUMENTATION LÆSES GRUNDIGT OG INSTRUKTIONERNE FØLGES. 20

22 22 Hvordan virker hele anlægget Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget af et DUKA VillaVentilationsanlæg opnås mange fordele, som gavner både familien, økonomienog boligen. Anlægget fjerner fugten fra bad, bryggers og køkken løbende, samtidig genanvendes udsugningsvarmen til opvarmning af den friske luft udefra, som bliver blæst ind i huset i opholdsrum og værelser Tilførslen af frisk luft giver et sundere indeklima og fugtskader undgås. Derudover er der færre støvpartikler i huset, hvilket giver en bedre trivsel. Om sommeren er det muligt at åbne By-pass ventilen. Dette sikrer at den friske lufte bliver blæst direkte ind i huset uden at blive opvarmet i modstrømsveksleren. Herved nedkøles huset. 21

23 23 Eldiagram og data Aggregat Type PRO 302 PRO 402 Vink Nr TUN Nr Styring Elektronisk Elektronisk El Tilslutning (V) 50 Hz Max effektforbrug (W) 2x70 2x115 Max spænding (A) 2 x 0,9 2 x 1,3 Ved tilvalg af EL varmeflade El Tilslutning (V) 50 Hz Max effektforbrug (W) Max spænding (A) 14,2 14,8 By Pass Ja Ja Genanvendelsesgrad op til 94% op til 96% Lydniveau 3m (dba) Filtertype 1xsnavs G4 + 1x pollen F7 1xsnavs G4 + 1x pollen F7 Tilslutninger Ø 160 mm 200 mm Dybde (mm) Højde (mm) Længde (mm) Vægt (kg) Ekstern temperaturføler Udenpå aggregatet sidder en ekstern temperaturføler, som skal placeres udenfor aggregatet, så den kan måle temperaturen omkring aggregatet. 22

24 23

25 24

26 Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget af et DUKA VillaVentilationsanlæg opnås mange fordele, som gavner både familien, økonomien og boligen. Anlægget fjerner fugten fra bad, bryggers og køkken løbende, samtidig genanvendes udsugningsvarmen til opvarmning af den friske luft udefra, som bliver blæst ind i huset i opholdsrum og værelser. Tilførslen af frisk luft giver et sundere indeklima og fugtskader undgås. Derudover er der færre støvpartikler i huset, hvilket giver en bedre trivsel. Der kan tilkøbes en manuel By-pass ventil, der indsættes i stedet for veksleren i aggregatet. Denne kan med fordel bruges i de varme sommermåneder. Dette sikrer at den friske lufte bliver blæst direkte ind i huset uden at blive opvarmet i veksleren. Herved nedkøles huset. Specifikation og opbygning Aggregat Vent 300, Vent 400, Vent 302 Mål og specifikation Type 300 og 400 Tilslutninger for aggregat Vent 300 => Ø160mm for Vent 400 =>Ø160mm Aggregaterne kan anvendes både som højre og venstre modeller. Mål og specifikation Type 302 Tilslutninger for aggregat Vent 302 => Ø160mm Aggregatet kan anvendes både som højre og venstre model. 25

27 Opbygning og komponentoversigt 1 ramme 2 frontplade 3 sideplade 4 tilslutningsstuds 5 monteringsfødder 6 ophængsbeslag 7 lukkebeslag 8 håndtag 9 friskluftventilator 10 aftræksventilator 11 krydsvarmeveksler 12 snavsfilter 13 friskluftfilter 14 kondensbakke 15 * kondensafløbsstuds 16 * termostat 17 eltilslutning 18 regulator 15* På aggregat Type Vent 302 er kondensafløbsstudsen placeret på siden af aggregatet 16* På aggregat Type Vent 302 er termostaten placeret til højre for veksleren Aggregat Vent 300 Mini (Horisontal- og Top-model model) Mål og specifikation Tilslutninger for aggregat Vent Mini => Ø125mm 26

28 Aggregatet kan anvendes både som højre og venstre model. Grundlæggende funktion og komponentoversigt 1 friskluftventilator 2 aftræksventilator 3 krydsvarmeveksler 4 friskluftfilter 5 snavsfilter 6 kondensbakke med kondensafløbsstuds 7 termostat Styring og EL- tilslutning gælder for alle typer t Vent aggregater Frostsikring om vinteren via termostaten placeret i aggregatet Termostaten, der er placeret i aggregatet, forhindrer tilisning af veksleren på kolde vinterdage. Den bør stå mellem 0 C og 3 C. Når udsugningsluftens temperatur ikke er i stand til at opvarme den iskolde friskluft til over den indstillede temperatur, slukkes ventilatoren der trækker friskluft 27

29 ind i boligen. Udsugningen vil fortsætte alene og dermed opvarmes aggregatet hurtigt igen, så frostskader undgås. Så snart temperaturen i aggregatet igen er over den indstillede temperatur, tændes friskluftventilatoren igen. Generelle anbefalinger Anlægget styres via styringens drejeknap. Det anbefales at placere styringen et sted i boligen, så anlægget nemt kan justeres. Alt efter behov, fx ved meget lange bade, gæstebesøg eller lignende, kan luftmængden justeres via drejeknappen. Husk grundindstillingen, marker med fordel men en prik på drejeknappen. Sluk ikke anlægget om vinteren, der kan opstå kondensproblemer i rørsystemet. Kontroller filtrene 3 til 4 gange pr år. Filtrene kan støvsuges, rystes og skylles og evt blæses forsigtigt rent med lufttryk. Udskift filtrene efter behov. Jo mere snavset filtrene er, desto mere vil anlæggets funktion være nedsat og strømforbruget stige. Påfyld vand i kondensbakken hver gang filtrene tilses. (dette skal sikre, at der altid er vand i vandlåsen). Løber vandlåsen tør, vil der blive suget falsk luft op i aggregatet. Derved kan kondensen, der opstår når kold og varm luft mødes i aggregatet, ikke løbe fra aggregatet. Konsekvens kan være, at elektronikken går i stykker, en motor brænder af eller at vandet løber ud på loftet. For at ventilationsanlægget er godkendt jf Bygningsreglementet, skal anlægget været indreguleret. Inden anlægget tændes Kondensafløbet med vandlås på aggregatet skal være påmonteret. Vandlåsen skal være påfyldt vand fx gennem kondensbakken i aggregatet. Hele kondensafløbet og vandlåsen skal være isoleret mod frost. Alle rør, fittings og lyddæmpere, som er i kolde loftsrum og skunke, skal være isoleret med min.100mm isolering. Hvis veksleren har været trukket ud af aggregatet, skal den sættes på plads igen som før, så bundbakkens dræn hul sidder over kondensbakken. Alt EL arbejde skal være udført af autoriseret el-installatør. FØR INSTALLATIONEN SKAL ALT MEDFØLGENDE DOKUMENTATION LÆSES GRUNDIGT OG INSTRUKTIONERNE FØLGES. 28

30 Vedligeholdelse Vedligeholdelse bør foretages min 3 4 gange om året. Filtre 1. Vedligeholdelse af filtre. Beskidte filtre vil nedbringe luftmængden, og dermed mængden af luft, som kan tilføres boligen. - Filtre skal renses så snart de er beskidte. Filtre kan renses med støvsuger eller udskiftes med nyt filter. - Udskiftning af filtrene bør udskiftes med jævne mellemrum (hvis man ønsker en effektiv drift af sit anlæg). For køb af nye filtre, kontakt venligst forhandler. - Under filterrensningen bør anlægget være slukket. 2. Veksler check (1 gang årlig) Skulle der være kommet snavs og støv i veksleren og for derefter at kunne opretholde en høj effektivitet, er det vigtigt at tage veksleren ud og rense den indvendigt. Vask modstrømsveksleren med varmt vand og sæbe eller opvaske middel. 3. Eftersyn af ventilatorerne (1 gang årlig) Når den anbefalede vedligeholdelse og eftersyn er foretaget, såsom at rengøre og udskiftning af filtre, kan støv samle sig i ventilatorerne. Dette vil reducere effektiviteten af ventilatorerne. Ventilatorerne kan rengøres med klud eller en blød børste, uden brug af vand og vaskemidler. Skarpe genstande og aggressive opløsningsmidler, som kan beskadige rotorbladerne. 4. Kontrol af kondensafløbsstudsen (1 gang årlig) Kondensafløbsstudsen kan blive forurenet af partikler fra den udsugede luft. Check at vand kan løbe uhindret igennem vandlås og rør samt at afløb i drypbakken er åben. Rengør hvis det er påkrævet. Husk at påfylde vand igen. 5. Kontrol af frisklufttilførsel Blade og andet kan stoppe frisklufttilførslen (taghætte/gavlrist), hvilket vil nedsætte systemets effektivitet. Efterse dette fx i forbindelse med det årlige tagrendeeftersyn. 6. Kontrol af rørsystemet (hvert 5. år). Selv under almindelig vedligeholdelse og filter skift, vil støv kunne opsamles i rørsystemet. Dette vil også reducere effekten af ventilationssystemet. Rørene bør derfor renses. Stive metal rør kan renses med en rørbørste fugtet med varmt sæbevand, gennem ventilerne. Drej på hele ventilen så bajonetfatningen i loftet bliver synlig og derved bliver der adgang til kanalsystemet. Ventiler 29

31 Indblæsnings- og udsugningsventilerne kan børstes eller rengøres med varmt sæbevand. Det er vigtigt, at ventilerne holdes rene for at sikre optimal drift. Fejlfinding Kontroller nedenstående skema for evt. fejlfinding, før installatøren / forhandleren kontaktes. Opstået problem Mulige årsager Fjernelse af problem Ventilator kører ikke. Strømmen er ikke tilsluttet. Sikre at strømmen er korrekt tilsluttet, eventuelt fjern forkert tilslutning. Kontakt elektriker. Kold, indgående luft. Filter er tilstoppet. Rens eller udskift filter. Lav luftgennemstrømning Støj og vibrationer Vanddryp fra aggregatet Tilisning af veksleren. Filter, ventilator eller modstrømsveksler er tilstoppet. Rørførings systemet er tilstoppet eller har skader. Ventilator blade kan ikke køre frit. Ventilator skruer har løsnet sig. Kondensafløbet er tilstoppet, beskadiget eller påmonteret forkert. Kontroller for tilisning i modstrømsveksler. Om nødvendigt stop aggregatet og vent på at isen smelter. Rens eller udskift filter; rens ventilator og veksler. Kontroller rørføring og taghætter/gavlriste, rens dem om nødvendig. Sikre at rørføring ikke er tilstoppet eller har skader. Rens ventilator. Sikre at ventilator er fastspændt. Sikre også at lyddæmper er monteret på aggregatet. Rens kondensafløbet. Kontroller at installationen er korrekt og at der er den fornødne fald på installationen. Kontroller at vandlåsen er frostfri. Påfyld vand i vandlåsen. 30

32 EL diagram aggregat Vent 302 EL diagram aggregat Vent 300,

33 GARANTI - WARRANTY Vink Plast ApS Vink Plast ApS giver 36 måneders garanti på det leverede DUKA Villaventilations aggregat gældende fra den dato, hvor anlægget er solgt hos vores forhandler og under forudsætning af, at kravene til montage og vedligeholdelse er overholdt. Kravene fremgår af installations- og betjeningsvejledningen. OBS: Garantien er kun gyldig, såfremt tilslutningen til EL-nettet er foretaget af en autoriseret ELinstallatør. I tilfælde af garantikrav skal købsfakturaen samt fakturaen fra elektrikeren forelægges. Såfremt der kan stilles tvivl ved anlæggets salgsdato er garantien gældende fra produktionsdatoen. Skulle der opstå driftsfejl i garantiperioden, som skyldes produktionsfejl, vil anlægget blive repareret eller ombyttet af Vink Plast. Vink AS hereby grants 36 months guaranty on DUKA VillaVentilation units from the date of it s sale at our distributor network given the circumstances that the requirements to installation and 32

34 maintenance are fulfilled. These requirements are stated in the Installation- and Maintenance Guideline. Caution: This Guaranty is only valid if the electrical installation is made by an authorized Electrical Installer. In case of garanty claims the purchase invoice and the invoice from the Electrician has to be provided. In case of doubts regarding the date of sales, the guaranty will be valid from the date of production. In case of operational faults during the time of warranty, which are caused by fault of the manufacturer within the warranty periode, the set will either be repaired or replaced by Vink A/S. Version

35 34

36 35

37 36

38 Praktisk installationseksempel er vedlagt!!! Opbevaring af anlægget under lagring Aggregatet skal opbevares i original emballage i ventilerede omgivelser, med temperatur på mellem + 10 grader op + 40 grader og med relativ luftfugtighed på 60% (målt ved 20 grader). Forekomst af damp og urenheder forsager rust, ødelægger isoleringen og mindsker tætheden af systemet. Aflæsning og opbevaring skal gøres omhyggeligt for at undgå produkt skader. Det er tilladt at transportere aggregatet med et hvilken som helst transportmiddel, såfremt det er beskyttet mod regn samt mekaniske skader. Generelt Vi håber med denne vejledning at sikre en korrekt installation og vedligeholdelse af DUKA VillaVentilations anlægget. Afhængig af anlæggets type henvises til respektive vejledning for EL tilslutning samt betjening af styringen. Læs alle medfølgende dokumenter inden systemet installeres. DUKA VillaVentilations aggregatet leveres i et isoleret kabinet. Aggregatet er afprøvet og klar til drift. Alle tilslutninger på EL-siden skal foretages af en autoriseret EL installatør. Installation, vedligeholdelse, tilkobling og reparation af aggregatet må kun foretages med strømmen afbrudt. Aggregaterne må ikke placeres i det fri og udsættes for uforholdsmæssig fugt samt aggressive dampe eller opsættes i eksplosive miljøer. Hvordan virker r systemet? DUKA VillaVentilationssystemet fungerer sådan, at varm beskidt luft fra boligen suges igennem aggregatet via udsugningsrørene, luften passerer gennem støvfiltret videre gennem modstrømsveksleren og ved hjælp af den udgående ventilator blæses luften ud af systemet. Frisk udeluft føres til aggregatet gennem friskluftrøret gennem filtret videre gennem veksleren ved hjælp af den indgående ventilator og sendes filtreret ind i boligen gennem indblæsningskanalen og tilhørende indblæsningsventiler. I veksleren passerer den udgående varme luft fra boligen den friske filtrerede luft udefra og den varme lufts energi afgives til den friske luft, som derved opvarmes. 37

39 38

40 Placering af aggregatet Når man placerer aggregatet, er det vigtigt at tænke på senere let tilgængelighed for service eftersyn. Der kræves en friplads foran aggregatet, så frontdækslet kan åbnes uhindret, for at kunne servicere anlægget. Samtidigt skal der tages hensyn til kondensafløbet, se nærmere i et efterfølgende afsnit. Aggregatet er støj- og vibrationssvag, men vi anbefaler at tage højde for eventuelle vibrationer der kan forplante sig fra aggregatet til de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at bygge et fundament, for eksempel med en flexibat. Alternativt kan enkelte af modellerne også hænges op i loftet med gevindstænger. 39

41 EL-tilslutning EL tilslutning skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Aggregatet tilsluttes luttes 1x230V. Vi anbefaler at tilslutte aggregatet selvstændig gruppe. EL diagrammer er bagerst i manualen. Kondensafløb Aggregatet gregatet skal installeres med et kondensafløb der føres til et gulvafløb eller afløbsinstallationen. Der opstår kondens i anlægget, som skal ledes væk fra aggregatet. Der skal etableres en vandlås som vist nedenfor. Er der ikke etableret vandlås, vil aggregatet suge falsk luft igennem kondensafløbet. HUSK også at sørge for, at vandlåsen altid er fyldt op med vand også inden aggregatet tages i brug. Kondensafløbet føres, med en hældning på mindst 1cm per meter, frostfrit til nærmeste afløb. For at opnå sikkerhed mod tilisning kan det være nødvendigt at el-trace kondensafløbet, hvis aggregatet opstilles i rum med frostrisiko. El-tracen føres så tæt på afløbsstudsen som muligt. Det er ikke tilladt at føre kondensafløbet til tagrenden eller lignende kolde steder. Kondensafløbet kan også udformes ved bukning af selve afløbsslangen og placeres i fx bryggerset. Vandlåsen udføres som vist nedenfor. (med fordel købes en færdig vandlås fra Duka Ventilation) Vent Serien: Pro Serien: 1 kondensafløbsstuds, 2 drænslange eller -rør, 3 vandlås, 4 drænslange eller rør, 5 tilslutning til afløbet eller afslutning direkte over et gulvafløb. 40

42 I forbindelse med undertrykket i aggregatet, grundet udsugning og afkastluften, er korrekt installation af vandlåsen meget vigtig. Før opstart af Aggregaterne skal kondensbakken fyldes med vand (vandlåsen skal være fyldt med vand konstant). Vær sikker på, at der er uhindret adgang til afløbet, ellers vil der være risiko for oversvømmelse af vand omkring aggregatet. Afløsstudsen må ikke føres til det fri p.g.a. frost, men føres igennem rum, hvor temperaturen er over 0 grader Celsius. Hvis temperaturen er under 0 grader Celsius, skal kondensafløbet og vandlåsen isoleres med isoleringsmateriale og forsynes med et EL-varmekabel. Opsætning af kanalsystemet Der anvendes de i pakken leverede komponenter. Skal anlægget udvides, anbefales det at gøre dette ved at anvende tilsvarende komponenter fra DUKA ventilation, som du får leveret fra din forhandler. Herved sikres det, at anlægget også med de yderligere komponenter sikres bedst mulig ydeevne. Husk inden du vælger placering af ventiler, kanalføring samt placering af aggregatet, at aggregatet skal placeres - hvor det efterfølgende er nemt tilgængelig for eftersyn. - så det undgås at indblæsning og udsugningskanaler krydses - så afstanden mellem de to taghætter på 3m overholdes eller - at taghætter placeres på hver side af tagrygningen, herved opnås nemt de 3m afstand - så afstanden mellem de to gavlriste på 1m overholdes, hvis ristene placeres lodret over hinanden - så afstanden mellem de to gavlriste på 3 m overholdes, hvis ristene placeres vandret ved siden af hinanden - så riste eller hætter er placeret højere og 1 m fra nærmeste vindue. Start herefter med at bestemme placeringen af indblæsnings- og udsugningsventilerne i de enkelte rum. Eksempelvis kan det ikke anbefales at montere indblæsningsventiler umiddelbart over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk. Indblæsnings- og udsugningsventiler placeres som ønsket. Det anbefales, at indblæsningsventiler placeres på loftet ca. 1 m fra væg. Ventilerne sættes i nærheden af en radiator, hvis muligt. Dette vælges, fordi der opnås en optimal blanding af friskluft og varmen afgivet fra radiatorer den. Der bores huller med et kopbor til ventilrammerne. For ø100mm skal der bruges et kopbor Ø mm og for Ø125mm et kopbor Ø mm. Ventilrammen fastgøres med skruer i loftet. Husk tætning mellem kanaler/aluflexslanger og ventilrammer med fugemasse. Husk at tætne gennembrud af dampspærren med manchetter fra dampspærre-producenten. Herefter udlægges de enkelte kanaler og dele løst på loftet i forhold til de valgte ventilplacereringer samt placeringen af aggregatet. Undgå ved udlægningen af kanalen unødvendige knæk og krydsninger af kanalerne. Kan krydsninger mellem udsugnings- og indblæsningskanalen ikke undgås, føres udsugning over indblæsning. 41

43 Kanalerne afkortes ved hjælp af nedstryger eller vinkelsliber og enderne afgrates med en metalfil. Fittings, samlinger mellem kanalrør bøjninger og rammer samles og tætnes gennem tætningsringene på de enkelte dele. Monter flexlyddæmperne med spændebånd direkte på aggregatstudsene. Sørg for at de ikke bukker for meget, da dette øger trykmodstanden i rørsystemet. Aluflex-slanger skal strækkes ud, for at opnå en så glat flade indvendig som mulig. Herved sikres unødig tryktab. Disse samles med samlenipler og fastgøres med spændebånd. Samlinger mellem ventiler og alu-flexslanger tætnes med fugemasse eller tape Det er vigtigt at sikre, at kanalerne er fastgjort forsvarligt. Kanalerne udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd eller ophænges i montagebånd. Kanalerne skal lægges sådan, at der undgås arealformindskninger og unødige bøjninger på rørføringerne. Hvis kanalerne er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke anbefales at slukke anlægget i længere tid, da den varme rumluft vil stige op i kanalerne og kondensere, hvilket kan give fugtproblemer. Når indblæsnings- og udsugningskanaler er installeret, tilsluttes friskluftindtag- og afkastkanalerne enten gennem gavl eller over tag. Afhængig af den valgte løsning er kan disse komponenter være en del af grundpakken eller skal købes separat. Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har anvendt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem facaden. Friskluftindtagskanalen leder friskluft til aggregatet. Start med at placere taghætter eller gavlriste. Overhold de ovenfor beskrevne afstandskrav. Tilslut kanalerne med overgangsstykker. Kanaler må ikke hænge i taghætter eller gavlriste, men fastspændes fx til spær med hulbånd eller montagebånd.. Hvor der ikke er tætningsringe i samlingerne, skal der anvendes fugemasse eller tape. Tilslutning af kanalsystemet til aggregatet fra udsugningen og til indblæsningskanalen (de indvendige kanaler mod huset) foretages med flexlyddæmpere. Som ekstra lyddæmpning mod de udvendige kanaler (afkast og friskluftindtag) kan med fordel også anvendes flexlyddæmpere. Afhængig af den valgte løsning er kan disse komponenter være en del af grundpakken eller skal købes separat. Dette kan ogsåforetages med alu-flexslanger, som i basispakken. Kanalerne skal isoleres i nogle tilfælde kan dette opnås med den eksisterende loftsisolering. Alle kanaler bør isoleres med 100mm mineraluld for at undgå varmetab og kondensdannelse. Det anbefales, at isoleringen udføres med 2 lag 50mm mineraluld. Lyddæmperne isoleres kun med 50mm ekstra da de er isoleret. For at undgå støjoverførsel fra rum til rum gennem kanalsystemet, kan det være en fordel at anvende de specielle DUKA lyddæmpere til dette formål i opholdsrum og værelserne. Dette er dog tilvalg. Lyddæmperne indsættes umiddelbart før indblæsningsventilen i kanalen. 42

44 Grundindstilling af ventiler Ved dimensionering ventilationsaggregatet og selve kanalsystemet, er det vigtigt Aggregatet kører automatisk efter den indstillede hastighed på styringen. I tilfælde af et aggregat af Pro Serien, er aggregaterne indstillet fra fabrikken til at fungerer i et forudindstillet program. Se nærmere i afsnittet Betjeningsvejleding for Aggregat Serie Pro. Vigtigt: For at anlægget kører optimalt, kan Indblæsnings- og udsugningsventilerne indstilles på følgende grundindstilling: Udsugningsventil Indblæsningsventil Indstillingsskema (grundindstilling) Ventiltype Udsugnings ventil Ø125 Udsugnings ventil Ø100 Indblæsnings ventil Ø125 Indblæsnings ventil Ø100 Afstand (mm) Afstanden måles fra overkant karm og skal indstilles nøjagtigt, for at den ønskede effekt opnås. Afstanden måles let ved at lægge ventilen på et bord og dreje på ventilen indtil den ovenstående indstilling er nået ås herefter ventilpositionen ved at fastspænde møtrikken på gevindstangen. Denne indstilling er en vejledning til at luften fordeles jævnt i basisindstilling. Ved større afstande mellem den ventil der er tætteste aggregat og den ventil der er længst væk fra aggregatet, kan der foretages en forholdsmæssig justering af ventilåbningen med et par mm afhængig af afstanden.!!! For at opfylde kravene i Bygningsreglementet, skal ventilationsanlæg indreguleres af en professionel installatør. Her måles luftmængderne i de enkelte ventiler, som indreguleres 100% svarende til den dimensionerede luftmængde. 43

45 44

46 45

47 Eksempel på rørføring 125, 140 og 175m2 1-plan pakker 46

48 VillaVentilation Pakke styklister GDS pakkeløsning til 125 m2 Pakken indeholder: Antal Lydisolerende flexslange Ø125X600mm 2 Metal udsugningsventil DKU Ø100mm 2 Metal udsugningsventil DKU Ø125 mm 1 Metal indblæsningsventil DKI Ø100mm 4 Metal rør DSR Ø125X1500mm 7 Metal nippel DNPU Ø125mm 6 Metal nippel DNPU Ø100 mm 3 Metal T-stykke DTCPU Ø mm 1 Metal T-stykke DTCPU Ø125mm 4 Metal reduktion DRCU Ø mm 5 Selvskærende skruer SSK (50 stk) 2 Metal spændebånd Ø60-165mm 30 Flexslange alu Ø100X3000 mm 6 Flexslange alu Ø125X3000mm 3 Aggregat Vent 300 Mini 1 GDS pakkeløsning til 140 m2 Pakken indeholder: Antal GDS pakke 140 m2 med aggregat VENT 302 GDS pakke 140 m2 med aggregat PRO 302 Lydisolerende flexslange Ø160X600mm 2 Metal udsugningsventil DKU Ø125 mm 3 Metal indblæsningsventil DKI Ø125mm 4 Metal rør DSR Ø160X1000mm 2 Metal rør DSR Ø125X1500mm 4 Metal nippel DNPU Ø160mm 4 Metal nippel DNPU Ø125mm 7 Metal T-stykke DTCPU Ø125mm 3 Metal T-stykke DTCPU Ø160 mm 2 Metal samlemuffe DMF Ø160mm 2 Metal reduktion DRCU Ø mm 4 Selvskærende skruer SSK (50 stk) 3 Metal spændebånd Ø60-165mm 30 Flexslange alu Ø125X3000mm 7 Flexslange alu Ø160X3000 mm 2 Aggregat 1 Pollenfilter F7 + Snavsfilter G4 1+1 Styring 1 47

49 VillaVentilation Pakke styklister GDS pakkeløsning til 175 m2 Pakken indeholder: GDS pakke 175 m2 med aggregat VENT 302 GDS pakke 175 m2 med aggregat PRO 302 Antal Lydisolerende flexslange Ø160X600mm 2 Metal udsugningsventil DKU Ø125 mm 4 Metal indblæsningsventil DKI Ø125 mm 4 Metal rør DSR Ø160X1500mm 2 Metal rør DSR Ø125X1500mm 9 Metal nippel DNPU Ø160mm 2 Metal nippel DNPU Ø125mm 9 Metal T-stykke DTCPU Ø125mm 4 Metal T-stykke DTCPU Ø160 mm 2 Metal reduktion DRCU Ø mm 4 Selvskærende skruer SSK (50 stk) 3 Metal spændebånd Ø60-165mm 30 Flexslange alu Ø125X3000mm 10 Flexslange alu Ø160X3000 mm 2 Aggregat Pro 302 eller Vent 302 afhængig af pakken 1 Pollenfilter F7 + Snavsfilter G4 1+1 Styring 1 48

Hvordan virker hele systemet

Hvordan virker hele systemet Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

VillaVentilation Aggregat

VillaVentilation Aggregat KVALITET SUNDHED TRIVSEL VillaVentilation Aggregat Serie VENT TOP PLUS Betjenings- og monteringsvejledning FEB 2015 2 VENT TOP PLUS Indholdsfortegnelse Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Installation KVU/KVU-L. 110-00037 Version 01.05

Installation KVU/KVU-L. 110-00037 Version 01.05 Installation KVU/KVU-L 110-00037 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 5 Placering af anlægget... 5 Tilslutninger... 5 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01 Installation KVU vekslere 110-00037 Version 01.01 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning...4 Placering af anlægget...4 Tilslutninger...4 Tilslutning af kanalsystem...4 Generelt om kanaler...4 Isolering

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90SC 1.09.347DA 18.10.2011 Type 3521 VALLOX Type 3521 Ventilationsaggregat med varmegenvinding Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Varme flytning DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 03 04 05 06 Hvad er varmeflytning? Men har jeg nu brug for varmeflytning? Træk frisk luft indenfor DUKA Varmeflytningsløsninger

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART(DK)-02 2013 ! ADVARSEL Tillykke med din

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir Version 2.00 30.11.2010 Montagevejledning for NilAir Indholdsfortegnelse: Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Principdiagram... 4 Montage Fordelerbokse:... 5 Montage af slanger:...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.08, 06.05.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere