ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner"

Transkript

1 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite 57 ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for, at instruktionsbogen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre. 1. Generelle henvisninger 1.1 Signalord og deres betydning -ADVARSEL- Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader. -BEMÆRK- Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger. 1.2 Symboler Betjenings- og visningselementer Værktøjsholder Beskyttelseshylse på ST 2500 Indstik: dybdestop/skruemaskine Låseknap Netledning Afbryder Højre-/venstreomskifter (trykknap) Dybdestop-justering Bæltekrog på SD 2500 Advarselssymboler Generel fare Påbudssymboler Advarsel om farlig elektrisk spænding Symboler Brug beskyttelsesbriller Brug høreværn Læs instruktionsbogen før brug. Indholdsfortegnelse side 1. Generelle henvisninger Beskrivelse Værktøj og tilbehør Tekniske ta Sikkerhedshenvisninger Ibrugtagning Anvendelse Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Garanti EF-overensstemmelseserklæring 64 Disse tal henviser til illustrationer, som du finder på udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse sider, når du læser brugsanvisningen. I teksten til denne instruktionsbog er «maskinen» altid skruemaskinerne ST 2500 og SD Placering af identifikationsoplysninger på maskinen Typebetegnelse og serienummer findes på maskinens mærkeplade. Skriv disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted. Type: Serienummer: 57

2 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite Beskrivelse 2.1 Korrekt anvendelse ST 2500 er et håndholdt, elværktøj til montager på metal. SD 2500 er et håndholdt, elværktøj til professionel anvendelse i forbindelse med trækonstruktioner og mørtelfrit elementbyggeri. Maskinen anvendes til fastgørelse og fjernelse af de anbefalede skruer i passende materialer og materialetykkelser. SD 2500 er konstrueret, så der kan anvendes et magasin (SMI 55 plus). De relevante arbejdspladser er byggepladser, hvor der arbejdes med enhver form for montage på metal samt trækonstruktioner og mørtelfrit elementbyggeri. Der må kun bruges de dertil beregnede skrueværktøjer (bits), magasiner og tilbehørsdele. De generelle sikkerhedshenvisninger i instruktionsbogen skal overholdes. 2.2 Hovenvendelse Anvendelse Skruetype/ i mm Anbefalet maskine Fastgørelse af isoleringsmateriale på Isoleringsskruer med borspids ST 2500 ståltrapezprofiler Type S-ID, med spids af type S-IS Fastgørelse af træ på metal Vingeboreskruer med ST 2500 og Stålkvalitet: ST 37 op til 12 mm borspids (type S-WW) SD 2500 Stålkvalitet: ST 52 op til 8 mm Metalplade på metalplade S-MD/ 4,2 ST 2500 S-MD/ 4,8 Metalplade på stålprofil S-MD 51 + S-MD 21/ 5,5 S-MD 53 + S-MD 23/ 5,5 Metalplade på træ S-MP 53/ 6,5 ST 2500 Fibercementplader på stålprofil S-FD 03/ 6,3 ST 2500 Fibercementplader på træ S-FD 01/ 6,5 Sandwich-plader på stålprofil S-CD 63/ 5,5 ST 2500 Sandwich-plader på træ S-CDW 61/ 6,5 Fastgørelse af: Træskruer SD 2500 Træ på træ Træ på spånplade Spånplade på træ Skruelængde på op til 140 mm Fastgørelse af: Skruer til mørtelfrit elementbyggeri SD 2500 Gipsplader på træ Gipsplader på metalprofilskinner ( 2,25 mm) Metalprofilskinner med metalprofilskinner (maks. klemmepakke 2,5 mm) Dele, der følger med ST 2500 Maskine Dybdestop S-GT17 (til skruer med en tætningsskivediameter på op til 17 mm) Instruktionsbog Værktøjskuffert eller almindelig kasse (afhængig af bestilt version) Betjeningselementer: Afbryder med låseknap Højre-/venstreomskifter (trykknap) Dybdestop-justering Dele, der følger med SD 2500 Maskine Dybdestop Bæltekrog Bitsholder S-BHP 75 M og bit S-B PH2 Instruktionsbog Værktøjskuffert eller papkasse (afhængig af bestilt version) 58

3 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite Værktøj og tilbehør ST 2500 SD 2500 Bæltekrog Dybdestop S-GT17 til skruer med tætningsskivediameter op til 17 mm Dybdestop S-GT 23 til skruer med tætningsskivediameter op til 23 mm Dybdestop S-GU13 til bitsholder 50 mm og bits Dybdestop S-GU11 til bitsholder 75 mm og bits Dybdestop S-GU13 til bitsholder 50 mm og bits Dybdestop S-GUA13 til bitsholder 75 mm og bits inklusive afmonteringshjælp til bits og bitsholder Indsatser Indsatser til sekskantskruer (7, 8, 10, 12, 1 /4, 5 /16, 3 /8 ) Bits og bitsholdere Bitsholdere S-BHP 75 M, S-BH 75 M og S-BH 50 M; Bits TX, PH, PZ, SQ etc. Skruemagasin SMI 55 plus Forlænger Forlænger SME til arbejde på gulv og loft 4. Tekniske ta Skruemaskine ST 2500/SD 2500 Nominel effekt 600 W (model WH (120 V) 670 W) Nominel spænding 100 V, V, V Nominel strømstyrke 2,8 A ved 230 V (6,1 A ved 120 V) Netfrekvens 50/60 Hz Maskinens vægt 1,5 kg Mål (L B H) mm (ST 2500) mm (SD 2500) Værktøjsholder 1 /4 indvendig sekskant. Formfastgørelse for ST /4 indvendig sekskant Friktionsfastgørelse for SD 2500 Omdrejningstal ubelastet o/min. Maks. drejningsmoment 19 Nm Hastighedsregulering Elektronisk via afbryderen Højre-/venstreomskifter (trykknap) Dobbeltisoleret (iht. EN 50144) Beskyttelsesklasse II Z Mekanisk trinkobling Vibrationsdæmpende håndgreb Støjdæmpet iht. EN Maskinen er radio- og tv-støjdæmpet iht. EN Støj- og vibrationsinformation (målt iht. EN 50144): Typisk A-vægtet lydstyrkeniveau (LwA): 97 db (A) Typisk A-vægtet lydtryksniveau (emission) (LpA): 84 db (A) Vi anbefaler, at du bruger høreværn. Typisk målt vibration ved håndtag: < 2,5 m/s 2 Ret til tekniske ændringer forbeholdes! 59

4 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite Sikkerhedshenvisninger 5.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. 5.2 Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen Sørg for god belysning på arbejdspladsen. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld. Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. Dermed holdes det sikrere fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen. Brug altid beskyttelsesbriller. Brug egnet arbejdstøj. Brug ikke løstsiddende tøj eller smykker, som bevægelige dele kan gribe fat i. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Ved udendørs arbejde anbefaler vi, at du bruger gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Hold børn væk fra arbejdsområdet. Sørg for, at andre personer ikke rører ved maskinen eller forlængerledningen. Sørg for, at andre personer ikke har adgang til arbejdsområdet. Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste og holde balancen. Sørg altid for, at elkabel og forlængerledning holdes bag maskinen for at undgå faren for at falde under arbejdet. Skjulte elledninger samt gas- og vandrør er en alvorlig fare, hvis de bliver beskadiget under arbejdet. Kontrollér derfor arbejdsområdet først (gennemse arbejdstegningerne). Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. 5.3 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Brug altid den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand. Undgå at berøre de roterende dele. Brug kun originalt tilbehør eller ekstraudstyr, som er angivet i instruktionsbogen. Anvendelse af andet ekstraudstyr eller tilbehør end det, der er anbefalet i instruktionsbogen, kan medføre fare for personskade. Tag hensyn til påvirkningen fra omgivelserne. Udsæt ikke maskinen for nedbør, brug ikke maskinen i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion. Sørg for, at håndtagene er tørre, rene og fri for olie og fedt. Hold altid fast med begge hænder på maskinens håndgreb. Undgå at overbelaste maskinen. Du arbejder bedre og sikrere inden for det angivne effektområde. Opbevar altid maskiner, der ikke anvendes, sikkert. Maskiner, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højtliggende eller aflåst sted uden for børns rækkevidde. Undgå utilsigtet start. Bær ikke en maskine, der er sluttet til elnettet, med fingeren på afbryderen. Kontrollér, at afbryderen er slået fra, når du sætter stikket i stikkontakten. Træk altid stikket ud, når værktøjet ikke anvendes (f.eks. ved en pause i arbejdet), inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af værktøj. Sluk maskinen under transport. Vær omhyggelig med rengøring af værktøjet. Hold værktøjet rent, så arbejdet kan udføres bedre og mere sikkert. Følg henvisningerne ved værktøjsskift. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret. Kontrollér maskinen for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge maskinen, skal du omhyggeligt kontrollere, at let beskadigede dele fungerer fejlfrit og i overensstemmelse med formålet. Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes fagmæssigt korrekt af et anerkendt serviceværksted, hvis der ikke er angivet andet i instruktionsbogen Mekaniske farer Følg anvisningerne for rengøring og vedligeholdelse. Kontrollér, at bæltekrog er sikkert fastgjort på SD Kontrollér, at værktøjet passer til maskinens værktøjsholder, og at det er låst korrekt fast i værktøjsholderen. 60

5 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite Elektriske farer Beskyt dig mod elektriske stød. Undgå at din krop kommer i berøring med dele, der har jordforbindelse, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Kontrollér jævnligt maskinens elledning, og lad en fagmand udskifte ledningen, hvis den bliver beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Kontrollér, at maskinen er i korrekt stand. Brug ikke maskinen, hvis den er beskadiget, hvis den ikke er komplet, eller hvis der er betjeningselementer, der ikke kan betjenes problemfrit. Hvis el- eller forlængerkablet bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved kablet. Træk stikket ud. Beskadigede kontakter skal udskiftes af Hiltis serviceafdeling. Brug ikke en maskine, hvor kontakten ikke kan tændes og slukkes. Lad kun en elektriker (Hilti-service) reparere maskinen, så der anvendes originale reservedele. I modsat fald kan brugeren blive udsat for uheld. Brug ikke elledningen til formål, som den ikke er beregnet til. Bær aldrig maskinen i elledningen. Træk ikke i elledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter. Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er mærket og godkendt til udendørs brug. Ved strømafbrydelse: Sluk maskinen, og træk stikket ud. Undgå brug af forlængerledninger med flere udtag og samtidig anvendelse af flere maskiner. Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller våd. Støv eller fugt på maskinens overflade gør det svært at få et godt greb og kan i værste fald føre til elektrisk stød. 5.4 Krav til brugeren Maskinen er beregnet til professionel brug. Maskinen må kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret og trænet personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Vær altid opmærksom og koncentreret under arbejdet. Anvend ikke maskinen, hvis du ikke føler dig fuldstændig koncentreret om arbejdet. 5.5 Personligt beskyttelsesudstyr Brugeren og de personer, der opholder sig i nærheden, skal under anvendelse af maskinen bruge beskyttelsesbriller og høreværn. Brug beskyttelsesbriller Brug høreværn 6. Ibrugtagning -BEMÆRK- Netspændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet. 6.1 Afmontering af beskyttelseshylse 1. Træk stikket ud. 2. Sæt en skruetrækker ind i mellemrummet mellem maskinen og beskyttelseshylsen, og løsn beskyttelseshylsen ved at dreje skruetrækkeren. 3. Træk beskyttelseshylsen fremad og af maskinen. 6.2 Brug af generator eller transformator Denne maskine kan trækkes af en generator eller fra bygningssiden af en transformator, når følgende betingelser er opfyldt: Vekselspænding, effekt mindst 2600 W. Driftsspændingen skal altid ligge mellem +5 % og 15 % i forhold til den nominelle spænding. Frekvens Hz; aldrig over 65 Hz. Automatisk spændingsregulator med startforstærkning. Slut aldrig andre maskiner til generatoren/transformatoren samtidig. Ind- og udkobling af andre maskiner kan medføre over- og/eller underspændingsspidser, som kan beskadige maskinen. 6.3 Montering/afmontering af bæltekrogen (SD2500) Montering Fastgør bæltekrogen med skruen Afmontering Tag bæltekrogen af maskinen ved at skrue skruen ud. 61

6 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite Anvendelse Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. Dermed holdes det sikrere fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen. -ADVARSEL- Under skruningen kan der flyve splinter af materialet. Splintret materiale kan beskadige øjnene. Brug øjenværn. 7.1 Indstilling af højre- eller venstreløb Du kan vælge værktøjsspindlens omdrejningsretning med højre-/venstre-omskifteren (trykknap). En spærre forhindrer omskiftning, mens motoren kører. Tryk omskifterknappen mod højre (set i maskinens arbejdsretning) = højreløb. Tryk omskifterknappen mod venstre (set i maskinens arbejdsretning) = venstreløb. 7.2 Tænd/sluk 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Tryk langsomt på afbryderen. Du kan her vælge trinløs hastighed mellem 0 og maksimal hastighed. 7.3 Låseknap til permanent drift Med låseknappen til permanent drift kan motoren køre permanent, uden at du skal trykke på afbryderen Aktivering af permanent drift 1. Tryk afbryderen helt i bund. 2. Tryk på låseknappen, mens du trykker afbryderen helt i bund, og slip afbryderen Deaktivering af permanent drift 1. Tryk på afbryderen. Låseknappen springer tilbage til udgangspositionen. 7.4 Montering af dybdestop 1. Træk stikket ud. 2. Sæt en skruetrækker ind i mellemrummet mellem maskinen og beskyttelseshylsen, og løsn beskyttelseshylsen ved at dreje skruetrækkeren. 3. Træk beskyttelseshylsen fremad og af maskinen. 4. Sæt dybdestoppet på. 7.5 Justering af dybdestop Indstilling af dybdestop på ST 2500 Indsats til fastgørelse af tætningsskruer. Brug det dybdestop (tilbehør), som egner sig til tætningsskivens diameter. Tætningen kan trykkes korrekt sammen under skruen ved hjælp af indstillingen af dybdestoppet. Skruetætningen er trykket for hårdt sammen. 1. Drej dybdestoppet mod højre (II). Skruetætningen er trykket for lidt sammen. 1. Drej dybdestoppet mod venstre. Skruetætningen trykkes kraftigere sammen (pr. trin ± 0,25 mm justering) (III) Indstilling af dybdestop på SD 2500 Skruen kan enten forsænkes, så den flugter med overfladen, eller skrues fast, så den stikker frem, ved at justere dybdestoppet. Pr. trin ± 0,25 mm justering (se illustration). Skruen skal fastskrues dybere 1. Drej dybdestoppet mod venstre. Skruen skal ikke fastskrues så dybt 1. Drej dybdestoppet mod højre. 7.6 Afmontering af dybdestop 1. Træk dybdestoppet fremad og af maskinen. 7.7 Skift af værktøj Skift af værktøj på ST 2500 Værktøjsholderen har en 1 /4 indvendig sekskant til skrueværktøjerne (indsatser, bitsholdere, bits osv.). Denne geometri er stanrdiseret (DIN 3126/ISO 1173). Skrueværktøjerne fastlåses mekanisk med en glidehylse. 1. Træk dybdestoppet fremad og af maskinen. 2. Træk hylsen tilbage, og hold den fast. 3. Du kan nu trække værktøjet ud eller sætte et nyt værktøj i. 4. Lad hylsen glide tilbage til udgangspositionen. 5. Monter igen dybdestoppet på maskinen Skift af værktøj på SD 2500 Værktøjsholderen har en 1 /4 indvendig sekskant til skrueværktøjerne (bitsholdere, bits osv.). Denne geometri er stanrdiseret (DIN 3126/ISO 1173). Skrueværktøjerne holdes fast med en fjedermekanisme. 62

7 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite Træk dybdestoppet fremad og af maskinen. 2. Du kan nu trække værktøjet (lang bit, bitsholder, bitsholder med plastdel etc.) ud eller sætte et nyt værktøj i. 3. Monter igen dybdestoppet på maskinen. 7.8 Fjernelse af en allerede fastsat skrue 1. Træk dybdestoppet fremad og af maskinen. 2. Stil omskifteren til højre-/venstreløb (trykknap) på venstreløb. 3. Nu kan du skrue skruen ud. 8. Rengøring og vedligeholdelse Træk stikket ud. 8.1 Rengøring af skrueværktøjer og metaldele Fjern skidt, som har sat sig fast, og beskyt overfladen på skrueværktøjerne, værktøjsholderen og spindlen mod korrosion ved med jævne mellemrum at aftørre med en klud fugtet med olie. 8.2 Rengøring af maskinen Kabinettet (maskinhuset) er fremstillet af et slagfast plastmateriale. Grebene består af et elastomer-materiale. Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen. Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med en klud. Anvend ikke spray, højtryksrenser eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed. Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. 8.3 Vedligeholdelse Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fungerer fejlfrit. Lad Hiltiserviceværkstedet reparere maskinen. Reparationer på eldelen må kun udføres af en elektriker. 8.4 Kontrol efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde Udfør en funktionstest efter rengøring og vedligeholdelse (skru en skrue i og ud igen). 9. Bortskaffelse Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-maskiner, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte maskiner ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent. Ønsker du selv at indlevere dit elværktøj til en genbrugsstation, skal værktøjet skilles så meget ad som muligt uden at anvende specialværktøj. Anvend en rengøringsserviet til at tørre olierede/fedtede dele af, og sørg for, at spildt fedt også bliver tørret op (totalmængde: ca. 50 ml). Dette papir skal bortskaffes på en korrekt måde. Lad aldrig fedt løbe ned i kloakken eller ud på jorden. Sortér de enkelte dele således: Del/gruppe Hovedbestanddel Genbrug Værktøjskuffert Plast Plastgenbrug Gearkasse Plast Plastgenbrug Lejeskjold Plast Plastgenbrug Motorhus Plast Plastgenbrug Dæklag på greb Plast Plastgenbrug Ventilator Plast Plastgenbrug Motor (rotor og stator) Stål og kobber Metalskrot Elkabel Kobber, elastomer Metalskrot Geardele Stål/aluminium Metalskrot Skruer, små dele Stål Metalskrot 63

8 08 BA ST2500/SD :53 Uhr Seite Garanti Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun, såfremt produktet anvendes og behandles korrekt samt vedligeholdes og rengøres korrekt og i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende inden 12 måneder fra købstoen/fakturatoen (medmindre de gældende nationale regler foreskriver en længere minimumperiode). Endvidere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, tilbehør og reservedele. Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nationale lovgivning forbyder en sån afvisning. Hilti påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller følgeskader på grund af mangler, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med eller på grund af anvendelsen af maskinen, eller som er opstået på grund af produktets uegnethed til et bestemt formål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestemt formål udelukkes udtrykkeligt. I forbindelse med reparation eller udskiftning af maskinen og/eller dele deraf, forudsættes det, at maskinen og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at skaden er påvist. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige. 11. EF-overensstemmelseserklæring Betegnelse: Skruemaskine Typebetegnelse: ST 2500 og SD 2500 Produktionsår: 2003 Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og stanrder: 73/23/EØF, 98/37/EF, 89/336/EØF, EN , EN , EN , EN , EN , EN Hilti Corporation Dr. Joachim Schneider Schütz Ronald Head Business Unit Head Development Cutting and Sanding/Screw Fastening Screw Fastening May 2003 May

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar ST 2500 SD 2500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

TE2-A batteridreven borehammer

TE2-A batteridreven borehammer 08 BA TE2-A 13.02.2004 9:00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen

Læs mere

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

WSR 900-PE WSR 1250-PE WSR 1400-PE

WSR 900-PE WSR 1250-PE WSR 1400-PE *378282* 378282 WSR 900-PE WSR 1250-PE Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones sanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

UD 16 / UD 30. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

UD 16 / UD 30. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning UD 16 / UD 30 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

SR16. Brugsanvisning 30 33

SR16. Brugsanvisning 30 33 *255579* 255579 SR16 Brugsanvisning 30 33 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel! Når man benytter elektrisk værktøj, bør man altid følge nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå, at der opstår

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

DD 200 Diamantboresystem

DD 200 Diamantboresystem DD 200 Diamantboresystem Læs instruktionsbogen nøje, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med apparatet. Sørg for, at instruktionsbogen altid følger med ved overdragelse

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kulllanma Talimatı Инструкция по зксплуатации IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TE 30 / TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR

TE 30 / TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR TE 30 / TE 30-AVR / TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung de Operating instructions en Mode d emploi fr Istruzioni d uso it Manual de instrucciones es Manual de instruções pt Gebruiksaanwijzing

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

TE 300-AVR. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070924 / 000 / 02

TE 300-AVR. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070924 / 000 / 02 TE 300-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

SF 151-A / SFH 151-A. Käyttöohje Manual de instruções Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Lietoßanas pamåcîba Instrukcija.

SF 151-A / SFH 151-A. Käyttöohje Manual de instruções Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. SF 151-A / SFH 151-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning C 4/36, C 4/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc PRO 600 Dsc Brugervejledning for DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc 1. BESKRIVELSE Vægophæng Motor Blenderrør af levnedsmiddelgodkendt rustfrit stål Rustfri knivfod BESKRIVELSE Forsyningsspænding 115/230

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DK Brugsvejledning EBS O

DK Brugsvejledning EBS O DK Brugsvejledning.... 3-10 EBS 125.4 O 2 Brugsvejledning Vigtige sikkerheds instruktioner Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Advarsel om general fare

Læs mere

GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации

GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации *85805* 85805 GX00-E Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации de fr nl fi no sv et ru R 4 3

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SIW 22T-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere