TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer"

Transkript

1 TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre. 1. Generelle henvisninger 1.1 Signalord og deres betydning -FORSIGTIG- Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskade eller materiel skade. -BEMÆRK- Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger. 1.2 Symboler Advarselssymboler Betjenings- og visningselementer Aftageligt dybdeanslag Funktionsvælger Afbryderlås Afbryder Kabel Indikator til tyverisikring Serviceindikation Visning for halv effekt Knap til halv effekt Sidehåndtag Borepatron Generel fare Påbudssymboler Brug sikkerhedshjelm Symboler Læs brugsanvisningen før brug Brug beskyttelsesbriller Advarsel om farlig elektrisk spænding Brug støvmaske Brug høreværn Advarsel om varm overflade Brug beskyttelseshandsker Indhold Side 1. Generelle henvisninger Beskrivelse Værktøj og tilbehør Tekniske ta Sikkerhedsforskrifter Før ibrugtagning Anvendelse Rengøring og vedligeholdelse Fejlsøgning Bortskaffelse Garanti EF-overensstemmelseserklæring 80 Disse tal henviser til illustrationer, som du finder på udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse sider, når du læser brugsanvisningen. I denne brugsanvisning betegner "maskinen" altid kombihammeren TE 46/TE 56/TE 56-ATC. Placering af identifikationsoplysninger på maskinen Typebetegnelsen findes på typeskiltet, og serienummeret på siden af motorhuset. Skriv disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted. Type: Serienummer: 71

2 2. Beskrivelse Korrekt anvendelse Maskinen er beregnet til boreopgaver i beton og murværk. Maskinen kan også bruges til "lettere til middelsvær" mejsling. Arbejdsstederne kan være: Byggepladser, værksteder, renoveringsarbejde, ombygninger og nybyggeri. Maskinen er en eldrevet bore- og mejselhammer med pneumatisk slagmekanisme. ATC-funktionen TE56-ATC (Active Torque Control) giver brugeren ekstra beskyttelse ved boring. Maskinen er beregnet til professionel brug. Maskinen er udstyret med elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Hvis maskinen overbelastes permanent, reduceres motorens omdrejningstal automatisk, og om nødvendigt stopper motoren helt. Når afbryderen slippes og trykkes ind igen, kører motoren straks med maksimal effekt. Derfor skal du holde godt fast med begge hænder, når maskinen startes igen. Borepatron (TE 46): Selvspændende borepatron TE-T Borepatron (TE 56/TE 56-ATC): Selvspændende borepatron TE-Y (SDS-max) Omskiftere: Omdrejningsregulering, der giver forsigtig borestart 3. Værktøj og tilbehør Funktionsvælger: Boring med slag, Boring uden slag, Mejselfunktion, Mejselindstillingsfunktion (24 indstillinger) Styrkevalg, hel og halv effekt Afbryder kan fastlåses ved mejsling Håndtag: Drejeligt sidehåndtag med dybdestop Vibrationsdæmpet håndtag Beskyttelsesanordning: Mekanisk skridkobling Desuden ATC "Active Torque Control" (TE 56-ATC) Smøring: Gear og slagmekanisme med adskilte smørekamre Visninger med lyssignal: Visning af "hel og halv" effekt (orange ved halv effekt) Serviceindikation (gul) Visning af tyverisikring (fås som ekstraudstyr) (blinker gult) Medfølgende dele: Kombihammer 50 ml fedt Brugsanvisning Værktøjskuffert Rengøringsklud Borepatron TE 46 TE-T TE 56/TE 56-ATC TE-Y Hammerbor TE mm TE 56/TE 56-ATC mm Gennembrudsbor TE mm TE 56/TE 56-ATC mm Hammerborekroner TE mm TE 56/TE 56-ATC mm Diamantborekroner PCM TE 46/TE 56 TE 56-ATC mm Mejsler Spids-, flad- og formmejsler TE 46 med TE-T-indstiksende TE 56/TE 56-ATC med TE-Y-indstiksende Monteringsværktøj TE 46 Monteringsværktøj med TE-T-indstiksende TE 56/TE 56-ATC Monteringsværktøj med TE-Y-indstiksende Selvspændende borepatron Selvspændende borepatron til træ- og metalbor med cylinderskaft eller sekskantet skaft TE 46 Borepatronholder TE 56/TE 56-ATC Borepatronholder Træbor mm Metalbor Op til 20 mm Røring af ikke-brændbare materialer Røreværktøj med cylinderskaft eller sekskantet skaft mm Støvopsugning TE DRS-S

3 4. Tekniske ta Optagen effekt TE W TE 56/TE 56-ATC 1100 W Spænding 100 V 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V Strømstyrke TE 46 15,8 A 13,6 A 13,6 A 6,8 A 6,5 A 6,3 A TE 56 / TE 56-ATC 16,3 A 14,2 A 14,2 A 7,0 A 6,8 A 6,6 A Frekvens Hz Vægt TE 46/TE 56 5,9 kg TE 56-ATC 6,6 kg Mål (L B H) TE mm TE mm TE56-ATC mm Omdrejningstal ved hammerboring 480 o/min Omdrejningstal ved boring uden slag TE 56/TE 56-ATC 720 o/min Enkeltslagsenergi (hel effekt) 7,0 Nm (J) Enkeltslagsenergi (halv effekt) 3,5 Nm (J) Boreområde i beton/mursten TE mm (hammerboring) TE 56/TE 56-ATC mm Gennembrudsboring TE mm TE 56/TE 56-ATC mm Hammerborekroner TE mm TE 56/TE 56-ATC mm Diamantborekroner PCM TE 56-ATC mm Boreområde i træ: mm Boreområde i metal: Op til 20 mm Boreydelse i middelhård beton 20 mm: 350 mm/min. Dobbeltisoleret (iht. EN 50144) Beskyttelsesklasse II Z Mekanisk skridkobling Elektronisk hurtigfrakobling ATC (TE 56-ATC) Vibrationsdæmpende håndtag og sidehåndtag Støjdæmpet iht. EN Maskinen er radio- og tv-støjdæmpet iht. EN Brugerinformation jf. EN Når maskinen kobles til, opstår der et kort spændingsfald. Ved ugunstige netbetingelser kan andre maskiner blive negativt påvirket. Ved netimpenser <0,15 Ohm vil man normalt ikke forvente nogen forstyrrelser. Støj- og vibrationsinformation (målt iht. EN 50144): Typisk A-vurderet lydeffektniveau (LwA): 105 db (A) Typisk A-vurderet udsendt lydtrykniveau (LpA): 92 db (A) Brug høreværn! Typisk målt vibration TE 46 / TE 56 7 m/s 2 ved håndtag: TE 56-ATC 6,5 m/s 2 Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer 73

4 5. Sikkerhedsforskrifter 5.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. rør og radiatorer, med kroppen. Udvendige dele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du kommer til at bore i en elledning. Fastgør løse emner med en skruetvinge eller i en skruestik. 5.3 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Maskinen må kun sluttes til den netspænding og frekvens, som er angivet på typeskiltet. Udsæt ikke maskinen for regn eller sne, og anvend den ikke i fugtige eller våde omgivelser eller i nærheden af brændbare væsker eller luftarter. Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til værktøjet. Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker. Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse. Overbelast ikke værktøjet. Det fungerer mere effektivt og sikkert inden for dets tilsigtede anvendelsesrammer. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis den anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis den ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning. 5.2 Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen Sørg for god belysning. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Hold orden på arbejdspladsen. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes. Uvedkommende må ikke røre ved det elektriske værktøj eller forlængerkablet. Undgå uhensigtsmæssige kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste og holde balancen. Det anbefales at bruge gummihandsker ved arbejde udendørs. Undgå løstsiddende tøj, langt løst hår eller smykker, som kan sætte sig fast i værktøjets bevægelige dele. Sørg altid for, at elkabel, forlængerkabel og udsugningsslange holdes bag maskinen for at undgå faren for at falde under arbejdet. Skjulte elledninger samt gas- og vandrør er en alvorlig fare, hvis de bliver beskadiget under arbejdet. Kontrollér derfor arbejdsområdet først, f.eks. med en metaldetektor. Undgå at berøre jordede dele, f.eks. 74 Hold altid maskinen under opsyn. Anvend altid sidehåndtaget. Maskinen må kun styres med hænderne. Hold fast i sidehåndtagets yderste ende. Sørg for at holde håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. Hold altid fast i håndtagene med begge hænder. Hvis boret sidder fast, styres maskinen ud til siden. TE56-ATC: Hvis der bores i et hjørne, kan ATC-systemet ikke reagere rettidigt på styringen til siden. Maskinen er ikke egnet til brug i eksplosionsfarlige områder. Maskiner, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højtliggende eller aflåst sted uden for børns rækkevidde. Ved kraftige vibrationer skal arbejde i længere tid undgås. Undgå utilsigtet start. Bær ikke maskinen med fingeren på tænd/sluk-knappen. Træk altid stikket ud, når værktøjet ikke anvendes (f.eks. ved en pause i arbejdet), inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af værktøj. Vær omhyggelig med rengøring af værktøjet. Hold værktøjet skarpt og rent, så arbejdet kan udføres bedre og mere sikkert. Følg forskrifterne for vedligeholdelse og anvisningerne for værktøjsskift Mekaniske farer Overhold forskrifterne med hensyn til rengøring, vedligeholdelse og rettidig udskiftning af værktøj. Kontrollér, at værktøjet passer til maskinens borepatroner, og at det er låst korrekt fast i borepatronen Elektriske farer Kontrollér, at maskinen inkl. el- og forlængerkabel samt stikforbindelser er i korrekt stand. Brug ikke maskinen, hvis den er beskadiget, hvis den ikke er komplet, eller hvis der er betjeningselementer, der ikke kan betjenes problemfrit.

5 Kontrollér maskinen og dens sikkerhedsanordninger for eventuelle skader, hver gang du tager maskinen i brug. Elektrostatiske afladninger kan altid forekomme. Hvis el- eller forlængerkablet bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved kablet. Træk stikket ud. Beskadigede kontakter skal udskiftes af Hiltis serviceafdeling. Brug ikke en maskine, hvor kontakten ikke kan tændes og slukkes. Lad en elektriker (Hiltis serviceafdeling) reparere maskinen. Bær aldrig maskinen i kablet. Træk ikke i selve kablet, når det skal ud af stikkontakten tag altid fat i stikket. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe genstande. Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerkabler, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug. Brug kun originale reservedele, så du undgår fare for uheld. Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller våd. Støv eller fugt på maskinens overflade gør det svært at få et godt greb og kan i værste fald føre til elektrisk stød Termiske farer Støv Hvis maskinen anvendes uden støvudsugning, skal du bruge åndedrætsværn. Brug åndedrætsværn under arbejde, som skaber støv. Tilslut en støvudsugningsanordning, hvis du har en sån til rådighed. 5.4 Krav til brugeren Maskinen er beregnet til professionel brug. Maskinen må kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret og trænet personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Vær altid opmærksom og koncentreret under arbejdet. Anvend ikke maskinen, hvis du ikke føler dig fuldstændig koncentreret om arbejdet. 5.5 Personligt beskyttelsesudstyr Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, når maskinen anvendes, skal bære egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og, hvis du ikke bruger støvudsugning, støvmaske. Værktøjet kan blive varmt, når man arbejder med det. Brug derfor beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Brug sikkerhedshjelm Brug beskyttelsesbriller Brug støvmaske Brug høreværn Brug beskyttelseshandsker 75

6 6. Før ibrugtagning Maskinen må ikke være sluttet til elnettet. 6.1 Montering af sidehåndtag 1. Åbn sidehåndtagets holder ved at dreje på grebet. 2. Skub sidehåndtaget (spændebånd) over borepatronen på skaftet. 3. Drej sidehåndtaget til den ønskede position. 4. Fastgør sidehåndtaget ved at dreje på grebet. 6.2 Montering af dybdestop 1. Åbn sidehåndtagets holder (spændebånd) ved at dreje på grebet. 2. Skub dybdestoppet ind under sidehåndtagets holder (spændebånd) og ind i de to styrehuller. (Dybdestoppet kan fastgøres foroven eller forskudt 90 på den side, der er modsat funktionsvælgeren.) 3. Spænd sidehåndtaget fast ved at dreje på grebet. 6.3 Anvendelse af forlængerkabel Brug kun forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. Anbefalede minimale tværsnit og maksimale kabellængder: Net- Ledertværsnit AWG spænding 1,5 mm 2 2,0 mm 2 2,5 mm 2 3,3 mm V 30 m 50 m V 20 m 30 m 40 m 50 m 75 ft 125 ft V 50 m 100 m Brug ikke forlængerkabel med 1,25 mm 2 og 16 AWG ledertværsnit. 6.4 Brug af generator eller transformator Denne maskine kan anvendes sammen med en generator eller transformator på arbejdsstedet, hvis følgende betingelser overholdes: Vekselspænding, effekt mindst 2600 W. Driftsspændingen skal altid ligge mellem +5 % og 15 % i forhold til den nominelle spænding. Frekvens Hz; aldrig over 65 Hz. Automatisk spændingsregulator med startforstærkning. Slut aldrig andre maskiner til generatoren/transformatoren samtidig. Når andre maskiner tændes og slukkes, kan der opstå underspændings- og/eller overspændingsspidser, som kan beskadige maskinen. 6.5 Aktivering af værktøjet (se brugsanvisningen for TPS tyverisikring). 7. Anvendelse Anvend altid maskinen med sidehåndtaget på. Fastgør løse emner med en skruetvinge eller et skruestik -ADVARSEL- Værktøjet kan blive varmt, når man arbejder med det. Du kan få forbrændinger på hænderne. Brug derfor altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. 7.1 Montering af værktøj 1. Træk stikket ud. 2. Kontrollér, at indstiksenden på værktøjet er ren og let indfedtet. Rengør og smør om nødvendigt indstiksenden let. 3. Kontrollér, at tætningslæben på støvkappen er ren og hel. Hvis det er nødvendigt, skal du rengøre støvkappen og udskifte tætningslæben, hvis den er beskadiget (se afsnit 8). 4. Stik værktøjet ind i borepatronen, og drej det, mens du forsigtigt trykker det ind, indtil det går i indgreb i styrerillerne. 5. Tryk værktøjet ind i borepatronen, indtil det går hørbart i indgreb. 6. Kontrollér, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det. 7.2 Afmontering af værktøj 1. Træk stikket ud. 2. Åbn borepatronen ved at trække værktøjslåsen tilbage. 3. Træk værktøjet ud af borepatronen. 7.3 Indstilling af dybdestop 1. Løsn skruen på dybdestoppet. 2. Indstil dybdestoppet i den ønskede position. 3. Spænd skruen på dybdestoppet fast. 76

7 7.4 Hammerboring/fuld effekt ( ) -ADVARSEL- Under boringen kan materialet splintres. Splinter kan ramme og beskadige krop og øjne. Bær derfor beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og, hvis du ikke bruger støvudsugning, et åndedrætsværn. -ADVARSEL- Maskinen og boringen forårsager støj. Et højt støjniveau kan skade hørelsen. Brug derfor høreværn 1. Drej funktionsvælgeren til positionen "Fuld effekt", indtil den går i indgreb. 2. Indstil sidehåndtaget i den ønskede position, og kontrollér, at det er monteret og fastgjort korrekt. 3. Sæt stikket i stikkontakten. 4. Indstil boreeffekten. Fuld boreeffekt: Når du har sat stikket i stikkontakten, er maskinen altid indstillet til fuld boreeffekt. Halv boreeffekt: Tryk på knappen "Halv boreeffekt" (boreeffektindikatoren lyser). Hvis du igen trykker på knappen "Halv boreeffekt", indstilles maskinen igen til fuld boreeffekt. 5. Sæt maskinen med bor på det ønskede borepunkt. 6. Tryk langsomt på afbryderen (arbejd med lavt omdrejningstal, indtil boret har centreret sig i borehullet). 7. Tryk derefter afbryderen helt i bund for at arbejde videre med fuld effekt. 8. Pres ikke værktøjet for hårdt imod underlaget. Det øger ikke slageffekten. Derimod opnår man, at værktøjet får en længere levetid, hvis man ikke presser for hårdt. 9. For at undgå afskalning ved et ukontrolleret gennembrud, når der bores huller, skal du reducere omdrejningstallet lige inden gennembrud. -BEMÆRK- Arbejde ved lave temperaturer: Maskinens slagmekanisme kan kun arbejde fra en bestemt minimumtemperatur. For at nå minimumtemperaturen skal du kortvarigt sætte maskinen på jorden og lade den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt dette, indtil slagmekanismen fungerer. Active Torque Control (TE 56-ATC) Maskinen er ud over den mekaniske trinkobling udstyret med systemet Active Torque Control. Dette system giver ekstra beskyttelse under boring, fordi det hurtigt slukker maskinen, hvis den ukontrolleret drejer omkring boreaksen, som det f.eks. sker, når boret sætter sig fast, fordi det rammer armeringsjern, eller fordi værktøjet ved et uheld sætter sig skævt. Når ATC-systemet er blevet udløst, sætter du maskinen i gang igen ved at slippe afbryderen og trykke på den igen, efter at motoren er standset ("klik"-lyden signalerer, at maskinen er klar til brug igen). Vælg altid en arbejdsstilling, hvor maskinen kan rotere frit mod uret (set fra brugeren). Hvis dette ikke er muligt, kan ATC-systemet ikke reagere. 7.5 Boring uden slag ( ) (kun TE56-ATC) 1. Drej funktionsvælgeren til positionen "Boring", indtil den går i indgreb. 2. Indstil sidehåndtaget i den ønskede position, og kontrollér, at det er monteret og fastgjort korrekt. 3. Sæt stikket i stikkontakten. 4. Sæt maskinen med bor på det ønskede borepunkt. 5. Tryk langsomt på afbryderen (arbejd med lavt omdrejningstal, indtil boret har centreret sig i borehullet). 6. Tryk derefter afbryderen helt i bund for at arbejde videre med fuld effekt. 7. Pres ikke værktøjet for hårdt imod underlaget. Det øger ikke boreeffekten. Desuden opnår man, at værktøjet får en længere levetid, hvis man ikke presser for hårdt. 7.6 Mejsling ( / ) -BEMÆRK- Mejslen kan låses i 24 forskellige positioner (i 15 -trin). Dette gør, at man med flad- og formmejsler altid kan arbejde i den korrekte arbejdsstilling Placering af mejslen ( ) 1. Drej funktionsvælgeren til positionen "Drej mejsel", indtil den går i indgreb. 2. Indstil sidehåndtaget i den ønskede position, og kontrollér, at det er monteret og fastgjort korrekt. (Du kan også holde fast i maskinen på borepatronens grebsdel) 3. Drej mejslen til den ønskede position Låsning af mejsel ( ) 4. Drej funktionsvælgeren til positionen "Mejsling", indtil den går i indgreb Mejsling ( ) 5. Sæt stikket i stikkontakten. 6. Indstil mejsleeffekten. Fuld mejsleeffekt: Når du har sat stikket i stikkontakten, er maskinen altid indstillet til fuld mejsleeffekt. Halv mejsleeffekt: Tryk på knappen "Halv mejsle- 77

8 effekt" (mejsleeffektindikatoren lyser). Hvis du igen trykker på knappen "Halv mejsleeffekt", indstilles maskinen igen til fuld mejsleeffekt. 7. Sæt maskinen med mejslen på det ønskede mejslepunkt. 8. Tryk afbryderen helt i bund Fastlåsning af afbryderen Under mejslingen kan du fastlåse afbryderen, mens maskinen er i gang. Fastlåsning 1. Skub låsen øverst på håndtaget fremad. 2. Tryk afbryderen helt i bund. (Maskinen er nu i permanent drift.) Nulstilling 1. Skub låsen tilbage. (Maskinen slukkes.) 8. Rengøring og vedligeholdelse Træk stikket ud. 8.1 Rengøring af værktøjet Fjern støv og skidt, som har sat sig fast, og beskyt overfladen mod korrosion ved med jævne mellemrum at aftørre med en klud fugtet i olie. 8.2 Rengøring af maskinen Yderskallen (maskinhuset) er fremstillet af et slagfast plastmateriale. Grebene består af et elastomer-materiale. Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen. Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, mpstråler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed. Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. 8.3 Serviceindikation Maskinen er udstyret med serviceindikator Indikatoren lyser: Elmotorens kulbørster er slidt op. Maskinen kan bruges op til 8 timer efter, at indikatoren er begyndt at lyse, indtil den automatiske frakobling aktiveres. Indlevér maskinen til et Hilti-serviceværksted i god tid, så den altid er klar til brug Indikatoren blinker: Der er opstået en elektrisk defekt. Maskinen afbrydes automatisk. Lad et Hilti-serviceværksted reparere maskinen. 8.4 Vedligeholdelse Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fungerer fejlfrit. Lad Hiltiserviceværkstedet reparere maskinen. Reparationer på eldelen må kun udføres af en elektriker. 8.5 Kontrol efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde Efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde skal du kontrollere, at alt sikkerhedsudstyr sidder som det skal og fungerer fejlfrit. 78

9 9. Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Maskinen starter ikke Strømforsyningen er afbrudt Tilslut et andet eldrevet apparat og se, om det virker. Netkabel eller stik er defekt Bør kontrolleres af en elektriker og udskiftes om nødvendigt. Afbryderen er defekt Bør kontrolleres af en elektriker og udskiftes om nødvendigt. Intet slag Maskinen er for kold Varm maskinen op til driftstemperatur (se afsnittet Anvendelse). Funktionsvælgeren står på boring Stil funktionsvælgeren på slagboring (TE 56-ATC). Maskinen kommer ikke Forlængerkabel med for lille Anvend et forlængerkabel med op på fuld effekt tværsnit tilstrækkeligt tværsnit (se afsnittet Anvendelse). Afbryderen er ikke presset helt i bund Pres afbryderen helt i bund. Knappen "Halv effekt" er aktiveret Tryk på knappen "Halv effekt" (illustration 1). Boret roterer ikke Funktionsvælgeren er ikke i indgreb Sæt funktionsvælgeren i korrekt position i stilstand. Boret kan ikke løsnes Borepatronen er ikke helt åbnet Åbn borepatronen anslag, og tag boret ud. fra borepatronen Sidehåndtaget er ikke monteret Løsn sidehåndtaget, og monter det korrekt eller forskudt korrekt så spændebånd og sidehåndtag går i indgreb i fordybningen (se afsnit 6.1). 10. Bortskaffelse Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-maskiner, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte maskiner ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent. Ønsker du selv at indlevere dit elværktøj til en genbrugsstation, skal værktøjet skilles så meget ad som muligt uden at anvende specialværktøj. Anvend en rengøringsserviet til at tørre olierede/fedtede dele af, og sørg for, at olie, der løber ud, også bliver tørret op (totalmængde: ca. 50 ml). Dette papir skal bortskaffes på en korrekt måde. Fedt eller olie må under ingen omstændigheder havne i kloakeringen eller på jorden. Sortér de enkelte dele således: Del/gruppe Hovedbestanddel Genbrug Værktøjskuffert Plast Plastgenbrug Gearkasse Plast med magnesiumlegering/messingdel Metalskrot Lejeskjold Magnesiumlegering/messing Metalskrot Greb, sidehåndtag Plast Plastgenbrug Motorhus Plast Plastgenbrug Dæklag på greb Plast Plastgenbrug Ventilator Plast Plastgenbrug Motor (rotor og stator) Stål og kobber Metalskrot Elkabel Kobber, elastomer Metalskrot Geardele Stål Metalskrot Dele fra slagmekanismen Stål Metalskrot Skruer, små dele Stål Metalskrot 79

10 11. Garanti Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun, såfremt produktet anvendes og behandles korrekt samt vedligeholdes og rengøres korrekt og i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende inden 12 måneder fra købstoen/fakturatoen (medmindre de gældende nationale regler foreskriver en længere minimumperiode). Endvidere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, tilbehør og reservedele. Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nationale lovgivning forbyder en sån afvisning. Hilti påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, samtidige eller efterfølgende skader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med eller på grund af anvendelsen af maskinen, eller som er opstået på grund af produktets uegnethed til et bestemt formål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestemt formål udelukkes udtrykkeligt. I forbindelse med reparation eller udskiftning af maskinen og/eller dele deraf, forudsættes det, at maskinen og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at skaden er påvist. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige. 12. EF-overensstemmelseserklæring Betegnelse: Kombihammer Typebetegnelse: TE 46/TE 56/TE 56-ATC Produktionsår: 2002 Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og stanrder: 73/23/EØF, 89/336/EØF, 98/37/EF, EN , EN , EN , EN , EN , EN Hilti Corporation Daniel Schillinger David Hruza Senior Vice President Development Drilling and Demolition Drilling and Demolition Business Unit Business Unit December 2002 December

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

TE2-A batteridreven borehammer

TE2-A batteridreven borehammer 08 BA TE2-A 13.02.2004 9:00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen

Læs mere

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kulllanma Talimatı Инструкция по зксплуатации IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DD 200 Diamantboresystem

DD 200 Diamantboresystem DD 200 Diamantboresystem Læs instruktionsbogen nøje, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med apparatet. Sørg for, at instruktionsbogen altid følger med ved overdragelse

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner

ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner 08 BA ST2500/SD2500 13.02.2004 8:53 Uhr Seite 57 ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar ST 2500 SD 2500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TE 30 / TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR

TE 30 / TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR TE 30 / TE 30-AVR / TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung de Operating instructions en Mode d emploi fr Istruzioni d uso it Manual de instrucciones es Manual de instruções pt Gebruiksaanwijzing

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5127686 / 000 / 00

Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5127686 / 000 / 00 DCH 230/ DCH 180-SL Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SIW 22T-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18.

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18. DANSK (Originalvejledning) 1. Rød indikator 2. Knap 3. Batteripakke 4. Stjernemærkning 5. Kontaktgreb 6. Lampe 7. Skiftekontakthåndtag 8. Hastighedshåndtag 9. Justeringsring Forklaring til generel oversigt

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации

GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации *85805* 85805 GX00-E Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации de fr nl fi no sv et ru R 4 3

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere