K K R H O V E D S T A D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse KKR Konstituerende møde i KKR Hovedstaden Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Hovedstaden Anmeldelse og godkendelse af valgforbund Valg af formand og næstformand for KKR Hovedstaden Forretningsorden og overordnede rammer for KKR s virksomhed Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora KKR Hovedstadens mødeplan for KKR s hovedområder Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Steen Christiansen, Albertslund Jørgen Johansen, Allerød Jesper Würtzen, Ballerup Winni Grosbøll, Bornholm Ib Terp, Brøndby Eik Dahl Bidstrup, Dragør afbud. Supp. Allan Holst, Dragør deltog Willy Eliasen, Egedal Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Jørgen Glenthøj, Frederiksberg John Schmidt Andersen, Frederikssund Ole Bondo Christensen, Furesø Hans Toft, Gentofte Karin Søjberg Holst, Gladsaxe John Engelhardt, Glostrup Kim Valentin, Gribskov Steen Hasselriis, Halsnæs Benedikte Kiær, Helsingør Thomas Gyldal Petersen, Herlev Dorte Meldgaard, Hillerød Helle Adelborg, Hvidovre Michael Ziegler, Høje-Taastrup Morten Slotved, Hørsholm Ole Bjørstorp, Ishøj Frank Jensen, København Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Jens Ive, Rudersdal Erik Nielsen, Rødovre Henrik Zimino, Tårnby Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kirsten Jensen, Hillerød Jesper Christensen, København Peter Sørensen, Glostrup Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kristian Hegaard, Fredensborg Bente Johansen, Bornholm Christian Holm Donatzky, Helsingør Arly Eskildsen, Herlev Ninna Thomsen, København Rikke Macholm, Hillerød Susanne Palsig, Gladsaxe SIDE 3

4 Laura Lindahl, Frederiksberg Elisabeth Ildal, Rudersdal Karin Storgaard, København Peter Lennø, Hillerød Morten Dreyer, Dragør Walter Christophersen, Halsnæs Linda Kofoed Persson, Bornholm Pia Allerslev, København Klaus Markussen, Hillerød Steen Colberg Jensen, Bornholm Morten Kabell, København Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Ole Hyldahl, Høje-Taastrup Robert Sørensen, Glostrup Michael Hemming Nielsen, Gribskov Rikke Lauritzen, København Afbud Anders Gerner Frost, Gribskov Maria Steno, Rudersdal Fra sekretariatet Anne-Sofie Fischer Petersen (referent) SIDE 4

5 1. KKR 1.1. Konstituerende møde i KKR Hovedstaden 2014 I henhold til forretningsordenen for KKR skal der afholdes konstituerende møde i KKR senest den 31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i kommunerne i regionen, der længst har været borgmester. Den længst siddende borgmester i kommunerne i Hovedstadsregionen er borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune. I den egenskab er det ligeledes Hans Toft, der leder mødet, indtil der er valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden mødeledelsen Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Hovedstaden KKR Hovedstaden skal godkende sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Hovedstaden for valgperioden Det indstilles, at sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Hovedstaden for valgperioden godkendes. KKR Hovedstaden godkendte sammensætning og valg af medlemmer for valgperioden SIDE 5

6 1.3. Anmeldelse og godkendelse af valgforbund KKR Hovedstaden skal godkende de evt. valgforbund, der er anmeldt til valget af KKR s formand og næstformand. Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender de anmeldte valgforbund. Der er den 27. januar anmeldt følgende valgforbund: Valg af formand og næstformand: valgforbund omfatter alle partier og lister repræsenteret i KKR Hovedstaden KKR Hovedstadens regionale fora: valgforbund omfattende alle partier og lister repræsenteret i KKR Hovedstaden. KKR Hovedstaden godkendte de anmeldte valgforbund Valg af formand og næstformand for KKR Hovedstaden Der skal vælges formand og næstformand for KKR Hovedstaden. Det indstilles, at KKR Hovedstaden vælger formand og næstformand for perioden KKR Hovedstaden valgte borgmester Steen Christiansen, Albertslund som formand og borgmester John Engelhardt som næstformand. Formandsskabet takkede for valget. SIDE 6

7 1.5. Forretningsorden og overordnede rammer for KKR s virksomhed Der orienteres om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed (formål, opgaver, økonomi, sekretariat m.v.). Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed til efterretning. KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora KKR Hovedstaden skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora. Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora efter vedlagte liste. KKR Hovedstaden udpegede medlemmer til de regionale fora. Der vedlægges liste med oversigt over udpegede. De sidste navne meldes ind til KKR sekretariatet hurtigst muligt. Som formand for Væksthus Hovedstaden blev borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk udpeget. Steen Christiansen præsenterede formand for K29 Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund og KKR sekretariatet. Der er netop ansat ny chefkonsulent i KKR Hovedstaden Hanne Agerbak, der tiltræder 1. marts og sammen med Anne-Sofie Fischer Petersen udgør sekretariatet. SIDE 7

8 1.7. KKR Hovedstadens mødeplan for 2014 KKR Hovedstaden skal godkende mødeplanen for Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender mødeplanen for KKR Hovedstaden godkendte mødeplanen for Fredag den 14. marts. Onsdag den 11. juni. Fredag den 12. september Fredag den 14. november. Møderne afholdes kl på Pharmakon, Hillerød, med mulighed for forudgående gruppemøder fra kl. 9. Et møde i valgperiode forsøges afholdt på Bornholm KKR s hovedområder Der vil på mødet blive givet en præsentation af KKR og KKR s hovedtemaer. Der er desuden udarbejdet et oplæg om de væsentligste politiske fokuspunkter på KKR s fem hovedområder. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager en første drøftelse af arbejdet i den kommende valgperiode. Kontorchef Solvej Schultz Jakobsen, KL holdt oplæg om KKR historik og rammer samt faste arbejdsområder. Plancher fra oplægget vedhæftes. Steen Christiansen holdt oplæg om de emner KKR Hovedstaden arbejde med i sidste valgperiode og som ses som centrale temaer for arbejde i KKR Hovedstaden i denne valgperiode. SIDE 8

9 Særligt blev fremhævet: Arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden, hvor der arbejdes for at skabe synergi mellem de mange aktører på vækst og erhvervsområdet. Arbejdet omfatter udover hovedstadsregionen og region Sjælland og der arbejdes for at inddrage det sydlige Sverige i arbejdet. Det forventes at den svenske side tager beslutning om at indtræde i arbejdet i løbet af foråret. Der er skabet et fælles politiske grundlag for arbejdet og der er enighed om et fælles brand for den funktionelle region er Copenhagen. Herudover arbejdes der med 6 konkrete indsatsområder: brand, infrastruktur charter, besøgstjeneste, investor portal, fødevareområdet og turisme. Den klimapolitiske satsning, som understøtter en stærk grøn dagsorden. Dette er også et tema i drøftelserne om Fokuseret Vækst. Vi har i regionen vores egen klimastrategi som sætter retning for arbejdet. Der er kommet en række konkrete projekter ud af dette, blandt andet et elbil-sekretariat, til understøttelse af udbredelse af elbiler. Særligt kan nævnes arbejdet med Sammenhængende Energisystem som inddrager kommuner, region og forsyningsselskaberne. Infrastruktur er et emne der er blevet behandlet både i Trængselskommissionen og Produktivitetskommissionen. Det er vigtigt at vi som kommuner i regionen kan formulere fælles ønsker og stå fælles hvis vi vil tiltrække statslige investeringer på området. Sundhed. Der er sket en kæmpe udvikling på området og det nære sundhedsvæsen er også blevet inddraget i økonomiaftalerne de sidste to år. Kommunerne skal levere den borgernære sundhed og sikre udviklingen heraf, således at det skaber sammenhæng til en stigende specialisering i hospitalssystemet. Der arbejdes på en ny Sundhedsaftale og vi skal være med til at understøtte, at der skabes politisk ejerskab til sundhedsområdet i kommunalbestyrelserne. KKR Hovedstaden besluttede i sidste valgperiode en ny administrativ struktur som skal være med til at understøtte arbejdet. Justeringerne skal understøtte fire mål: Behovet for mere forpligtende samarbejde på tværs af de 29 kommuner bl.a. for at understøtte vækst, udvikling af de kommunale velfærdsområder/kerneopgaver og indhøstning af effektiviseringsgevinster. Behovet for tættere samspil mellem KKR og de 29 kommuner (kommunalbestyrelser) som en forudsætning for mere forpligtende samarbejde. Behovet for øget fokus på implementering og udvikling på eksisterende områder som social, sundhed og uddannelse. SIDE 9

10 Behovet for at løfte nye/særlige områder som fx vækst (og uddannelse) og sikre stærk kommunal interessevaretagelse i forhold til områderne. Om den administrative struktur kan kort beskrives følgende: Kommunaldirektørerne er et centralt omdrejningspunkt for arbejdet via K29 Alle kommuner inddrages i den administrative struktur dels via K29, dels via en plads i mindst et af embedsmandsudvalgene på fagdirektørniveau Embedsmandsudvalgene er indholdsmæssigt justeret så de afspejler de forventede hovedområder for KKR s arbejde og sikre at alle områder af KKR s opgaver kan varetages kompetent og effektivt. Der er 4 embedsmandsudvalg: Klima og infrastruktur Socialområdet og specialundervisningen Sundhed Vækst, uddannelse og beskæftigelse KKR har desuden oprettet en række fælles kommunale sekretariatsfunktioner. Sekretariaterne er med til at sikre en høj kvalitet i KKR s arbejde på prioriterede områder, hvor der er behov for særligt at sikre understøttelse af kvalitet og sammenhæng i arbejdet, både med fokus på udvikling og på opgaver af mere driftsmæssig karakter bl.a.: Sundhed Socialområdet Uddannelse/praktikpladsområdet Der vedlægges oversigt over KKR Hovedstadens organisationsstruktur. SIDE 10

11 2. Eventuelt Willy Eliasen, Egedal, fortalte om Kina-samarbejdet i Bycirklen (Egedal, Frederikssund og Ballerup). Samarbejdet med Kina kræver et tværkommunalt samarbejde. Der arbejdes i øjeblikket sammen med København om at etablere et one-point entry system, men en fast organisation og sekretariat bag. Arbejdet rækker ud over regionen og inkluderer fx Aarhus. Ninna Thomsen, København, fremhævede betydningen af at der sikres en kobling mellem KKR s embedsmandsudvalg og de politiske fora som KKR udpeger til. Der sikres en tilbagemelding til KKR fra de politiske fora som der udpeges til, dels ved fremlæggelse af sager til KKR, dels ved et fast orienteringspunkt fra de udpegede. Frank Jensen, København, fortalte om evaluering af Vækst Forums arbejde i sidste valgperiode. Evalueringen viste at arbejdet i VF ofte bliver fragmenteret fordi det baserer sig på behandling af ansøgninger til VF. VF arbejder i denne periode for at være mere proaktive fx ved at lave udbud på bestemte områder og herigennem understøtte blandt andet tværkommunalt samarbejde. Afslutningsvist blev der takket for det brede samarbejde om konstitueringen. SIDE 11

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere