Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014"

Transkript

1 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens Hendriksen, sekretariatschef Finn Heje Mikkelsen, chefpolitiinspektør Flemming Drejer, Thomas Lykke Pedersen (Fredensborg), Willy Eliasen (Egedal), Hans Toft (Gentofte), Kim Valentin (Gribskov), Dorthe Meldgaard (Hillerød), Jørgen Johansen (Allerød), Ole Bondo Christensen (Furesø), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Jens Ive (Rudersdal), Sofia Osmani (Lyngby-Taarbæk) Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Orientering fra politidirektøren 3. Orientering fra borgmestrene 4. Det fremtidige arbejde i Kreds- og Lokalråd (der vedlægges en kort notits om emnet)

2 5. Udsættelse af lejemål pga. kriminalitet samt udveksling af oplysninger mellem politi og boligorganisationer (der vedlægges et notat om emnet) Side 2 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad 1: Finn Borch Andersen bød velkommen til såvel nye som genvalgte borgmestre. Ad 2: Finn Borch Andersen redegjorde kort for Kredsrådets virke, herunder at Kredsrådet med 4 årlige møder er lovfæstet i retsplejelovens 111 og blandt andet har til formål at sikre kontinuerlige strategiske drøftelser af spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og den kriminalpræventive indsats i lokalsamfundet. Politidirektøren orienterede om den i efteråret 2013 afholdte lokalrådskonference, der havde til formål at skabe afsæt for yderligere at styrke det lokale samarbejde. Finn Borch Andersen omtalte endvidere Nordsjællands politis strategi for det kommende års arbejde, hvor der fortsat er særlig stor fokus på den borgernære kriminalitet. Udsatte boligområder har også politiets store bevågenhed, og der er i den forbindelse etableret en enhed for trygge boligområder (ETB) til varetagelse af opgaver i dette regi. Strategiens særlige indsatsområder udspringer blandt andet af emnedrøftelserne på lokalrådskonferencen. Flemming Drejer oplyste, at Nordsjællands politi fortsat har betydelige udfordringer på såvel rocker/bandeområdet som på indbrudsområdet. Der tegner sig et billede af en vis form for organisering af særligt indbrudskriminaliteten, og Nordsjællands politi har på baggrund heraf indgået samarbejde med også udenlandske myndigheder, ligesom der for det sjællandske område er etableret en fælles enhed, der skal bekæmpe særligt den

3 organiserede indbrudskriminalitet. Enheden, der hedder Task Force Indbrud (TFI), er hjemmehørende på Station Syd i Jægersborg. Side 3 Ad 3: John Schmidt Andersen takkede for politiets store indsats i forbindelse med stormen Bodils hærgen i december Han appellerede til særlig politimæssig bevågenhed ved anmeldelser om indbrud i privat beboelse i de områder, der af bekymrede borgere har måttet forlades på grund af især vandskader efter stormen. Jens Ive oplyste, at man også i Rudersdal kommune er udsat for mange indbrud, hvor jul og nytår er særligt belastede perioder. Dorthe Meldgaard tilkendegav blandt andet, at samarbejdsaftalen mere specifikt rettes imod de områder, hvor der kan dokumenteres en effekt. Kim Valentin takkede Nordsjællands politi for det gode samarbejde og udtrykte ønske om en styrkelse af partnerskabet med særlig fokus på indbruds- og narkotikakriminalitet. Flemming Drejer opfordrede i denne forbindelse til, at man i kommunerne er opmærksomme på videreformidling af relevante oplysninger om salg og salgssteder for hash og narkotika til validering af politiets samlede billede af problemernes omfang. Ole Bondo Christensen nævnte det gode samarbejde omkring indbrud i juleperioden. Jørgen Johansen oplyste, at også Allerød kommune er udfordret på indbrudsområdet. Willy Eliasen omtalte et konkret tilfælde, hvor sms-kæden havde været den direkte årsag til opklaring af en forbrydelse.

4 Ad 4: Finn Borch Andersen henviste til det udsendte notat om styrkelse af kreds- og lokalrådsarbejdet. Side 4 Politidirektøren oplyste, at konklusionen på lokalrådskonferencen blandt andet var 1) at skabe en større sammenhæng mellem de enkelte lokalråds, kredsrådets og politiets arbejde, og 2) at Nordsjællands politi med de enkelte kommuner på medarbejderniveau søger at tilvejebringe et grundlag for analyse af kriminalitetsbilledet med henblik på en målrettet tilrettelæggelse af den kriminalitetsbekæmpende indsats. Finn Borch Andersen gentog opfordringen fra seneste kredsrådsmøde om at indmelde en medarbejder på lederniveau med henblik på denne koordinering. Kredsrådet tilsluttede sig dette. Forskellige andre muligheder for at styrke samarbejdet i Kreds- og lokalråd blev drøftet. Hans Toft gav udtryk for at finde det hensigtsmæssigt at afdække behovet og præcisere arbejdsopgaverne, før der tages stilling til, hvorledes arbejdet organiseres. Han udtrykte visse reservationer i forhold til etablering af fælles sekretariatsfunktioner. Flemming Drejer supplerede drøftelserne med oplysning om, at mange af politiets operative indsatser går på tværs af kommunegrænserne, hvorfor man med fordel kan udnytte best practice. John Schmidt Andersen opfordrede til, at samarbejdsplanen genfremsendes til kommunerne. Finn Borch Andersen tilkendegav, at samarbejdsplan vil blive fremsendt til de udpegede kontaktpersoner med henblik på, at de foranlediger eventuelle bemærkninger fra kommunen fremsendt til Nordsjællands politi.

5 Ad 5: Finn Borch Andersen orienterede om, at der med ikrafttræden den 1. januar 2014 er vedtaget en ændring til lov om almene boliger m.v., der skaber bedre rammer for udveksling af oplysninger i sager om udsættelse af beboere på grund af kriminalitet inden for eller med virkning for boligområdet. Lovændringen giver politiet adgang til under nærmere angivne betingelser at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser i relation hertil. I en konkret sag har Højesteret slået fast, at sådan udsættelse med baggrund i en beboers kriminalitet kan finde sted. Nordsjællands politi er indstillet på at medvirke til initiativer af denne karakter. Politidirektøren henviste til materialet herom, der er udsendt sammen med mødets dagsorden. Side 5 Ad 6: Næste kredsrådsmøde finder sted den 30. april John Schmidt Andersen forespurgte om muligheden for at fremrykke mødetidspunktet fra kl til kl Efter drøftelse enedes Kredsrådets medlemmer om at påbegynde mødet kl Ad 7: Intet at bemærke under eventuelt.

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev Kommune Kommunaldirektør

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere