Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R09S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R09S"

Transkript

1 Modul 14 Hold R09S 28. august 2012

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion Bachelorseminar... 9 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiografifaglig problemstilling inden for radiologisk eller nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller stråleterapeutisk behandling med anvendelse af videnskabelig teori og metode. Efter modulet har den studerende: viden om, forståelse af og kan reflektere over radiografiens teori og metode. færdigheder i at udvikle radiografi ved anvendelse af videnskabelig metode. kompetencer til at anvende viden og færdigheder til udvikling af radiografisk praksis. Oversigt over modul 14 uge 5/34 NB! Ugen før modul 13 starter! : Vejlederfordeling på baggrund af studerendes/gruppers præsentation af emner Møde mellem studerende og vejledere uge 12/41 uge 13/42 uge 14/43 uge 15/44 uge 16/45 Tilmelding til metodeværksted via itslearning senest mandag kl Metodeværksted: Kvantitative metoder uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Metodeværksted: Kvalitative metoder Bachelorseminar uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Dimission Skriftlig opgave afleveres senest fredag kl Forberedelse til mundtlig eksamen Mundtlig eksamen 3

4 Prøve Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve. Prøven er et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel mundtlig eksamination, som vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt. Radiografuddannelserne i Danmark. Modul 14. Dokumentet kan hentes på: - StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - - Find dit hold. Ansøgning om autorisation Ansøgning om autorisation skal foretages via Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest 14 dage før uddannelsens afslutning. Det koster ca. kr. 320 som betales direkte til sundhedsstyrelsen. Link til ansøgning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside > Uddannelse og autorisation > Søg autorisation - dansk uddannet > Radiograf. University College Nordjylland sender en liste over færdiguddannede radiografer til Sundhedsstyrelsen snarest efter den sidste studerende på et hold har været til eksamen. Autorisationen kan først udstedes, når ansøgningen, betalingen, og uddannelsesinstitutionens liste over færdiguddannede, er modtaget i Sundhedsstyrelsen. 4

5 Studieintroduktion Hensigt med studieintroduktion er: At den studerende får vejledning i forhold til søgning af job. At den studerende orienteres om muligheder for efter- og videreuddannelse. At den studerende får mulighed for at evaluere radiografuddannelsen i sin helhed. Tidsplan Aktivitet Underviser uge 13/42 torsdag på UCN: 6 lektioner Temadag for bachelorstuderende ved UCN Oplæg: skiftet fra studietid til arbejdsliv ansøgning og Curriculum Vitae jobsøgning og ansættelsessamtale arbejdsløshedsforsikring videreuddannelseslandskabet Workshops: A: Selvstændighedskultur og iværksætteri. B: At vælge videreuddannelse. C: At arbejde eller studere i udlandet. Vibeke Bak Christensen, AAU karrierecenter Repræsentanter fra Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløsheds kasse uge 16/45 mandag på UCN: 2 lektioner uge 26/4, mandag på UCN: 4 lektioner Afslutning og evaluering Formidling af bachelorprojekt - oplæg Afslutning af radiografuddannelsen. Fotografering af holdet Dimission (kl ) Ingrid Marie Sørensen Hanne Sloth 5

6 Tidsplan Tidsplan Aktivitet Vejleder Uge 5/34 mandag kl Virtuel tilstedeværelse på It's Learning NB! Ugen før modul 13 starter Studerende / grupper meddeler hvilket emne, de vil arbejde med i bachelorprojekt. Uge 5/34 onsdag kl Virtuel tilstedeværelse på It's Learning NB! Ugen før modul 13 starter Vejlederfordeling oplyses på Itslearning. Susanne H Hansen Uge 5/34 torsdag på UCN: 3 lektioner NB! Ugen før modul 13 starter Kaffe og rundstykker Studerende og vejledere mødes og afklarer plan og rammer for - bachelorprojekt - indsamling af empiri - metodeværksted - bachelorseminar. Studerende / grupper skal forberede sig på kort at præsentere emne og overvejelser over metode til bachelorprojekt. Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Merethe Juhl Hollen Tidsplan Aktivitet Vejleder Gøran Zetterberg uge 12/41-23/1 Vejledning, bachelorprojekt. Op til 7 lektioners vejledning pr. studerende eller gruppe, Heraf anvendes 1 lektion til bachelorseminar og studerende / gruppe kan vælge at anvende 3 lektioner til vejledning ved anden faglig vejleder efter aftale med den tildelte vejleder. Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Merethe Juhl Hollen Uge 18/47 fredag kl Virtuel tilstedeværelse på It's Learning Program for bachelorseminar lægges på Itslearning Modulansvarlig Susanne Hjorth Hansen Uge 19/48 mandag kl Virtuel tilstedeværelse på It's Learning Materiale til bachelorseminar lægges på Itslearning 6

7 Tidsplan Aktivitet Vejleder Uge 19/48 torsdag kl Virtuel tilstedeværelse på It's Learning Opponentmateriale til bachelorseminar lægges på Itslearning 7

8 Tidsplan Aktivitet Vejleder Gøran Zetterberg Uge 19/48 fredag på UCN: 6 lektioner Bachelorseminar Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Merethe Juhl Hollen Uge 23/1 fredag kl afleveres på itslearning i holdets eksamensfag. Uge 25/3 Mundtlig eksamen, bachelorprojekt Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Merethe Juhl Hollen 8

9 Bachelorseminar Formål At studerende får mulighed for at give og modtage konstruktiv kritik på egen og andres bachelorprojekter. Forarbejde via Itslearning Grupper/studerende: Grupperne/de studerende udarbejder materiale om dét, der ønskes respons på. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering kort om metode disposition/indholdsfortegnelse for hele den skriftlige opgave fortegnelse over referencer emner eller spørgsmål, der ønskes kommentarer og idéer til ved seminaret Materialet lægges i gruppens/den studerendes vejledningsrum på Itslearning senest kl. 12 fire hverdage før seminaret gennemføres. Opponentgruppe/opponentstuderende, opponentvejleder (opponentgruppens/den opponentstuderendes ordinære vejleder): Med udgangspunkt i gruppernes/de studerendes materiale skal opponentgrupper/opponentstuderende og opponentvejleder forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til følgende hovedpunkter: problemformulering - er den præcis? Ligger den indenfor fokusområdet kvalitetssikring og - udvikling? Er den relevant for radiograffaglig praksis? metode- og teorivalg i forhold til problemformuleringen projektets opbygning/disposition - vægtningen af projektets forskellige dele i forhold til problemformuleringen de emner eller spørgsmål, grupperne/de studerende ønsker kommentarer eller idéer til. Opponentgrupper/opponentstuderende og opponentvejleder formulerer 2-4 punkter, gerne i stikordsform, som man ønsker at komme ind på ved seminaret. Punkterne lægges i gruppernes/de studerendes vejledningsrum på Itslearning senest kl. 12 én hverdag før seminaret gennemføres. Gennemførelse af bachelorseminar Tilstede: Alle studerende på holdet, gruppens vejleder og opponentvejleder. Hver gruppe har 5 minutter til at præsentere sit projekt og eventuelle problemer, gruppen har med projektet aktuelt. Der skal anvendes pc-projektor ved fremlæggelsen. Herefter har opponentgruppen 10 minutter til at fremlægge deres kommentarer og spørgsmål. Efter dette har opponentvejlederen 10 minutter til at fremlægge sine kommentarer og spørgsmål. Herefter er der 10 minutter til diskussion. Hver gruppe har således 35 minutter til sin rådighed. 9

10 Bachelorseminar Tidsplan for bachelorseminar Afhængigt af antal grupper og individuelt skrivende studerende tilrettelægges seminar i én eller flere parallelle sceancer. Lokale X Tidsrum Fremlægger Opponent kl Gruppe/studerende 1: Gruppe/studerende 2: kl Gruppe/studerende 2: Gruppe/studerende 1: kl Gruppe/studerende 3: Gruppe/studerende 4: kl Gruppe/studerende 4: Gruppe/studerende 3: kl Gruppe/studerende 5: Gruppe/studerende 6: kl Gruppe/studerende 6: Gruppe/studerende 5: Lokale Y Tidsrum Fremlægger Opponent kl Gruppe/studerende 7: Gruppe/studerende 8: kl Gruppe/studerende 8: Gruppe/studerende 9: kl Gruppe/studerende 9: Gruppe/studerende 10: kl Gruppe/studerende 10: Gruppe/studerende 11: kl Gruppe/studerende 11: Gruppe/studerende 12: kl Gruppe/studerende 12: Gruppe/studerende 7: Lokale Z Tidsrum Fremlægger(gruppe) Opponent(gruppe) kl Gruppe/studerende 13: Gruppe/studerende 14: kl Gruppe/studerende 14: Gruppe/studerende 15: kl Gruppe/studerende 15: Gruppe/studerende 16: kl Gruppe/studerende 16: Gruppe/studerende 17: kl Gruppe/studerende 17: Gruppe/studerende 18: kl Gruppe/studerende 18: Gruppe/studerende 13: 10

11 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Indsamling af empiri i praksis Om indsamling af empiri i praksis står der i rammer for bachelorprojekt: "...Hvis der indsamles og anvendes data om eller fra patienter, personale eller andre personer skal institutionens gældende retningslinier for dette følges..." Retningslinierne er følgende: Ved empiriske undersøgelser på et klinisk undervisningssted etableres aftaler i samarbejde mellem de(n) studerende, læreren og den ansvarlige herfor på det kliniske undervisningssted. Læreren og det kliniske undervisningssted skal godkende metoder til indsamling af data for at sikre, at juridiske og etiske retningslinier er overholdt. Hensynet til belastningen for patienter med forhold, der ikke direkte er relateret til deres behandling og pleje, vejer her tungt. Indsamles data eksempelvis gennem patient-interesseorganisationer eller patientforeninger, godkendes metoder til dataindsamling alene af vejleder. Læs uddybende om retningslinierne i følgende dokument: Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter, University College Nordjylland (2009). Dokumentet findes på følg stien: StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - Praktiske oplysninger - Eksamen - Studiet. Vejleder og ansvarlig leder på det kliniske undervisningssted skal altså godkende hensigt med og metode til indsamling af empiri før dataindsamling påbegyndes. Godkendelsen sker på baggrund af skriftlig redegørelse for hensigt og metode. Interviewguide, spørgeskema eller lignende skal være godkendt af vejleder før den empiriske undersøgelse påbegyndes. Mulighed for økonomisk støtte i forbindelse med indsamling af empiri Studerende kan få dækket visse udgifter til indsamling af empiri (f.eks. kuverter og porto), hvis vejleder på forhånd har godkendt budget for udgifterne samt hensigt med og metode til indsamling af empiri. Procedure: Ansøgningsskema udfyldes (findes på følg stien: StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - Praktiske oplysninger - Blanketter - Generelt). Udfyldt ansøgningsskema afleveres til vejleder som forelægger det for studierektor til godkendelse. Vejleder melder tilbage til de studerende. En godkendt ansøgning afleverer vejleder til sekretæren i UCN's reception, som vil sørge for det praktiske (fx refundere de studerendes udgifter mod dokumentation). Vejledning ved litteratursøgning Studerende kan booke en bibliotekar fra UCN's bibliotek i ½ time som vejleder i forbindelse med informationssøgning til projektarbejde. Som forberedelse skal DOSIS-guidens pkt. 1-4 udfyldes og mailes til biblioteket: Guiden findes på - Biblioteket - Hjælp til projekt- og opgaveskrivning - Book en bibliotekar - Selma Lagerløfsvej. 11

12 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Vejledning ved anden faglig vejleder end den tildelte vejleder Der tilbydes op til 7 lektioners vejledning i forbindelse med bachelorprojekt. Ud af disse kan 3 lektioner anvendes til vejledning ved anden faglig vejleder efter aftale med den tildelte vejleder. Studerende skal selv kontakte og lave aftaler med anden faglig vejleder. Praktisk gør man sådan: Studerende konfererer ønske om vejledning ved anden faglig vejleder med den tildelte vejleder. Hvis den tildelte vejleder godkender ønsket skal de(n) studerende formulerer en kort, skriftlig begrundelse for behov for vejledning ved anden faglig vejleder, samt hvor mange lektioners vejledning der er aftalt. Skriftet skal indeholde navn, titel, , telefonnummer og privatadresse på den anden faglige vejleder, samt den/de studerendes navn/-e og ucn-mail adresse/-r. Studerende sender skriftet om anden vejledning til den tildelte vejleder, som forelægger det for studierektor til godkendelse. Efter studierektors godkendelse af ønsket om anden vejledning sikres anden vejleders honorering således: o Er anden vejleder ekstern sender den tildelte vejleder oplysninger om anden vejleder til UCNs lønadministration, som skriver og sender kontrakt til den anden faglige vejleder. Oplysningerne omfatter antal vejledningstimer, anledning til vejledningen (bachelorprojekt) samt den anden vejleders navn og privatadresse. Honoreringen er ca. kr. 400,- pr. lektion ("Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning" sats II). Studierektor underskriver kontrakt før udsendelse til anden faglig vejleder. o Er anden vejleder intern sender den tildelte vejleder oplysninger om anden vejleder til studierektor, som rekvirerer vejledningstimerne hos den interne vejleders studierektor. Oplysningerne omfatter antal vejledningstimer, anledning til vejledningen (bachelorprojekt). Registrering af bachelorprojekter i den danske studenterprojektportal Som bachelorer i radiografi ved UCN skal I bidrage til at øge den nationale beholdning af radiograffaglige kilder ved at lade jeres færdige bachelorprojekter registrere i Den Nationale Studenterprojektportal. Følg vejledningen på UCN bibliotekets hjemmeside: - Biblioteket - Hjælp til projekt- og opgaveskrivning - Registrer dit afgangsprojekt. Når jeres projekt er oploadet, modtager I en elektronisk kvittering fra UCViden, som I skal videresende til radiografuddannelsens studiesekretær som dokumentation. Referencer Gældende Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland. Hentes på rav_til_skriftlige_opgaver.aspx [Lokaliseret ] i Danmark 2009, National studieordning for radiografuddannelsen. Hentes på ser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fmicrosoft+word+- +Studieordning+radiograf+med+%26aelig%3bndringer _2_.pdf [Lokaliseret ] 12

13 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Referencer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Bekendtgørelse nr 262 af 20/03/2007. Hentes på [Lokaliseret ] Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Hentes på [Lokaliseret ] Undervisningsministeriet 2010, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 1016 af 24/08/2010. Hentes på [Lokaliseret ] 13

14 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Hensigt At den studerende videreudvikler sin viden om undersøgelse af klinisk praksis, med anvendelse af kvantitative metoder, med henblik på at kunne kvalificere sin metodiske tilgang i bachelorprojektet. Indhold og undervisningsformer Undervisningen er baseret på, at den studerende har formuleret problemstilling og foreløbig problemformulering og eventuelt indsamlet empiri i forbindelse med bachelorprojektet. Tilrettelæggelse og indhold vil afhænge af deltagerantal og hvilke metodiske problemstillinger, deltagerne ønsker at arbejde med f.eks. indsamling af data ved spørgeskema, målinger eller andet, kristisk analyse af artikler baseret på kvantitativ forskning, analyse af data fra spørgeskema eller målinger eller andet. Forberedelse Præsentation af eget bachelorprojekt Grupperne/de studerende udarbejder materiale som præsenterer bachelorprojektets status. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering overvejelser omkring metode disposition/indholdsfortegnelse fortegnelse over referencer ønsker til kvalificering af projektets metode/aktuelle metodemæssige problemer. Materialet kan også indeholde abstracts til eller overvejelser om de afsnit, der er planlagt til den skriftlige opgave. Materialet lægges i metodeværkstedsrummet på Itslearning. Forholden sig til øvrige deltageres bachelorprojekter Metodeværkstedets deltagere skal forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til gruppernes/de studerendes materiale, og deltage aktivt med kommentarer og spørgsmål, med henblik på at give hinanden idéer til at komme videre med projektet. 14

15 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Indhold Programmet vil blive ændret afhængigt af de studerendes behov for at arbejde med kvantitativ metode i relation til egne projekter. Tidsplan Aktivitet Vejleder Senest uge 14/43 mandag kl Virtuel tilstedeværelse på It's Learning Uge 16/45 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 16/45 mandag-onsdag Virtuel tilstedeværelse på It's Learning Uge 16/45 torsdag på UCN: 5 lektioner Uge 16/45 fredag på UCN: 5 lektioner Tilmelding til kvantitativt metodeværksted ved at deltage i undersøgelsen: Tilmelding til metodeværksted i itslearning. Hver studerende/gruppe præsenterer eget bachelorprojekt under anvendelse af pc-projektor, overhead eller lignende: - problemformulering - metodevalg - evt. indsamlet empiri - aktuelle metodemæssige problemer/spørgsmål. Samtlige deltagere præsenterer kommentarer/spørgsmål til gruppen/den studerende, der fremlægger. Vejleder opsummerer deltagernes aktuelle metodiske problemstillinger. Vejleder og studerende aftaler program for metodeværksted på baggrund af studerendes aktuelle behov i forbindelse med bachelorprojekter. Forberedelse til videre forløb i kvantitativt metodeværksted Studerende arbejder med metoder i bachelorprojekter på baggrund af ovenstående. Fortsat arbejde med metoder i bachelorprojekter. Susanne Hjorth Hansen Jeanne Debess Henrik Thomsen Jeanne Debess Henrik Thomsen Jeanne Debess Henrik Thomsen 15

16 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Litteraturforslag Bjerrum, M 2005, Fra problem til færdig opgave. København: Akademisk Cobb, G 2002, Introduction To Design And Analysis Of Experiments. New York: Springer. ISBN: De Vaus, D A, 2001, Research design in social research. Sage, Thousand Oaks. ISBN: Fink, A 2006, How to conduct surveys: a step-by-step guide. Thousands Oaks, Calif. Sage Publication. Juul, S 2006, Epidemiologi og evidens. København: Munksgaard Jørgensen, T; Christensen, E & Kampmann, J P (red.), 2005, Klinisk forskningsmetode: En grundbog. 2. udg. København: Munksgaard Kjærgaard, Johan, Mainz, Jan; Jørgense, Torben og Willaing, Ingrid (2001). Kvalitetsudvikling I sndhedsvæsenet. København: Munksgaard. ISBN Kruuse, Emil (2005). Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Lund, Hans & Røgind, Henrik (2004): Statistik i ord. København: Munksgaard Marshall, Gill (2004). The purpose, esign and administration of a questionnaire for data collection. In Radiography (2005) Nielsen, P, 2007, Produktion af viden: en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode. 3. udg. Nyt Teknisk Forlag, København. ISBN Olsen, Henning (1998): Tallenes talende tavshed: Måleproblemer i surveyundersøgelser. København: Akademisk Andersen, I & Matzen P (red.). 2010, Evidensbaseret medicin. 3. udg. København: Gad Johansen, K, 2006, Basal sundhedsvidenskabelig statistik - begreber og metode. København: Munksgaard Paecock, J & Peacock, P, 2011, Oxford Handbook of Medical Statistics. Oxford: University Press Thomsen, S F & Krogh, J, 2010, Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode. København: FADL 16

17 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Hensigt At den studerende videreudvikler sin viden om undersøgelse af klinisk praksis, med anvendelse af kvalitative metoder, med henblik på at kunne kvalificere sin metodiske tilgang i bachelorprojektet. Indhold og undervisningsformer Undervisningen er baseret på, at den studerende har formuleret problemstilling og foreløbig problemformulering og eventuelt indsamlet empiri i forbindelse med bachelorprojektet. Tilrettelæggelse og indhold vil afhænge af deltagerantal og hvilke metodiske problemstillinger, deltagerne ønsker at arbejde med. Dvs det kvalitative metodeværksted vil blive orienteret mod deltagernes aktuelle problemstillinger. Det kan derfor både rette sig mod tilrettelæggelse og gennemførelse af en kvalitativ undersøgelse, som det kan rette sig mod analyse af empiri fra en kvalitativ undersøgelse; feks fra et eller flere kvalitative forskningsinterview eller kvalitative observationsdata. Metodeværkstedet kan også omhandle vurdering af andres empiri feks gennem artikler, så det handler om, hvordan vurderingen metodisk kvalificeres med henblik på at resultater herfra skal bidrage til projektets konklusion. Forberedelse Præsentation af eget bachelorprojekt Grupperne/de studerende udarbejder materiale som præsenterer bachelorprojektets status. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering overvejelser omkring metode disposition/indholdsfortegnelse fortegnelse over referencer ønsker til kvalificering af projektets metode/aktuelle metodemæssige problemer. Materialet kan også indeholde abstracts til eller overvejelser om de afsnit, der er planlagt til den skriftlige opgave. Materialet lægges i metodeværkstedsrummet på Itslearning. Forholden sig til øvrige deltageres bachelorprojekter Metodeværkstedets deltagere skal forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til gruppernes/de studerendes materiale, og deltage aktivt med kommentarer og spørgsmål, med henblik på at give hinanden idéer til at komme videre med projektet. 17

18 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Indhold Programmet vil blive ændret afhængigt af de studerendes behov for at arbejde med kvalitativ metode i relation til egne projekter. Tidsplan Aktivitet Vejleder Senest uge 14/43 mandag kl Virtuel tilstedeværelse på It's Learning Uge 17/46 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 17/46 mandag- onsdag Virtuel tilstedeværelse på It's Learning Uge 17/46 torsdag på UCN: 5 lektioner Uge 17/46 fredag på UCN: 5 lektioner Tilmelding til kvalitativt metodeværksted ved at deltage i undersøgelsen: Tilmelding til metodeværksted i itslearning. Hver studerende/gruppe præsenterer eget bachelorprojekt under anvendelse af pc-projektor, overhead eller lignende: - problemformulering - metodevalg - evt. indsamlet empiri - aktuelle metodemæssige problemer/spørgsmål. Samtlige deltagere præsenterer kommentarer/spørgsmål til gruppen/den studerende, der fremlægger. Vejleder opsummerer deltagernes aktuelle metodiske problemstillinger. Vejleder og studerende aftaler program for metodeværksted på baggrund af studerendes aktuelle behov i forbindelse med bachelorprojekter. Forberedelse til videre forløb i kvalitativt metodeværksted Studerende arbejder med metoder i bachelorprojekter på baggrund af ovenstående. Fortsat arbejde med metoder i bachelorprojekter. Susanne Hjorth Hansen Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Litteraturforslag Album, D. 1996, Nære fremmede, patientkulturen i sykehus. Oslo: Tano, kapitel 2 Andersen, C. 2004, Lad ikke evidensen stå i vejen for kvaliteten. I: Ugeskrift for Læger nr 22, maj 2004 Bjerrum, M. 2005, Fra problem til færdig opgave. København: Akademisk Dahlager L.; Fredslund H. Hermeneutisk analyse. I: Vallgårda S; Koch L, red Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, 4. udg. København: Munksgaard, s

19 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Litteraturforslag Davey, H. M. et. al. 2003, Consumer information materials for diagnostic breast tests: woman's views on information and their understanding of test results. I: Health Expectations. No. 6 pp Elverdam, B. 2003, De sunde familier og det komplekse folkelige sundhedsbegreb. I: Elverdam, B. & Sørensen, A. S. (red.) 2003, Den sunde familie - den sunde krop. København: Munksgaard Fink, H. 2003, Hvad naturvidenskab og humaniora deler. I: Humaniora, september 2003 Fjelland, R. 2003, Videnskabelig usikkerhed som udfordring. I: Humaniora, september 2003 Glasdam, S. (red.), er inden for det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. København: Nyt Nordisk Arnold Busck Halkier, B. 2002, Fokusgrupper, Frederiksberg: Samfundslitteratur Jensen, A. A. 2002, Aktionsforskning som tilgang til projektarbejdet. I: Jæger, K. (red.) 2002, Projektarbejde og aktionsforskning. AU Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.) 2005, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København: Hans Reitzel Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. 1999, Deltagende observation. København: Hans Reitzel, kapitel 5 Kruuse, E. 2005, Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Kvale, S & Brinkmann, S InterView. Introduktion til et håndværk. 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag Launsø, L & Rieper, O, 2005, Forskning om og med mennesker: forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning, 5. udg. København: Nyt Nordisk Philipsen, J. P. et al. 1999, Implementering af evidensbaseret operationsteknik ved kejsersnit. Kvalitetssikringsartikel. I: I: Ugeskrift for Læger nr 25, juni 1999 Strøm, B. 2004, Radiografstudenters opplevelse av læring i praksis. I: Hold Pusten nr. 6/2004 Timm, H. 1997, Patienten i centrum? DSI rapport 97.06, kapitel 4 Wackerhausen, S. 2002, Humanisme, professionsidentitet og uddannelse - i sundhedsområdet. København: Hans Reitzel, s

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R09V. 5. januar 2012

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R09V. 5. januar 2012 Modul 14 Hold R09V 5. januar 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 8 Praktisk forhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10S. 1. april 2013. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10S. 1. april 2013. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10S 1. april 2013 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og studietid...

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R08S. 24. januar 2011

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R08S. 24. januar 2011 Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R08S 24. januar 2011 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 6 ECTS og studietid... 6 Studieintroduktion...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09S. 30. marts 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09S. 30. marts 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radirafi Hold R09S 30. marts 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS studietid...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Gældende pr. november 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til modulet... 4 2. Modulets fokusområde... 4 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 4 3.1 Fordeling af klinisk og

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09V. 09. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09V. 09. august 2011 Modul 12 Kvalitet i radirafi Hold R09V 09. august 2011 Indhold Fokus læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS studietid... 5 Studieintroduktion... 7

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere