Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 14 - Bachelorprojekt, 7. semester Modulets fag og ECTS fordeling Modulets tema: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Modulets læringsudbytte Tilrettelæggelse af de teoretisk og kliniske ECTS Fagbeskrivelse Sygeplejefaget Forudsætninger for at deltage i ekstern teoretisk prøve på modul Bøger Andet Bilagsliste... 7 Januar

3 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 14 - Bachelorprojekt, 7. semester Hensigten med denne beskrivelse er, at studerende fra modulets start kan danne sig et overblik over modulet og dermed få mulighed for at strukturere og planlægge eget studie. I modulbeskrivelsen gentages formuleringer fra Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr 29 af 24/01/2008, bilag 2, vedrørende fordeling af teoretiske og kliniske ECTS samt det for modulet anførte læringsudbytte. Med udgangspunkt i Studieordningen præciseres og uddybes den lokale tilrettelæggelse af Modul Modulets fag og ECTS fordeling Fagområder ECTS-point Teoretisk ECTS-point Klinisk Sygeplejefaget: Sygepleje 14 6 Tildeling af de 20 ECTS opnås ved at bestå en ekstern teoretisk prøve i slutningen af modulet. Forudsætninger for at deltage i prøven er beskrevet i afsnit Modulets tema: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder og modeller til forklaring, forståelse, refleksion over patient- og borgerrettet sygepleje. Professionsbachelorprojektet udarbejdes i et selvvalgt af uddannelsesinstitutionen godkendt emne vedrørende en klinisk sygeplejefaglig problemstilling. 4.0 Modulets læringsudbytte Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed At demonstrere viden inden for curologi og patientologi At demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder At reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk 5.0 Tilrettelæggelse af de teoretisk og kliniske ECTS Gruppedannelsen til udarbejdelse af BA-projektet foretages af de studerende. Søger man nogen at skrive sammen med, kan man fx gøre brug af mailgruppen Studerende SUND. Januar

4 Blanketten bachelorprojekt, se bilag 1, med navne på gruppemedlemmer, emne/foreløbig problemstilling, metodiske overvejelser, evt. dataindsamlingssted samt forslag til litteratur, afleveres elektronisk til studiesekretær Lisa Sørensen senest mandag, kl i uge 6/35. Oversigt over de dannede grupper med vejledertildeling lægges på Its Learning senest onsdag, kl i uge 8/37. Der skemalægges undervisning med relation til udarbejdelse af BA-projektet, normalt i uge 12/41 og 17/46. I forbindelse med udarbejdelse af det skriftlige produkt til prøven gives der vejledning. Vejlederen forbereder sig til denne vejledning ud fra tilsendte arbejdspapirer, så de studerende får et velkvalificeret fagligt modspil. Bachelorprojektet afleveres normalt senest onsdag, kl i uge 23/1 (se Prøveoversigten på ) og eksaminationen finder som hovedregel sted i uge 25/ Fagbeskrivelse Nedenstående fagbeskrivelse danner udgangspunkt for ugeskemaerne. Ugeskemaerne angiver antal lektioner, emne, tidspunkt, underviserinitialer og lokale for afvikling af undervisningen og findes på nettet. Det er den studerendes ansvar her at holde øje med evt. skemaændringer. 7.0 Sygeplejefaget 14 teoretiske og 6 kliniske ECTS Lektion nr., emne og litteratur samt underviserinitialer Uge 12/41 Undervisning med relation til udarbejdelse af bachelorprojekt 1. dag: 1 Introduktion til rammer og kriterier for prøven på Modul 14, BA-projekt. ALS Konkretisering af problemformulering Bjerrum, M., Fra problem til færdig opgave. Kbh.: Akademisk Forlag, s Gruppearbejde uden vejledning 2. dag: SLV 8 9 Empiri Kvalitative empiriske data Rienecker, L. & Jørgensen, P.S., Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udgave. Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur, s ELLER Rienecker, L. & Jørgensen, P.S., Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur, s Empiri Kvantitative empiriske data Se PowerPoints, som lægges på Its Learning forud for undervisningen. SLV ALS Januar

5 10-11 Litteratursøgning Repetition Buus, N. et al., Litteratursøgning i praksis begreber, strategier og modeller, Sygeplejersken, årg. 108, nr. 10, 8 sider. Hørmann E. Litteratursøgning. I: Glasdam S, Beedholm K, editors. Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder. København: Nyt Nordisk Forlag; 2011, p ULL (intern) Gruppearbejde uden vejledning 3. dag: Studiedag 4. dag: Anvendelse af videnskabsteori i BA-projekt Birkler, J., Videnskabsteori, en grundbog. Kbh.: Munksgaard, s (Dette kapitel er baggrundsviden i forhold til undervisningen) Dahlager, L. & Fredslund, H. Hermeneutisk analyse forståelse og forforståelse. I: S. Vallgårda &. L. Koch red Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s Bjerrum, M., Fra problem til færdig opgave. Kbh.: Akademisk Forlag, s HEP Gruppearbejde uden vejledning Metodologiske overvejelser Hvilke spørgsmål skal man stille i forhold til metodeafsnit? 5.dag: HEP Opsamling ALS, HEP Uge 17/ Metodeseminar Formålet med metodeseminaret er at kvalificere de enkelte BA-gruppers læsning og vurdering af videnskabelige kvantitative artikler med henblik på at skabe nye ideer og handlemuligheder i projektarbejdet. På metodeseminaret medbringer BA-grupperne videnskabelige kvantitative artikler, som ønskes diskuteret med underviser og evt. øvrige studerende. Underviser giver metodisk sparring. Metodeseminar Formålet med metodeseminaret er at kvalificere de enkelte BA-gruppers brug af indsamlet kvantitativ empiri i BA-projekt med henblik på at skabe nye ideer og handlemuligheder i projektarbejdet. På metodeseminaret medbringer BA-grupperne kvantitative data, som ALS ALS Januar

6 24 25 ønskes diskuteret med underviser og evt. øvrige studerende. Underviser giver metodisk sparring. Metodeseminar Formålet med metodeseminaret er at kvalificere de enkelte BA-gruppers læsning og vurdering af videnskabelige kvalitative artikler med henblik på at skabe nye ideer og handlemuligheder i projektarbejdet. På metodeseminaret medbringer BA-grupperne videnskabelige kvalitative artikler, som ønskes diskuteret med underviser og evt. øvrige studerende. Underviser giver metodisk sparring. Metodeseminar Formålet med metodeseminaret er at kvalificere de enkelte BA-gruppers brug af indsamlet kvalitativ empiri i BA-projekt med henblik på at skabe nye ideer og handlemuligheder i projektarbejdet. På metodeseminaret medbringer BA-grupperne kvalitative data, som ønskes diskuteret med underviser og evt. øvrige studerende. Underviser giver metodisk sparring. SLV MHK Orienterende lektioner / andet på Modul 14 Formidling af BA-projekter og intro til UCViden Studenterprojekter Fælles undervisning for studerende på Modul 14 i alle 5 grunduddannelser. Normalt mandag uge 19/49, kl Temadag om jobsøgning og karriereplanlægning. Fælles undervisning for studerende på Modul 14 i alle 5 grunduddannelser. Færdiguddannet og hvad så? Dansk Sygeplejeråd og DSA (arbejdsløshedskassen) (Normalt onsdag i uge 1/23, kl ) Ansøge om autorisation, allersenest 14 dage før uddannelsens afslutning. Se Ansøgningsvejledning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside IMS og bibliotekar Planlægges af central studievejledning Kredsnæstformand Helle Kanstrup Studerende 0,5 Uddeling af emblem (DSR-nålen) (Normalt fredag i uge 4 / torsdag i uge 26, kl ). 1 Evaluering af BA-projektforløbet samt uddannelsen i sin helhed (Normalt fredag i uge 4 / torsdag i uge 26, kl ). Fotografering (Normalt fredag i uge 4 / torsdag i uge 26, kl ). Kreds Nordjylland JOF/IBB, MEB Bestilles af studiesekr. 11 Dimission Normalt fredag i uge 4 / torsdag i uge 26, kl ca Forudsætninger for at deltage i ekstern teoretisk prøve på modul 14 Januar

7 For at deltage i prøven er det en forudsætning, at interne og eksterne prøver på Modul 1-12 er bestået. 9.0 Bøger 1 Birkler, J., Videnskabsteori, en grundbog. Kbh.: Munksgaard. Bjerrum, M., Fra problem til færdig opgave. Kbh.: Akademisk Forlag Dahlager, L. & Fredslund, H. Hermeneutisk analyse forståelse og forforståelse. I: S. Vallgårda &. L. Koch red Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. Rienecker, L. & Jørgensen, P.S., Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udgave. Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur eller Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2012). Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur 10.0 Andet 2 Buus, N. et al., Litteratursøgning i praksis begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken, årg. 108, nr. 10, 8 sider. Undervisningsministeriet, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse [Online]. BEK nr. 262 af 20/03/2007. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ]. Undervisningsministeriet, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje [Online]. BEK nr. 29 af 24/01/2008. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ]. 1 Litteraturlisten er opdelt i hhv. Bøger og Andet for at lette overblikket mht. anskaffelse af opgivet pensum. Det bruges ikke i en opgaves litteraturliste, jf. Redaktionelle krav til skriftlige opgaver UCN. De opgivne bøger skal man selv skaffe. 2 Kilder opgivet under Andet skal man selv hente via de opgive link eller hjemmesider. Tidsskriftartikler hentes via DEFFnet, medmindre andet er angivet. Januar

8 11.0 Bilagsliste Bilag 1: Bachelorprojekt Bilag 1: Bachelorprojekt Dato: Emne/foreløbig problemstilling: Stikord i forhold til metodiske overvejelser: Eventuelt dataindsamlingssted: Forslag til litteratur: Navne (maks. 4 stud. pr. gruppe): Skemaet afleveres elektronisk til studiesekretær Lisa Sørensen - mail: senest mandag, kl , i uge 6/35. Vejledertildelingen vil fremgå af den elektroniske platform It s Learning senest onsdag, kl , i uge 8/37. Det er ikke muligt at ønske vejleder. Januar

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere