NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1"

Transkript

1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund QR kode til Smartphone, Android eller I-phone. Link til KLF! Deadlines i 2012: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V JohnnyHumlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Layout: Jan Slot-Carlsen, Tryk: ChronoGrafisk A/S, Aarhus ISSN: X 2 Målebladet nr4/11

3 KLF - nu på et højere plan Endelig er KLF ikke længere en undergrundsorganisation, men en organisation der stræber mod de højere luftlag. Vi har behov for mere lys, luft og plads for at kunne udvikle og udfolde os sammen med vores medlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. Vores gamle omgivelser var blevet for snævre, kolde og utidssvarende. Sekretariatet er flyttet op til nye 1.sals lokaler med eget skylight i Anelystparken i Tilst. Her er der både plads til medlemsmøder, forhandlingsmøder og organisationsmøder samtidig med at Sekretariatet har fået forbedret kontorfaciliteterne. Nogle vil måske spørge, er det nu også nødvendigt? - og hvad vil det komme til at koste? For at være en attraktiv og troværdig organisation og samarbejdspartner, må vi være mere synlige og have faciliteter der underbygger vores visioner og værdier. Det har vi fundet i Anelystparken, og takket været gode forhandlere i Hovedbestyrelsen, til stort set samme økonomi som i Tinglevgade. Med de fysiske rammer på plads glæder Sekretariatet og Hovedbestyrelsen sig til at takle fremtidens opgaver og udfordringer, nu på et højere plan. Med ønsket til alle om en glædelig jul og et lykkebringende nytår, Thomas Wester-Andersen formand Målebladet nr4/11 3

4 Klubmøde hos Hedeselskabet i Viborg Salig Dalgas Af Johnny Humlebæk Onsdag den 7. september afholdt regionsklub Midt- og Nordjylland møde på Hedeselskabets Hovedkontor i Viborg. Der var mødt 17 KLF medlemmer op, og dem ventede der et par intense timer i selskabets domicil. Vi var sat stævne til kl.16, og efter vi var blevet bænket med en forfriskning i et af selskabets store flotte mødelokaler med en 1. klasses udsigt over Viborg by, bød selskabets administrerende direktør og koncernchef, Ove Kloch os velkommen. Ove Kloch lagde ud med at mindes gamle dage og berettede om sit uddannelsesforløb fra landmålingsteknikerelev i Skive, via landinspektørfirma i Odense og entreprenørbranchen med diverse efteruddannelser, indtil han landede på chefkontoret i Viborg. Han tilføjede med en vis lune, at han forstod at stoppe i tide, underforstået med landmålerfaget. Derefter tog han fat på en mere seriøs gennemgang af Hedeselskabets opbygning og aktiviteter med ca ansatte fordelt i 6 forskellige datterselskaber, deres virke i 22 forskellige lande ude i verden, og med visionen om et højt etisk og fagligt niveau indenfor naturværdierne. Ove Kloch forsatte med lidt forenklet at sige, at man beskæftiger sig med vand, jord og luft. Hedselskabet er en af Danmarks største skovejere ha. skov, større end staten.det er nok rigtig fint på langt sigt, når først træ i almindelighed bliver rigtig eftertragtet. Et par arbejdsområder mere, der lige skal nævnes, er snerydning for DSB og Coop og grødeskæring/oprensning af km vandløb. Ove Kloch kom afslutningsvis ind på såvel medlemspleje, herunder kampagnen for at få tag i nye medlemmer, som er grundlaget for selskabet, og som gerne skulle holde begreberne stolthed og lønsomhed i hævd, og med selskabets økonomi, som ikke er så ringe endda - med en egenkapital 770 mil.kr, er der mulighed for udvikling og vækst. Første del af arrangementet var slut og marketingkoordinator Vibeke Højen tog over og fortsatte med en rundvisning i museet. Her fortælles om selskabets mange sidegøremål fra stiftelsen i 1866 og op til vor tid. Grundforbedring med mergling og afvanding, læplantning ved hjælp af Flyvende korps dvs. unge arbejdsløse i og 40 rne. Navnet siger selv, at de rejste landet tyndt, hvor der var brug for at plante hegn. Det samme var gældende for plantagerne, hvor der var brug for hugst i form af udtynding og produktion af brænde. Vibeke havde mange små kommentarer og anekdoter, der knyttede sig til gennemgangen. En fryd for øjet for mange af os - ikke helt så unge, var også den samling af gamle regnemaskiner, planimeter og nivellerinstrumenter af ældre dato. Ove Klok fortæller om Hedeselskabets opbygning og historie. Til sidst var der nyt fra HB, som Jimmy Petersen berettede om, bl.a. om at man fra 1/ har fået et nyt kontorlejemål i Anelystparken i Tilst i det vestlige Aarhus. Under indtagelsen af sandwichen blev der taget hul på en debat, som måske har været noget fraværende, om den sidste vedtagelse om den passive kontingent bl.a. for pensionisterne. Jørn Kirkegård gav udtryk for, at det var meget som pensionist at skulle betale næste 1000 kr. om året. Emnet blev diskuteret og Jimmy lovede at tage det med til hovedbestyrelsen. Sluttelig er der kun at sige tak til såvel Ove Kloch som Vibeke Højen og det agtværdige Hedeselskab for en fin eftermiddag på Klostermarken. Vibeke Højen viser rundt på Hedeselskabets museum i kælderen. 4 Målebladet nr4/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet nr4/11 5

6 Portræt: Dijana Ivanisevic fra Bosnien Hercegovina Af Jens Erik Bundgaard Det var noget af en oplevelse at høre Dijanas historie: Hun kom til Danmark for 20 år siden, da hun var 21 år. Årsagen var krigen efter Tito s død i det daværende Jugoslavien. Og det at hendes kæreste Jovica var værnepligtig og skulle indkaldes som soldat i krigen. - Mine forældre bor stadig i Bosnien Hercegovina, mens min lillebror er flyttet til Holland. Jeg er siden blevet gift med Jovica, der her i Danmark er blevet uddannet som elektriker. Vi har to børn. Maja på 7 og Marko på 14 år. - I Bosnien og Hercegovina gik jeg 8 år i folkeskolen, derefter på teknisk gymnasium og 2½ år på universitetet for at blive civilingeniør. Dijana er student fra Mostar og født i Ljubinje. Hun fortæller om flugten fra Bosnien og Hercegovina: - Efter en urolig og nervøs tur til Serbien, Tyskland, Polen og Sverige, endte vi efter 10 dage i København hos min danske familie. - De første år i Danmark var noget omtumlet. Først skulle vi indsluses igennem Sandholmlejren, så Genner Strand i 1 år, 2½ år i Sønderho, Fanø, på Røde Kors-centeret samme sted. - På Fanø havde jeg om dagen job på Sønderho Kro og om aftenen på en familierestaurant. Tillige skulle dansk undervisningen i Esbjerg passes og arbejdet i Ribe hos Flygtningehjælpen. Efter de 2½ år besluttede vi at rejse til København. Danskundervisningen fortsatte her. Først havde jeg tænkt at komme på landinspektørstudiet, men det endte med, at jeg valgte at blive kort- og landmålingstekniker og kom i praktik hos Stadskonduktøren i København i Herefter fik jeg arbejde i KMS og arbejdede med Søkort i 7½ år, derefter kom jeg til Landkort og er nu havnet hos Flyvefoto. Det er på Fotogrametrisk Afdeling hvor det handler om kvalitetskontrol og hvor jeg er projektansvarlig for Midtjylland. Der flyves fra april måned og frem - og de data der kommer ind i huset skal kvalitetsikres. Billederne skal være gode da det er meget vigtigt for det videre arbejde med FOT. Projektion, metadata, detaljer, pixelfejl og tal mv. skal gennemgås, for at de passer ind i vores systemer. Der er et samarbejde med flyproducenten, det kan være Blom, Geofoto eller Cowi, for at få den ugentlige deadline overholdt. Områderne skal luftfotograferes hvert 2. år. I øvrigt arbejder jeg også med den digitale højdemodel, når tiden er til det. Fortæl om dit arbejde i KLF - Jeg er valgt ind i Offentlig Udvalg og sidder dermed også i Hovedbestyrelsen. Meget af arbejdet går med overenskomsterne og personsager. Der er mange møder i KTO (Kommunal og Tjenestemændenes Organisation) og på andre områder hver måned. Jeg er herudover tillidsrepræsentant i KMS og næstformand i KLF Klubben i KMS, hvilket betyder mange kontakt- og udvalgsmøder. - Så er der samarbejdsudvalgsmøder og for resten er jeg også i personalebestyrelsen, der står for de sociale arrangementer i KMS. Der er faktisk nok at se til. Hvad er dit syn på KLF, fremtiden og dine forventninger til KLF? - KLF er en god forening. Vi har mistet nogle medlemmer. Men ledigheden er på vej ned. Jeg håber det vil smitte af på foreningen, så vi igen kan få bedre tider. - Vi er gode til at lave overenskomster. Jeg er meget glad for vores forening og er helt sikker på, at medlemmerne også er det, efter hvad jeg hører rundt omkring. Vi har et godt fællesskab og det at KLFs bestyrelse og udvalg kører med valgte og frivillig arbejdskraft gør os stærke. Det er derfor jeg tror på fremtiden. Men vi skal jo også følge med tiden. - Jeg er glad for arbejdet i KLF og heldigvis accepterer min familien det. I den forbindelse betyder pengene ikke noget. Til gengæld udvikler man sig i jobbet. Utrolig arbejdskraft Når man hører hvad Dijana er involveret i, bliver man helt forpustet. Foruden førnævnte arbejde i KLF og KMS, der godt kan være tidskrævende, har hun i 4½ år været kulturambassadør i det Kongelige Teater og går selv meget i teater. Cykler hver dag 30 km til og fra arbejde, vel at mærke i alt slags vejr. Bare man er påklædt, betyder det ikke noget, siger Dijana. Herudover løber hun 2-3 gange ugentligt. Maden der spises i hendes egen familie er ikke fastfood. Al mad skal laves fra bunden. Det er en tradition fra det tidligere hjemland. Så er hun besøgsven igennem Røde Kors for Else. En ældre dame på 86 år der kun kan gå med rolator. Selvfølgelig skal der også være plads til at læse bøger og høre god musik og være noget for mand og børn - og så skal huset også passes. Kulturtilpasning og engagement - Danskere, og os fra det gamle Jugoslavien, ligner hinanden, selvom vi kommer fra forskellige kulturer. Men jeg har taget det danske på mig og fandt det blandt an- 6 Målebladet nr4/11

7 Mogens Skov, kollega til Dijana, skriver: Dijana er en meget positiv pige med sydlandsk temperament. Hun trives bedst ved et højt niveau med kontakt til mange mennesker og helst på samme tid. Dijana gør tingene på sin egen måde. Skidt med hvad andre gør, hendes måde er helt sikkert den bedste for hende. Ikke at forveksle med gammeldags stædighed hun kan bestemt godt flyttes men først, når hun efter mange forsøg må erkende, at der findes lettere måder at gør tingene på. Energisk og nysgerrig kaster hun sig over nye opgaver. En god kollega, der også støtter op, når der er personlige udfordringer blandt kollegerne. det vigtigt, at få et kolonihavehus, som vi har haft meget glæde af. Nu har vi så fået hus. - I begyndelsen skulle jeg dog lige vende mig til det mere kølige nordiske klima. Under min samtale med Dijana kunne jeg ikke undgå at mærke, at hun var en meget engageret person, der både var åben, omsorgsfuld og havde gåpåmod. Jeg kunne også på en god måde mærke en vis stædighed og at tingene gerne skal gå hurtigt. Jeg har en drøm Dijana gør opmærksom på, at selvom det var hårdt at komme til Danmark, har hun det i dag godt. - Det var nødvendigt at komme væk fra det krigshærgede område. Min kæreste stod lige og skulle i krig på et tidspunkt hvor min onkel var blevet dræbt. Så vi så kun én udvej, følte jeg. - Min første drøm, som man sikkert kan forstå, er gået i opfyldelse. Nu har jeg en drøm mere. Jeg vil gerne eje en vingård med bed and breakfast. Så kan jeg selv lave min vin og pusle om gæsterne. Foreløbig har jeg plantet nogle vinstokke hjemme ved huset, slutter Dijana. Der skal grilles med vennerne. Dijana med sin mand. Hjemme ved huset på Amager, hvor Dijana - indtil hun får realiseret sin drøm om en vingård, må nøjes med 32 planter af rondo druesorten. Her som flyver med Geofoto, - under en luftfoto-optagelse over Fyn i maj En rafting tur i Hercegovina i 2010, sammen med børnene Maja og Marko. Målebladet nr4/11 7

8 LandCAD A/S et firma med visioner af Jens Toft-Nielsen Firmaet LandCad er kendt af en hel del KLF medlemmer fra årsmøder, hvor landinspektør Jens Toft-Nielsen har været en tilbagevendende udstiller med firmaets datasystemmer. Jens Toft-Nielsen bringer her en mere indgående omtale af firmaet arbejdsområde. Vi holder til i et gammelt snedkerværksted i nordkanten af Aalborg, i Nørresundby. Her har vi kontorer, kursuslokaler m.m. Ejendommen er højt beliggende, med en pragtfuld udsigt mod vest, hvor vi i klart vejr ud over Limfjorden kan se Aggersundbroen ca. 50 km væk. Vores vision er at levere et solidt landmålings-cad-program med en høj grad af support. Har du et problem, har vi i de fleste tilfælde løsningen klar samme dag eller dagen efter. Det dur ganske enkelt ikke, hvis man kører fast midt i en opgave og ikke kan komme videre. Vores brugerkreds er sammensat af ca. 50% af de praktiserende landinspektørfirmaer, hovedparten af de store og mellemstore entreprenørfirmaer, forsyningsselskaber, kommuner, KMS og enkelte andre kundetyper. Fælles for alle vore kunder er, at de forventer et solidt og troværdigt program, en god service og en udvikling, der er på forkant, uden at driftssikkerheden sættes over styr. Vi har mange trofaste kunder, og de fleste af dem er gode til at komme med nye ideer og forslag, som vi lytter meget til. De studerende på VIAUC i Horsens og Erhvervsakademiet i København bliver alle tilbudt undervisning i LandCAD. Til at understøtte dette har vi udviklet studielicenser, som er ganske gratis for de studerende, og er komplette LandCADsystemer. Det betyder, at de studerende får LandCAD ind på rygraden, og når de er færdiguddannede, står de rigtig godt rustede til at indgå i et firma, der anvender LandCAD. Vi har ofte fået at vide af de færdiguddannede, at det er en kæmpefordel, når de er ude at søge deres første job, idet arbejdsgiverne kan se, at den nyuddannede kort- og landmålingstekniker med det samme kan sendes i marken og lave et stykke arbejde færdigt på kontoret. LandCAD spænder vidt, uden at være for stort. Alle dialoger er på dansk, og hele systemet er bygget op i Danmark. Mange firmaer har udelukkende Land- CAD, og løser alle opgaver med LandCAD. Andre har LandCAD som bindeled imellem GPS/totalstationer og et andet CAD/GISsystem, f.eks. MicroStation, AutoCAD, ArcGIS eller Intergraph G/Tech. LandCAD s hovedopgaver er: Håndtering af GPS og totalstationer, 3D-netberegning, polær beregning, udarbejdelse af alle typer kort, plot til PDF dannelse af kort til KMS MIA-system incl. fejlretning, GML-filer og E-rids til tinglysning indbygget grafisk 3D-landmåling med linier, cirkler, buer, klotoider, nedfæld, skæringer, transformationer m.m. trekantmodeller og stringlines til maskinstyring og GPS-afsætningsprogrammer længde- og tværprofiler, vertikalkur ver, volumenberegning, afgravning/ påfyldning konvertering imellem UTM, KP2000, DKTM, S34 og Geografiske koordinat systemer Konvertering til og fra DanDAS, Dan VAND, ESRI Shape, FOT, DSFL, DWG/DXF, DGN m.m. 8 Målebladet nr4/11

9 Systemet kan anvende alle typer baggrundskort, KMS Kortforsyningen (raster og vektor), Google, DDOLand, DDO By, Plansystem DK, DKJORD og egne grundkort. Grafisk fejlretning i MIA-kort En ting, vores kunder ansat i landinspektørfirmaerne sætter stor pris på, er det indbyggede modul til grafisk at rette fejl i det indlægningskort, man sender til M IA. De fleste, der arbejder med MIA, har sikkert set dialogen med alvorlige fejl og advarsler, som forhindrer, at man importerer sit kort. Men hvad er der galt? For at løse dette lader du MIA stå åben på fejlbilledet og starter LandCAD, hvor du typisk allerede har dit kort på skærmen. Ved et tryk på en knap fanger LandCAD MIA s skærmbillede og overfører fejlmeddelelserne til en grafisk visning, så du på din egen skærm direkte kan se, hvor fejlene er, og efterfølgende rette dem. Er der mange, kan du se dem een ad gangen. Fejl og advarsler vises i forskellige farver, og det hele virker, selv om du f.eks. arbejder i S34, uanset at MIA s fejlvisning viser koordinaterne i UTM. Avanceret markkodning og god kontrol i Forsyningsselskaberne LandCAD har en meget brugervenlig, men samtidig meget professionel styring af markkoder og attributter. Det betyder, at du kan få rigtig meget med dig hjem fra marken uden at skulle være verdensmester i kodning. LandCAD sørger for at få præsenteret din måling på skærmen, med de symboler, farver og linietyper, du kender fra det overordnede GIS-system. Fejl kan således nemt rettes, før du sender data over i GIS-systemet, hvor det typisk er vanskeligere at rette fejlene fra markmålingen. Ledninger kan forlænges med ekstra punkter m.m. Google eller dine egne grundkort kan bruges som kontrol på, at målingen ligger rigtigt. Du kan udskrive styklister over indmålte ledninger og komponenter som kontrol og dokumentation, og data herfra kan eksporteres til et regneark. Når du er tilfreds med sit arbejde, eksporterer du dine data nemt og enkelt til GIS. Dine egne koder kan anvendes, og der er tabeller alle relevante steder, som du kan justere på, hvis du ønsker det. Har du lyst til, helt uforpligtende, at høre mere om LandCAD, så ring på tlf og spørg efter Jens Toft-Nielsen eller Leon Bojesen. Du kan se mere på www. landcad.dk hvorfra du også kan sende en mail til os. w Målebladet nr4/11 9

10 Nyt kortlægningssystem til vej-opmåling Af Morten Krebs, landinspektør og markedschef i COWI A/S Rådgivningsvirksomheden COWI har netop opdateret sit avancerede kortlægningssystem, mobile mapper. Virksomheden kan nu derfor udføre både registrering af vejudstyr og opmålinger til vejprojektering mobilt. Metoden er nemmere, hurtigere og mere effektiv end traditionel registrering og landmåling. Siden foråret 2010 har bilisterne på de danske lande- og motorveje kunnet møde en COWI-bil med kameraer og laserscannere monteret på taget af bilen. COWI er nemlig i fuld gang med at udføre kortlægningsopgaver for flere kommuner med en ny metode - såkaldt mobile mapping - hvor alt vejudstyr, f.eks. skilte, rabatter og beplantning, langs en given strækning fotograferes og scannes med et top-avanceret udstyr, mens bilen følger den almindelige trafik. Kortlægningen er central for vejforvaltningerne i den daglige drift og vedligehold af veje, og med den nye metode får de et hurtigt og komplet overblik leveret digitalt i stedet for, at de selv skal ud i marken og foretage manuelle besigtigelser. Hurtig, nøjagtig opmåling uden at forstyrre trafikken Nu er udstyret blevet opdateret til et særligt multifunktionelt High Definition-system, der betyder, at kortlægningsmetoden også kan anvendes til opmåling i forbindelse med projektering af veje. En af de væsentligste fordele med HD mobile mapper er, at vi nu kan lave vejopmåling i bevægelse og dermed uden - som med traditionel landmåling - at forstyrre trafikken med afspærringer, der koster tid og irritation for bilisterne og udgifter til skiltning. Systemet kan levere en nøjagtighed på mm, trods vi kører med en fart på op til 80 km/t, og vi har mulighed for at køre og samle data om natten, hvor trafikken er svag. Samtidig kan vi med mobile mapping levere et langt større datagrundlag end med traditionel landmåling: Vi måler 1,3 10 Målebladet nr4/11

11 3D-gengivelse af de opsamlede punktskyer fra HD scanneren. En utrolig detaljerigdom! millioner punkter i sekundet mod traditionel landmålings cirka 10 punkter pr. 20 meter. Det betyder, at de ingeniører, der efterfølgende skal arbejde med projektering af den konkrete vejstrækning, har et helt andet grundlag at tage afsæt i. Landmåling flyttes ind på kontoret En centralt forhold er endvidere, at en stor del af landmålingen flyttes fra marken og ind på kontoret: Ved f.eks. traditionel landmåling er det landmåleren i marken, der vurderer, hvad der skal måles. Men med mobile mapping udfører vi en ukritisk dataindsamling på vejene, og så udvælger de relevante fagfolk bagefter de data, der skal anvendes i den videre proces. Når arbejdet på den måde flyttes fra marken og ind på kontoret, har vi en større fleksibilitet i forhold til databehandling. Og jo mindre tid, vi bruger i marken, des mindre afhængige er vi selvfølgelig også af vind, vejr og trafikforhold. Ny æra inden for opmåling Det nye HD-system er p.t. ét ud af en lille håndfuld i hele Europa - og det eneste i Nordeuropa - og vores forventning er, at potentialet i det er ligeså stort, som da de elektroniske distancemålere eller GPS ere kom på markedet. Vi er ganske enkelt på vej mod en ny æra inden for opmåling. Om mobile mapper COWIs HD mobile mapper er en mere avanceret udgave af det, vi kender som Google Street View, da man med mobile mapperen kan måle og registrere med stor nøjagtighed og har et nøjagtigt tidspunkt for opmålingen. Endvidere er billederne mere avancerede, da der foruden det kendte 360 graders-billede er flere højt opløselige kameraer monteret. COWIs nye, opdaterede multifunktionelle High Definition-system består af en laserscanner med 64 scannerhoveder, fem højopløste kameraer, og et 360 graders kamera samt en kraftig PC med et antal flashdiske med stor kapacitet. Opdateringen betyder, at kortlægningsmetoden nu også kan anvendes til opmåling i forbindelse med projektering af, blandt andet, vejanlæg. Data fra systemet kan anvendes i eksisterende CAD software og indpasses i eksisterende vejforvaltningssystemer. Systemet er et Topcon IP-S2 HD monteret på en Mercedes GLK 4matic. Systemet er enmands betjent og opereres i det daglige af to special uddannede landmålingsteknikere. COWI har netop opdateret sit avancerede 360-graders kortlægningssystem til et multipurpose HD (High Definition)-system. Og kan nu således udføre både opmålinger til projektering og kortlægning til driftopgaver. Opmåling med det opgraderede system betyder langt mindre tid i marken, bedre data og mindre trafikale gener. Målebladet nr4/11 11

12 Kortdag i Kolding Tema: Innovation af Knud Meller Nielsen For KLF s udsendte var det endnu en gang glædeligt at deltage i den 3 dages konfererence for kortnørder. Der var mindst 70 oplæg, 29 udstillere, 2 debatsessioner og blev sendt 1 ballon til vejrs. Foreningen var repræsenteret med 3½ deltagere (½ deltager = 1 dag). Der blev givet oplæg i 3 sessionsrækker onsdag og 4 rækker torsdag og fredag... Tilsammen et inferno af oplæg med næsten alt, hvad man kan tænke sig omkring GEO/GIS-data (se www. kortdage.dk/). 593 deltagere havde meldt sig i år, hvilket var ny rekord i Kolding. Præsidenten Michael Israelson indledte kortdagene med at angive Geoforums strategi, hvor der arbejdes for Danmark som geografisk kompetence nation; for Geodata som et centralt element i den digitale forvaltning; og for offentligt/privat samarbejde. Endelig kom han med det udsagn, at GEO-data eksploderer og at dansk GIS-forskning samtidig halter bagefter. Danske forskningscentre samarbejder for lidt. Og så blev der valgt en ny præsident. Den afgående forpræsident Geoforum, Michael Israelson, fandt tiden inde til at takke af efter 4½ års meget veludført arbejde. Den nyvalgte præsident hedder Mikkel Wendelboe Toft (Niras A/S) og foreningen har gode relationer til ham allerede. KLF ser frem til et frugtbart samarbejde i de kommende år. Der er flere områder, hvor både Geoforum og KLF kan have fordele af at udvide samarbejdet. Det gælder f.eks. på efteruddannelsesområdet. Michael Nørager: Præsentation af teori U og den innovative proces Han var både morsom og inspirerende at høre på, og det er vist ikke det sidste vi kommer til at høre til ham i KLF...;-). Overskriften Teori U lyser allerede langt væk af kedelig universitetsverden, men her fik vi os en meget positiv overraskelse. Michael Nørager formåede at få alle med ved hjælp at historier om vores hjernes forskellige mekanismer omkring innovation. F.eks. vores tilbøjelighed til at holde fast i gamle vaner, fordi det nu er det nemmeste. Det tager i gennemsnit 4½ md. at ændre vaner for et Michael Israelson Geoforums afgående præsident Michael Nørager 1. hovedtaler Jesper Tejlgård, DR1, 3. Hovedtaler 12 Målebladet nr4/11

13 Ballonopsendelse med vejrstation Ballonen blev senere samlet op i Storebælt almindeligt (KLT-)menneske. Han fortalte også om gamle fru Olsen og overboens Pythonslange. Teori U er udviklet af Otto Scharmer, og har vendt op og ned på de traditionelle forestillinger om ledelse. Han opererer bevidst med meditation og spiritualitet, samt opfordrer ledere til at slippe fortiden og åbne hjertet i stedet for, som en nødvendig hed for at skabe en bæredygtig fremtid (frit efter abstract). Innovation uden Vækst bliver en ny mulighed. Opsendelse af Ballon Kortdagsudvalgets Sik Cambon Jensen, som vi havde fornøjelsen af at høre til generalforsamlingen i april, tonede frem på DR1 aftenen før kort- dagene skulle starte for at gøre opmærksom på kortdagenes Ballonopsendelse onsdag. Luke Geissbühler, Brooklyn Space Program, stod for opsendelsen af en vejrballon med både positionsbestemmelses-, transmissionsog videoudstyr. Ballonen steg? 34 km op i atmosfæren, filmede sit forløb undervejs og loggede desuden sin position løbende. På et tidspunkt blev trykket indeni ballonen for stort, den revnede og begyndte at dale mod jorden i den medbragte faldskærm. Den landede i Odense fjord, men blev genfundet efter nogle timers eftersøgning af en lokal GEO-entusiast. HD-videoen med resultaterne kan ses på youtube: v=43nushmjfwm&feature=related. Et stunt, som virkelig satte Kortdagene på dagsordenen i de nationale TV-stationer. Faglighed i top. Oplægsholderne var mange og med højt faglig niveau stort engagement. På et tidspunkt kom jeres udsendte til et oplæg, der viste sig at handle om programmering. Da viden på dette område, som på alle områder i øvrigt, er meget fagspecifikt, kom fokus hurtigt til at dreje sig om at skrive ord ned som ikke var umiddelbart forståelige... Udtryk som kaldetræ, trådsikkerhed, pythonbindinger, lavabindinger og en memoryleak, som kun er et problem, hvis man har tusindvis af tråde... fik en udsendt klt-er til at længes efter frokosten. Sammendrag af de mange interessante oplæg kan findes på kortdagenes hjemmeside (se øverst). Nye kontakter til foreningen. Det indtryk, som de to dage med GEO/GISinput efterlader er, at det er et fantastisk sted, at få nyeste viden og inspiration og ikke mindst skabe nye kontakter. Vi fik en ny kontakt til Geoforum i Norge: Marianne Meinich, som er daglig leder af sekretariatet og skriver til hjemmeside og blad. Hun kunne fortælle, at der for tiden mangler folk med baggrund inden for landmåling i Norge. Der findes ikke en tilsvarende teknikeruddannelse i Norge. I stedet er der en ingeniøruddannelse, med et fagligt indhold, som svarer til kort- og landmålingstekniker. Så derfor og især til vore ledige medlemmer: Vær opmærksom på, at der kan være gode muligheder for at finde et job i Norge. Check det norske geoforums hjemmeside, hvis du er interesseret. Målebladet nr4/11 13

14 Groft tyveri af Totalstation under opmåling på Nørrebro i København Landmåler Andrew Fenn fra LE-34 var i august udsat for et groft tyveri i forbindelse med opmåling ved Rovsingsvej på Nørrebro i København. Andrew var alene om arbejdet og i gang med opmåling af vej med sin robotstyrede totalstation: Da stod der pludselig to mænd foran ham, og råbte til ham på et fremmed sprog, han ikke forstod (de talte ikke dansk). Deres opførsel var meget truende og agresiv, og de truede ham på den måde til at aflevere sin totalstation til en værdi af ca kr. Andrew kunne ikke at gøre andet end at give opgive instrumentet, hvorefter de to mænd stak af med byttet. Det drejer sig om en Trimble model S6, som vi gerne samtidig vil bringe en efterlysning af. Røveriet er anmeldt til politiet, og hvis man har oplysninger i sagen kan man henvende sig til LE-34 på telefon , eller til nærmeste politi. Ovenstående tyveri hører forhåbentlig til sjældenhederne af, hvad man kan blive udsat for som landmåler. Det er noget af det groveste redaktionen nogensinde har hørt om. Det ligger tæt op af hvad man som ansat i en bank eller butik kan være uheldig at opleve, hvis man bliver udsat for Røveri eller groft tyveri. Fagforeningen vil meget gerne høre om det, hvis der er andre medlemmer, som har oplevet noget lignende. Det er meget vigtigt, at man får lavet en anmeldelse af hændelsen som en arbejdsskade, idet man kan risikere, at få symptomer, som kræver behandling. Mange vil ikke få mén af sådan en hændelse, men I visse tilfælde kan symptomerne vise sig flere år efter hændelsen. Og så er det en fordel at have anmeldelsen til en evt. sagsbehandling. /KMN 14 Målebladet nr4/11

15 Kort Nyt Af: Johnny Humlebæk Ny KMS direktør Den 1 juni i år fik Kort - og Matrikelstyrelsen ny direktør. Susanne Juhl er navnet på den nye 40-årige direktør, som har været afdelingschef i Klima- og Energiministeriet. Susanne Juhl har en uddannelse som cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Susanne Juhls visioner er blandt andet at gøre KMS mere udadvendt og synlig, herunder varetagelse af den digitale forvaltning. N.B: I Geoforum nr. 127 side 8-9 er en meget flot portrætartikel om den nye KMS direktør I redaktionen arbejdes der på et mere indgående interview med den nye KMS direktør. NYT fra Sekretariatet På KLF s Hjemmeside er der lagt vejledning ud for medlemmerne vedr. ansættelsesforhold ved udleje m.v. Findes under : job og løn. Endvidere beder sekretariatet om, at man oplyser sin mail adresse, hvis man har en sådan, således at Nyhedsbrev m.v. kan sendes elektronisk. Der arbejdes på udfærdigelsen af en ny brochure som fortæller hvad en KLT er er. Titlen er Hvad er en Kort- og landmålingstekniker. PS: Der er stadig plads på ventelisten til kurset i Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter. GEOTEAM GEOTEAM har her i efteråret fået en ny hjemmeside, som nu er oppe på 70 sider og indeholder 21 videoer den findes på: NYE medlemmer: Vi byder velkommen til nye medlemmer: Kenneth Vensild Pelle Aagaard Per Nielsen Martin Vous Barrit Medlemsstatistik Pr. 21. november 2011 er der i medlemsregisteret noteret 568 medlemmer. Pr. samme dato er ledighedsprocenten blandt de arbejdsløshedsforsikrede: 6,8. Landinspektør Tilgangen til landinspektørstudiet har i år været særlig lav - 11 studerende i Aalborg og 13 i Ballerup, til trods for at man har gjort meget ud af annoncering og kampagner for branchen. For landmålerbranchen heri indbefattet KLT ere som sådan, er det ikke godt i og med at der gerne til stadighed skal foregå en forskning og udvikling. Det kan selv sagt være svært at opretholde og få tilstrækkelige midler tildelt, hvis grundlaget er for lille. Hertil rejses endvidere spørgsmålet om begrebet beskikkelse. Hvis man vil se lidt mere indgående omkring nævnte problematikker, findes de i Landinspektøren nr. 5 fra oktober 2011 side Dansk Byplanlaboratorium Dansk Byplan laboratorium blev 18.november år. Igennem årene har Byplanlaboratoriet aktivt deltaget i debatten om den til enhver tid pågående planlægning, en debat, der er vedvarende, som man siger: I Byplanlaboratoriet er vi optaget af at sætte planlægning og de igangværende omstillingsprocesser til debat I øvrigt kan man gå ind på :www.byplanlab.dk og se de til stadighed udbudte kurser m.m. Sæt KRYDS i kalenderen Fagligt møde i Middelfart KLF holder fagligt årsmøde, fredag den 27. april 2012 på Quality Park Hotel i Middelfart. Der vil i dagene forud, den 25. og 26. april 2012 blive udbudt et kursus for KLF s medlemmer. Temaer og programmer vil fremgå i indbydelserne, som bliver udsendt i starten af februar måned 2012 pr. post samt via nyhedsbrev pr. mail. Er du ikke tilmeldt ordningen om at modtage nyhedsbreve pr. mail, vil vi gerne opfordre dig til det. Du kan tilmelde dig via KLF s hjemmeside Mange hilsner Kirsten Målebladet nr4/11 15

16 Geoteam præsentation af nyeste Trimble produkter af Knud Meller Nielsen Det følgende er en kort beskrivelse af arrangementet i Horsens. Geoteam skriver tilvarende om det på deres egen hjemmeside (http://www.geoteam.dk/nyheder). Nu skal dette jo ikke opfattes som om KLF foretrækker Geoteam-Trimble frem for nogen andre (Leica Topcon og flere), men det er jo altid interessant for en landmåler at se nye tiltag indenfor instrumenter... (..boys with toys..) Konkurrencen om instrumentkunder er der ikke tvivl om: Jens Esbech (Geoteam) kom med følgende bemærkning under sit oplæg: Leica gør det fantastisk godt - De er lige i hælene på os... Hmm...? Det kan man jo mene om hvad man vil, og vi har god brug for alle som kan og vil konkurrere om at sælge gode produkter til landmåling med forbedring af kvaliteten af vores arbejde til følge. Et positivt budskab, som kom frem under den efterfølgende sandwich-spisning var, at salget går bedre nu end det har gjort siden Det må jo betyde en spirende optimisme i branchen på trods af finanskrise og muligt dobbeltdip. Ved seancen i Horsens, der foregik på VIA i Horsens, var der mødt ca 25 interesserede op. Det var både studerende og folk med erfaring for instrumenter. Der var oplæg om Trimble generelt samt de forskellige produkter indenfor totalstation, GPS og Controlere. Søren Ellegård (direktør Geoteam) var fraværende på grund af den glædelige begivenhed En fødsel! Søren har bl.a. stor viden indenfor satellitområdet. Jens Esbech fortalte om det seneste i hans farvær. Teknisk set hæftede jeg mig ved de nyere muligheder i instrumenterne/controlere, hvor camera og GPS er indbygget nærmest som standard nu. Det giver opmålingsdata suppleret med video og geotaggede fotos at arbejde med. Så kan man orientere sig i data sammen med fotos placeret korrekt i forhold til indsamlede data. Det må kræve stor hukommelsesplads, men fordelen er et bedre overblik, især hvis man ikke selv har været på lokaliteten. Der blev også lagt vægt på de muligheder indbygget i instrumenter og contorlere, som findes til at koble sig mobilt til internettet. Dermed kan data sendes/modtages, i stedet for at personer skal flytte sig med data f.eks hjem til firmaet. Der blev også nævnt, at man med en tablet (pc)controler, med tilgængelig software på stedet kan bearbejde data, og sende data videre til kunden. Her skal man så lige huske på, at det jo stadig er op til den gode landmåler, at sørge for kvalitetssikring. Helt uden for emnet kan lige bemærkes, at der var en del studerende til stede, og det lader til at alle i Horsens har fået praktikplads her i efteråret. Faktisk er der flere pladser end studerende. Det er meget positivt at KLT-studerende er eftertragtede. Én skulle sågar i praktik på Cypern. Det hører vi måske mere om senere. 16 Målebladet nr4/11

17 KLF bestyrelse og Målebladets redaktion ønsker alle annoncører og læsere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår Målebladet nr4/11 17

18 Kort- og Landmålingsteknikernes Forening har fået nyt sekretariat Samtidig har Målebladet skiftet udseende! Der er fundet en ny, bedre og ikke mindst meget billigere trykkemulighed til Målebladet! I praksis betyder det, at MÅLEBLADET nu kan lave et omslag med skiftende motiv. Derudover kommer bladet i 4 farver-tryk på alle sider ikke blot forsiden som hidtil. Og ikke mindst er udgiften til trykning halveret. Vi siger altså farvel til sider i sort/hvid samt den fortrykte forside, som har prydet Målebladet i mange år. Sekretariatet før ombygningen ;-) Kirsten Sørensen og Birgit Kragh i de nye og moderne omgivelse i Tilst Det paladslignende domicil i An(d)elystparken i Tilst vil blive en passende sted for Kort- og Landmålingsteknikernes Forening. Den eksotiske placering i de rustikke omgivelser, vil kaste glans og aftvinge respekt blandt til samarbejdspartnere og arbejdsgivere. Det er noget helt andet end Københavns Havn! 18 Målebladet nr4/11

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet nr4/11 19

20 Afs: KLF Tinglevgade 1, 8000 Århus C. B Sag: OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE TRIMBLE TOTALSTATIONER LØSNINGER DER LEVER OP TIL DINE BEHOV! DE NYE STJERNER FRA TRIMBLE Trimble R4 Ukompliceret Trimble R5 Fleksibel Trimble R6 Gennemprøvet Trimble R7 Omfattende Trimble R8 Førsteklasses GNSS-LØSNINGER FRA TRIMBLE Har du ikke allerede prøvet kombineret GPS og GLONASS med korrektioner fra GPSnet.dk bør du prøve det nu! Men pas på - det er stærkt vanedannende! 20 Målebladet nr4/11 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 Hedeselskabet s.4 NR.3/11 September Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14

Læs mere

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1 NR.1/09 Marts Målebladet NR1/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag:10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission Det er ikke de røde faner der skal reddes, men fællesskabet. Hele verden befinder Det er ikke hver dag man møder en dronepilot. Men på årsmødet i Middelfart møder jeg Niels Houen Jensen. sig i en tid,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Skiftedag. Indhold. Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619

Skiftedag. Indhold. Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619 1 Marts 2009 Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619 Redaktion / Annoncer Røgelvej 1. Postbox 1559. 8220 Brabrand Tel. 8625 5977. Fax 8625 5978 kontakt@degrafiske.dk.

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere