NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1"

Transkript

1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund QR kode til Smartphone, Android eller I-phone. Link til KLF! Deadlines i 2012: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V JohnnyHumlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Layout: Jan Slot-Carlsen, Tryk: ChronoGrafisk A/S, Aarhus ISSN: X 2 Målebladet nr4/11

3 KLF - nu på et højere plan Endelig er KLF ikke længere en undergrundsorganisation, men en organisation der stræber mod de højere luftlag. Vi har behov for mere lys, luft og plads for at kunne udvikle og udfolde os sammen med vores medlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. Vores gamle omgivelser var blevet for snævre, kolde og utidssvarende. Sekretariatet er flyttet op til nye 1.sals lokaler med eget skylight i Anelystparken i Tilst. Her er der både plads til medlemsmøder, forhandlingsmøder og organisationsmøder samtidig med at Sekretariatet har fået forbedret kontorfaciliteterne. Nogle vil måske spørge, er det nu også nødvendigt? - og hvad vil det komme til at koste? For at være en attraktiv og troværdig organisation og samarbejdspartner, må vi være mere synlige og have faciliteter der underbygger vores visioner og værdier. Det har vi fundet i Anelystparken, og takket været gode forhandlere i Hovedbestyrelsen, til stort set samme økonomi som i Tinglevgade. Med de fysiske rammer på plads glæder Sekretariatet og Hovedbestyrelsen sig til at takle fremtidens opgaver og udfordringer, nu på et højere plan. Med ønsket til alle om en glædelig jul og et lykkebringende nytår, Thomas Wester-Andersen formand Målebladet nr4/11 3

4 Klubmøde hos Hedeselskabet i Viborg Salig Dalgas Af Johnny Humlebæk Onsdag den 7. september afholdt regionsklub Midt- og Nordjylland møde på Hedeselskabets Hovedkontor i Viborg. Der var mødt 17 KLF medlemmer op, og dem ventede der et par intense timer i selskabets domicil. Vi var sat stævne til kl.16, og efter vi var blevet bænket med en forfriskning i et af selskabets store flotte mødelokaler med en 1. klasses udsigt over Viborg by, bød selskabets administrerende direktør og koncernchef, Ove Kloch os velkommen. Ove Kloch lagde ud med at mindes gamle dage og berettede om sit uddannelsesforløb fra landmålingsteknikerelev i Skive, via landinspektørfirma i Odense og entreprenørbranchen med diverse efteruddannelser, indtil han landede på chefkontoret i Viborg. Han tilføjede med en vis lune, at han forstod at stoppe i tide, underforstået med landmålerfaget. Derefter tog han fat på en mere seriøs gennemgang af Hedeselskabets opbygning og aktiviteter med ca ansatte fordelt i 6 forskellige datterselskaber, deres virke i 22 forskellige lande ude i verden, og med visionen om et højt etisk og fagligt niveau indenfor naturværdierne. Ove Kloch forsatte med lidt forenklet at sige, at man beskæftiger sig med vand, jord og luft. Hedselskabet er en af Danmarks største skovejere ha. skov, større end staten.det er nok rigtig fint på langt sigt, når først træ i almindelighed bliver rigtig eftertragtet. Et par arbejdsområder mere, der lige skal nævnes, er snerydning for DSB og Coop og grødeskæring/oprensning af km vandløb. Ove Kloch kom afslutningsvis ind på såvel medlemspleje, herunder kampagnen for at få tag i nye medlemmer, som er grundlaget for selskabet, og som gerne skulle holde begreberne stolthed og lønsomhed i hævd, og med selskabets økonomi, som ikke er så ringe endda - med en egenkapital 770 mil.kr, er der mulighed for udvikling og vækst. Første del af arrangementet var slut og marketingkoordinator Vibeke Højen tog over og fortsatte med en rundvisning i museet. Her fortælles om selskabets mange sidegøremål fra stiftelsen i 1866 og op til vor tid. Grundforbedring med mergling og afvanding, læplantning ved hjælp af Flyvende korps dvs. unge arbejdsløse i og 40 rne. Navnet siger selv, at de rejste landet tyndt, hvor der var brug for at plante hegn. Det samme var gældende for plantagerne, hvor der var brug for hugst i form af udtynding og produktion af brænde. Vibeke havde mange små kommentarer og anekdoter, der knyttede sig til gennemgangen. En fryd for øjet for mange af os - ikke helt så unge, var også den samling af gamle regnemaskiner, planimeter og nivellerinstrumenter af ældre dato. Ove Klok fortæller om Hedeselskabets opbygning og historie. Til sidst var der nyt fra HB, som Jimmy Petersen berettede om, bl.a. om at man fra 1/ har fået et nyt kontorlejemål i Anelystparken i Tilst i det vestlige Aarhus. Under indtagelsen af sandwichen blev der taget hul på en debat, som måske har været noget fraværende, om den sidste vedtagelse om den passive kontingent bl.a. for pensionisterne. Jørn Kirkegård gav udtryk for, at det var meget som pensionist at skulle betale næste 1000 kr. om året. Emnet blev diskuteret og Jimmy lovede at tage det med til hovedbestyrelsen. Sluttelig er der kun at sige tak til såvel Ove Kloch som Vibeke Højen og det agtværdige Hedeselskab for en fin eftermiddag på Klostermarken. Vibeke Højen viser rundt på Hedeselskabets museum i kælderen. 4 Målebladet nr4/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet nr4/11 5

6 Portræt: Dijana Ivanisevic fra Bosnien Hercegovina Af Jens Erik Bundgaard Det var noget af en oplevelse at høre Dijanas historie: Hun kom til Danmark for 20 år siden, da hun var 21 år. Årsagen var krigen efter Tito s død i det daværende Jugoslavien. Og det at hendes kæreste Jovica var værnepligtig og skulle indkaldes som soldat i krigen. - Mine forældre bor stadig i Bosnien Hercegovina, mens min lillebror er flyttet til Holland. Jeg er siden blevet gift med Jovica, der her i Danmark er blevet uddannet som elektriker. Vi har to børn. Maja på 7 og Marko på 14 år. - I Bosnien og Hercegovina gik jeg 8 år i folkeskolen, derefter på teknisk gymnasium og 2½ år på universitetet for at blive civilingeniør. Dijana er student fra Mostar og født i Ljubinje. Hun fortæller om flugten fra Bosnien og Hercegovina: - Efter en urolig og nervøs tur til Serbien, Tyskland, Polen og Sverige, endte vi efter 10 dage i København hos min danske familie. - De første år i Danmark var noget omtumlet. Først skulle vi indsluses igennem Sandholmlejren, så Genner Strand i 1 år, 2½ år i Sønderho, Fanø, på Røde Kors-centeret samme sted. - På Fanø havde jeg om dagen job på Sønderho Kro og om aftenen på en familierestaurant. Tillige skulle dansk undervisningen i Esbjerg passes og arbejdet i Ribe hos Flygtningehjælpen. Efter de 2½ år besluttede vi at rejse til København. Danskundervisningen fortsatte her. Først havde jeg tænkt at komme på landinspektørstudiet, men det endte med, at jeg valgte at blive kort- og landmålingstekniker og kom i praktik hos Stadskonduktøren i København i Herefter fik jeg arbejde i KMS og arbejdede med Søkort i 7½ år, derefter kom jeg til Landkort og er nu havnet hos Flyvefoto. Det er på Fotogrametrisk Afdeling hvor det handler om kvalitetskontrol og hvor jeg er projektansvarlig for Midtjylland. Der flyves fra april måned og frem - og de data der kommer ind i huset skal kvalitetsikres. Billederne skal være gode da det er meget vigtigt for det videre arbejde med FOT. Projektion, metadata, detaljer, pixelfejl og tal mv. skal gennemgås, for at de passer ind i vores systemer. Der er et samarbejde med flyproducenten, det kan være Blom, Geofoto eller Cowi, for at få den ugentlige deadline overholdt. Områderne skal luftfotograferes hvert 2. år. I øvrigt arbejder jeg også med den digitale højdemodel, når tiden er til det. Fortæl om dit arbejde i KLF - Jeg er valgt ind i Offentlig Udvalg og sidder dermed også i Hovedbestyrelsen. Meget af arbejdet går med overenskomsterne og personsager. Der er mange møder i KTO (Kommunal og Tjenestemændenes Organisation) og på andre områder hver måned. Jeg er herudover tillidsrepræsentant i KMS og næstformand i KLF Klubben i KMS, hvilket betyder mange kontakt- og udvalgsmøder. - Så er der samarbejdsudvalgsmøder og for resten er jeg også i personalebestyrelsen, der står for de sociale arrangementer i KMS. Der er faktisk nok at se til. Hvad er dit syn på KLF, fremtiden og dine forventninger til KLF? - KLF er en god forening. Vi har mistet nogle medlemmer. Men ledigheden er på vej ned. Jeg håber det vil smitte af på foreningen, så vi igen kan få bedre tider. - Vi er gode til at lave overenskomster. Jeg er meget glad for vores forening og er helt sikker på, at medlemmerne også er det, efter hvad jeg hører rundt omkring. Vi har et godt fællesskab og det at KLFs bestyrelse og udvalg kører med valgte og frivillig arbejdskraft gør os stærke. Det er derfor jeg tror på fremtiden. Men vi skal jo også følge med tiden. - Jeg er glad for arbejdet i KLF og heldigvis accepterer min familien det. I den forbindelse betyder pengene ikke noget. Til gengæld udvikler man sig i jobbet. Utrolig arbejdskraft Når man hører hvad Dijana er involveret i, bliver man helt forpustet. Foruden førnævnte arbejde i KLF og KMS, der godt kan være tidskrævende, har hun i 4½ år været kulturambassadør i det Kongelige Teater og går selv meget i teater. Cykler hver dag 30 km til og fra arbejde, vel at mærke i alt slags vejr. Bare man er påklædt, betyder det ikke noget, siger Dijana. Herudover løber hun 2-3 gange ugentligt. Maden der spises i hendes egen familie er ikke fastfood. Al mad skal laves fra bunden. Det er en tradition fra det tidligere hjemland. Så er hun besøgsven igennem Røde Kors for Else. En ældre dame på 86 år der kun kan gå med rolator. Selvfølgelig skal der også være plads til at læse bøger og høre god musik og være noget for mand og børn - og så skal huset også passes. Kulturtilpasning og engagement - Danskere, og os fra det gamle Jugoslavien, ligner hinanden, selvom vi kommer fra forskellige kulturer. Men jeg har taget det danske på mig og fandt det blandt an- 6 Målebladet nr4/11

7 Mogens Skov, kollega til Dijana, skriver: Dijana er en meget positiv pige med sydlandsk temperament. Hun trives bedst ved et højt niveau med kontakt til mange mennesker og helst på samme tid. Dijana gør tingene på sin egen måde. Skidt med hvad andre gør, hendes måde er helt sikkert den bedste for hende. Ikke at forveksle med gammeldags stædighed hun kan bestemt godt flyttes men først, når hun efter mange forsøg må erkende, at der findes lettere måder at gør tingene på. Energisk og nysgerrig kaster hun sig over nye opgaver. En god kollega, der også støtter op, når der er personlige udfordringer blandt kollegerne. det vigtigt, at få et kolonihavehus, som vi har haft meget glæde af. Nu har vi så fået hus. - I begyndelsen skulle jeg dog lige vende mig til det mere kølige nordiske klima. Under min samtale med Dijana kunne jeg ikke undgå at mærke, at hun var en meget engageret person, der både var åben, omsorgsfuld og havde gåpåmod. Jeg kunne også på en god måde mærke en vis stædighed og at tingene gerne skal gå hurtigt. Jeg har en drøm Dijana gør opmærksom på, at selvom det var hårdt at komme til Danmark, har hun det i dag godt. - Det var nødvendigt at komme væk fra det krigshærgede område. Min kæreste stod lige og skulle i krig på et tidspunkt hvor min onkel var blevet dræbt. Så vi så kun én udvej, følte jeg. - Min første drøm, som man sikkert kan forstå, er gået i opfyldelse. Nu har jeg en drøm mere. Jeg vil gerne eje en vingård med bed and breakfast. Så kan jeg selv lave min vin og pusle om gæsterne. Foreløbig har jeg plantet nogle vinstokke hjemme ved huset, slutter Dijana. Der skal grilles med vennerne. Dijana med sin mand. Hjemme ved huset på Amager, hvor Dijana - indtil hun får realiseret sin drøm om en vingård, må nøjes med 32 planter af rondo druesorten. Her som flyver med Geofoto, - under en luftfoto-optagelse over Fyn i maj En rafting tur i Hercegovina i 2010, sammen med børnene Maja og Marko. Målebladet nr4/11 7

8 LandCAD A/S et firma med visioner af Jens Toft-Nielsen Firmaet LandCad er kendt af en hel del KLF medlemmer fra årsmøder, hvor landinspektør Jens Toft-Nielsen har været en tilbagevendende udstiller med firmaets datasystemmer. Jens Toft-Nielsen bringer her en mere indgående omtale af firmaet arbejdsområde. Vi holder til i et gammelt snedkerværksted i nordkanten af Aalborg, i Nørresundby. Her har vi kontorer, kursuslokaler m.m. Ejendommen er højt beliggende, med en pragtfuld udsigt mod vest, hvor vi i klart vejr ud over Limfjorden kan se Aggersundbroen ca. 50 km væk. Vores vision er at levere et solidt landmålings-cad-program med en høj grad af support. Har du et problem, har vi i de fleste tilfælde løsningen klar samme dag eller dagen efter. Det dur ganske enkelt ikke, hvis man kører fast midt i en opgave og ikke kan komme videre. Vores brugerkreds er sammensat af ca. 50% af de praktiserende landinspektørfirmaer, hovedparten af de store og mellemstore entreprenørfirmaer, forsyningsselskaber, kommuner, KMS og enkelte andre kundetyper. Fælles for alle vore kunder er, at de forventer et solidt og troværdigt program, en god service og en udvikling, der er på forkant, uden at driftssikkerheden sættes over styr. Vi har mange trofaste kunder, og de fleste af dem er gode til at komme med nye ideer og forslag, som vi lytter meget til. De studerende på VIAUC i Horsens og Erhvervsakademiet i København bliver alle tilbudt undervisning i LandCAD. Til at understøtte dette har vi udviklet studielicenser, som er ganske gratis for de studerende, og er komplette LandCADsystemer. Det betyder, at de studerende får LandCAD ind på rygraden, og når de er færdiguddannede, står de rigtig godt rustede til at indgå i et firma, der anvender LandCAD. Vi har ofte fået at vide af de færdiguddannede, at det er en kæmpefordel, når de er ude at søge deres første job, idet arbejdsgiverne kan se, at den nyuddannede kort- og landmålingstekniker med det samme kan sendes i marken og lave et stykke arbejde færdigt på kontoret. LandCAD spænder vidt, uden at være for stort. Alle dialoger er på dansk, og hele systemet er bygget op i Danmark. Mange firmaer har udelukkende Land- CAD, og løser alle opgaver med LandCAD. Andre har LandCAD som bindeled imellem GPS/totalstationer og et andet CAD/GISsystem, f.eks. MicroStation, AutoCAD, ArcGIS eller Intergraph G/Tech. LandCAD s hovedopgaver er: Håndtering af GPS og totalstationer, 3D-netberegning, polær beregning, udarbejdelse af alle typer kort, plot til PDF dannelse af kort til KMS MIA-system incl. fejlretning, GML-filer og E-rids til tinglysning indbygget grafisk 3D-landmåling med linier, cirkler, buer, klotoider, nedfæld, skæringer, transformationer m.m. trekantmodeller og stringlines til maskinstyring og GPS-afsætningsprogrammer længde- og tværprofiler, vertikalkur ver, volumenberegning, afgravning/ påfyldning konvertering imellem UTM, KP2000, DKTM, S34 og Geografiske koordinat systemer Konvertering til og fra DanDAS, Dan VAND, ESRI Shape, FOT, DSFL, DWG/DXF, DGN m.m. 8 Målebladet nr4/11

9 Systemet kan anvende alle typer baggrundskort, KMS Kortforsyningen (raster og vektor), Google, DDOLand, DDO By, Plansystem DK, DKJORD og egne grundkort. Grafisk fejlretning i MIA-kort En ting, vores kunder ansat i landinspektørfirmaerne sætter stor pris på, er det indbyggede modul til grafisk at rette fejl i det indlægningskort, man sender til M IA. De fleste, der arbejder med MIA, har sikkert set dialogen med alvorlige fejl og advarsler, som forhindrer, at man importerer sit kort. Men hvad er der galt? For at løse dette lader du MIA stå åben på fejlbilledet og starter LandCAD, hvor du typisk allerede har dit kort på skærmen. Ved et tryk på en knap fanger LandCAD MIA s skærmbillede og overfører fejlmeddelelserne til en grafisk visning, så du på din egen skærm direkte kan se, hvor fejlene er, og efterfølgende rette dem. Er der mange, kan du se dem een ad gangen. Fejl og advarsler vises i forskellige farver, og det hele virker, selv om du f.eks. arbejder i S34, uanset at MIA s fejlvisning viser koordinaterne i UTM. Avanceret markkodning og god kontrol i Forsyningsselskaberne LandCAD har en meget brugervenlig, men samtidig meget professionel styring af markkoder og attributter. Det betyder, at du kan få rigtig meget med dig hjem fra marken uden at skulle være verdensmester i kodning. LandCAD sørger for at få præsenteret din måling på skærmen, med de symboler, farver og linietyper, du kender fra det overordnede GIS-system. Fejl kan således nemt rettes, før du sender data over i GIS-systemet, hvor det typisk er vanskeligere at rette fejlene fra markmålingen. Ledninger kan forlænges med ekstra punkter m.m. Google eller dine egne grundkort kan bruges som kontrol på, at målingen ligger rigtigt. Du kan udskrive styklister over indmålte ledninger og komponenter som kontrol og dokumentation, og data herfra kan eksporteres til et regneark. Når du er tilfreds med sit arbejde, eksporterer du dine data nemt og enkelt til GIS. Dine egne koder kan anvendes, og der er tabeller alle relevante steder, som du kan justere på, hvis du ønsker det. Har du lyst til, helt uforpligtende, at høre mere om LandCAD, så ring på tlf og spørg efter Jens Toft-Nielsen eller Leon Bojesen. Du kan se mere på www. landcad.dk hvorfra du også kan sende en mail til os. w Målebladet nr4/11 9

10 Nyt kortlægningssystem til vej-opmåling Af Morten Krebs, landinspektør og markedschef i COWI A/S Rådgivningsvirksomheden COWI har netop opdateret sit avancerede kortlægningssystem, mobile mapper. Virksomheden kan nu derfor udføre både registrering af vejudstyr og opmålinger til vejprojektering mobilt. Metoden er nemmere, hurtigere og mere effektiv end traditionel registrering og landmåling. Siden foråret 2010 har bilisterne på de danske lande- og motorveje kunnet møde en COWI-bil med kameraer og laserscannere monteret på taget af bilen. COWI er nemlig i fuld gang med at udføre kortlægningsopgaver for flere kommuner med en ny metode - såkaldt mobile mapping - hvor alt vejudstyr, f.eks. skilte, rabatter og beplantning, langs en given strækning fotograferes og scannes med et top-avanceret udstyr, mens bilen følger den almindelige trafik. Kortlægningen er central for vejforvaltningerne i den daglige drift og vedligehold af veje, og med den nye metode får de et hurtigt og komplet overblik leveret digitalt i stedet for, at de selv skal ud i marken og foretage manuelle besigtigelser. Hurtig, nøjagtig opmåling uden at forstyrre trafikken Nu er udstyret blevet opdateret til et særligt multifunktionelt High Definition-system, der betyder, at kortlægningsmetoden også kan anvendes til opmåling i forbindelse med projektering af veje. En af de væsentligste fordele med HD mobile mapper er, at vi nu kan lave vejopmåling i bevægelse og dermed uden - som med traditionel landmåling - at forstyrre trafikken med afspærringer, der koster tid og irritation for bilisterne og udgifter til skiltning. Systemet kan levere en nøjagtighed på mm, trods vi kører med en fart på op til 80 km/t, og vi har mulighed for at køre og samle data om natten, hvor trafikken er svag. Samtidig kan vi med mobile mapping levere et langt større datagrundlag end med traditionel landmåling: Vi måler 1,3 10 Målebladet nr4/11

11 3D-gengivelse af de opsamlede punktskyer fra HD scanneren. En utrolig detaljerigdom! millioner punkter i sekundet mod traditionel landmålings cirka 10 punkter pr. 20 meter. Det betyder, at de ingeniører, der efterfølgende skal arbejde med projektering af den konkrete vejstrækning, har et helt andet grundlag at tage afsæt i. Landmåling flyttes ind på kontoret En centralt forhold er endvidere, at en stor del af landmålingen flyttes fra marken og ind på kontoret: Ved f.eks. traditionel landmåling er det landmåleren i marken, der vurderer, hvad der skal måles. Men med mobile mapping udfører vi en ukritisk dataindsamling på vejene, og så udvælger de relevante fagfolk bagefter de data, der skal anvendes i den videre proces. Når arbejdet på den måde flyttes fra marken og ind på kontoret, har vi en større fleksibilitet i forhold til databehandling. Og jo mindre tid, vi bruger i marken, des mindre afhængige er vi selvfølgelig også af vind, vejr og trafikforhold. Ny æra inden for opmåling Det nye HD-system er p.t. ét ud af en lille håndfuld i hele Europa - og det eneste i Nordeuropa - og vores forventning er, at potentialet i det er ligeså stort, som da de elektroniske distancemålere eller GPS ere kom på markedet. Vi er ganske enkelt på vej mod en ny æra inden for opmåling. Om mobile mapper COWIs HD mobile mapper er en mere avanceret udgave af det, vi kender som Google Street View, da man med mobile mapperen kan måle og registrere med stor nøjagtighed og har et nøjagtigt tidspunkt for opmålingen. Endvidere er billederne mere avancerede, da der foruden det kendte 360 graders-billede er flere højt opløselige kameraer monteret. COWIs nye, opdaterede multifunktionelle High Definition-system består af en laserscanner med 64 scannerhoveder, fem højopløste kameraer, og et 360 graders kamera samt en kraftig PC med et antal flashdiske med stor kapacitet. Opdateringen betyder, at kortlægningsmetoden nu også kan anvendes til opmåling i forbindelse med projektering af, blandt andet, vejanlæg. Data fra systemet kan anvendes i eksisterende CAD software og indpasses i eksisterende vejforvaltningssystemer. Systemet er et Topcon IP-S2 HD monteret på en Mercedes GLK 4matic. Systemet er enmands betjent og opereres i det daglige af to special uddannede landmålingsteknikere. COWI har netop opdateret sit avancerede 360-graders kortlægningssystem til et multipurpose HD (High Definition)-system. Og kan nu således udføre både opmålinger til projektering og kortlægning til driftopgaver. Opmåling med det opgraderede system betyder langt mindre tid i marken, bedre data og mindre trafikale gener. Målebladet nr4/11 11

12 Kortdag i Kolding Tema: Innovation af Knud Meller Nielsen For KLF s udsendte var det endnu en gang glædeligt at deltage i den 3 dages konfererence for kortnørder. Der var mindst 70 oplæg, 29 udstillere, 2 debatsessioner og blev sendt 1 ballon til vejrs. Foreningen var repræsenteret med 3½ deltagere (½ deltager = 1 dag). Der blev givet oplæg i 3 sessionsrækker onsdag og 4 rækker torsdag og fredag... Tilsammen et inferno af oplæg med næsten alt, hvad man kan tænke sig omkring GEO/GIS-data (se www. kortdage.dk/). 593 deltagere havde meldt sig i år, hvilket var ny rekord i Kolding. Præsidenten Michael Israelson indledte kortdagene med at angive Geoforums strategi, hvor der arbejdes for Danmark som geografisk kompetence nation; for Geodata som et centralt element i den digitale forvaltning; og for offentligt/privat samarbejde. Endelig kom han med det udsagn, at GEO-data eksploderer og at dansk GIS-forskning samtidig halter bagefter. Danske forskningscentre samarbejder for lidt. Og så blev der valgt en ny præsident. Den afgående forpræsident Geoforum, Michael Israelson, fandt tiden inde til at takke af efter 4½ års meget veludført arbejde. Den nyvalgte præsident hedder Mikkel Wendelboe Toft (Niras A/S) og foreningen har gode relationer til ham allerede. KLF ser frem til et frugtbart samarbejde i de kommende år. Der er flere områder, hvor både Geoforum og KLF kan have fordele af at udvide samarbejdet. Det gælder f.eks. på efteruddannelsesområdet. Michael Nørager: Præsentation af teori U og den innovative proces Han var både morsom og inspirerende at høre på, og det er vist ikke det sidste vi kommer til at høre til ham i KLF...;-). Overskriften Teori U lyser allerede langt væk af kedelig universitetsverden, men her fik vi os en meget positiv overraskelse. Michael Nørager formåede at få alle med ved hjælp at historier om vores hjernes forskellige mekanismer omkring innovation. F.eks. vores tilbøjelighed til at holde fast i gamle vaner, fordi det nu er det nemmeste. Det tager i gennemsnit 4½ md. at ændre vaner for et Michael Israelson Geoforums afgående præsident Michael Nørager 1. hovedtaler Jesper Tejlgård, DR1, 3. Hovedtaler 12 Målebladet nr4/11

13 Ballonopsendelse med vejrstation Ballonen blev senere samlet op i Storebælt almindeligt (KLT-)menneske. Han fortalte også om gamle fru Olsen og overboens Pythonslange. Teori U er udviklet af Otto Scharmer, og har vendt op og ned på de traditionelle forestillinger om ledelse. Han opererer bevidst med meditation og spiritualitet, samt opfordrer ledere til at slippe fortiden og åbne hjertet i stedet for, som en nødvendig hed for at skabe en bæredygtig fremtid (frit efter abstract). Innovation uden Vækst bliver en ny mulighed. Opsendelse af Ballon Kortdagsudvalgets Sik Cambon Jensen, som vi havde fornøjelsen af at høre til generalforsamlingen i april, tonede frem på DR1 aftenen før kort- dagene skulle starte for at gøre opmærksom på kortdagenes Ballonopsendelse onsdag. Luke Geissbühler, Brooklyn Space Program, stod for opsendelsen af en vejrballon med både positionsbestemmelses-, transmissionsog videoudstyr. Ballonen steg? 34 km op i atmosfæren, filmede sit forløb undervejs og loggede desuden sin position løbende. På et tidspunkt blev trykket indeni ballonen for stort, den revnede og begyndte at dale mod jorden i den medbragte faldskærm. Den landede i Odense fjord, men blev genfundet efter nogle timers eftersøgning af en lokal GEO-entusiast. HD-videoen med resultaterne kan ses på youtube: v=43nushmjfwm&feature=related. Et stunt, som virkelig satte Kortdagene på dagsordenen i de nationale TV-stationer. Faglighed i top. Oplægsholderne var mange og med højt faglig niveau stort engagement. På et tidspunkt kom jeres udsendte til et oplæg, der viste sig at handle om programmering. Da viden på dette område, som på alle områder i øvrigt, er meget fagspecifikt, kom fokus hurtigt til at dreje sig om at skrive ord ned som ikke var umiddelbart forståelige... Udtryk som kaldetræ, trådsikkerhed, pythonbindinger, lavabindinger og en memoryleak, som kun er et problem, hvis man har tusindvis af tråde... fik en udsendt klt-er til at længes efter frokosten. Sammendrag af de mange interessante oplæg kan findes på kortdagenes hjemmeside (se øverst). Nye kontakter til foreningen. Det indtryk, som de to dage med GEO/GISinput efterlader er, at det er et fantastisk sted, at få nyeste viden og inspiration og ikke mindst skabe nye kontakter. Vi fik en ny kontakt til Geoforum i Norge: Marianne Meinich, som er daglig leder af sekretariatet og skriver til hjemmeside og blad. Hun kunne fortælle, at der for tiden mangler folk med baggrund inden for landmåling i Norge. Der findes ikke en tilsvarende teknikeruddannelse i Norge. I stedet er der en ingeniøruddannelse, med et fagligt indhold, som svarer til kort- og landmålingstekniker. Så derfor og især til vore ledige medlemmer: Vær opmærksom på, at der kan være gode muligheder for at finde et job i Norge. Check det norske geoforums hjemmeside, hvis du er interesseret. Målebladet nr4/11 13

14 Groft tyveri af Totalstation under opmåling på Nørrebro i København Landmåler Andrew Fenn fra LE-34 var i august udsat for et groft tyveri i forbindelse med opmåling ved Rovsingsvej på Nørrebro i København. Andrew var alene om arbejdet og i gang med opmåling af vej med sin robotstyrede totalstation: Da stod der pludselig to mænd foran ham, og råbte til ham på et fremmed sprog, han ikke forstod (de talte ikke dansk). Deres opførsel var meget truende og agresiv, og de truede ham på den måde til at aflevere sin totalstation til en værdi af ca kr. Andrew kunne ikke at gøre andet end at give opgive instrumentet, hvorefter de to mænd stak af med byttet. Det drejer sig om en Trimble model S6, som vi gerne samtidig vil bringe en efterlysning af. Røveriet er anmeldt til politiet, og hvis man har oplysninger i sagen kan man henvende sig til LE-34 på telefon , eller til nærmeste politi. Ovenstående tyveri hører forhåbentlig til sjældenhederne af, hvad man kan blive udsat for som landmåler. Det er noget af det groveste redaktionen nogensinde har hørt om. Det ligger tæt op af hvad man som ansat i en bank eller butik kan være uheldig at opleve, hvis man bliver udsat for Røveri eller groft tyveri. Fagforeningen vil meget gerne høre om det, hvis der er andre medlemmer, som har oplevet noget lignende. Det er meget vigtigt, at man får lavet en anmeldelse af hændelsen som en arbejdsskade, idet man kan risikere, at få symptomer, som kræver behandling. Mange vil ikke få mén af sådan en hændelse, men I visse tilfælde kan symptomerne vise sig flere år efter hændelsen. Og så er det en fordel at have anmeldelsen til en evt. sagsbehandling. /KMN 14 Målebladet nr4/11

15 Kort Nyt Af: Johnny Humlebæk Ny KMS direktør Den 1 juni i år fik Kort - og Matrikelstyrelsen ny direktør. Susanne Juhl er navnet på den nye 40-årige direktør, som har været afdelingschef i Klima- og Energiministeriet. Susanne Juhl har en uddannelse som cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Susanne Juhls visioner er blandt andet at gøre KMS mere udadvendt og synlig, herunder varetagelse af den digitale forvaltning. N.B: I Geoforum nr. 127 side 8-9 er en meget flot portrætartikel om den nye KMS direktør I redaktionen arbejdes der på et mere indgående interview med den nye KMS direktør. NYT fra Sekretariatet På KLF s Hjemmeside er der lagt vejledning ud for medlemmerne vedr. ansættelsesforhold ved udleje m.v. Findes under : job og løn. Endvidere beder sekretariatet om, at man oplyser sin mail adresse, hvis man har en sådan, således at Nyhedsbrev m.v. kan sendes elektronisk. Der arbejdes på udfærdigelsen af en ny brochure som fortæller hvad en KLT er er. Titlen er Hvad er en Kort- og landmålingstekniker. PS: Der er stadig plads på ventelisten til kurset i Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter. GEOTEAM GEOTEAM har her i efteråret fået en ny hjemmeside, som nu er oppe på 70 sider og indeholder 21 videoer den findes på: NYE medlemmer: Vi byder velkommen til nye medlemmer: Kenneth Vensild Pelle Aagaard Per Nielsen Martin Vous Barrit Medlemsstatistik Pr. 21. november 2011 er der i medlemsregisteret noteret 568 medlemmer. Pr. samme dato er ledighedsprocenten blandt de arbejdsløshedsforsikrede: 6,8. Landinspektør Tilgangen til landinspektørstudiet har i år været særlig lav - 11 studerende i Aalborg og 13 i Ballerup, til trods for at man har gjort meget ud af annoncering og kampagner for branchen. For landmålerbranchen heri indbefattet KLT ere som sådan, er det ikke godt i og med at der gerne til stadighed skal foregå en forskning og udvikling. Det kan selv sagt være svært at opretholde og få tilstrækkelige midler tildelt, hvis grundlaget er for lille. Hertil rejses endvidere spørgsmålet om begrebet beskikkelse. Hvis man vil se lidt mere indgående omkring nævnte problematikker, findes de i Landinspektøren nr. 5 fra oktober 2011 side Dansk Byplanlaboratorium Dansk Byplan laboratorium blev 18.november år. Igennem årene har Byplanlaboratoriet aktivt deltaget i debatten om den til enhver tid pågående planlægning, en debat, der er vedvarende, som man siger: I Byplanlaboratoriet er vi optaget af at sætte planlægning og de igangværende omstillingsprocesser til debat I øvrigt kan man gå ind på : og se de til stadighed udbudte kurser m.m. Sæt KRYDS i kalenderen Fagligt møde i Middelfart KLF holder fagligt årsmøde, fredag den 27. april 2012 på Quality Park Hotel i Middelfart. Der vil i dagene forud, den 25. og 26. april 2012 blive udbudt et kursus for KLF s medlemmer. Temaer og programmer vil fremgå i indbydelserne, som bliver udsendt i starten af februar måned 2012 pr. post samt via nyhedsbrev pr. mail. Er du ikke tilmeldt ordningen om at modtage nyhedsbreve pr. mail, vil vi gerne opfordre dig til det. Du kan tilmelde dig via KLF s hjemmeside Mange hilsner Kirsten Målebladet nr4/11 15

16 Geoteam præsentation af nyeste Trimble produkter af Knud Meller Nielsen Det følgende er en kort beskrivelse af arrangementet i Horsens. Geoteam skriver tilvarende om det på deres egen hjemmeside ( Nu skal dette jo ikke opfattes som om KLF foretrækker Geoteam-Trimble frem for nogen andre (Leica Topcon og flere), men det er jo altid interessant for en landmåler at se nye tiltag indenfor instrumenter... (..boys with toys..) Konkurrencen om instrumentkunder er der ikke tvivl om: Jens Esbech (Geoteam) kom med følgende bemærkning under sit oplæg: Leica gør det fantastisk godt - De er lige i hælene på os... Hmm...? Det kan man jo mene om hvad man vil, og vi har god brug for alle som kan og vil konkurrere om at sælge gode produkter til landmåling med forbedring af kvaliteten af vores arbejde til følge. Et positivt budskab, som kom frem under den efterfølgende sandwich-spisning var, at salget går bedre nu end det har gjort siden Det må jo betyde en spirende optimisme i branchen på trods af finanskrise og muligt dobbeltdip. Ved seancen i Horsens, der foregik på VIA i Horsens, var der mødt ca 25 interesserede op. Det var både studerende og folk med erfaring for instrumenter. Der var oplæg om Trimble generelt samt de forskellige produkter indenfor totalstation, GPS og Controlere. Søren Ellegård (direktør Geoteam) var fraværende på grund af den glædelige begivenhed En fødsel! Søren har bl.a. stor viden indenfor satellitområdet. Jens Esbech fortalte om det seneste i hans farvær. Teknisk set hæftede jeg mig ved de nyere muligheder i instrumenterne/controlere, hvor camera og GPS er indbygget nærmest som standard nu. Det giver opmålingsdata suppleret med video og geotaggede fotos at arbejde med. Så kan man orientere sig i data sammen med fotos placeret korrekt i forhold til indsamlede data. Det må kræve stor hukommelsesplads, men fordelen er et bedre overblik, især hvis man ikke selv har været på lokaliteten. Der blev også lagt vægt på de muligheder indbygget i instrumenter og contorlere, som findes til at koble sig mobilt til internettet. Dermed kan data sendes/modtages, i stedet for at personer skal flytte sig med data f.eks hjem til firmaet. Der blev også nævnt, at man med en tablet (pc)controler, med tilgængelig software på stedet kan bearbejde data, og sende data videre til kunden. Her skal man så lige huske på, at det jo stadig er op til den gode landmåler, at sørge for kvalitetssikring. Helt uden for emnet kan lige bemærkes, at der var en del studerende til stede, og det lader til at alle i Horsens har fået praktikplads her i efteråret. Faktisk er der flere pladser end studerende. Det er meget positivt at KLT-studerende er eftertragtede. Én skulle sågar i praktik på Cypern. Det hører vi måske mere om senere. 16 Målebladet nr4/11

17 KLF bestyrelse og Målebladets redaktion ønsker alle annoncører og læsere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår Målebladet nr4/11 17

18 Kort- og Landmålingsteknikernes Forening har fået nyt sekretariat Samtidig har Målebladet skiftet udseende! Der er fundet en ny, bedre og ikke mindst meget billigere trykkemulighed til Målebladet! I praksis betyder det, at MÅLEBLADET nu kan lave et omslag med skiftende motiv. Derudover kommer bladet i 4 farver-tryk på alle sider ikke blot forsiden som hidtil. Og ikke mindst er udgiften til trykning halveret. Vi siger altså farvel til sider i sort/hvid samt den fortrykte forside, som har prydet Målebladet i mange år. Sekretariatet før ombygningen ;-) Kirsten Sørensen og Birgit Kragh i de nye og moderne omgivelse i Tilst Det paladslignende domicil i An(d)elystparken i Tilst vil blive en passende sted for Kort- og Landmålingsteknikernes Forening. Den eksotiske placering i de rustikke omgivelser, vil kaste glans og aftvinge respekt blandt til samarbejdspartnere og arbejdsgivere. Det er noget helt andet end Københavns Havn! 18 Målebladet nr4/11

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet nr4/11 19

20 Afs: KLF Tinglevgade 1, 8000 Århus C. B Sag: OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE TRIMBLE TOTALSTATIONER LØSNINGER DER LEVER OP TIL DINE BEHOV! DE NYE STJERNER FRA TRIMBLE Trimble R4 Ukompliceret Trimble R5 Fleksibel Trimble R6 Gennemprøvet Trimble R7 Omfattende Trimble R8 Førsteklasses GNSS-LØSNINGER FRA TRIMBLE Har du ikke allerede prøvet kombineret GPS og GLONASS med korrektioner fra GPSnet.dk bør du prøve det nu! Men pas på - det er stærkt vanedannende! 20 Målebladet nr4/11 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE Vi hjælper vores kunder til en mere effektiv hverdag Vi har succes, når manden i marken har det Hos Geoteam ser vi os selv som mere end blot en leverandør. Via tæt dialog

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 hos praktiserende landinspektører i Sønderjylland Den 31. maj 2006 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

31. årgang - NR. 2-2014 februar

31. årgang - NR. 2-2014 februar 31. årgang - NR. 2-2014 februar Shopping på markedet i Valloire: Cecilie, Majken og Alexander Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Minder

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli 2 TV 2 PÅ TOUR evalueringsfilm HEADLINES TV 2 på tour 3. sæson Landsdækkende event Forlængelse af Tour De France Dagens

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 3. maj 2011

Repræsentantskabsmøde 3. maj 2011 Repræsentantskabsmøde 3. maj 2011 Først lidt om skolebestyrelsen arbejde: At sidde i skolebestyrelsen er i høj grad et spørgsmål om at være orienteret om skolens daglige drift og godkendelse af økonomi,

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Tirsdag d. 30. august 2012

Invitation. - kun for kvinder. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Tirsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 Tirsdag d. 30. august 2012 - kun for kvinder En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

informationsfolder til kontoret dansk skolefotos Skoleåret 2015-2016

informationsfolder til kontoret dansk skolefotos Skoleåret 2015-2016 dansk skolefotos informationsfolder til kontoret Skoleåret 2015-2016 Vi gør opmærksom på en lille revolution inden for skolefotobranchen. Albert Grøn 8. B Byens Skole 2014 Villy Grøn 5. A Byens Skole 2014

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere