NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1"

Transkript

1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund QR kode til Smartphone, Android eller I-phone. Link til KLF! Deadlines i 2012: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V JohnnyHumlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Layout: Jan Slot-Carlsen, Tryk: ChronoGrafisk A/S, Aarhus ISSN: X 2 Målebladet nr4/11

3 KLF - nu på et højere plan Endelig er KLF ikke længere en undergrundsorganisation, men en organisation der stræber mod de højere luftlag. Vi har behov for mere lys, luft og plads for at kunne udvikle og udfolde os sammen med vores medlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. Vores gamle omgivelser var blevet for snævre, kolde og utidssvarende. Sekretariatet er flyttet op til nye 1.sals lokaler med eget skylight i Anelystparken i Tilst. Her er der både plads til medlemsmøder, forhandlingsmøder og organisationsmøder samtidig med at Sekretariatet har fået forbedret kontorfaciliteterne. Nogle vil måske spørge, er det nu også nødvendigt? - og hvad vil det komme til at koste? For at være en attraktiv og troværdig organisation og samarbejdspartner, må vi være mere synlige og have faciliteter der underbygger vores visioner og værdier. Det har vi fundet i Anelystparken, og takket været gode forhandlere i Hovedbestyrelsen, til stort set samme økonomi som i Tinglevgade. Med de fysiske rammer på plads glæder Sekretariatet og Hovedbestyrelsen sig til at takle fremtidens opgaver og udfordringer, nu på et højere plan. Med ønsket til alle om en glædelig jul og et lykkebringende nytår, Thomas Wester-Andersen formand Målebladet nr4/11 3

4 Klubmøde hos Hedeselskabet i Viborg Salig Dalgas Af Johnny Humlebæk Onsdag den 7. september afholdt regionsklub Midt- og Nordjylland møde på Hedeselskabets Hovedkontor i Viborg. Der var mødt 17 KLF medlemmer op, og dem ventede der et par intense timer i selskabets domicil. Vi var sat stævne til kl.16, og efter vi var blevet bænket med en forfriskning i et af selskabets store flotte mødelokaler med en 1. klasses udsigt over Viborg by, bød selskabets administrerende direktør og koncernchef, Ove Kloch os velkommen. Ove Kloch lagde ud med at mindes gamle dage og berettede om sit uddannelsesforløb fra landmålingsteknikerelev i Skive, via landinspektørfirma i Odense og entreprenørbranchen med diverse efteruddannelser, indtil han landede på chefkontoret i Viborg. Han tilføjede med en vis lune, at han forstod at stoppe i tide, underforstået med landmålerfaget. Derefter tog han fat på en mere seriøs gennemgang af Hedeselskabets opbygning og aktiviteter med ca ansatte fordelt i 6 forskellige datterselskaber, deres virke i 22 forskellige lande ude i verden, og med visionen om et højt etisk og fagligt niveau indenfor naturværdierne. Ove Kloch forsatte med lidt forenklet at sige, at man beskæftiger sig med vand, jord og luft. Hedselskabet er en af Danmarks største skovejere ha. skov, større end staten.det er nok rigtig fint på langt sigt, når først træ i almindelighed bliver rigtig eftertragtet. Et par arbejdsområder mere, der lige skal nævnes, er snerydning for DSB og Coop og grødeskæring/oprensning af km vandløb. Ove Kloch kom afslutningsvis ind på såvel medlemspleje, herunder kampagnen for at få tag i nye medlemmer, som er grundlaget for selskabet, og som gerne skulle holde begreberne stolthed og lønsomhed i hævd, og med selskabets økonomi, som ikke er så ringe endda - med en egenkapital 770 mil.kr, er der mulighed for udvikling og vækst. Første del af arrangementet var slut og marketingkoordinator Vibeke Højen tog over og fortsatte med en rundvisning i museet. Her fortælles om selskabets mange sidegøremål fra stiftelsen i 1866 og op til vor tid. Grundforbedring med mergling og afvanding, læplantning ved hjælp af Flyvende korps dvs. unge arbejdsløse i og 40 rne. Navnet siger selv, at de rejste landet tyndt, hvor der var brug for at plante hegn. Det samme var gældende for plantagerne, hvor der var brug for hugst i form af udtynding og produktion af brænde. Vibeke havde mange små kommentarer og anekdoter, der knyttede sig til gennemgangen. En fryd for øjet for mange af os - ikke helt så unge, var også den samling af gamle regnemaskiner, planimeter og nivellerinstrumenter af ældre dato. Ove Klok fortæller om Hedeselskabets opbygning og historie. Til sidst var der nyt fra HB, som Jimmy Petersen berettede om, bl.a. om at man fra 1/ har fået et nyt kontorlejemål i Anelystparken i Tilst i det vestlige Aarhus. Under indtagelsen af sandwichen blev der taget hul på en debat, som måske har været noget fraværende, om den sidste vedtagelse om den passive kontingent bl.a. for pensionisterne. Jørn Kirkegård gav udtryk for, at det var meget som pensionist at skulle betale næste 1000 kr. om året. Emnet blev diskuteret og Jimmy lovede at tage det med til hovedbestyrelsen. Sluttelig er der kun at sige tak til såvel Ove Kloch som Vibeke Højen og det agtværdige Hedeselskab for en fin eftermiddag på Klostermarken. Vibeke Højen viser rundt på Hedeselskabets museum i kælderen. 4 Målebladet nr4/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet nr4/11 5

6 Portræt: Dijana Ivanisevic fra Bosnien Hercegovina Af Jens Erik Bundgaard Det var noget af en oplevelse at høre Dijanas historie: Hun kom til Danmark for 20 år siden, da hun var 21 år. Årsagen var krigen efter Tito s død i det daværende Jugoslavien. Og det at hendes kæreste Jovica var værnepligtig og skulle indkaldes som soldat i krigen. - Mine forældre bor stadig i Bosnien Hercegovina, mens min lillebror er flyttet til Holland. Jeg er siden blevet gift med Jovica, der her i Danmark er blevet uddannet som elektriker. Vi har to børn. Maja på 7 og Marko på 14 år. - I Bosnien og Hercegovina gik jeg 8 år i folkeskolen, derefter på teknisk gymnasium og 2½ år på universitetet for at blive civilingeniør. Dijana er student fra Mostar og født i Ljubinje. Hun fortæller om flugten fra Bosnien og Hercegovina: - Efter en urolig og nervøs tur til Serbien, Tyskland, Polen og Sverige, endte vi efter 10 dage i København hos min danske familie. - De første år i Danmark var noget omtumlet. Først skulle vi indsluses igennem Sandholmlejren, så Genner Strand i 1 år, 2½ år i Sønderho, Fanø, på Røde Kors-centeret samme sted. - På Fanø havde jeg om dagen job på Sønderho Kro og om aftenen på en familierestaurant. Tillige skulle dansk undervisningen i Esbjerg passes og arbejdet i Ribe hos Flygtningehjælpen. Efter de 2½ år besluttede vi at rejse til København. Danskundervisningen fortsatte her. Først havde jeg tænkt at komme på landinspektørstudiet, men det endte med, at jeg valgte at blive kort- og landmålingstekniker og kom i praktik hos Stadskonduktøren i København i Herefter fik jeg arbejde i KMS og arbejdede med Søkort i 7½ år, derefter kom jeg til Landkort og er nu havnet hos Flyvefoto. Det er på Fotogrametrisk Afdeling hvor det handler om kvalitetskontrol og hvor jeg er projektansvarlig for Midtjylland. Der flyves fra april måned og frem - og de data der kommer ind i huset skal kvalitetsikres. Billederne skal være gode da det er meget vigtigt for det videre arbejde med FOT. Projektion, metadata, detaljer, pixelfejl og tal mv. skal gennemgås, for at de passer ind i vores systemer. Der er et samarbejde med flyproducenten, det kan være Blom, Geofoto eller Cowi, for at få den ugentlige deadline overholdt. Områderne skal luftfotograferes hvert 2. år. I øvrigt arbejder jeg også med den digitale højdemodel, når tiden er til det. Fortæl om dit arbejde i KLF - Jeg er valgt ind i Offentlig Udvalg og sidder dermed også i Hovedbestyrelsen. Meget af arbejdet går med overenskomsterne og personsager. Der er mange møder i KTO (Kommunal og Tjenestemændenes Organisation) og på andre områder hver måned. Jeg er herudover tillidsrepræsentant i KMS og næstformand i KLF Klubben i KMS, hvilket betyder mange kontakt- og udvalgsmøder. - Så er der samarbejdsudvalgsmøder og for resten er jeg også i personalebestyrelsen, der står for de sociale arrangementer i KMS. Der er faktisk nok at se til. Hvad er dit syn på KLF, fremtiden og dine forventninger til KLF? - KLF er en god forening. Vi har mistet nogle medlemmer. Men ledigheden er på vej ned. Jeg håber det vil smitte af på foreningen, så vi igen kan få bedre tider. - Vi er gode til at lave overenskomster. Jeg er meget glad for vores forening og er helt sikker på, at medlemmerne også er det, efter hvad jeg hører rundt omkring. Vi har et godt fællesskab og det at KLFs bestyrelse og udvalg kører med valgte og frivillig arbejdskraft gør os stærke. Det er derfor jeg tror på fremtiden. Men vi skal jo også følge med tiden. - Jeg er glad for arbejdet i KLF og heldigvis accepterer min familien det. I den forbindelse betyder pengene ikke noget. Til gengæld udvikler man sig i jobbet. Utrolig arbejdskraft Når man hører hvad Dijana er involveret i, bliver man helt forpustet. Foruden førnævnte arbejde i KLF og KMS, der godt kan være tidskrævende, har hun i 4½ år været kulturambassadør i det Kongelige Teater og går selv meget i teater. Cykler hver dag 30 km til og fra arbejde, vel at mærke i alt slags vejr. Bare man er påklædt, betyder det ikke noget, siger Dijana. Herudover løber hun 2-3 gange ugentligt. Maden der spises i hendes egen familie er ikke fastfood. Al mad skal laves fra bunden. Det er en tradition fra det tidligere hjemland. Så er hun besøgsven igennem Røde Kors for Else. En ældre dame på 86 år der kun kan gå med rolator. Selvfølgelig skal der også være plads til at læse bøger og høre god musik og være noget for mand og børn - og så skal huset også passes. Kulturtilpasning og engagement - Danskere, og os fra det gamle Jugoslavien, ligner hinanden, selvom vi kommer fra forskellige kulturer. Men jeg har taget det danske på mig og fandt det blandt an- 6 Målebladet nr4/11

7 Mogens Skov, kollega til Dijana, skriver: Dijana er en meget positiv pige med sydlandsk temperament. Hun trives bedst ved et højt niveau med kontakt til mange mennesker og helst på samme tid. Dijana gør tingene på sin egen måde. Skidt med hvad andre gør, hendes måde er helt sikkert den bedste for hende. Ikke at forveksle med gammeldags stædighed hun kan bestemt godt flyttes men først, når hun efter mange forsøg må erkende, at der findes lettere måder at gør tingene på. Energisk og nysgerrig kaster hun sig over nye opgaver. En god kollega, der også støtter op, når der er personlige udfordringer blandt kollegerne. det vigtigt, at få et kolonihavehus, som vi har haft meget glæde af. Nu har vi så fået hus. - I begyndelsen skulle jeg dog lige vende mig til det mere kølige nordiske klima. Under min samtale med Dijana kunne jeg ikke undgå at mærke, at hun var en meget engageret person, der både var åben, omsorgsfuld og havde gåpåmod. Jeg kunne også på en god måde mærke en vis stædighed og at tingene gerne skal gå hurtigt. Jeg har en drøm Dijana gør opmærksom på, at selvom det var hårdt at komme til Danmark, har hun det i dag godt. - Det var nødvendigt at komme væk fra det krigshærgede område. Min kæreste stod lige og skulle i krig på et tidspunkt hvor min onkel var blevet dræbt. Så vi så kun én udvej, følte jeg. - Min første drøm, som man sikkert kan forstå, er gået i opfyldelse. Nu har jeg en drøm mere. Jeg vil gerne eje en vingård med bed and breakfast. Så kan jeg selv lave min vin og pusle om gæsterne. Foreløbig har jeg plantet nogle vinstokke hjemme ved huset, slutter Dijana. Der skal grilles med vennerne. Dijana med sin mand. Hjemme ved huset på Amager, hvor Dijana - indtil hun får realiseret sin drøm om en vingård, må nøjes med 32 planter af rondo druesorten. Her som flyver med Geofoto, - under en luftfoto-optagelse over Fyn i maj En rafting tur i Hercegovina i 2010, sammen med børnene Maja og Marko. Målebladet nr4/11 7

8 LandCAD A/S et firma med visioner af Jens Toft-Nielsen Firmaet LandCad er kendt af en hel del KLF medlemmer fra årsmøder, hvor landinspektør Jens Toft-Nielsen har været en tilbagevendende udstiller med firmaets datasystemmer. Jens Toft-Nielsen bringer her en mere indgående omtale af firmaet arbejdsområde. Vi holder til i et gammelt snedkerværksted i nordkanten af Aalborg, i Nørresundby. Her har vi kontorer, kursuslokaler m.m. Ejendommen er højt beliggende, med en pragtfuld udsigt mod vest, hvor vi i klart vejr ud over Limfjorden kan se Aggersundbroen ca. 50 km væk. Vores vision er at levere et solidt landmålings-cad-program med en høj grad af support. Har du et problem, har vi i de fleste tilfælde løsningen klar samme dag eller dagen efter. Det dur ganske enkelt ikke, hvis man kører fast midt i en opgave og ikke kan komme videre. Vores brugerkreds er sammensat af ca. 50% af de praktiserende landinspektørfirmaer, hovedparten af de store og mellemstore entreprenørfirmaer, forsyningsselskaber, kommuner, KMS og enkelte andre kundetyper. Fælles for alle vore kunder er, at de forventer et solidt og troværdigt program, en god service og en udvikling, der er på forkant, uden at driftssikkerheden sættes over styr. Vi har mange trofaste kunder, og de fleste af dem er gode til at komme med nye ideer og forslag, som vi lytter meget til. De studerende på VIAUC i Horsens og Erhvervsakademiet i København bliver alle tilbudt undervisning i LandCAD. Til at understøtte dette har vi udviklet studielicenser, som er ganske gratis for de studerende, og er komplette LandCADsystemer. Det betyder, at de studerende får LandCAD ind på rygraden, og når de er færdiguddannede, står de rigtig godt rustede til at indgå i et firma, der anvender LandCAD. Vi har ofte fået at vide af de færdiguddannede, at det er en kæmpefordel, når de er ude at søge deres første job, idet arbejdsgiverne kan se, at den nyuddannede kort- og landmålingstekniker med det samme kan sendes i marken og lave et stykke arbejde færdigt på kontoret. LandCAD spænder vidt, uden at være for stort. Alle dialoger er på dansk, og hele systemet er bygget op i Danmark. Mange firmaer har udelukkende Land- CAD, og løser alle opgaver med LandCAD. Andre har LandCAD som bindeled imellem GPS/totalstationer og et andet CAD/GISsystem, f.eks. MicroStation, AutoCAD, ArcGIS eller Intergraph G/Tech. LandCAD s hovedopgaver er: Håndtering af GPS og totalstationer, 3D-netberegning, polær beregning, udarbejdelse af alle typer kort, plot til PDF dannelse af kort til KMS MIA-system incl. fejlretning, GML-filer og E-rids til tinglysning indbygget grafisk 3D-landmåling med linier, cirkler, buer, klotoider, nedfæld, skæringer, transformationer m.m. trekantmodeller og stringlines til maskinstyring og GPS-afsætningsprogrammer længde- og tværprofiler, vertikalkur ver, volumenberegning, afgravning/ påfyldning konvertering imellem UTM, KP2000, DKTM, S34 og Geografiske koordinat systemer Konvertering til og fra DanDAS, Dan VAND, ESRI Shape, FOT, DSFL, DWG/DXF, DGN m.m. 8 Målebladet nr4/11

9 Systemet kan anvende alle typer baggrundskort, KMS Kortforsyningen (raster og vektor), Google, DDOLand, DDO By, Plansystem DK, DKJORD og egne grundkort. Grafisk fejlretning i MIA-kort En ting, vores kunder ansat i landinspektørfirmaerne sætter stor pris på, er det indbyggede modul til grafisk at rette fejl i det indlægningskort, man sender til M IA. De fleste, der arbejder med MIA, har sikkert set dialogen med alvorlige fejl og advarsler, som forhindrer, at man importerer sit kort. Men hvad er der galt? For at løse dette lader du MIA stå åben på fejlbilledet og starter LandCAD, hvor du typisk allerede har dit kort på skærmen. Ved et tryk på en knap fanger LandCAD MIA s skærmbillede og overfører fejlmeddelelserne til en grafisk visning, så du på din egen skærm direkte kan se, hvor fejlene er, og efterfølgende rette dem. Er der mange, kan du se dem een ad gangen. Fejl og advarsler vises i forskellige farver, og det hele virker, selv om du f.eks. arbejder i S34, uanset at MIA s fejlvisning viser koordinaterne i UTM. Avanceret markkodning og god kontrol i Forsyningsselskaberne LandCAD har en meget brugervenlig, men samtidig meget professionel styring af markkoder og attributter. Det betyder, at du kan få rigtig meget med dig hjem fra marken uden at skulle være verdensmester i kodning. LandCAD sørger for at få præsenteret din måling på skærmen, med de symboler, farver og linietyper, du kender fra det overordnede GIS-system. Fejl kan således nemt rettes, før du sender data over i GIS-systemet, hvor det typisk er vanskeligere at rette fejlene fra markmålingen. Ledninger kan forlænges med ekstra punkter m.m. Google eller dine egne grundkort kan bruges som kontrol på, at målingen ligger rigtigt. Du kan udskrive styklister over indmålte ledninger og komponenter som kontrol og dokumentation, og data herfra kan eksporteres til et regneark. Når du er tilfreds med sit arbejde, eksporterer du dine data nemt og enkelt til GIS. Dine egne koder kan anvendes, og der er tabeller alle relevante steder, som du kan justere på, hvis du ønsker det. Har du lyst til, helt uforpligtende, at høre mere om LandCAD, så ring på tlf og spørg efter Jens Toft-Nielsen eller Leon Bojesen. Du kan se mere på www. landcad.dk hvorfra du også kan sende en mail til os. w Målebladet nr4/11 9

10 Nyt kortlægningssystem til vej-opmåling Af Morten Krebs, landinspektør og markedschef i COWI A/S Rådgivningsvirksomheden COWI har netop opdateret sit avancerede kortlægningssystem, mobile mapper. Virksomheden kan nu derfor udføre både registrering af vejudstyr og opmålinger til vejprojektering mobilt. Metoden er nemmere, hurtigere og mere effektiv end traditionel registrering og landmåling. Siden foråret 2010 har bilisterne på de danske lande- og motorveje kunnet møde en COWI-bil med kameraer og laserscannere monteret på taget af bilen. COWI er nemlig i fuld gang med at udføre kortlægningsopgaver for flere kommuner med en ny metode - såkaldt mobile mapping - hvor alt vejudstyr, f.eks. skilte, rabatter og beplantning, langs en given strækning fotograferes og scannes med et top-avanceret udstyr, mens bilen følger den almindelige trafik. Kortlægningen er central for vejforvaltningerne i den daglige drift og vedligehold af veje, og med den nye metode får de et hurtigt og komplet overblik leveret digitalt i stedet for, at de selv skal ud i marken og foretage manuelle besigtigelser. Hurtig, nøjagtig opmåling uden at forstyrre trafikken Nu er udstyret blevet opdateret til et særligt multifunktionelt High Definition-system, der betyder, at kortlægningsmetoden også kan anvendes til opmåling i forbindelse med projektering af veje. En af de væsentligste fordele med HD mobile mapper er, at vi nu kan lave vejopmåling i bevægelse og dermed uden - som med traditionel landmåling - at forstyrre trafikken med afspærringer, der koster tid og irritation for bilisterne og udgifter til skiltning. Systemet kan levere en nøjagtighed på mm, trods vi kører med en fart på op til 80 km/t, og vi har mulighed for at køre og samle data om natten, hvor trafikken er svag. Samtidig kan vi med mobile mapping levere et langt større datagrundlag end med traditionel landmåling: Vi måler 1,3 10 Målebladet nr4/11

11 3D-gengivelse af de opsamlede punktskyer fra HD scanneren. En utrolig detaljerigdom! millioner punkter i sekundet mod traditionel landmålings cirka 10 punkter pr. 20 meter. Det betyder, at de ingeniører, der efterfølgende skal arbejde med projektering af den konkrete vejstrækning, har et helt andet grundlag at tage afsæt i. Landmåling flyttes ind på kontoret En centralt forhold er endvidere, at en stor del af landmålingen flyttes fra marken og ind på kontoret: Ved f.eks. traditionel landmåling er det landmåleren i marken, der vurderer, hvad der skal måles. Men med mobile mapping udfører vi en ukritisk dataindsamling på vejene, og så udvælger de relevante fagfolk bagefter de data, der skal anvendes i den videre proces. Når arbejdet på den måde flyttes fra marken og ind på kontoret, har vi en større fleksibilitet i forhold til databehandling. Og jo mindre tid, vi bruger i marken, des mindre afhængige er vi selvfølgelig også af vind, vejr og trafikforhold. Ny æra inden for opmåling Det nye HD-system er p.t. ét ud af en lille håndfuld i hele Europa - og det eneste i Nordeuropa - og vores forventning er, at potentialet i det er ligeså stort, som da de elektroniske distancemålere eller GPS ere kom på markedet. Vi er ganske enkelt på vej mod en ny æra inden for opmåling. Om mobile mapper COWIs HD mobile mapper er en mere avanceret udgave af det, vi kender som Google Street View, da man med mobile mapperen kan måle og registrere med stor nøjagtighed og har et nøjagtigt tidspunkt for opmålingen. Endvidere er billederne mere avancerede, da der foruden det kendte 360 graders-billede er flere højt opløselige kameraer monteret. COWIs nye, opdaterede multifunktionelle High Definition-system består af en laserscanner med 64 scannerhoveder, fem højopløste kameraer, og et 360 graders kamera samt en kraftig PC med et antal flashdiske med stor kapacitet. Opdateringen betyder, at kortlægningsmetoden nu også kan anvendes til opmåling i forbindelse med projektering af, blandt andet, vejanlæg. Data fra systemet kan anvendes i eksisterende CAD software og indpasses i eksisterende vejforvaltningssystemer. Systemet er et Topcon IP-S2 HD monteret på en Mercedes GLK 4matic. Systemet er enmands betjent og opereres i det daglige af to special uddannede landmålingsteknikere. COWI har netop opdateret sit avancerede 360-graders kortlægningssystem til et multipurpose HD (High Definition)-system. Og kan nu således udføre både opmålinger til projektering og kortlægning til driftopgaver. Opmåling med det opgraderede system betyder langt mindre tid i marken, bedre data og mindre trafikale gener. Målebladet nr4/11 11

12 Kortdag i Kolding Tema: Innovation af Knud Meller Nielsen For KLF s udsendte var det endnu en gang glædeligt at deltage i den 3 dages konfererence for kortnørder. Der var mindst 70 oplæg, 29 udstillere, 2 debatsessioner og blev sendt 1 ballon til vejrs. Foreningen var repræsenteret med 3½ deltagere (½ deltager = 1 dag). Der blev givet oplæg i 3 sessionsrækker onsdag og 4 rækker torsdag og fredag... Tilsammen et inferno af oplæg med næsten alt, hvad man kan tænke sig omkring GEO/GIS-data (se www. kortdage.dk/). 593 deltagere havde meldt sig i år, hvilket var ny rekord i Kolding. Præsidenten Michael Israelson indledte kortdagene med at angive Geoforums strategi, hvor der arbejdes for Danmark som geografisk kompetence nation; for Geodata som et centralt element i den digitale forvaltning; og for offentligt/privat samarbejde. Endelig kom han med det udsagn, at GEO-data eksploderer og at dansk GIS-forskning samtidig halter bagefter. Danske forskningscentre samarbejder for lidt. Og så blev der valgt en ny præsident. Den afgående forpræsident Geoforum, Michael Israelson, fandt tiden inde til at takke af efter 4½ års meget veludført arbejde. Den nyvalgte præsident hedder Mikkel Wendelboe Toft (Niras A/S) og foreningen har gode relationer til ham allerede. KLF ser frem til et frugtbart samarbejde i de kommende år. Der er flere områder, hvor både Geoforum og KLF kan have fordele af at udvide samarbejdet. Det gælder f.eks. på efteruddannelsesområdet. Michael Nørager: Præsentation af teori U og den innovative proces Han var både morsom og inspirerende at høre på, og det er vist ikke det sidste vi kommer til at høre til ham i KLF...;-). Overskriften Teori U lyser allerede langt væk af kedelig universitetsverden, men her fik vi os en meget positiv overraskelse. Michael Nørager formåede at få alle med ved hjælp at historier om vores hjernes forskellige mekanismer omkring innovation. F.eks. vores tilbøjelighed til at holde fast i gamle vaner, fordi det nu er det nemmeste. Det tager i gennemsnit 4½ md. at ændre vaner for et Michael Israelson Geoforums afgående præsident Michael Nørager 1. hovedtaler Jesper Tejlgård, DR1, 3. Hovedtaler 12 Målebladet nr4/11

13 Ballonopsendelse med vejrstation Ballonen blev senere samlet op i Storebælt almindeligt (KLT-)menneske. Han fortalte også om gamle fru Olsen og overboens Pythonslange. Teori U er udviklet af Otto Scharmer, og har vendt op og ned på de traditionelle forestillinger om ledelse. Han opererer bevidst med meditation og spiritualitet, samt opfordrer ledere til at slippe fortiden og åbne hjertet i stedet for, som en nødvendig hed for at skabe en bæredygtig fremtid (frit efter abstract). Innovation uden Vækst bliver en ny mulighed. Opsendelse af Ballon Kortdagsudvalgets Sik Cambon Jensen, som vi havde fornøjelsen af at høre til generalforsamlingen i april, tonede frem på DR1 aftenen før kort- dagene skulle starte for at gøre opmærksom på kortdagenes Ballonopsendelse onsdag. Luke Geissbühler, Brooklyn Space Program, stod for opsendelsen af en vejrballon med både positionsbestemmelses-, transmissionsog videoudstyr. Ballonen steg? 34 km op i atmosfæren, filmede sit forløb undervejs og loggede desuden sin position løbende. På et tidspunkt blev trykket indeni ballonen for stort, den revnede og begyndte at dale mod jorden i den medbragte faldskærm. Den landede i Odense fjord, men blev genfundet efter nogle timers eftersøgning af en lokal GEO-entusiast. HD-videoen med resultaterne kan ses på youtube: v=43nushmjfwm&feature=related. Et stunt, som virkelig satte Kortdagene på dagsordenen i de nationale TV-stationer. Faglighed i top. Oplægsholderne var mange og med højt faglig niveau stort engagement. På et tidspunkt kom jeres udsendte til et oplæg, der viste sig at handle om programmering. Da viden på dette område, som på alle områder i øvrigt, er meget fagspecifikt, kom fokus hurtigt til at dreje sig om at skrive ord ned som ikke var umiddelbart forståelige... Udtryk som kaldetræ, trådsikkerhed, pythonbindinger, lavabindinger og en memoryleak, som kun er et problem, hvis man har tusindvis af tråde... fik en udsendt klt-er til at længes efter frokosten. Sammendrag af de mange interessante oplæg kan findes på kortdagenes hjemmeside (se øverst). Nye kontakter til foreningen. Det indtryk, som de to dage med GEO/GISinput efterlader er, at det er et fantastisk sted, at få nyeste viden og inspiration og ikke mindst skabe nye kontakter. Vi fik en ny kontakt til Geoforum i Norge: Marianne Meinich, som er daglig leder af sekretariatet og skriver til hjemmeside og blad. Hun kunne fortælle, at der for tiden mangler folk med baggrund inden for landmåling i Norge. Der findes ikke en tilsvarende teknikeruddannelse i Norge. I stedet er der en ingeniøruddannelse, med et fagligt indhold, som svarer til kort- og landmålingstekniker. Så derfor og især til vore ledige medlemmer: Vær opmærksom på, at der kan være gode muligheder for at finde et job i Norge. Check det norske geoforums hjemmeside, hvis du er interesseret. Målebladet nr4/11 13

14 Groft tyveri af Totalstation under opmåling på Nørrebro i København Landmåler Andrew Fenn fra LE-34 var i august udsat for et groft tyveri i forbindelse med opmåling ved Rovsingsvej på Nørrebro i København. Andrew var alene om arbejdet og i gang med opmåling af vej med sin robotstyrede totalstation: Da stod der pludselig to mænd foran ham, og råbte til ham på et fremmed sprog, han ikke forstod (de talte ikke dansk). Deres opførsel var meget truende og agresiv, og de truede ham på den måde til at aflevere sin totalstation til en værdi af ca kr. Andrew kunne ikke at gøre andet end at give opgive instrumentet, hvorefter de to mænd stak af med byttet. Det drejer sig om en Trimble model S6, som vi gerne samtidig vil bringe en efterlysning af. Røveriet er anmeldt til politiet, og hvis man har oplysninger i sagen kan man henvende sig til LE-34 på telefon , eller til nærmeste politi. Ovenstående tyveri hører forhåbentlig til sjældenhederne af, hvad man kan blive udsat for som landmåler. Det er noget af det groveste redaktionen nogensinde har hørt om. Det ligger tæt op af hvad man som ansat i en bank eller butik kan være uheldig at opleve, hvis man bliver udsat for Røveri eller groft tyveri. Fagforeningen vil meget gerne høre om det, hvis der er andre medlemmer, som har oplevet noget lignende. Det er meget vigtigt, at man får lavet en anmeldelse af hændelsen som en arbejdsskade, idet man kan risikere, at få symptomer, som kræver behandling. Mange vil ikke få mén af sådan en hændelse, men I visse tilfælde kan symptomerne vise sig flere år efter hændelsen. Og så er det en fordel at have anmeldelsen til en evt. sagsbehandling. /KMN 14 Målebladet nr4/11

15 Kort Nyt Af: Johnny Humlebæk Ny KMS direktør Den 1 juni i år fik Kort - og Matrikelstyrelsen ny direktør. Susanne Juhl er navnet på den nye 40-årige direktør, som har været afdelingschef i Klima- og Energiministeriet. Susanne Juhl har en uddannelse som cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Susanne Juhls visioner er blandt andet at gøre KMS mere udadvendt og synlig, herunder varetagelse af den digitale forvaltning. N.B: I Geoforum nr. 127 side 8-9 er en meget flot portrætartikel om den nye KMS direktør I redaktionen arbejdes der på et mere indgående interview med den nye KMS direktør. NYT fra Sekretariatet På KLF s Hjemmeside er der lagt vejledning ud for medlemmerne vedr. ansættelsesforhold ved udleje m.v. Findes under : job og løn. Endvidere beder sekretariatet om, at man oplyser sin mail adresse, hvis man har en sådan, således at Nyhedsbrev m.v. kan sendes elektronisk. Der arbejdes på udfærdigelsen af en ny brochure som fortæller hvad en KLT er er. Titlen er Hvad er en Kort- og landmålingstekniker. PS: Der er stadig plads på ventelisten til kurset i Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter. GEOTEAM GEOTEAM har her i efteråret fået en ny hjemmeside, som nu er oppe på 70 sider og indeholder 21 videoer den findes på: NYE medlemmer: Vi byder velkommen til nye medlemmer: Kenneth Vensild Pelle Aagaard Per Nielsen Martin Vous Barrit Medlemsstatistik Pr. 21. november 2011 er der i medlemsregisteret noteret 568 medlemmer. Pr. samme dato er ledighedsprocenten blandt de arbejdsløshedsforsikrede: 6,8. Landinspektør Tilgangen til landinspektørstudiet har i år været særlig lav - 11 studerende i Aalborg og 13 i Ballerup, til trods for at man har gjort meget ud af annoncering og kampagner for branchen. For landmålerbranchen heri indbefattet KLT ere som sådan, er det ikke godt i og med at der gerne til stadighed skal foregå en forskning og udvikling. Det kan selv sagt være svært at opretholde og få tilstrækkelige midler tildelt, hvis grundlaget er for lille. Hertil rejses endvidere spørgsmålet om begrebet beskikkelse. Hvis man vil se lidt mere indgående omkring nævnte problematikker, findes de i Landinspektøren nr. 5 fra oktober 2011 side Dansk Byplanlaboratorium Dansk Byplan laboratorium blev 18.november år. Igennem årene har Byplanlaboratoriet aktivt deltaget i debatten om den til enhver tid pågående planlægning, en debat, der er vedvarende, som man siger: I Byplanlaboratoriet er vi optaget af at sætte planlægning og de igangværende omstillingsprocesser til debat I øvrigt kan man gå ind på :www.byplanlab.dk og se de til stadighed udbudte kurser m.m. Sæt KRYDS i kalenderen Fagligt møde i Middelfart KLF holder fagligt årsmøde, fredag den 27. april 2012 på Quality Park Hotel i Middelfart. Der vil i dagene forud, den 25. og 26. april 2012 blive udbudt et kursus for KLF s medlemmer. Temaer og programmer vil fremgå i indbydelserne, som bliver udsendt i starten af februar måned 2012 pr. post samt via nyhedsbrev pr. mail. Er du ikke tilmeldt ordningen om at modtage nyhedsbreve pr. mail, vil vi gerne opfordre dig til det. Du kan tilmelde dig via KLF s hjemmeside Mange hilsner Kirsten Målebladet nr4/11 15

16 Geoteam præsentation af nyeste Trimble produkter af Knud Meller Nielsen Det følgende er en kort beskrivelse af arrangementet i Horsens. Geoteam skriver tilvarende om det på deres egen hjemmeside (http://www.geoteam.dk/nyheder). Nu skal dette jo ikke opfattes som om KLF foretrækker Geoteam-Trimble frem for nogen andre (Leica Topcon og flere), men det er jo altid interessant for en landmåler at se nye tiltag indenfor instrumenter... (..boys with toys..) Konkurrencen om instrumentkunder er der ikke tvivl om: Jens Esbech (Geoteam) kom med følgende bemærkning under sit oplæg: Leica gør det fantastisk godt - De er lige i hælene på os... Hmm...? Det kan man jo mene om hvad man vil, og vi har god brug for alle som kan og vil konkurrere om at sælge gode produkter til landmåling med forbedring af kvaliteten af vores arbejde til følge. Et positivt budskab, som kom frem under den efterfølgende sandwich-spisning var, at salget går bedre nu end det har gjort siden Det må jo betyde en spirende optimisme i branchen på trods af finanskrise og muligt dobbeltdip. Ved seancen i Horsens, der foregik på VIA i Horsens, var der mødt ca 25 interesserede op. Det var både studerende og folk med erfaring for instrumenter. Der var oplæg om Trimble generelt samt de forskellige produkter indenfor totalstation, GPS og Controlere. Søren Ellegård (direktør Geoteam) var fraværende på grund af den glædelige begivenhed En fødsel! Søren har bl.a. stor viden indenfor satellitområdet. Jens Esbech fortalte om det seneste i hans farvær. Teknisk set hæftede jeg mig ved de nyere muligheder i instrumenterne/controlere, hvor camera og GPS er indbygget nærmest som standard nu. Det giver opmålingsdata suppleret med video og geotaggede fotos at arbejde med. Så kan man orientere sig i data sammen med fotos placeret korrekt i forhold til indsamlede data. Det må kræve stor hukommelsesplads, men fordelen er et bedre overblik, især hvis man ikke selv har været på lokaliteten. Der blev også lagt vægt på de muligheder indbygget i instrumenter og contorlere, som findes til at koble sig mobilt til internettet. Dermed kan data sendes/modtages, i stedet for at personer skal flytte sig med data f.eks hjem til firmaet. Der blev også nævnt, at man med en tablet (pc)controler, med tilgængelig software på stedet kan bearbejde data, og sende data videre til kunden. Her skal man så lige huske på, at det jo stadig er op til den gode landmåler, at sørge for kvalitetssikring. Helt uden for emnet kan lige bemærkes, at der var en del studerende til stede, og det lader til at alle i Horsens har fået praktikplads her i efteråret. Faktisk er der flere pladser end studerende. Det er meget positivt at KLT-studerende er eftertragtede. Én skulle sågar i praktik på Cypern. Det hører vi måske mere om senere. 16 Målebladet nr4/11

17 KLF bestyrelse og Målebladets redaktion ønsker alle annoncører og læsere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår Målebladet nr4/11 17

18 Kort- og Landmålingsteknikernes Forening har fået nyt sekretariat Samtidig har Målebladet skiftet udseende! Der er fundet en ny, bedre og ikke mindst meget billigere trykkemulighed til Målebladet! I praksis betyder det, at MÅLEBLADET nu kan lave et omslag med skiftende motiv. Derudover kommer bladet i 4 farver-tryk på alle sider ikke blot forsiden som hidtil. Og ikke mindst er udgiften til trykning halveret. Vi siger altså farvel til sider i sort/hvid samt den fortrykte forside, som har prydet Målebladet i mange år. Sekretariatet før ombygningen ;-) Kirsten Sørensen og Birgit Kragh i de nye og moderne omgivelse i Tilst Det paladslignende domicil i An(d)elystparken i Tilst vil blive en passende sted for Kort- og Landmålingsteknikernes Forening. Den eksotiske placering i de rustikke omgivelser, vil kaste glans og aftvinge respekt blandt til samarbejdspartnere og arbejdsgivere. Det er noget helt andet end Københavns Havn! 18 Målebladet nr4/11

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet nr4/11 19

20 Afs: KLF Tinglevgade 1, 8000 Århus C. B Sag: OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE TRIMBLE TOTALSTATIONER LØSNINGER DER LEVER OP TIL DINE BEHOV! DE NYE STJERNER FRA TRIMBLE Trimble R4 Ukompliceret Trimble R5 Fleksibel Trimble R6 Gennemprøvet Trimble R7 Omfattende Trimble R8 Førsteklasses GNSS-LØSNINGER FRA TRIMBLE Har du ikke allerede prøvet kombineret GPS og GLONASS med korrektioner fra GPSnet.dk bør du prøve det nu! Men pas på - det er stærkt vanedannende! 20 Målebladet nr4/11 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Uddannelse og viden gør hele forskellen!

Uddannelse og viden gør hele forskellen! 5190 www.sharkreklame.dk Uddannelse og viden gør hele forskellen! K WWW.SITECH.DK Med SITECH s uddannelses program sikres du fuldt udbytte af din investering. Teknologi til entreprenørerne SITECH Academy

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Februar 2011, nr. 2 Husk tilmelding til landskonferencen 9.-10. april 2011 Link: Landskonference: Kvinder krydser grænser Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 15. februar kl.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland Destination Aalborg Nye muligheder i Nordjylland læs mere om: Bentley Map til Københavns Kommune 3D i MicroStation & PowerCivil Maskinstyring - næste logiske skridt Rammeaftale med Aalborg Forsyning DANVA

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1 NR.4/10 December Målebladet NR4/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NR.1/11. Marts. Målebladet NR1/11 1

NR.1/11. Marts. Målebladet NR1/11 1 NR.1/11 Marts Målebladet NR1/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Integreret bus-informationssystem

Integreret bus-informationssystem Integreret bus-informationssystem IBI Integreret bus-informationssystem Mermaid s integreret bus-informationssystem (IBI) er til gavn for både buschauffører og passagerer. Via WiFi, GPS og eksisterende

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring FotoDok Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring Kursets indhold Opstart Velkomst ved Erik Ploug Sørensen Kort overordnet præsentation af FotoDok

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk)

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34 (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du vil ønske du aldrig havde stillet! 1. Hvorfor

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale kameraer så maksimum præcision er sikret. Automatisering af procedurer samt brug af kvalitets

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2010, nr. 7 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 21. september kl. 18:00 til et spændende besøg på Innovationsfabrikken i Kolding Vi mødes kl. 18:00 til en kort

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere