Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder"

Transkript

1 Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og sidebrænder ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIK- KERHEDSVELJEDNIN- GEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION SAMT PERSON- OG TINGS- KADE. Før grillen tages i brug skal følgende kontrolleres: - At grillen er korrekt monteret. - at gaslækagetest er udført (se separat punkt) - At grillen ikke har transportskader GASLÆKAGETEST - I en lille kop blandes 2 dele opvaskemiddel med del vand. - Påfør blandingen ved alle koblinger i gastilførslen (regulator, slange og ventiler) - Kontrollér, at alle drejeknapper på grillen står i "OFF"-stilling og åbn for gastilførslen på regulatoren. - Kontrollér alle koblinger og se om der er "bobler"; luk for gastilførslen. - Såfremt en lækage opdages forsøges denne afhjulpet, og der startes forfra med punkt. - Kan problemet ikke løses, kontaktes forhandleren for hjælp. I TILFÆLDE AF GASLÆKAGE MÅ GRILLEN IKKE TAGES I BRUG. BRUG ALDRIG ÅBEN ILD TIL AT KONTROLLERE FOR GASLÆKAGE. GRILLEN MÅ IKKE RENGØRES MED BRÆNDBARE RENGØRINGSMIDLER. OPBEVAR IKKE LETANTENDELIGE GENSTANDE ELLER VÆSKER I NÆRHEDEN AF GRILLEN. AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED HVIS DER KAN LUGTES GAS - Luk straks afbryderen på regulatoren og fjern regulatoren fra gasflasken. - Sluk for eventuel ild og elektriske apparater i grillens nærhed. - Ventilér T området. - Foretag en lækagetest som beskrevet ovenfor. - Er problemet der stadig, kontaktes forhandleren. KUN TIL UDENDØRS BRUG GENNEMLÆS DENNE MANUAL FØR PRODUKTET TAGES I BRUG OPBEVAR DENNE MANUAL TIL FREMTIDIG BRUG.

2 Brugsanvisning A. Advarsler Vennligst les disse instruksjonene nøye før grillen tas i bruk Gennemlæs disse vejledninger nøje inden grillen tages i brug Gem denne manual for senere brug. Kun til udendørs brug. Må ikke anvendes indendørs. Kun til brug med LPG-flaskegas. Skal anvendes med en passende regulator i henhold til landets standard. Hold god afstand (mindst m) til letantændelige produkter og væsker. Gasflasker må ikke opbevares eller anvendes i liggende stilling, da dette kan medføre fare under anvendelse. Låget på grillen skal åbnes før grillen tændes. Flyt ikke grillen under anvendelse. Grillen skal holdes under opsyn, når den anvendes. Håndtaget kan blive varmt under anvendelse. Løft låget på midten af håndtaget. Udvis forsigtighed når låget åbnes der kommer varm damp ud. Enkelte dele af denne grill vil blive meget varme under anvendelse. Når grillen anvendes, må børn, dyr og personer, som ikke kan tage vare på sig selv, ikke komme i dens nærhed. Luk altid for gastilførslen og fjern regulatoren fra gasflasken, når grillen ikke anvendes. Dæk aldrig grillen til før den er kølet ned efter brug. Lækagetest skal udføres med jævne mellemrum og mindst hver gang gasflasken udskiftes. Gasslangen bør kontrolleres med jævne mellemrum og udskiftes mindst hvert andet år. Forkert brug kan føre til farlige situationer og skader. Ved problemer, kontakt forhandleren B. Gas og regulator Der kan anvendes såvel propan- som butangas til denne grill. Gasflasker, som anvendes til denne grill, bør være 6 kg eller derover. DET ER VIGTIGT AT MAN ANVENDER EN GASFLASKE, REGULATOR OG SLANGE, SOM ER GODKENDT. 2

3 Brugsanvisning C. Installation C Valg af placering Grillen må kun anvendes udendørs på et luftigt sted, og den skal placeres mindst meter fra husvægge og brændbare materialer. C2 Forholdsregler Lufttilførslen til brænderne må ikke blokeres. Under brug skal gasflasken stå ved siden af grillen på et stabilt underlag. Pas på, at slangen ikke er i kontakt med nogen af de dele på grillen, som bliver varme. Den anvendte gasslanges længde må ikke overstige,5 meter. Slangen må aldrig snos, og kontrollér den jævnligt for mørhed, sprækker eller huller. Hvis slangen er beskadiget, skal den udskiftes, før grillen tages i brug. Ved skift af gasflaske, skal man sikre sig, at gastilførslen er lukket på såvel grill som regulator. C3 Montér regulatoren til gasflasken. Sørg for, at grillen er slukket. Følg de medfølgende instruktioner fra regulatorleverandøren. C4 Lækagetest. (skal foretages i luftige omgivelser) - I en lille kop blandes 2 dele opvaskemiddel med del vand. - Påfør blandingen ved alle koblinger i gastilførslen (regulator, slange og ventiler) - Kontrollér, at alle drejeknapper på grillen står i "OFF"-stilling og åbn for gastilførslen på regulatoren. - Kontrollér alle koblinger og se om der er "bobler"; luk for gastilførslen. - Såfremt en lækage opdages forsøges denne afhjulpet, og der startes forfra med punkt. - Kan problemet ikke løses, kontaktes forhandleren for hjælp. D. Anvendelse D. Advarsler - Før grillen tages i anvendelse, skal man gøre sig bekendt med dens manual. - Maks. 70 % af grillfladen kan anvendes som heldækkende stegeplade eller må dækkes med aluminiumfolie eller lignende. Overstiger dækningen mere end 70 %, kan det medføre overophedning og skader på grillen. 3

4 Brugsanvisning D2 Forberedelser før grillen tages i brug - Før grillen tages i brug første gang, skal den brændes af ved at sætte den på fuld styrke i ca. 5 minutter. - For at hindre, at maden brænder sig fast til grillristene, skal de før grillning pensles med en madolie, som tåler høj temperatur. NB! Ved førstegangsbrug, kan farven på ristene ændres lettere, dette er normalt. D3. Tænding af grillen Hovedbrænder Åbn låget på grillen. Kontrollér, at alle brænder-drejeknapper står på OFF. Åbn for gassen på gasflasken eller regulatoren. Tryk den midterste brænders drejeknap ind og drej den venstre om så den står i tændstilling, og der høres en kliklyd. Brænderen er nu tændt. For at tænde de øvrige brændere, trykkes de tilhørende drejeknapper ind en ad gangen og drejes venstre om, indtil brænderen tænder. Tænd altid midterbrænderen som den første. Hvis en brænder ikke tænder, slukkes for alle de andre brændere. Gentag derefter tændproceduren efter 5 minutter. Sidebrænder (hvis en sådan findes) Åbn låget over sidebrænderen. Tryk sidebrænderens drejeknap ind og drej den venstre om, indtil der høres en kliklyd. Brænderen er nu tændt. Hvis brænderen ikke tænder, slukkes for alle de andre brændere. Gentag derefter tændproceduren efter 5 minutter. Maksimal diameter for kogegrej på sidebrænderen er 260 mm, minimal diameter er 40 mm. D4. Manuel tænding Stil en tændt tændstik ind i tændingshullet længst til venstre på grillens front. Tryk brænder-drejeknappen LÆNGST TIL VENSTRE ind og drej den til tændstilling. Når VENSTRE brænder er tændt, tændes de øvrige brændere efter tur. Kontrollér, at den venstre brænder er tændt, inden de øvrige brændere tændes. Hvis brænderen længst til venstre ikke tænder, kontaktes forhandleren. Efter tænding skal brænderne brænde ved maksimal effekt i 3-5 minutter for at forvarme grillen. Dette skal gøres hver gang, at grillen anvendes. Låget (i påkommende tilfælde) skal stå åbent under forvarmningen. Når forvarmningen er gennemført, sættes alle brænderne på lav effekt, så det bedst mulige grillresultat opnås. Sidebrænder (hvis en sådan findes) Sæt drejeknappen på OFF. Hold en tændt tændstik hen til brænderens gashuller. Tryk drejeknappen ind og drej knappen venstre om over på høj effekt. Brænderen skal nu tændes inden for 5 sekunder. Hvis brænderen alligevel ikke tænder, kontaktes forhandleren. 4

5 Brugsanvisning D5. Grillning Forvarm grillen ved at sætte brænderne i maks. " "-stilling i ca. 5 minutter med låget lukket. Læg ikke for meget "kold" mad på ad gangen, da dette vil køle ristene ned. Opdel grillfladen i varme, mellemvarme og kolde soner. Flyt råvarerne en zone ad gangen efterhånden, som maden er ved at være klar. Grillning med låget lukket giver meget høj varme. Justér gastilførslen efter behov for at undgå at skade maden. Ved grillning med lukket låg efter forvarmning, bør brænderne ikke brænde med maks. " "-effekt i længere tid ad gangen. D6. Efter grillning Når grillningen er overstået, åbnes låget og alle afbrydere sættes på maks. i " " 5 minutter. Dette vil brænde alle rester efter grillningen af og forenkle rengøringen. D7. Sluk for grillen Når grillningen er overstået og grillen er "brændt af", lukkes for alle brændere; luk derefter for gastilførslen på gasflasken. Vent til grillen er kølet ned før låget lukkes. E. Vedligeholdelse Rengør grillen jævnligt mellem hver anvendelse og specielt godt, når den ikke har været anvendt i et stykke tid. Husk! Alle dele skal være kølet ned, inden grillen rengøres. - Sprøjt aldrig vand på grillen, mens den er varm. - Undgå at tage på varme dele af grillen uden grydelap/grillhandske. For at beskytte grillen mod vejr og vind, anbefaler vi, at der bruges et overtræk, mens grillen opbevares. NB! Grillen skal være kold og tør, inden overtrækket lægges på.. Grillriste Vask ristene med varmt vand og almindeligt opvaskemiddel. Lad ristene tørre helt og opbevar dem tørt. 5

6 Bruksanvisning 2. Vedligeholdelse af brænderne. Normalt er det tilstrækkeligt at "brænde grillen af", som beskrevet herover. Men efter et stykke tid (eller længerevarende opbevaring) vil fedt fra grillningen eller insekter kunne blokere brænderhovedernes huller. For at rengøre disse afmonteres brænderen og vaskes med sæbevand brug en stålbørste til at fjerne snavset. NB! Brænderen skal være helt tør, før den monteres igen. 3. Grillkroppen Fjern med jævne mellemrum fedt og smudsrester, som opstår under brugen, ved hjælp af en skraber. Hovedrengøring ( x årligt) foretages med varmt vand og opvaskemiddel brug en klud og/eller en opvaskebørste. Brug kun ikkebrændbare rengøringsmidler. NB! Pas på, at der ikke trænger vand ind ved drejeknapperne eller i brænderne. Sørg for, at grillen er helt tør efter rengøring, før den evt. dækkes af et overtræk 4. Skruer og møtrikker Årlig kontrol af og eftertilspænding af skruer og møtrikker anbefales 5. Opbevaring (for længere perioder uden brug) Opbevar grillen tørt og køligt. Dæk brænderne med aluminiumfolie for at hindre insekter i at komme ind i hulrummene. Hvis grillen opbevares indendørs, skal gasflasken kobles fra og opbevares udendørs. Gasflasken skal altid opbevares udendørs og hævet over underlaget. Opbevar gasflasken uden for børns rækkevidde. 6

7 ADVARSEL Når grillen anvendes, skal der være en afstand på mindst meter til husvægge eller brændbare materialer Når grillen anvendes, skal der være frit mindst meter til alle sider til letantændelige materialer som vinyl, plast, træ, brændbare væsker, papir o.l. Brug aldrig grillen indendørs, i en garage, vinterhave, pavillon eller andre steder med dårlig ventilation. Gasapparater må aldrig anvendes på steder, der ligger under jordhøjde, da dette kan medføre gasforgiftning. Afskærm eller overdæk ikke området, således at normal luftcirkulation hindres ved grillen 39''(00 CM) 39''(00 CM)! Advarsel! Dele af grillen bliver meget varme under anvendelse. Hold børn, dyr og personer, som ikke kan tage vare på sig selv, væk fra grillen, mens den er i brug. 7

8 A. Komponentliste Antallet af visse komponenter kan variere afhængigt af modellen. Oplysningerne kan ændres uden forudgående meddelelse. Yderligere informationer om komponenterne findes på monteringstegningen for den aktuelle grillmodel. Lågdel Grilldel Sidebords-del Vogndel Monteringsdele KODE A A2 A3 A4 A5 A6 B B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B0 B B2 B3 B4 B5 C C2 C3 E E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F F2 F3 F4 KOMPONENT Venstre sideplade Låg Termometer Højre sideplade Håndtag Håndtagsholder Varmhylde Bageste plade Flammetæmmere Brændere Grillrist Tændkabel Kontrolpanel Brænder-drejeknap Varmeisoleringsplade Grillunderdel Fedtopsamler Slange-ventil-regulator (HVR) Bageste plade 2 Brakett for sidebord bag Brakett for sidebord front Sidebord Forreste flange, sidebord Bageste flange, sidebord Venstre forreste ben Venstre bageste ben Højre forreste ben Højre bageste ben Hjul Navkapsel Nederste hylde Fronttrekk Hjulaksel M6 skulder skrue M6x5-skrue M6x60-skrue M8 låsemøtrikken ANTAL

9 KODE KOMPONENT ANTAL D Låg for sidebrændere D2 Sidebrænderdel D3 Underhylde for sidebrændere D4 Forreste flange, sidebrænder D5 Bageste flange, sidebrænder D6 Konsol, sidebrænder Sidebrænder-del D7 D8 Rist, sidebrænder Sidebrænder D9 Tændkabel, sidebrænder D0 Aksel for låg, sidebrænder D Panel, sidebrænder D2 Konsol, sidebrænderpanel D3 Låsesplit D4 Tænder, sidebrænder 9

10 B. Komponentoversigt model Savannah III Antallet af visse komponenter kan variere afhængigt af modellen. Oplysningerne kan ændres uden forudgående meddelelse. Yderligere informationer om komponenterne findes på monteringstegningen for den aktuelle grillmodel. B B5 B3 A A 2 A5 A6 A 3 A4 C C 2 C 3 E2 B 2 B 4 B 6 B 7 B 8 B 9 B 0 B 2 B3 B4 B 5 E8 B E4 D D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 0 D D 2 E E3 E 7 E 6 E5 E9 0

11 B2. Monteringstegninger

12 C. Montering NØDVENDIGT VÆRKTØJ TIL MONTERING: Mellemstor retkærv- eller stjerneskruetrækker, skiftenøgle eller fastnøgler (millimeter). Man skal være to personer for at montere denne grill. Fjern alt emballagemateriale fra de enkelte komponenter inden de monteres. Læg alle møtrikker og skruer frem og kontrollér, at de har den rigtige længde inden de skrues i. På trods af en omhyggelig fremstillingsproces for dette produkt, bør I alligevel være forsigtige under monteringen, så I ikke kommer til at skære jer på eventuelle skarpe kanter. B 0 E4 F2 F2 E3 B0 E 2 E Figur a Figur b B 3 F 2 E 2 E 4 Figur c Figur d Montér venstre forreste ben (E) og venstre bageste ben (E2) på grillunderdelen (B0) med M6*5-skruer (F2) iht. figur a. Montér højre forreste ben (E3) og højre bageste ben (E4) på grillunderdelen (B0) med M6*5-skruer (F2) iht. figur b. Montér bageste plade 2 (B3) med M6*5-skruer (F2) iht. figur c. Grillen skal derefter se ud som figur d. 2

13 2 E7 E2 F3 E7 E4 E F3 E3 Figur 2a Figur 2b Figur 2c Fastgør den nederste hylde (E7) til venstre forreste ben (E) og venstre bageste ben (E2) med M6*60-skruer (F3) iht. figur 2a. Fastgør den nederste hylde (E7) til højre forreste ben (E3) og højre bageste ben (E4) med M6*60-skruer (F3) iht. figur 2b. Grillen skal derefter se ud som figur 2c. 3

14 3 E4 E3 E6 F4 E5 E9 Figur 3a Figur 3b 4

15 4 Figur 4a Figur 4b Placér sidebrænderventilen i HVR (B2) på sidebrænderpanelets konsol (D2) mod åbningen for sidebrænderen (D8) iht. figur 4a. Fastgør sidebrænderpanelets konsol (D2) til sidebrænderdelen (D2) med en M6x5-skrue (F2) iht. figur 4b. Før sidebrænderens tændkabel (D9) ind i sidebrænderens tænder (D4) 5 F2 Figur 5a Figur 5b 5

16 Figur 5c Fastgør den monterede sidebrænderdel (D2) til grillen (B0) med en M6 skulder skrue (F) iht. fig. 5a og 5b. Grillen skal derefter se ud som figur 5c. 6 C 5 C C 2 C 3 F C4 Figur 6a Figur 6b Figur 6c Fastgør sidebordet (C) til grillen med M6 skulder skrue (F) iht. fig. 6a og 6b. Grillen skal derefter se ud som figur 6c. 6

17 7 B5 B3 B B2 B Figur 7a Figur 7b Figur 7c Placér grillristen (B5), flammetæmmerne (B3) og fedtopsamleren (B) i grillen iht. figur 7a. Sæt varmehylden (B) fast i den bageste plade (B2) iht. figur 7b. Grillen skal derefter se ud som figur 7c. 7

18 8 Figur 8a Figur 8b Fastgør den forreste plade (E8) til venstre forreste ben (E) og højre forreste ben (E3) iht. figur 8a. Sørg for, at grillen nu ser ud som på figur 8b. 8

19 Teknisk information Modelnummer: K303S - Pin-nr.: 359/BU /05 Gaskategori: L3+{28-30/37) L3+B/P{30} L3+B/P{50} Gastryk: mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar Åbning (hovedbrændere) 0,89 mm 0,89 mm 0,89 mm 0,78 mm Gastype: Butan Propan Butan/Propan/LPG Butan/Propan/LPG flaskegas flaskegas Effekt, 3 brændere Effekt, sidebrænder Gasforbrug 2,3KW 9,7 KW 857 g/tim. L3+(28-30J37) til BE, CY, CZ, EE, FR, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, RO, SK, ES, CH og GB Beregnet til L3+BJP(30) til Land BG, CY, CZ, DK, EE, FL, GR, HU, HR, LS, LV, LT, LU, MT, NL, NO, SK, SL, SE og TR L3+BJP(50) til AT, HU, SK, CH og DE Kun til udendørs brug. Læs anvisning erne for anvendelse. Advarsel: Visse d ele af grillen kan blive meget varme. Hold børn på afstand. Fremstillet i Kina Denne grill er fremstillet i Kina for: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 NO-203 SKJETTEN NORGE 9

20 Technical information Specifications Teknisk Fejlsøgning Modifikationer eller reparation af vitale dele i grillen må kun udføres af kompetent personale. 20

21 Advarsel Under produktionen er der lagt vægt på at undgå skarpe kanter og hjørner på det færdige produkt. Tag alligevel forholdsregler under monteringen for at undgå snitsår.

22 Reservedele, forbrugerkontakt og reklamationer Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til købeloven. Produktet har gennemgået en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken ved køb af produktet eller er dette beskadiget kontakt forhandleren eller nedenstående forbrugerkontakt. Fejl, som skyldes forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet medfører, at reklamationsretten bortfalder. Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældende prisliste + eventuel fragt og ekspeditionsgebyr. Ved behov for reservedele eller ved reklamation: Kontakt forhandler eller forbrugerkontakt. Nordic Season Products AS E-post: Ved reklamation på produktet skal købsbevis og serienummer vedlægges. 22

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG!

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG! DK KG201445 LAKESIDE Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING!! KUN TIL UDENDØRS BRUG! GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING!!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala.

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og brugsanvisning Rockford kulgrill Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. Model: KG030 ADVARSEL Kun til udendørs brug. Ikke beregnet til kommerciel brug. Læs

Læs mere

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual.

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual. CURTIS Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill Curtis GG201414 BEMÆRK: LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER

Læs mere

DK Model Brugsanvisning

DK Model Brugsanvisning Model 94130 DK Brugsanvisning GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET Brugervejledning VIGTIGT LÆS ALLE ANVISNINGER OG BETJENINGSVEJLEDNINGER, INDEN GRILLEN TAGES I BRUG. FØLG DE KORREKTE OPTÆNDINGS- OG ANVENDELSESPROCEDURER. HÅNDTER METALDELE MED FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 12255 DK 08/1 TC/LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug. Læs brugervejledningen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. METEOR Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill METEOR GG251600 Revised December 2015 BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

12723JSK DK 2007 - LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12723JSK Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og brugsanvisning KUN TIL UDENDØRS BRUG!

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og brugsanvisning KUN TIL UDENDØRS BRUG! NEW YORK!! NEW YORK KG201793 Montering og brugsanvisning Før du starter med montering af denne grill. SÆT DIG GRUNDIGT IND I SIKKERHEDS- VEJLEDNING OG ADVARSLER, FØR GRILLEN TAGES I BRUG. DANSK! KUN TIL

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 12371 DK-2009 12/08 1 Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 Læs brugsanvisningen grundigt inden du tager din LANDMANN -grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

12213 DK 06/11 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12213 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12461dk 30/11-09tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 31342

Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 31342 Version: 3134 Dato 10/1-0tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 3134 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773 Modell: 12773 Dato: 7/12-09hjc/tc Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER

BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER Produktet er designet og produceret i overensstemmelse med standarder som angivet i: Þ EN 26-1997 +A3:2006 TEKNISK ASSISTANCE Produktet er testet og justeret før det forlader

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill

Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill DA Fotografier er ikke i målsikre. Der forbeholdes ret til ændringer af specifikationerne uden varsel. 0359

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use EN FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS clever COOKING SINCE 1899 RU Figure [1] Figure [2] Figure

Læs mere

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 Revised October 2015! BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C 12206C DK 10/08 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

GASGRILL BG909 HN Kun til udendørs brug!

GASGRILL BG909 HN Kun til udendørs brug! GASGRILL BG909 HN 2551 Kun til udendørs brug! Læs brugervejledningen omhyggeligt, før gasgrillen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. SIKKERHEDSANVISNINGER OBS! Brug kun en passende slange

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL MONTERINSVEJLEDNIN 14 (35 CM) BORD TRÆKULSRIL RILLEN BESTÅR AF FØLENDE DELE Inden bordgrillen samles, kontrolleres det iht. nedenstående liste, at alle dele medfølger. Brug et par minutter til at blive

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

12750-2008 DK Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12750 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Indhold: 1.Tekniske data 2.Funktioner 3.Monteringstips

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 12774

Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 12774 Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 774 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne, er funktions- forstyrrelser

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

12715 SWE - 2008 JA Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12715 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 12781 DK - 2009 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12749DK 15/11-11TC Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. LIBERTY Revised December 2015 Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill LIBERTY GG261604! BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tak fordi du har anskaffet en Weber grill. Du har gjort en klog investering. Brug nu et par minutter, og beskyt den ved at registrere

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere