BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation"

Transkript

1 Bitte aufklappen BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation DMV-JHB1 (2004) Indholdsfortegnelse Seite Betegnelser på de enkelte dele og oversigt... I Tekniske data... II Garanti... III Garantikort... IV Indledning... 1 Oplysninger og LC-displayets elementer Vejrstation, sender... 2 Sikkerhedshenvisninger Henvisninger om batteriet, miljøbeskyttelse... 3 Ibrugtagning Forklaring på tasterne... 4 Isætning af batterier, visning for skift af batterier... 5 Ibrugtagning og setup Indstilling af senderen... 6 Automatisk og manuel indlæringsfunktion... 6 Indstillinger Indstilling af radiouret... 7 Manuel tidsindstilling TID 1 / dato / tidszone... 8 Indstilling af sommer- / normaltid... 8 Rettelse af højden og valg af visningen... 9 Indstilling af alarmen for temperaturen indendørs... 9 Indstilling af alarmen for luftfugtigheden indendørs Indstilling af alarmen for temperaturen udendørs Indstilling af alarmen for luftfugtigheden udendørs Indstilling af alarmen for temperaturen hhv. luftfugtigheden udendørs Afslut alarm for temperatur / luftfugtighed Indstilling af TID Indstilling af tids-alarmen Afslut tids-alarm Visninger Visning af temperatur og luftfugtighed Tendensvisning Vejrudsigt Månefaser Animeret forløb af temperatur og lufttryk Solopgang, solskinsvarighed og solnedgang Baggrundsbelysning Fejlsøgning Zonekort Notater

2 Betegnelser på de enkelte dele og oversigt Tekniske data GARANTI Garantikort dag / måned (dd/mm) ugedag klokkeslæt 1 & 2) alarm (1 & 2) klokkeslæt (hh:mm:ss); år (yyyy); zonekode 1 På bagsiden: batterirum, støtte og holder til vægmontage solopgang (am, hh:mm) solskinsvarighed (hh:mm) solnedgang (pm, hh:mm) Modtager DMV-JHB1 (2004) Batterier Temperaturmåleområde Målenøjagtighed Opløsning 3 x 1,5 V / størrelse AA/UM3-5 C til +50 C maks. +/- 1% indenfor et måleområde fra 0 til 40 C 0,1 C DMV-JHB1 (E23225) Der ydes 36 måneders garanti for materiale- og produktionsfejl. (Gem kassebon) Ønsker De at benytte Dem af denne garanti, henvender De Dem i et Aldi-marked med Deres navn, adresse og evt. telefonnummer samt besked, om De ønsker et andet apparat (så længe lager haves) eller pengene igen. I tilfælde af, at garantikrav gøres gældende, skal garantikortet udfyldes omhyggeligt og sendes ind sammen med apparatet og kvitteringen for køb. Gælder i 3 år fra købsdatoen / poststempel. Artikel: trådløs vejrstation DMV-JHB1 (2004), sender WT 440 H Oplysninger om mangler: Snooze/Light Målenøjagtighed for luftfugtigheden 15% til 95% relativ luftfugtighed 2 Målenøjagtighed + / - 5% Max/Min/+ Mode 3 Opløsning 1 % 4 Select/ C/ F/- Alarm/Channel 5 Sender WT 440H vejrudsigtssymboler månefaser animeret søjlediagram (lufttryk/ temperatur inde/ude) enhed (hpa / mm Hg) højdeindstilling (m) udesenderkanal (1,2,3,4) temperatur ude (C/F) luftfugtighed ude (%) temperaturtendens ude / luftfugtighedstendens ude temperatur inde (C/F) luftfugtighed inde (%) temperaturtendens inde / luftfugtighedstendens inde batteriindikator Batterier Måleområde for temperaturen Måleområde for luftfugtigheden Sendefrekvens Rækkevidde 2 x 1,5 V / størrelse AA/UM3-20 C til +50 C 15 % til 95 % relativ luftfugtighed 433,92 MHz maks. 40 m (i åbent terræn) købt hos: (vedlæg kvittering) Butikkens by: Adresse: kanalnummer (1 4) 1 OUT 6 Producenten erklærer hermed, at dette produkt ved forskriftsmæssig anvendelse opfylder de grundlæggende krav i henhold til 3 og de øvrige relevante bestemmelser i FTEG (artikel 3 R&TTE). Køber: Navn: temperatur / luftfugtighed lysdiode-display SET - AA 1.5V + + AA 1.5V - C/F 7 batterirum Overensstemmelseserklæringen er offentlig tilgængelig på Internettet på adressen: Postnr., by: Adresse: støtte og holder til vægmontage Telefon: Ændringer forbeholdes Underskrift: I II III IV

3 Indledning Kære kunde, vi lykønsker dig med købet af denne topmoderne elektroniske vejrstation med sender. Du har købt et højtudviklet elektronisk produkt, som du vil have stor glæde af igennem mange år og som vil give dig meget nøjagtige oplysninger om vejret. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære den nemme betjening at kende og opbevar så vejledningen for at have den parat i tilfælde af yderligere spørgsmål vedrørende brug. Yderligere oplysninger finder du på: Obs - vigtige henvisninger Efter at uret er pakket ud, skal batterierne først lægges ind i senderen og først derefter i stationen. Hvorfor det? Indenfor de første to minutter søger stationen efter data fra senderen og opdaterer sig selv. Derfor skal senderen være i drift, når stationen vil modtage data. DCF-tidssynkronisering: Når stationen er i drift, begynder den efter 7 minutter med at lede efter DCF-signalet (de første 6 minutter bruges til modtagelse og forarbejdning af vejroplysningerne). Signalet søges i 10 minutter. Lykkes synkroniseringen ikke, gentages forsøget med at modtage signalet hver 2. time. Skift om nødvendigt urets position (flyt f. eks. uret til vinduet), når der er problemer med modtagelsen. Du kan også aktivere søgefunktionen manuelt ved at holde tasten Select/ C/ F/- (5) nede (i 3 sekunder). Når din vejrstation har modtaget tidssignalet én gang, opdateres klokkeslættet alle 24 timer kl. 04:07. Ved skift fra sommer- til normaltid sker opdateringen altså kl. 04:07. Skift om nødvendigt urets position (f. eks. til nærmere til vinduet), når der er vanskeligheder med opdatering af tiden. Du kan også aktivere søgefunktionen manuelt ved at holde tasten Select/ C/ F/- (5) nede (i 3 sekunder). Efter initialisering af stationen sker der hvert minut en opdatering mellem stationen og senderen. Lufttrykket opdateres hvert 16. minut. SENDERENS rækkevidde kan indskrænkes væsentligt af forhindringer. Beskyt senderen imod direkte sollys. Vejrudsigten er driftsklar 12 timer efter at batterierne er blevet lagt i. 1

4 Oplysninger og LC-displayets elementer Vejrstation Præcist klokkeslæt gennem modtagelse af DCF-77-radiosignalet 12- eller 24-timers visning for to tidszoner Visning af dato og ugedag Visning af indendørstemperatur i C/ F Visning af udendørstemperatur i C/ F med op til fire sendere på forskellige målepunkter Minimum- / maksimum-visning for temperatur og luftfugtighed Vejrtendensvisning Visning af aktuel og tidligere tendens for lufttrykket Temperaturalarm for indetemperaturen og den temperatur, der meddeles af en eller op til fire sendere Symboler for vejrudsigten 12 månefasevisninger Visning af tiden for solopgang og solnedgang Display-visning Sender Kabinet WT 440H stænkvandsbeskyttet Temperaturvisning i C/ F Visning af luftfugtighed Rækkevidde op til 40 m 2

5 Sikkerhedshenvisninger Henvisninger om batteriet Vejrstationen forsynes med 3 og senderen med 2 batterier af typen AA, UM3 (disse batterier følger med leveringen). Batterierne skal opbevares uden for børns rækkevidde. Såfremt man har slugt et batteri, skal den pågældende person omgående søge læge. Der må ikke gøres forsøg på at reaktivere brugte batterier ved hjælp af varme eller andre midler. Der er fare for eksplosion! Batterier må ikke kortsluttes. Batterierne må ikke kastes i ilden. Batterier må ikke skilles ad. Alle batterier i et apparat skal udskiftes samtidigt. Benyt ikke nye batterier sammen med gamle batterier. Bland ikke batterier af forskellige systemer eller forskellige typer og varemærker. Når disse regler ikke overholdes, kan batterier aflades under deres normale slutspænding, hvilket igen øger risikoen for at de løber ud. Miljøbeskyttelse Batterier hører ikke til husholdningsaffaldet! Enhver forbruger er ved lov forpligtet til at aflevere alle almindelige og alle genopladelige batterier - uafhængigt af, om de indeholder skadelige stoffer eller ej - hos et indsamlingssted i sin kommune, i sin bydel eller hos forhandleren, så de kan bortskaffes på miljøvenlig måde. Aflevér venligst batterier og genopladelige batterier i afladet tilstand! Hvis apparatet ikke længere kan bruges, spørg kommunens renovationsafdeling om de nødvendige skridt vedrørende bortskafning. 3

6 Ibrugtagning Forklaring på tasterne 1. Snooze/Light: med denne tast afbryder du alarmen og tænder for displaybelysningen i ca. 7 sekunder. 2. Max/Min/+: viser MAX og MIN - værdierne og bruges til manuel justering af uret, alarmen, datoen og årstallet, ligeledes for alarmværdierne for maksimal temperatur og luftfugtighed. 3. Mode: med denne tast vælger du de forskellige visninger for klokkeslæt 1 + 2, alarm 1 + 2, dato, årstal og temperatur- / luftfugtighedsalarm (min/max). 4. Alarm/Channel: her kan du vælge tænd/sluk for alarm 1 + 2, du kan skifte mellem senderne (1-4), vælge alarmværdier for temperatur og luftfugtighed, du kan bladre gennem den animerede søjlevisning (lufttryk / temperatur inde og ude) og du kan aktivere indlæringsprocessen. 5. Select/ C/ F/-: her skifter du mellem visning i F og C og her foretages manuel indstilling af uret, alarmen, datoen og årstallet. Her indstilles også alarmværdierne for minimal temperatur og luftfugtighed. (Tasterne 6 og 7 er i senderens batterirum) 6. SET: her skifter man til indstillingsmodus og bekræfter de værdier, som man har indstillet. 7. C/F: her ændres kanalerne og huskoden (under indstillingen) og her vælger man mellem visning i grader Celsius eller Fahrenheit. 4

7 Ibrugtagning Isætning af batterier OBS: Sæt først batterierne ind i senderen (se også side 1)! 1. Åbn batterirummet både på vejrstationen og på senderen. Senderens batterirum er stænkbeskyttet. Til åbning har du brug for en lille skruetrækker. Vær opmærksom på den i batterirummet markerede polaritet +/- ved isætning af batterierne. 2. Læg i senderens batterirum 2 batterier af typen AA/UM3 og i vejrstationens batterirum 3 batterier af typen AA/UM3. Disse batterier leveres sammen med apparatet. Vejrstationens batterier skal lægges ind i denne rækkefølge: Først to batterier til venstre og til højre i rummet, derefter sættes det tredje batteri ind i midten. 3. Batteriernes kapacitet vises i LC-displayet med et batterisymbol både for vejrstationen og for senderen / senderne. Når et af disse batterisymboler blinker uafbrudt, skal de pågældende batterier udskiftes. Visning for skift af batteri Et batterisymbol med kapacitetsvisning på vejrstationens display gør opmærksom på et nødvendigt skift af batterier. Også i senderens LC-display vises et batterisymbol, når batteriet skal skiftes. I displayet ses ligeledes batterisymbolet, når data fra den tilsvarende sender vises. 5

8 Ibrugtagning og setup Indstilling af senderen Tryk ved åbnet batterirum SET (6) for at starte senderen. Huskoden blinker i 10 sekunder. Indenfor denne tid kan du vælge en huskode* (1-15) ved at trykke på C/F-tasten (7). Tryk på SET (6) for at bekræfte din indtastning. Alle sendere skal være indstillet til den samme huskode. Herefter blinker kanalvisningen i ca. 10 sekunder. Indenfor denne tid kan du vælge en kanal (1-4) ved at trykke på C/F-tasten (7). Tryk på SET (6) for at bekræfte din indtastning. Enhver sender skal indstilles til en anden kanal. Skift til en anden huskode, når din vejrstation modtager signaler fra sendere i nærheden, som også sender indenfor 433-MHz-området. Fabrikkens indstillinger er huskode = 01 og kanal = 01. Luk batterirummet omhyggeligt, så der ikke kan trænge fugt ind i senderen. Automatisk indlæringsfunktion Den automatiske indlæringsfunktion starter af sig selv, når batterierne lægges ind i vejrstationen for første gang og det tager så ca. tre minutter. Indenfor disse tre minutter initialiseres vejrstationen, den modtager værdierne for temperatur og luftfugtighed efter hinanden fra senderne. Der vises kun værdierne for de sendere, som kan modtages. Manuel indlæringsfunktion Du kan også starte indlæringsfunktionen manuelt, når du f. eks. har installeret en ekstra sender eller når radioforbindelsen mellem sender og vejrstation har været afbrudt. Sidstnævnte kan du konstatere, når værdierne for den pågældende kanal (sender) blinker. Tryk på tasten Alarm/Channel (4) i mindst 3 sekunder. Der lyder en biptone og den gør opmærksom på, at indlæringsmodus er startet i ca. 3 minutter. Symbolet for kanalen/kanalerne begynder at blinke og der lyder en biptone hver gang, når en sender er blevet registreret. Værdierne for temperatur- og luftfugtighed for de modtagne sendere vises på skift. Den automatiske eller den manuelle indlæringsfunktion kan ikke startes, mens antennesymbolet blinker, dvs. klokkeslæt og dato synkroniseres. 6

9 Indstillinger Indstilling af radiouret Der er et radiour integreret i vejrstationen DMV-JHB1 (2004), som indenfor en omkreds på km fra Frankfurt/Main foretager en automatisk indstilling af dato og klokkeslæt ved hjælp af det DCF77-radiosignal, som udsendes derfra. Når vejrstationen modtager dette signal, slettes en manuelt indtastet dato og klokkeslæt og erstattes af de modtagne radiodata. Det blinkende antennesymbol viser, at DCF77-signalet modtages og evalueres. Den nøjagtige indstilling kan tage nogle minutter afhængig af det modtagne signals kvalitet. Når klokkeslæt og dato er indstillet korrekt, holder antennesymbolet op med at blinke. ingen visning stærkt signal mellemstor signalstyrke svagt signal signalet modtages og evalueres ingen modtagelse For at sikre en god modtagelse af dette radiosignal skal vejrstationen ikke sættes op ved siden af store metalgenstande eller elektriske apparater som f. eks. computere, skærme eller lignende. HENVISNING: Når vejrstationen tages i drift, begynder denne med at søge efter DCF-signalet efter 7 minutter (de første 6 minutter bruges til at modtage og forarbejde vejrdata). Signalet søges i 10 minutter. Lykkes synkroniseringen ikke, forsøges det hver 2. time at modtage et signal. Skift i givet fald stationens position (f. eks. nærmere til vinduet), når der er vanskeligheder med modtagelsen. For at starte modtagelsen af radiosignalet manuelt trykker du på Select / C/ F/ - (5) i ca. 3 sekunder, indtil der lyder en biptone og antennesymbolet begynder at blinke. 7

10 Indstillinger Manuel tidsindstilling TID 1 / dato / tidszone HENVISNING: Når tasten Max/Min/+ (2) holdes nedtrykt, tælles hurtigt op. Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til den manuelle tidsindstillingsmodus. (Der vises CLOCK 1 og timetallet begynder at blinke.) Tryk på Max/Min/+(2) for at indstille timerne. Tryk på Snooze/Light-knappen (1), for at skifte mellem en 12- eller 24-timers visning. 12-timers-visningen kendetegnes med PM. Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at skifte til indstilling af minutter. Tryk på Max/Min/+(2) for at indstille minutterne. Med tasten Alarm/Channel (4) kan du sætte sekunderne til 00. Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at skifte til indstillingerne for dag. Tryk på Max/Min/+(2) for at indstille dagen. Oplysningen om ugedagen indstilles automatisk efter at datoen er blevet indstillet. Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at skifte til indstillingen for måned. Tryk på Max/Min/+(2) for at indstille måneden. Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at skifte til indstillingen for år. Tryk på Max/Min/+(2) for at indstille året. Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at skifte til indstillingen for tidszone. Tryk på Max/Min/+(2) for at indstille tidszonen. Find i tabellen på side 18 den zonekode, der gælder for din bopæl. Efter indtastning af zonekoden kan opdateringen af displayet tage op til et minut! Indstillingen afsluttes ved at du trykker Mode (3) så ofte, indtil der vises CLOCK 1 eller når der ikke trykkes nogen knap i et minut. Indstilling af sommer- / normaltid Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til den manuelle tidsindstillingsmodus. Tryk igen på Mode (3). Tryk på Snooze/Light-knappen (1) for at skifte mellem sommer- og normaltid. Sommertiden er mærket med DST (Daylight Saving Time). Indstillingen afsluttes ved at du trykker Mode (3) så ofte, indtil der vises CLOCK 1 eller når der ikke trykkes nogen knap i et minut. OBS: Gennemfør ikke denne manuelle indstilling mellem kl. 23:00 og kl. 01:00, fordi datoen så ikke skifter. 8

11 Indstillinger Rettelse af højden og valg af visningen (hpa eller mmhg) HENVISNING: ændres vejrstationens højde (f. eks. fra første til anden sal), kan en rettelse af højden foretages manuelt. Det lufttryk, som er blevet registreret af det automatiske setup, vises ellers ikke længere korrekt. Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til manuel indsdtilling af tiden. Tryk igen på Mode (3). Tryk på Max/Min/+ (2) for at kompensere for en højdeforskel i opadgående retning. Med hvert tryk på tasten øges højden med 10 m. Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at kompensere for en højdeforskel i nedadgående retning. Med hvert tryk på tasten reduceres højden med 10 m. Tryk på Alarm/Channel (4) for at skifte mellem visningens måleenheder: hpa <- > mmhg. Indstillingen afsluttes ved at du trykker Mode (3) så ofte, indtil der vises CLOCK 1 eller når der ikke trykkes nogen knap i et minut. Indstilling af alarmen for temperaturen indendørs (INDOOR) Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til manuel indstilling af tiden. Tryk igen på Mode (3) 2 gange. Displayets felt for indendørs-temperaturen viser blinkende den tidligere indstillede temperatur-alarmværdi. Benyt tasterne Max/Min/+ (2) hhv. Select/ C/ F/- (5) for at indstille alarmtemperaturen. Vælg med tasten Snooze/Light (1), om alarmen skal lyde, når temperaturen overskrides (symbol ) eller når temperatur en underskrides (symbol Ø) eller om alarmen skal deaktiveres (ikke noget symbol). Indstillingen afsluttes ved at du trykker Mode (3) så ofte, indtil der vises CLOCK 1 eller når der ikke trykkes nogen knap i et minut. 9

12 Indstillinger Indstilling af alarmen for luftfugtigheden indendørs (INDOOR) Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til manuel indstilling af tiden. Tryk igen på Mode (3) 3 gange. Displayets felt for indendørs-luftfugtigheden viser blinkende den tidligere indstillede luftfugtigheds-alarmværdi. Benyt tasterne Max/Min/+ (2) hhv. Select/ C/ F/- (5) for at indstille alarmluftfugtigheden. Vælg med tasten Snooze/Light (1), om alarmen skal lyde, når luftfugtigheden overskrides (symbol ) eller når luftfugtigheden underskrides (symbol ) eller om alarmen skal deaktiveres (ikke noget symbol). Indstillingen afsluttes ved at du trykker Mode (3) så ofte, indtil der vises CLOCK 1 eller når der ikke trykkes nogen knap i et minut. Indstilling af alarmen for temperaturen udendørs (1 OUTDOOR) Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til manuel indstilling af tiden. Tryk igen på Mode (3) 4 gange. Displayets felt for udendørs-temperaturen viser blinkende den tidligere indstillede alarmværdi for udendørs-temperaturen. Indstillingen foretages som beskrevet under Indstilling af alarmen for temperaturen indendørs (INDOOR). Indstilling af alarmen for luftfugtighed udendørs (1 OUTDOOR) Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til manuel indstilling af tiden. Tryk igen på Mode (3) 5 gange. Displayets felt for udendørs-luftfugtigheden viser blinkende den tidligere indstillede alarmværdi for udendørs-luftfugtigheden. Indstillingen foretages som beskrevet under Indstilling af alarmen for luftfugtigheden indendørs (INDOOR). 10

13 Indstillinger Indstilling af alarmen for temperaturen hhv. luftfugtigheden udendørs (2-4 OUTDOOR) Hold Mode (3) nedtrykt i 3 sekunder for at skifte til manuel indstilling af tiden. Vælg med tasten Alarm/Channel (4) den ønskede sender (2-4). Tryk igen på Mode (3) 4 gange. Indstillingen foretages som beskrevet under Indstilling af alarmen for temperaturen indendørs (INDOOR) hhv. Indstilling af alarmen for luftfugtigheden indendørs (INDOOR). Afslut alarm for temperatur / luftfugtighed Tryk på en af vejrstationens taster for at afslutte alarmen. Trykkes der ikke på nogen tast, så stopper alarmen af sig selv efter et minut og den lyder igen efter 5 minutter. HENVISNING: Alarmen for klokkeslæt og alarmen for temperatur hhv. luftfugtighed er tydeligt forskellige i deres lyd. Indstilling af TID 2 Tryk på Mode (3). I displayet vises CLOCK 2. Tryk på Max/Min/+ (2) hhv. Select/ C/ F/- (5) for at indstille timerne. Indstilling af minutter kan ikke foretages. Værdien for minutter og sekunder svarer til oplysningerne fra CLOCK 1. 11

14 Indstillinger Indstilling af tids-alarmen HENVISNING: du kan indstille 2 forskellige tids-alarmer. Alarmer kan indstilles som daglig alarm, daglig alarm fra mandag til fredag, dagligt fra mandag til lørdag, lørdag og søndag eller ugentlig. Tryk på Mode (3), indtil der vises hhv.. Der vises den forinden indstillede tid. Tryk på Max/Min/+ (2) for at indstille timerne. Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at indstille minutterne. Vælg med Snooze/Light (2) de dage, hvor alarmen skal lyde. Aktivér hhv. deaktivér alarmen i indstillingsmodus hhv. med Alarm/Channel (4). Visningen skifter mellem on og ingen visning. Er alarmen aktiv (on), vises det tilsvarende symbol hhv. (og) sammen med klokkeslæt 1 (CLOCK 1). Afslut tids-alarm Tryk på tasten Snooze/Light (2) for at afbryde alarmen i 8 minutter. Tryk på en af vejrstationens taster for at afslutte alarmen. Trykkes der ikke på nogen tast, så stopper alarmen af sig selv efter et minut. 12

15 Visninger Visning af temperatur og luftfugtighed Tryk på Select/ C/ F/- (5) for at vejrstationens udesenderens måleværdier Sender måleværdier skifte mellem måleenhederne i nr. displayet: C <-> F. Tryk på Alarm/Channel (4) for at temperatur temperatur skifte mellem senderne: luftfugtighed luftfugtighed Tryk på Max/Min/+ (2) for at skifte tendensvisning mellem værdierne: MIN - MAX - aktuel (ingen ekstra visning) for temperatur og luftfugtighed. HENVISNING: MIN- og MAX-værdierne slettes automatisk klokken 00:00. Falder luftfugtigheden under 15%, vises LO i stedet for værdien, stiger luftfugtigheden over 95%, vises HI. Tendensvisning På grundlag af måleværdierne for temperatur hhv. luftfugtighed indenfor den sidste halve time beregnes en tendens, der indikeres således: tiltagende uforandret aftagende Vejrudsigt Denne topmoderne elektroniske vejrstation er i stand til at registrere ændringer i lufttrykket og at lave en vejrudsigt for de næste 12 til 24 timer på baggrund af de data, som er blevet samlet indenfor de sidste 4 timer. Vejrudsigten gælder for området omkring vejrstationen med en radius på ca km. solskin skyet regn sne frostvarsel stormvarsel blinkende blinkende Frostvarsel: snefnuggene begynder at blinke ved en temperatur mellem + 2,9 C og - 1,9 C (kun via kanal 1). Falder temperaturen under - 1,9 C, vises snefnuggene hele tiden. 13

16 Visninger Bemærkninger vedrørende vejrudsigten Kun data fra kanal 1 evalueres til visning af sne- og frostadvarsler. Når du ikke benytter kanal 1, kommer der ingen advarsel i tilfælde af sne- og frostvejr. Efter at vejrstationen og mindst en sender er blevet sat op, kan oplysningerne vedrørende vejrudsigten endnu ikke bruges i et tidsrum på 12 timer, fordi vejrstationen har brug for denne tid til at tilpasse sig de lokale vilkår. For alle vejrudsigter gælder, at der ikke kan garanteres nogen nøjagtighed. Nøjagtigheden for vejrudsigten ligger ved ca. 75% i afhængighed af de lokale vilkår, som vejrstationen er blevet konstrueret til. Når vejrstationen er blevet bragt til et sted, som ligger i en anden højde (f. eks. fra stueetagen til første sal i en bygning eller omvendt) så gennemfør en rettelse af højdeindstillingen. Se herom også Rettelse af højden og valg af visning hpa eller mmhg). Månefaser Månefaserne opdateres automatisk med datoen. nymåne tiltagende månesegl aftagende månesegl første kvart sidste kvart tiltagende halvmåne aftagende halvmåne tiltagende trekvartmåne aftagende trekvartmåne tiltagende fuldmåne aftagende fuldmåne fuldmåne 14

17 Visninger Animeret forløb af temperatur og lufttryk De animerede søjlesymboler viser grafisk ændringen af temperaturen hhv. lufttrykket indenfor de sidste 12 timer. Tryk på Mode (3), indtil CLOCK 2 vises i displayet. Vælg med Alarm/Channel (4) mellem indendørs-temperaturen (INDOOR TEMPERATURE), udendørs-temperaturen (1-4 TEMPERATURE) og lufttrykket (PRESSURE). Når du har indstillet displayet til at vise udetemperaturen, kan du kalde de enkelte sendere med Alarm/Channel (4). forandring af lufttrykket forandring af indetemperaturen forandring af udetemperaturen (kanal 1) HENVISNING: visningen sker i afhængighed af de forinden valgte måleenheder. Solopgang, solskinsvarighed og solnedgang Med denne vejrstation kan du få vist tidspunkterne for solopgang og solnedgang for din bopæl. HENVISNING: denne smiley vises, så snart dagene bliver længere og den bliver usynlig igen, så snart dagene bliver kortere. Disse skæringsdatoer kan eventuelt afvige med +/- 1 dag i de kommende år. solopgang solnedgang Solskinsvarighed 15

18 Visninger Baggrundsbelysning Tryk på Snooze/Light (1) for at aktivere displayets baggrundsbelysning. Belysningen slukkes automatisk efter ca. 8 sekunder. Når du indenfor denne tid trykker på en tast, lyser displayet i yderligere 8 sekunder. 16

19 Fejlsøgning Problem DCF77-signalet for klokkeslættet kan ikke modtages. Temperaturvisningen på senderen svarer ikke til visningen på modtageren. Senderens temperaturoplysning synes at være for høj. Løsning Placér ikke vejrstationen i nærheden af elektriske apparater. Start radiosignalmodtagelsen manuelt (se side 7 og 8). Kontrollér, at senderens signal modtages. Synkronisér radioforbindelsen manuelt ved at trykke Alarm/Channel (4) i 3 sekunder. Kontrollér, at senderen ikke er udsat for direkte sollys. Vejrstationen modtager ikke nogen Gentag den manuelle indlæringsproces signaler fra senderen. (se side 6). Udetemperaturen må ikke ligge under 20 C. Sørg for, at der ikke er nogen elektriske støjkilder i nærheden af senderen. Kontrollér batterierne i senderen. Flyt vejrstationen tættere på senderen eller omvendt. Ingen vejrudsigt. Tiden for solopgang / solnedgang er ikke rigtig Displayet er ulæseligt eller funktionen uklar. Kontrollér, om den pågældende sender er indstillet til kanal 1. Zonekoden er indstillet forkert. Du finder din bopæl i zonekortet (side 18). Sommertiden er ikke blevet slået til hhv. fra (se side 8). Tag batterierne ud af vejrstationen og læg dem i igen. 17

20 Zonekort 18

21 Notater 19

22 Notater 20

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Specifikationer...7 Om Oregon Scientific...7 EU-overensstemmelseserklæring...7 FCC-erklæring...7

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

PAGE METEO CENTER BRUGSANVISNING

PAGE METEO CENTER BRUGSANVISNING PAGE METEO CENTER BRUGSANVISNING Dansk 66 1. Sikkerhedsanvisninger 59 2. Display på vejrstation 60 3. Betjeningselementer for vejrstation 60 4. Betjeningselementer for vægt 60 5. Betjeningselementer for

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter...

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter... Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj!... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for at nettilslutningen er let tilgængelig... 3 Reparér aldrig selv apparatet...

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

W193-R TRÅDLØS FARVEREGNMÅLER

W193-R TRÅDLØS FARVEREGNMÅLER W193-R TRÅDLØS FARVEREGNMÅLER Brugermanual Tak fordi du har købt den nye generation af farvevejrstationer. Dette instrument, der er designet og konstrueret med den nyeste teknologi og ditto komponenter,

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015 Radiostyret analog vægur Betjeningsvejledning Garantibevis Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 FWUAN01 FWUAN02 DK II/14/2015 FWUAN03 FWUAN04 3ÅRS GARANTI Indhold Anvendelsesområde

Læs mere

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения D Bedienungsanleitung Luftfeuchte- & Temperaturmessgerät A - 1 G Operating Manual Humidity & Temperature Meter........ B - 1 F Manuel d utilisation Appareil de mesure de la température / de l humidité

Læs mere

W820 Bluetooth vejrstation med gratis APP

W820 Bluetooth vejrstation med gratis APP W820 Bluetooth vejrstation med gratis APP AT&T 11:57 AM BACK TEMPERATURE CURRENT TEMPERATURE 20 MIN 7 C MAX 25 C C 25 C AVG DEW POINT 18 C TEMPERATURE CHART FOR THE LAST 48 HOURS 25 C 10 C 9 C 12 C 3AM

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere