Referat. Ældrerådet. Ældrerådet Tirsdag den 15. maj 2018 Kl. 13:30 Søhusparkens Café Søhusvej Ebeltoft. Medlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ældrerådet. Ældrerådet Tirsdag den 15. maj 2018 Kl. 13:30 Søhusparkens Café Søhusvej Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 Referat Ældrerådet Ældrerådet Tirsdag den 15. maj 2018 Kl. 13:30 Søhusparkens Café Søhusvej Ebeltoft Medlemmer Rita Stokholm Vinding Freddy Ovesen Ib Baastrup Elsa Bannebjerg Tove Jytte Schnell Anna Stryhn Jørgensen Leif Jakobsen Jens Ove Nielsen Erik Buus Annalise Laursen Lillian Lund Rose Fraværende Bemærkninger Gæst: Programleder Jette Bødker

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Opfølgning på referat fra d. 17. april Orientering fra formand / næstformand Orientering fra udvalg Status på byggeplanlægning Rønde/Kolind Orientering fra forvaltningen Ældrerådets arbejde og synlighed på plejehjemmene Eventuelt...9

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

4 Side 3 2. Opfølgning på referat fra d. 17. april 2018 Ingen kommentarer.

5 Side 4 3. Orientering fra formand / næstformand Sagsfremstilling Danske Ældreråd Nyhedsbrev Referat fra Regionsældrerådsmødet den 23. april 2018 Referat fra Repræsentantskabsmødet i Nyborg Formanden orienterede om: Deltagelse i Regionsældrerådsmødet, Repræsentantskabsmødet og Ældrepolitisk Konference Referater er udsendt til ældrerådsmedlemmerne og kan samtidig ses på internettet. Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd.

6 Side 5 4. Orientering fra udvalg Sagsfremstilling Udvalget for ældre og it Udvalget for fysisk og psykisk sundhed Udvalget for kultur og aktiviteter Udvalget for boliger og ældrecentre Udvalget for trafik og infrastruktur Udvalget for sygehuse, genoptræning og rehabilitering Ad hoc udvalget vedr. åbenhed og synlighed Udvalget for ældre og it Formanden orienterede om Nem It i eget hjem. Der kommer stadig henvendelser fra borgere som beder om hjælp, hvilket er udtryk for at der stadigvæk er et behov for hjælpen. Udvalget for fysisk og psykisk sundhed Der har ikke været afholdt møde. Udvalget for kultur og aktiviteter Der har ikke været afholdt møde. Udvalget er dog i gang med at undersøge, hvor og hvem der kan søge om tilskud til aktiviteter, hvad koster det og hvad er der af muligheder for lokaleleje. Udvalget indhenter også takstblade fra de omkringliggende kommuner, for at have et sammenligningsgrundlag. Udvalget for boliger og ældrecentre Bolius Boligejernes videncenter sætter fokus på at tage stilling til ens boligsituation i tide. Ældrerådet er blevet kontaktet af Bolius, for hvad gør Syddjurs kommune for de yngre friske ældre rent boligmæssigt. Udvalget for trafik og infrastruktur Der har ikke været afholdt møde. Udvalget for sygehuse, genoptræning og rehabilitering Der har ikke været afholdt møde. Ad hoc udvalget vedr. åbenhed og synlighed Formanden orienterede, om at der er lavet aftale med firmaet Sky Media, om profileringsmateriale om Ældrerådet. Firmaet tilbyder gratis, en videofilm om Ældrerådet med annoncer, A5 brochure uden annoncer til uddeling, samt en A4 brochure med annoncer i, der omdeles til ca husstande i Syddjurs Kommune. Ældrerådene i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner oplever det som et generelt problem, at få deres artikler med i lokalaviserne. Formændene i de 2 kommuner har aftalt at holde møde om problemet. Fredag d. 18. maj afholdes der et møde i A-huset med de repræsentanter der har arbejdet med Seniorportalen. På mødet skal der aftales, hvordan vi skal arbejde videre med seniorportalen og hvem leverer materiale

7 Side 6 5. Status på byggeplanlægning Rønde/Kolind Resumé Byggeri i Rønde Byrådet vedtog på deres møde den 29. april 2015 plan og finansiering for udbygning af plejeboliger og tilhørende center og servicefaciliteter i Rønde. Det nuværende plejecenter udvides med 40 nye pladser. I udbygningsplanen for området samles endvidere en række offentlige tilbud og faciliteter under fælles tag, og der gennemføres en renovering af den gamle hovedbygning, Lilleruphus, der rummer aktivitetstilbud til ældre. Byggeri i Kolind Byrådet besluttede den 28. januar 2015 udbygning og finansiering af 28 plejeboliger til borgere med demens samt etablering af dagtilbud til hjemmeboende demensramte borgere i tilknytning til eksisterende demensplejecenter Frejasvænge i Kolind. I udbygningsplanen indgår fællesfaciliteter og vil bl.a. omfatte lokaler til heldagstilbud til hjemmeboende demensramte borgere til erstatning for det nuværende heldagstilbud, Værestedet i Rønde, der nedlægges. Når byggeriet står færdig nedlægges de nuværende 13 demensplejeboliger på Rosengården. Ældrerådet blev enig, om at formanden skriver til Team ejendomme, om der er mulighed for at, byggeriudvalgene til begge byggerier kan få en orientering, eventuelt et møde med Team ejendomme.

8 Side 7 6. Orientering fra forvaltningen Finanslovsmidler 2018 Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre. Sagen blev godkendt på Byrådsmødet den 25. april 2018 Værdighedspolitikken sendes til endelig godkendelse i Byrådet i slutningen af maj Der er tilfredshed i Ældrerådet med at deres input til værdighedspolitikkens afsnit om pårørende er indarbejdet i den endelige plan. Ældrerådet har endvidere gjort opmærksom på at, kommunen bør have en overordnet pårørendepolitik, og ikke blot en pårørendepolitik målrettet ældre.

9 Side 8 7. Ældrerådets arbejde og synlighed på plejehjemmene Resumé Ældrerådets arbejde og synlighed på plejehjemmene ønskes drøftet. Ældrerådet drøftede ideen om, at Ældrerådet er mere til stede på plejehjemmene og at de inviteres til at deltage i møderne med beboer- og pårørendegrupper på plejecentrene. Formanden tager et møde med Leder af plejeboligerne Birgitte Anthonsen, for at få lavet en forventningsafstemning til disse møder.

10 Side 9 8. Eventuelt Ib Baastrup henviser til oplægget vedrørende selvtræning VTA/AGS i Syddjurs Kommune. Han mener, at oplysningerne vedrørende Solbakken ikke er helt korrekte, med hensyn til aflåsning af dørene. I oplægget oplyses det, at der er installeret et nyt elektronisk styret låsesystem, og huset er åbent fra kl. 7 og lukkes kl. 16. Endvidere oplyses det, at der pt. ingen mulighed er for kun at give begrænset adgang til træningslokalerne. Det betyder, at der ikke kan selvtrænes uden for åbningstiderne. Ib Baastrup mener, at der kan sættes flere låse på dørene, så træningslokalerne kan bruges uden får åbningstiden. Jens Ove Nielsen har modtaget en henvendelse fra Kolind Pensionistforening. Her forespørges der om muligheden for oprettelse af endnu et selvtræningscenter, der kunne ligge i Kolind i forbindelse med udvidelsen af Plejehjemmet Frejasvænge. Dette begrundes med, at ældre borgere i Kolind begrænses i brugen af de eksisterende træningscentre på grund af problemer med transport til centrene og tidspunkter.

11 Side 10 Underskriftsside Rita Stokholm Vinding Leif Jakobsen Freddy Ovesen Jens Ove Nielsen Ib Baastrup Erik Buus Elsa Bannebjerg Annalise Laursen Tove Jytte Schnell Lillian Lund Rose Anna Stryhn Jørgensen