MODER NATUR VISER VEJEN VÆK MED GRØNALGERNE >VI VIL SE FISKENE<

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODER NATUR VISER VEJEN VÆK MED GRØNALGERNE >VI VIL SE FISKENE<"

Transkript

1 Mail adresse : Side 1 MODER NATUR VISER VEJEN På billedet ses en typisk skovsø med krystalklart vand. Den selvrensende skovsø indeholder en masse dyr som renser vandet. Podes dyrene fra søen i en havedam - vil vandet blive krystalklart. >Se billedet - søen får ikke direkte sol< VÆK MED GRØNALGERNE >VI VIL SE FISKENE< Mange har problemer med vandkvaliteten. En maskinpark er ikke nogen garanti for succes, for maskiner kan ikke erstatte naturen. MODELFORSLAGET: Du får recepten på hvordan grønalger fjernes på en effektiv og naturlig måde. I projektet indgår trådalger som et biologisk rensemedie i en bæk. EN 4,6 M. BÆK MED MANGE TRÅDALGER benyttes i modelforslaget som rensemedie for en havedam på 2500 L. En rig fauna af organismer som er hentet fra den selvrensende skovsø finder boplads og strømlæ i bækkens trådalger. Trådalger kan være pestilens : i modelforslaget bliver trådalgerne i bassinet kraftigt minimeret, og er ikke nogen plage. MODELBÆKKEN ER: ingen fald, høj vandstand, og en relativ høj strømhastighed. Med en høj vandstand i bækken - er der plads til store mængder trådalger, og i takt med at der hentes næring op fra dammen stortrives trådalgerne i bækken. Trådalgerne giver boplads til store mængder dafniekolonier som æder grønalgerne. HVIS EN TRADITIONEL BÆK MED 2% FALD SKULLE BRUGES SOM RENSEMEDIE FOR EN HAVEDAM PÅ L. > Bækken skulle så være 37 m. lang og 40 cm. bred. De fleste planter som kan bruges i bække med lavt - rindende vand, er ikke særligt egnede som boplads for store mængder dafniekolonier. Det er vigtigt at dafnierne har mange bopladser/skjulesteder som beskytter dem i mod vandstrømmen og rovdyr.

2 Rebstige med vedbend spejler sig i vandoverfladen Side Pumper henter vand op i bæk 2 Bæk overløb 3 Vand løber ud i dam 4 Stenfri område hvor urenheder samler sig og fjernes.

3 Side 3 (X) Overløb fra dam MODELDAM støbt i beton, lodrette sider, flad bund i niveauer. BÆK SOM RENSEMEDIE: systemet kan bruges til alle typer fiskedamme! Vand pumpes op i bæk fra filter Vand dybde *34,5 cm. X GYDE OMRÅDE X *22 CM Plade med plantekurve (fiskeskjul) X *12 cm. Du får problemer når - dammen ligger i fuld sol! Halvdelen af dammens vanddybde skal helst være - min. 60 cm. Hejre - sikret fiskedam Rebstige hen over bassin. *68 cm. X OVERLØB FRA BÆK UDLØB FRA BÆK Store sten Tråd alger X Vandstrøm i bæk SANDOMRÅDE Fiskene ses tydeligt mod den lyse bund uden mudder, og fiskene vender ryggen imod sandet mens de svømmer, og fjerner parasitter m.m. MED MANGE FISK - ER DET EN FORDEL AT HAVE ET STORT SANDOMRÅDE I BASSINET Sandbund: det må anbefales at benytte grovkornet sand (sandet udvaskes inden det kommer i dammen). Sandet er let at rense, og det er nemt at se hvornår der skal renses. Sandrensning: øverste lag sand stryges med et net + udvaskes i en balje og genanvendes > sandet renses cirka 3 gange /år. Trådalgerne er et nærings-barometer : i det næringsfattige sandområde er trådalgen få cm. - og lysegrøn ( langs med kant). I pumpeområdet er trådalgerne kraftigere for pumpen henter næringsrigt vand op fra sand området. Økosystemet: baseret på fredede mudderområder med bunddyr (se X) hvor kun vindbårne urenheder som blade fjernes.. I pumpeområdet fjernes lidt af det opsamlede mudder sent i efteråret.

4 Side 4 Søen indeholder mange gavnlige smådyr: dafnier (vandlopper), orme, hjul dyr, igler, bakterier m. m. Fra traditionel dam til selvrenseprincippet stop UV bestrålingen/filtre. FORBEREDELSE Lav en bæk, og lad bækken gro til med trådalger. FIND DEN OPTIMALE DONOR-SØ MED KRYSTALKLART VAND. På bunden af søen skal man tydeligt kunne se blade, grene, mudder m.m. og når de andre vandhuller er fyldt med grønalger - er man ikke i tvivl. DEN OPTIMALE DONOR SØ ER FUNDET. TAG MED HJEM FRA DONOR - SØEN. a Flere liter mudder fra bund, fra plante rødder, og fra forskellige dybder. b Trådalger fra forskellige steder, og læg trådalgerne i en spand med vand. c Vand fra forskellige dybder (jo mere vand jo bedre). d Vandet/mudderet hældes i bækken trådalger fastholdes i bækken med sten. e Vent nogle timer, og lad mudderet sedimentere. f Pump så gradvis mere vand op i bækken fra dammen. NÅR UV BESTRÅLINGEN STOPPES : Grønalgerne vil formere sig voldsomt på grund af gødningen fra de mange døde organismer. Bestrålingen har dræbt den naturlige fauna, og dyrene fra skovsøen skal have nogle uger til at formere sig. I VANDET, MUDDERET, TRÅDALGERNE, SOM DER ER HENTET FRA SØEN - BEFINDER DER SIG MANGE DYR. Efter cirka 6 uger har dafnierne formeret sig så meget - at de er i stand til at æde store mængder grønalger, og vandet bliver hele tiden blive mere klart i takt med formeringen. Hvis vandet er uklart efter cirka 6 uger skal man ikke tømme bassinet for vand, og bruge giftstoffer for at udrydde grønalgerne! for når blot én grønalge overlever - vil algen formere sig til på et døgn. Brug billedet på side 5 som udgangspunkt - for at se om der er udviklet dafniekolonier i trådalgerne? Vil man have succes - skal der fokuseres på vandkvalitet, dam struktur, lavvandsområder, solindfald, bæk, og pumpning. I OVERGANGSFASEN - KAN MAN GIVE NATUREN EN HJÆLPENDE HÅND. Der kan suppleres med et særskilt mekanisk filtrer som opfanger nogle af grønalgerne i en kortere periode. Dafnierne skal hele tiden skal have mad i form af grønalger for ellers dør de!

5 Side 5 DAFNIER Billede 1 Billede 2 Billede 1: Trådalgerne i bækken er løftet op, så man kan se hvor dafnierne gemmer sig (om natten kommer de frem og æder). Dafnier formeres i takt med fødemængden: Damvandet kan kortvarig få et lidt grønlig skær når en voldsom formering af grønalger forekommer men dafnierne formerer sig hurtigt, og vandet bliver klart igen. Dafnie - æg overvintrer i bækken, og kan tåle indefrysning. Modelbækkens fødekæde og fauna: Bakterier æder mudder imellem stenene på bunden af bækken hjul dyr æder bakterier Dafnier æder grønalgerne dafnier og deres æg bliver ikke ædt af fiskene trådalgerne optager opløste fiske- eskramenter samt organisk materiale som er nedbrudt af bakterie når grønalger ædes, og trådalgerne udsultes i dammen vil lyset trænge ned til dam - bunden og der opstår en selvregulerende PH værdi (vandes surhedsgrad). DAFNIE Trådalger kaldes for >den spisende skraldespand< Trådalgen er i stand til at optage meget store mængder gødning/næring på grund af de utallige tråde - som fungerer som plantens rodnet. I modelforslaget lægges der op til at udnytte algens enorme formeringsevne, og optagelse af store mængder næring (nemt at styre trådalgen i bækken).

6 Side Modelbæk: Snoninger/ bølget bund, større sten i ene side, og en vandstrøm som uhindret løber igennem bækkens i anden side. VALGTE BÆK STØRRELSE : i første sæson var bækken cirka 10 % for lille. Efter et par sæsoner var faunaen helt genoprettet, og så kunne bækken sagtens være mindre. VAND I BASSIN: Liter BÆKLÆNGDE: 460 cm. VANDDYBDE I BÆK: 7 til 14 cm. > gennemsnit : 10,5 cm. (må gerne være dybere) BÆKBREDDE: varierer fra 10 til 28 cm. > gennemsnit :19 cm. (må gerne være bredere) BÆK VOLUMEN: 460 x10,5 x 19 = 92 L. > heraf 75 L. vand og 17 L. sten i bæk. PUMPNING AF VAND OP I BÆK/DØGN > NORMAL L. MAX L./døgn Der benyttes 1 m. slanger, og løftehøjden er 12 cm over vandspejl. 13 W pumpe 700 L./h : vand op i bæk/døgn med slanger/filter > L. VAND RECIRKULERER imellem dam og bæk: 4,32 gange/døgn ( : 2.500). a) SOL-INDFALD I DAM: direkte sol højest 4,5 time (midsommer). b) Dam overfladen: 50% er dækket med planter (åkand. bladområde medregnet). c) Lavvandsområder: 10 % af dam området har en vanddybde på under 30 cm. d) Hel eller halv skygge : garage +skur +terrasse +stendige med beplantning. OBS Forringes punkterne a+b+c+d : skal bækkens volumen forøges. SE BILLEDET - BÆKKENS MANGE TRÅDALGER HAR FÅET OVERTAGET, OG MED SÅ MANGE TRÅDALGER I BÆKKEN - VIL TRÅDALGERNE I DAMMEN BLIVE UDSULTET/ MINIMERET Trådalgen i dammen er ikke mere en pestilens - men en flot lysegrøn plante som pynter i dammen. FISKENE SÆTTER STOR PRIS PÅ TRÅDALGERNE: Fiskene står dagligt på rad og række mens de søger efter organismer som kan ædes (fiskene gennemroder også de fredede mudderområder for at finde smådyr).

7 Side 7 40 m.m. Selvrensende filter Bøjning drejes og Pumpe med 75 m.m. sugerør vand-niveau i bæk kan reguleres MIN.4-5 cm. 75 L. Vand Tegning 1 DAM Et alm. finmasket filter er ikke egnet! SE SIDE 11 Nødde - store sten på bund Tegning 2 VAND PUMPES OP I BÆK Billede 1 Vandet fra bækken løber ned i dam, og iltes godt når overfladen brydes. Vindbårne Urenheder samles her 2 styk 13 W 700/h benyttes Pumpe 1 kører hele året. Pumpe 2 kører i korte perioder med høje sommer temperaturer. Når pumpen kører opstår der højvande i bækken, og vindbårne urenheder strømmer hen til enden af bækken hvor de fjernes. OVERLØB De første trådalger i bækken er mørke for trådalgerne opfanger organisk materiale. Billede 2

8 Side Model dammen med SM 7 filter BILLEDE 1 & 13 w Cascade 700 pumpe Prøvekørsel med SM 12 filter & 18 w Alko SP 1200 pumpe BILLED 1 BILLEDE 2 BILLED 2 AFGRÆNSEDE PUMPE OMRÅDE FUNGERER SOM EN MUDDERFÆLDE SM 12 VANDDYBDE 68 cm 1 m. slanger og 12 cm. løftehøde LERKRU KKE Åkande inddæmmet med fondablokke SM 7 VANDDYBDE 34,5 CM X SLANGEFORSKRUNING : OMLØBER MED ¾ RØR GEVIND FILTER/PUMPE BILLEDE 1 X X SM 7 7 ST. STJERNER 13 W Cascade 700 pumpe FILTER/PUMPE BILLEDE 2 X Skumgummi modulet er en nyskabelse som nu kan købes. Filteret har fået det blå stempel ( modelbeskyttelse i patentvæsenet) (DET UNIKE FILTER HAR TAGET 15 ÅR AT UDVIKLE) SM ST. STJERNER X X 18 W Alko SP 1200 pumpe

9 Side 9 SUGEMUFFE på filter rør, og omløber med ¾ rør gevind skrues på suge muffens gevind SM 12 MODEL : FOR DAMME på Liter SM 7 MODEL : FOR DAMME på Liter SM 7 36 CM RUNDEL +RØR SAMLET ENHED 32, 3 cm HULLER I RØR FOR VAND GENNEMSTRØMNING SKUMG. STJ. KAN VASKES VED 50 I EN VASKEMASKINE 47,8 cm cm STJERNEN ER 3,1 cm. BRED 36 cm 36 cm SM 14 er det største filter som laves, og er beregnet til damme på op til L. Jo større filter jo bedre - så er det et spørgsmål om der er vanddybde nok i dammen? (to mindre typer vil kunne sammenkobles). FILTERET VIRKER BEDST NÅR DET STÅR LODRET I VANDET I pumpeområdet sedimenterer mudderet som er hentet fra sandområdet, og på billede 1 side 8 kan man se at mudderet også har lagt sig på den øverste runddel med suge muffen. Når filteret står lodret vil mudderet fra sedimenteringen lægge sig på filterets runddel, og vil ikke belaste filteret synderligt. Med vandret liggende filter vil mudder klistre sig til filterets skumgummi. Undgå så vidt muligt at neddrosle hul dimensionen på suge/tryksiden af pumper, for pumpens kapacitet nedsættes væsentlig (slangeforskruningen som bruges i nedenstående eksemplet reducerer kun kapaciteten lidt). EKSEMPEL PÅ HVAD MAN KAN GØRE - NÅR PUMPEN IKKE ER BEREGNET FOR SLANGETILSLUTNING. Slangeforskruning med ¾ gevind har fået krympeflex, og passer nu ind i hullet - på den 13 W Cascade pumpe. PS 18 W Alko pumpe er udstyret med ½ gevind på tryksiden, og ¾ gevind på suge siden.

10 Side 10 TRADIONEL DAM: dyre indkøb / store strømudgifter > selv med små damme kan strømudgiften være på flere tusind Kr./ år. PUMPER I SELVRENSESYSTEMET : DER BENYTTES SMÅ PUMPER MED ET LILLE STRØMFORBRUG SOM ER BILLIGE I INDKØB. Pumperne er små for de skal ikke oparbejde et stort tryk - til at tvinge vand igennem et finmasket filter. Der benyttes i stedet for et grovmasket filter med stor overflade, og med et lille sug vil vandet gennemstrømme filter. BÆK OMKRING BEPANTNING - I FORMSTØBT HAVEBASSIN BÆK LAVET MED FOLIE BILLEDE 1 BILLEDE 2 Man kan naturligvis lave en bæk i armeret beton med grus underlag. Men uanset hvad type bæk du vælger så tænk på løftehøjden med en lille pumpe og korte slanger. Det betyder ikke så meget at slangerne fra returvandet fra bækken bliver lange. Få mudder oprenset, brug tætte kurve med sten omkring planten, brug meget lidt fiskefoder i opstartfasen, sørg for at planter i dammen dækker mindst 50 % af vandoverfladen, og få nogle planter/stendige m.m. > som skærmer dammen mod solen.

11 Side 11 FILTERET HOLDER MUDDER TILBAGE PARKERINGS PLADS FOR LANG SOMT NED BRYDELIGT MUDDER FILTERET RENSER IKKE DAM VANDET >MEN INDGÅR SOM ET LED< I ET BIOLOGISK SYSTEM SYSTEMET INDEBÆRER AT FISKENE KAN BETRAGTES I ET MUDDERFRIT SANDOMRÅDE MED KLART VAND. LILLE PUMPE - KOMBINERET MED ET STORT GROVMASKET FILTERAREAL GIVER KUN ET LILLE SUG I FILTERET. DEN LILLE PUMPE MAGTER KUN AT SUGE LIDT FINT MUDDER OP I BÆKKEN OG DET ER LIGE EFTER RECEPTEN FOR LANGT DET MESTE AF MUDDERET VIL BLIVE LIGGENDE I PUMPEOMRÅDET. 1. TRÅDALGERNE I BÆKKEN OPTAGER NÆRINGEN FRA MUDDERET - SOM BAKTERIERNE NEDBRYDER. 2. OVERSKUDS GØDNING SOM FINDES I EN DAM BESTÅR FOR DET MESTE AF OPLØSTE FISKE - ESKRAMENTER. OPLØSTE FISKE - ESKRAMENTER PASSERER FILTERET OG TRÅDALGEN I BÆK OMSÆTTER GØDNINGEN. 3. PÅ GRUND AF DET ILTEDE VAND I BÆKKEN MANGEDOBLES OMSÆTNINGEN AF GØDNING. MUDDER FØLGER VANDSTRØMMEN OP I PUMPEOMRÅDET OG SEDIMENTERER 4. TRÅDALGERNE I BÆKKEN ER I OVERTAL >TRÅDALGERNE I DAMMEN UDSULTES/ MINIMERES. 5. GRØNALGER PASSERER FILTERET, OG DAFNIERNE I BÆKKEN ÆDER GRØNALGERNE. 6. FILTERET BESKYTTER PUMPEN I MOD FORSTOPPELSE. > FØLG RECEPTEN FOR PUMPNING AF VAND OP I BÆK< >MEN DER ER IKKE TO DAMME SOM ER ENS< PUMPES FOR LIDT VAND OP I BÆKKEN: damvandet bliver grønt. PUMPES FOR MEGET VAND OP I BÆK: trådalgerne mudres til. MAN FINDER HURTIGT UD AF HVOR MEGET VAND DER SKAL PUMPES OP I BÆKKEN. SELVRENSESYSTEMET KØRER AF SIG SELV - NÅR MAN FØRST HAR FÅET REGULERET EN TILPAS MÆNGDE VAND OP I BÆKKEN. FILTERET ER STORT SET SELVRENSENDE (hvis det ikke bliver overbelastet) filteret ligger i dammen i flere måneder uden rensning, og det vil typisk være i okt.- nov.- dec.- jan.- feb.- mar.- (april). Bunddyr som æder mudder - bosætter sig i filteret, og hullerne i filteret holdes åbne. MASIVE TRÅDALGER BÆKPLEJE: tilføres trådalgen meget næring - vil planten formere sig voldsomt, og bækken kan blive tilgroet. Det er først og fremmest vigtigt at holde strømløbet fri for trådalger så det fine mudder kan bundfælde. HVIS TRÅDALGEN LUKKER BÆK : mudderet fra dammen vil blive hængende i trådalgerne, og efter en tid vil trådalgen mistrives (i yderste fald rådne hvorefter dafnierne forsvinder). TRÅDALGEN BESKÆRES I BÆK: trådalgen skal bruge meget næring når nye tråde skal dannes.

12 Side 12 FØRSTE 4 DAM STØRRELSER: vand ind, og vand ud i hver sin ende af bæk. TEGNING 1 VAND PUMPES OP I BÆK VAND UD I DAM SAMMENLIGN MED PUMPETABEL LITER VAND PUMPES OP I BÆK/ DØGN NORMALT MAX FILTERMODEL MED SUGEMUFFE AFHÆNT NINGS PRIS AF FILTER MED SUGEMUFFE DAM L. BÆK 394 cm lang & 18 cm vand-dybde & 21 cm bred SM 6 29,5 cm kr. DAM L. BÆK 460 cm lang & 18 cm vand-dybde & 21 cm bred SM 7 32,6 cm kr. DAM L. BÆK 526 cm lang & 18 cm vand-dybde & 25 cm bred SM 8 35,7 cm kr. DAM L. BÆK 592 cm lang & 18 cm vand-dybde & 30 cm bred SM 9 38,8 cm kr. Det må anbefales at bække på mere en 6 m. laves med to afløb til dammen for ellers bliver vandstrømmen for stor med de opgivne bæk bredder > se tegning 2+3+ (forbeholdet på 6 m. kan omgås med en bredere bæk). TEGNING 2 TEGNING 3 TEGNING 4 to små pumper Viser tabellen en bæk på 922 cm kan man lave to mindre bække på 461 cm. med bæk dimensioner som en dam på L. Man kan halvere bæk længden ved at lave dobbelt bække > som vist på side 14 tegning 1 DAM L. BÆK 658 cm lang & 18 cm vand - dybde & 32 cm bred SM 10 41,9 cm kr. DAM L. BÆK 724 cm lang & 18 cm vand - dybde & 34 cm bred SM 11 45,0 cm kr. DAM L. BÆK 790 cm lang & 18 cm vand - dybde & 36 cm bred SM 12 48,1 cm kr. DAM L. BÆK 856 cm lang & 18 cm vand - dybde & 38 cm bred SM 13 51,2 cm 1.672kr. DAM L. BÆK 922 cm lang & 18 cm vand - dybde & 40 cm bred SM 14 54,3 cm kr. EKSEMPEL PÅ HVORDAN DEN RIGTIGE BÆK STØRRELSE KAN VÆLGES : Er dammen er på L. > skal bækken være 526 cm lang & 18 cm vand-dybde & 25 cm bred ER DIT DAM MILJØ RINGERE - EN DAM MODELLEN : SKAL BÆKKEN VÆRE STØRRE (BÆKKEN OPGRADERES). DEN NÆSTE STØRRELSE BÆK VÆLGES : 592 cm lang & 18 cm vand-dybde & 30 cm bred Hvor meget bækken skal opgraderes er din vurdering > de værst tænkelige forhold er i forbindelse for meget sol! DET KAN VÆRE AT BÆKKEN YDERLIG SKAL OPGRADERES? 658 cm lang & 18 cm vand-dybde & 32 cm bred.

13 Side 13 PUMPERNES DÆKSEL+ FILTER FJERNES > OPGIVNE PUMPE EFFEKT I W FORTÆLLER IKKE STRØMFORBRUG/ÅR? (UDREGNING > 2,4 KR./ Kwh) OPGIVET EFFEKT 12 W 1,3 m. løft 800 L./h 13 W 1,2 m. løft 700/h 15 W 1,3 m. løft 800/h 18 W 1,25 m. løft 1200/h 25 W 1,9 m. løft 1500/h 35 W 2,0 m. løft 1600/h Sammenlign de gul markerede tal i pumpe og dam tabel. BÆKPUMPE MED FILTER minut /time/døgn Laguna Power Jet 800 (KERAMISK AKSEL) TRYKSIDE INGEN GEVIND SUGESIDE INGEN GEVIND Hozelock Cascade 700 TRYKSIDE INGEN GEVIND SUGESIDE INGEN GEVIND MESSNER System X 750 TRYKSIDE INDVENDIG ½ GEVIND SUGESIDE INGEN GEVIND Alko SP TRYKSIDE INDVENDIG ½ GEVIND SUGESIDE ¾ UDVENDIG GEVIND Gardena FP TRYKSIDE UDVENDIG ½ GEVIND SUGESIDE?/? INDVENDIG GEVIND Superjet erstattet af : Xtra 1600 TRYKSIDE INDVENDIG ½ GEVIND SUGESIDE 1 INDVENDIG GEVIND ,1 L. 786 L L. 8,9 L. 534 L L. 13,9 L. 834 L L. 16,0 L. 960 L L. 20,9 L L L. 26,5 L L L. Strømmåling af pumpernes > årlige udgift/år udregnet. VIRKNINGSGR. : pumpekapacitet/strømudgift sammenlignet 385 kr./ år 800 : 385 = 2, kr./ år 700 : 372 = 1, kr./ år 800 : 697 = 1, kr./ år : 650 = 1, kr./ år : = 1, kr./ år : = dyrenesnetto.dk Harald Nyborg butik koiimport.dk frishop.dk frishop.dk Gardena kundeservice Bauhaus butik EKSEMPEL PÅ VALG AF BÆK PUMPE > NÅR DEN VALGTE BÆK STØRRELSE SVARER TIL EN DAM PÅ L. : Med en dam på L > pumpes der> NORMALT L. MAX L. 12 W laguna pumpe vælges > der pumpes/døgn L. > pumpen neddrosles med en ventil. Laguna Power Jet 800 +billig i strømudgift/år men man skal kunne nogle trick for at montere slanger på suge/tryksiden. Alko SP 1200 rimelig pris/virkningsgrad, nemt at tilslutte slanger på grund af gevind, nem at rense (udmærket valg). (EKSEMPEL: 2 st. 12 w Laguna pumper VILLE VÆRE BILLIGERE I STRØM/ÅR > frem for at benytte én 25 eller35 W pumpe) KØBS PRIS 539 kr. 399 kr. 397 kr. 428 kr. 768 kr. 487 kr.

14 Side 14 TEG NING 1 DAM DOBBELT BÆK FILTERBRØND Rørforbindelse fra dam til en særskilt filterbrønd. Brønden kunne være en stor plastikbalje/kar ( støbt filter brønd?). Hvis bækken skal være kort > kunne en dobbelt bæk anlægges. MED EN FILTERBRØND KAN BÆKKEN LAVES ALLE STEDER I HAVEN TEG NING 2 DAM HVIS MAN LAVER BRØNDEN EKSTRA STOR : brønden vil kunne opsamle overskuds mudder fra dammen ( mudderfælde). Vand til brønd hentes i den modsatte ende af dammen. TEGNING 3 FILTERBRØND Man kunne lave bække omkring plante Øer i haven TEGNING 4

15 Side 15 Det må anbefales at du ser model dammen inden planlægningen Hvis du kommer med en pumpe, og køber et filter hos mig kan jeg hjælpe dig med at udstyre din pumpe med slanger og fittings (slanger/ fittings/ på lager). Økosystemet er som en sø - med til og afløb fra en å. MED EN BÆK SOM RENSEMEDIE - BLIVER INDKØBENE/VEDLIGEHOLDELSE MINIMERET Men du kan også vælge Købe ting og sager og lave om Købe ting og sager og lave om købe ting og sager For de vil se fiskene > For de vil se fiskene > For de vil se fiskene > For de vil se fiskene Med en bæk - får du en sidegevinst foræret > se afsnittet vintersikring VIDEN ER GULD

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Alger - Det grønne guld

Alger - Det grønne guld Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere Alger - Det grønne guld 5.A Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere 2015 Alger - det grønne guld 2 Hej jeg hedder Emil og jeg er 12 år og går i 5. klasse. Jeg har valgt at lave

Læs mere

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden.

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. UNDERSØGELSE AF EN BIOTOP - BØLLEMOSEN Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. Makro index bruges i praksis til at vurdere et vandsystem, en å

Læs mere

Bedre vandmiljø i Knolden's sø

Bedre vandmiljø i Knolden's sø Bedre vandmiljø i Knolden's sø Søens tilstand Søen er 15 x 25 meter. Dybeste sted er måske 1½-2 meter. Søer er vokset til med vandplanten hornblad. Der er også et 20-40 centimeter tykt lag næringsrigt

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Svag hældning og ikke brugbart: Minivådområdet giver bagvand i drænsystemet. Der skal udgraves og flyttes meget jord.

Svag hældning og ikke brugbart: Minivådområdet giver bagvand i drænsystemet. Der skal udgraves og flyttes meget jord. Jordflytning Jordflytning er en af de store omkostninger ved at lave minivådområder og kan være afgørende for om projektet kan gennemføres. Det er derfor afgørende at placeringen overvejes nøje. Nedenstående

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Varekatalog for filter

Varekatalog for filter 0 Varekatalog for filter Opdateret den 25. marts 2013 Filter Skimmer og Filtermateriale: Måtter Svampe Medie Varekatalog 1 Vare : Easy Pod m/luftpumpe Nexus Easy 210 Vare nr : 3301 3302 Beskrivelse : Max

Læs mere

Bedre vandmiljø i Nysø

Bedre vandmiljø i Nysø Bedre vandmiljø i Nysø Nysø er en 7000 kvadratmeter stor sø mellem Jonstrup og Egebjerg i den nordlige del af Ballerup. Søen ejers af grundejerne, som også skal sørge for vedligehold af området og søen.

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig 8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig A Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Young Sund er et fjordsystem, der ligger i Nordøstgrønland i det højarktiske område. Det arktiske marine økosystem

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Vadehavets betydning som fødekammer for dyr som muslinger, orme, snegle, fisk, fugle og sæler er uvurderlig. Årsagen til dette er den store

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen Lugt- og æstetiske gener i kanaler ved Sluseholmen Ideer til afhjælpning Grundejerforeningen ved Peter Franklen 5. maj 2017 Grundejerforeneingen ved Peter Franklen 5. maj 2017 www.niras.dk Indhold 1 Indledning

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i sø og å 2 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: ODDER Indhold 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: Gå tæt på teksten 2. Odderen er et patte-dyr. Hvorfor? 3.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Bedre vandmiljø på Hulsø Ege

Bedre vandmiljø på Hulsø Ege Bedre vandmiljø på Hulsø Ege Søens tilstand Søen er hjerteformet med en ø og lidt rørsump i midten. Hvert af de to bassiner er cirka 20 x 80 meter (1600 kvm.), eller samlet vandspejl i alt 3200 kvm. Dybden

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk 5. april 2006 Lokalitet: Dato: Hold: SKEMA FØR vandmøllen Temperatur 0 C Ilt mg/l Ledningsevne µs ph strømhastighed m/sek nitrat (NO3 - ) - fosfat (PO4 3- ) - EFTER vandmøllen sæt krydser Træer Neddykkede,

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Guide til perfekt Poolvand

Guide til perfekt Poolvand Guide til perfekt Poolvand Fagbegreber til bassin 4 5 Plejetrin 1: ph-regulering Hvorfor? ph-værdien er basis for alle de efterfølgende plejetrin. De øvrige plejemidlers virkning optimeres og forlænges.

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve December 2009 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B4 Indledning Søer i Danmark I Danmark findes der ca. 120.000 små og store

Læs mere

Badevandsprofil Jels Nedersø, Jels Ansvarlig myndighed: Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Tlf.: +45 7996 5000 www.vejen.dk

Badevandsprofil Jels Nedersø, Jels Ansvarlig myndighed: Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Tlf.: +45 7996 5000 www.vejen.dk Badevandsprofil Jels Nedersø, Jels Ansvarlig myndighed: Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Tlf.: +45 7996 5000 www.vejen.dk Medlemsstat Danmark Kommune Vejen Kommune DKBW Nr. 929 Station Nr. 575-F101

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Dagbog fra min spejlsø

Dagbog fra min spejlsø Dagbog fra min spejlsø Undgå at forurene, og brug kun regnvand direkte fra skyerne. Det er rådet til at holde vandet rent i en ny sø. Efter det princip er min nye spejlsø bygget. Men der gik ikke lang

Læs mere

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR Side Afsnit 8 2 ECO-Oxy 3 ECO-Oxy 4 Luftsten 5 AIR-Set 6 Lufttilbehør 7 Diffusere 8 Spindrifter 9 OXY-Light 10 Spindrifter dræn og hætte Afsnit 8 side 1 Mere luft - med mindre

Læs mere

Skovsøen. En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole

Skovsøen. En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole Skovsøen En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole Kan man fange fisk? Et af de mange spørgsmål som dukker op under introen til det projekt, som 5. gul skal i gang med. Klassen skal lave

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv rensning af regnvand 01 1 Forurenet regnvand et voksende problem I takt med at antallet af områder med

Læs mere

VERDEN SET MED EN DAFNIES ØJE

VERDEN SET MED EN DAFNIES ØJE VERDEN SET MED EN DAFNIES ØJE Carl Wesesenberg-Lund og Kaj Berg i samtale på Ferskvandsbiologisk Laboratorium måske om Cladocera for noget af den ypperligste naturhistorie og eksperimentel viden vi har

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

1. Lav en hurtig brainstorm over de ting som eleverne forbinder med vandløb.

1. Lav en hurtig brainstorm over de ting som eleverne forbinder med vandløb. Undersøg vandløbet Forløbsbeskrivelse Forberedelse på skolen Brainstorm i Wordle 1. Lav en hurtig brainstorm over de ting som eleverne forbinder med vandløb. Du kan evt. bruge Wordle: http://www.wordle.net/create

Læs mere

Pasningsvejledning Brakvandsakvarium

Pasningsvejledning Brakvandsakvarium Pasningsvejledning Brakvandsakvarium Brakvandsakvariet egner sig til fisk, der naturligt er tilpasset et vist saltindhold i vandet. Dette inkluderer arter som sejlfinnemollyer, skyttefisk, dyndspringere,

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 BÆVER. 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 BÆVER. 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i sø og å 3 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: BÆVER Indhold 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange bævere slap man ud i den danske

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73.

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73. MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Herslev Strand, Herslev. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Herslev Strand, Herslev. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Herslev Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø

Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Byg din egen krebsedam af folie

Byg din egen krebsedam af folie To almindelige hindringer for drømmen om en klarvandet sø er tør jord uden vand eller at der allerede er en sø, men at den er uegnet til krebs, fordi vandmiljøet er næringsrigt og iltfattigt. Mange mindre

Læs mere

Instruktion: "Rensning af rislefilter"

Instruktion: Rensning af rislefilter Instruktion: "Rensning af rislefilter" Formål Instruktion i tilsyn og drift med rislefilter de renser, ilter og afgasser vand til klækkehuset. Hvornår Dagligt hele året morgen og eftermiddag. Bundskylning

Læs mere

Badevandsprofil for Lyngager Sø, Roskilde

Badevandsprofil for Lyngager Sø, Roskilde Badevandsprofil for Lyngager Sø, Roskilde Ansvarlig myndighed: Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde miljo@roskilde.dk www.roskilde.dk Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af vandhuller i Norddjurs Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Hesselbjerg Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4. 6. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4.-6. klasse 7 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød...........................................3 b. Et lille vandkredsløb.......................................5

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Øvelser om affald: Kompostering undersøgelse af nedbryderdyrene

Øvelser om affald: Kompostering undersøgelse af nedbryderdyrene Øvelser om affald: Kompostering undersøgelse af nedbryderdyrene Biologi, 9. klasse til 1.g Forfattere: Janus Hendrichsen, Flemming Nielsen, Jens Prom Illustrationer: Bryan d Emil Redaktion: Line Anne Roien

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Bagenkop Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Dageløkke S, Helletofte. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Dageløkke S, Helletofte. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Helletofte Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27 K 4 er med sine 130 bar velegnet til hyppig rengøring af bl.a. terrasse, hegn, møbler, biler, motorcykler og cykler alt efter valg af udstyr. K 4 har en vandkølet motor, der er med til at sikre en mere

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Nybølle, Kastager. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Nybølle, Kastager. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Nybølle, Kastager Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Tullebølle Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, ÅRHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, ÅRHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen PavePad excellent PavePad BRUUNS GALLERI, ÅRHUS - DK Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.dk 2 En løsning der løfter I dag henligger mange flade tage stort

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Skoven falmer. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet?

Skoven falmer. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet? Skoven falmer Falmer betyder egentlig, at noget mister sin farve, men skoven får jo endnu flere farver om efteråret. I solskin kan skoven med sine gule og røde farver næsten ligne ild. Så hvorfor hedder

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Havens fisk. Benny B. Larsen F. Ingemann Hansen. Vælg de rigtige fisk til havedammen. Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år

Havens fisk. Benny B. Larsen F. Ingemann Hansen. Vælg de rigtige fisk til havedammen. Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år Her præsenteres de mest almindelige bassinfisk og nogle af de mere specielle arter, så der skulle være mulighed for at finde passende fisk til alle bassin størrelser.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer:

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Himmelsøen, Darup. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Himmelsøen, Darup. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Himmelsøen, Darup (Opdateret januar 2017) Ansvarlig myndighed: Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde miljo@roskilde.dk www.roskilde.dk Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil Loddenhøj

Badevandsprofil Loddenhøj Badevandsprofil Loddenhøj Version 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 4 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hv. Sande Nord, Hvide Sande. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hv. Sande Nord, Hvide Sande. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Hv. Sande Nord, Hvide Sande Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Varekatalog for filter

Varekatalog for filter - 0 - Varekatalog for filter Opdateret den 29. juni 2014 Filter Skimmer og Filtermateriale: Måtter Svampe Medie Varekatalog - 1 - Vare: Easy Pod m/luftpumpe Nexus Easy 210 Vare-nr : 3301 3302 Beskrivelse:

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Version 7.0 Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning bruges bakterier og mikroorganismer til at nedbryde

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Thyborøn strand. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Thyborøn strand. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Thyborøn strand Ansvarlig myndighed: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig www.lemvig.dk Email: lemvig@lemvig.dk Tlf.: 96 63 12 00 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser

Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter alle vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, samt

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Knud Strand, Knud. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Knud Strand, Knud. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Knud Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere