Amagers International School Newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagers International School Newsletter"

Transkript

1 Amgrs Intrntin Sh Nwsttr 2010 Mrts. Udgv Nr. 3 Amgrs Intrntin Sh Adrss: Engvj 141, 2300 Købnhvn S. Dnmrk Tf.: Fx: Wb.: E-mi: Amgrs` Intrntin Sh studnts wr ffiiy invitd t jin in th Ci- mt nfrn tivitis t B Cntr n th 12 th f Dmbr A ndight vigi(is is n utdr ssmby f pp rrying nds,, hd ftr sunst) ws rgnizd by th Cimt Atin ftry, whr 25 studnts frm Amgrs Intrntin sh hd nds whi Arhbishp Dsmnd Tutu nd frmr prsidnt f th Rpubi f Irnd Mrs. Mry Rbinsn hd sphs. On f ur studnts Ly Srhn ws std t mk n intrdutry sph t th bginning f th Vigi whr sh gv mssg t th udin nd prss Thnk yu fr jining us hr tdy nd giving m hp fr ur futur. It wi tk mthrs nd fthrs, brthrs nd sistrs, d nd yung pp t hp us stp Gb Wrming, s w r hppy t hv sm f ur drs t guid us. Thnk yu Mry Rbinsn. Mry Rbinsn spk f th imprtn f vrybdy ding smthing t nsur w v bttr wrd fr th yungr gnrtin. Arhbishp Dsmnd Tutu, rptd this mssg nd th rspnsibiity w hv t mk hngs nw t sur th pnt fr futur gnrtins. In his humrus wy h spk t th hidrn prsnt tht w nd t b th gnrtin tht tk rspnsibiity nd turn things rund. W wr skd t giv ur nd t nthr prsn wh did nt hv n s sign f shring th hp f, th ms- sg ws th wish fr REAL DEAL AT COP15. Skrvt f Ptrii Christnsn I dnn udgv COP15 nd AIS 1 Lt s Zumb 2 Hiti støtt 3 Først Vrdnskrig 4,5 Art Stin 6 COP15 ssy 7,8 0.kss på tur 9 Ptt Ck 10 Min idé fr t ttrstykk 11 4.kss i fimstudi 12 7.ksss bå bg 13 Suss Stris 14 Fun Pg! 15 Inf ti frædr 16

2 AIS Nwsttr Sid 2 Dt strtd, igsm nhvr ndn sprtstim pjr. Eftr r gik vi nd i mkædningsrummr md vrs sprtstøj, g kædt m. Gik ud g stid s p i n rækk, hvrftr Stfn skrv nd, hvm dr vr tistd. Sprtstimn tg dg n ht ny drjning. Vi sku prøv ngt nyt, ngt ukndt Zumb Fitnss. Jg bv strks skptisk. Dt virkr br, sm m dr kmmr n ny træningsvid hvr ug. D vr smmn mirkr, mn dt t smmn tmm øftr. Jg gik ud fr, t Zumb br vr igsm d ndr. Jg hr tid synts, t diss træningsvidr vr spid f tid g png. Jg pdgd mgt hurtig, t Zumb vr ndrds. Zumb virkr fktisk. På kun 20 minuttr føt jg, t jg hvd trænt min krp, smtidig md, t jg hvd hft dt sjvt. Mn bhøvr ikk t vid ngt m dns fr t kunn v Zumb, mn sk br gør sit bdst. Musikkn dr hørr md r gd, g dn givr dig yst ti t træn krppn. Zumb Fitnss r n sjv g spændnd måd t træn! Dt r nmt t ær. Du sk br ytt, ftrign g gør hvd dr føs rigtig. Dt nst, dr krævs fr t v Zumb, r rytm. Zumb r ffktiv g jg kunn nærmst mærk fdtt rs f min krp. Zumb hr ændrt mit syn på træningsvidr, smt givt mig n gd pvs. Så jg vi vrmt nbf dt ti, dr vi tb sig, r br gdt kn id t brug krppn g bvæg sig. Zumb hr gjrt, t jg ikk dømmr ngt på frhånd mr, g jg givr dt mst n hn nu. Zumb r igti, g unst dr, vi hv gæd f dt. Dt vd jg, t jg hvd. Så Lt s Zumb! Skrvt f Prin Hnry Kwsi Asr 9. kss

3 AIS Nwsttr Sid 3 D vi(5. k) hørt, t Hiti hvd brug fr hjæp, bv vi nig m t vi sku v ngt kg så vi kunn sæg dt g pngn gik ti Hiti. I t 750 kr. D vi fndt ud f t vi hvd fåt så mng png bv vi så gd fr t kunn hjæp fk, dr hr brug fr dt. Tænk t vi siddr i Dnmrk g hr dt fntstisk. Mns fk i Hiti hr dt så dårigt. Vi kunn ikk vær gdr fr t hjæp fk. PS. Thnk yu t 5th ss prnts fr bking th k nd yur ntributins! Prnts Evning Dn 16. g 18. Mrts Brv snds hjm Tid fts md kssærn

4 AIS Nwsttr Sid 4 1.Vrdnskrig strtd fr vr i ugust Tysknd vist sig t vær gd krigsstrtgr, d pngd gd ngrb, g hvd bdr våbn nd drs fjndr. D frmstid gså giftgssr, sm vr dt først tgn på tkngisk våbn. D tysk sdtr vr gså udstyrt md såkdt åndingspprtr i mundn, så d vr mdstndsdygtig vrfr kmikirn. Dt h strtd dn , d Ærkhrtug Frnz Frdinnd sku ti Rådhust i Srjv. Ærkhrtugn hvd tgt sin kn, Sphi Chtk md. En mnd vd nvn Gvri Prinip hvd tænkt sig t myrd Frnz Frdinnd undr hns phd i Srjv. Hn vr ikk Frnz Frdinnd g Sphi Chtk bng fr t biv tgt, d mndn vr dønd. Hn hvd tubrkus. Gvri vr mdm i rgnistinn, dr kdt sig fr Dn Srt Hånd. Hn fik hjæp fr d ndr mdmmr ti t myrd Frnz Frdinnd. Smmn udtænkt d n pn. Dn dg Frnz vi kør nd d prdn, vi d myrd hm frdi Østrig-Ungrn hvd bst dt svstændig kngrig Srbin i Dn kørt Frnz Frdinnd md sin kn nd d prdn. D sks mdmmr hvd stit sig på frskig psitinr. Dn først, dr sku prøv t myrd Frnz, vr Ndjk Cbrinvi. Ndjk kstd n bmb md Frnz Frdinnds bi, mn rmt frkrt. Hn gmt, t dt vi tg ng skundr, før bmbn vi kspdr. Ndijk rmt ivvgtn, sm kørt bin bg Frnz. D fm ndr mdmmr f gruppn krd dt hr ikk. Eftr dt misykkd ngrb bsuttd Gvri Prinip sig fr t køb frkst. Gvri Prinip pågribs Gvri Prinip sd på n fé g spist frkst g vr skufft. Frnz Frdinnd hvd bsuttt sig fr t his på d ffirr, dr vr bvt sårt f bmbn. På vj hn ti hspitt kørt Frnz Frdinnds huffør dn frkrt vj. D kørt ind i n gyd, hvr Prinip sd g spist sin frkst. Gvri vr vrrskt, hn trk strks sin pist frm. Hn skød først Sphi g drftr Frnz Frdinnd.

5 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 5 Prinip frsøgt ftr mrdt t bgå svmrd md giftn ynid g drftr md sin pist. Indn giftn nåd t virk, bv hn vrmndt. Prinip bv ikk idømt dødsstrf, mn i stdt 20 års fængs. Hns tubrkus bv sm, hvikt rsutrd i, t hn død i fængst idt ftr. Nidjk tg gså giftn. Hn fik 15 års fængs, mn død gså f tubrkus. Mrdt på Ærkhrtugn udøst n krig mm Cntrmgtrn, hrundr dt Tysk kjsrrig g Østrig-Ungrn. Krign ndt md Cntrmgtrns ndrg g bv ffiit fsuttt vd indgåsn f Åndingspprt fr 1. vrdnskrig Vrsis-trkttn i smmrn 1919, hvr Tysknd fik skydn fr krign. Tysknd undrgik n styrmæssig frndring. Lndt bv mdnnt fr mnrki ti rpubik. D mistd gså mrådrn As g Lrrin ti Frnkrig. 1. Vrdnskrig ndt nvmbr Krign ændrd frhdt mm d gm strmgtr. Dn ændrd gså sv ndkrtt. Østrig-Ungrn frsvndt ht, g Rusnd g Tysknd vr undr midrtidig istin, bgg nd hvd ingn indfyds, idt USA bv ti n str mgt md øknmisk vrgnhd. Engnd mistd drimd drs hidti øknmisk vrgnhd. USA stiftd fkfrbundt i Gnv, sm hvd dt frmå t undgå krig, mn dt bv n str fisk. Krign vist t dmkrti vr vindrn, g drfr indført mn dmkrtisk frftning i nd sm Tysknd g Østrig. Skrvt f Ndi Libn 8.b Kidhnvisningr: Fr bgn: Vrdnshistrin vrdnskrig En ngsk skyttgrv fr 1. vrdnskrig

6 AIS Nwsttr Sid 6 Th Abu A Zf 4. kss Nh Khn 4. kss Tni Rhmt Chuhn 6. kss Aysh Mh-Nr Jhj 6. kss

7 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 7 Cpnhgn wsn t Hpnhgn it ws Brknhgn Th wrd drs wr rdy gn, whn bnk piti grmnt withut ny prtiury ntnt ws pprvd in B Cn- tr ystrdy. In 1997 th imt nfrn ws in Kyt in Jpn whr th tp drs ndrsd th Kyt grmnt. Th ptn didn t sv th CO 2 k, bus mny nrmus untris suh s Amri didn t shr th rspnsibiity, thr- fr th drs wntd brndnw nd n mbi- tius intrntin grmnt in C- pnhgn Thr wr mr thn 2000 mt- ings btwn 193 untris btwn th th Dmbr in B Cn- tr. Th imt mting mprs t 12 dys ng Munt Evrst imb, withut sp nd with thusnds f dumnts in hnd nd nstnty ing tphn in th thr. Th wrd is hnging th imt, nd th i- mt is hnging th wrd. Th wrd kd frwrd t imt d in Cpnhgn t sv nd prtt mnkind in th fight ginst imt hngs suh s drught, fding nd typhns tht r ging t hit th pr pp, but thy m ut with thin imt drtin. In th nd EU ws dprivd f thir hn t py nusiv r in COP 15. Th rsut f th dy ws nt smthing tht Cnni Hdgrd (imt dr in COP 15) hd xptd. Nw Cnni H- dgrd is wrking s imt mmissinr in Brusss nd sh is ging t wrk fr gy binding grmnt rgrding imt in th FN. Dmnstrtins in Cpnhgn Mny tivists frm NGOs wr dmnstrting in th strts t gt r nd mbitius d. Sm f th Grnp tivists htd by drssing thmsvs up with ni ths nd mngd t gt insid t th stt din- nr fr th imt ngtitrs hd by Qun Mrgrth. It ws nt just fr fun. Th tivists disgrd tht th wrd s drs wr ting dinnr whi pp in th futur r ging t b hit b- us f th imt hngs. sys Mds Frup Christnsn Srtry Gnr fr Grnp. Th tivists wr bhind brs unti 9 th Jnury Th qustin is did th g dinnr hv nything t d with th mr miins f pp wh r f sy virtu?

8 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 7 Cpnhgn wsn t Hpnhgn it ws Brknhgn Th wrd drs wr rdy gn, whn bnk piti grmnt withut ny prtiury ntnt ws pprvd in B Cn- tr ystrdy. In 1997 th imt nfrn ws in Kyt in Jpn whr th tp drs ndrsd th Kyt grmnt. Th ptn didn t sv th CO 2 k, bus mny nrmus untris suh s Amri didn t shr th rspnsibiity, thr- fr th drs wntd brndnw nd n mbi- tius intrntin grmnt in C- pnhgn Thr wr mr thn 2000 mt- ings btwn 193 untris btwn th th Dmbr in B Cn- tr. Th imt mting mprs t 12 dys ng Munt Evrst imb, withut sp nd with thusnds f dumnts in hnd nd nstnty ing tphn in th thr. Th wrd is hnging th imt, nd th i- mt is hnging th wrd. Th wrd kd frwrd t imt d in Cpnhgn t sv nd prtt mnkind in th fight ginst imt hngs suh s drught, fding nd typhns tht r ging t hit th pr pp, but thy m ut with thin imt drtin. In th nd EU ws dprivd f thir hn t py nusiv r in COP 15. Th rsut f th dy ws nt smthing tht Cnni Hdgrd (imt dr in COP 15) hd xptd. Nw Cnni H- dgrd is wrking s imt mmissinr in Brusss nd sh is ging t wrk fr gy binding grmnt rgrding imt in th FN. Dmnstrtins in Cpnhgn Mny tivists frm NGOs wr dmnstrting in th strts t gt r nd mbitius d. Sm f th Grnp tivists htd by drssing thmsvs up with ni ths nd mngd t gt insid t th stt din- nr fr th imt ngtitrs hd by Qun Mrgrth. It ws nt just fr fun. Th tivists disgrd tht th wrd s drs wr ting dinnr whi pp in th futur r ging t b hit b- us f th imt hngs. sys Mds Frup Christnsn Srtry Gnr fr Grnp. Th tivists wr bhind brs unti 9 th Jnury Th qustin is did th g dinnr hv nything t d with th mr miins f pp wh r f sy virtu?

9 AIS Nwsttr Sid 8 Mny f th wrd s pitiins wr disstis- fid with th imt grmnt Th imt mting in Cpnhgn ws tstrph. sys th Swdish Ministr fr th En- virnmnt. Prsidnt Obm d th imt grmnt mningfu, but h sid rutnty tht th grmnt wudn t sv th prbms f gb wrming nd h sid, Th disppintmnt is rdy ntitd. Nw th grmnt hs t b g binding grmnt nd Cnni Hdgrd is ging t find sutin, whn sh is wrking s imt mmissinr in FN tdy. Th wrd s drs nd th NGOs wr th CO 2 sinnrs Th rs tht wr rrying th tp drs t B Cntr wr dishrging 280 grm CO 2 pr kimtr mr thn dub f th EU s vr- g imit n 140 grm f CO 2 pr kimtr. Th Ministry f Frign Affirs sid, Th tp drs nd mfrtb nd sf rs. Mny f th NOG s wr im- ptint whn thy rivd rfus frm th tp drs t tk prt in th ngtitins. Th Humnitrin rgnistin Crs wr disppintd by th FN disin. Crs Srtry Gnr Pu Erik Luridsn sid, Why didn t th FN sy nything t us in th bgin- ning. W hv spnt mny nd CO 2 t b prt f th ng- titin. Thusnds g NGO s nd grss rts r- gnistins fught fr th imt, fr th ntur nd fr th pr pp. H s sid, FN nds th NGO s t mmnt n th ngtitin. Cnni Hdgrd s jb t mk th g binding d Cnni Hdgrd hs wrkd in tw yrs t mk COP15 int mting, whr tp drs wud disuss nd tk r f th wrd s imt. As th EU s ding nw Cimt Cmmissinr sh is ging t wrk t gt this g binding grmnt in th FN. Cnni Hdgrd hp- piy sid, Cntrry t th rir Kyt d, whr Amri, Chin, Indi, Brzi nd Suth Afri wrn t nggd, thy wr t COP 15. Skrvt f Mrim Bkr 9. kss

10 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 9 Dn 3. mrts 2010 vr årts først dg md sskinsvjr. 0.kss bsuttd sig fr t gå på jgt ftr årts først bmstr Dr bv fundt t muig ndt nd bmstr. Og n nkt fjr En svnd sng Mn så fik Adn g Liy ig pudsig øj på ng små gu bmstr! En vndrnd bi Yy! SÅ bv vi gd!!! Skrvt f Chrin Urup, børnhvkssærr

11 AIS Nwsttr Sid 10 Dt nturvidn skbig hjørn Dt smd kit Krtffbttrit Et udvg f ting mn kunn prøv! Jg hr vvt mig ud i t prøv t vidnskbigt kit, dr kn købs i TIGER fr dn ntt sum f 50 kr. Ptt Ck, sm pkkn hddr, vr, t mn kn v sit gt bttri ud f 2 krtfr g indhdt i pkkn, dr kn driv dt mdføgnd digit ur. Jg må sig, t dt hr vært n dvis sus fr mig. Dt vr ikk ngt prbm t sm indhdt i kssn ti t krtffbttri. Brugsnvisningn r på ngsk md drti føgnd iustrtinr, sm r nmm t frstå. Dg hvd jg svært vd t få dt ti t driv h dispyt på dt digit ur. Dr r dsudn mdføgnd pstikkppr ti, hvis mn vi v t bttri fr fydnd væskr. Jg fik ud vr krtfr fprøvt n itrn, g Fx Kndi sdvnd. Mn muighdrn r mng g fntsin r dt, dr sættr grænsn.

12 AIS Nwsttr Sid 11 Dr vr ngng n Prinsss dr vr frt vid i n str skv. Hun så n smuk dm. Prinsssn spurgt hnd, hvrdn hun kunn kmm tibg ti sit st. Dmn svrd, t hun gdt vidst, hvr hun bd g sgd, hun sku kmm md hnd. Så vi hun vis vj ti sttt. Så gik d, gik g gik, g så sgd hun t hun sku kmm hjm hs hnd. Nj,svrd Prinsssn. Km nu.så svrd hun: Oky Så gik d ti dmns hus. Så kstd dmn Prinsssn i t skur. Kngn bv mgt bkymrt. Hn kdt på sin sdtr g sgd ti dm Dn dr findr min dttr, må gift sig md hnd. Sdtrn kunn ikk find hnd, mn n Prins gik ind i skvn, g hn så ng fdspr. Hn gik ftr dm g så n smuk dm, mn hn vidst, t dt vr n hks, dr hvd fngt Prinsssn. Hn tg sit sværd g dræbt hksn. Hksn vr gift md n TROLDMAND. Prinsn tg prinsssn. Trdmndn sgd ti hm, t hn hvd dræbt hns kn. Så bv TROLDMANDEN TIL EN DRAGE. Prinsn tg sit sværd g stk dt i dns hjrt g så død drgn. Kngn bv gd. Prinsn giftd sig md Prinsssn g d vd ykkig ti drs dgs nd. Skrvt f Khizr Jhj 3. kss

13 AIS Nwsttr Sid 12 D 4A vr i Fim-X prfssin fimstudi, gv d drs hjmmvd histrir iv g nrgi vd t v skuspi, instruktinr g indkip f yd g små fim. Kssn bv dt i 4 gruppr g sku hvr især indspi drs rførst hjmmvd fim. Rsuttrn bv strsåt! T f grupprn rbjdd i t Grn Srn studi, hvr d sku indsti n hjmmdigtt fim, dr sku pss ti n færdigvt bggrundsfim, sm d sv hvd vgt. Grupp 1. vd n drmfim, sm hndd m n hjmøs drng dr ikk hvd rnt m i psn g Grupp 2. indspid n tinfim, sm frgik på hvts bund. Hr vr dr 3 ht imd n nig skurk, sm hvd pntt n bmb i drs ubåd. Dn 3. grupp gv iv ti dn stistånd Mrris Mini, g rsuttt bv n tinspækkt bijgt, sm ndt md t susfudt kup f hkdbrrr. Sidst, mn ikk mindst, rbjdd Grupp 4 md nimtin g d fik vt t vntyr ud f ppir, byntr g gd fntsi. Kssn hvd n frmrgnd dg, sm udn tviv vi biv huskt i mng år Skrvt f Mrtin Lind S mr på frm. Sku ngn vær intrssrt i t s 4A s fim kn d ss hr: - Studi 1 gin: A15q922 - Studi 2 gin: 99f5AEA - Studi 3 gin: fav34f3 - Animtin gin: 77BS2BS D ink hr virkr i 14 dg

14 AIS Nwsttr Sid 13 Abdu Himy Kndtgn: Drngn md dn i krp, mn str stmm. Histri: Dngng Abdu vr i bi, g n ht vid grim pig, prøvd t sr hm, hn bv ht vidt bng g gmt sit nsigt, bg bi sædrn. Stkks Abdu, Hn får tid ft i d frkrt Pigr! H h Kndtgn: Pign dr ELSKER sin sik. Pign dr hdr fri i vr 2 måndr (Svm dt ikk r smmrfri). Mh Frq Histri: Dngng Mh vr i Røsnæs md h kssn. Hun fik pudsig yst ti sik m ftn (Sikk n vrrsks NOT ) Hun bnkd så på ng f d ndrs pigrs værsr, g spurgt Hr i ngt sik. Dt vr ky, t hun spurgt n gng, Mn hun bv vd i fr timr, NEJ, MAHA vi hr ikk sik! H h Mh husk d ti tns sikpsr næst gng. Rn Muyd Kndtgn: Pign dr tid hr t strt smi på æbn, mn tårr i øjn på smm tid. Pign dr HADER mtmtik. Pign dr r v, mn hr n UTROLIG høj stmm. Histri: Dngng Rn hvd tygggummi i mundn, i timn. Lærn spurgt m hun tyggd tygggummi mn hun bv vd md t sig nj, indti hun smit så mgt t mn kunn s tygggummit mm tændrn H h BUSTED!

15 AIS Nwsttr Sid 14 Suss Stry Jg hr ært t æs g ydrn ti bgstvn g ært t skriv dnsk g ært t knntrr mig mgt! Jg r gd fr t æs g færdig md Li Læskursus. Tk ti Bnt g Antni. skrvt f Mhnw Khq, 1.kss Jg r vrrskt. Jg hr ært pus g minus. Jg hr ært hvrnår jg sk ån t 10 skrvt f Tsnim Huq, 1.kss Suss Stry Jg hr ært -! - Og t mn råbr ftr -! g ært t æs bdr fr grønt æskursus! Og m -? - g hr ært t hd pus vd., g jg hr dt rightig gdt. Skrvt f André Birk, 1. kss Ligsm på d fst fitnssntr r Zumb gså bvt t hit på AIS. Jg bsuttd drfr, t prøv ngt nyt g indfør ny tnkr i idrætstimn md dt frmå, t vækk vrns yst ti t dyrk mtin/fitnss i fritidn. Jg frsg idn md Zumb fitnss ti 9. kss g d tg imd frsgt md bndd føsr. Dt btød nturigvis ngt f t pnægnings rbjd, idt idrætshn ikk r udstyrt md fjrnsynsskærm. Lig så snrt dn tin-mriknsk mriknsk smb rytm gik i gng, kunn jg strks frnmm, t båd drngn g pigrn hurtigt bv bidt f rytmn g drninn pumpd i drs krpp. Fr ikk t nævn svdn, dr trid nd d drs pndr. Dt må jg nk sig, dt vi hv vært t guddmmigt syn fr nhvr idrætsærr!!! Prgrmmt vrd i 20 minuttr md båd friknsk bt, smb g rgg rytmr. Eftr 20 minuttr kunn jg ikk få dm ti t stpp d vi frtsætt fr nhvr pris, så. vi mått kør prgrmmt én gng ti. Og dr bv dnst, hppt, kppt md t strt smi. Dt bv t i t n kæmp sus, sm vi snrt må gntg ign g ign! Skrvt f Stfn Hri, idrætsærr Ths wh gt ng in if nvr ry stp studying nd rning L. Rn Hubbrd Th Wy t Hppinss

16 AIS Nwsttr Sid 15?? x r i g p h i r w n k u m f s j t s p Br By Chri Cht Chwinggum Cff Pr St Vit f b t d n v p?? PAGE v r u y r t i n t s v r j b r s Et Gir Gp Gdn Hir Irm Tv Tikt Wnk t m n r p m i m f f t p t k i t z s m b h w i n g g u m i s J Nutrm Mik Ompmps P Pst Tff Vru Lvt f Hssn Abu A Zf Dnn hr r n kssikr, dr hr vært bndt s i mng Hrrns år, mn dt bivr dn j ikk dårigr f Hvrdn kn mn, vd hjæp f n sv g kun tr ig snit, frmsti n kds, dr kn gå ignnm diss tr hur g v t mærk pss præis ti hvrt nkt hu?

17 AIS Nwsttr Stff Cntt Inf Fr Prnts Skdr Cryn Murphy, tfn: , mi: Viskdr Ptrii Christnsn, tfn: , mi: Skskrtær Jnt Lszkwiz, tfn: , mi: SFO-dr Sivn Mdn, tfn: , mi: Andt prsn: UU-vjdr Amgr, Christinshvn g Indr By Trsdg k. 08:30-11:30 Mrtn Dyhr Christnsn, tfn: , mi: Hjmmsidn: Sundhdspjrsk Onsdg k. 08:30-13:30 Mniqu Ossn, tfn: , Amgrs Intrntin Sh HOLIDAY PLAN 2010 Sid 16 Hr is ist f th sh hidys fr 2009/10, ps nti tht w d nt s n f th ffii dts but ffr n xtr srvi during ths tims. Estr Hidy (Påskfri) SCHOOL CLOSED St. Bddg SCHOOL CLOSED Kristi Himmfrtsdg SCHOOL CLOSED Fridy SCHOOL CLOSED Whitsun Hidy (Pinsfri) A thr rigius hidy f th prnts nd studnts r rsptd nd suh hidys r s grntd dys ff. BUT, th ss thr MUST b infrmd with ttr bfr hnd. Summr Hidy dts (Smmrfri) Th sh wi b pn th first 4 wks f th summr hidy n shrtr shdu. Yu wi b ntifid but this bfr hnd. Ps ntt th sh ffi with ny qustins. *A privt hidys r t b tkn during ths shdud ffii hidy dts. It is frbiddn t tk hidrn ut f sh fr hidys t ny thr tim.* Vivært Lnfrn Lr, tfn: , mi: Kss Lærr E-mi drss 0 Chrn Urup C Offi 1 Antni Nunz 2 Ang D V C Offi 3 Stphni Andrhdn C Offi 4A Mrtin Lind 4-5 Srp Sydi 5 Mri Lruss 6 Ni Azm C Offi 7 Rbrt Bnsvi m 8A Mur Sørnsn 8B Hnrik Jsprsn 9 Ann Luis Sørnsn Wht is Study Thngy? Study Thngy (r Study Th) is rning systm tht prdus grty imprvd rsut whn usd xty (by "Thngy" is mnt mthds f ppitin t btin spifi rsut). L. Rn Hubbrd dvpd Study Thngy t hp studnts truy undrstnd wht thy study nd ssntiy rn hw t rn. Study Thngy is th bsis f Appid Shstis prgrms nd thing mthds. Study Thngy nsists f ts nd thniqus thrs n us t imprv th rning rts f thir studnts. It n b usd by studnts t imprv thir biity t undrstnd nd us th mtris thy rd nd study. Study Thngy is nt tin f study tips r mmry triks, but rthr systm f rning hw t rn. Using Study Th brings but n undrstnding tht rsuts in th biity t ppy wht n rns t sh, in n s wrk nd in if. Study Th is smthing nw in th fid f dutin. It is th sprhd t bright nw wrd f undrstnding nd hivmnt, nd it frms th bsis f th suss f Appid Shstis dutin prgrms. If yu hv nything yu wud ik t ntribut r suggst fr th nxt upming nwsttr, ps mi m t: Hnrik Jsprsn, Nwsttr Editr Cpyright 2010 by Amgr s Intrntin Sh. A Rights Rsrvd. Amgr s Intrntin Sh is n Appid Shstis (T.M.) sh. Appid Shstis is trdmrk wnd by ssitin f Bttr Living nd Edutin nd r usd with it s prmissin. Grtfu knwdgmnt is md t L. Rn. Hubbrd Librry fr prmissin t rprdu stin frm th pyrightd wrks f L. Rn. Hubbrd.

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00-08.20 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 08.20-09.00 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 09.00-09.40 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 10.00-10.40 KK BHK KK

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Sporten plejes - væk?

Sporten plejes - væk? 9. ktbr 1997 5. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET Sprtn pjs væk? Sprtn har trang kår på Bryggn. Hka har i mands mind måttt kar sig md at træn på IGøvrmarkn g kubbns ny ungdmsafding må samm vj, når dt gædr træning

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE ffiff 4 Å +t+ I I * g# ii ** ilåf i TI 5 C V IT T IOI KøiilHAVil (CAPNIIAON) JUN 3. - 4,- 5. 2005 VJL Mdern Squre Dne Pul Bristw, Brn Wise, USA! '** :rrs**"t B Lne Blume, DK '' r: " ;M : å,' Kenny Reese,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Nøje udvalgte reklameartikler, som med sikkerhed vil skabe værdi i en virksomhed

Nøje udvalgte reklameartikler, som med sikkerhed vil skabe værdi i en virksomhed DE FANTASTISKE 5 Blsjr, ntsbøgr, kuglpnn, mulpsr g krus - md lg! Nøj udvalgt rklamartiklr, sm md sikkrhd vil skab værdi i n virksmhd ntsbg kuglpn d fantastisk 5 blsjr krus mulpsr ntsbg kuglpn Vi hjælpr

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

INDHOLD RØGERI PROCESSING INDUSTRY. ar in f ood 3 ha ve b. d a. T ype T est T EST 2. 181 3 Pull-o pants T A. c ss H. o e 57 B

INDHOLD RØGERI PROCESSING INDUSTRY. ar in f ood 3 ha ve b. d a. T ype T est T EST 2. 181 3 Pull-o pants T A. c ss H. o e 57 B PROCESSING INDUSTRY PROCESSING INDUSTRY FOKUS PÅ: L IDDE M S ED LEVN PRODUKTUDVIKLING FUNKTIONALITET OG PASFORM KOMFORT KRAVENE TIL HACCP OG DIN ISO 10524 100% VASKERIEGNET PRODUKTØKONOMI VIA UNISEX MODELLER

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET midtvst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 22 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM INDHOLD: 1. Invitatin til medlemmerne 2. Nyhedsbrev 3. Næste fredrag 4. Museumsbesøg 5. Legacy g gtisk 6. Generalfrsamling 7. 40 års jubilæum -----------O---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere