Amagers International School Newsletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagers International School Newsletter"

Transkript

1 Amgrs Intrntin Sh Nwsttr 2010 Mrts. Udgv Nr. 3 Amgrs Intrntin Sh Adrss: Engvj 141, 2300 Købnhvn S. Dnmrk Tf.: Fx: Wb.: E-mi: Amgrs` Intrntin Sh studnts wr ffiiy invitd t jin in th Ci- mt nfrn tivitis t B Cntr n th 12 th f Dmbr A ndight vigi(is is n utdr ssmby f pp rrying nds,, hd ftr sunst) ws rgnizd by th Cimt Atin ftry, whr 25 studnts frm Amgrs Intrntin sh hd nds whi Arhbishp Dsmnd Tutu nd frmr prsidnt f th Rpubi f Irnd Mrs. Mry Rbinsn hd sphs. On f ur studnts Ly Srhn ws std t mk n intrdutry sph t th bginning f th Vigi whr sh gv mssg t th udin nd prss Thnk yu fr jining us hr tdy nd giving m hp fr ur futur. It wi tk mthrs nd fthrs, brthrs nd sistrs, d nd yung pp t hp us stp Gb Wrming, s w r hppy t hv sm f ur drs t guid us. Thnk yu Mry Rbinsn. Mry Rbinsn spk f th imprtn f vrybdy ding smthing t nsur w v bttr wrd fr th yungr gnrtin. Arhbishp Dsmnd Tutu, rptd this mssg nd th rspnsibiity w hv t mk hngs nw t sur th pnt fr futur gnrtins. In his humrus wy h spk t th hidrn prsnt tht w nd t b th gnrtin tht tk rspnsibiity nd turn things rund. W wr skd t giv ur nd t nthr prsn wh did nt hv n s sign f shring th hp f, th ms- sg ws th wish fr REAL DEAL AT COP15. Skrvt f Ptrii Christnsn I dnn udgv COP15 nd AIS 1 Lt s Zumb 2 Hiti støtt 3 Først Vrdnskrig 4,5 Art Stin 6 COP15 ssy 7,8 0.kss på tur 9 Ptt Ck 10 Min idé fr t ttrstykk 11 4.kss i fimstudi 12 7.ksss bå bg 13 Suss Stris 14 Fun Pg! 15 Inf ti frædr 16

2 AIS Nwsttr Sid 2 Dt strtd, igsm nhvr ndn sprtstim pjr. Eftr r gik vi nd i mkædningsrummr md vrs sprtstøj, g kædt m. Gik ud g stid s p i n rækk, hvrftr Stfn skrv nd, hvm dr vr tistd. Sprtstimn tg dg n ht ny drjning. Vi sku prøv ngt nyt, ngt ukndt Zumb Fitnss. Jg bv strks skptisk. Dt virkr br, sm m dr kmmr n ny træningsvid hvr ug. D vr smmn mirkr, mn dt t smmn tmm øftr. Jg gik ud fr, t Zumb br vr igsm d ndr. Jg hr tid synts, t diss træningsvidr vr spid f tid g png. Jg pdgd mgt hurtig, t Zumb vr ndrds. Zumb virkr fktisk. På kun 20 minuttr føt jg, t jg hvd trænt min krp, smtidig md, t jg hvd hft dt sjvt. Mn bhøvr ikk t vid ngt m dns fr t kunn v Zumb, mn sk br gør sit bdst. Musikkn dr hørr md r gd, g dn givr dig yst ti t træn krppn. Zumb Fitnss r n sjv g spændnd måd t træn! Dt r nmt t ær. Du sk br ytt, ftrign g gør hvd dr føs rigtig. Dt nst, dr krævs fr t v Zumb, r rytm. Zumb r ffktiv g jg kunn nærmst mærk fdtt rs f min krp. Zumb hr ændrt mit syn på træningsvidr, smt givt mig n gd pvs. Så jg vi vrmt nbf dt ti, dr vi tb sig, r br gdt kn id t brug krppn g bvæg sig. Zumb hr gjrt, t jg ikk dømmr ngt på frhånd mr, g jg givr dt mst n hn nu. Zumb r igti, g unst dr, vi hv gæd f dt. Dt vd jg, t jg hvd. Så Lt s Zumb! Skrvt f Prin Hnry Kwsi Asr 9. kss

3 AIS Nwsttr Sid 3 D vi(5. k) hørt, t Hiti hvd brug fr hjæp, bv vi nig m t vi sku v ngt kg så vi kunn sæg dt g pngn gik ti Hiti. I t 750 kr. D vi fndt ud f t vi hvd fåt så mng png bv vi så gd fr t kunn hjæp fk, dr hr brug fr dt. Tænk t vi siddr i Dnmrk g hr dt fntstisk. Mns fk i Hiti hr dt så dårigt. Vi kunn ikk vær gdr fr t hjæp fk. PS. Thnk yu t 5th ss prnts fr bking th k nd yur ntributins! Prnts Evning Dn 16. g 18. Mrts Brv snds hjm Tid fts md kssærn

4 AIS Nwsttr Sid 4 1.Vrdnskrig strtd fr vr i ugust Tysknd vist sig t vær gd krigsstrtgr, d pngd gd ngrb, g hvd bdr våbn nd drs fjndr. D frmstid gså giftgssr, sm vr dt først tgn på tkngisk våbn. D tysk sdtr vr gså udstyrt md såkdt åndingspprtr i mundn, så d vr mdstndsdygtig vrfr kmikirn. Dt h strtd dn , d Ærkhrtug Frnz Frdinnd sku ti Rådhust i Srjv. Ærkhrtugn hvd tgt sin kn, Sphi Chtk md. En mnd vd nvn Gvri Prinip hvd tænkt sig t myrd Frnz Frdinnd undr hns phd i Srjv. Hn vr ikk Frnz Frdinnd g Sphi Chtk bng fr t biv tgt, d mndn vr dønd. Hn hvd tubrkus. Gvri vr mdm i rgnistinn, dr kdt sig fr Dn Srt Hånd. Hn fik hjæp fr d ndr mdmmr ti t myrd Frnz Frdinnd. Smmn udtænkt d n pn. Dn dg Frnz vi kør nd d prdn, vi d myrd hm frdi Østrig-Ungrn hvd bst dt svstændig kngrig Srbin i Dn kørt Frnz Frdinnd md sin kn nd d prdn. D sks mdmmr hvd stit sig på frskig psitinr. Dn først, dr sku prøv t myrd Frnz, vr Ndjk Cbrinvi. Ndjk kstd n bmb md Frnz Frdinnds bi, mn rmt frkrt. Hn gmt, t dt vi tg ng skundr, før bmbn vi kspdr. Ndijk rmt ivvgtn, sm kørt bin bg Frnz. D fm ndr mdmmr f gruppn krd dt hr ikk. Eftr dt misykkd ngrb bsuttd Gvri Prinip sig fr t køb frkst. Gvri Prinip pågribs Gvri Prinip sd på n fé g spist frkst g vr skufft. Frnz Frdinnd hvd bsuttt sig fr t his på d ffirr, dr vr bvt sårt f bmbn. På vj hn ti hspitt kørt Frnz Frdinnds huffør dn frkrt vj. D kørt ind i n gyd, hvr Prinip sd g spist sin frkst. Gvri vr vrrskt, hn trk strks sin pist frm. Hn skød først Sphi g drftr Frnz Frdinnd.

5 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 5 Prinip frsøgt ftr mrdt t bgå svmrd md giftn ynid g drftr md sin pist. Indn giftn nåd t virk, bv hn vrmndt. Prinip bv ikk idømt dødsstrf, mn i stdt 20 års fængs. Hns tubrkus bv sm, hvikt rsutrd i, t hn død i fængst idt ftr. Nidjk tg gså giftn. Hn fik 15 års fængs, mn død gså f tubrkus. Mrdt på Ærkhrtugn udøst n krig mm Cntrmgtrn, hrundr dt Tysk kjsrrig g Østrig-Ungrn. Krign ndt md Cntrmgtrns ndrg g bv ffiit fsuttt vd indgåsn f Åndingspprt fr 1. vrdnskrig Vrsis-trkttn i smmrn 1919, hvr Tysknd fik skydn fr krign. Tysknd undrgik n styrmæssig frndring. Lndt bv mdnnt fr mnrki ti rpubik. D mistd gså mrådrn As g Lrrin ti Frnkrig. 1. Vrdnskrig ndt nvmbr Krign ændrd frhdt mm d gm strmgtr. Dn ændrd gså sv ndkrtt. Østrig-Ungrn frsvndt ht, g Rusnd g Tysknd vr undr midrtidig istin, bgg nd hvd ingn indfyds, idt USA bv ti n str mgt md øknmisk vrgnhd. Engnd mistd drimd drs hidti øknmisk vrgnhd. USA stiftd fkfrbundt i Gnv, sm hvd dt frmå t undgå krig, mn dt bv n str fisk. Krign vist t dmkrti vr vindrn, g drfr indført mn dmkrtisk frftning i nd sm Tysknd g Østrig. Skrvt f Ndi Libn 8.b Kidhnvisningr: Fr bgn: Vrdnshistrin vrdnskrig En ngsk skyttgrv fr 1. vrdnskrig

6 AIS Nwsttr Sid 6 Th Abu A Zf 4. kss Nh Khn 4. kss Tni Rhmt Chuhn 6. kss Aysh Mh-Nr Jhj 6. kss

7 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 7 Cpnhgn wsn t Hpnhgn it ws Brknhgn Th wrd drs wr rdy gn, whn bnk piti grmnt withut ny prtiury ntnt ws pprvd in B Cn- tr ystrdy. In 1997 th imt nfrn ws in Kyt in Jpn whr th tp drs ndrsd th Kyt grmnt. Th ptn didn t sv th CO 2 k, bus mny nrmus untris suh s Amri didn t shr th rspnsibiity, thr- fr th drs wntd brndnw nd n mbi- tius intrntin grmnt in C- pnhgn Thr wr mr thn 2000 mt- ings btwn 193 untris btwn th th Dmbr in B Cn- tr. Th imt mting mprs t 12 dys ng Munt Evrst imb, withut sp nd with thusnds f dumnts in hnd nd nstnty ing tphn in th thr. Th wrd is hnging th imt, nd th i- mt is hnging th wrd. Th wrd kd frwrd t imt d in Cpnhgn t sv nd prtt mnkind in th fight ginst imt hngs suh s drught, fding nd typhns tht r ging t hit th pr pp, but thy m ut with thin imt drtin. In th nd EU ws dprivd f thir hn t py nusiv r in COP 15. Th rsut f th dy ws nt smthing tht Cnni Hdgrd (imt dr in COP 15) hd xptd. Nw Cnni H- dgrd is wrking s imt mmissinr in Brusss nd sh is ging t wrk fr gy binding grmnt rgrding imt in th FN. Dmnstrtins in Cpnhgn Mny tivists frm NGOs wr dmnstrting in th strts t gt r nd mbitius d. Sm f th Grnp tivists htd by drssing thmsvs up with ni ths nd mngd t gt insid t th stt din- nr fr th imt ngtitrs hd by Qun Mrgrth. It ws nt just fr fun. Th tivists disgrd tht th wrd s drs wr ting dinnr whi pp in th futur r ging t b hit b- us f th imt hngs. sys Mds Frup Christnsn Srtry Gnr fr Grnp. Th tivists wr bhind brs unti 9 th Jnury Th qustin is did th g dinnr hv nything t d with th mr miins f pp wh r f sy virtu?

8 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 7 Cpnhgn wsn t Hpnhgn it ws Brknhgn Th wrd drs wr rdy gn, whn bnk piti grmnt withut ny prtiury ntnt ws pprvd in B Cn- tr ystrdy. In 1997 th imt nfrn ws in Kyt in Jpn whr th tp drs ndrsd th Kyt grmnt. Th ptn didn t sv th CO 2 k, bus mny nrmus untris suh s Amri didn t shr th rspnsibiity, thr- fr th drs wntd brndnw nd n mbi- tius intrntin grmnt in C- pnhgn Thr wr mr thn 2000 mt- ings btwn 193 untris btwn th th Dmbr in B Cn- tr. Th imt mting mprs t 12 dys ng Munt Evrst imb, withut sp nd with thusnds f dumnts in hnd nd nstnty ing tphn in th thr. Th wrd is hnging th imt, nd th i- mt is hnging th wrd. Th wrd kd frwrd t imt d in Cpnhgn t sv nd prtt mnkind in th fight ginst imt hngs suh s drught, fding nd typhns tht r ging t hit th pr pp, but thy m ut with thin imt drtin. In th nd EU ws dprivd f thir hn t py nusiv r in COP 15. Th rsut f th dy ws nt smthing tht Cnni Hdgrd (imt dr in COP 15) hd xptd. Nw Cnni H- dgrd is wrking s imt mmissinr in Brusss nd sh is ging t wrk fr gy binding grmnt rgrding imt in th FN. Dmnstrtins in Cpnhgn Mny tivists frm NGOs wr dmnstrting in th strts t gt r nd mbitius d. Sm f th Grnp tivists htd by drssing thmsvs up with ni ths nd mngd t gt insid t th stt din- nr fr th imt ngtitrs hd by Qun Mrgrth. It ws nt just fr fun. Th tivists disgrd tht th wrd s drs wr ting dinnr whi pp in th futur r ging t b hit b- us f th imt hngs. sys Mds Frup Christnsn Srtry Gnr fr Grnp. Th tivists wr bhind brs unti 9 th Jnury Th qustin is did th g dinnr hv nything t d with th mr miins f pp wh r f sy virtu?

9 AIS Nwsttr Sid 8 Mny f th wrd s pitiins wr disstis- fid with th imt grmnt Th imt mting in Cpnhgn ws tstrph. sys th Swdish Ministr fr th En- virnmnt. Prsidnt Obm d th imt grmnt mningfu, but h sid rutnty tht th grmnt wudn t sv th prbms f gb wrming nd h sid, Th disppintmnt is rdy ntitd. Nw th grmnt hs t b g binding grmnt nd Cnni Hdgrd is ging t find sutin, whn sh is wrking s imt mmissinr in FN tdy. Th wrd s drs nd th NGOs wr th CO 2 sinnrs Th rs tht wr rrying th tp drs t B Cntr wr dishrging 280 grm CO 2 pr kimtr mr thn dub f th EU s vr- g imit n 140 grm f CO 2 pr kimtr. Th Ministry f Frign Affirs sid, Th tp drs nd mfrtb nd sf rs. Mny f th NOG s wr im- ptint whn thy rivd rfus frm th tp drs t tk prt in th ngtitins. Th Humnitrin rgnistin Crs wr disppintd by th FN disin. Crs Srtry Gnr Pu Erik Luridsn sid, Why didn t th FN sy nything t us in th bgin- ning. W hv spnt mny nd CO 2 t b prt f th ng- titin. Thusnds g NGO s nd grss rts r- gnistins fught fr th imt, fr th ntur nd fr th pr pp. H s sid, FN nds th NGO s t mmnt n th ngtitin. Cnni Hdgrd s jb t mk th g binding d Cnni Hdgrd hs wrkd in tw yrs t mk COP15 int mting, whr tp drs wud disuss nd tk r f th wrd s imt. As th EU s ding nw Cimt Cmmissinr sh is ging t wrk t gt this g binding grmnt in th FN. Cnni Hdgrd hp- piy sid, Cntrry t th rir Kyt d, whr Amri, Chin, Indi, Brzi nd Suth Afri wrn t nggd, thy wr t COP 15. Skrvt f Mrim Bkr 9. kss

10 2008 AIS Nwsttr Otbr Issu nr.4 Sid 9 Dn 3. mrts 2010 vr årts først dg md sskinsvjr. 0.kss bsuttd sig fr t gå på jgt ftr årts først bmstr Dr bv fundt t muig ndt nd bmstr. Og n nkt fjr En svnd sng Mn så fik Adn g Liy ig pudsig øj på ng små gu bmstr! En vndrnd bi Yy! SÅ bv vi gd!!! Skrvt f Chrin Urup, børnhvkssærr

11 AIS Nwsttr Sid 10 Dt nturvidn skbig hjørn Dt smd kit Krtffbttrit Et udvg f ting mn kunn prøv! Jg hr vvt mig ud i t prøv t vidnskbigt kit, dr kn købs i TIGER fr dn ntt sum f 50 kr. Ptt Ck, sm pkkn hddr, vr, t mn kn v sit gt bttri ud f 2 krtfr g indhdt i pkkn, dr kn driv dt mdføgnd digit ur. Jg må sig, t dt hr vært n dvis sus fr mig. Dt vr ikk ngt prbm t sm indhdt i kssn ti t krtffbttri. Brugsnvisningn r på ngsk md drti føgnd iustrtinr, sm r nmm t frstå. Dg hvd jg svært vd t få dt ti t driv h dispyt på dt digit ur. Dr r dsudn mdføgnd pstikkppr ti, hvis mn vi v t bttri fr fydnd væskr. Jg fik ud vr krtfr fprøvt n itrn, g Fx Kndi sdvnd. Mn muighdrn r mng g fntsin r dt, dr sættr grænsn.

12 AIS Nwsttr Sid 11 Dr vr ngng n Prinsss dr vr frt vid i n str skv. Hun så n smuk dm. Prinsssn spurgt hnd, hvrdn hun kunn kmm tibg ti sit st. Dmn svrd, t hun gdt vidst, hvr hun bd g sgd, hun sku kmm md hnd. Så vi hun vis vj ti sttt. Så gik d, gik g gik, g så sgd hun t hun sku kmm hjm hs hnd. Nj,svrd Prinsssn. Km nu.så svrd hun: Oky Så gik d ti dmns hus. Så kstd dmn Prinsssn i t skur. Kngn bv mgt bkymrt. Hn kdt på sin sdtr g sgd ti dm Dn dr findr min dttr, må gift sig md hnd. Sdtrn kunn ikk find hnd, mn n Prins gik ind i skvn, g hn så ng fdspr. Hn gik ftr dm g så n smuk dm, mn hn vidst, t dt vr n hks, dr hvd fngt Prinsssn. Hn tg sit sværd g dræbt hksn. Hksn vr gift md n TROLDMAND. Prinsn tg prinsssn. Trdmndn sgd ti hm, t hn hvd dræbt hns kn. Så bv TROLDMANDEN TIL EN DRAGE. Prinsn tg sit sværd g stk dt i dns hjrt g så død drgn. Kngn bv gd. Prinsn giftd sig md Prinsssn g d vd ykkig ti drs dgs nd. Skrvt f Khizr Jhj 3. kss

13 AIS Nwsttr Sid 12 D 4A vr i Fim-X prfssin fimstudi, gv d drs hjmmvd histrir iv g nrgi vd t v skuspi, instruktinr g indkip f yd g små fim. Kssn bv dt i 4 gruppr g sku hvr især indspi drs rførst hjmmvd fim. Rsuttrn bv strsåt! T f grupprn rbjdd i t Grn Srn studi, hvr d sku indsti n hjmmdigtt fim, dr sku pss ti n færdigvt bggrundsfim, sm d sv hvd vgt. Grupp 1. vd n drmfim, sm hndd m n hjmøs drng dr ikk hvd rnt m i psn g Grupp 2. indspid n tinfim, sm frgik på hvts bund. Hr vr dr 3 ht imd n nig skurk, sm hvd pntt n bmb i drs ubåd. Dn 3. grupp gv iv ti dn stistånd Mrris Mini, g rsuttt bv n tinspækkt bijgt, sm ndt md t susfudt kup f hkdbrrr. Sidst, mn ikk mindst, rbjdd Grupp 4 md nimtin g d fik vt t vntyr ud f ppir, byntr g gd fntsi. Kssn hvd n frmrgnd dg, sm udn tviv vi biv huskt i mng år Skrvt f Mrtin Lind S mr på frm. Sku ngn vær intrssrt i t s 4A s fim kn d ss hr: - Studi 1 gin: A15q922 - Studi 2 gin: 99f5AEA - Studi 3 gin: fav34f3 - Animtin gin: 77BS2BS D ink hr virkr i 14 dg

14 AIS Nwsttr Sid 13 Abdu Himy Kndtgn: Drngn md dn i krp, mn str stmm. Histri: Dngng Abdu vr i bi, g n ht vid grim pig, prøvd t sr hm, hn bv ht vidt bng g gmt sit nsigt, bg bi sædrn. Stkks Abdu, Hn får tid ft i d frkrt Pigr! H h Kndtgn: Pign dr ELSKER sin sik. Pign dr hdr fri i vr 2 måndr (Svm dt ikk r smmrfri). Mh Frq Histri: Dngng Mh vr i Røsnæs md h kssn. Hun fik pudsig yst ti sik m ftn (Sikk n vrrsks NOT ) Hun bnkd så på ng f d ndrs pigrs værsr, g spurgt Hr i ngt sik. Dt vr ky, t hun spurgt n gng, Mn hun bv vd i fr timr, NEJ, MAHA vi hr ikk sik! H h Mh husk d ti tns sikpsr næst gng. Rn Muyd Kndtgn: Pign dr tid hr t strt smi på æbn, mn tårr i øjn på smm tid. Pign dr HADER mtmtik. Pign dr r v, mn hr n UTROLIG høj stmm. Histri: Dngng Rn hvd tygggummi i mundn, i timn. Lærn spurgt m hun tyggd tygggummi mn hun bv vd md t sig nj, indti hun smit så mgt t mn kunn s tygggummit mm tændrn H h BUSTED!

15 AIS Nwsttr Sid 14 Suss Stry Jg hr ært t æs g ydrn ti bgstvn g ært t skriv dnsk g ært t knntrr mig mgt! Jg r gd fr t æs g færdig md Li Læskursus. Tk ti Bnt g Antni. skrvt f Mhnw Khq, 1.kss Jg r vrrskt. Jg hr ært pus g minus. Jg hr ært hvrnår jg sk ån t 10 skrvt f Tsnim Huq, 1.kss Suss Stry Jg hr ært -! - Og t mn råbr ftr -! g ært t æs bdr fr grønt æskursus! Og m -? - g hr ært t hd pus vd., g jg hr dt rightig gdt. Skrvt f André Birk, 1. kss Ligsm på d fst fitnssntr r Zumb gså bvt t hit på AIS. Jg bsuttd drfr, t prøv ngt nyt g indfør ny tnkr i idrætstimn md dt frmå, t vækk vrns yst ti t dyrk mtin/fitnss i fritidn. Jg frsg idn md Zumb fitnss ti 9. kss g d tg imd frsgt md bndd føsr. Dt btød nturigvis ngt f t pnægnings rbjd, idt idrætshn ikk r udstyrt md fjrnsynsskærm. Lig så snrt dn tin-mriknsk mriknsk smb rytm gik i gng, kunn jg strks frnmm, t båd drngn g pigrn hurtigt bv bidt f rytmn g drninn pumpd i drs krpp. Fr ikk t nævn svdn, dr trid nd d drs pndr. Dt må jg nk sig, dt vi hv vært t guddmmigt syn fr nhvr idrætsærr!!! Prgrmmt vrd i 20 minuttr md båd friknsk bt, smb g rgg rytmr. Eftr 20 minuttr kunn jg ikk få dm ti t stpp d vi frtsætt fr nhvr pris, så. vi mått kør prgrmmt én gng ti. Og dr bv dnst, hppt, kppt md t strt smi. Dt bv t i t n kæmp sus, sm vi snrt må gntg ign g ign! Skrvt f Stfn Hri, idrætsærr Ths wh gt ng in if nvr ry stp studying nd rning L. Rn Hubbrd Th Wy t Hppinss

16 AIS Nwsttr Sid 15?? x r i g p h i r w n k u m f s j t s p Br By Chri Cht Chwinggum Cff Pr St Vit f b t d n v p?? PAGE v r u y r t i n t s v r j b r s Et Gir Gp Gdn Hir Irm Tv Tikt Wnk t m n r p m i m f f t p t k i t z s m b h w i n g g u m i s J Nutrm Mik Ompmps P Pst Tff Vru Lvt f Hssn Abu A Zf Dnn hr r n kssikr, dr hr vært bndt s i mng Hrrns år, mn dt bivr dn j ikk dårigr f Hvrdn kn mn, vd hjæp f n sv g kun tr ig snit, frmsti n kds, dr kn gå ignnm diss tr hur g v t mærk pss præis ti hvrt nkt hu?

17 AIS Nwsttr Stff Cntt Inf Fr Prnts Skdr Cryn Murphy, tfn: , mi: Viskdr Ptrii Christnsn, tfn: , mi: Skskrtær Jnt Lszkwiz, tfn: , mi: SFO-dr Sivn Mdn, tfn: , mi: Andt prsn: UU-vjdr Amgr, Christinshvn g Indr By Trsdg k. 08:30-11:30 Mrtn Dyhr Christnsn, tfn: , mi: Hjmmsidn: Sundhdspjrsk Onsdg k. 08:30-13:30 Mniqu Ossn, tfn: , Amgrs Intrntin Sh HOLIDAY PLAN 2010 Sid 16 Hr is ist f th sh hidys fr 2009/10, ps nti tht w d nt s n f th ffii dts but ffr n xtr srvi during ths tims. Estr Hidy (Påskfri) SCHOOL CLOSED St. Bddg SCHOOL CLOSED Kristi Himmfrtsdg SCHOOL CLOSED Fridy SCHOOL CLOSED Whitsun Hidy (Pinsfri) A thr rigius hidy f th prnts nd studnts r rsptd nd suh hidys r s grntd dys ff. BUT, th ss thr MUST b infrmd with ttr bfr hnd. Summr Hidy dts (Smmrfri) Th sh wi b pn th first 4 wks f th summr hidy n shrtr shdu. Yu wi b ntifid but this bfr hnd. Ps ntt th sh ffi with ny qustins. *A privt hidys r t b tkn during ths shdud ffii hidy dts. It is frbiddn t tk hidrn ut f sh fr hidys t ny thr tim.* Vivært Lnfrn Lr, tfn: , mi: Kss Lærr E-mi drss 0 Chrn Urup C Offi 1 Antni Nunz 2 Ang D V C Offi 3 Stphni Andrhdn C Offi 4A Mrtin Lind 4-5 Srp Sydi 5 Mri Lruss 6 Ni Azm C Offi 7 Rbrt Bnsvi m 8A Mur Sørnsn 8B Hnrik Jsprsn 9 Ann Luis Sørnsn Wht is Study Thngy? Study Thngy (r Study Th) is rning systm tht prdus grty imprvd rsut whn usd xty (by "Thngy" is mnt mthds f ppitin t btin spifi rsut). L. Rn Hubbrd dvpd Study Thngy t hp studnts truy undrstnd wht thy study nd ssntiy rn hw t rn. Study Thngy is th bsis f Appid Shstis prgrms nd thing mthds. Study Thngy nsists f ts nd thniqus thrs n us t imprv th rning rts f thir studnts. It n b usd by studnts t imprv thir biity t undrstnd nd us th mtris thy rd nd study. Study Thngy is nt tin f study tips r mmry triks, but rthr systm f rning hw t rn. Using Study Th brings but n undrstnding tht rsuts in th biity t ppy wht n rns t sh, in n s wrk nd in if. Study Th is smthing nw in th fid f dutin. It is th sprhd t bright nw wrd f undrstnding nd hivmnt, nd it frms th bsis f th suss f Appid Shstis dutin prgrms. If yu hv nything yu wud ik t ntribut r suggst fr th nxt upming nwsttr, ps mi m t: Hnrik Jsprsn, Nwsttr Editr Cpyright 2010 by Amgr s Intrntin Sh. A Rights Rsrvd. Amgr s Intrntin Sh is n Appid Shstis (T.M.) sh. Appid Shstis is trdmrk wnd by ssitin f Bttr Living nd Edutin nd r usd with it s prmissin. Grtfu knwdgmnt is md t L. Rn. Hubbrd Librry fr prmissin t rprdu stin frm th pyrightd wrks f L. Rn. Hubbrd.

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET midtvst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 22 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

BRYGGEBLADET. ser m.h.t. vedligeholdelse af jernbanebroen. Arbejdet i gang Men der er også nok at gøre i mellemtiden. Lokalrådet står sammen med ejen

BRYGGEBLADET. ser m.h.t. vedligeholdelse af jernbanebroen. Arbejdet i gang Men der er også nok at gøre i mellemtiden. Lokalrådet står sammen med ejen 3. årgang nr. 7 BRYBADT Havnparkn på skinnr Md png i kassn g d nødvndig frmalir brag i rdn kan d r nu fr alvr ags fa på dn ny park Førs på år afhld Købnhavns Kmmun ffnlig høring m d lkalplanfrslag, dr

Læs mere

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012 1 2013 SKOLEN hr nnm tin unråt n l frnrinr. Hr frsin fr t først bl i 1955. Af Ltt Svn Strn Ptrsn & Mrtin Luritzn ÅLF Af Mrtin Luritzn & Thrkil Bjrrum SKOLEN på n ny må Dn nrll iitlisrin, ikk minst stærkt

Læs mere

Jeg glæder mig. Randers FC Magasinet Nr. 3 November 2007. 25. nov. kl. 14.00 Randers FC - Lyngby. Ung rutine. Tidiane Sane

Jeg glæder mig. Randers FC Magasinet Nr. 3 November 2007. 25. nov. kl. 14.00 Randers FC - Lyngby. Ung rutine. Tidiane Sane Sørn Brg: Jg glædr ig Rndrs FC Mgsint Nr. 3 Novbr 2007 Tidin Sn Ung rutin 25. nov. kl. 14.00 Rndrs FC - Lyngby 1. dc. kl. 17.00 Rndrs FC - Viborg Ntionl hovdsponsor Rgionl hovdsponsorr Rndrs FC Mgsint

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Rekordstort optag 13 27.08.07. Tema: Studiestart side 8-15. Uddannelseskultur

Rekordstort optag 13 27.08.07. Tema: Studiestart side 8-15. Uddannelseskultur Ny uddannls Uddannlsskultur Portræt Aarhus Univrsitt satsr på at tilbyd n univrsittsbasrt lærruddannls allrd til næst år. Århus Lærrsminarium og Frdriksbrg Sminarium r invitrt md i forsøgt, dr skal mund

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget 16. juni 1994 2. årgang nr. 12 BRYGGEBLADET l\ Sådan stmt Bryggn Rsultatt af folkafstmningn til EU-parlamntt på Islands Brygg ss hrundr. Dn først talkolonn visr antal stmmr på hvr list, drnæst følgr listns

Læs mere

Title: Name: City/Country: Category: Mr. Green Steen & Strøm A/S, Denmark Multible cities, Denmark Cause Related Marketing joint centres

Title: Name: City/Country: Category: Mr. Green Steen & Strøm A/S, Denmark Multible cities, Denmark Cause Related Marketing joint centres Titl: Nam: City/Country: Catgory: Mr. Grn Stn & Strøm A/S, Dnmark Multibl citis, Dnmark Caus Rlatd Markting joint cntrs Timlin Countdown to COP15. Th charactr, Mr. Grn, was cratd in corporation with Stn&Strøm,

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt.

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt. KRIDTEN Holm Skols Skolblad Særnummr fbruar 2010 8. klassrn på udvksling i Sk. Prsborg 2-Rjs dagbog 5- I russisk 8-Min skol russisk famili 11-Hvad syns folk om urn? REJSEDAGBOG E russisk vnyr D. 29. SEPTEMBER

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 6

Partiel byplanvedtægt nr. 6 Partiel byplanvedtægt nr. 6 for et område af Hundige og Kildebrønde byer, Kildebrønde sogn i Greve kommune Genoptrykt oktober 1977 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere