Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:"

Transkript

1 Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr for sundhd og forbyggls Jakob Axl Nilsn tirsdag d. 24. novmbr Spørgskmat bstår af n rækk spørgsmål, hvor svarn kommr til at indgå md 1/6 vægtning til konkurrncns hovdpris "Årts sundst virksomhd 2009". D øvrig 5/6 udgørs af mdarbjdrns bsvarls af t lignnd spørgskma. Dtt spørgskma indholdr drudovr tr åbn spørgsmål, hvor I har mulighd for at lægg billt ind på konkurrncns øvrig prisr: - Årts sundst frokostløsning - Årts nyst og mst krativ sundhdstiltag - Årts sundst ildsjæl Dt r valgfrit, om man vil bsvar d tr åbn spørgsmål og drvd dltag i konkurrncn om d tr kstra prisr. Har du spørgsmål i forhold til gnnmførlsn af spørgskmat, r du vlkommn til at kontakt jakob Ovrgaard fra SundhdsDoktor på mail: 1. Hvilkn branch tilhørr virksomhdn? Landbrug, skovbrug og fiskri Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhd Bygg og anlæg Handl og transport mv. Information og kommunikaiton Finansiring og forsikring Ejndomshandl og udljning Erhvrvssrvic Offntlig administration, undrvisning og sundhd Kultur, fritid og andn srvic Andt (Skriv hvilkn)

2 Dn først dl af spørgskmat omhandlr mad/kost, motion, bhandlingsordningr, rygning, alkohol og psykisk arbjdsmiljø/strss. Spørgsmåln vægtr samlt 60 % af din bsvarls. D næst spørgsmål handlr om mad og kost 2. Har virksomhdn ordningr, tilbud llr lignnd på madområdt? Madordning for d ansatt - fx n kantin Frugtordning - adgang til frugt i løbt af arbjdsdagn Mødfrugt Fordrag llr arrangmntr om sund mad og kost Tilbud om vægttabsgruppr Har tilknyttt diætist/vægtkonsulnt Ja, andt Har ingn ordning, tilbud llr lignnd 3. Har I klar rtningslinir for, hvordan dt daglig madtilbud sammnsætts - fx via n skriftlig politik, krav til lvrandør llr lignnd?

3 Ja, vi stillr særlig krav til vors lvrandør Ja, vi har n skriftlig politik for madtilbudts sammnsætning Nj 4. I hvor høj grad vurdrr du, at jrs ordning, tilbud llr lignnd på madområdt har haft n ffkt på følgnd områdr? (Har I ingn ordning, tilbud llr lignnd, skal du blot klikk vidr til næst spørgsmål). (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Øgt bvidsthd om sund mad blandt mdarbjdrn Mdarbjdrn spisr sundr Størr trivsl blandt mdarbjdrn D næst spørgsmål handlr om motion og bhandlingsordningr 5. Har virksomhdn nogn llr flr af følgnd aktivittr, ordningr, tilbud llr lignnd på motions- og idrætsområdt? Motionsrum på virksomhdn (udn instruktør) Motionshold m. instruktør (fx gymnastik, kondition, yoga llr lign.) Dltagls i nkltstånd idrætsarrangmntr, fx løbarrangmntr

4 Dltagls i tamarrangmntr, fx "Vi cyklr til arbjd" Tilskud til/btaling af mdlmsskab til motionscntr/fitnsscntr Ja, andt Nj har ingn ordningr, tilbud llr lignnd 6. Har virksomhdn særlig ordningr, initiativr llr lignnd, dr har til formål at frmm mdarbjdrns fysisk aktivitt i dagligdagn? Ja, mdarbjdrn opfordrs til at tag trappn (fx vd skiltning llr lignnd) Ja, arbjdspladsn r indrttt md hnblik på at frmm fysisk aktivitt (fx placring af printr, kaffmaskin llr lignnd) Ja, har daglig "pausgymnastik" Arbjdt r fysisk btont - motion r n dl af jobbt Ja, andt Nj, har ingn ordningr, initiativr llr lignnd 7. På nogl arbjdspladsr har man "btalt frokost", hvor arbjdsgivrn btalr for dn tid, som mdarbjdrn brugr på at indtag frokostn. Har I på tilsvarnd vis "btalt motion" i arbjdstidn? Ja Nj 8. I hvor høj grad vurdrr du, at jrs ordningr, tilbud llr lignnd vdrørnd motion og fysisk aktivitt har haft n ffkt på følgnd områdr? (Har I ingn ordning, tilbud llr lignnd skal du blot klikk vidr til næst spørgsmål). (Angiv kun t svar pr. spørgsmål)

5 I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Øgt bvidsthd om motion blandt mdarbjdr Mdarbjdrn r blvt mr fysisk aktiv Størr trivsl blandt mdarbjdrn 9. Tilbydr virksomhdn mdarbjdrn n bhandlingsordning llr forbyggnd sundhdstjk, hvor virksomhdn btalr hlt llr dlvist? Ja, massag Ja, kiropraktik Ja, fysiotrapi Ja, sundhdstjk Ja, andt Nj 10. I hvor høj grad vurdrr du, at jrs bhandlingsordning llr forbyggnd sundhdstjk har haft n ffkt på følgnd områdr? (Har I ingn bhandlingsordningr llr forbyggnd sundhdstjk, skal du blot klikk vidr til næst spørgsmål) (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Øgt bvidsthd om sundhd og vlvær blandt

6 mdarbjdrn Størr trivsl/vlvær blandt mdarbjdrn Mindr sygfravær D næst spørgsmål handlr om rygning 11. Hvordan r rglrn for rygning på arbjdspladsn? Rygning i arbjdstidn r hlt forbudt (Mdarbjdrn må ikk ryg i arbjdstidn, udn undtagls, hvrkn ud llr ind) Rygning forbudt indn dør (Mdarbjdrn må ryg udndørs) Rygning tilladt i spcilt indrttd rygrum/rygkabinr Rygning tilladt i lokalr, hvor dr kun arbjdr n prson - (fx gt kontor) Andt 12. I hvor høj grad mnr du at rygpolitikkn/rglrn ovrholds? I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk

7 13. Har virksomhdn tilbud, ordningr llr lignnd, dr kan hjælp rygr som ønskr at hold op md at ryg? Ja, givr økonomisk støtt til nikotinproduktr l. andr rygafvænningsproduktr Ja, afholdr kursr i rygstop Ja, har uddannd rygstopinstruktørr Ja, har matrialr omkring rygstop Ja, andt Nj, har ikk tilbud til rygr, som ønskr at hold op md at ryg 14. I hvor høj grad vurdrr du, at jrs ordningr, rygpolitik, tilbud llr lignnd har haft n ffkt på følgnd områdr? (Har I ingn ordning, tilbud llr lignnd skal du blot klikk vidr til næst spørgsmål). (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Øgt bvidsthd om rygstopmulig hdr blandt mdarbjdrn Har hjulpt mdarbjdr til t totalt rygstop Har fåt mdarbjdr til at ryg mindr Størr trivsl blandt mdarbjdrn

8 D næst spørgsmål handlr om alkohol 15. Hvordan r rglrn for alkoholforbrug på virksomhdn? Alkoholforbrug i arbjdstidn r hlt forbudt Alkoholforbrug r forbudt i arbjdstidn, dog undtagt særlig ljlighdr Alkoholforbrug r tilladt i arbjdstidn, mn bgrænst til frokost llr aftnsmad Alkoholforbrug r tilladt i hl arbjdstidn, mn md n bgrænsning på antal gnstand Ingn bgrænsningr for alkoholindtagls i arbjdstidn - Gå til I hvor høj grad mnr du, at alkoholrglrn ovrholds? I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk 17. Har I tilbud, ordningr llr lignnd, dr kan hjælp ansatt md alkoholproblmr? Ja, har intrnt prsonr uddannt til rådgivning vd alkoholproblmr Ja, har tilknyttt kstrn rådgivr vdrørnd alkoholproblmr Ja, har matrial omkring alkoholproblmr Ja, har fast procdurr for hvordan alkoholmisbrug tags op

9 Ja, andt Nj, har ingn tilbud llr ordningr, dr kan hjælp ansatt md alkoholproblmr 18. I hvor høj grad vurdrr du, at jrs ordningr, tilbud llr lignnd vdrørnd alkohol har haft n ffkt på følgnd områdr? (Har I ingn ordning, tilbud llr lignnd skal du blot klikk vidr til næst spørgsmål). (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Øgt bvidsthd om mulighdrn for hjælp md alkoholmisbru g blandt mdarbjdrn Mdført at nogl mdarbjdr drikkr mindr D næst spørgsmål handlr om psykisk arbjdsmiljø og strss 19. Har virksomhdn ordningr, politikkr, tilbud llr lignnd i forhold til psykisk arbjdsmiljø - hrundr strss? Psykisk arbjdsmiljø r t særligt indsatsområd for ldlsn Psykisk arbjdsmiljø/strss r t fast mn vd mdarbjdrudviklingssamtalr Afholdr tmamødr om psykisk arbjdsmiljø/strss Tilbydr kursr om strsshåndtring Tilbydr rådgivning fra uddannt strss-coach/rådgivr (intrnt l. kstrnt)

10 Andt Har ingn ordningr, politikkr, tilbud llr lignnd i forhold til psykisk arbjdsmiljø/strss 20. I hvor høj grad vurdrr du, at jrs ordningr, tilbud llr lignnd i forhold til psykisk arbjdsmiljø/strss har haft n ffkt på følgnd områdr? (Har I ingn ordning, tilbud llr lignnd skal du blot klikk vidr til næst spørgsmål). (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Øgt bvidsthd om strss og strsshåndtri ng blandt mdarbjdrn Hjulpt mdarbjdrn til bdr at håndtr strss Andn dl af spørgskmat Andn dl af spørgskmat omhandlr sundhdspolitikkr, stratgisk sundhdsarbjd og synlighdn af sundhdsfrmmnd tiltag. Spørgsmåln vægtr samlt 40 % af din bsvarls. 21. Har virksomhdn politikkr på følgnd områdr - og r diss formulrt skriftligt? (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) Ja, har skriftlig politik Ja, har politik/kutym mn ikk skriftligt Nj Vd ikk Mad Motion/ fysisk aktivitt

11 Rygning Alkohol Psykisk arbjdsmiljø/str ss 22. Har virksomhdn n ndskrvt sundhdspolitik på ovrordnt plan? Ja, vi har n slvstændig sundhdspolitik Ja, vi har n sundhdspolitik, som r n dl af prsonalpolitikkn Nj - Gå til 27 - Gå til Er arbjdt md virksomhdns sundhdspolitik tænkt stratgisk ind i virksomhdns forrtningsplan/virksomhdskoncpt og hrmd i dn daglig drift? Ja Nj 24. Har virksomhdn fastsat konkrt kvantificrbar mål for sundhdspolitikkn - fx mål for antal rygr, antal dltagr i motionstilbud llr lignnd? Nj Ja (Skriv hvilk)

12 25. Hvm har mdvirkt i udformningn af virksomhdns sundhdspolitik? Ldlsn Tillidsrpræsntantr Mdarbjdrn Ekstrn konsulntr 26. Har virksomhdn ansat n mdarbjdr, dr har afsat timr i sin ansættls til at arbjd md ralisring og valuring af sundhdspolitikkn? Ja Nj 27. I hvor høj grad vurdrr du, at virksomhdns ordningr, tilbud, politikkr llr lignnd vdrørnd sundhd har n positiv ffkt i forhold til at...: (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Tiltrækk ny mdarbjdr? Fasthold nuværnd mdarbjdr? Øg produktivitt n? Ndsætt sygfravært? 28. Hvor stort t bløb afsættr virksomhdn årligt pr. MEDARBEJDER til sundhdsfrmm på arbjdspladsn? (Ekskl. kantinordning)

13 (Kndr du ikk bløbt, klikkr du blot vidr til næst spørgsmål) (Angiv værdi) 29. Er du nig llr unig i følgnd: Virksomhdn afsættr tilstrækklig rssourcr til sundhdsfrmmområdt? Hlt nig Enig Unig Hlt unig 30. I hvor høj grad mnr du, at arbjdspladsn har t mdansvar for sin ansatts adfærd/vanr indn for følgnd områdr? (Angiv kun t svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogn grad I ring grad Slt ikk Vd ikk Kost Rygning Alkohol Motion Psykisk arbjdsmiljø/s trss Svær ovrvægt 31. Hvad r din holdning til at inddrag sundhd som tma i n mdarbjdrudviklingssamtal (MUS) (fx visitr til motion)

14 Dt r rlvant og passnd at diskutr sundhd i n MUS-samtal Diskussion omkring sundhd hørr ikk hjmm i n MUS-samtal 32. Markdsførr I virksomhdns sundhdsfrmmnd ordningr og tilbud på arbjdspladsn og i givt fald hvordan? Ja, på hjmmsidn/intranttt Ja, via opslag, plakatr Ja, via oplæg, infomødr Ja, gnnm kampagnr på arbjdspladsn Ja, andr mådr Nj, markdsførr ikk ordningr og tilbud D tr øvrig præmir Ud ovr hovdpræmin "Årts sundst virksomhd 2009" blivr dr kårt vindr i katgorirn: - "Årts sundst frokostløsning" - "Årts nyst og mst krativ sundhdstiltag" - "Årts sundst ildsjæl" For at vind i diss katgorir skal du bskriv, hvorfor dt lig ntop r jr, som skal vind. Dt r valgfrit om I vil dltag i kampn om d tr kstra prisr. Dt har ingn indflydls på hovdkonkurrncn om I dltagr llr j. 33. Bskriv hvorfor din virksomhd skal vind i katgorin "Årts sundst frokostløsning 2009": - I dnn katgori læggs vægt på n madordning, dr har gjort n særlig indsats for at frmm sund kost til mdarbjdrn.

15 34. Bskriv hvorfor din virksomhd skal vind i katgorin "Årts nyst og mst krativ sundhdstiltag 2009": - I dnn katgori læggs vægt på at sundhdstiltagt r nyt, krativt og har højnt mdarbjdrns sundhd og trivsl. 35. Bskriv hvorfor din virksomhd skal vind i katgorin "Årts sundst ildsjæl 2009": - I dnn katgori læggs vægt på at prsonn har gjort n særlig indsats for sundhd på virksomhdn. 36. Så r dr ikk flr spørgsmål. Hvis du har kommntarr til undrsøglsn llr mnt, r du vlkommn til at komm md dm hr:

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere