Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen"

Transkript

1 Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Kommunens aktivitetstilbud Senior- og pensionistnetværk Motion og idræt for seniorer/ pensionister Sundhed og forebyggelse Særlige netværksgrupper Bolig Hjælpemidler Pension Personlig og praktisk hjælp samt sygepleje Transport Kontaktinformationer 2

3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Borgmesteren indleder kommunens Seniorpolitik med ordene Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. En af måderne til at nå det mål på er at informere borgerne om de muligheder, de har for at holde sig i gang, da dette også er med til at sikre ressourcer til de, der har brug for dem. Livskraft hele livet det er en af overskrifterne i Seniorpolitikken. Vi har derfor valgt at lægge mest vægt på aktiviteter og netværkstilbud i guiden, da vi er overbeviste om, at det at holde sig i gang og være selvhjulpen så længe som muligt, giver én livsglæde og stolthed, der er medvirkende til at bevare en god livskvalitet også når man bliver gammel. Der er flere oplysninger at hente på kommunens hjemmeside hvor du også kan finde Seniorguiden i en elektronisk udgave. Vi håber, at guiden kan give nye idéer og inspiration til forskellige aktiviteter, som passer til dig, ligesom vi håber, at guiden på den måde kan bidrage til, at du bevarer en høj livskvalitet og en fortsat lyst til at holde dig i gang socialt, mentalt og fysisk. Conny Trøjborg Krogh Formand for Ældreudvalget Der er naturligvis også informationer om tilbud om støtte til dig, der har brug for kommunens særlige omsorgstilbud, f.eks. hjælp til rengøring, indkøb, hjælpemidler, pleje. 3

4 4 Kommunens aktivitetstilbud Aktivitetscentre og caféer 4 af kommunens plejecentre har aktivitetscentre med gratis tilbud i dagtimerne for beboerne og pensionister, som bor hjemme. Det kan være tilbud om socialt samvær, du kan lave håndarbejde, høre foredrag, se film, spille banko, gå ture, lave gymnastik eller bevæge dig på andre måder. På plejecentrene Baldersbo, Torstorp og Henriksdal samt på Træningscenter Espens Vænge er der en café. I caféen kan du købe både varm og kold mad samt drikkevarer til en rimelig pris. Borgere, der er visiteret til mad af kommunen, kan vælge at spise i caféerne. Biblioteker Der er to biblioteker i Taastrup og ét bibliotek i Hedehusene. Udover bogudlån er der mulighed for at låne film, musik og spil, ligesom det er muligt at få bragt bøger hjem. Der er mulighed for at få adgang til pc er og deltage i pc-kurser samt kulturelle arrangementer. Taastrup Bibliotek (hovedbiblioteket) Tlf.: eller Nyttehaver ved Rønnevangskirken Kommunen har et areal med nyttehaver for borgere i Høje-Taastrup Kommune. For at komme i betragtning er der nogle forudsætninger, der skal være opfyldt. Se mere om disse på Nyttehaverne er ca. 20 m2, og der betales en årlig leje. Hvis du er interesseret i frisk luft, motion, socialt samvær og ikke mindst friske grøntsager, så kontakt Borgerservicecentret, Servicebutikken på tlf vedr. ansøgning. Kommunens julefester og sommerudflugter Pensionisterne bliver hvert år inviteret til julefest og sommerudflugt. Du kan nogle uger før festen eller udflugten se dato og pris i Lokalavisen Taastrup, i SeniorNyt eller på kommunens hjemmeside: Kontakt Borgerservicecentret på tlf.: Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde Der er nedsat en kontaktgruppe for frivilligt socialt arbejde. Gruppens formål er, at den skal medvirke til at udvikle samarbejdet mellem de frivillige, sociale organisationer og kommunen. Gruppen holder møde mindst 4 gange årligt. Kontakt Fritid og Kulturcentret på tlf.: Kulturhuse Høje-Taastrup Kommune har tre kulturhuse: Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus og Fritidscentret Hedehuset. Alle tre huse har åbent for alle borgere i kommunen, og de tilbyder en række aktiviteter, herunder koncerter og udstillinger. Kommunens foreninger og aftenskoler kan i dag- og aftentimer låne lokaler. Taastrup Kulturcenter Poppel Allé Taastrup Tlf.: Taastrup Medborgerhus Hovedgaden Taastrup Tlf.:

5 Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden Hedehusene Tlf.: Pensionisternes Huse Kommunen har to pensionisthuse ét i Taastrup og ét i Hedehusene. Husene benyttes af pensionister/ seniorgrupper til møder, sammenkomster m.m. efter nærmere aftale. Husene kan også lejes af pensionister til personlige sociale arrangementer. Pensionisternes Hus i Taastrup Kontakt: Hanne Hansen på tlf.: / Pensionisternes Hus i Hedehusene Kontakt: Børge Anker på tlf.: Senior- og pensionistnetværksgrupper Høje-Taastrup Kommune har mange private netværk og foreninger/klubber for seniorer og pensionister, der står for et væld af aktiviteter af social og kulturel karakter. En række af disse netværk m.v. beskrives nedenfor. Søg om penge til aktiviteter fra 79-puljen Byrådet afsætter hvert år beløb til en 79- pulje. Målgruppen er ældre og handicappede borgere. Puljen fordeles én gang årligt på Ældreudvalgets møde i april. Der gives et tilskud til foreninger, klubber og andre frivillige, der tilbyder f.eks. motion eller forebyggende tiltag, der sikrer kommunens ældre eller handicappede borgeres mulighed for at bevare og øge sundheden. Der gives også tilskud til aktiviteter, der er med til at understøtte det frivillige arbejde. Se de nærmere kriterier for at søge på kommunens hjemmeside, eller send en til Aktiviteten, Medborgerhuset Afholder aktiviteter to gange om måneden med mulighed for håndarbejde, kortspil og hygge. Tlf.: Caféen ved Rønnevang Kirke Er åben for socialt samvær for alle. Du kan købe en kop kaffe/te og en ostemad. Arrangerer også en årlig bustur. Tlf.: Brohusklubben, København N (for døve, ældre tegnsprogsbrugere) Klubben har oplysende og sociale aktiviteter for døve, ældre tegnsprogsbrugere, der spænder fra foredrag til motion og underholdende aktiviteter. Tlf.: Fløng Ældreklub Klubbens aktiviteter er socialt samvær med f.eks. foredrag, musikalsk underholdning, fællesspisning og udflugter. Tlf.:

6 6 Hobbyværkstedet Foreningen samler pensionister, efterlønsmodtagere og alle andre interesserede til at bruge fritiden på en aktiv og spændende måde, blandt andet sløjd, husflid og socialt samvær. Foreningen arrangerer også kurser, kulturelle ture og hyggelige sammenkomster. Tlf.: Høje-Taastrup Kulturelle og Venskabelige Forening Foreningens formål er at aktivere og stimulere livslyst ved hjælp af kulturelt og socialt samvær. Foreningen henvender sig til borgere over 50 og arrangerer bl.a. kulturelle ture, museumsbesøg m.v. Tlf.: Høje-Taastrup Seniorrejser Foreningen arrangerer rejser primært for seniorer (60+) i Høje-Taastrup Kommune. Tlf Livsglæde Huset Har aktiviteter for pensionister i Høje-Taastrup Kommune med udgangspunkt i Pensionisternes Hus og en ældregruppe i Sengeløse. Der er aktiviteter som gymnastik, sang, oplæsning, socialt samvær og udflugter. Tlf.: OK Klubben Høje-Taastrup OK Klubben er en pensionistklub, der arrangerer blandt andet stavgang, udflugter, sang og foredrag. Klubben er for alle borgere over 60. Tlf.: Reerslev og Stærkende Ældreklub Klubben, der retter sig mod borgere over 60, har aktiviteter omkring socialt samvær og udflugter, kortspil, maling og syning m.v. Tlf.: Røde Kors Besøgsvenner Har du som pensionist behov for en besøgsven, eller har du overskud og kræfter til at være besøgsven, kan du kontakte Røde Kors Besøgsvenner, der formidler kontakt mellem ældre, ensomme eller handicappede borgere og frivillige besøgsvenner. Tlf.: Sengeløse Pensionistforening Foreningen arrangerer ugentlig gymnastik, kaffe, kortspil og socialt samvær. Månedligt bankospil og desuden fastelavnsfester, forårsafslutning, julefest og sommerudflugt. Tlf.: / Seniorrådet Kommunens Seniorråd består af 9 personer, der er folkevalgt blandt kommunens borgere på 60+. Det nuværende råd er valgt for 4 år fra Seniorrådet rådgiver byrådet og medvirker til at udforme kommunens ældrepolitik. Rådet skal forud for den politiske behandling høres i alle forslag, som vedrører kommunens borgere over 60. Ikke bare på det sociale område, men også i økonomiske, kulturelle, tekniske og miljømæssige emner, der har generel betydning for seniorborgere i kommunen. Seniorrådet kan også selv tage sager op til behandling og forelægge dem for byrådet, når de har betydning for borgerne over 60, ligesom kommunens seniorborgere kan henvende sig til Seniorrådet med

7 spørgsmål og forslag af betydning for kommunens seniorer. Seniorrådet behandler dog ikke enkeltsager, med mindre sagen har principiel betydning for borgerne over 60. Rådet har tavshedspligt. Seniorrådet udgiver også SeniorNyt i samarbejde med kommunen. SeniorNyt udkommer 3 gange årligt som et tillæg til Lokalavisen Taastrup. Seniorrådets hjemmeside: Socialdemokratiets Pensionist- og efterlønsgruppe Pensionist- og efterlønsgruppen mødes for socialt samvær med kulturelt indhold, herunder en sommerudflugt. Tlf.: Taastrup Pensionistforening Foreningen arrangerer bl.a. kortspil i Kulturcentret, andre former for hygge og samvær samt skovture. Tlf.: Ældre Hjælper Ældre, Ældremobiliseringen Ældre Hjælper Ældre er en sammenslutning under Ældremobiliseringen, der er et netværk af og for ældre i samarbejde mellem flere store pensionistforeninger. Foreningen tilbyder bl.a. besøgsvenner og forskellige arrangementer, såsom skovture og julefester for svage ældre. Tlf.: / Ældre Sagen i Høje-Taastrup Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er at varetage ældres interesser i bl.a. ældre- og sundhedspolitiske sammenhænge. Foreningen yder en social-humanitær indsats over for svage ældre medborgere (eks. besøgstjeneste og tryghedsopkald), men etablerer og gennemfører også netværksskabende aktiviteter for øvrige ældre medborgere (f.eks. rejser, udflugter, it-undervisning). Nogle af dem nævnes nedenfor, men kontakt evt. Ældre Sagen for at høre om andre. Ældre Sagen Espens Vænge 44, 2630 Taastrup Tlf.: / Erik Mollerup (formand) Tlf.: Web: Ældre Sagen har blandt andet social-humanitære tilbud om: Besøgsvenner, der tilbyder regelmæssige besøg hos en besøgsvært. Telefonstjernen tilbyder opringning hver morgen for at sikre, at alt er OK. Motionsvenner tilbyder let motion enten på små hold eller i den enkeltes hjem. Bisiddere ved sygdom og hospitalsophold ledsager og støtter under lægebesøg og hospitalsbesøg. Gå-tur-venner giver mulighed for at gå en tur med en ledsager eller blive kørt en tur i kørestolen. Læsevenner besøger hver uge plejecentre, læser op og hygger sig med beboerne. Spisevenner spiser én gang ugentligt sammen med en vært, der har behov for at styrke appetitten. Vejledere hjælper med vejledning f.eks. i forhold til kommunale myndigheder. Den hjælpende hånd hjælper med små, praktiske ting, som man ikke længere selv kan klare herunder også pc-hjælp. 7

8 8 Livsmodsgrupperne er for borgere, der har mistet og som har brug for at være sammen med andre i samme situation. Demensaflastning er en ny aktivitet. Aflastere besøger den syge ægtefælle, medens den raske får et pusterum. Hospitalsven kan give tryghed og omsorg før og under indlæggelse og ved udskrivningen. Kontakt vedr. social-humanitære tilbud: Tlf.: Computerstuer Ældre Sagen har tre computerstuer, hvor alle kan få gratis hjælp til selvhjælp i brugen af computere. Du finder computerstuer på Fløng Skole, Torstorp Skole og Taastrup Bibliotek. Der er åbent hus oktober marts (skoleferier undtaget). Tlf.: Billedmalerskole Der males akrylmalerier i Hedehuset. Tlf.: Ældre Sagens Ældre- og Sundhedspolitiske Udvalg Behandler personsager og generelle sager vedr. lovgivning og serviceniveau på ældreområdet, f.eks. om hjemmepleje, genoptræning, sundhed, den medicinske patient, boligforhold m.v. Tlf.: Ældre Sagens netværksskabende aktiviteter Vi har mange aktiviteter af oplysende og/eller underholdende karakter: Ture, rejser, udflugter m.v. Tlf.: F Senior og efterlønsklub Hedehusene Klubben samler ældre med tilknytning til 3F i lokalområdet til udflugter, kulturbegivenheder samt klubdage med socialt samvær og forskellige indslag som banko, film, kortspil m.v. Tlf.: F Efterløns- og seniorklub Høje-Taastrup Klubben er for efterlønnere og pensionister med tilknytning til 3F i Høje-Taastrup. Klubben har til formål at aktivere de ældre medlemmer med banko, udflugter, foredrag, musik m.m. Tlf.: Mere information om aktiviteter for pensionister: Aktivitetskalenderen finder du på Høje- Taastrup Kommunes hjemmeside: Foreningsportalen finder du på hjemmesiden: Aktivt Ældreliv med mere end 5000 aktiviteter for ældre finder du på Motion og idræt for seniorer/ pensionister Et af temaerne i Høje-Taastrup Kommunes sundhedsstrategi er at få mere bevægelse ind i hverdagen hos alle aldersgrupper. I kommunen er der flere foreninger og klubber, der tilbyder motion, sport og andre fysiske aktiviteter, der er rettet mod eller er velegnet for seniorer/pensionister. En række af dem nævnes her. Bowlingklubben HUGO Arrangerer bowling for pensionister. Tlf.:

9 Bowlingklubben Trivsel Klubbens formål er at fremme kendskabet til bowling samt skabe et godt socialt samvær mellem medlemmerne. Målgruppen er efterlønsmodtagere og pensionister. Tlf.: / Bowlingoptimisterne Klubbens formål er at skabe socialt samvær og sammenhold, samtidig med at bevægelsesapparatet holdes i gang. Består af seniorer 60+ fra flere kommuner i omegnen. Tlf.: / Bueskydning i TIK Bueskydning er en idrætsgren, som handicappede og ældre kan deltage i på lige fod med ikke-handicappede. Tlf.: / Seniormotion i Fløng Foreningen er for alle, som har forladt arbejdsmarkedet, og omfatter badminton, billard, bordtennis, bowling, cykling, gymnastik, petanque, stavgang og svømning. Tlf.: Gangforening Tåspidserne Går træningsture også for gangbesværede. Tlf.: / Hedehusene Folkedanserforening Tlf.: Pensionistsvømning i Fløng Svømmehal Tlf.: Pensionistsvømning i Taastrup Svømmehal Tlf.: Pensionistsvømning TIK Tlf.: Senioridræt i Sengeløse Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening har særlige aktiviteter for seniorer som stavgang, kroket og senioridræt m.v. Tlf.: / Stavgangsklubben i Hedehusene Klubben arrangerer stavgang for seniorer og udflugter. Step By Step Linedance Foreningen har hold for begyndere og øvede i linedance til countrymusik og anden musik. Taastrup Billard Klub Klubben har særlige senior- og pensionisthold for billardspillere Tlf.: TIK Badminton Tlf.: TIK Gymnastik Foreningen har mange spændende tilbud, herunder motionsgymnastik og vandgymnastik for pensionister Tlf.: TIK Motionscykling Tlf.:

10 VI HJÆLPER DIG GERNE MED VASKETØJET Vask af privat tøj er en tillidssag. Mere end 50 års erfaring med vask af tøj giver dig sikkerhed for: Copyright DFD at vi passer godt på dit tøj en skånsom vask og tørring håndværk af høj kvalitet Det rene tøj modtager du pænt lagt sammen, lige til at lægge på plads i dit tøjskab. T: fordi der ER forskel BEK SCOOTER A/S har mere end 30 års erfaring med salg og service af elscootere i topkvalitet. Vi forhandler kun de mest driftsikre modeller, anvender de længst holdbare batterier og sikrer dig dermed den bedst mulige totaløkonomi. Vi er landsdækkende. Se mere på eller ring GRATIS på

11 Privat BorgerService Hjælp til alle -Privat borgerservice gør din hverdag tryg og sikker Vi arbejder for, at alle skal have en tryg og sikker hverdag, og er parate til at hjælpe alle borgere, der henvender sig til os. Også til dig, der har brug for tryghed i hverdagen. For Vikar MayDay handler det naturligvis ikke bare om at levere medarbejdere, når der er behov for ekstra hænder. Vi lægger stor vægt på at sikre, at vi besidder høje faglige kvalifikationer, men også en stor portion sociale kompetencer og engagement. Dét er i vores øjne en nødvendighed for at levere et godt stykke arbejde. Og hos os er det ikke bare tom, flot snak. Det er hele vores fundament. Kvalitetssikring fra start til slut Hos Vikar MayDay er vores ambition ikke alene at tilbyde dig fleksible, økonomiske og professionelle personaleløsninger, når du har brug for det. I hele Danmark. Vores ambition er et succesfuldt, varigt samarbejde, hvor den service, vi yder dig, altid er i topkvalitet hele vejen rundt. Du skal kunne mærke, at vi stiller op med branchens stærkeste vikarstab, og sammen matcher vi dine konkrete ønsker og behov med de helt rigtige medarbejdere, når og hvor du ønsker det. Vi sikrer, at vores vikarer fortjener din tillid; Vi sørger for, at vores vikarer er glade så de kan sørge godt for dig; Vi matcher dine ønsker og behov med de helt rette vikarer til tiden! Kvalitet behøver ikke koste ekstra. Vi lægger stor vægt på vores ansættelsessamtaler. Her gør vi udover at afdække faglig kvalifikationer og erfaringer meget ud af at afdække menneskelige værdier og egenskaber. Vi indhenter altid relevante papirer, som eksamensbeviser, Ring: autorisationer og naturligvis straffeattest og 36-attest. Vi benytter ikke underleverandører. Kun vores egen faste vikarstab, som vi kender. Vi klæder vores vikarer på til jobbet med kvalitetsarbejdstøj og et synligt ID-skilt. Vi laver løbende opfølgning for at sikre os, at du er tilfreds med samarbejdet. Vikar MayDay kan med kort varsel dække ind med vikarer eller faste handicaphjælpere / medarbejdere, som netop passer til dit behov. Stor fleksibilitet, hurtig respons, en dækningsgrad meget nær 100 % og altid åbent. Det er, hvad du kan forvente af et professionelt vikarbureau. Til overvågning, behandling og anden form for hjælp og pleje. Privat BorgerService er til private borgere, der dels har behov for personlig støtte i forme af råd og vejledning, dels ved udførelse af mere konkrete opgaver, der skal løses. Alle borgere er forskellige! Men ens for mange er manglen på en, som kan være med til at skabe en tryg helhedsløsning igennem livet. Har du brug for en, der kender dine specielle ønsker og behov, så du populært sagt slipper for bekymringer og bøvl i hverdagen? Ring til os og lad os sammen drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig med at afklare din situation. Bestil assistance og få garanteret hurtig tilbagemelding. For din fulde tilfredshed er vores fortsatte succes. Vikar MayDay Brøndby CVR Vasket for visiterede borgere igennem Høje-Taastrup Kommune siden 1995 Krondalvej Rødovre Tlf Vask for private; tøj, linnede, dyner, puder og gardiner Husk, private kan benytte håndværkerfradrag

12 Aut. el-installatør OPEKA ApS El-installation El-tjek Industri CTS Tlf DVD FLYT APS tilbyder borgerne totalløsninger Ring og få et billigt flyttetilbud, henvis til denne annonce og få op til 10 % rabat på vores listepriser. Medlem af Vi pakker ned, flytter og pakker ud, ring og få et tilbud. Skal De flytte til noget mindre, kan vi opbevare Deres indbo i kortere el. længere tid. Skal det kasseres, sørger vi for bortskaffelse, miljørigtigt og forsvarligt. Skal De flytte til en ældrebolig, er vi altid i tæt kontakt med personalet og kan efter aftale indrette Deres nye bolig, hænge billeder og lamper op osv. DVD FLYT APS Hørskætten 32, 2630 Tåstrup Mail: for plejepersonalet i kommunen. Opdateret viden hos personalet - sikrer den bedste pleje og behandling - klæder personalet på så de kan vejlede borgerne bedst muligt om, hvad man selv kan gøre for at forebygge og behandle. Kval Care Viden i hænderne på personalet Tømrer & snedkerfirmaet Yderholmen Ballerup Tlf.: Alle tømrer- og snedkeropgaver udføres - Nybygning - Ombygning - Tilbygning - Totalentrepriser - Hovedentrepriser - Fagentrepriser - Speciale i skimmelrenovering - Medlem af Dansk Byggeri samt Københavns Tømrerlaug.

13 Tåstrup Bedemandsforretning Svend-Erik og Birgit Baltzer ApS Taastrup Hovedgade Taastrup Deres lokale bedemand siden v. Preben Jensen ved dødsfald ring og aftal et møde Vi træffes også aften, week-end og helligdage Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfattet af foreningens Klage- og garantiordning. Personalet uddannes efter højeste branchestandard. Forretning og værksted: Taastrup Hovedgade 113, 2630 Taastrup, Fax FORSIKRINGSGODKENDT Autoriseret Ruko og Medeco Service Montering, reparation og omkodning af låse HENRIK BERGØ Aut. gas og vandmester VVS-installatør med 40 års erfaring Rønnevej Hedehusene. Tlf.: Tom Janum Murermester Badeværelser Forsikringsskader Totalløsninger Fliser Klinker Ombygninger Speciale i badeværelser Tom Janum Murermester Jessensvej 13 A 2630 Taastrup Ring på telefon sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet Lemming Bag Haverne & Eriksson 20 Rådgivende 4600 Ingeniører Køge a.s FRI Lemming Tlf.: 5665 & Eriksson 2840 Rådgivende Ingeniører a.s FRI Byggemodning Konstruktioner VVS-anlæg Indeklima El-installationer Bygherrerådgivning Byggestyring Bag Haverne Køge Lemming Bag Tlf.: Haverne 5665 & Eriksson Rådgivende 4600 Ingeniører Køge a.s FRI Tlf.: Byggemodning Konstruktioner Byggemodning VVS-anlæg Konstruktioner Indeklima El-installationer VVS-anlæg Bygherrerådgivning Indeklima El-installationer Byggestyring Bygherrerådgivning Byggestyring

14 Veteransport TIK Høje-Taastrup Veteransport TIK har mange tilbud på motion til alle på 60+. Bl.a. vandgymnastik, svømning, stavgang, golf, kroket og styrketræning. For handicappede er der hold med boccia, svømning og bowling, samt mulighed for kørselsordning. Tlf.: Sundhed og forebyggelse Sundheden frem i hverdagen Høje-Taastrup Kommunes Sundhedsstrategi Høje-Taastrup Kommune ønsker at få sundheden frem i hverdagen for alle borgere i kommunen. I er der sat fokus på seks temaer: Røg på vej ud, Mindre forbrug af alkohol, Bevægelse ind i hverdagen, Sund kost gavner helbredet, Netværk og fællesskaber øger trygheden og Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom. I 2015 kommer en ny fase med nye områder, som skal hjælpe til, hvordan vi alle får en sundere hverdag. På kan du læse Sundhedsstrategien, som også findes i en kort udgave. Forebyggende hjemmebesøg Høje-Taastrup Kommune tilbyder ét forebyggende hjemmebesøg om året til alle borgere, der er fyldt 75 år. Plejecenterbeboere og borgere, der modtager både praktisk hjælp og omfattende personlig pleje er undtaget. Formålet med besøget er: - at skabe tryghed og trivsel - at tænke over egen livssituation - at vejlede om aktiviteter og støttemuligheder Samtalen kan f.eks. omhandle din dagligdag, trivsel, socialt netværk, bolig, økonomi og sundhed. Influenzavaccination Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere over 65 år og borgere med en kronisk sygdom lader sig vaccinere mod influenza. Vaccinationen er gratis og finder normalt sted i oktober eller november måned. Tid og sted for vaccinationen bliver bl.a. annonceret i Lokalavisen Taastrup. Rådgivning om træningsmuligheder i kommunen Træningscenter Espens Vænge har en rådgivningsfunktion, hvor det er muligt at få råd og vejledning til de træningsmuligheder, der er i kommunen. Rådgivningen er åben 2 gange om ugen: Onsdag kl og torsdag kl Henvendelse sker ved personligt fremmøde eller på tlf.: i nævnte tidsrum. Genoptræning Genoptræning efter sundhedsloven bevilges via en genoptræningsplan fra et hospital, og genoptræning efter serviceloven sker efter visitation i kommunen. Genoptræning har til formål, at borgeren genvinder sit tidligere funktionsniveau efter sygdom, operation o.l., samt at sikre forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Træningen varetages af en ergoterapeut, fysioterapeut eller træningsassistent og foregår enten individuelt, på hold eller som en kombination. Al genoptræning kræver en forudgående visitation, og du skal være ude af stand til at deltage i andre træningstilbud med samme virkning. Ved behov for genoptræning kan du henvende dig til Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler. Tlf.:

15 Alkoholrådgivning Har du, eller en du kender, brug for afklaring eller hjælp i forhold til overforbrug eller misbrug af alkohol? Så kan du få gratis og anonym rådgivning og behandling. - Kontakt behandlingsstederne direkte, f.eks. Blå Kors eller Lænken. - Henvend dig hos egen læge. - Eller kontakt Social- og Handicapcentret i Høje- Taastrup Kommune på tlf.: , eller Rygestopkurser Høje-Taastrup Kommune tilbyder rygestopkursus til dig, som ønsker at stoppe med at ryge. Deltagelse på kurset er gratis, men du skal selv betale for eventuelle hjælpepræparater. Kurserne ledes af erfarne rygestopinstruktører og forløber over 6 uger med i alt 5 møder. Tilmelding: Ring tlf.: eller send Vægttabskurser Høje-Taastrup Kommune har løbende tilbud om vægttabskurser. Formålet med kurset er, at man kommer til at ændre kostvaner med små skridt, som helst skal føre til et varigt vægttab. Kontakt Træningscenter Espens Vænge på tlf.: eller se flere informationer på Patientforeninger Høje-Taastrup Kommune samarbejder med flere lokale patientforeninger. Det drejer sig bl.a. om Kræftens Bekæmpelse, Høreforeningen, Nyreforeningen, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Diabetesforeningen, Danmarks Lungeforening og SIND. Se mere på Patientskoler og tilbud til borgere med kronisk sygdom Høje-Taastrup Kommune tilbyder en række patientskoler, blandt andet inden for KOL, diabetes, hjerte-kar og kræft. Patientskolerne har til formål at hjælpe patienter med at få et bedre liv med kronisk sygdom og giver konkrete redskaber til at håndtere symptomer m.v. Du skal have en henvisning fra din læge eller et sygehus for at deltage. Kontakt sundhedsfremmekonsulenten på tlf.: eller Særlige netværksgrupper Høje-Taastrup Kommune har etableret flere tilbud for borgere med særlige behov, primært i form af netværksgrupper for ældre, der mødes én gang om ugen, og andre støttetilbud. Målgruppen er ældre, der på grund af alder eller sygdom ikke har så mange kræfter og ressourcer, at de kan bruge andre tilbud, som for eksempel pensionistklubber, og som har brug for en særlig indsats af forebyggende karakter. Det kan være for at modvirke ensomhed, øge livskvaliteten m.v. Grupperne giver mulighed for samvær med andre ældre omkring emner som f.eks. sundhed, livshistorie, minder og livskvalitet. Hvis du vil vide mere, så kontakt kommunens demenskonsulenter på tlf.: eller Café HUSK Café HUSK er et tilbud for borgere med demenssygdom og deres pårørende. Café HUSK står for: Hukommelse, Undervisning, Støtte og Kontakt. I gruppen afholdes der tilbagevendende møder med socialt samvær og underholdning for demensramte og deres pårørende. Aktivitetssted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup. 15

16 16 Daghjemmet Anemonen Daghjemmet Anemonen er et visiteret tilbud til kommunens hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Daghjemmets formål er blandt andet at støtte demensramte i almindelige dagligdagsaktiviteter og gøremål samt aflaste pårørende og ægtefæller i dagtimerne, så den demensramte kan blive boende længst muligt i eget hjem. Der er åbent alle hverdage kl Aktivitetssted: Daghjemmet Anemonen, Baldersbo Plejecenter, Charlotteager 7, 2640 Hedehusene. Kontakt Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler, tlf.: Optimisterne Optimisterne er en gruppe af borgere, som støtter hinanden i forhold til at have fået en demenssygdom. Den enkelte får støtte og vejledning af kommunens demenskonsulenter og de andre i gruppen, herunder redskaber til at fastholde sine ressourcer. Aktivitetssted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup. Pårørendegrupper (demens) Som et tilbud til nære pårørende til en person med en demenssygdom er der i kommunen etableret pårørendegrupper, hvor de pårørende mødes og deler oplevelser og følelser med andre i samme situation. Kommunens demenskonsulenter står for møderne. Aktivitetssted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup. Mandegruppen i Høje-Taastrup Kommune Mandegruppen er for mandlige pensionister, der mødes hver onsdag kl til en snak om stort og småt. Aktivitetssted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup. Torsdagsklubben i Taastrup Nykirke Torsdagsklubben er en netværksgruppe af ældre, der støtter hinanden i hyggelige og sociale rammer hver anden torsdag kl Aktivitetssted: Taastrup Nykirke, Birkedalsvej 2, 2630 Taastrup. Vitamingruppen, Taastrup Nykirke Vitamingruppen, Taastrup Nykirke, er en gruppe af kvinder, der støtter hinanden i hyggelige og sociale rammer den 2. mandag i hver måned kl Aktivitetssted: Taastrup Nykirke, Birkedalsvej 2, 2630 Taastrup. Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup De socialpsykiatriske tilbud til voksne i kommunen er organisatorisk samlet i to områder: Bo- og bostøtteområdet samt dagtilbudsområdet og henvender sig til psykisk sårbare borgere med adresse i Høje-Taastrup Kommune. Bo- og bostøtteområdet Forskellige bo-miljøer samt bostøttemedarbejdere målrettet borgere, der har brug for støtte i hjemmet og til at etablere et netværk omkring sig. Derudover et værested, som drives af bo-støttemedarbejderne. Socialpsykiatriens overordnede orientering er en recovery- og rehabiliterende tilgang. Kontakt Socialpsykiatrien på tlf.: Dagtilbudsområdet: Aktivitet og beskæftigelse Dagtilbudsområdet har en række tilbud, som alle har et rehabiliterende fokus for den enkelte borger som udgangspunkt. Tilbuddene består af forskellige former for aktiviteter, samarbejdsforløb ift. den enkelte borgers rehabilitering i retning mod at tage ansvar i eget liv

17 og blive i stand til at opbygge netværk samt deltage i lokalsamfundet. Sundhed og motion Består af et lille træningscenter i skærmede rammer, en idrætsforening med medlemskab samt skiftende kurser inden for krop, bevægelse og sundhed. Kontakt Socialpsykiatrien på tlf.: Bolig Plejeboliger Kommunen har 5 plejecentre. Plejecentrene er beliggende i Taastrup, Høje-Taastrup, Hedehusene og Sengeløse. Heraf er et antal boliger forbeholdt borgere med særlige behov. Boligerne er beregnet for borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem og som har et varigt behov for fysisk og psykisk pleje døgnet rundt. Du skal visiteres til en bolig. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Seniorbofællesskaber I kommunen er der en række seniorbofællesskaber og lignende, der råder over boliger og fællesfaciliteter, der er særligt velegnede til selvhjulpne seniorer fra år og op. Bofællesskaberne er private og administreres af dem selv uden kommunens medvirken. Du kan se en liste over seniorbofællesskaber på Ældre- og handicapvenlige boliger Boligerne er beliggende i henholdsvis Taastrup, Høje-Taastrup, Hedehusene, Fløng og Sengeløse. Lejlighederne er på 2-3 værelser og er indrettet efter handicapvenlige forhold. Boligerne er beregnet for borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan bo i egen bolig, og du skal visiteres til en bolig. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Hjælpemidler Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du få støtte til hjælpemidler, hvis de i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, lette din daglige tilværelse i hjemmet eller er en forudsætning for din udøvelse af et erhverv. Det er Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler, der vurderer, om du har ret til hjælpemidler. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Hvis du har en midlertidig funktionsnedsættelse efter f.eks. en operation, er det hospitalet, der skal hjælpe med nødvendige midlertidige hjælpemidler. Personlige og praktiske hjælpemidler Der er mulighed for at få støtte til mange forskellige typer hjælpemidler af både praktisk og personlig karakter, f.eks. kørestole, badebænke, brystprotese og ortopædiske sko. Kommunen udlåner de fleste hjælpemidler gratis, men for nogle typer er der en vis brugerbetaling. Boligændringer Har du en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om nødvendig hjælp til indretning af din bolig. Det kan dreje sig om tilpasning af badeværelset, fjernelse af dørtrin, opsætning af køreramper, gelænder m.v. 17

18 Invalidebil Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, fordi din funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat, kan du søge om støtte til køb af bil, erhvervelse af kørekort, fritagelse for kørsels- og vægtafgift m.v. Det er en betingelse, at du har et kørselsbehov, der ikke kan løses på anden måde. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside: (under Voksne og Ældre, Hjælpemidler og Kørsel). Blåt invalide-skilt til bil skal søges hos Invalideorganisationernes Brugerservice på tlf.: Nødkaldeanlæg Hvis du på grund af en varig funktionsnedsættelse ofte kommer i situationer i dit hjem, hvor du har brug for at tilkalde hjælp og ikke kan benytte din telefon, kan du søge om at få et nødkaldeanlæg. Pension For at få folkepension skal du som udgangspunkt: - have dansk indfødsret (særlige regler for udlændinge og for udlandsdanskere) - have fast bopæl her i landet i mindst 3 år mellem det fyldte 15. og 65. år - være fyldt 65 år Inden du fylder 65 år, modtager du orientering fra Udbetaling Danmark om folkepension. Yderligere oplysninger fås på For at få førtidspension skal du som udgangspunkt: - være mellem 18 og 65 år - være dansk statsborger der gælder dog særlige regler for udlændinge og flygtninge - have en varigt nedsat arbejdsevne, så du ikke kan blive selvforsørgende ved arbejde og alle muligheder for, at du kan komme helt eller delvist i arbejde, skal være udtømt For at søge førtidspension skal du kontakte Jobcentret. Du kan læse mere om pensionsforhold på kommunens hjemmeside NemSvar eller Borgerservicecentret. Digital kommunikation Få hjælp til NemID og digital post og selvbetjening: Fra 1. december 2012 er flere og flere ydelser fra det offentlige blivet obligatoriske at søge via internettet med en NemID. Fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse på Det er en stor udfordring for mange at begynde at bruge computeren, og derfor er der hjælp at hente flere steder i Høje- Taastrup Kommune, bl.a. Borgerservicecentret, bibliotekerne og Ældre Sagen. Hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale postkasse, kan du blive fritaget for at modtage posten digitalt. Der er opstillet 8 fritagelseskriterier, hvor af du skal opfylde mindst ét for at blive fritaget. Fritagelseskriterierne er endnu ikke vedtaget, men du kan se dem på kommunens hjemmeside 18

19 Personlig og praktisk hjælp samt sygepleje Hvem kan få hjælp? Kommunen yder personlig og praktisk hjælp til personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp/pleje og/eller praktisk hjælp/støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Hjælpen tilrettelægges i nært samarbejde mellem kommunens visitatorer og borgeren og gives altid som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at kommunen bevidst søger at bevare og udvikle borgerens ressourcer både fysisk og psykisk. Det forudsættes, at eventuelle øvrige medlemmer af husstanden deltager i de nødvendige opgaver i hjemmet. Vi kalder det Livskraft hele livet. Det er byrådet, der træffer beslutning om kommunens serviceniveau for den praktiske og personlige hjælp. Hvad du nærmere kan få hjælp til, fremgår af kommunens kvalitetsstandarder, som du kan se på kommunens hjemmeside Der er frit valg af leverandør til hjælpen. Det betyder, at hjemmeboende borgere kan vælge mellem flere firmaer, der er godkendt af kommunen. Der er ingen brugerbetaling på personlig hjælp. Der er brugerbetaling på madservice og tøjvask. Se de aktuelle leverandører og priser på kommunens hjemmeside Aflastningsophold På plejecentrene er der også mulighed for aflastningsophold. Aflastning er et døgnophold i en afgrænset periode til fysisk og psykisk svækkede borgere, der trænger til en aflastning i deres hverdag, for igen at kunne klare sig i eget hjem, samt for at aflaste pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er betaling for aflastningsopholdet. Betalingen dækker blandt andet udgifter til mad og drikke. Borgere skal selv sørge for transport i forbindelse med opholdet. Se kommunens kvalitetsstandarder på Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN Vores BPA-tilbud giver dig frihed i din hverdag FRIHED TIL AT LEVE DIT LIV, SOM DU VIL, MENS VI ORDNER DET PRAKTISKE Fast rådgiver, når du har brug for os Nem lønadministration Online timeindtastning Hjælp til rekruttering Vikarservice, når du har et akut behov BPA-guide Forsikringer Kursusaktivitet Fokus på inddragelse og udvikling Hjælp til det arbejdsmiljørelaterede arbejde RING TIL OS PÅ TLF eller gå ind på vores hjemmeside København Tlf Aarhus Tlf formidlingen.dk 19

20 Dosispakket medicin Hvis du ikke selv er i stand til at dosere din medicin, er det muligt at få medicinen dosispakket fra apoteket. Det er din praktiserende læge, som skal ordinere dosispakning. Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, der ikke kan benytte almindelige tandlægetilbud. Der er brugerbetaling til ordningen, og du skal visiteres til ordningen. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Pasning af nærtstående Hvis du ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en større kronisk eller langvarig sygdom i hjemmet, kan du blive ansat af kommunen. Det er visitationen, der skal godkende, at du ansættes i funktionen. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Personlig hjælp/pleje Har du vanskeligt ved selv at klare den personlige hygiejne, tage et bad, vaske hår, klæde dig på og af, klare toiletbesøg eller tage medicin på egen hånd m.v., kan du blive visiteret til at få personlig hjælp i dit hjem. Hjælp til personlig pleje kan ydes døgnet rundt. Niveauet for hjælpen, og hvad hjælpen nærmere skal omfatte, vil afhænge af en individuel vurdering af dit funktionsniveau. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Praktisk hjælp Er du eller andre i husstanden ikke i stand til selv at klare f.eks.: - Indkøb af dagligvarer - Den daglige madlavning - Rengøring i hjemmet - Snerydning/saltning - Tøjvask Så har du mulighed for at få hjælp ved at vælge mellem en af de leverandører, kommunen har godkendt til praktisk hjælp. Det er visitationen, der vurderer, hvad du har behov for. Sygepleje Hvis du får brug for sygepleje, vil din praktiserende læge eller evt. sygehus rette henvendelse til kommunens sygeplejersker. Hvis du har hjælp til personlig eller praktisk hjælp, vil plejepersonalet også kunne kontakte sygeplejerskerne. Du kan ikke selv bestille sygepleje. Som udgangspunkt skal du møde sygeplejersken i én af kommunens sygeplejeklinikker. Hvis du ikke har mulighed for det, vil sygeplejersken aflægge besøg i dit hjem. Sygepleje ydes hele døgnet og er gratis. 20

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune Fællesskab og gode oplevelser for efterlønsmodtagere og pensionister 2 1 2 Aktivitetscentrene i Lejre Kommune: 1. Østergaard Aktivitetscenter 2. Aktivitetscenter Nødager/Herslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2015. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

PRIVAT STØTTE OG HJÆLP

PRIVAT STØTTE OG HJÆLP PRIVAT STØTTE OG HJÆLP Det skal altid være muligt at være herre over sit eget liv. Selvom handicap eller sygdom fylder, har man krav på at have den bedst mulige hverdag på egne betingelser. Man skal kunne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM BRØNDBY KOMMUNE 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Daghjemspladser... 3 Funktionsvurderingsmetoden... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende Aktivitetstilbud for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2018 Hvad er et aktivitetstilbud: Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Hvis du har mistanke om, at du eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning 2016 Brug for aflastning eller afløsning? Hvis du som pårørende passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge

Læs mere

Information om afklarende ophold

Information om afklarende ophold Information om afklarende ophold i Rehabiliteringsenheden, Demens- og Hjernecentrum Aarhus 2 AARHUS KOMMUNE Kære borger, familie og netværk Du og dine pårørende bydes hermed velkommen til Rehabiliteringsenheden.

Læs mere

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig Demenstilbud i Lemvig Kommune Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget 1 7620 Lemvig 1 Indholdsfortegnelse Symptomer Få en snak med demenskoordinatoren Hjælpemidler til borgere med demens Pårørendegruppe

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Kvalitetsstandard for almene dagcentre

Kvalitetsstandard for almene dagcentre Kvalitetsstandard for almene dagcentre Med udgangspunkt i Kombinationsmodellen Godkendt d. Sagsnummer Dagcentre i Tønder Kommune I Tønder Kommune består dagcentertilbuddet af 7 almene dagcentre, 2 demens

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere