Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen"

Transkript

1 Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Kommunens aktivitetstilbud Senior- og pensionistnetværk Motion og idræt for seniorer/ pensionister Sundhed og forebyggelse Særlige netværksgrupper Bolig Hjælpemidler Pension Personlig og praktisk hjælp samt sygepleje Transport Kontaktinformationer 2

3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Borgmesteren indleder kommunens Seniorpolitik med ordene Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. En af måderne til at nå det mål på er at informere borgerne om de muligheder, de har for at holde sig i gang, da dette også er med til at sikre ressourcer til de, der har brug for dem. Livskraft hele livet det er en af overskrifterne i Seniorpolitikken. Vi har derfor valgt at lægge mest vægt på aktiviteter og netværkstilbud i guiden, da vi er overbeviste om, at det at holde sig i gang og være selvhjulpen så længe som muligt, giver én livsglæde og stolthed, der er medvirkende til at bevare en god livskvalitet også når man bliver gammel. Der er flere oplysninger at hente på kommunens hjemmeside hvor du også kan finde Seniorguiden i en elektronisk udgave. Vi håber, at guiden kan give nye idéer og inspiration til forskellige aktiviteter, som passer til dig, ligesom vi håber, at guiden på den måde kan bidrage til, at du bevarer en høj livskvalitet og en fortsat lyst til at holde dig i gang socialt, mentalt og fysisk. Conny Trøjborg Krogh Formand for Ældreudvalget Der er naturligvis også informationer om tilbud om støtte til dig, der har brug for kommunens særlige omsorgstilbud, f.eks. hjælp til rengøring, indkøb, hjælpemidler, pleje. 3

4 4 Kommunens aktivitetstilbud Aktivitetscentre og caféer 4 af kommunens plejecentre har aktivitetscentre med gratis tilbud i dagtimerne for beboerne og pensionister, som bor hjemme. Det kan være tilbud om socialt samvær, du kan lave håndarbejde, høre foredrag, se film, spille banko, gå ture, lave gymnastik eller bevæge dig på andre måder. På plejecentrene Baldersbo, Torstorp og Henriksdal samt på Træningscenter Espens Vænge er der en café. I caféen kan du købe både varm og kold mad samt drikkevarer til en rimelig pris. Borgere, der er visiteret til mad af kommunen, kan vælge at spise i caféerne. Biblioteker Der er to biblioteker i Taastrup og ét bibliotek i Hedehusene. Udover bogudlån er der mulighed for at låne film, musik og spil, ligesom det er muligt at få bragt bøger hjem. Der er mulighed for at få adgang til pc er og deltage i pc-kurser samt kulturelle arrangementer. Taastrup Bibliotek (hovedbiblioteket) Tlf.: eller Nyttehaver ved Rønnevangskirken Kommunen har et areal med nyttehaver for borgere i Høje-Taastrup Kommune. For at komme i betragtning er der nogle forudsætninger, der skal være opfyldt. Se mere om disse på Nyttehaverne er ca. 20 m2, og der betales en årlig leje. Hvis du er interesseret i frisk luft, motion, socialt samvær og ikke mindst friske grøntsager, så kontakt Borgerservicecentret, Servicebutikken på tlf vedr. ansøgning. Kommunens julefester og sommerudflugter Pensionisterne bliver hvert år inviteret til julefest og sommerudflugt. Du kan nogle uger før festen eller udflugten se dato og pris i Lokalavisen Taastrup, i SeniorNyt eller på kommunens hjemmeside: Kontakt Borgerservicecentret på tlf.: Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde Der er nedsat en kontaktgruppe for frivilligt socialt arbejde. Gruppens formål er, at den skal medvirke til at udvikle samarbejdet mellem de frivillige, sociale organisationer og kommunen. Gruppen holder møde mindst 4 gange årligt. Kontakt Fritid og Kulturcentret på tlf.: Kulturhuse Høje-Taastrup Kommune har tre kulturhuse: Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus og Fritidscentret Hedehuset. Alle tre huse har åbent for alle borgere i kommunen, og de tilbyder en række aktiviteter, herunder koncerter og udstillinger. Kommunens foreninger og aftenskoler kan i dag- og aftentimer låne lokaler. Taastrup Kulturcenter Poppel Allé Taastrup Tlf.: Taastrup Medborgerhus Hovedgaden Taastrup Tlf.:

5 Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden Hedehusene Tlf.: Pensionisternes Huse Kommunen har to pensionisthuse ét i Taastrup og ét i Hedehusene. Husene benyttes af pensionister/ seniorgrupper til møder, sammenkomster m.m. efter nærmere aftale. Husene kan også lejes af pensionister til personlige sociale arrangementer. Pensionisternes Hus i Taastrup Kontakt: Hanne Hansen på tlf.: / Pensionisternes Hus i Hedehusene Kontakt: Børge Anker på tlf.: Senior- og pensionistnetværksgrupper Høje-Taastrup Kommune har mange private netværk og foreninger/klubber for seniorer og pensionister, der står for et væld af aktiviteter af social og kulturel karakter. En række af disse netværk m.v. beskrives nedenfor. Søg om penge til aktiviteter fra 79-puljen Byrådet afsætter hvert år beløb til en 79- pulje. Målgruppen er ældre og handicappede borgere. Puljen fordeles én gang årligt på Ældreudvalgets møde i april. Der gives et tilskud til foreninger, klubber og andre frivillige, der tilbyder f.eks. motion eller forebyggende tiltag, der sikrer kommunens ældre eller handicappede borgeres mulighed for at bevare og øge sundheden. Der gives også tilskud til aktiviteter, der er med til at understøtte det frivillige arbejde. Se de nærmere kriterier for at søge på kommunens hjemmeside, eller send en til Aktiviteten, Medborgerhuset Afholder aktiviteter to gange om måneden med mulighed for håndarbejde, kortspil og hygge. Tlf.: Caféen ved Rønnevang Kirke Er åben for socialt samvær for alle. Du kan købe en kop kaffe/te og en ostemad. Arrangerer også en årlig bustur. Tlf.: Brohusklubben, København N (for døve, ældre tegnsprogsbrugere) Klubben har oplysende og sociale aktiviteter for døve, ældre tegnsprogsbrugere, der spænder fra foredrag til motion og underholdende aktiviteter. Tlf.: Fløng Ældreklub Klubbens aktiviteter er socialt samvær med f.eks. foredrag, musikalsk underholdning, fællesspisning og udflugter. Tlf.:

6 6 Hobbyværkstedet Foreningen samler pensionister, efterlønsmodtagere og alle andre interesserede til at bruge fritiden på en aktiv og spændende måde, blandt andet sløjd, husflid og socialt samvær. Foreningen arrangerer også kurser, kulturelle ture og hyggelige sammenkomster. Tlf.: Høje-Taastrup Kulturelle og Venskabelige Forening Foreningens formål er at aktivere og stimulere livslyst ved hjælp af kulturelt og socialt samvær. Foreningen henvender sig til borgere over 50 og arrangerer bl.a. kulturelle ture, museumsbesøg m.v. Tlf.: Høje-Taastrup Seniorrejser Foreningen arrangerer rejser primært for seniorer (60+) i Høje-Taastrup Kommune. Tlf Livsglæde Huset Har aktiviteter for pensionister i Høje-Taastrup Kommune med udgangspunkt i Pensionisternes Hus og en ældregruppe i Sengeløse. Der er aktiviteter som gymnastik, sang, oplæsning, socialt samvær og udflugter. Tlf.: OK Klubben Høje-Taastrup OK Klubben er en pensionistklub, der arrangerer blandt andet stavgang, udflugter, sang og foredrag. Klubben er for alle borgere over 60. Tlf.: Reerslev og Stærkende Ældreklub Klubben, der retter sig mod borgere over 60, har aktiviteter omkring socialt samvær og udflugter, kortspil, maling og syning m.v. Tlf.: Røde Kors Besøgsvenner Har du som pensionist behov for en besøgsven, eller har du overskud og kræfter til at være besøgsven, kan du kontakte Røde Kors Besøgsvenner, der formidler kontakt mellem ældre, ensomme eller handicappede borgere og frivillige besøgsvenner. Tlf.: Sengeløse Pensionistforening Foreningen arrangerer ugentlig gymnastik, kaffe, kortspil og socialt samvær. Månedligt bankospil og desuden fastelavnsfester, forårsafslutning, julefest og sommerudflugt. Tlf.: / Seniorrådet Kommunens Seniorråd består af 9 personer, der er folkevalgt blandt kommunens borgere på 60+. Det nuværende råd er valgt for 4 år fra Seniorrådet rådgiver byrådet og medvirker til at udforme kommunens ældrepolitik. Rådet skal forud for den politiske behandling høres i alle forslag, som vedrører kommunens borgere over 60. Ikke bare på det sociale område, men også i økonomiske, kulturelle, tekniske og miljømæssige emner, der har generel betydning for seniorborgere i kommunen. Seniorrådet kan også selv tage sager op til behandling og forelægge dem for byrådet, når de har betydning for borgerne over 60, ligesom kommunens seniorborgere kan henvende sig til Seniorrådet med

7 spørgsmål og forslag af betydning for kommunens seniorer. Seniorrådet behandler dog ikke enkeltsager, med mindre sagen har principiel betydning for borgerne over 60. Rådet har tavshedspligt. Seniorrådet udgiver også SeniorNyt i samarbejde med kommunen. SeniorNyt udkommer 3 gange årligt som et tillæg til Lokalavisen Taastrup. Seniorrådets hjemmeside: Socialdemokratiets Pensionist- og efterlønsgruppe Pensionist- og efterlønsgruppen mødes for socialt samvær med kulturelt indhold, herunder en sommerudflugt. Tlf.: Taastrup Pensionistforening Foreningen arrangerer bl.a. kortspil i Kulturcentret, andre former for hygge og samvær samt skovture. Tlf.: Ældre Hjælper Ældre, Ældremobiliseringen Ældre Hjælper Ældre er en sammenslutning under Ældremobiliseringen, der er et netværk af og for ældre i samarbejde mellem flere store pensionistforeninger. Foreningen tilbyder bl.a. besøgsvenner og forskellige arrangementer, såsom skovture og julefester for svage ældre. Tlf.: / Ældre Sagen i Høje-Taastrup Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er at varetage ældres interesser i bl.a. ældre- og sundhedspolitiske sammenhænge. Foreningen yder en social-humanitær indsats over for svage ældre medborgere (eks. besøgstjeneste og tryghedsopkald), men etablerer og gennemfører også netværksskabende aktiviteter for øvrige ældre medborgere (f.eks. rejser, udflugter, it-undervisning). Nogle af dem nævnes nedenfor, men kontakt evt. Ældre Sagen for at høre om andre. Ældre Sagen Espens Vænge 44, 2630 Taastrup Tlf.: / Erik Mollerup (formand) Tlf.: Web: Ældre Sagen har blandt andet social-humanitære tilbud om: Besøgsvenner, der tilbyder regelmæssige besøg hos en besøgsvært. Telefonstjernen tilbyder opringning hver morgen for at sikre, at alt er OK. Motionsvenner tilbyder let motion enten på små hold eller i den enkeltes hjem. Bisiddere ved sygdom og hospitalsophold ledsager og støtter under lægebesøg og hospitalsbesøg. Gå-tur-venner giver mulighed for at gå en tur med en ledsager eller blive kørt en tur i kørestolen. Læsevenner besøger hver uge plejecentre, læser op og hygger sig med beboerne. Spisevenner spiser én gang ugentligt sammen med en vært, der har behov for at styrke appetitten. Vejledere hjælper med vejledning f.eks. i forhold til kommunale myndigheder. Den hjælpende hånd hjælper med små, praktiske ting, som man ikke længere selv kan klare herunder også pc-hjælp. 7

8 8 Livsmodsgrupperne er for borgere, der har mistet og som har brug for at være sammen med andre i samme situation. Demensaflastning er en ny aktivitet. Aflastere besøger den syge ægtefælle, medens den raske får et pusterum. Hospitalsven kan give tryghed og omsorg før og under indlæggelse og ved udskrivningen. Kontakt vedr. social-humanitære tilbud: Tlf.: Computerstuer Ældre Sagen har tre computerstuer, hvor alle kan få gratis hjælp til selvhjælp i brugen af computere. Du finder computerstuer på Fløng Skole, Torstorp Skole og Taastrup Bibliotek. Der er åbent hus oktober marts (skoleferier undtaget). Tlf.: Billedmalerskole Der males akrylmalerier i Hedehuset. Tlf.: Ældre Sagens Ældre- og Sundhedspolitiske Udvalg Behandler personsager og generelle sager vedr. lovgivning og serviceniveau på ældreområdet, f.eks. om hjemmepleje, genoptræning, sundhed, den medicinske patient, boligforhold m.v. Tlf.: Ældre Sagens netværksskabende aktiviteter Vi har mange aktiviteter af oplysende og/eller underholdende karakter: Ture, rejser, udflugter m.v. Tlf.: F Senior og efterlønsklub Hedehusene Klubben samler ældre med tilknytning til 3F i lokalområdet til udflugter, kulturbegivenheder samt klubdage med socialt samvær og forskellige indslag som banko, film, kortspil m.v. Tlf.: F Efterløns- og seniorklub Høje-Taastrup Klubben er for efterlønnere og pensionister med tilknytning til 3F i Høje-Taastrup. Klubben har til formål at aktivere de ældre medlemmer med banko, udflugter, foredrag, musik m.m. Tlf.: Mere information om aktiviteter for pensionister: Aktivitetskalenderen finder du på Høje- Taastrup Kommunes hjemmeside: Foreningsportalen finder du på hjemmesiden: Aktivt Ældreliv med mere end 5000 aktiviteter for ældre finder du på Motion og idræt for seniorer/ pensionister Et af temaerne i Høje-Taastrup Kommunes sundhedsstrategi er at få mere bevægelse ind i hverdagen hos alle aldersgrupper. I kommunen er der flere foreninger og klubber, der tilbyder motion, sport og andre fysiske aktiviteter, der er rettet mod eller er velegnet for seniorer/pensionister. En række af dem nævnes her. Bowlingklubben HUGO Arrangerer bowling for pensionister. Tlf.:

9 Bowlingklubben Trivsel Klubbens formål er at fremme kendskabet til bowling samt skabe et godt socialt samvær mellem medlemmerne. Målgruppen er efterlønsmodtagere og pensionister. Tlf.: / Bowlingoptimisterne Klubbens formål er at skabe socialt samvær og sammenhold, samtidig med at bevægelsesapparatet holdes i gang. Består af seniorer 60+ fra flere kommuner i omegnen. Tlf.: / Bueskydning i TIK Bueskydning er en idrætsgren, som handicappede og ældre kan deltage i på lige fod med ikke-handicappede. Tlf.: / Seniormotion i Fløng Foreningen er for alle, som har forladt arbejdsmarkedet, og omfatter badminton, billard, bordtennis, bowling, cykling, gymnastik, petanque, stavgang og svømning. Tlf.: Gangforening Tåspidserne Går træningsture også for gangbesværede. Tlf.: / Hedehusene Folkedanserforening Tlf.: Pensionistsvømning i Fløng Svømmehal Tlf.: Pensionistsvømning i Taastrup Svømmehal Tlf.: Pensionistsvømning TIK Tlf.: Senioridræt i Sengeløse Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening har særlige aktiviteter for seniorer som stavgang, kroket og senioridræt m.v. Tlf.: / Stavgangsklubben i Hedehusene Klubben arrangerer stavgang for seniorer og udflugter. Step By Step Linedance Foreningen har hold for begyndere og øvede i linedance til countrymusik og anden musik. Taastrup Billard Klub Klubben har særlige senior- og pensionisthold for billardspillere Tlf.: TIK Badminton Tlf.: TIK Gymnastik Foreningen har mange spændende tilbud, herunder motionsgymnastik og vandgymnastik for pensionister Tlf.: TIK Motionscykling Tlf.:

10 VI HJÆLPER DIG GERNE MED VASKETØJET Vask af privat tøj er en tillidssag. Mere end 50 års erfaring med vask af tøj giver dig sikkerhed for: Copyright DFD at vi passer godt på dit tøj en skånsom vask og tørring håndværk af høj kvalitet Det rene tøj modtager du pænt lagt sammen, lige til at lægge på plads i dit tøjskab. T: fordi der ER forskel BEK SCOOTER A/S har mere end 30 års erfaring med salg og service af elscootere i topkvalitet. Vi forhandler kun de mest driftsikre modeller, anvender de længst holdbare batterier og sikrer dig dermed den bedst mulige totaløkonomi. Vi er landsdækkende. Se mere på eller ring GRATIS på

11 Privat BorgerService Hjælp til alle -Privat borgerservice gør din hverdag tryg og sikker Vi arbejder for, at alle skal have en tryg og sikker hverdag, og er parate til at hjælpe alle borgere, der henvender sig til os. Også til dig, der har brug for tryghed i hverdagen. For Vikar MayDay handler det naturligvis ikke bare om at levere medarbejdere, når der er behov for ekstra hænder. Vi lægger stor vægt på at sikre, at vi besidder høje faglige kvalifikationer, men også en stor portion sociale kompetencer og engagement. Dét er i vores øjne en nødvendighed for at levere et godt stykke arbejde. Og hos os er det ikke bare tom, flot snak. Det er hele vores fundament. Kvalitetssikring fra start til slut Hos Vikar MayDay er vores ambition ikke alene at tilbyde dig fleksible, økonomiske og professionelle personaleløsninger, når du har brug for det. I hele Danmark. Vores ambition er et succesfuldt, varigt samarbejde, hvor den service, vi yder dig, altid er i topkvalitet hele vejen rundt. Du skal kunne mærke, at vi stiller op med branchens stærkeste vikarstab, og sammen matcher vi dine konkrete ønsker og behov med de helt rigtige medarbejdere, når og hvor du ønsker det. Vi sikrer, at vores vikarer fortjener din tillid; Vi sørger for, at vores vikarer er glade så de kan sørge godt for dig; Vi matcher dine ønsker og behov med de helt rette vikarer til tiden! Kvalitet behøver ikke koste ekstra. Vi lægger stor vægt på vores ansættelsessamtaler. Her gør vi udover at afdække faglig kvalifikationer og erfaringer meget ud af at afdække menneskelige værdier og egenskaber. Vi indhenter altid relevante papirer, som eksamensbeviser, Ring: autorisationer og naturligvis straffeattest og 36-attest. Vi benytter ikke underleverandører. Kun vores egen faste vikarstab, som vi kender. Vi klæder vores vikarer på til jobbet med kvalitetsarbejdstøj og et synligt ID-skilt. Vi laver løbende opfølgning for at sikre os, at du er tilfreds med samarbejdet. Vikar MayDay kan med kort varsel dække ind med vikarer eller faste handicaphjælpere / medarbejdere, som netop passer til dit behov. Stor fleksibilitet, hurtig respons, en dækningsgrad meget nær 100 % og altid åbent. Det er, hvad du kan forvente af et professionelt vikarbureau. Til overvågning, behandling og anden form for hjælp og pleje. Privat BorgerService er til private borgere, der dels har behov for personlig støtte i forme af råd og vejledning, dels ved udførelse af mere konkrete opgaver, der skal løses. Alle borgere er forskellige! Men ens for mange er manglen på en, som kan være med til at skabe en tryg helhedsløsning igennem livet. Har du brug for en, der kender dine specielle ønsker og behov, så du populært sagt slipper for bekymringer og bøvl i hverdagen? Ring til os og lad os sammen drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig med at afklare din situation. Bestil assistance og få garanteret hurtig tilbagemelding. For din fulde tilfredshed er vores fortsatte succes. Vikar MayDay Brøndby CVR Vasket for visiterede borgere igennem Høje-Taastrup Kommune siden 1995 Krondalvej Rødovre Tlf Vask for private; tøj, linnede, dyner, puder og gardiner Husk, private kan benytte håndværkerfradrag

12 Aut. el-installatør OPEKA ApS El-installation El-tjek Industri CTS Tlf DVD FLYT APS tilbyder borgerne totalløsninger Ring og få et billigt flyttetilbud, henvis til denne annonce og få op til 10 % rabat på vores listepriser. Medlem af Vi pakker ned, flytter og pakker ud, ring og få et tilbud. Skal De flytte til noget mindre, kan vi opbevare Deres indbo i kortere el. længere tid. Skal det kasseres, sørger vi for bortskaffelse, miljørigtigt og forsvarligt. Skal De flytte til en ældrebolig, er vi altid i tæt kontakt med personalet og kan efter aftale indrette Deres nye bolig, hænge billeder og lamper op osv. DVD FLYT APS Hørskætten 32, 2630 Tåstrup Mail: for plejepersonalet i kommunen. Opdateret viden hos personalet - sikrer den bedste pleje og behandling - klæder personalet på så de kan vejlede borgerne bedst muligt om, hvad man selv kan gøre for at forebygge og behandle. Kval Care Viden i hænderne på personalet Tømrer & snedkerfirmaet Yderholmen Ballerup Tlf.: Alle tømrer- og snedkeropgaver udføres - Nybygning - Ombygning - Tilbygning - Totalentrepriser - Hovedentrepriser - Fagentrepriser - Speciale i skimmelrenovering - Medlem af Dansk Byggeri samt Københavns Tømrerlaug.

13 Tåstrup Bedemandsforretning Svend-Erik og Birgit Baltzer ApS Taastrup Hovedgade Taastrup Deres lokale bedemand siden v. Preben Jensen ved dødsfald ring og aftal et møde Vi træffes også aften, week-end og helligdage Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfattet af foreningens Klage- og garantiordning. Personalet uddannes efter højeste branchestandard. Forretning og værksted: Taastrup Hovedgade 113, 2630 Taastrup, Fax FORSIKRINGSGODKENDT Autoriseret Ruko og Medeco Service Montering, reparation og omkodning af låse HENRIK BERGØ Aut. gas og vandmester VVS-installatør med 40 års erfaring Rønnevej Hedehusene. Tlf.: Tom Janum Murermester Badeværelser Forsikringsskader Totalløsninger Fliser Klinker Ombygninger Speciale i badeværelser Tom Janum Murermester Jessensvej 13 A 2630 Taastrup Ring på telefon sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet Lemming Bag Haverne & Eriksson 20 Rådgivende 4600 Ingeniører Køge a.s FRI Lemming Tlf.: 5665 & Eriksson 2840 Rådgivende Ingeniører a.s FRI Byggemodning Konstruktioner VVS-anlæg Indeklima El-installationer Bygherrerådgivning Byggestyring Bag Haverne Køge Lemming Bag Tlf.: Haverne 5665 & Eriksson Rådgivende 4600 Ingeniører Køge a.s FRI Tlf.: Byggemodning Konstruktioner Byggemodning VVS-anlæg Konstruktioner Indeklima El-installationer VVS-anlæg Bygherrerådgivning Indeklima El-installationer Byggestyring Bygherrerådgivning Byggestyring

14 Veteransport TIK Høje-Taastrup Veteransport TIK har mange tilbud på motion til alle på 60+. Bl.a. vandgymnastik, svømning, stavgang, golf, kroket og styrketræning. For handicappede er der hold med boccia, svømning og bowling, samt mulighed for kørselsordning. Tlf.: Sundhed og forebyggelse Sundheden frem i hverdagen Høje-Taastrup Kommunes Sundhedsstrategi Høje-Taastrup Kommune ønsker at få sundheden frem i hverdagen for alle borgere i kommunen. I er der sat fokus på seks temaer: Røg på vej ud, Mindre forbrug af alkohol, Bevægelse ind i hverdagen, Sund kost gavner helbredet, Netværk og fællesskaber øger trygheden og Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom. I 2015 kommer en ny fase med nye områder, som skal hjælpe til, hvordan vi alle får en sundere hverdag. På kan du læse Sundhedsstrategien, som også findes i en kort udgave. Forebyggende hjemmebesøg Høje-Taastrup Kommune tilbyder ét forebyggende hjemmebesøg om året til alle borgere, der er fyldt 75 år. Plejecenterbeboere og borgere, der modtager både praktisk hjælp og omfattende personlig pleje er undtaget. Formålet med besøget er: - at skabe tryghed og trivsel - at tænke over egen livssituation - at vejlede om aktiviteter og støttemuligheder Samtalen kan f.eks. omhandle din dagligdag, trivsel, socialt netværk, bolig, økonomi og sundhed. Influenzavaccination Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere over 65 år og borgere med en kronisk sygdom lader sig vaccinere mod influenza. Vaccinationen er gratis og finder normalt sted i oktober eller november måned. Tid og sted for vaccinationen bliver bl.a. annonceret i Lokalavisen Taastrup. Rådgivning om træningsmuligheder i kommunen Træningscenter Espens Vænge har en rådgivningsfunktion, hvor det er muligt at få råd og vejledning til de træningsmuligheder, der er i kommunen. Rådgivningen er åben 2 gange om ugen: Onsdag kl og torsdag kl Henvendelse sker ved personligt fremmøde eller på tlf.: i nævnte tidsrum. Genoptræning Genoptræning efter sundhedsloven bevilges via en genoptræningsplan fra et hospital, og genoptræning efter serviceloven sker efter visitation i kommunen. Genoptræning har til formål, at borgeren genvinder sit tidligere funktionsniveau efter sygdom, operation o.l., samt at sikre forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Træningen varetages af en ergoterapeut, fysioterapeut eller træningsassistent og foregår enten individuelt, på hold eller som en kombination. Al genoptræning kræver en forudgående visitation, og du skal være ude af stand til at deltage i andre træningstilbud med samme virkning. Ved behov for genoptræning kan du henvende dig til Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler. Tlf.:

15 Alkoholrådgivning Har du, eller en du kender, brug for afklaring eller hjælp i forhold til overforbrug eller misbrug af alkohol? Så kan du få gratis og anonym rådgivning og behandling. - Kontakt behandlingsstederne direkte, f.eks. Blå Kors eller Lænken. - Henvend dig hos egen læge. - Eller kontakt Social- og Handicapcentret i Høje- Taastrup Kommune på tlf.: , eller Rygestopkurser Høje-Taastrup Kommune tilbyder rygestopkursus til dig, som ønsker at stoppe med at ryge. Deltagelse på kurset er gratis, men du skal selv betale for eventuelle hjælpepræparater. Kurserne ledes af erfarne rygestopinstruktører og forløber over 6 uger med i alt 5 møder. Tilmelding: Ring tlf.: eller send Vægttabskurser Høje-Taastrup Kommune har løbende tilbud om vægttabskurser. Formålet med kurset er, at man kommer til at ændre kostvaner med små skridt, som helst skal føre til et varigt vægttab. Kontakt Træningscenter Espens Vænge på tlf.: eller se flere informationer på Patientforeninger Høje-Taastrup Kommune samarbejder med flere lokale patientforeninger. Det drejer sig bl.a. om Kræftens Bekæmpelse, Høreforeningen, Nyreforeningen, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Diabetesforeningen, Danmarks Lungeforening og SIND. Se mere på Patientskoler og tilbud til borgere med kronisk sygdom Høje-Taastrup Kommune tilbyder en række patientskoler, blandt andet inden for KOL, diabetes, hjerte-kar og kræft. Patientskolerne har til formål at hjælpe patienter med at få et bedre liv med kronisk sygdom og giver konkrete redskaber til at håndtere symptomer m.v. Du skal have en henvisning fra din læge eller et sygehus for at deltage. Kontakt sundhedsfremmekonsulenten på tlf.: eller Særlige netværksgrupper Høje-Taastrup Kommune har etableret flere tilbud for borgere med særlige behov, primært i form af netværksgrupper for ældre, der mødes én gang om ugen, og andre støttetilbud. Målgruppen er ældre, der på grund af alder eller sygdom ikke har så mange kræfter og ressourcer, at de kan bruge andre tilbud, som for eksempel pensionistklubber, og som har brug for en særlig indsats af forebyggende karakter. Det kan være for at modvirke ensomhed, øge livskvaliteten m.v. Grupperne giver mulighed for samvær med andre ældre omkring emner som f.eks. sundhed, livshistorie, minder og livskvalitet. Hvis du vil vide mere, så kontakt kommunens demenskonsulenter på tlf.: eller Café HUSK Café HUSK er et tilbud for borgere med demenssygdom og deres pårørende. Café HUSK står for: Hukommelse, Undervisning, Støtte og Kontakt. I gruppen afholdes der tilbagevendende møder med socialt samvær og underholdning for demensramte og deres pårørende. Aktivitetssted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup. 15

16 16 Daghjemmet Anemonen Daghjemmet Anemonen er et visiteret tilbud til kommunens hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Daghjemmets formål er blandt andet at støtte demensramte i almindelige dagligdagsaktiviteter og gøremål samt aflaste pårørende og ægtefæller i dagtimerne, så den demensramte kan blive boende længst muligt i eget hjem. Der er åbent alle hverdage kl Aktivitetssted: Daghjemmet Anemonen, Baldersbo Plejecenter, Charlotteager 7, 2640 Hedehusene. Kontakt Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler, tlf.: Optimisterne Optimisterne er en gruppe af borgere, som støtter hinanden i forhold til at have fået en demenssygdom. Den enkelte får støtte og vejledning af kommunens demenskonsulenter og de andre i gruppen, herunder redskaber til at fastholde sine ressourcer. Aktivitetssted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup. Pårørendegrupper (demens) Som et tilbud til nære pårørende til en person med en demenssygdom er der i kommunen etableret pårørendegrupper, hvor de pårørende mødes og deler oplevelser og følelser med andre i samme situation. Kommunens demenskonsulenter står for møderne. Aktivitetssted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup. Mandegruppen i Høje-Taastrup Kommune Mandegruppen er for mandlige pensionister, der mødes hver onsdag kl til en snak om stort og småt. Aktivitetssted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup. Torsdagsklubben i Taastrup Nykirke Torsdagsklubben er en netværksgruppe af ældre, der støtter hinanden i hyggelige og sociale rammer hver anden torsdag kl Aktivitetssted: Taastrup Nykirke, Birkedalsvej 2, 2630 Taastrup. Vitamingruppen, Taastrup Nykirke Vitamingruppen, Taastrup Nykirke, er en gruppe af kvinder, der støtter hinanden i hyggelige og sociale rammer den 2. mandag i hver måned kl Aktivitetssted: Taastrup Nykirke, Birkedalsvej 2, 2630 Taastrup. Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup De socialpsykiatriske tilbud til voksne i kommunen er organisatorisk samlet i to områder: Bo- og bostøtteområdet samt dagtilbudsområdet og henvender sig til psykisk sårbare borgere med adresse i Høje-Taastrup Kommune. Bo- og bostøtteområdet Forskellige bo-miljøer samt bostøttemedarbejdere målrettet borgere, der har brug for støtte i hjemmet og til at etablere et netværk omkring sig. Derudover et værested, som drives af bo-støttemedarbejderne. Socialpsykiatriens overordnede orientering er en recovery- og rehabiliterende tilgang. Kontakt Socialpsykiatrien på tlf.: Dagtilbudsområdet: Aktivitet og beskæftigelse Dagtilbudsområdet har en række tilbud, som alle har et rehabiliterende fokus for den enkelte borger som udgangspunkt. Tilbuddene består af forskellige former for aktiviteter, samarbejdsforløb ift. den enkelte borgers rehabilitering i retning mod at tage ansvar i eget liv

17 og blive i stand til at opbygge netværk samt deltage i lokalsamfundet. Sundhed og motion Består af et lille træningscenter i skærmede rammer, en idrætsforening med medlemskab samt skiftende kurser inden for krop, bevægelse og sundhed. Kontakt Socialpsykiatrien på tlf.: Bolig Plejeboliger Kommunen har 5 plejecentre. Plejecentrene er beliggende i Taastrup, Høje-Taastrup, Hedehusene og Sengeløse. Heraf er et antal boliger forbeholdt borgere med særlige behov. Boligerne er beregnet for borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem og som har et varigt behov for fysisk og psykisk pleje døgnet rundt. Du skal visiteres til en bolig. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Seniorbofællesskaber I kommunen er der en række seniorbofællesskaber og lignende, der råder over boliger og fællesfaciliteter, der er særligt velegnede til selvhjulpne seniorer fra år og op. Bofællesskaberne er private og administreres af dem selv uden kommunens medvirken. Du kan se en liste over seniorbofællesskaber på Ældre- og handicapvenlige boliger Boligerne er beliggende i henholdsvis Taastrup, Høje-Taastrup, Hedehusene, Fløng og Sengeløse. Lejlighederne er på 2-3 værelser og er indrettet efter handicapvenlige forhold. Boligerne er beregnet for borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan bo i egen bolig, og du skal visiteres til en bolig. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Hjælpemidler Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du få støtte til hjælpemidler, hvis de i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, lette din daglige tilværelse i hjemmet eller er en forudsætning for din udøvelse af et erhverv. Det er Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler, der vurderer, om du har ret til hjælpemidler. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Hvis du har en midlertidig funktionsnedsættelse efter f.eks. en operation, er det hospitalet, der skal hjælpe med nødvendige midlertidige hjælpemidler. Personlige og praktiske hjælpemidler Der er mulighed for at få støtte til mange forskellige typer hjælpemidler af både praktisk og personlig karakter, f.eks. kørestole, badebænke, brystprotese og ortopædiske sko. Kommunen udlåner de fleste hjælpemidler gratis, men for nogle typer er der en vis brugerbetaling. Boligændringer Har du en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om nødvendig hjælp til indretning af din bolig. Det kan dreje sig om tilpasning af badeværelset, fjernelse af dørtrin, opsætning af køreramper, gelænder m.v. 17

18 Invalidebil Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, fordi din funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat, kan du søge om støtte til køb af bil, erhvervelse af kørekort, fritagelse for kørsels- og vægtafgift m.v. Det er en betingelse, at du har et kørselsbehov, der ikke kan løses på anden måde. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside: (under Voksne og Ældre, Hjælpemidler og Kørsel). Blåt invalide-skilt til bil skal søges hos Invalideorganisationernes Brugerservice på tlf.: Nødkaldeanlæg Hvis du på grund af en varig funktionsnedsættelse ofte kommer i situationer i dit hjem, hvor du har brug for at tilkalde hjælp og ikke kan benytte din telefon, kan du søge om at få et nødkaldeanlæg. Pension For at få folkepension skal du som udgangspunkt: - have dansk indfødsret (særlige regler for udlændinge og for udlandsdanskere) - have fast bopæl her i landet i mindst 3 år mellem det fyldte 15. og 65. år - være fyldt 65 år Inden du fylder 65 år, modtager du orientering fra Udbetaling Danmark om folkepension. Yderligere oplysninger fås på For at få førtidspension skal du som udgangspunkt: - være mellem 18 og 65 år - være dansk statsborger der gælder dog særlige regler for udlændinge og flygtninge - have en varigt nedsat arbejdsevne, så du ikke kan blive selvforsørgende ved arbejde og alle muligheder for, at du kan komme helt eller delvist i arbejde, skal være udtømt For at søge førtidspension skal du kontakte Jobcentret. Du kan læse mere om pensionsforhold på kommunens hjemmeside NemSvar eller Borgerservicecentret. Digital kommunikation Få hjælp til NemID og digital post og selvbetjening: Fra 1. december 2012 er flere og flere ydelser fra det offentlige blivet obligatoriske at søge via internettet med en NemID. Fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse på Det er en stor udfordring for mange at begynde at bruge computeren, og derfor er der hjælp at hente flere steder i Høje- Taastrup Kommune, bl.a. Borgerservicecentret, bibliotekerne og Ældre Sagen. Hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale postkasse, kan du blive fritaget for at modtage posten digitalt. Der er opstillet 8 fritagelseskriterier, hvor af du skal opfylde mindst ét for at blive fritaget. Fritagelseskriterierne er endnu ikke vedtaget, men du kan se dem på kommunens hjemmeside 18

19 Personlig og praktisk hjælp samt sygepleje Hvem kan få hjælp? Kommunen yder personlig og praktisk hjælp til personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp/pleje og/eller praktisk hjælp/støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Hjælpen tilrettelægges i nært samarbejde mellem kommunens visitatorer og borgeren og gives altid som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at kommunen bevidst søger at bevare og udvikle borgerens ressourcer både fysisk og psykisk. Det forudsættes, at eventuelle øvrige medlemmer af husstanden deltager i de nødvendige opgaver i hjemmet. Vi kalder det Livskraft hele livet. Det er byrådet, der træffer beslutning om kommunens serviceniveau for den praktiske og personlige hjælp. Hvad du nærmere kan få hjælp til, fremgår af kommunens kvalitetsstandarder, som du kan se på kommunens hjemmeside Der er frit valg af leverandør til hjælpen. Det betyder, at hjemmeboende borgere kan vælge mellem flere firmaer, der er godkendt af kommunen. Der er ingen brugerbetaling på personlig hjælp. Der er brugerbetaling på madservice og tøjvask. Se de aktuelle leverandører og priser på kommunens hjemmeside Aflastningsophold På plejecentrene er der også mulighed for aflastningsophold. Aflastning er et døgnophold i en afgrænset periode til fysisk og psykisk svækkede borgere, der trænger til en aflastning i deres hverdag, for igen at kunne klare sig i eget hjem, samt for at aflaste pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er betaling for aflastningsopholdet. Betalingen dækker blandt andet udgifter til mad og drikke. Borgere skal selv sørge for transport i forbindelse med opholdet. Se kommunens kvalitetsstandarder på Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN Vores BPA-tilbud giver dig frihed i din hverdag FRIHED TIL AT LEVE DIT LIV, SOM DU VIL, MENS VI ORDNER DET PRAKTISKE Fast rådgiver, når du har brug for os Nem lønadministration Online timeindtastning Hjælp til rekruttering Vikarservice, når du har et akut behov BPA-guide Forsikringer Kursusaktivitet Fokus på inddragelse og udvikling Hjælp til det arbejdsmiljørelaterede arbejde RING TIL OS PÅ TLF eller gå ind på vores hjemmeside København Tlf Aarhus Tlf formidlingen.dk 19

20 Dosispakket medicin Hvis du ikke selv er i stand til at dosere din medicin, er det muligt at få medicinen dosispakket fra apoteket. Det er din praktiserende læge, som skal ordinere dosispakning. Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, der ikke kan benytte almindelige tandlægetilbud. Der er brugerbetaling til ordningen, og du skal visiteres til ordningen. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Pasning af nærtstående Hvis du ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en større kronisk eller langvarig sygdom i hjemmet, kan du blive ansat af kommunen. Det er visitationen, der skal godkende, at du ansættes i funktionen. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Personlig hjælp/pleje Har du vanskeligt ved selv at klare den personlige hygiejne, tage et bad, vaske hår, klæde dig på og af, klare toiletbesøg eller tage medicin på egen hånd m.v., kan du blive visiteret til at få personlig hjælp i dit hjem. Hjælp til personlig pleje kan ydes døgnet rundt. Niveauet for hjælpen, og hvad hjælpen nærmere skal omfatte, vil afhænge af en individuel vurdering af dit funktionsniveau. Kontakt: Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler på tlf.: Praktisk hjælp Er du eller andre i husstanden ikke i stand til selv at klare f.eks.: - Indkøb af dagligvarer - Den daglige madlavning - Rengøring i hjemmet - Snerydning/saltning - Tøjvask Så har du mulighed for at få hjælp ved at vælge mellem en af de leverandører, kommunen har godkendt til praktisk hjælp. Det er visitationen, der vurderer, hvad du har behov for. Sygepleje Hvis du får brug for sygepleje, vil din praktiserende læge eller evt. sygehus rette henvendelse til kommunens sygeplejersker. Hvis du har hjælp til personlig eller praktisk hjælp, vil plejepersonalet også kunne kontakte sygeplejerskerne. Du kan ikke selv bestille sygepleje. Som udgangspunkt skal du møde sygeplejersken i én af kommunens sygeplejeklinikker. Hvis du ikke har mulighed for det, vil sygeplejersken aflægge besøg i dit hjem. Sygepleje ydes hele døgnet og er gratis. 20

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere