Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?"

Transkript

1 Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune

2 Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen. Personer med demens har ofte problemer med hukommelse, sprog og opfattelsesevne. Det betyder ændringer i dømmekraft, følelser og personlighed. Demens har stor indvirkning på hverdagen, samvær og livskvaliteten. Sygdommen påvirker hele familien og omgangskredsen, derfor kan der være behov for støtte til alle, som er berørt. Demensteamet i Silkeborg kommune tilbyder hjælp og støtte Til personer med demens Pårørende Det nære netværk Vores mål er at opretholde livskvaliteten og skabe tryghed for personer med demens og deres nærmeste. Vi yder støtte og giver råd, vejledning og information. På den måde kan vi sikre, at de tilbud om pleje, behandling, aktivitet, træning m.m., som du får, passer til din situation og dit forløb. Demensteamet tilbyder: Hjemmebesøg Hjælp og støtte til udredningsforløb Hjælp til det videre forløb i samarbejde med egen læge og ældreplejen Støtte i hjemmet, så man kan blive længere i eget hjem Forebygge akutte situationer Give råd og vejledning om hjælpemidler/teknologi Henvise til relevant litteratur og information Hjælpe med ansøgning om anden bolig Information om relevante og tilpassede tilbud Der er altid mulighed for en uforpligtende snak med en demenskonsulent. Cafétilbud i Silkeborg Kommune Informations- og samværscaféen i Silkeborg Informations- og samværscaféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Silkeborg Kommunes demensteam. Hvis du har demens, er pårørende eller tæt på en person med demens, kan du komme og hygge dig og få en snak med ligestillede. Caféen er en mulighed for at skabe netværk, dele erfaringer og få information om livet med demens. Der er bl.a. mulighed for, at vi spiser og hygger. Her vil én af kommunens demenskonsulenter deltage, og vi får hjælp fra frivillige. Vi holder informations- og samværscafé den tredje onsdag i hver måned, kl i Mariehøj Sognehus, Almindsøvej 6 i Silkeborg. Café-eftermiddage i Them og Kjellerup Hvis du har demens, er pårørende eller tæt på en person med demens, kan du komme og hygge dig og få en snak med ligestillede i caféen i Them og Kjellerup. Andre er også velkomne til at komme og deltage. Ældresagen stiller med frivillige, som planlægger aktiviteterne. Kommunens demenskonsulenter deltager også i caféen en gang imellem. Der kan købes kaffe og kage. Vi holder café: Første mandag i hver måned, kl I Medborgerhuset Toftebjerg, Røllikevej 3 i Them. Første onsdag i hver måned, kl Fuglemosevej 5 i Kjellerup. 2 3

3 Midlertidige pladser for personer med demens Hvis du har demens, kan du få tilbud om et midlertidigt ophold på kommunens plejecentre. Det er et døgntilbud, hvor du kan få støtte, pleje og omsorg. Du skal visiteres til det, og du skal selv betale det, der svarer til kommunens døgnpris for mad, rengøring og vask. Der er to slags ophold: Vurderings- og aflastningsophold. Vurderingsophold Et ophold, hvor du kan få afklaret dine behov for støtte og hjælp, og hvilke tilbud, der passer til din situation. Vi vil bl.a. vurdere, om det er relevant at se på en anden boligform, og om vi kan hjælpe dig med at fungere bedre i din hverdag fx ved at skabe struktur og overskuelighed. Aflastningsophold Formålet kan være at aflaste pårørende til personer med demens i en periode. Det kan også være, at den demente har brug for at komme i andre rammer i en periode eller på et tiltrængt ferieophold. Daghjem for borgere med demens Hvis du har demens, kan du få tilbud om at komme på daghjem i dagtimerne på hverdage. På daghjemmet tilbyder vi aktiviteter, hyggestunder, socialt samvær med ligestillede. Der er mulighed for, at du kan få dagen tilpasset efter dine behov. Du skal visiteres til daghjemmet, og du skal selv betale for mad og transport. Daghjemmet kan også være aflastning for ægtefælde/sammenlever til personer med demens. Frivillige og aflastning Silkeborg Kommune tilbyder besøg til demente og aflastning til pårørende i et tæt samarbejde med frivillige besøgstjenester og aflastningstjenester. Besøgsvenner og aflastere er frivillige og ulønnede. De har fået undervisning om demens, og de optræder såvel politisk som religiøst neutralt, og de har tavshedspligt. Sådan foregår aflastning At være pårørende til en person med demens kan gøre det svært at komme ud af huset. Aflastning er et gratis tilbud til dig, som er pårørende til en dement. En frivillig aflastningsperson kan være i hjemmet, så du trygt kan tage hjemmefra i nogle timer fx. gå ærinder, møde venner og veninder eller gå til en fritidsaktivitet. Aflastningen foregår i jeres eget hjem. Aflastningspersonen laver en aftale med jer om, hvor ofte aflastningen skal finde sted. (max. 3 timer om ugen) Har du behov for aflastning eller yderligere information, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenter Silkeborg eller demenskonsulenten i dit område. Frivilligcenter Silkeborg Østergade 9, 1.sal 8600 Silkeborg Telefon Hjemmeside: Åbent: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl Samt efter aftale 4 5

4 Demensskole for pårørende og nært netværk Demensteamet i Silkeborg Kommune tilbyder et kursusforløb over tre aftener henvendt til pårørende til personer med demens eller andre interesserede. Som pårørende til personer med demens kan du have behov for at få viden om sygdommen, og om hvordan sygdommen påvirker familien. Du kan også have brug for at få gode råd til, hvordan du håndterer den ændrede livssituation. Viden om sygdommen kan gøre det nemmere for dig at forstå den demensramtes situation og forberede dig på fremtiden. På den måde bliver familien i stand til at håndtere livet med demens så godt som muligt. Kurset foregår i Medborgerhuset på Bindslevs Plads 5, Silkeborg. Det er gratis at deltage i kurset, og der kan købes kaffe og brød i caféen. Det vil være en fordel at følge hele kurset, men det er ikke et krav. 1. kursusaften Hvad er demens? Kan demens forebygges? Er det arveligt? Demensformer, udvikling, behandling og medicin Hvordan påvirkes hverdagslivet, når man må leve med demens? 2. kursusaften Hvordan støtter og aflaster vi i hverdagen? Reaktioner, de svære følelser, sorg og krise Kommunikationens og samværets betydning Hvilke tilbud har Silkeborg Kommune? 3. kursusaften Demente og pårørendes rettigheder og pligter Testamente, livstestamente, værgemål, fuldmagter, servicelovens magtanvendelsesregler Tilrettelæggelse af fremtiden Kurserne finder sted to gange om året: Forår og efterår. Vi annoncerer datoerne på kommunens hjemmeside og i KommuneInfo i Ekstraposten. Du skal tilmelde dig kurset senest en uge før. Hvis du vil deltage i kurset eller har spørgsmål, kan du kontakte én af kommunens demenskonsulenter se adresser på bagsiden af denne folder. Pårørendegrupper Som pårørende til en person med demens, kan du have behov for tale med andre i samme situation. Derfor har du mulighed for at deltage i en pårørendegruppe. Gruppen kan bestå af ægtefæller, børn, søskende og andre med nær tilknytning til mennesker med demens. En pårørendegruppe består af 6 8 personer. I starten deltager en demenskonsulent, som kan give information og viden om demens. Efter ca. 10 gange kan gruppen fortsætte selvstændigt, hvis deltagerne ønsker det. Der er tavshedspligt i gruppen. Pårørendegruppen mødes 2 timer hver anden uge, og ca. 10 gange i alt. Vi beslutter tid og sted, når vi starter en ny gruppe. Vi annoncerer på Silkeborg Kommunes hjemmeside og i Ekstraposten, når vi starter nye grupper. Det får du ud af at deltage: Deltagerne deler sorger og glæder og hjælper hinanden Du får ny viden og forståelse for sygdommen og dens konsekvenser Deltagerne hjælper hinanden til at takle hverdagen Gennem samtalerne i gruppen kan deltagerne bearbejde følelser og psykiske belastninger I grupperne kan de pårørende få viden om kommunens tilbud Vi sætter også fokus på de gode oplevelser Der er mulighed for at sætte fokus på emner, efter deltagernes behov Hvis du har lyst til at deltage i en pårørendegruppe, kan du kontakte én af kommunens demenskonsulenter se adresser på bagsiden af denne folder. 6 7

5 Silkeborg Kommunes Demensteam: Gitte Madsen Demenskonsulent Område Nord Telefon: , træffes hverdage kl Lysbrogade 52-54, Silkeborg Birgitte Lund Demenskonsulent Område Syd Telefon: , træffes hverdage kl Silkeborgvej 31,Them Marianne Røjgaard Demenskonsulent Område Øst Telefon: , træffes hverdage kl Dybdalsvej 33, Silkeborg Yderligere information: Layout og tryk: S&O