Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg"

Transkript

1 Landsledelsen Cc: lnm, jtr, stn, hct. jbh LandboUngdom Agro Food Park Århus N Tel Fax december 2011 Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg Jeg vedlægger udkast til referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg den 12. december Hvis der ikke indkommer bemærkninger inden 8 dage fra dato, betragtes referatet som godkendt. Venlig hilsen Lene Mouritsen Konsulent formand Jeppe Bomann mobil

2 Landsledelsen Cc: lnm, jtr, stn, hct, jbh Referat fra møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg Landsledelsens møde den 12. december 2011 på Videncentret, Skejby Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af medlemmer i Landspløjeudvalget : Lars Gammelvind, Ralf Jensen, Jens Iversen, Gustav Rabølle Knudsen, Jesper Madsen, Flemming Thorsager, Søren Korsgaard, Peter Lindberg Nielsen, Lene Mouritsen Møller. Afbud: Helge Nielsen, Hans Dam, Kasper Kristensen, Kim Pedersen, Marc Vinnergaard. Ralf Jensen Lene Mouritsen Møller 1. Velkomst og præsentation af medlemmer i Landspløjeudvalget 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af dirigent og stemmetællere 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Valg af formand 6. Valg af forretningsudvalg 7. Valg af medlem til European Ploughing Federation 8. Nyt fra regionerne 9. Evaluering af dette års DM, herunder økonomi 10. Gennemgang og revidering af regler 11. Nyt fra WPO ved Lars Gammelvind 12. Tidspunkt for regionale stævner 13. VM Forslag til næste års dommerledere 15. Andre sager 16. Eventuelt Jens bød velkommen 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af dirigent og stemmetællere 4. Godkendelse af forretningsorden Godkendt Ralf er foreslået som dirigent. Ralf og Lars valgt som stemmetællere. a. Repræsentant fra EPA (veteranernes EM) med i Landspløjeudvalget som observatør uden stemmeret. 2 / 9

3 b. Flere medlemmer i udvalget? Konklusion: Udvalget laver en liste, som regionsformændene får til at udpege en ambassadør, der kan hjælpe med at få pløjere med til veteranstævner, så de kan deltage i et stævne, hvis LU ikke selv har et stævne i regionen. Regionsformændene får tilsendt referat fra landspløjeudvalgsmøderne og nyhedsbrevene fra forretningsudvalget/formanden, så de er orienterede om arbejdet. På hjemmesiden skal referatet og nyhedsbrevet også ligge. Vi skal sikre kontakt til de regionale pløjeudvalg - Landspløjeudvalgets medlemmer skal sende referat/nyhedsbrev ud til regionens pløjeudvalg. Kan ledelsen gøre noget for, at alle regioner er repræsenteret i udvalget? Brug evt. den/de pløjere, der kommer til DM, de er interesserede i pløjning. Torben Poulsen fra Storstrøm/Sjælland er interesseret, men skal have opbakning fra sin region. Hans Dam og Peter Kofoed Hendriksen kan evt. hjælpe på Sjælland. Viborg har stillet forslag om at få flere med i udvalget, for at sikre kontinuitet ved generationsskifte f.eks. føl, der skal ind i udvalgets arbejde. Føllet har ikke stemmeret. DM værterne kunne have et ekstra medlem med for at give eller få info om DM. Konklusion: Regionerne må tage et føl med til møderne især for DM værter, som kan have nytte af at få info til deres stævne. Husk at give besked, hvem der deltager, og meld tilbage ved mødebooking. 5. Valg af formand Valgt: Jens Iversen 6. Valg af forretningsudvalg Jens Iversen, formand. Næstformænd: Peter Lindberg Nielsen og Flemming Thorsager, suppleant: Gustav Rabølle Knudsen 7. Valg af medlem til European Ploughing Federation (arrangør af EM for vendeplove) Søren Korsgaard orienterede fra EPF: En engelsk udgave af den danske bedømmelsesvejledning blev fremlagt på mødet i 2011, den blev positivt mødt. Alle tog forslaget med hjem, og det skal behandles og vedtages i EM for vendeplove - Nordirland oktober Søren følger op. Bengt Martinsson stopper som sekretær for EPF. 1. Ole Ebbesen og 2. Lene Mouritsen Møller blev foreslået som kandidater. Ralf tager det op i landsledelsen. EPF går ikke op i sikkerhed. Valg af EPF repræsentant: Søren Korsgaard. Hvem skal vi sende til EM, hvis den kvalificerede pløjer ikke ønsker at deltage? Spørger kun dem, der har været i finalen i DM. Vi skal først sikre, at vi har en VM deltager. Må VM og EM deltageren bytte, hvis det passer dem bedst? 3 / 9

4 Hvis VM deltageren ikke kan deltage, kan retten til EM ikke tages fra nr. 2 og 3, så må det være de næste, der får VM pladsen. Konklusion: Deltagere til VM, EM og NJM (hvert andet år) skal have et brev omkring nytårstid, hvor vi informerer om dato for stævnet og beder pløjerne skrive under på kontrakt, at de vil deltage kun sygdom eller dødsfald kan borfalde. Så kan de nå at finde sponsorer, og vi kan nå at give en ledig plads til en anden pløjer. Hvis den kvalificerede VM deltager med vendeplov melder fra, er det EM deltageren, der får billetten, og de næste vendepløjere rykker op. 8. Nyt fra regionerne, herunder antal stævner og pløjere i regionen Aalborg: to support møder, stævne sammen med veteranerne, kontakt til Nordjyllands Landbrugsskole - de er ikke så hook på skolepløjning, arrangement på den Erhvervstekniske skole i Aars faglærer og Arne Gejl underviser vendepløjning, såbeds tilberedning, januar: supportmøde. MidtVest: Regionsstævne midt i oktober, to pløjelæredage få deltagere skolerne var inviteret, veteraner med til regionsstævne, godt. I 2012 hestepløjere inviteres med til regionsstævne. KLUB 1 er spurgt men deltog ikke. Ribe: aflyst pløjestævnet i år pga. for få tilmeldinger, hyggepløjning. Med i pilotprojekt. Aarhus: 8 LU pløjere, 30 veteranpløjere, to pløjegæster. Overskud på regionsstævne - Flot. TV2 Østjylland var ude og filme især veteranerne. Fyn: Fynsmesterskab med veterantraktorklubben anden søndag i september dog ikke i år pga. vejret. Gustav står for at planlægge det. Ca. fire LU pløjere. Traktortrækkere vil gerne prøve hastighedspløjning som opvisning sammen med LU pløjning i Svært af finde nye pløjere. Spurgt tidligere pløjere for at få dem med, Korinth er svær at få med, da det er i weekenden. Vi kan mødes med skolens elever/team og instruere dem på skolen/skolens jord med skolens materiel på en hverdag. Viborg: Fire lokale stævner, kvalificerer sig til regionsstævne. Et par lokalforeninger mangler, den ene skal afholde regionsstævne i Et par nye pløjere med. Kontakt til skolerne Asmildkloster og Morsø. Forsikring: En ansvarsforsikring til konkurrencer/stævner i DK koster ca.300 kr. og ca. 800 kr., hvis den gælder i hele verden. Gør opmærksom på krav om ansvarsforsikring i den blå pjece. Tjek om vi skal have arealet hegnet inde for at vores stævne forsikringer dækker ved lokale stævner Ninna skal undersøge det og vender tilbage med svar (red.). 9. Evaluering af dette års DM, herunder økonomi Fabriks DM 2011 MI vil sikkert med i Evaluering: Generelt: Godt, pløje to gange - stub og grønjord, stævne hvert andet år. Markedsføring gerne fælles annonce med 4 / 9

5 deltagende fabrikker de vil gerne selv betale et par hundrede mere i deltagergebyr til annoncering. Konklusion: Vi opkræver lidt større deltagergebyr ved næste Fabriks DM, så vi kan lave en annonce. Den lokale fynske Kuhn forhandler var ikke tilfreds med, at MI ikke deltog i Fabriks DM. DM værten ved, om en lokal forhandlers plovmærke er repræsenteret ved Fabriks DM, og så kan vi ved hjælp af forhandleren, presse importør/fabrikken til at deltage. Fabrikkerne kan have nytte af at få en vurdering af pløjearbejdet. Ikke alle importører stillede op for at vinde, men blot for at demonstrere ploven dvs. at ved instruktion og en pløjning mere ville kunne rette op på fejl. Man kan offentliggøre de tre bedstes point og resten uden point. Nogle forberede sig bedre end andre, en brugt plov kan være lige så god som en ny plov. Importørerne må selv bestemme, om de vil stille med ny plov eller brugt. Hvad vil importørerne have point eller blot placering? Konklusion: Vi offentliggør point på nr. 1-3 og de resterende placeringer uden point. Forud for stævnet spørger vi importørerne, om de ønsker pointene for resten af placeringer offentliggjort eller ikke. Forretningsudvalget tager endelig beslutning, hvordan offentliggørelsen skal ske. DM for veteraner Generelt godt stævne. Vi laver en drejebog for DM værter. Alle fem klubber er med i Flere pløjere med i 2012 nye klasser: Classic og vendeplove = i alt 16 ekstra pløjere. Veteranerne kan vinde pladser til EM for veteraner. Vi giver ikke tilskud til transport/rejse til veteranernes EM deltagere. EPA repræsentant Jens Chr. Buskbjerg er valgt. LU betaler.ca kr. i rejsegodtgørelse, så længe det er en repræsentant valgt af LU. Fordeling af deltagergebyr: 350 kr. til LU og 650 kr. til DM værten regionen DM for landbrugselever Skolernes forberedelser skete i ugen op til. Skolerne efterlyser tegninger af indstillinger mm. Evaluering i marken var rigtig godt eleverne var glade for det. Skolerne vil gerne have besøg af professionel pløjer, der kan fortælle om stævner og konkurrencen på skolen. En kontaktperson pr. landbrugsskole, der kan tage ud eller koordi- 5 / 9

6 nere besøg på skolen og tilbyde instruktioner i løbet af året Landspløjeudvalget kan lave en liste med kontaktpersoner. Lene sender en liste med alle landbrugsskoler til udvalget, som sætter kontaktpersoner på, og de fordeler skolerne mellem sig. Der udarbejdes et fælles præsentations materiale til instruktionerne på skolerne. Ansvarlig: Flemming laver en præsentation for en pløjeinstruktion fra DM for landbrugselever instruktion i indstilling af plov, afprøvning i praktisk pløjning. Ralf laver liste med regionernes kontaktpersoner til skolerne. Hans Christian Trangbæk har i et par regioner (Ribe, MidtVest og Aalborg) luftet ideen med at komme ud på skolerne og fortælle om pløjning, instruktion i indstilling af ploven, og det vil være en god ide at kontakte HC for at få kontakt til de personer, som bakker op om aktiviteten. HCT tlf Skal eleverne være medlem af LU for at deltage? Vi skulle gerne fange deres interesse med konkurrencen. Teamet bør være medlem. Ros for initiativ og nu arbejder vi for at få flere skoler med. DM generelt Auktion: Flere varer kunne blive bortauktioneret. Spørg Kongskilde hvad de vil acceptere. Ideer til aktivitet, indtil resultater er klar: En der fortæller om VM stævner, speedpløjning, forhindringsbane med små traktorer, hvor traktorførerne er kendte personer, gamle traktorer, der kører med harver mm. Nye pløjere i finalen: Det gik fint- vi fortsætter med nuværende model med de fire bedste fra hver klasse plus de fire, som derefter har flest point uanset junior eller senior. Dommerliste: Send liste til udvalget, som kan udvide den med flere lokale dommere. Dommerkursus: Svært at samle folk- lig det i forbindelse med et lokalt stævne, hvor vi har nogle felter at kigge på. Regionerne må gerne invitere eller afholde dommerkursus for deres dommere. Forretningsudvalget tager stilling til, om der skal være kursus for DM dommerne.. 6 / 9

7 Ajourføring af Resultater skal ligge på Værtsregionen kan købe tid til at få siden ajourført, hvis der ikke er en konsulent på regionskontoret eller en i regionen, der har tid til det. DM værten finder en hjemmeside ansvarlig, som kan få hjælp fra Jesper Hall, hvis det er nødvendigt. Ajourføring inden den afleveres til næste vært. Inden nytår skal siden være ryddet for gammelt stof Jesper Hall. Århus har møde i januar 2012, så siden ryddes efter aftale med Jesper Madsen først herefter. (red.) LU hjemmeside køb og salg hvordan kan man ligge noget ud herpå? Man skal oprette sig som bruger på forsiden af højre hjørne. Blå/grå pjece til pløjere Adresse til pløjefelt stævneplads fremfor pløjeværten. Organiser lastbilparkering plads/adresse hertil, så man kan køre hertil med GPS. Konkurrence for teams Vi venter til, vi har flere skoler med til DM for landbrugselever. Hvordan sikrer vi jord nok til nye pløjetiltag? Hvor meget jord er der behov for til pløjefelter, forager til pløjefelter, aktiviteter der er behov for en skitse/vejledning til kommende DM værter. Ansvarlig: Gustav laver udkast - Søren og Flemming kommenterer til vejledning. Se i pløjereglerne omkring størrelse på pløjefelter. Fordelingsnøgle til DM En pløjer på Sjælland han skal deltage ved et veteranstævne i 2012 for at kvalificere sig til DM. Modellen kører et år mere. Økonomi ved DM Et balanceregnskab. Store udgifter i plovkroen på for meget mad, der ikke er solgt. LU skulle sørge for plovkro og fest, Jeanette tog sig af administration og var på stævnet. Ca. 50 konsulenttimer er brugt. Udvalget ønsker det bilag omkring pløjning, der er præsenteret for regionsformændene i juni omkring pløjning i LU. Udvalget skal ori- 7 / 9

8 enteres af ledelsen, hvis der skal ske ændringer med projektet. Frustrerende, at udvalget ikke får indblik i økonomien. Sidste to år har DM ikke givet underskud LU har fået teambuilding til gengæld. Hvad synes ledelsen udvalget skal arbejde med? Ralf tager det op i ledelsen. Lokalt er pløjning stadig en værdi for LU. Efterbehandling af DM arealer: skulle have sået græsfrø, men har ikke gjort noget, har kørt gødning på det, pløjet og kørt over det med tallerkenharve. Værten har behandlet jorden efter 1. november. Fremtidige DM værter: 2012: Århus 2013: MidtVest endelig bekræftelse inden jul og nytår 2014: Aalborg 2015: Ribe/Sønderjylland 2016: Vendsyssel 2017: Viborg Der er mulighed for at søge om 2015, 2016 og Gennemgang og revidering af regler Min. bredde slettet, montering af furestryger præcisering, hjulspor i det pløjede, pløjede til højere nr. er ikke mere et krav. Regeludvalg: Lars og Søren kigger reglerne igennem og laver udkast til ændringer til de danske regler. Traktorer på pløjefelter: Pløjere skal blive holdende i den ende, de slutter ved, til den røde lampe er slukket ca min. Landmålerstokke til DM: Det er mange stokke, vi skal bruge. Pløjerne medbringer selv sine stokke. Regeludvalget definerer landmålerstokke. Konklusion: Pløjerne skal selv medbringer landmålerstokke, som ikke må have lys og indeholde elektronik. Det skal stå i reglerne og i brev til pløjerne. 11. Nyt fra WPO v/ Lars Gammelvind a. Status på opgaver 2010: Bedømmelsesvejledning skal på dagsorden i udvalget for dommerbriefing. Hans Spieker synes, det var en god ide. WPO referat ud efter VM er ikke sendt ud endnu. LU skriver et brev til WPO formand for at høre, om vi ikke kan få referatet i tide. Lene udarbejder brev. 8 / 9

9 b. Regelændringer. Lars med i WPOs regeludvalg nu. 12. Tidspunkt for de regionale stævner, herunder også tidspunkt for afholdelse af DM MidtVest vil gerne holde fast i deres regionsstævne midt i oktober, når de også skal have pløjeøvedage. Kan vi rykke DM en uge eller må vi bruge tilmeldinger til stævnet? Konklusion: Landspløjeudvalget besluttede, at vi må bruge MidtVest s antal tilmeldte til deres regionsstævne som udgangspunkt for fordeling af pløjere til DM, dermed må de beholde deres stævne midt i oktober. DM fastholder vi i sidste uge i oktober. 13. VM 2015 MidtVest og Aarhus bakker op om Viborgs forslag til VM vært Bjarne Nielsen. Der kan måske være færre hjælpere. BN har spurgt, om han må pløje på egen jord, hvis han skulle kvalificere sig. Lars undersøger det. Realistisk budget sendes til udvalget inden jul, det skal fremlægges på regionsformandsmøde. Deltagergebyret fra WPO er fjernet nu! Lene spørger BN, om værtskab er ok. Hans Spieker besøger os i 2012 for at se forholdene til VM Hestepløjere opvisning eller måske konkurrence til VM. 14. Forslag til næste års dommerledere Veteraner: Jens Iversen LU: Peter Kofoed Hendriksen og Helge Nielsen Landbrugselever: Flemming Thorsager 15. Andre sager Skal vi rykke aldersgrænsen op for junior for at sikre, vi har juniorer? Skal med på dagsorden i Store plove: Hvis der kun er to eller tre, hvad skal vi så? Lad os se, hvad der kommer i Eventuelt Værter for EM: 2012 Nordirland, EM for 2013 England og til dels Tyskland. Værter for VM: 2012 Kroatien, 2013 Canada, 2014 Frankrig, 2015 Danmark, 2016 England, 2017 Kenya, 2018 Tyskland, 2019 USA, 2020 Spanien, 2021 Irland, 2022 Rusland, 2023 Makedonien 9 / 9

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere